Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Ylinopeudet
Sataaviittäkymppiä tutkaan – Meri-Lapin poliisi on huolissaan nuorten kuljettajien kovasta ajovauhdista

Sa­taa­viit­tä­kymp­piä tutkaan – ­Me­ri-La­pin poliisi on huo­lis­saan nuorten kul­jet­ta­jien kovasta ajo­vauh­dis­ta

07.11.2022 13:19 3
Tilaajille
Liikenneturvan kysely: 71 prosenttia henkilöautolla ajavista kertoo toisinaan ajavansa ylinopeutta raskasta ajoneuvoa ohittaessaan

Lii­ken­ne­tur­van kysely: 71 pro­sent­tia hen­ki­lö­au­tol­la aja­vis­ta kertoo toi­si­naan aja­van­sa yli­no­peut­ta ras­kas­ta ajo­neu­voa ohit­taes­saan

17.10.2022 08:40 32
17-vuotiaat kaahasivat kilpaa Pohjantiellä – molemmille sakot käräjäoikeudessa

17-vuo­tiaat kaa­ha­si­vat kilpaa Poh­jan­tiel­lä – mo­lem­mil­le sakot kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

04.10.2022 10:27 12
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

01.10.2022 10:48
Tilaajille
Liikenneturva tutkasi: Suojatielle ajetaan liian lujaa jopa koulujen lähellä – "Tämän pistokokeen reputti liian moni kuljettaja"

Lii­ken­ne­tur­va tut­ka­si: Suo­ja­tiel­le ajetaan liian lujaa jopa kou­lu­jen lähellä – "Tämän pis­to­ko­keen reputti liian moni kul­jet­ta­ja"

14.09.2022 07:00 10
Tilaajille
Poikkeusluvalla ajokortin saaneet 17-vuotiaat kaahasivat rajua ylinopeutta poliisin haaviin Haukiputaalla

Poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin saaneet 17-vuo­tiaat kaa­ha­si­vat rajua yli­no­peut­ta po­lii­sin haaviin Hau­ki­pu­taal­la

11.09.2022 08:38 24
Humalainen mies ajoi moottoripyörällä ojaan Pudasjärvellä

Hu­ma­lai­nen mies ajoi moot­to­ri­pyö­räl­lä ojaan Pu­das­jär­vel­lä

24.08.2022 19:38 2
Ulkomaalainen mies kaahasi yli kahtasataa Rovaniemellä – kortti lähti

Ul­ko­maa­lai­nen mies kaahasi yli kah­ta­sa­taa Ro­va­nie­mel­lä – ­kort­ti lähti

05.07.2022 07:59 1
Puolen kilometrin kaahaus Oulussa toi yli kuuden tonnin sakot suuryrityksen johtoportaaseen kuuluvalle miehelle

Puolen ki­lo­met­rin kaahaus Oulussa toi yli kuuden tonnin sakot suur­yri­tyk­sen joh­to­por­taa­seen kuu­lu­val­le mie­hel­le

07.06.2022 10:33 57
Tilaajille
Poliisi: Helsingin keskustassa vappuaattona kaahannut mies ei ollut päihtynyt tapahtumahetkellä

Po­lii­si: Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa vap­pu­aat­to­na kaa­han­nut mies ei ollut päih­ty­nyt ta­pah­tu­ma­het­kel­lä

11.05.2022 14:30 1
Meri-Lapissa mitattiin hurja ylinopeus: Autoilija päästeli moottoritiellä reilusti yli kahtasataa

Me­ri-La­pis­sa mi­tat­tiin hurja yli­no­peus: Au­toi­li­ja pääs­te­li moot­to­ri­tiel­lä rei­lus­ti yli kah­ta­sa­taa

01.05.2022 16:01 7
Poliisi huolissaan Suomussalmen katurallista, joka on vaatinut jo yhden nuoren hengen – viime yönä kaahailtiin jälleen

Poliisi huo­lis­saan Suo­mus­sal­men ka­tu­ral­lis­ta, joka on vaa­ti­nut jo yhden nuoren hengen – viime yönä kaa­hail­tiin jälleen

30.04.2022 10:01 19
Oululaiskoodari teki botin, joka näyttää Pohjantien lähes jatkuvat ylinopeudet – "Valitettavasti näyttää, että pieni ylitys on meillä 'normaali' tilanne", sanoo poliisiylitarkastaja

Ou­lu­lais­koo­da­ri teki botin, joka näyttää Poh­jan­tien lähes jat­ku­vat yli­no­peu­det – "Va­li­tet­ta­vas­ti näyt­tää, että pieni ylitys on meillä 'nor­maa­li' ti­lan­ne", sanoo po­lii­si­yli­tar­kas­ta­ja

24.04.2022 07:45 172
Tilaajille
Oulun poliisilaitos mittasi viikon aikana 222 ylinopeustapausta – poliisi sai kiinni myös yhdeksän etsintäkuulutettua henkilöä

Oulun po­lii­si­lai­tos mittasi viikon aikana 222 yli­no­peus­ta­paus­ta – poliisi sai kiinni myös yh­dek­sän et­sin­tä­kuu­lu­tet­tua hen­ki­löä

31.03.2022 15:21 17
Meri-Lapin poliisin viikonlopussa hurjastelijoita ja rattijuopumuksia – Kemi-Tornion välisellä moottoritiellä ajettiin lähes 200 km/h

Me­ri-La­pin po­lii­sin vii­kon­lo­pus­sa hur­jas­te­li­joi­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­sia – Ke­mi-Tor­nion vä­li­sel­lä moot­to­ri­tiel­lä ajet­tiin lähes 200 km/h

27.02.2022 13:34 1
Tilaajille
17-vuotias lukiolainen kaahasi lähes kahtasataa Pohjantiellä – oikeus tuomitsi sakkoihin

17-vuo­tias lu­kio­lai­nen kaahasi lähes kah­ta­sa­taa Poh­jan­tiel­lä – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

18.01.2022 15:01 36
Tilaajille
Raju ylinopeus Raahessa hovioikeuden syynissä – iäkäs kuski vetosi ”tolppavälkkeeseen”

Raju yli­no­peus Raa­hes­sa ho­vi­oi­keu­den syy­nis­sä – iäkäs kuski vetosi ”tolp­pa­välk­kee­seen”

14.01.2022 18:53 10
Tilaajille
Kilvanajo Oulun Koskelassa päättyi vakavaan loukkaantumiseen – käräjäoikeus määräsi kaaharin auton valtiolle

Kil­van­ajo Oulun Kos­ke­las­sa päättyi va­ka­vaan louk­kaan­tu­mi­seen – kä­rä­jä­oi­keus määräsi kaa­ha­rin auton val­tiol­le

11.11.2021 11:37 9
Tilaajille
Lamborghini-miehen raskas kaasujalka kävi kalliiksi – 236 km/h ajanut mies menetti juuri ostamansa urheiluauton Tanskan poliisin huutokaupattavaksi

Lam­borg­hi­ni-mie­hen raskas kaa­su­jal­ka kävi kal­liik­si – 236 km/h ajanut mies menetti juuri os­ta­man­sa ur­hei­lu­au­ton Tanskan po­lii­sin huu­to­kau­pat­ta­vak­si

09.10.2021 09:56 24
Peltipoliisit räpsyneet harvakseltaan Oulussa ja koko maassa – kuvia käsittelevä tietojärjestelmä yskii, huomautuksia ei enää jaeta

Pel­ti­po­lii­sit räp­sy­neet har­vak­sel­taan Oulussa ja koko maassa – kuvia kä­sit­te­le­vä tie­to­jär­jes­tel­mä yskii, huo­mau­tuk­sia ei enää jaeta

06.10.2021 06:00 34
Tilaajille