Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Rikostutkinnat
Haapajärven ex-kaupunginjohtaja tiesi seksuaalirikosepäilystä, mutta ei pitänyt sitä merkittävänä – Nykyisen kaupunginjohtajan mielestä rehtori olisi pitänyt hyllyttää

Haa­pa­jär­ven ex-kau­pun­gin­joh­ta­ja tiesi sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­lys­tä, mutta ei pitänyt sitä mer­kit­tä­vä­nä – Ny­kyi­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan mie­les­tä rehtori olisi pitänyt hyl­lyt­tää

15.02.2024 14:30
Tilaajille
Haapajärven kaupungilla oli sittenkin tieto Jari Nahkasen syytteestä – tutkinnanjohtaja kertoi asiasta helmikuussa 2022

Haa­pa­jär­ven kau­pun­gil­la oli sit­ten­kin tieto Jari Nah­ka­sen syyt­tees­tä – tut­kin­nan­joh­ta­ja kertoi asiasta hel­mi­kuus­sa 2022

14.02.2024 19:13
Tilaajille
Liminganlahden koulun puukotustapauksen tutkintanimike lieveni törkeäksi pahoinpitelyksi

Li­min­gan­lah­den koulun puu­ko­tus­ta­pauk­sen tut­kin­ta­ni­mi­ke lieveni tör­keäk­si pa­hoin­pi­te­lyk­si

16.01.2024 13:06
Kuusamon Suurpetokeskukseen liittyvät rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­seen liit­ty­vät ri­ko­se­päi­lyt siir­tyi­vät syy­te­har­kin­taan

12.01.2024 10:39 3
Tilaajille
Silminnäkijä: "Se oli sairas ja aika yllättäväkin tilanne" – Liminkalaiset ihmettelevät yläkoulun puukotustapausta

Sil­min­nä­ki­jä: "Se oli sairas ja aika yl­lät­tä­vä­kin ti­lan­ne" – Li­min­ka­lai­set ih­met­te­le­vät ylä­kou­lun puu­ko­tus­ta­paus­ta

11.01.2024 13:36 18
Tilaajille
Poliisi: Liminganlahden koulupuukotuksesta epäilty poika on iän osalta rikosvastuussa – välikohtaus kuvattiin videolle

Po­lii­si: Li­min­gan­lah­den kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty poika on iän osalta ri­kos­vas­tuus­sa – vä­li­koh­taus ku­vat­tiin vi­deol­le

11.01.2024 13:43
Tilaajille
Ministeri Wille Rydmanin kirjaan liittyvä salassapitorikosepäily tutkitaan sittenkin, kertoo IL

Mi­nis­te­ri Wille Ryd­ma­nin kirjaan liit­ty­vä sa­las­sa­pi­to­ri­ko­se­päi­ly tut­ki­taan sit­ten­kin, kertoo IL

07.11.2023 18:02 6
Poliisi: Pyhäjärvellä ei tapahtunutkaan autoon kaapatun naisen ryöstöä

Po­lii­si: Py­hä­jär­vel­lä ei ta­pah­tu­nut­kaan autoon kaa­pa­tun naisen ryöstöä

18.09.2023 13:55
Rikosepäily Kajaanissa: Miehet keräsivät rahaa jalkapalloseuralle ja invalideille, mutta rahat eivät päätyneetkään oikeaan kohteeseen

Ri­ko­se­päi­ly Ka­jaa­nis­sa: Miehet ke­rä­si­vät rahaa jal­ka­pal­lo­seu­ral­le ja in­va­li­deil­le, mutta rahat eivät pää­ty­neet­kään oikeaan koh­tee­seen

15.09.2023 16:58 6
Oulun normaalikoulussa päästiin normaaliarkeen keskiviikon uhkauksen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kahdella rikosnimikkeellä

Oulun nor­maa­li­kou­lus­sa pääs­tiin nor­maa­liar­keen kes­ki­vii­kon uh­kauk­sen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kah­del­la ri­kos­ni­mik­keel­lä

15.09.2023 13:49
Tilaajille
Vastaamoon kohdistuneen tietomurron esitutkinta valmistui – poikkeuksellinen tutkinta alkoi syksyllä 2020, epäilty jäi kiinni Ranskassa

Vas­taa­moon koh­dis­tu­neen tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta val­mis­tui – poik­keuk­sel­li­nen tut­kin­ta alkoi syk­syl­lä 2020, epäilty jäi kiinni Rans­kas­sa

31.08.2023 12:15
Rikostutkinta Oulussa: Henkilön epäillään kavaltaneen itselleen kymmeniä tuhansia euroja isännöintiyrityksen kautta kulkeneita varoja

Ri­kos­tut­kin­ta Ou­lus­sa: Hen­ki­lön epäil­lään ka­val­ta­neen it­sel­leen kym­me­niä tu­han­sia euroja isän­nöin­tiy­ri­tyk­sen kautta kul­ke­nei­ta varoja

15.08.2023 15:15 10
Tilaajille
Kolme oululaista vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä ampuma-aserikoksista ja törkeistä huumausainerikoksista

Kolme ou­lu­lais­ta van­git­tiin to­den­nä­köi­sin syin epäil­tyi­nä am­pu­ma-ase­ri­kok­sis­ta ja tör­keis­tä huu­mau­sai­ne­ri­kok­sis­ta

29.06.2023 15:06
Tilaajille
Palkkariistoa ja surkeita oloja työpaikoilla – Oulun poliisi on tutkinut jo useita uusiakin tapauksia

Palk­ka­riis­toa ja sur­kei­ta oloja työ­pai­koil­la – Oulun poliisi on tut­ki­nut jo useita uu­sia­kin ta­pauk­sia

15.06.2023 17:00 15
Tilaajille
Oulun poliisilla on käsitys Välivainion kaksoissurman tapahtumista – tämä järkyttävästä tapauksesta tiedetään nyt

Oulun po­lii­sil­la on käsitys Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man ta­pah­tu­mis­ta – tämä jär­kyt­tä­väs­tä ta­pauk­ses­ta tie­de­tään nyt

12.05.2023 13:07 9
Tilaajille
Oulun poliisin Riikka Lähteenmäki kuulustelee kaikkein törkeimmistä rikoksista epäiltyjä – Rikostutkijan mukaan ihmiset ovat erilaisia kuulusteluhuoneessa kuin rikosta tehdessään

Oulun po­lii­sin Riikka Läh­teen­mä­ki kuu­lus­te­lee kaik­kein tör­keim­mis­tä ri­kok­sis­ta epäil­ty­jä – Ri­kos­tut­ki­jan mukaan ihmiset ovat eri­lai­sia kuu­lus­te­lu­huo­nees­sa kuin rikosta teh­des­sään

12.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Yksi maanpetosrikoksesta epäillyistä on vapautettu tutkintavankeudesta, tutkinta jatkuu edelleen

Yksi maan­pe­tos­ri­kok­ses­ta epäil­lyis­tä on va­pau­tet­tu tut­kin­ta­van­keu­des­ta, tut­kin­ta jatkuu edel­leen

28.04.2023 16:24
Tilaajille
KRP: Vastaamo-tutkinta valmistuu loppukesästä, uhreja pyydetään antamaan sähköinen lausuma toukokuun loppuun mennessä

KRP: Vas­taa­mo-tut­kin­ta val­mis­tuu lop­pu­ke­säs­tä, uhreja pyy­de­tään an­ta­maan säh­köi­nen lausuma tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

26.04.2023 11:52
Poliisilla on tutkintaan liittyvä operaatio Kemissä Metsä Fibren tehdasalueella – koskee urakoitsijan toimintaan liittyviä väärinkäytösepäilyjä

Po­lii­sil­la on tut­kin­taan liit­ty­vä ope­raa­tio Kemissä Metsä Fibren teh­da­sa­lueel­la – koskee ura­koit­si­jan toi­min­taan liit­ty­viä vää­rin­käy­tö­se­päi­ly­jä

26.04.2023 17:47 5
Kaksi 16-vuotiasta vangittiin epäiltynä 19-vuotiaan taposta Helsingissä

Kaksi 16-vuo­tias­ta van­git­tiin epäil­ty­nä 19-vuo­tiaan taposta Hel­sin­gis­sä

17.04.2023 18:40 5