Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Muoti
Privaattishoppailu kasvattaa suosiotaan – Kysyimme kolmesta yksityisiä ostoshetkiä Oulussa tarjoavasta liikkeestä, mistä on kyse

Pri­vaat­ti­shop­pai­lu kas­vat­taa suo­sio­taan – Ky­syim­me kol­mes­ta yk­si­tyi­siä os­tos­het­kiä Oulussa tar­joa­vas­ta liik­kees­tä, mistä on kyse

05.02.2024 06:15 3
Vesisängyt valtasivat suomalaisten makuuhuoneet 1980-luvulla – Kerro meille millaisia muistoja niistä herää

Ve­si­sän­gyt val­ta­si­vat suo­ma­lais­ten ma­kuu­huo­neet 1980-lu­vul­la – ­Ker­ro meille mil­lai­sia muis­to­ja niistä herää

31.01.2024 14:41 23
Reetta Hellgren lähtee Tuirasta Muodin huipulle -kisaan – 33-vuotias löysi markkinaraon drag-artistien näyttävistä asuista

Reetta Hell­gren lähtee Tui­ras­ta Muodin hui­pul­le -kisaan – 33-vuo­tias löysi mark­ki­na­raon drag-ar­tis­tien näyt­tä­vis­tä asuista

24.01.2024 08:19 3
Tilaajille
Vuoden naisyrittäjänä palkittu Eeva-Riitta Fingerroos päätyi alusvaatebisnekseen kilpauima-altaan kautta – näkövamma ei rajoita unelmien tavoittelua

Vuoden nais­yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Ee­va-Riit­ta Fin­ger­roos päätyi alus­vaa­te­bis­nek­seen kil­pa­ui­ma-al­taan kautta – nä­kö­vam­ma ei rajoita unel­mien ta­voit­te­lua

21.01.2024 06:15 3
Kuusi oululaista esittelee käsilaukkujensa sisällön – Kaksi tavaraa löytyy lähes kaikilta

Kuusi ou­lu­lais­ta esit­te­lee kä­si­lauk­ku­jen­sa si­säl­lön – Kaksi tavaraa löytyy lähes kai­kil­ta

21.01.2024 05:00
Tilaajille
Oululainen Tiina Candelin vei laukkunsa kirpparille, alkoi katua ja haki sen takaisin – Tutkija kertoo, mitä käsilaukku paljastaa ihmisestä

Ou­lu­lai­nen Tiina Can­de­lin vei lauk­kun­sa kirp­pa­ril­le, alkoi katua ja haki sen ta­kai­sin – Tutkija kertoo, mitä kä­si­lauk­ku pal­jas­taa ih­mi­ses­tä

21.01.2024 05:00 20
Tilaajille
Talven juhliin puetaan ylle paljetteja, samettia, satiinia ja silkkiä – yksi ominaisuus nousee juhla-asussa kaikkein tärkeimmäksi
Mainos Muoti Privaatti

Talven juhliin puetaan ylle pal­jet­te­ja, sa­met­tia, sa­tii­nia ja silkkiä – yksi omi­nai­suus nousee juh­la-asus­sa kaik­kein tär­keim­mäk­si

13.11.2023 10:50
Oululainen Niko Liias uudistaa kierrätysvaatteita printeillään – tätä on vaatteiden ”upcycling”

Ou­lu­lai­nen Niko Liias uu­dis­taa kier­rä­tys­vaat­tei­ta prin­teil­lään – tätä on vaat­tei­den ”up­cyc­ling”

17.10.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ote­taam­pa se­le­vil­le monetko kengät mulla on ko­me­ro­sa

16.10.2023 05:00 3
Niina Kuhta tuo kuumimmat häätrendit Ouluun — Millainen hääpuku tuoreella morsiamella oli itsellään päällä?

Niina Kuhta tuo kuu­mim­mat hää­tren­dit Ouluun — Mil­lai­nen hääpuku tuo­reel­la mor­sia­mel­la oli it­sel­lään päällä?

06.08.2023 14:00 1
Kempeleläinen Anne Romppainen ryhtyi henkilökohtaiseksi tyylivalmentajaksi, kun työt vaatesuunnittelijana loppuivat

Kem­pe­le­läi­nen Anne Romp­pai­nen ryhtyi hen­ki­lö­koh­tai­sek­si tyy­li­val­men­ta­jak­si, kun työt vaa­te­suun­nit­te­li­ja­na lop­pui­vat

04.08.2023 08:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: "Naisten takia asiat menivät sekaisin kirkkovaltuustossa"

Vanha Kaleva: "Nais­ten takia asiat menivät se­kai­sin kirk­ko­val­tuus­tos­sa"

27.07.2023 10:00
Tilaajille
Vaatteiden kirjasto tai suoratoistopalvelu — oululainen Vaatelainaamo Mallaamo pyrkii tarjoamaan vaihtoehdon pikamuodille

Vaat­tei­den kir­jas­to tai suo­ra­tois­to­pal­ve­lu — ou­lu­lai­nen Vaa­te­lai­naa­mo Mal­laa­mo pyrkii tar­joa­maan vaih­to­eh­don pi­ka­muo­dil­le

13.07.2023 14:00
Käytetyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän verkossa ja mobiilissa – oululainen Laura Koivisto suosii digitaalisia kirpputoripalveluja helppouden vuoksi

Käy­te­tyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän ver­kos­sa ja mo­bii­lis­sa – ou­lu­lai­nen Laura Koi­vis­to suosii di­gi­taa­li­sia kirp­pu­to­ri­pal­ve­lu­ja help­pou­den vuoksi

13.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Hattuateljee Saara on sijainnut samassa kivijalassa Oulun keskustassa jo 60 vuotta – liikkeessä omistajuus ja kokemus on siirtynyt oppiäidiltä oppityttärelle

Hat­tu­atel­jee Saara on si­jain­nut samassa ki­vi­ja­las­sa Oulun kes­kus­tas­sa jo 60 vuotta – liik­kees­sä omis­ta­juus ja kokemus on siir­ty­nyt op­pi­äi­dil­tä op­pi­tyt­tä­rel­le

01.02.2023 08:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Onko uusien tavaroiden ostaminen vanhanaikaista, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

28.11.2022 16:08
Tilaajille
Upea nyt eikä laihdutuksen jälkeen – Muotia kehopositiivisuuden näkökulmasta tutkiva Kate Suopajärvi haluaa muuttaa rajattua muotimaailmaa

Upea nyt eikä laih­du­tuk­sen jälkeen – Muotia ke­ho­po­si­tii­vi­suu­den nä­kö­kul­mas­ta tutkiva Kate Suo­pa­jär­vi haluaa muuttaa ra­jat­tua muo­ti­maail­maa

10.10.2022 06:30 10
Tilaajille
Muodin asiantuntija Sami Sykkö kertoo, miksi Sanna Marinin pukeutuminen on vaikuttavaa politiikkaa – "Eivät muista puhetta, muistavat nahkatakin"

Muodin asian­tun­ti­ja Sami Sykkö kertoo, miksi Sanna Marinin pu­keu­tu­mi­nen on vai­kut­ta­vaa po­li­tiik­kaa – "Eivät muista pu­het­ta, muis­ta­vat nah­ka­ta­kin"

04.06.2022 18:30 5
Tilaajille
Leffavieras: Unikko-kuosin suunnitelleen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuoreessa dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Unik­ko-kuo­sin suun­ni­tel­leen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuo­rees­sa do­ku­men­tis­sa

09.03.2022 15:10 2
Tilaajille