Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Irtisanomiset
Metsähallituksen irtisanomiset painottuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen – noin kolmen miljoonan euron säästöohjelma alkaa alkuvuodesta

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­mi­set pai­not­tu­vat Poh­jois- ja Itä-Suo­meen – noin kolmen mil­joo­nan euron sääs­töoh­jel­ma alkaa al­ku­vuo­des­ta

28.12.2023 12:00 17
Tilaajille
"Äkkipotkut ovat vanhanaikainen ja raaka keino" – Kalevan kokoama raati arvioi Kärppien valmentajavaihdosta

"Äk­ki­pot­kut ovat van­ha­nai­kai­nen ja raaka keino" – Kalevan kokoama raati arvioi Kärp­pien val­men­ta­ja­vaih­dos­ta

22.12.2023 15:00 50
Tilaajille
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

04.12.2023 12:26 3
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Herman Andersson ei irtisanonut ahtaajiaan syrjivin perustein

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Herman An­ders­son ei ir­ti­sa­no­nut ah­taa­jiaan syr­ji­vin pe­rus­tein

17.11.2023 15:32 14
Tilaajille
Veikkauksen muutosneuvottelut iskevät myös Ouluun – Kauppurienkadun Pelaamo sulkee ovensa

Veik­kauk­sen muu­tos­neu­vot­te­lut iskevät myös Ouluun – Kaup­pu­rien­ka­dun Pelaamo sulkee ovensa

14.11.2023 14:15 4
Tilaajille
Veikkaus vähentää parisataa työpaikkaa, määrä laski hieman muutosneuvottelujen myötä

Veik­kaus vä­hen­tää pa­ri­sa­taa työ­paik­kaa, määrä laski hieman muu­tos­neu­vot­te­lu­jen myötä

13.11.2023 15:21 5
Syrjintäkiistan keskiössä olevan oululaisyhtiön toimitusjohtaja kertoi oikeudessa, miten työntekijöitä pisteytettiin

Syr­jin­tä­kiis­tan kes­kiös­sä olevan ou­lu­lai­syh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja kertoi oi­keu­des­sa, miten työn­te­ki­jöi­tä pis­tey­tet­tiin

24.08.2023 16:03 14
Tilaajille
Työntekijät pisteytettiin ja tuloksia hyödynnettiin potkuja jaettaessa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syrjintäkiista

Työn­te­ki­jät pis­tey­tet­tiin ja tu­lok­sia hyö­dyn­net­tiin potkuja jaet­taes­sa – ou­lu­lai­sen sa­ta­mao­pe­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syr­jin­tä­kiis­ta

22.08.2023 19:00 23
Tilaajille
Nokia vähentää Suomesta 155 työtehtävää, eniten Espoosta

Nokia vä­hen­tää Suo­mes­ta 155 työ­teh­tä­vää, eniten Es­poos­ta

14.07.2023 16:01 1
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

15.03.2023 09:14 44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohtaa työt­tö­mäk­si jäänyt ar­vok­kaas­ti

19.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Facebookin emoyhtiö Meta irtisanoo 11 000 ihmistä – Mark Zuckerberg pahoittelee henkilökohtaisesti

Fa­ce­boo­kin emoyh­tiö Meta ir­ti­sa­noo 11 000 ihmistä – Mark Zuc­ker­berg pa­hoit­te­lee hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti

09.11.2022 13:55 3
Lehto Group vähentää 90 työntekijää lähinnä konttoripuolelta – työmaahenkilöstöä ei vähennetä

Lehto Group vä­hen­tää 90 työn­te­ki­jää lähinnä kont­to­ri­puo­lel­ta – työ­maa­hen­ki­lös­töä ei vä­hen­ne­tä

08.11.2022 11:00 7
Tilaajille
Ongelmissa olevan Facebookin emoyhtiön kerrotaan aloittavan pian isot irtisanomiset

On­gel­mis­sa olevan Fa­ce­boo­kin emoyh­tiön ker­ro­taan aloit­ta­van pian isot ir­ti­sa­no­mi­set

07.11.2022 09:35 2
Hallinto-oikeus ratkaisi turvallisuusjohtajan irtisanomisasian eduskunnan kanslian eduksi

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si tur­val­li­suus­joh­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sa­sian edus­kun­nan kans­lian eduksi

06.10.2022 14:26 3
Kärkkäinen irtisanoo 45 työntekijää – "Aika, jota kaupan alalla elämme, on monella tavalla haastavaa"

Kärk­käi­nen ir­ti­sa­noo 45 työn­te­ki­jää – "Aika, jota kaupan alalla elämme, on monella tavalla haas­ta­vaa"

15.08.2022 18:36 39
Tilaajille
Terrafame irtisanoo kymmeniä työntekijöitä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 miljoonaa euroa muualta

Ter­ra­fa­me ir­ti­sa­noo kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 mil­joo­naa euroa muualta

01.03.2022 15:32 7
Tilaajille
Oulun kahden luottamusmiehen irtisanomiset olivat laittomia, Stora Enso Oulu tuomittiin maksamaan kummallekin irtisanotulle yli sadan tuhannen euron korvaukset

Oulun kahden luot­ta­mus­mie­hen ir­ti­sa­no­mi­set olivat lait­to­mia, Stora Enso Oulu tuo­mit­tiin mak­sa­maan kum­mal­le­kin ir­ti­sa­no­tul­le yli sadan tu­han­nen euron kor­vauk­set

07.02.2022 18:17 33
Pesänhoitaja ottaa konkurssiyrityksen omaisuuden heti haltuunsa – tilit jäädytetään jopa vartissa

Pe­sän­hoi­ta­ja ottaa kon­kurs­siy­ri­tyk­sen omai­suu­den heti hal­tuun­sa – tilit jää­dy­te­tään jopa var­tis­sa

02.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Caritas Palvelut Oy myi osan palveluistaan ja vähentää väkeä – Tehostamistoimilla haetaan vähintään 650 000 euron tulosparannusta

Caritas Pal­ve­lut Oy myi osan pal­ve­luis­taan ja vä­hen­tää väkeä – Te­hos­ta­mis­toi­mil­la haetaan vä­hin­tään 650 000 euron tu­los­pa­ran­nus­ta

04.11.2021 17:00 1
Tilaajille