Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Liikennevalvonta
24 tunnin valvontamaratonissa Oulun poliisi puhallutti yli 550 kertaa – rattijuopumuksesta kärähti kaksi: "tuloksia voidaan pitää hyvinä, mutta lähtökohtana tulisi olla, että vain selvänä rattiin"

24 tunnin val­von­ta­ma­ra­to­nis­sa Oulun poliisi pu­hal­lut­ti yli 550 ker­taa – ­rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta kärähti kaksi: "tu­lok­sia voidaan pitää hyvinä, mutta läh­tö­koh­ta­na tulisi olla, että vain selvänä rat­tiin"

13.12.2021 14:54
Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty mies ajoi autonsa ulos tieltä Muoniossa – myös Sodankylässä poliisi pysäytti epäillyn rattijuopon

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty mies ajoi autonsa ulos tieltä Muo­nios­sa – myös So­dan­ky­läs­sä poliisi py­säyt­ti epäil­lyn rat­ti­juo­pon

11.12.2021 10:18
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen alueen pikkujouluviikonvaihteiden valvonnassa kiinni 19 rattijuoppoa – ratsioissa paljastui liuta muitakin rikoksia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueen pik­ku­jou­lu­vii­kon­vaih­tei­den val­von­nas­sa kiinni 19 rat­ti­juop­poa – rat­siois­sa pal­jas­tui liuta mui­ta­kin ri­kok­sia

29.11.2021 18:09 1
Poliisi valvoi raskasta liikennettä Oulun poliisilaitoksen alueella: Saldona ajo- ja lepoaikarikkomuksia, ylikuormia ja epäkunnossa olevia ajoneuvoja

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la: Saldona ajo- ja le­poai­ka­rik­ko­muk­sia, yli­kuor­mia ja epä­kun­nos­sa olevia ajo­neu­vo­ja

18.10.2021 14:39 1
Tilaajille
Poliisi valvoo autoilijoita viikon ajan tehostetusti – erityisesti kiinnitetään huomiota turvalaitteiden käyttöön ja tarkkaamattomuuteen

Poliisi valvoo au­toi­li­joi­ta viikon ajan te­hos­te­tus­ti – eri­tyi­ses­ti kiin­ni­te­tään huo­mio­ta tur­va­lait­tei­den käyt­töön ja tark­kaa­mat­to­muu­teen

15.09.2021 13:57
Liikennekuolemien määrä noussut alkuvuodesta – Kesäisin erityisesti nuoret kuljettajat edustettuina liikenneonnettomuuksissa

Lii­ken­ne­kuo­le­mien määrä noussut al­ku­vuo­des­ta – ­Ke­säi­sin eri­tyi­ses­ti nuoret kul­jet­ta­jat edus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa

11.08.2021 06:00 11
Tilaajille
Oulun poliisia tuli liikenteessä vastaan vaarallinen yhdistelmä: Lähes jarruttomassa kuorma-autossa oli yli 10 000 kiloa ylikuormaa

Oulun po­lii­sia tuli lii­ken­tees­sä vastaan vaa­ral­li­nen yh­dis­tel­mä: Lähes jar­rut­to­mas­sa kuor­ma-au­tos­sa oli yli 10 000 kiloa yli­kuor­maa

20.07.2021 12:49 16
Ajokieltoja mätkäisty – Oulun raskas liikenne viranomaisten tehosyynissä

Ajo­kiel­to­ja mät­käis­ty – Oulun raskas lii­ken­ne vi­ran­omais­ten te­ho­syy­nis­sä

26.05.2021 15:15 39
Tilaajille
Poliisi: Mopoilun tehovalvonnasta Kainuussa ja Jokilaaksojen alueella huolestuttavia tuloksia – Sakkoja, virhemaksuja ja ajokieltoja jaettiin tukuittain

Po­lii­si: Mo­poi­lun te­ho­val­von­nas­ta Kai­nuus­sa ja Jo­ki­laak­so­jen alueel­la huo­les­tut­ta­via tu­lok­sia – Sak­ko­ja, vir­he­mak­su­ja ja ajo­kiel­to­ja jaet­tiin tu­kuit­tain

21.05.2021 10:11 19
Tilaajille
Poliisi valvoi mopoilua Oulun seudulla, taustalla ilmoitukset häiritsevästä moporallista – liikennekäyttäytymisestä ja ajokkien kunnosta löytyi huomautettavaa

Poliisi valvoi mo­poi­lua Oulun seu­dul­la, taus­tal­la il­moi­tuk­set häi­rit­se­väs­tä mo­po­ral­lis­ta – lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja ajok­kien kun­nos­ta löytyi huo­mau­tet­ta­vaa

10.05.2021 12:25 31
Valvontaiskun saldo: Tulli takavarikoi yli 86 kiloa nuuskaa, poliisi jakoi 12 sakkoa raskaan liikenteen rikkeistä, kolme kuljettajaa ajokieltoon ylinopeudesta

Val­von­ta­is­kun saldo: Tulli ta­ka­va­ri­koi yli 86 kiloa nuus­kaa, poliisi jakoi 12 sakkoa raskaan lii­ken­teen rik­keis­tä, kolme kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon yli­no­peu­des­ta

21.04.2021 11:36 3
Oulun poliisilaitos valvoo lomaliikennettä tehostetusti viikonlopusta alkaen, ensi viikolla tarkkaillaan erityisesti turvavyön ja puhelimen käyttöä

Oulun po­lii­si­lai­tos valvoo lo­ma­lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti vii­kon­lo­pus­ta alkaen, ensi vii­kol­la tark­kail­laan eri­tyi­ses­ti tur­va­vyön ja pu­he­li­men käyttöä

03.03.2021 10:53
Kelkkavalvontaa Rukalla: Hätäkatkaisimen käyttö unohtui monilta, kuskin paikalta tavattiin useita alle 15-vuotiaita

Kelk­ka­val­von­taa Ru­kal­la: Hä­tä­kat­kai­si­men käyttö unohtui mo­nil­ta, kuskin pai­kal­ta ta­vat­tiin useita alle 15-vuo­tiai­ta

27.02.2021 22:30 11
"Jonoissa ohittaminen on sanalla sanoen turhaa" – Oulun poliisin liikenneyksikkö puuttui kymmeniin rikkeisiin viikonvaihteen hiihtolomaliikenteessä, pääosin ajaminen oli asiallista

"Jo­nois­sa ohit­ta­mi­nen on sanalla sanoen turhaa" – Oulun po­lii­sin lii­ken­ne­yk­sik­kö puuttui kym­me­niin rik­kei­siin vii­kon­vaih­teen hiih­to­lo­ma­lii­ken­tees­sä, pääosin aja­mi­nen oli asial­lis­ta

21.02.2021 19:06 26
Oulun poliisilaitos ilahtui: Pyöräilijöillä valot hyvin käytössä – "Pääasia on se, että teet itsesi näkyväksi"

Oulun po­lii­si­lai­tos ilah­tui: Pyö­räi­li­jöil­lä valot hyvin käy­tös­sä – "Pääa­sia on se, että teet itsesi nä­ky­väk­si"

02.11.2020 14:32 8
Viranomaiset valvoivat raskasta liikennettä Kainuussa – neljä ulkomaalaista ajoneuvoa käännytettiin rajalta takaisin

Vi­ran­omai­set val­voi­vat ras­kas­ta lii­ken­net­tä Kai­nuus­sa – neljä ul­ko­maa­lais­ta ajo­neu­voa kään­ny­tet­tiin rajalta ta­kai­sin

29.10.2020 18:26
Poliisi valvoi tehostetusti polkupyöräilyä: 2 333 huomautusta ja 133 liikennevirhemaksua

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti pol­ku­pyö­räi­lyä: 2 333 huo­mau­tus­ta ja 133 lii­ken­ne­vir­he­mak­sua

12.10.2020 12:47 5
Mies kaahasi Tervolantiellä Keminmaassa 177 km/h – poliisin pysäytyksessä vastusti kiinniottoa ja yritti sylkeä poliisin päälle

Mies kaahasi Ter­vo­lan­tiel­lä Ke­min­maas­sa 177 km/h – po­lii­sin py­säy­tyk­ses­sä vas­tus­ti kiin­ni­ot­toa ja yritti sylkeä po­lii­sin päälle

06.09.2020 10:29
Moottoripyöräilijä pakeni poliisia Torniossa – kuljettaja ajoi ulos tieltä ja loukkaantui

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä pakeni po­lii­sia Tor­nios­sa – kul­jet­ta­ja ajoi ulos tieltä ja louk­kaan­tui

06.09.2020 10:28