Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Maastopalot
Kuukausi
Nuotio sytytti metsäpalon Nivalassa – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Nuotio sytytti met­sä­pa­lon Ni­va­las­sa – ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

28.06.2022 18:11
Kemijärvellä paloi metsää ja maastoa noin 10 hehtaarin verran – palon aiheutti mahdollisesti ukkonen

Ke­mi­jär­vel­lä paloi metsää ja maastoa noin 10 heh­taa­rin verran – palon ai­heut­ti mah­dol­li­ses­ti ukkonen

27.06.2022 23:34
Tilaajille
Kaleva seurasi Kalajoen maastopalon käräjiä: "Kenelläkään ei ole havaintoa siitä, että päämieheni olisi nevalla polttanut"

Kaleva seurasi Ka­la­joen maas­to­pa­lon kä­rä­jiä: "Ke­nel­lä­kään ei ole ha­vain­toa siitä, että pää­mie­he­ni olisi nevalla polt­ta­nut"

15.06.2022 20:14 13
Tilaajille
Tuli karkasi hallinnasta oksia poltettaessa Oulun Sanginsuussa

Tuli karkasi hal­lin­nas­ta oksia pol­tet­taes­sa Oulun San­gin­suus­sa

11.06.2022 13:41
Vanhemmat
Maastopalot juoksuttavat nyt palokuntaa Oulun ympäristössä – Tuli teki tuhoja Kempeleessä ja Iissä

Maas­to­pa­lot juok­sut­ta­vat nyt pa­lo­kun­taa Oulun ym­pä­ris­tös­sä – Tuli teki tuhoja Kem­pe­lees­sä ja Iissä

25.05.2022 17:48
Hiiligrillistä levinnyt maastopalo uhkasi rakennuksia ja ajoneuvoja Muhoksella

Hii­li­gril­lis­tä le­vin­nyt maas­to­pa­lo uhkasi ra­ken­nuk­sia ja ajo­neu­vo­ja Mu­hok­sel­la

23.05.2022 16:52
Lasten leikeistä alkanut ruohikkopalo levisi vaarallisesti koulun pihalla Kaakkurissa, palokunta ehti ajoissa hätiin

Lasten lei­keis­tä alkanut ruo­hik­ko­pa­lo levisi vaa­ral­li­ses­ti koulun pihalla Kaak­ku­ris­sa, pa­lo­kun­ta ehti ajoissa hätiin

22.05.2022 16:22 2
Roskien poltto karkasi maastoon Simossa

Roskien poltto karkasi maas­toon Simossa

21.05.2022 19:19
Traktorista lähtenyt palo levisi pellolle Kalajoella

Trak­to­ris­ta läh­te­nyt palo levisi pel­lol­le Ka­la­joel­la

21.05.2022 17:30
Palokunta heitti aamulla keikkaa Limingassa: Jumittuneen pultin irrottelu sytytti maastopalon, ilmanvaihtohormista kaivettiin hengissä naakka

Pa­lo­kun­ta heitti aamulla keikkaa Li­min­gas­sa: Ju­mit­tu­neen pultin ir­rot­te­lu sytytti maas­to­pa­lon, il­man­vaih­to­hor­mis­ta kai­vet­tiin hen­gis­sä naakka

21.05.2022 11:06
Tyrnävällä kulotus karkasi käsistä, Vihannissa ruohikko roihusi talon vieressä – ruohikkopalon vaara on nyt suuri Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa

Tyr­nä­väl­lä kulotus karkasi kä­sis­tä, Vi­han­nis­sa ruo­hik­ko roihusi talon vie­res­sä – ruo­hik­ko­pa­lon vaara on nyt suuri Poh­jois-Poh­jan­maan län­si­osis­sa

19.05.2022 20:51 1
Risujen poltto karkasi hallinnasta Ylitorniolla – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hallintaan

Risujen poltto karkasi hal­lin­nas­ta Yli­tor­niol­la – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hal­lin­taan

17.05.2022 19:19
Tilaajille
Tuli levisi roskienpoltosta Ylivieskassa, kolme aaria maastoa paloi

Tuli levisi ros­kien­pol­tos­ta Yli­vies­kas­sa, kolme aaria maastoa paloi

09.05.2022 22:37
Pellon reunassa poltettu nuotio yltyi maastopaloksi Alavieskassa

Pellon reu­nas­sa pol­tet­tu nuotio yltyi maas­to­pa­lok­si Ala­vies­kas­sa

08.05.2022 19:15
Suomi varautuu voimakkaampiin maastopaloihin – Ruotsin sammutuslentokoneet tulevat tarvittaessa avuksi

Suomi va­rau­tuu voi­mak­kaam­piin maas­to­pa­loi­hin – Ruotsin sam­mu­tus­len­to­ko­neet tulevat tar­vit­taes­sa avuksi

03.05.2022 14:04
Kulottajan tuli pääsi karkuun Kalajoella ja uhkasi metsää

Ku­lot­ta­jan tuli pääsi karkuun Ka­la­joel­la ja uhkasi metsää

24.04.2022 20:31 1
Kalajoen maastopalosta 2,3 miljoonan euron lasku – valtiolta poikkeuksellisen runsas kädenojennus, loput jää Jokilaaksojen kuntien maksettavaksi

Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta 2,3 mil­joo­nan euron lasku – val­tiol­ta poik­keuk­sel­li­sen runsas kä­de­no­jen­nus, loput jää Jo­ki­laak­so­jen kuntien mak­set­ta­vak­si

21.03.2022 12:15 3
Tilaajille
Yksi henkilö sai syytteen Kalajoen viime kesän suuresta metsäpalosta

Yksi henkilö sai syyt­teen Ka­la­joen viime kesän suu­res­ta met­sä­pa­los­ta

04.01.2022 12:22
Poliisi: Kalajoen jättimäisen maastopalon syyksi epäillään huolimattomuutta – epäiltyjä on yksi, asia siirtyy syyttäjälle

Po­lii­si: Ka­la­joen jät­ti­mäi­sen maas­to­pa­lon syyksi epäil­lään huo­li­mat­to­muut­ta – epäil­ty­jä on yksi, asia siirtyy syyt­tä­jäl­le

09.11.2021 14:07 3
Kalajoen jättipalon täysin poliisivetoiseksi muuttunut tutkinta on loppusuoralla – tämä syttymisestä tiedetään nyt

Ka­la­joen jät­ti­pa­lon täysin po­lii­si­ve­toi­sek­si muut­tu­nut tut­kin­ta on lop­pu­suo­ral­la – tämä syt­ty­mi­ses­tä tie­de­tään nyt

24.10.2021 12:53 2
Tilaajille