Lappi

Tulvaseuranta: Vahinkorajat rikkoutuvat lähipäivien aikana Kittilässä ja Rovaniemellä, katso tuoreet kuvat Rovaniemeltä ja Ivalosta

Tul­va­seu­ran­ta: Va­hin­ko­ra­jat rik­kou­tu­vat lä­hi­päi­vien aikana Kit­ti­läs­sä ja Ro­va­nie­mel­lä, katso tuoreet kuvat Ro­va­nie­mel­tä ja Iva­los­ta

13:12 0
Pääkirjoitus: Kemin jättimäinen biotuotetehdas etenee, mutta samppanjaa ei vielä kannata ostaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kemin jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das etenee, mutta samp­pan­jaa ei vielä kannata ostaa

27.05.2020 16:00 1
Kemin biotuotetehtaalle rakennetaan jäähdytystornit, jotta jääolot eivät heikkene kaupungin edustalla

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le ra­ken­ne­taan jääh­dy­tys­tor­nit, jotta jääolot eivät heik­ke­ne kau­pun­gin edus­tal­la

27.05.2020 08:35 2
Professori: Maakuntalentojen valtiontuki ja kilpailutus vaativat komission hyväksynnän – poikkeusolot parantavat hyväksynnän mahdollisuutta

Pro­fes­so­ri: Maa­kun­ta­len­to­jen val­tion­tu­ki ja kil­pai­lu­tus vaa­ti­vat ko­mis­sion hy­väk­syn­nän – poik­keus­olot pa­ran­ta­vat hy­väk­syn­nän mah­dol­li­suut­ta

27.05.2020 06:00 1
Rovaniemelle odotetaan suurinta tulvaa vuosiin, taloja vuorataan muovin sisään Kemijokivarressa – "Yöunet ovat menneet"

Ro­va­nie­mel­le odo­te­taan suu­rin­ta tulvaa vuo­siin, taloja vuo­ra­taan muovin sisään Ke­mi­jo­ki­var­res­sa – "Yöunet ovat men­neet"

26.05.2020 22:36 1
Tilaajille
Kahden henkilöauton nokkakolari Simossa Etappitien risteyksessä, voi vaikuttaa liikenteeseen

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Simossa Etap­pi­tien ris­teyk­ses­sä, voi vai­kut­taa lii­ken­tee­seen

25.05.2020 15:38 0
Takatalvi pelastaisi Lapin tulvilta, mutta sellaista ei ole luvassa  – "Nyt on pakko olla huolissaan", sanoo johtava hydrologi

Ta­ka­tal­vi pe­las­tai­si Lapin tul­vil­ta, mutta sel­lais­ta ei ole luvassa – "Nyt on pakko olla huo­lis­saan", sanoo johtava hyd­ro­lo­gi

24.05.2020 21:32 0
Kulotus karkasi Tervolassa, vanha navetta ja varastoja paloi

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa, vanha navetta ja va­ras­to­ja paloi

24.05.2020 15:56 0
Rattijuopot jäivät nalkkiin lauantai-iltana Ylitorniolla ja Keminmaassa

Rat­ti­juo­pot jäivät nalk­kiin lauan­tai-il­ta­na Yli­tor­niol­la ja Ke­min­maas­sa

24.05.2020 09:23 0
Vesi tulee Satu Murtomaan taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapissa vapaaehtoiset auttavat tulvasuojauksessa, kun omat keinot eivät riitä

Vesi tulee Satu Mur­to­maan taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapissa va­paa­eh­toi­set aut­ta­vat tul­va­suo­jauk­ses­sa, kun omat keinot eivät riitä

23.05.2020 22:19 0
Etäkoulun konkari asuu kolmen talon kylässä – Enontekiöläinen Lasse Hoffmann kirjoitti Nettilukiossa kahdeksan ainetta komein arvosanoin

Etä­kou­lun konkari asuu kolmen talon kylässä – Enon­te­kiö­läi­nen Lasse Hoff­mann kir­joit­ti Net­ti­lu­kios­sa kah­dek­san ainetta komein ar­vo­sa­noin

23.05.2020 11:48 5
Tilaajille
Kulottajat vauhdissa Meri-Lapissa – myös varkaita ja rattijuoppoja liikenteessä

Ku­lot­ta­jat vauh­dis­sa Me­ri-La­pis­sa – myös var­kai­ta ja rat­ti­juop­po­ja lii­ken­tees­sä

23.05.2020 09:41 0
Kemin Ajoksessa syttyi ruohikkopalo, joka uhkasi useita rakennuksia

Kemin Ajok­ses­sa syttyi ruo­hik­ko­pa­lo, joka uhkasi useita ra­ken­nuk­sia

22.05.2020 15:57 0
Toukokuussa 1973 Rovaniemeä koetteli pahin tulva vuosikymmeniin: Lainaalla piisamit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saarenkylä joutui veden valtaan

Tou­ko­kuus­sa 1973 Ro­va­nie­meä koet­te­li pahin tulva vuo­si­kym­me­niin: Lai­naal­la pii­sa­mit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saa­ren­ky­lä joutui veden valtaan

21.05.2020 20:04 0
Tilaajille
Kulotus vei rakennuksia Muoniossa, maastopaloja myös Rovaniemellä ja Tervolassa – Pelastuslaitos varottaa paloherkästä kuloheinästä, joka voi yllättää kokeneenkin kulottajan tai roskien polttajan

Kulotus vei ra­ken­nuk­sia Muo­nios­sa, maas­to­pa­lo­ja myös Ro­va­nie­mel­lä ja Ter­vo­las­sa – Pe­las­tus­lai­tos va­rot­taa pa­lo­her­käs­tä ku­lo­hei­näs­tä, joka voi yl­lät­tää ko­ke­neen­kin ku­lot­ta­jan tai roskien polt­ta­jan

21.05.2020 14:53 0
Useat rattijuopot pitivät poliisin kiireisenä Meri-Lapissa keskiviikon ja torstain aikana

Useat rat­ti­juo­pot pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä Me­ri-La­pis­sa kes­ki­vii­kon ja tors­tain aikana

21.05.2020 11:52 0
Kulotus karkasi hallinnasta Torniossa ja vei kalustohallin, lähettyvillä levisi illalla vielä toinenkin kulopalo

Kulotus karkasi hal­lin­nas­ta Tor­nios­sa ja vei ka­lus­to­hal­lin, lä­het­ty­vil­lä levisi illalla vielä toi­nen­kin ku­lo­pa­lo

20.05.2020 18:25 0
Hornetin laskutelineissä epäilty vika aiheutti onnettomuuteen varautumisen Rovaniemellä, kone laskeutui onnistuneesti

Hor­ne­tin las­ku­te­li­neis­sä epäilty vika ai­heut­ti on­net­to­muu­teen va­rau­tu­mi­sen Ro­va­nie­mel­lä, kone las­keu­tui on­nis­tu­nees­ti

20.05.2020 17:05 1
Kemin kulttuurikeskuksen katto joutui ilkivallan kohteeksi, vahingot tuhansia euroja – "Älyvapaata ilkivaltaa"

Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­sen katto joutui il­ki­val­lan koh­teek­si, va­hin­got tu­han­sia euroja – "Ä­ly­va­paa­ta il­ki­val­taa"

20.05.2020 09:37 1
Löytämättömät helmet odottavat pohjoisen erämaissa – "Vaellus ei vaadi hurjaa kuntoa", vakuuttaa eräammattilainen, joka antaa tärpit vähemmän kolutuille reiteille

Löy­tä­mät­tö­mät helmet odot­ta­vat poh­joi­sen erä­mais­sa – "Vael­lus ei vaadi hurjaa kun­toa", va­kuut­taa eräam­mat­ti­lai­nen, joka antaa tärpit vä­hem­män ko­lu­tuil­le rei­teil­le

20.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Palavat roskat aiheuttivat hälytyksen rakennuspalosta Rovaniemellä

Palavat roskat ai­heut­ti­vat hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

19.05.2020 22:47 0
Torniolaisen eläkeläisen päivälenkille tuli hintaa 370 euroa – Lievästä valtionrajarikoksesta voi rapsahtaa 20 päiväsakkoa

Tor­nio­lai­sen elä­ke­läi­sen päi­vä­len­kil­le tuli hintaa 370 euroa – Lie­väs­tä val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta voi rap­sah­taa 20 päi­vä­sak­koa

19.05.2020 20:18 7
Ovien sulkeminen oli kova pommi Club Teatrialle, joka talousvaikeuksien jälkeen suunnitteli jopa laajentumista: "Synkistelyn jälkeen on tapahtunut jo paljon hyvääkin"

Ovien sul­ke­mi­nen oli kova pommi Club Teat­rial­le, joka ta­lous­vai­keuk­sien jälkeen suun­nit­te­li jopa laa­jen­tu­mis­ta: "Syn­kis­te­lyn jälkeen on ta­pah­tu­nut jo paljon hy­vää­kin"

19.05.2020 17:17 0
Tilaajille
Virtapankki syttyi palamaan ja poltti sohvaa Torniossa

Vir­ta­pank­ki syttyi pa­la­maan ja poltti sohvaa Tor­nios­sa

18.05.2020 20:42 0
Ilman Finnairin lentoja kesäksi jäävät kaupungit eivät aio lähteä rahoittamaan lentoja itse – Kemissä ja Kajaanissa ei innostuta Porin aikeista laittaa miljoonia omaa rahaa lentoihin

Ilman Finn­ai­rin lentoja kesäksi jäävät kau­pun­git eivät aio lähteä ra­hoit­ta­maan lentoja itse – Kemissä ja Ka­jaa­nis­sa ei in­nos­tu­ta Porin ai­keis­ta laittaa mil­joo­nia omaa rahaa len­toi­hin

18.05.2020 17:36 4
Kissa ajoi ketun käpälämäkeen Posiolla – "Heräsin koiran järjettömään haukuntaan"

Kissa ajoi ketun kä­pä­lä­mä­keen Po­siol­la – "He­rä­sin koiran jär­jet­tö­mään hau­kun­taan"

18.05.2020 15:10 3
Tilaajille
Terassin portaat leimahtivat liekkeihin Torniossa – palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Te­ras­sin portaat lei­mah­ti­vat liek­kei­hin Tor­nios­sa – palosta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.05.2020 13:44 0
Vihreät haluaa sujuvan ratayhteyden Tornion kautta Ruotsiin – "Junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla seuraavana aamuna Tukholmassa", kaavailee puheenjohtaja Maria Ohisalo

Vihreät haluaa sujuvan ra­ta­yh­tey­den Tornion kautta Ruot­siin – "Ju­nal­la illalla Oulusta ja yhdellä vaih­dol­la seu­raa­va­na aamuna Tuk­hol­mas­sa", kaa­vai­lee pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo

18.05.2020 06:00 44
Yleisövihjeistä suuri apu, poliisi sai useita autojen ja moottoripyörien vahingoittajia kiinni vihjeiden perusteella

Ylei­sö­vih­jeis­tä suuri apu, poliisi sai useita autojen ja moot­to­ri­pyö­rien va­hin­goit­ta­jia kiinni vih­jei­den pe­rus­teel­la

17.05.2020 18:28 0
THL: Koko maassa todettu 61 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia kolmeen päivään – Suomessa yksi uusi koronakuolema

THL: Koko maassa todettu 61 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia kolmeen päivään – Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma

17.05.2020 12:40 1