Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Liikenne
Viimeisin 4 tuntia
Poliisi tutkii ovatko Narvikin radan onnettomuudet sabotaasia – Junaliikenne ehti olla käynnissä vain muutaman päivän

Poliisi tutkii ovatko Nar­vi­kin radan on­net­to­muu­det sa­bo­taa­sia – Ju­na­lii­ken­ne ehti olla käyn­nis­sä vain muu­ta­man päivän

09:35 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Hailuotolaisella Juha Topilla on taitoja, joiden vuoksi elokuva- ja tv-sarjojen tuotannot soittavat hänelle

Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va- ja tv-sar­jo­jen tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

06:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Loskaiset ja tulvivat kadut pitävät kunnostuskaluston kiireisenä Oulun seudulla – autoja on jopa juuttunut sohjoon

Los­kai­set ja tul­vi­vat kadut pitävät kun­nos­tus­ka­lus­ton kii­rei­se­nä Oulun seu­dul­la – autoja on jopa juut­tu­nut sohjoon

26.02.2024 12:34 54
Tilaajille
Viikko
Armeija varasi kaikki liikenevät petipaikat Hetan suunnalta – Naton suurharjoitus tuo Enontekiölle jopa 8 000 sotilasta

Armeija varasi kaikki lii­ke­ne­vät pe­ti­pai­kat Hetan suun­nal­ta – Naton suur­har­joi­tus tuo Enon­te­kiöl­le jopa 8 000 so­ti­las­ta

25.02.2024 12:00 20
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne toimii pienemmällä lautalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne toimii pie­nem­mäl­lä lau­tal­la

24.02.2024 17:22 26
Katolta tippuva lumi aiheutti vaaraa Oulun keskustassa – yhden auton tuulilasiin syntyi halkeama

Katolta tippuva lumi ai­heut­ti vaaraa Oulun kes­kus­tas­sa – yhden auton tuu­li­la­siin syntyi hal­kea­ma

23.02.2024 16:02 1
Oululainen Johanna Pakonen joutui häiritsevän perässä roikkujan kohteeksi liikenteessä – Kysyimme, miten silloin kannattaa toimia

Ou­lu­lai­nen Johanna Pakonen joutui häi­rit­se­vän perässä roik­ku­jan koh­teek­si lii­ken­tees­sä – Ky­syim­me, miten silloin kan­nat­taa toimia

23.02.2024 13:07 28
Tilaajille
Auto ajautui penkkaan Raitotien ja Parkkisenkankaantien risteyksen liikenneympyrässä – liikenne ruuhkautui

Auto ajautui penk­kaan Rai­to­tien ja Park­ki­sen­kan­kaan­tien ris­teyk­sen lii­ken­ne­ym­py­räs­sä – lii­ken­ne ruuh­kau­tui

23.02.2024 09:51 8
Suomen varareittejä maailmalle on vatvottu riittävän pitkään, nyt on jo aika kuulla miten riskialttiit pullonkaulat poistetaan
Pääkirjoitus

Suomen va­ra­reit­te­jä maail­mal­le on vat­vot­tu riit­tä­vän pit­kään, nyt on jo aika kuulla miten ris­ki­alt­tiit pul­lon­kau­lat pois­te­taan

22.02.2024 17:00 21
Professori kommentoi Oubusin y-tunnuksellisia tuuraajia: Työehtosopimusta ei tarvitse soveltaa, jos kuljettajat ovat yrittäjän asemassa

Pro­fes­so­ri kom­men­toi Oubusin y-tun­nuk­sel­li­sia tuu­raa­jia: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

22.02.2024 15:03 46
Tilaajille
Oulun lin­ja-au­to­lii­ken­teen mo­bii­li­sovelluksen kertalip­pu hal­pe­nee väliaikaisesti

Oulun lin­ja-au­to­lii­ken­teen mo­bii­li­so­vel­luk­sen ker­ta­lip­pu hal­pe­nee vä­li­ai­kai­ses­ti

22.02.2024 11:19 1
Oubus käyttää y-tunnuksellisia tuuraajia, jotka tekevät vuoroja ilman työsopimusta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työsopimus"

Oubus käyttää y-tun­nuk­sel­li­sia tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työ­so­pi­mus"

22.02.2024 06:00 88
Tilaajille
Stadion Snowcross ja uintikisat voivat ruuhkauttaa Raksilan viikonloppuna

Stadion Snowc­ross ja uin­ti­ki­sat voivat ruuh­kaut­taa Rak­si­lan vii­kon­lop­pu­na

21.02.2024 12:39 1

Oikaisu

20.02.2024 13:30
Kuukausi ja vanhemmat
Narvikin rata toimii taas pitkän katkoksen jälkeen – Junarata vaurioitui onnettomuudessa joulukuussa

Nar­vi­kin rata toimii taas pitkän kat­kok­sen jälkeen – Ju­na­ra­ta vau­rioi­tui on­net­to­muu­des­sa jou­lu­kuus­sa

20.02.2024 09:51 1
Tilaajille
Rikkoutunut linja-auto sotki Nelostien aamuliikenteen Haukiputaalla

Rik­kou­tu­nut lin­ja-au­to sotki Ne­los­tien aa­mu­lii­ken­teen Hau­ki­pu­taal­la

20.02.2024 12:19 8
Bussiliikenne Suomussalmelta ja Puolangalta Ouluun käynnistyy taas, vaihtoyhteydet Helsingin juniin aiempaa paremmat

Bus­si­lii­ken­ne Suo­mus­sal­mel­ta ja Puo­lan­gal­ta Ouluun käyn­nis­tyy taas, vaih­to­yh­tey­det Hel­sin­gin juniin aiempaa pa­rem­mat

20.02.2024 13:30 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi en­nä­tys­hy­vää vuotta lii­ken­tees­sä ei vielä riitä – on selvää, että ajo­kort­ti­la­ki on mie­tit­tä­vä uu­des­taan

19.02.2024 05:30 1
Poliisi teki toivotun valvontaiskun Oulun keskustan liikenteeseen ja saldo oli karu – "Liikennekulttuuri paikoin retuperällä"

Poliisi teki toi­vo­tun val­von­ta­is­kun Oulun kes­kus­tan lii­ken­tee­seen ja saldo oli karu – "Lii­ken­ne­kult­tuu­ri paikoin re­tu­pe­räl­lä"

18.02.2024 15:23 61
Aggressiivinen rekkakuski roikkui kilometritolkulla oululaisen Johanna Pakosen takapuskurissa – Sitten pikkupoika juoksi suojatielle ja rysähti

Ag­gres­sii­vi­nen rek­ka­kus­ki roikkui ki­lo­met­ri­tol­kul­la ou­lu­lai­sen Johanna Pakosen ta­ka­pus­ku­ris­sa – Sitten pik­ku­poi­ka juoksi suo­ja­tiel­le ja rysähti

17.02.2024 17:00 61
Tilaajille