Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Rikostutkinnat
Viimeisin 12 tuntia
Pohjoissuomalaista marjayritystä epäillään ihmiskaupasta – kaksi vangittu Oulun käräjäoikeudessa

Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta – kaksi van­git­tu Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

15:11 18
Vanhemmat
Poliisi tutkii vakavaa väkivaltatapausta Kuhmossa: Mies sai surmansa, nainen pahoinpideltiin

Poliisi tutkii vakavaa vä­ki­val­ta­ta­paus­ta Kuh­mos­sa: Mies sai sur­man­sa, nainen pa­hoin­pi­del­tiin

13.09.2022 10:57 1
WP: Liittovaltion poliisi FBI etsi ydinaseisiin liittyviä salaisia dokumentteja Trumpin kartanon ratsiassa

WP: Liit­to­val­tion poliisi FBI etsi ydin­asei­siin liit­ty­viä sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja Trumpin kar­ta­non rat­sias­sa

12.08.2022 06:39 3
HS: Poliisi keskeytti esitutkinnan Suviseurojen yhteydessä epäillystä ympäristörikkomuksesta

HS: Poliisi kes­keyt­ti esi­tut­kin­nan Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä epäil­lys­tä ym­pä­ris­tö­rik­ko­muk­ses­ta

10.08.2022 11:03 18
Kommentti: Miksi Oulun poliisilaitokselta kesti kaksi päivää kertoa Limingantullin Prisman ampumisesta?

Kom­ment­ti: Miksi Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­ta kesti kaksi päivää kertoa Li­min­gan­tul­lin Prisman am­pu­mi­ses­ta?

12.04.2022 12:40 25
Tilaajille
Poliisi: Useita ihmisiä oli vaarassa pääovien lähellä, kun Limingantullin Prisman parkkipaikalla ammuttiin

Po­lii­si: Useita ihmisiä oli vaa­ras­sa pää­ovien lä­hel­lä, kun Li­min­gan­tul­lin Prisman park­ki­pai­kal­la am­mut­tiin

12.04.2022 11:33 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­sil­la on am­mat­ti­tai­toa – ri­kos­ten tut­kin­ta-ajat pit­kit­ty­vät monista syistä

14.02.2022 06:00 4
Tilaajille
HBL: Kymmenien vietnamilaisten epäillään joutuneen kiskonnan uhreiksi Pohjanmaalla – epäillään tuodun työvoimaksi joihinkin närpiöläisiin kasvihuoneyrityksiin

HBL: Kym­me­nien viet­na­mi­lais­ten epäil­lään jou­tu­neen kis­kon­nan uh­reik­si Poh­jan­maal­la – epäil­lään tuodun työ­voi­mak­si joi­hin­kin när­piö­läi­siin kas­vi­huo­ne­yri­tyk­siin

23.01.2022 15:54 3
Poliisi: 26-vuotias mies vangittiin Oulussa henkirikoksesta epäiltynä – uhrina 43-vuotias nainen

Po­lii­si: 26-vuo­tias mies van­git­tiin Oulussa hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä – uhrina 43-vuo­tias nainen

05.01.2022 15:17 3
Nuori mies vangittiin epäiltynä Taskilassa maanantaina tapahtuneesta yliajosta

Nuori mies van­git­tiin epäil­ty­nä Tas­ki­las­sa maa­nan­tai­na ta­pah­tu­nees­ta yli­ajos­ta

23.12.2021 13:05 5
Tilaajille
Käräjäoikeus vangitsi Haapajärven kaapelivarkaat – miehet tekivät rikoksensa varastetulla autolla, jossa oli paikanninlaite

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si Haa­pa­jär­ven kaa­pe­li­var­kaat – miehet tekivät ri­kok­sen­sa va­ras­te­tul­la au­tol­la, jossa oli pai­kan­nin­lai­te

17.12.2021 07:43 4
Yle: Prisman postiin tilattu kahden kilon paketti kiinnitti poliisin huomion, ja johti Kaijonharjussa tehtyyn uusnatsin pidätykseen maaliskuussa

Yle: Prisman postiin tilattu kahden kilon paketti kiin­nit­ti po­lii­sin huo­mion, ja johti Kai­jon­har­jus­sa tehtyyn uus­nat­sin pi­dä­tyk­seen maa­lis­kuus­sa

16.12.2021 13:57 2
Poliisi hakemassa lisäaikaa Airiston Helmi -tutkintaan – "Ei tule valmistumaan määräaikaan mennessä"

Poliisi ha­ke­mas­sa li­sä­ai­kaa Ai­ris­ton Helmi -tut­kin­taan – "Ei tule val­mis­tu­maan mää­rä­ai­kaan men­nes­sä"

15.12.2021 17:58 4
Tilaajille
Poliisi aloitti rikostutkinnan Vauhti-suksivoidetehtaan palosta Joensuussa – paloon liittyen epäillään työturvallisuusrikosta ja vammantuottamusta

Poliisi aloitti ri­kos­tut­kin­nan Vauh­ti-suk­si­voi­de­teh­taan palosta Joen­suus­sa – paloon liit­tyen epäil­lään työ­tur­val­li­suus­ri­kos­ta ja vam­man­tuot­ta­mus­ta

09.12.2021 17:12
Poliisipartio ampui teräaseen kanssa kohti hyökännyttä henkilöä Oulun Kaukovainiolla lauantai-iltana – katso video paikalta

Po­lii­si­par­tio ampui te­rä­aseen kanssa kohti hyö­kän­nyt­tä hen­ki­löä Oulun Kau­ko­vai­niol­la lauan­tai-il­ta­na – katso video pai­kal­ta

05.12.2021 11:18 5
Oulun sisäilmaongelmaisen poliisitalon remonttiin liittyvä rikostutkinta loppusuoralla, uhrin asemassa kymmeniä ihmisiä – Rikoksesta epäiltynä ollut kahdeksan henkilöä

Oulun si­sä­il­ma­on­gel­mai­sen po­lii­si­ta­lon re­mont­tiin liit­ty­vä ri­kos­tut­kin­ta lop­pu­suo­ral­la, uhrin ase­mas­sa kym­me­niä ihmisiä – Ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä ollut kah­dek­san hen­ki­löä

16.11.2021 16:00 21
Poliisi epäilee Elokapinan taustayhdistystä rahankeräysrikoksesta, vaatii varoja takavarikkoon – Mielenosoittajat lukittautuivat perjantaina Valtioneuvoston linnan ovelle

Poliisi epäilee Elo­ka­pi­nan taus­ta­yh­dis­tys­tä ra­han­ke­räys­ri­kok­ses­ta, vaatii varoja ta­ka­va­rik­koon – Mie­len­osoit­ta­jat lu­kit­tau­tui­vat per­jan­tai­na Val­tio­neu­vos­ton linnan ovelle

08.10.2021 12:13 9
Itsemurhaa autolla yrittänyttä epäillään nyt kolmesta murhan yrityksestä

It­se­mur­haa autolla yrit­tä­nyt­tä epäil­lään nyt kol­mes­ta murhan yri­tyk­ses­tä

24.09.2021 07:34
Oulun poliisi pyytää edelleen kauppojen yhteydenottoja isosta määrästä takavarikoituja merkkivaatteita ja kenkiä  – "Viitteitä, että osa viety Stadiumista ja XXL:stä"

Oulun poliisi pyytää edel­leen kaup­po­jen yh­tey­den­ot­to­ja isosta mää­räs­tä ta­ka­va­ri­koi­tu­ja merk­ki­vaat­tei­ta ja kenkiä – "Viit­tei­tä, että osa viety Sta­diu­mis­ta ja XXL:s­tä"

22.09.2021 11:05
Tilaajille
IL: Uudellamaalla Siuntiossa tarjoiltiin vahingossa huumaus- tai lääkeainetta sisältävää ruokaa, useita vietiin sairaalaan tutkittavaksi

IL: Uu­del­la­maal­la Siun­tios­sa tar­joil­tiin va­hin­gos­sa huu­maus- tai lää­ke­ai­net­ta si­säl­tä­vää ruokaa, useita vietiin sai­raa­laan tut­kit­ta­vak­si

07.09.2021 17:52 3