Rikostutkinnat

IL: Uu­del­la­maal­la Siun­tios­sa tar­joil­tiin va­hin­gos­sa huu­maus- tai lää­ke­ai­net­ta si­säl­tä­vää ruokaa, useita vietiin sai­raa­laan tut­kit­ta­vak­si

07.09.2021 17:52 3

Ir­ti­sa­no­tul­la Tytti Yli-Vii­ka­ril­la halua palata VTV:n joh­to­teh­tä­viin – "Se on hieno työ­paik­ka"

13.08.2021 06:00 33
Tilaajille

Oulun kes­kus­tas­sa lauan­tai­yö­nä po­lii­se­ja uhan­neen vä­ki­jou­kon te­ke­mi­siä sel­vi­te­tään, vä­li­koh­tauk­ses­sa kiin­ni­ote­tut kaksi miestä ovat nuoria ou­lu­lai­sia

02.08.2021 13:43 6
Tilaajille

Poliisi edennyt Oulun ryös­tö­jen tut­kin­nas­sa: Kaksi hen­ki­löä van­git­tu Myl­ly­tul­lin K-mar­ke­tin ryös­tös­tä epäil­ty­nä

02.08.2021 12:10

Poliisi tutkii murtoa Ou­lun­sa­lon ko­ti­seu­tu­mu­seoon

30.07.2021 10:36

Oulussa jälleen ryöstö: Te­rä­aseel­la va­rus­tau­tu­nut nuori mies vei rahaa kios­kis­ta Kaak­ku­ris­sa

28.07.2021 13:07 1
Tilaajille

Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kos tehtiin te­rä­aseel­la – poliisi sel­vit­tää teon mah­dol­li­sia mo­tii­ve­ja

07.07.2021 11:10
Tilaajille

Mies ja kaksi naista van­git­tiin Vä­li­vai­nion am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­seen liit­tyen, poliisi vielä vai­to­nai­nen ta­pah­tu­mis­ta

04.06.2021 16:08

Neljä naista van­git­tiin Oulussa tapon yri­tyk­ses­tä epäil­ty­nä – kävivät uhrin kimp­puun kes­kel­lä päivää Tui­ras­sa

03.06.2021 16:27
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­kuo­le­ma johti po­lii­si­tut­kin­taan – Oulun poliisi on sa­kot­ta­nut useita ko­ro­na­ka­ran­tee­nia rik­ko­nei­ta

30.05.2021 06:30 12
Tilaajille

Po­lii­sil­la ope­raa­tio Oulun Lin­nan­ka­dul­la – tut­kit­ta­va­na sun­nun­tai­na ta­pah­tu­nut epäilty vä­ki­val­ta­ri­kos

18.04.2021 15:07 1

Poliisi on tut­ki­nut useita huu­maus­ai­ne­ri­kok­sia Ou­lai­sis­sa, yli­ko­mi­sa­rion mukaan kan­na­bik­sen vai­ku­tuk­set näkyvät jo arjessa

30.03.2021 15:08 1
Tilaajille

Krp:n ope­raa­tios­sa Kai­jon­har­jus­sa kiin­ni­otet­tu uus­nat­siak­tii­vi va­pau­tet­tiin tut­kin­ta­van­keu­des­ta – tut­kin­taa jat­ke­taan, poliisi yhä hyvin vai­to­nai­nen jutusta

26.03.2021 18:08 1
Tilaajille

Oulun kä­rä­jä­oi­keus van­git­si miehen, jonka epäil­lään val­mis­tel­leen törkeää henkeen tai ter­vey­teen koh­dis­tu­vaa rikosta – van­git­se­mi­nen liittyy Kai­jon­har­jun ope­raa­tioon

19.03.2021 16:00 2

Po­lii­sin iso ope­raa­tio Kai­jon­har­jus­sa liittyi Krp:n ri­kos­tut­kin­taan – poliisi teki et­sin­tää autoon, jonka omis­ta­ja­tie­dot täs­mää­vät tun­net­tuun uus­nat­siin

17.03.2021 11:31 2
Tilaajille

Po­lii­sin mas­sii­vi­ses­ta Ai­ris­ton Helmi -is­kus­ta vuosia, mutta tut­kin­ta on yhä kesken – kä­teis­tä ta­ka­va­ri­kos­sa mil­joo­nia euroja

07.03.2021 06:30 4
Tilaajille

Haa­pa­ran­nal­ta kuol­lee­na löy­ty­nyt kol­me­kymp­pi­nen suo­ma­lais­mies asui Oulussa

24.02.2021 12:04
Tilaajille

Ää­ri­oi­keis­to­tut­kin­nas­sa ei enää epäillä törkeän ri­kok­sen val­mis­te­lua – KRP:n mukaan suo­ma­lais­mies­ten ryh­mäs­sä on käyty ra­sis­tis­ta kes­kus­te­lua

17.02.2021 12:49 7

Oulun poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la – yksi henkilö van­git­tu taposta epäil­ty­nä

31.01.2021 15:29

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Pekka Ka­ta­jaan koh­dis­tu­nees­sa epäil­lys­sä murhan yri­tyk­ses­sä on tut­kin­nan­joh­ta­jan mukaan "po­liit­ti­siin ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va hen­ki­lö­koh­tai­nen mo­tii­vi"

29.01.2021 13:24 4