Liikenne
Viimeisin tunti
Päällystystyöt sulkevat Haukiputaan liittymän ramppeja Pohjantiellä tiistai-illasta keskiviikkoaamuun

Pääl­lys­tys­työt sul­ke­vat Hau­ki­pu­taan liit­ty­män ramp­pe­ja Poh­jan­tiel­lä tiis­tai-il­las­ta kes­ki­viik­ko­aa­muun

18:19 0
Viikko
Selvitys: Päihtymys ja kuljettajan huono asenne ovat keski- ja pohjoispohjanmaalaisten mielestä suurimpia vaaratekijöitä liikenteessä

Sel­vi­tys: Päih­ty­mys ja kul­jet­ta­jan huono asenne ovat keski- ja poh­jois­poh­jan­maa­lais­ten mie­les­tä suu­rim­pia vaa­ra­te­ki­jöi­tä lii­ken­tees­sä

10.08.2020 11:52 0
Kemi-Tornion moottoritien Kallinkankaan liittymät suljettuina sunnuntai-iltana – Kallinkankaalle etelästä nousevan liittymän sulku kestää maanantaiaamuun

Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tien Kal­lin­kan­kaan liit­ty­mät sul­jet­tui­na sun­nun­tai-il­ta­na – Kal­lin­kan­kaal­le ete­läs­tä nou­se­van liit­ty­män sulku kestää maa­nan­tai­aa­muun

09.08.2020 18:20 0
Tilaajille
Maataloustyökoneiden teillä liikkuminen kannattaa huomioida sadonkorjuuaikana

Maa­ta­lous­työ­ko­nei­den teillä liik­ku­mi­nen kan­nat­taa huo­mioi­da sa­don­kor­juu­ai­ka­na

07.08.2020 09:01 2
Puutavaraa kuljettanut auto ajoi ojaan Pudasjärvellä – kuski loukkaantui lievästi

Puu­ta­va­raa kul­jet­ta­nut auto ajoi ojaan Pu­das­jär­vel­lä – kuski louk­kaan­tui lie­väs­ti

07.08.2020 08:32 3
Kuukausi
Raskas ajoneuvo seisoi rengasrikon vuoksi Pohjantiellä Oulussa

Raskas ajo­neu­vo seisoi ren­gas­ri­kon vuoksi Poh­jan­tiel­lä Oulussa

04.08.2020 15:45 0

Sil­ta­työ häi­rit­see lii­ken­net­tä Hau­ki­pu­taal­la – Jo­ke­lan­tie sul­jet­tu, kier­to­tie Hau­ki­väy­län kautta

29.07.2020 21:26 0
Autojen rakentaminen on kallis harrastus ja valmista ei tule koskaan

Autojen ra­ken­ta­mi­nen on kallis har­ras­tus ja val­mis­ta ei tule koskaan

29.07.2020 17:00 1
Oulun seudulla maalataan keskiviivoja ja muita opasteita pääpyöräilyreiteille – ongelmakohtia ovat ne, joissa pyörätie muuttuu asuinalueella ajoradaksi

Oulun seu­dul­la maa­la­taan kes­ki­vii­vo­ja ja muita opas­tei­ta pää­pyö­räi­ly­rei­teil­le – on­gel­ma­koh­tia ovat ne, joissa pyö­rä­tie muuttuu asuin­alueel­la ajo­ra­dak­si

29.07.2020 16:24 4
Tilaajille
Liikenteessä vauhdikas maanantai-ilta ja tiistaiyö – poliisi tapasi teillä useita rattijuoppoja

Lii­ken­tees­sä vauh­di­kas maa­nan­tai-il­ta ja tiis­tai­yö – poliisi tapasi teillä useita rat­ti­juop­po­ja

28.07.2020 07:17 0
Veroäyrien kerääminen voi johtaa autokannan modernisoitumiseen – ensi viikolla voimaan tuleva polttoaineen hinnannousu saattaa myös eriarvoistaa kaupunkeja ja maaseutua

Ve­ro­äy­rien ke­rää­mi­nen voi johtaa au­to­kan­nan mo­der­ni­soi­tu­mi­seen – ensi vii­kol­la voimaan tuleva polt­to­ai­neen hin­nan­nou­su saattaa myös eri­ar­vois­taa kau­pun­ke­ja ja maa­seu­tua

25.07.2020 10:39 45
Lukijalta Mielipide Kauko Määttä

Lii­ken­teen muo­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja to­teut­ta­mi­ses­sa tulee ottaa mark­ki­na­ta­lou­den nä­kö­kul­ma mukaan

25.07.2020 05:30 0
Tilaajille

Vesi nousi tielle Raahen Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 06:38 1
Poliisi: Ihmiset pysäköivät autoja valtateille hillankiilto silmissään – vaarallisesta pysäköinnistä voi saada sakot

Po­lii­si: Ihmiset py­sä­köi­vät autoja val­ta­teil­le hil­lan­kiil­to sil­mis­sään – vaa­ral­li­ses­ta py­sä­köin­nis­tä voi saada sakot

22.07.2020 16:11 7
Mies kaappasi linja-auton ja 13 ihmistä Ukrainassa – tilanne ratkesi, kun presidentti mainosti dokumenttia somessaan

Mies kaap­pa­si lin­ja-au­ton ja 13 ihmistä Uk­rai­nas­sa – tilanne rat­ke­si, kun pre­si­dent­ti mai­nos­ti do­ku­ment­tia so­mes­saan

22.07.2020 13:31 0
Autoilijat saavat körötellä Nelostiellä Haukiputaalla viittäkymppiä vielä pari viikkoa –  Kiiminkijoen ylittävällä varasillalla ajetaan usein ylinopeutta

Au­toi­li­jat saavat kö­rö­tel­lä Ne­los­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la viit­tä­kymp­piä vielä pari viikkoa – Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­lä va­rasil­lal­la ajetaan usein yli­no­peut­ta

22.07.2020 06:00 5
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä – Ajoneuvojen kunnon valvonta yhtenä painopisteenä

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti ras­kas­ta lii­ken­net­tä – Ajo­neu­vo­jen kunnon val­von­ta yhtenä pai­no­pis­tee­nä

17.07.2020 10:09 0
Tilaajille
Liikenneturva: Liikenneympyrän väistämissäännöt yhä hukassa osalta suomalaisista – etenkin jalankulkijat ja pyöräilijät aiheuttavat päänvaivaa

Lii­ken­ne­tur­va: Lii­ken­ne­ym­py­rän väis­tä­mis­sään­nöt yhä hukassa osalta suo­ma­lai­sis­ta – etenkin ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa

14.07.2020 09:21 10
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Oiva Välikangas

Lii­ken­ne­tar­pei­ta on koko pit­käs­sä Suomen maassa

09.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Elyn kunnossapitopäällikkö kehuu Pohjantiellä liikkuvia autoilijoita – "Kerrankin on hyvää sanottavaa"

Elyn kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö kehuu Poh­jan­tiel­lä liik­ku­via au­toi­li­joi­ta – "Ker­ran­kin on hyvää sa­not­ta­vaa"

08.07.2020 18:00 1
Tilaajille