Kiertotalous
Lukijalta Mielipide Sirkka-Liisa Mikkonen

Ym­pä­ris­tö ja ilmasto eivät kestä en­ti­sen­lais­ta menoa – korona on jo pannut alulle eri­lai­sia tapoja olla ja elää

14.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulun kaupunki pyrkii kiertotalouden kärkeen – ympäristöohjelma tähtää hiilineutraaliin kaupunkiin, tarkoitus tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä

Oulun kau­pun­ki pyrkii kier­to­ta­lou­den kärkeen – ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma tähtää hii­li­neut­raa­liin kau­pun­kiin, tar­koi­tus tii­vis­tää kau­pun­ki­ra­ken­net­ta ja lisätä jouk­ko­lii­ken­teen käyttöä

01.09.2020 20:14 2
Tilaajille
Muovi vähenee ruokakaupassa pienillä muutoksilla – S-ryhmä vähentää muovia viinirypälelaatikoilla ja jauhelihapakkauksissa

Muovi vähenee ruo­ka­kau­pas­sa pie­nil­lä muu­tok­sil­la – S-ryhmä vä­hen­tää muovia vii­ni­ry­pä­le­laa­ti­koil­la ja jau­he­li­ha­pak­kauk­sis­sa

21.07.2020 09:52 0
Entinen kaatopaikka täyttyy kiertotaloudesta Kiimingissä – suurin osa materiaalista halutaan uusiokäyttöön

Entinen kaa­to­paik­ka täyttyy kier­to­ta­lou­des­ta Kii­min­gis­sä – suurin osa ma­te­riaa­lis­ta ha­lu­taan uu­sio­käyt­töön

14.07.2020 06:00 1
Tilaajille