Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Ylinopeudet

Li­min­gas­sa saatuja yli­no­peus­sak­ko­ja puitiin oi­keu­des­sa asti – sa­ko­tet­tu väitti, että autossa vuo­ro­tel­tiin kuskia

16.09.2021 14:52 6
Tilaajille

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä pakeni po­lii­sia Tai­val­kos­kel­la hurjaa yli­no­peut­ta – 185 ki­lo­met­riä tun­nis­sa lasissa 80 ki­lo­met­rin no­peus­ra­joi­tuk­sen alueel­la

12.09.2021 17:44 20

Poliisi mittasi kovia yli­no­peuk­sia Kär­sä­mäel­lä ja Ni­va­las­sa – satasen alueel­la vauhtia oli jopa 167 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

06.08.2021 06:29 2

Nuori nainen kaahasi 151 km/h Kit­ti­läs­sä – myös 18-vuo­tias mies ajoi kovaa yli­no­peut­ta

01.08.2021 10:16

Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

25.07.2021 20:42 43

Nuori ou­lu­lais­mies kaahasi hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä – ajo­kort­ti jäi po­lii­sin haltuun

25.06.2021 09:52 9

17-vuo­tias ajoi lähes 200 km/h Oulun Poh­jan­tiel­lä, kyy­dis­sä kaksi ala­ikäis­tä mat­kus­ta­jaa – täl­lai­sia uutisia ala­ikäi­sis­tä kaa­ha­reis­ta on ollut aiemmin

30.05.2021 23:28 47
Tilaajille

Au­toi­li­ja kaahasi hurjaa yli­no­peut­ta Li­min­gas­sa – pu­hal­lus­koe pal­jas­ti reilun hu­ma­la­ti­lan

28.05.2021 17:12 4

Oulun poliisi tutkasi au­toi­li­joi­ta Ne­los­tiel­lä ja Kaak­ku­rin kaup­pa­kes­kuk­sen pi­hal­la: Yli­no­peu­des­ta seu­raa­muk­sia kym­me­nil­le kus­keil­le, kovin nopeus 172 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

16.05.2021 08:30 45

Reilut 130 kul­jet­ta­jaa kärähti yli­no­peuk­sis­ta Oulun po­lii­si­lai­tok­sen val­von­ta­vii­kol­la – Lu­mi­joel­la kaa­hat­tiin tutkaan yli satasta taa­ja­ma-alueel­la

26.04.2021 09:50 18

Oulun poliisi valvoo yli­no­peuk­sia: Liian kovaa aja­nei­ta au­toi­li­joi­ta jäänyt kiinni yli 80 kertaa – "Jä­te­tään yli­no­peu­det moot­to­ri­kil­pai­lui­hin"

23.04.2021 17:45 15

Po­lii­si­lai­tok­set val­vo­vat kovia yli­no­peuk­sia te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Ke­vä­tai­kaan val­von­ta tulee eri­tyi­seen tar­pee­seen"

16.04.2021 15:02 6

Poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin saanut 17-vuo­tias kaahasi 180 km/h Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä

04.04.2021 11:44 12

Mies pääs­te­li rajua yli­no­peut­ta Ne­los­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la, kä­rä­jä­oi­keus lät­käi­si päi­vä­sak­ko­ja

22.03.2021 13:53 6
Tilaajille

Kol­me­kymp­pi­nen mies kaahasi Poh­jan­tiel­lä ja jäi yk­si­tois­ta kertaa kiinni ilman korttia aja­mi­ses­ta – oikeus tuo­mit­si val­von­ta­ran­gais­tuk­seen

11.02.2021 14:08 11
Tilaajille

Au­toi­li­ja pakeni po­lii­sia Ro­va­nie­mel­lä 160 ki­lo­met­rin vauhtia kes­kus­tan alueel­la – kukaan autossa ol­leis­ta kol­mes­ta mie­hes­tä ei myön­tä­nyt ol­leen­sa kuski

24.12.2020 16:10 15

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty mies kaahasi autolla 170 km/h Raahen seu­dul­la

04.11.2020 07:03

Nuo­reh­kot miehet kil­voit­te­li­vat au­toil­la Kuu­sa­mos­sa, poliisi mittasi no­peu­dek­si 132 ki­lo­met­riä tun­nis­sa – mo­lem­mat kuskit ajo­kiel­toon

30.10.2020 17:11

Rat­ti­juo­pu­muk­sia, yli­no­peuk­sia, ei ajo­kort­tia – Oulun po­lii­sin haaviin useita lii­ken­tees­sä tört­töil­lei­tä kul­jet­ta­jia

13.10.2020 07:05

Po­lii­si: Poik­keus­lu­val­la kortin saanut 17-vuo­tias kaahasi So­dan­ky­läs­sä rajua yli­no­peut­ta ala­ikäi­siä kyy­dis­sään

04.10.2020 21:12 2