Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Muoti
Muodin asiantuntija Sami Sykkö kertoo, miksi Sanna Marinin pukeutuminen on vaikuttavaa politiikkaa – "Eivät muista puhetta, muistavat nahkatakin"

Muodin asian­tun­ti­ja Sami Sykkö kertoo, miksi Sanna Marinin pu­keu­tu­mi­nen on vai­kut­ta­vaa po­li­tiik­kaa – "Eivät muista pu­het­ta, muis­ta­vat nah­ka­ta­kin"

04.06.2022 18:30 5
Tilaajille
Leffavieras: Unikko-kuosin suunnitelleen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuoreessa dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Unik­ko-kuo­sin suun­ni­tel­leen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuo­rees­sa do­ku­men­tis­sa

09.03.2022 15:10 2
Tilaajille
Ikonisia Marimekko-kankaita suunnitelleen Maija Isolan elämästä syntyi dokumentielokuva Merja Ritolan aloitteesta

Iko­ni­sia Ma­ri­mek­ko-kan­kai­ta suun­ni­tel­leen Maija Isolan elä­mäs­tä syntyi do­ku­men­tie­lo­ku­va Merja Ritolan aloit­tees­ta

01.03.2022 17:30
Tilaajille
Oulukin on hyvä muotikaupunki  – "Oulun vaateliikkeitä ei tarvitse polkea alas"

Oulukin on hyvä muo­ti­kau­pun­ki – "Oulun vaa­te­liik­kei­tä ei tar­vit­se polkea alas"

31.08.2021 07:00 12
Tilaajille
Kesän pukeutumisessa yhdistyy muoti, mukavuus ja ajattomuus: Rento meininki lupaa käyttää samaa juhlamekkoa myös arjessa

Kesän pu­keu­tu­mi­ses­sa yh­dis­tyy muoti, mu­ka­vuus ja ajat­to­muus: Rento mei­nin­ki lupaa käyttää samaa juh­la­mek­koa myös arjessa

20.06.2021 10:50
Tilaajille
Tähtenä Iris van Herpen ja raflaavat 3D-tulostetut luomukset – Pasi Räbinän Oulu2026-projekti tuo maailmanluokan muotisuunnittelijan töitä ensi kertaa Suomeen

Tähtenä Iris van Herpen ja raf­laa­vat 3D-tu­los­te­tut luo­muk­set – Pasi Räbinän Oulu2026-pro­jek­ti tuo maail­man­luo­kan muo­ti­suun­nit­te­li­jan töitä ensi kertaa Suomeen

06.06.2021 11:24
Tilaajille
Oulussa opiskeleville Alma ja Bertta Kiiskiselle tarjottiin sopimusta mallitoimistoon kauppareissun päätteeksi – 17-vuotiaina he esittelivät huippumuotia Pariisissa

Oulussa opis­ke­le­vil­le Alma ja Bertta Kiis­ki­sel­le tar­jot­tiin so­pi­mus­ta mal­li­toi­mis­toon kaup­pa­reis­sun päät­teek­si – 17-vuo­tiai­na he esit­te­li­vät huip­pu­muo­tia Pa­rii­sis­sa

19.02.2021 14:44 3
Tilaajille
Second hand -vaatteiden kauppa käy niin vauhdilla, että sen arvioidaan jopa syrjäyttävän pikamuodin – "Jos ostaa laadukasta vähän kalliimmalla, vaatteella on jälleenmyyntiarvoa"

Second hand -vaat­tei­den kauppa käy niin vauh­dil­la, että sen ar­vioi­daan jopa syr­jäyt­tä­vän pi­ka­muo­din – "Jos ostaa laa­du­kas­ta vähän kal­liim­mal­la, vaat­teel­la on jäl­leen­myyn­tiar­voa"

21.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Oululainen Grus Grus valmistaa muotituotteita ruokatuotannosta jäävästä kalan- peuran-ja poronnahasta – "Tällaisia tuotteita tarvitaan ja tätä me haluamme tehdä"

Ou­lu­lai­nen Grus Grus val­mis­taa muo­ti­tuot­tei­ta ruo­ka­tuo­tan­nos­ta jää­väs­tä kalan- peu­ran-ja po­ron­na­has­ta – "Täl­lai­sia tuot­tei­ta tar­vi­taan ja tätä me ha­luam­me tehdä"

13.12.2020 15:00 2
Tilaajille
Oululaiskaksikon ajatus etähalauksesta toteutui  vaatemalliston kuosina –  Yo Zenin kuosi nähtiin keväällä myös  päämisterin yllä

Ou­lu­lais­kak­si­kon ajatus etä­ha­lauk­ses­ta to­teu­tui vaa­te­mal­lis­ton kuosina – Yo Zenin kuosi nähtiin ke­vääl­lä myös pää­mis­te­rin yllä

13.09.2020 17:45
Tilaajille
Kirppisten ja second hand -liikkeiden maineesta on pyyhitty pölyt pois myös Oulussa – vaatteiden pitkä elinikä on nyt pikamuotia trendikkäämpää

Kirp­pis­ten ja second hand -liik­kei­den mai­nees­ta on pyy­hit­ty pölyt pois myös Oulussa – vaat­tei­den pitkä elinikä on nyt pi­ka­muo­tia tren­dik­kääm­pää

23.07.2020 18:00
Tilaajille
Miehetkin innostuvat vintage-vaatteista, nuoria kiinnostavat etenkin ysärivaatteet – oululainen Atte Räinä haluaa pukeutua uniikkeihin löytöihin

Mie­het­kin in­nos­tu­vat vin­ta­ge-vaat­teis­ta, nuoria kiin­nos­ta­vat etenkin ysä­ri­vaat­teet – ou­lu­lai­nen Atte Räinä haluaa pu­keu­tua uniik­kei­hin löy­töi­hin

23.06.2020 22:01 1
Tilaajille
Atte Räinä ostoksilla miesten vaatteiden kirpputorilla

Atte Räinä os­tok­sil­la miesten vaat­tei­den kirp­pu­to­ril­la

23.06.2020 22:00
Kesämuoti ei ole ollenkaan helppo juttu – se kertoo pukeutujan mieltymykset, tavat ja periaatteet

Ke­sä­muo­ti ei ole ol­len­kaan helppo juttu – se kertoo pu­keu­tu­jan miel­ty­myk­set, tavat ja pe­ri­aat­teet

21.06.2020 09:05 1
Tilaajille
Pääministerin suosiman design-yrityksen taustalla on tiivis kaksikko – Hanna Virkamäki suunnittelee mallistojen kokonaisuudet, Mira Vanttaja kankaiden kuosit

Pää­mi­nis­te­rin suo­si­man de­sign-yri­tyk­sen taus­tal­la on tiivis kak­sik­ko – Hanna Vir­ka­mä­ki suun­nit­te­lee mal­lis­to­jen ko­ko­nai­suu­det, Mira Vant­ta­ja kan­kai­den kuosit

18.06.2020 08:00
Tilaajille