Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rikostutkinnat
Kuukausi
Poliisi: Pyhäjärvellä ei tapahtunutkaan autoon kaapatun naisen ryöstöä

Po­lii­si: Py­hä­jär­vel­lä ei ta­pah­tu­nut­kaan autoon kaa­pa­tun naisen ryöstöä

18.09.2023 13:55
Rikosepäily Kajaanissa: Miehet keräsivät rahaa jalkapalloseuralle ja invalideille, mutta rahat eivät päätyneetkään oikeaan kohteeseen

Ri­kos­epäi­ly Ka­jaa­nis­sa: Miehet ke­rä­si­vät rahaa jal­ka­pal­lo­seu­ral­le ja in­va­li­deil­le, mutta rahat eivät pää­ty­neet­kään oikeaan koh­tee­seen

15.09.2023 16:58 6
Oulun normaalikoulussa päästiin normaaliarkeen keskiviikon uhkauksen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kahdella rikosnimikkeellä

Oulun nor­maa­li­kou­lus­sa pääs­tiin nor­maa­li­ar­keen kes­ki­vii­kon uh­kauk­sen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kah­del­la ri­kos­ni­mik­keel­lä

15.09.2023 13:49
Tilaajille
Vastaamoon kohdistuneen tietomurron esitutkinta valmistui – poikkeuksellinen tutkinta alkoi syksyllä 2020, epäilty jäi kiinni Ranskassa

Vas­taa­moon koh­dis­tu­neen tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta val­mis­tui – poik­keuk­sel­li­nen tut­kin­ta alkoi syk­syl­lä 2020, epäilty jäi kiinni Rans­kas­sa

31.08.2023 12:15
Vanhemmat
Rikostutkinta Oulussa: Henkilön epäillään kavaltaneen itselleen kymmeniä tuhansia euroja isännöintiyrityksen kautta kulkeneita varoja

Ri­kos­tut­kin­ta Ou­lus­sa: Hen­ki­lön epäil­lään ka­val­ta­neen it­sel­leen kym­me­niä tu­han­sia euroja isän­nöin­ti­yri­tyk­sen kautta kul­ke­nei­ta varoja

15.08.2023 15:15 8
Tilaajille
Kolme oululaista vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä ampuma-aserikoksista ja törkeistä huumausainerikoksista

Kolme ou­lu­lais­ta van­git­tiin to­den­nä­köi­sin syin epäil­tyi­nä am­pu­ma-ase­ri­kok­sis­ta ja tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta

29.06.2023 15:06
Tilaajille
Palkkariistoa ja surkeita oloja työpaikoilla – Oulun poliisi on tutkinut jo useita uusiakin tapauksia

Palk­ka­riis­toa ja sur­kei­ta oloja työ­pai­koil­la – Oulun poliisi on tut­ki­nut jo useita uu­sia­kin ta­pauk­sia

15.06.2023 17:00 15
Tilaajille
Oulun poliisilla on käsitys Välivainion kaksoissurman tapahtumista – tämä järkyttävästä tapauksesta tiedetään nyt

Oulun po­lii­sil­la on käsitys Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man ta­pah­tu­mis­ta – tämä jär­kyt­tä­väs­tä ta­pauk­ses­ta tie­de­tään nyt

12.05.2023 13:07 9
Tilaajille
Oulun poliisin Riikka Lähteenmäki kuulustelee kaikkein törkeimmistä rikoksista epäiltyjä – Rikostutkijan mukaan ihmiset ovat erilaisia kuulusteluhuoneessa kuin rikosta tehdessään

Oulun po­lii­sin Riikka Läh­teen­mä­ki kuu­lus­te­lee kaik­kein tör­keim­mis­tä ri­kok­sis­ta epäil­ty­jä – Ri­kos­tut­ki­jan mukaan ihmiset ovat eri­lai­sia kuu­lus­te­lu­huo­nees­sa kuin rikosta teh­des­sään

12.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Yksi maanpetosrikoksesta epäillyistä on vapautettu tutkintavankeudesta, tutkinta jatkuu edelleen

Yksi maan­pe­tos­ri­kok­ses­ta epäil­lyis­tä on va­pau­tet­tu tut­kin­ta­van­keu­des­ta, tut­kin­ta jatkuu edel­leen

28.04.2023 16:24
Tilaajille
KRP: Vastaamo-tutkinta valmistuu loppukesästä, uhreja pyydetään antamaan sähköinen lausuma toukokuun loppuun mennessä

KRP: Vas­taa­mo-tut­kin­ta val­mis­tuu lop­pu­ke­säs­tä, uhreja pyy­de­tään an­ta­maan säh­köi­nen lausuma tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

26.04.2023 11:52
Poliisilla on tutkintaan liittyvä operaatio Kemissä Metsä Fibren tehdasalueella – koskee urakoitsijan toimintaan liittyviä väärinkäytösepäilyjä

Po­lii­sil­la on tut­kin­taan liit­ty­vä ope­raa­tio Kemissä Metsä Fibren teh­das­alueel­la – koskee ura­koit­si­jan toi­min­taan liit­ty­viä vää­rin­käy­tös­epäi­ly­jä

26.04.2023 17:47 5
Kaksi 16-vuotiasta vangittiin epäiltynä 19-vuotiaan taposta Helsingissä

Kaksi 16-vuo­tias­ta van­git­tiin epäil­ty­nä 19-vuo­tiaan taposta Hel­sin­gis­sä

17.04.2023 18:40 5
Poliisi epäilee yli 20 henkilöä metsästysrikoksista Pohjois-Savossa – kymmeniä suurpetoja ja rauhoitettuja lintuja tapettu

Poliisi epäilee yli 20 hen­ki­löä met­säs­tys­ri­kok­sis­ta Poh­jois-Sa­vos­sa – kym­me­niä suur­pe­to­ja ja rau­hoi­tet­tu­ja lintuja tapettu

12.04.2023 10:51 40
Oulussa paljastui maaliskuussa 2021 vakavan rikoksen valmistelu, epäilty on tiettävästi uusnatsitaustainen ­– tämä pitkään jatkuneesta tutkinnasta tiedetään nyt

Oulussa pal­jas­tui maa­lis­kuus­sa 2021 vakavan ri­kok­sen val­mis­te­lu, epäilty on tiet­tä­väs­ti uus­nat­si­taus­tai­nen – tämä pitkään jat­ku­nees­ta tut­kin­nas­ta tie­de­tään nyt

07.03.2023 15:25 4
Tilaajille
Oulun poliisin pitkä käsi tavoitti rivitalomurtautujan 9 vuotta teon jälkeen – sormenjälkien tutkinnan kehitys avainroolissa

Oulun po­lii­sin pitkä käsi ta­voit­ti ri­vi­ta­lo­mur­tau­tu­jan 9 vuotta teon jälkeen – sor­men­jäl­kien tut­kin­nan kehitys avain­roo­lis­sa

22.02.2023 09:44 14
Tilaajille
Ylivieskan vaativassa henkirikostutkinnassa käytössä "kaikki rikostekniset menetelmät" – näin poliisi kommentoi vaitonaisuutta tiedottamisessa

Yli­vies­kan vaa­ti­vas­sa hen­ki­ri­kos­tut­kin­nas­sa käy­tös­sä "kaikki ri­kos­tek­ni­set me­ne­tel­mät" – näin poliisi kom­men­toi vai­to­nai­suut­ta tie­dot­ta­mi­ses­sa

20.02.2023 17:00
Tilaajille
Yle: Oulun KRP:n tutkima harvinainen vakoiluepäily paljastui Kajaanissa

Yle: Oulun KRP:n tutkima har­vi­nai­nen va­koi­lu­epäi­ly pal­jas­tui Ka­jaa­nis­sa

31.01.2023 09:08 3
Poliisi: Isossa Omenassa turvallisuusalan työntekijöiden voimankäyttötilanteessa kuollut nainen ei kuollut tukehtumalla

Po­lii­si: Isossa Ome­nas­sa tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jöi­den voi­man­käyt­tö­ti­lan­tees­sa kuollut nainen ei kuollut tu­keh­tu­mal­la

11.01.2023 16:51 5
Vartijat kuulusteltu Ison Omenan epäillystä kuolemantuottamuksesta, ketään ei vaadita vangittavaksi – ministeri Mikkonen: "Alalla on vakavia ongelmia"

Var­ti­jat kuu­lus­tel­tu Ison Omenan epäil­lys­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta, ketään ei vaadita van­git­ta­vak­si – ­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen: "Alalla on vakavia on­gel­mia"

09.01.2023 17:03 25