Omaisuusrikokset
Kuukausi
Poliisi otti kiinni kaksi teollisuushalliin murtautunutta miestä Kempeleessä  –  heitä epäillään muistakin omaisuusrikoksista

Poliisi otti kiinni kaksi teol­li­suus­hal­liin mur­tau­tu­nut­ta miestä Kem­pe­lees­sä – heitä epäil­lään muis­ta­kin omai­suus­ri­kok­sis­ta

11.11.2020 06:28 2
Keminmaassa yllätetyt polttoainevarkaat puhkoivat vartijan auton renkaat ja pakenivat poliisia – pakomatka aiheutti useita vaaratilanteita

Ke­min­maas­sa yl­lä­te­tyt polt­to­ai­ne­var­kaat puh­koi­vat var­ti­jan auton renkaat ja pa­ke­ni­vat po­lii­sia – pa­ko­mat­ka ai­heut­ti useita vaa­ra­ti­lan­tei­ta

08.11.2020 11:45 0
Kuusamossa useita varkauksia ja murtoja viikon sisällä – varkaiden mukaan lähtenyt ainakin mönkijä ja pakettiauto

Kuu­sa­mos­sa useita var­kauk­sia ja murtoja viikon sisällä – var­kai­den mukaan läh­te­nyt ainakin mönkijä ja pa­ket­ti­au­to

06.11.2020 10:17 0
Asuntoauto ja sen perässä ollut peräkärry varastettiin Kemissä – poliisi kaipaa havaintoja

Asun­to­au­to ja sen perässä ollut pe­rä­kär­ry va­ras­tet­tiin Kemissä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

02.11.2020 17:04 0
Huumeita käyttänyt mies ajoi autoa ja varastettua skootteria Rovaniemellä – yritti varastaa myös toisen skootterin

Huu­mei­ta käyt­tä­nyt mies ajoi autoa ja va­ras­tet­tua skoot­te­ria Ro­va­nie­mel­lä – yritti va­ras­taa myös toisen skoot­te­rin

01.11.2020 09:18 0
Vanhemmat
Kolmekymppinen mies autoili ensin huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja sen jälkeen varasti pyörän Rovaniemen keskustan tuntumasta tiistaina

Kol­me­kymp­pi­nen mies autoili ensin huu­maus­ai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na ja sen jälkeen varasti pyörän Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­mas­ta tiis­tai­na

21.10.2020 09:53 0
Tilaajille
Mies vei asuntomurron yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

20.10.2020 14:52 9
Tilaajille

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Sie­vis­tä anas­te­tus­ta pal­ju­kär­rys­tä

28.09.2020 19:55 0
Tänä vuonna on kirjattu paljon mökkimurtoja ja niiden määrä lisääntyy yleensä syksyllä lomakauden jälkeen – lue poliisin vinkit murtojen estämiseen

Tänä vuonna on kir­jat­tu paljon mök­ki­mur­to­ja ja niiden määrä li­sään­tyy yleensä syk­syl­lä lo­ma­kau­den jälkeen – lue po­lii­sin vinkit mur­to­jen es­tä­mi­seen

25.09.2020 10:40 2
Kolarista varastettiin uusi peräkärry – poliisi kaipaa havaintoja

Ko­la­ris­ta va­ras­tet­tiin uusi pe­rä­kär­ry – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

25.09.2020 06:14 0
Pulkkilassa varastettiin rahaa kauppaliikkeestä keskellä kirkasta päivää, epäillyt otettiin kiinni

Pulk­ki­las­sa va­ras­tet­tiin rahaa kaup­pa­liik­kees­tä kes­kel­lä kir­kas­ta päivää, epäil­lyt otet­tiin kiinni

05.06.2020 21:43 0
Ajoneuvoliikkeestä varastettiin virta-avaimia ja yksi auto Nivalassa - poliisi otti kaksi kiinni tapaukseen liittyen

Ajo­neu­vo­liik­kees­tä va­ras­tet­tiin vir­ta-avai­mia ja yksi auto Ni­va­las­sa - poliisi otti kaksi kiinni ta­pauk­seen liit­tyen

15.05.2020 15:42 0
Sosiaalisen median joukkovoima löytää kadonneet pyörät ja lemmikit – Rikosylikomisario Kiiskinen: "Polkupyörä kannattaa kuvata monelta kantilta ja laittaa erityistuntomerkit ylös"

So­siaa­li­sen median jouk­ko­voi­ma löytää ka­don­neet pyörät ja lem­mi­kit – Ri­kos­yli­ko­mi­sa­rio Kiis­ki­nen: "Pol­ku­pyö­rä kan­nat­taa kuvata monelta kan­til­ta ja laittaa eri­tyis­tun­to­mer­kit ylös"

09.01.2020 19:00 0
Tilaajille