Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lappi

Maailman paras moottorikelkkakuski kisaa Oulussa viikonloppuna – USA:ssa 7 talvea viettänyt Aki Pihlaja päätti jäädä tänä vuonna kotiin
Tilaajille

Maail­man paras moot­to­ri­kelk­ka­kus­ki kisaa Oulussa vii­kon­lop­pu­na – USA:ssa 7 talvea viet­tä­nyt Aki Pihlaja päätti jäädä tänä vuonna kotiin

22.02.2024 19:00
Ranua torppasi kertaalleen uudet tuulihankkeet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voimalasta – Tuulivoima voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

Ranua torp­pa­si ker­taal­leen uudet tuu­li­hank­keet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voi­ma­las­ta – Tuu­li­voi­ma voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

22.02.2024 15:18 5
Tilaajille
Kiimingistä löytyi täysin tuntematon sienilaji – Outo alkukesän seitikki paljastui puoli vuosisataa myöhemmin

Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji – Outo al­ku­ke­sän sei­tik­ki pal­jas­tui puoli vuo­si­sa­taa myö­hem­min

22.02.2024 07:00 6
Tilaajille
USA:ta edustava Niklas Malacinski viihtyy mummulan lähiladuilla Ounasvaaralla – Tavoitteena ei ole vain olympiapaikka, vaan menestys arvokisoissa

USA:ta edus­ta­va Niklas Ma­la­cins­ki viihtyy mum­mu­lan lä­hi­la­duil­la Ou­nas­vaa­ral­la – Ta­voit­tee­na ei ole vain olym­pia­paik­ka, vaan me­nes­tys ar­vo­ki­sois­sa

20.02.2024 19:00
Tilaajille
Paavo Väyrysen omistaman hotellin kellarissa Keminmaassa syttyi tulipalo – noin 30 ihmistä evakuoitiin

Paavo Väy­ry­sen omis­ta­man ho­tel­lin kel­la­ris­sa Ke­min­maas­sa syttyi tu­li­pa­lo – noin 30 ihmistä eva­kuoi­tiin

20.02.2024 09:51
Kirja-arvio: Kemiläiskirjailija Jussi Siirilän romaanissa loistaa jälleen kerran kirkkaasti säkenöivä, satiirinen äly

Kir­ja-ar­vio: Ke­mi­läis­kir­jai­li­ja Jussi Sii­ri­län ro­maa­nis­sa loistaa jälleen kerran kirk­kaas­ti sä­ke­nöi­vä, sa­tii­ri­nen äly

19.02.2024 19:05
Tilaajille
Tornioon valmistuu 40 megawatin sähkökattila – Halpoina päivinä kaukolämpö kannattaa tehdä sähköllä

Tor­nioon val­mis­tuu 40 me­ga­wa­tin säh­kö­kat­ti­la – Hal­poi­na päivinä kau­ko­läm­pö kan­nat­taa tehdä säh­köl­lä

19.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Elokapina pysäytti jälleen Viiankiaavan koeporaukset – kaivosyhtiö syyttää Viiankiaavan aktivisteja väkivallasta ja vandalismista

Elo­ka­pi­na py­säyt­ti jälleen Viian­kiaa­van koe­po­rauk­set – kai­vos­yh­tiö syyttää Viian­kiaa­van ak­ti­vis­te­ja vä­ki­val­las­ta ja van­da­lis­mis­ta

18.02.2024 17:58 20
Tilaajille
Kemissä asuva venäläinen turvapaikanhakija Maksim Aliev järkyttyi Aleksei Navalnyin kuolemasta, mutta ei aio lopettaa protestointia

Kemissä asuva ve­nä­läi­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­ja Maksim Aliev jär­kyt­tyi Aleksei Na­val­nyin kuo­le­mas­ta, mutta ei aio lo­pet­taa pro­tes­toin­tia

17.02.2024 07:57 6
Tilaajille
Ranuan koulun pihalla tapahtuneen tappelun esitutkinta päätetty – kaikki osalliset epäiltynä rikoksiin, mutta eivät alaikäisinä rikosoikeudellisessa vastuussa

Ranuan koulun pihalla ta­pah­tu­neen tap­pe­lun esi­tut­kin­ta pää­tet­ty – ­kaik­ki osal­li­set epäil­ty­nä ri­kok­siin, mutta eivät ala­ikäi­si­nä ri­kos­oi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa

16.02.2024 11:50 1
Tilaajille
Äkäslompolon tuhoisan hostellipalon syy ei ole selvinnyt – Yle: Kuistilla olleiden sähköpyörien osuutta paloon selvitetään

Äkäs­lom­po­lon tu­hoi­san hos­tel­li­pa­lon syy ei ole sel­vin­nyt – Yle: Kuis­til­la ol­lei­den säh­kö­pyö­rien osuutta paloon sel­vi­te­tään

15.02.2024 16:48 1
Tilaajille
Poliisi jatkaa lentokieltoa Äkäslompolon hostellin palopaikalla

Poliisi jatkaa len­to­kiel­toa Äkäs­lom­po­lon hos­tel­lin pa­lo­pai­kal­la

15.02.2024 10:42
Tilaajille
Auto meni katolleen Sallassa liikenneonnettomuudessa – kuljettaja pääsi omatoimisesti ulos

Auto meni ka­tol­leen Sal­las­sa lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa – kul­jet­ta­ja pääsi oma­toi­mi­ses­ti ulos

15.02.2024 08:14
Tilaajille
Koiravaljakko putosi jäihin Kemijärvellä – pulaan joutunut nainen oli koirineen matkalla Hossasta Nordkappiin

Koi­ra­val­jak­ko putosi jäihin Ke­mi­jär­vel­lä – pulaan jou­tu­nut nainen oli koi­ri­neen mat­kal­la Hos­sas­ta Nord­kap­piin

14.02.2024 23:42 3
Poliisi uskoo kolmannenkin henkilön kuolleen Äkäslompolon hostellipalossa – suurin osa pelastuneista matkustaa kotiin keskiviikkona

Poliisi uskoo kol­man­nen­kin hen­ki­lön kuol­leen Äkäs­lom­po­lon hos­tel­li­pa­los­sa – suurin osa pe­las­tu­neis­ta mat­kus­taa kotiin kes­ki­viik­ko­na

14.02.2024 16:38 2
Tilaajille
Moottorikelkkasafaria vetänyt opas kuoli onnettomuudessa Rovaniemellä

Moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­ria vetänyt opas kuoli on­net­to­muu­des­sa Ro­va­nie­mel­lä

14.02.2024 13:39 1
Tilaajille
Lempeä diktaattori Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin halunnut tehdä samalla kertaa kymmenen levyä, mutta levy-yhtiö sanoi, että seitsemän saa riittää"

Lempeä dik­taat­to­ri Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin ha­lun­nut tehdä samalla kertaa kym­me­nen levyä, mutta le­vy-yh­tiö sanoi, että seit­se­män saa riit­tää"

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Visit Ylläksen toimitusjohtaja Äkäslompolon hostellipalosta: "Ajatukset ovat matkailijoiden ja yrittäjän puolella"

Visit Yl­läk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Äkäs­lom­po­lon hos­tel­li­pa­los­ta: "A­ja­tuk­set ovat mat­kai­li­joi­den ja yrit­tä­jän puo­lel­la"

13.02.2024 16:42
Tilaajille
Ainakin kaksi kuoli hostellirakennuksen tulipalossa Äkäslompolossa – yksi on edelleen kateissa

Ainakin kaksi kuoli hos­tel­li­ra­ken­nuk­sen tu­li­pa­los­sa Äkäs­lom­po­los­sa – yksi on edel­leen ka­teis­sa

13.02.2024 20:52 1
Pelastuslaitos hälytettiin vaarallisen aineen onnettomuuteen Torniossa

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muu­teen Tor­nios­sa

12.02.2024 06:45
Kovia pakkaslukemia viime yönä – Savukoskella tehtiin helmikuun pakkasennätys

Kovia pak­kas­lu­ke­mia viime yönä – Sa­vu­kos­kel­la tehtiin hel­mi­kuun pak­kas­en­nä­tys

09.02.2024 08:52
Asunnon neliöhinta laskee tonnilla, kun Oulun keskustasta ajaa kolme kilometriä – Pohjoispuolella on alue, jossa kerrostaloasunnot ovat keskustaakin kalliimpia

Asunnon ne­liö­hin­ta laskee ton­nil­la, kun Oulun kes­kus­tas­ta ajaa kolme ki­lo­met­riä – Poh­jois­puo­lel­la on alue, jossa ker­ros­ta­lo­asun­not ovat kes­kus­taa­kin kal­liim­pia

09.02.2024 05:00 28
Tilaajille
Lehdon oli tarkoitus huolehtia Ivalon koulukeskuksen ylläpidosta – Miten käy nyt, kun tilayhtiö meni konkurssiin?

Lehdon oli tar­koi­tus huo­leh­tia Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen yl­lä­pi­dos­ta – Miten käy nyt, kun ti­la­yh­tiö meni kon­kurs­siin?

08.02.2024 22:00 2
Tilaajille
Välikohtaus Karigasniemen kappelissa esti lasten joikuesityksen – Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo linjaa, että joiut kuuluvat nykypäivän kirkkoon

Vä­li­koh­taus Ka­ri­gas­nie­men kap­pe­lis­sa esti lasten joi­ku­esi­tyk­sen – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo linjaa, että joiut kuu­lu­vat ny­ky­päi­vän kirk­koon

08.02.2024 22:18 13
Tilaajille
Kärppien Jarkko Harjula, 29, sai kruunata liigadebyyttinsä voitolla Sodankylästä tulleiden ystäviensä edessä: "Puhelin oli laulanut jo päivällä koko ajan"

Kärp­pien Jarkko Har­ju­la, 29, sai kruu­na­ta lii­ga­de­byyt­tin­sä voi­tol­la So­dan­ky­läs­tä tul­lei­den ys­tä­vien­sä edessä: "Pu­he­lin oli lau­la­nut jo päi­väl­lä koko ajan"

07.02.2024 22:33 17
Tilaajille
Vetytalouden läpimurtoa odotetaan, ja sen tullessa Pohjois-Pohjanmaa voi olla vahvoilla
Pääkirjoitus

Ve­ty­ta­lou­den lä­pi­mur­toa odo­te­taan, ja sen tul­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maa voi olla vah­voil­la

06.02.2024 17:00 36
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30 6
Tilaajille
Etelä-Suomessa etsintäkuulutettu mies löydettiin Simosta – yritti paeta poliisia

Ete­lä-Suo­mes­sa et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu mies löy­det­tiin Simosta – yritti paeta po­lii­sia

04.02.2024 11:57 3
Tilaajille
Tunturiralli yllätti viime hetkillä – Kalle Rovanperä keskeytti ja tarvitsi työntöapua, SM-voittajan poronsarvet lähtivät Mikko Heikkilälle

Tun­tu­ri­ral­li yllätti viime het­kil­lä – Kalle Ro­van­pe­rä kes­keyt­ti ja tar­vit­si työn­töa­pua, SM-voit­ta­jan po­ron­sar­vet läh­ti­vät Mikko Heik­ki­läl­le

03.02.2024 20:11 1
Tilaajille
16-vuotiasta nuorta epäillään törkeästä rattijuopumuksesta Rovaniemellä

16-vuo­tias­ta nuorta epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä

03.02.2024 15:15
Tilaajille