Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Muoti
Niina Kuhta tuo kuumimmat häätrendit Ouluun — Millainen hääpuku tuoreella morsiamella oli itsellään päällä?

Niina Kuhta tuo kuu­mim­mat hää­tren­dit Ouluun — Mil­lai­nen hääpuku tuo­reel­la mor­sia­mel­la oli it­sel­lään päällä?

06.08.2023 14:00 1
Kempeleläinen Anne Romppainen ryhtyi henkilökohtaiseksi tyylivalmentajaksi, kun työt vaatesuunnittelijana loppuivat

Kem­pe­le­läi­nen Anne Romp­pai­nen ryhtyi hen­ki­lö­koh­tai­sek­si tyy­li­val­men­ta­jak­si, kun työt vaa­te­suun­nit­te­li­ja­na lop­pui­vat

04.08.2023 08:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: "Naisten takia asiat menivät sekaisin kirkkovaltuustossa"

Vanha Kaleva: "Nais­ten takia asiat menivät se­kai­sin kirk­ko­val­tuus­tos­sa"

27.07.2023 10:00
Tilaajille
Vaatteiden kirjasto tai suoratoistopalvelu — oululainen Vaatelainaamo Mallaamo pyrkii tarjoamaan vaihtoehdon pikamuodille

Vaat­tei­den kir­jas­to tai suo­ra­tois­to­pal­ve­lu — ou­lu­lai­nen Vaa­te­lai­naa­mo Mal­laa­mo pyrkii tar­joa­maan vaih­to­eh­don pi­ka­muo­dil­le

13.07.2023 14:00
Käytetyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän verkossa ja mobiilissa – oululainen Laura Koivisto suosii digitaalisia kirpputoripalveluja helppouden vuoksi

Käy­te­tyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän ver­kos­sa ja mo­bii­lis­sa – ou­lu­lai­nen Laura Koi­vis­to suosii di­gi­taa­li­sia kirp­pu­to­ri­pal­ve­lu­ja help­pou­den vuoksi

13.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Hattuateljee Saara on sijainnut samassa kivijalassa Oulun keskustassa jo 60 vuotta – liikkeessä omistajuus ja kokemus on siirtynyt oppiäidiltä oppityttärelle

Hat­tu­atel­jee Saara on si­jain­nut samassa ki­vi­ja­las­sa Oulun kes­kus­tas­sa jo 60 vuotta – liik­kees­sä omis­ta­juus ja kokemus on siir­ty­nyt op­pi­äi­dil­tä op­pi­tyt­tä­rel­le

01.02.2023 08:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Onko uusien tavaroiden ostaminen vanhanaikaista, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

28.11.2022 16:08
Tilaajille
Upea nyt eikä laihdutuksen jälkeen – Muotia kehopositiivisuuden näkökulmasta tutkiva Kate Suopajärvi haluaa muuttaa rajattua muotimaailmaa

Upea nyt eikä laih­du­tuk­sen jälkeen – Muotia ke­ho­po­si­tii­vi­suu­den nä­kö­kul­mas­ta tutkiva Kate Suo­pa­jär­vi haluaa muuttaa ra­jat­tua muo­ti­maail­maa

10.10.2022 06:30 10
Tilaajille
Muodin asiantuntija Sami Sykkö kertoo, miksi Sanna Marinin pukeutuminen on vaikuttavaa politiikkaa – "Eivät muista puhetta, muistavat nahkatakin"

Muodin asian­tun­ti­ja Sami Sykkö kertoo, miksi Sanna Marinin pu­keu­tu­mi­nen on vai­kut­ta­vaa po­li­tiik­kaa – "Eivät muista pu­het­ta, muis­ta­vat nah­ka­ta­kin"

04.06.2022 18:30 5
Tilaajille
Leffavieras: Unikko-kuosin suunnitelleen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuoreessa dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Unik­ko-kuo­sin suun­ni­tel­leen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuo­rees­sa do­ku­men­tis­sa

09.03.2022 15:10 2
Tilaajille
Ikonisia Marimekko-kankaita suunnitelleen Maija Isolan elämästä syntyi dokumentielokuva Merja Ritolan aloitteesta

Iko­ni­sia Ma­ri­mek­ko-kan­kai­ta suun­ni­tel­leen Maija Isolan elä­mäs­tä syntyi do­ku­men­tie­lo­ku­va Merja Ritolan aloit­tees­ta

01.03.2022 17:30
Tilaajille
Oulukin on hyvä muotikaupunki  – "Oulun vaateliikkeitä ei tarvitse polkea alas"

Oulukin on hyvä muo­ti­kau­pun­ki – "Oulun vaa­te­liik­kei­tä ei tar­vit­se polkea alas"

31.08.2021 07:00 12
Tilaajille
Kesän pukeutumisessa yhdistyy muoti, mukavuus ja ajattomuus: Rento meininki lupaa käyttää samaa juhlamekkoa myös arjessa

Kesän pu­keu­tu­mi­ses­sa yh­dis­tyy muoti, mu­ka­vuus ja ajat­to­muus: Rento mei­nin­ki lupaa käyttää samaa juh­la­mek­koa myös arjessa

20.06.2021 10:50
Tilaajille
Tähtenä Iris van Herpen ja raflaavat 3D-tulostetut luomukset – Pasi Räbinän Oulu2026-projekti tuo maailmanluokan muotisuunnittelijan töitä ensi kertaa Suomeen

Tähtenä Iris van Herpen ja raf­laa­vat 3D-tu­los­te­tut luo­muk­set – Pasi Räbinän Oulu2026-pro­jek­ti tuo maail­man­luo­kan muo­ti­suun­nit­te­li­jan töitä ensi kertaa Suomeen

06.06.2021 11:24
Tilaajille
Oulussa opiskeleville Alma ja Bertta Kiiskiselle tarjottiin sopimusta mallitoimistoon kauppareissun päätteeksi – 17-vuotiaina he esittelivät huippumuotia Pariisissa

Oulussa opis­ke­le­vil­le Alma ja Bertta Kiis­ki­sel­le tar­jot­tiin so­pi­mus­ta mal­li­toi­mis­toon kaup­pa­reis­sun päät­teek­si – 17-vuo­tiai­na he esit­te­li­vät huip­pu­muo­tia Pa­rii­sis­sa

19.02.2021 14:44 3
Tilaajille
Second hand -vaatteiden kauppa käy niin vauhdilla, että sen arvioidaan jopa syrjäyttävän pikamuodin – "Jos ostaa laadukasta vähän kalliimmalla, vaatteella on jälleenmyyntiarvoa"

Second hand -vaat­tei­den kauppa käy niin vauh­dil­la, että sen ar­vioi­daan jopa syr­jäyt­tä­vän pi­ka­muo­din – "Jos ostaa laa­du­kas­ta vähän kal­liim­mal­la, vaat­teel­la on jäl­leen­myyn­tiar­voa"

21.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Oululainen Grus Grus valmistaa muotituotteita ruokatuotannosta jäävästä kalan- peuran-ja poronnahasta – "Tällaisia tuotteita tarvitaan ja tätä me haluamme tehdä"

Ou­lu­lai­nen Grus Grus val­mis­taa muo­ti­tuot­tei­ta ruo­ka­tuo­tan­nos­ta jää­väs­tä kalan- peu­ran-ja po­ron­na­has­ta – "Täl­lai­sia tuot­tei­ta tar­vi­taan ja tätä me ha­luam­me tehdä"

13.12.2020 15:00 2
Tilaajille
Oululaiskaksikon ajatus etähalauksesta toteutui  vaatemalliston kuosina –  Yo Zenin kuosi nähtiin keväällä myös  päämisterin yllä

Ou­lu­lais­kak­si­kon ajatus etä­ha­lauk­ses­ta to­teu­tui vaa­te­mal­lis­ton kuosina – Yo Zenin kuosi nähtiin ke­vääl­lä myös pää­mis­te­rin yllä

13.09.2020 17:45
Tilaajille
Kirppisten ja second hand -liikkeiden maineesta on pyyhitty pölyt pois myös Oulussa – vaatteiden pitkä elinikä on nyt pikamuotia trendikkäämpää

Kirp­pis­ten ja second hand -liik­kei­den mai­nees­ta on pyy­hit­ty pölyt pois myös Oulussa – vaat­tei­den pitkä elinikä on nyt pi­ka­muo­tia tren­dik­kääm­pää

23.07.2020 18:00
Tilaajille