Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ylinopeudet
18-vuotias kuski kaahasi moottoritiellä 187 kilometrin tuntivauhtia – hurjat ylinopeudet ja pahoinpitelyt työllistivät poliisia Meri-Lapissa viikonloppuna

18-vuo­tias kuski kaahasi moot­to­ri­tiel­lä 187 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia – hurjat yli­no­peu­det ja pa­hoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na

04.06.2023 11:47 2
Tilaajille
Poliisi mittasi useita kovia ylinopeuksia Oulun seudulla – myös autojen kokoontumisajoissa jaettiin ajokieltoja

Poliisi mittasi useita kovia yli­no­peuk­sia Oulun seu­dul­la – myös autojen ko­koon­tu­mis­ajois­sa jaet­tiin ajo­kiel­to­ja

28.05.2023 08:42 40
Rajuja ylinopeuksia Pohjantiellä – huumekuskilla vauhtia yli 180 kilometriä tunnissa

Rajuja yli­no­peuk­sia Poh­jan­tiel­lä – huu­me­kus­kil­la vauhtia yli 180 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

11.04.2023 06:22 34
Oulun poliisin partiot valvoivat nelostien hiihtolomaliikennettä – lauantaina 58 kuskia sai rapsut ylinopeudesta, viideltä kortti hyllylle

Oulun po­lii­sin partiot val­voi­vat ne­los­tien hiih­to­lo­ma­lii­ken­net­tä – lauan­tai­na 58 kuskia sai rapsut yli­no­peu­des­ta, vii­del­tä kortti hyl­lyl­le

05.03.2023 13:43
Poliisi ja rajavartiolaitoksen partio saivat pysäytettyä rajua ylinopeutta Muoniossa kaahanneen

Poliisi ja ra­ja­var­tio­lai­tok­sen partio saivat py­säy­tet­tyä rajua yli­no­peut­ta Muo­nios­sa kaa­han­neen

26.02.2023 21:36
Kuolonkolarit tapahtuvat yleensä kuivalla tiellä ja selkeällä säällä – onnettomuuden keskeisin riskitekijä löytyy ratin takaa

Kuo­lon­ko­la­rit ta­pah­tu­vat yleensä kui­val­la tiellä ja sel­keäl­lä säällä – on­net­to­muu­den kes­kei­sin ris­ki­te­ki­jä löytyy ratin takaa

22.12.2022 09:59 2
Tilaajille
Ajokortiton nuorukainen kaahasi 110 kilometrin tuntinopeudella taajama-alueella Torniossa

Ajo­kor­ti­ton nuo­ru­kai­nen kaahasi 110 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la taa­ja­ma-alueel­la Tor­nios­sa

17.12.2022 10:06
Tilaajille
Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas kaahasi korttinsa hyllylle

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja Mauri Pel­to­kan­gas kaahasi kort­tin­sa hyl­lyl­le

10.12.2022 19:25 29
Mopopoika keuli, pakeni poliisia ja pysähtyi vasta OC-kaasuun Limingantullissa – oikeus tuomitsi sakkoihin

Mo­po­poi­ka keuli, pakeni po­lii­sia ja py­säh­tyi vasta OC-kaa­suun Li­min­gan­tul­lis­sa – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

10.12.2022 14:00 16
Tilaajille
Sataaviittäkymppiä tutkaan – Meri-Lapin poliisi on huolissaan nuorten kuljettajien kovasta ajovauhdista

Sa­taa­viit­tä­kymp­piä tutkaan – ­Me­ri-La­pin poliisi on huo­lis­saan nuorten kul­jet­ta­jien kovasta ajo­vauh­dis­ta

07.11.2022 13:19 3
Tilaajille
Liikenneturvan kysely: 71 prosenttia henkilöautolla ajavista kertoo toisinaan ajavansa ylinopeutta raskasta ajoneuvoa ohittaessaan

Lii­ken­ne­tur­van kysely: 71 pro­sent­tia hen­ki­lö­au­tol­la aja­vis­ta kertoo toi­si­naan aja­van­sa yli­no­peut­ta ras­kas­ta ajo­neu­voa ohit­taes­saan

17.10.2022 08:40 32
17-vuotiaat kaahasivat kilpaa Pohjantiellä – molemmille sakot käräjäoikeudessa

17-vuo­tiaat kaa­ha­si­vat kilpaa Poh­jan­tiel­lä – mo­lem­mil­le sakot kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

04.10.2022 10:27 12
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

01.10.2022 10:48 1
Tilaajille
Liikenneturva tutkasi: Suojatielle ajetaan liian lujaa jopa koulujen lähellä – "Tämän pistokokeen reputti liian moni kuljettaja"

Lii­ken­ne­tur­va tut­ka­si: Suo­ja­tiel­le ajetaan liian lujaa jopa kou­lu­jen lähellä – "Tämän pis­to­ko­keen reputti liian moni kul­jet­ta­ja"

14.09.2022 07:00 11
Tilaajille
Poikkeusluvalla ajokortin saaneet 17-vuotiaat kaahasivat rajua ylinopeutta poliisin haaviin Haukiputaalla

Poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin saaneet 17-vuo­tiaat kaa­ha­si­vat rajua yli­no­peut­ta po­lii­sin haaviin Hau­ki­pu­taal­la

11.09.2022 08:38 24
Humalainen mies ajoi moottoripyörällä ojaan Pudasjärvellä

Hu­ma­lai­nen mies ajoi moot­to­ri­pyö­räl­lä ojaan Pu­das­jär­vel­lä

24.08.2022 19:38 2
Ulkomaalainen mies kaahasi yli kahtasataa Rovaniemellä – kortti lähti

Ul­ko­maa­lai­nen mies kaahasi yli kah­ta­sa­taa Ro­va­nie­mel­lä – ­kort­ti lähti

05.07.2022 07:59 1
Puolen kilometrin kaahaus Oulussa toi yli kuuden tonnin sakot suuryrityksen johtoportaaseen kuuluvalle miehelle

Puolen ki­lo­met­rin kaahaus Oulussa toi yli kuuden tonnin sakot suur­yri­tyk­sen joh­to­por­taa­seen kuu­lu­val­le mie­hel­le

07.06.2022 10:33 57
Tilaajille
Poliisi: Helsingin keskustassa vappuaattona kaahannut mies ei ollut päihtynyt tapahtumahetkellä

Po­lii­si: Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa vap­pu­aat­to­na kaa­han­nut mies ei ollut päih­ty­nyt ta­pah­tu­ma­het­kel­lä

11.05.2022 14:30 1
Meri-Lapissa mitattiin hurja ylinopeus: Autoilija päästeli moottoritiellä reilusti yli kahtasataa

Me­ri-La­pis­sa mi­tat­tiin hurja yli­no­peus: Au­toi­li­ja pääs­te­li moot­to­ri­tiel­lä rei­lus­ti yli kah­ta­sa­taa

01.05.2022 16:01 7