Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Urheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kas­vo­mas­kien paluu

teatteri
Annina Rokan keräämät tarinat heräävät eloon Hiukkavaarassa –  maahan- ja maastamuuttajien elämä muutoksen keskellä vaatii valtavasti sopeutumiskykyä

Annina Rokan ke­rää­mät tarinat he­rää­vät eloon Hiuk­ka­vaa­ras­sa –  maahan- ja maas­ta­muut­ta­jien elämä muu­tok­sen kes­kel­lä vaatii val­ta­vas­ti so­peu­tu­mis­ky­kyä

12.08.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Niin lähellä nuoria kuin voi olla

Arvio: Niin lähellä nuoria kuin voi olla

08.06.2022 15:45 2
Tilaajille

Mikko Bre­den­berg on ehdolla teat­te­rin­joh­ta­jak­si Kemiin – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta päättää joh­ta­ja­va­lin­nas­ta tänään

23.09.2021 08:10 2
Tilaajille
Kemin teatteria vaivaa akuutti tilapula – kolme visiota: Säästöpankin entinen konttori, Mansikkanokan kulttuurisali ja kulttuurikeskuksen suuri auditorio

Kemin teat­te­ria vaivaa akuutti ti­la­pu­la – kolme vi­sio­ta: Sääs­tö­pan­kin entinen kont­to­ri, Man­sik­ka­no­kan kult­tuu­ri­sa­li ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sen suuri au­di­to­rio

18.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Kuusi henkilöä hakee Kemiin teatterinjohtajaksi – Sarianne Paasoselle valitaan jatkaja anonyymin rekrytoinnin avulla

Kuusi hen­ki­löä hakee Kemiin teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Sa­rian­ne Paa­so­sel­le va­li­taan jatkaja ano­nyy­min rek­ry­toin­nin avulla

30.08.2021 14:00 4
Tilaajille
Oulun teatteri avasi blogin Kulisseista katsomoon – "Sinut on nähty" kirjoittaa taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio

Oulun teat­te­ri avasi blogin Ku­lis­seis­ta kat­so­moon – "Sinut on nähty" kir­joit­taa tai­teel­li­nen johtaja Alma Leh­mus­kal­lio

25.05.2021 08:35
Arvio: Melankoliassa painajainen vyöryy uhkaavana ja kauniina katsojan silmille

Arvio: Me­lan­ko­lias­sa pai­na­jai­nen vyöryy uh­kaa­va­na ja kau­nii­na kat­so­jan sil­mil­le

15.02.2021 18:00
Tilaajille
Oulun Teatterin avustusleikkauksessa päädyttiin 150 000 euron kompromissiin – kaupunginvaltuuston äänestyksessä sählinkiä

Oulun Teat­te­rin avus­tus­leik­kauk­ses­sa pää­dyt­tiin 150 000 euron komp­ro­mis­siin – kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä säh­lin­kiä

07.12.2020 21:27 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarkka ta­lou­den­pi­to antaa Oululle mah­dol­li­suuk­sia pitää kau­pun­kiam­me kaikin puolin kun­nos­sa

20.11.2020 04:00 2
Tilaajille
Oulun teatteri hakee uutta toimitusjohtajaa Alma Lehmuskallion työpariksi – "Haluamme olla kansallisesti merkittävä teatteri, joka uskaltaa nousta puheenaiheeksi"

Oulun teat­te­ri hakee uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa Alma Leh­mus­kal­lion työ­pa­rik­si – "Ha­luam­me olla kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä teat­te­ri, joka us­kal­taa nousta pu­hee­nai­heek­si"

04.06.2020 12:09