Rikostutkinnat
Teräaseella uhannut mies ryösti kaupasta rahaa Oulaisissa, poliisi sai epäillyn kiinni nopeasti

Te­rä­aseel­la uhannut mies ryösti kau­pas­ta rahaa Ou­lai­sis­sa, poliisi sai epäil­lyn kiinni no­peas­ti

13.12.2020 17:01
Oululainen ex-uusnatsi Esa Holappa: Äärioikeistolainen liikehdintä on muuttumassa Suomessa väkivaltaisemmaksi – "Isku demokratiaa kohtaan"

Ou­lu­lai­nen ex-uus­nat­si Esa Ho­lap­pa: Ää­ri­oi­keis­to­lai­nen lii­keh­din­tä on muut­tu­mas­sa Suo­mes­sa vä­ki­val­tai­sem­mak­si – "Isku de­mo­kra­tiaa koh­taan"

12.12.2020 19:24 16
KRP on tutkinut äärioikeistolaista verkostoa jo kuukausien ajan – Kymmentä henkilöä epäillään vakavasta rikoksesta

KRP on tut­ki­nut ää­ri­oi­keis­to­lais­ta ver­kos­toa jo kuu­kau­sien ajan – Kym­men­tä hen­ki­löä epäil­lään va­ka­vas­ta ri­kok­ses­ta

12.12.2020 15:24 23
KRP tutkii äärioikeistoon liittyvää vakavaa rikosepäilyä – kohteena mahdollisesti valtakunnansyyttäjä ja sisäministeri.

KRP tutkii ää­ri­oi­keis­toon liit­ty­vää vakavaa ri­kos­epäi­lyä – koh­tee­na mah­dol­li­ses­ti val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä ja si­sä­mi­nis­te­ri.

11.12.2020 20:04 7
KRP: Tutkinnassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu – ei konkreettista uhkaa ministeri Ohisaloa tai valtakunnansyyttäjä Toiviaista kohtaan

KRP: Tut­kin­nas­sa törkeän henkeen tai ter­vey­teen koh­dis­tu­van ri­kok­sen val­mis­te­lu – ei konk­reet­tis­ta uhkaa mi­nis­te­ri Ohi­sa­loa tai val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Toi­viais­ta kohtaan

11.12.2020 23:42
Poliisi: Metsästäjä ampui saksanhirven Iissä – virkavalta tutkii tapausta metsästysrikoksena

Po­lii­si: Met­säs­tä­jä ampui sak­san­hir­ven Iissä – vir­ka­val­ta tutkii ta­paus­ta met­säs­tys­ri­kok­se­na

09.11.2020 22:53 19
MTV: Kaupunginvaltuutettu Teemu Torssosen sormenjälki löytyi esineestä perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan kotoa

MTV: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Teemu Tors­so­sen sor­men­jäl­ki löytyi esi­nees­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­pääl­li­kön Pekka Katajan kotoa

09.11.2020 15:21 1