Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Matkailu
Viikko
Matkatoimisto Detur keskeyttää toimintansa – pakettimatkaajilta vaadittu hotellimaksuja Turkissa ja Kreikassa

Mat­ka­toi­mis­to Detur kes­keyt­tää toi­min­tan­sa – pa­ket­ti­mat­kaa­jil­ta vaa­dit­tu ho­tel­li­mak­su­ja Tur­kis­sa ja Krei­kas­sa

23.09.2022 18:10 1
Matkatoimisto Detur keskeyttää toimintansa loppuvuodeksi – KKV muistuttaa, ettei asiakkaiden pidä maksaa hotellia toistamiseen

Mat­ka­toi­mis­to Detur kes­keyt­tää toi­min­tan­sa lop­pu­vuo­dek­si – KKV muis­tut­taa, ettei asiak­kai­den pidä maksaa ho­tel­lia tois­ta­mi­seen

23.09.2022 14:06 2
Viikon lopuksi: Somessa ja tervastulilla jaetaan syksyn tuoreet jahtijorinat – vanhan eräkerronnan kaiku kehystää paikoin kipeää luontosuhdetta
Essee

Viikon lo­puk­si: Somessa ja ter­vas­tu­lil­la jaetaan syksyn tuoreet jah­ti­jo­ri­nat – vanhan erä­ker­ron­nan kaiku ke­hys­tää paikoin kipeää luon­to­suh­det­ta

23.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Mikä on Kuusamon Suurpetokeskuksen kohtalo? Asia ratkeaa maanantaina

Mikä on Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen koh­ta­lo? Asia ratkeaa maa­nan­tai­na

23.09.2022 13:56 4
Tilaajille
Ruotsalainen matkatoimisto Detur tiedottanut peruvansa loppuvuoden chartermatkat, kertoo SVT – Suomessa KKV pyytänyt yhtiöltä välitöntä selvitystä

Ruot­sa­lai­nen mat­ka­toi­mis­to Detur tie­dot­ta­nut pe­ru­van­sa lop­pu­vuo­den char­ter­mat­kat, kertoo SVT – Suo­mes­sa KKV pyy­tä­nyt yh­tiöl­tä vä­li­tön­tä sel­vi­tys­tä

23.09.2022 06:37 6
Matkatoimisto Detur maksuongelmissa, asiakkailta peritään hotellimaksuja uudelleen – Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää asiaa

Mat­ka­toi­mis­to Detur mak­suon­gel­mis­sa, asiak­kail­ta pe­ri­tään ho­tel­li­mak­su­ja uu­del­leen – Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää asiaa

22.09.2022 17:57 13
Kuukausi ja vanhemmat
Säilyykö lentoliikenne pohjoiseen ja Ouluun pysyvästi, vaikka Norwegian lopettaa lennot Ouluun toistaiseksi, pohtii Sunnuntaikäräjät

Säi­lyy­kö len­to­lii­ken­ne poh­joi­seen ja Ouluun py­sy­väs­ti, vaikka Nor­we­gian lo­pet­taa lennot Ouluun tois­tai­sek­si, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

18.09.2022 08:00
Tilaajille
Kaleva testasi, millaisia edellytyksiä Suomella on pyöräilymatkailun suurmaaksi – valtiksi paljastui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

Kaleva tes­ta­si, mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on pyö­räi­ly­mat­kai­lun suur­maak­si – val­tik­si pal­jas­tui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

19.09.2022 11:14 8
Tilaajille
Tulipalossa vaurioitunut Taivalkönkään autiotupa avattiin jälleen – Yksi teoria syttymissyystä on, että retkeilijä oli tehnyt tulet kamiinan sijaan sen alle

Tu­li­pa­los­sa vau­rioi­tu­nut Tai­val­kön­kään au­tio­tu­pa avat­tiin jälleen – Yksi teoria syt­ty­mis­syys­tä on, että ret­kei­li­jä oli tehnyt tulet ka­mii­nan sijaan sen alle

16.09.2022 18:15 10
Tilaajille
Tuleeko Tornioon 40-kerroksinen tornitalo? Pohjois-Suomen korkeimman rakennuksen lisäksi suunnitelmissa gondolihissi Ruotsiin: "On uskallettava ajatella boksin ulkopuolelta"

Tuleeko Tor­nioon 40-ker­rok­si­nen tor­ni­ta­lo? Poh­jois-Suo­men kor­keim­man ra­ken­nuk­sen lisäksi suun­ni­tel­mis­sa gon­do­li­his­si Ruot­siin: "On us­kal­let­ta­va aja­tel­la boksin ul­ko­puo­lel­ta"

14.09.2022 17:00 12
Tilaajille
Lentoaseman päällikkö yllättyi Norwegianin päätöksestä lopettaa Oulun-lennot – "Sillä on iso merkitys matkustajien yhteyksiin"

Len­to­ase­man pääl­lik­kö yl­lät­tyi Nor­we­gia­nin pää­tök­ses­tä lo­pet­taa Ou­lun-len­not – "Sillä on iso mer­ki­tys mat­kus­ta­jien yh­teyk­siin"

09.09.2022 16:48 83
Tilaajille
Passin uusimiseen jaetaan aikoja nyt joulukuulle, mutta passin voi edelleen saada päivissä: "Ei se vaadi muuta kuin että menee asemalle jonottamaan"

Passin uu­si­mi­seen jaetaan aikoja nyt jou­lu­kuul­le, mutta passin voi edel­leen saada päi­vis­sä: "Ei se vaadi muuta kuin että menee ase­mal­le jo­not­ta­maan"

08.09.2022 16:44 6
Tilaajille
Ely-keskus torppasi virallisen retkeilyreitin avaamisen Kuusamon Kuntivaaraan, koska alueella on liian paljon karhuja kuvauskojujen vuoksi

Ely-kes­kus torp­pa­si vi­ral­li­sen ret­kei­ly­rei­tin avaa­mi­sen Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­raan, koska alueel­la on liian paljon karhuja ku­vaus­ko­ju­jen vuoksi

08.09.2022 06:58 23
Tilaajille
Levillä ja Rukalla pääsee laskettelemaan kuukauden päästä – Levillä avataan myös latu

Levillä ja Rukalla pääsee las­ket­te­le­maan kuu­kau­den päästä – ­Le­vil­lä avataan myös latu

07.09.2022 15:17 4
Varjakansaaren rakennusten huutokaupat päättyivät – hinnat pysyivät maltillisina

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nus­ten huu­to­kau­pat päät­tyi­vät – hinnat py­syi­vät mal­til­li­si­na

06.09.2022 11:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää tuulta mat­kai­lun pur­jei­siin

06.09.2022 05:00
Tilaajille
Instagram pilasi retkeilyn – ja minä olen osa sitä ongelmaa
Kolumni

Ins­tag­ram pilasi ret­kei­lyn – ja minä olen osa sitä on­gel­maa

04.09.2022 14:00 8
Tilaajille
Lemmenpolun nimi vaihdettiin sekaannusten välttämiseksi Sanginjokivarreksi – "Menee varmasti aikaa, että nimestä päästään"

Lem­men­po­lun nimi vaih­det­tiin se­kaan­nus­ten vält­tä­mi­sek­si San­gin­jo­ki­var­rek­si – "Menee var­mas­ti aikaa, että nimestä pääs­tään"

03.09.2022 19:07 6
Koitelinkoski paljastaa packraftin suosion salat – Oululaisten Nenosen veljesten yritys myy jo satoja reppulauttoja joka vuosi

Koi­te­lin­kos­ki pal­jas­taa pack­raf­tin suosion salat – Ou­lu­lais­ten Nenosen vel­jes­ten yritys myy jo satoja rep­pu­laut­to­ja joka vuosi

03.09.2022 08:00 3
Tilaajille
Oululaisille tuttu Alpo-hinaaja pelastui viime hetkellä ja valmistautuu nyt seuraavalle pitkälle matkalle – "Vannoin, ettei Oulusta löydy sellaisia miehiä, jotka saavat tuon liikkeelle"

Ou­lu­lai­sil­le tuttu Al­po-hi­naa­ja pe­las­tui viime het­kel­lä ja val­mis­tau­tuu nyt seu­raa­val­le pit­käl­le mat­kal­le – "Van­noin, ettei Oulusta löydy sel­lai­sia miehiä, jotka saavat tuon liik­keel­le"

03.09.2022 15:17 7
Tilaajille