Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liikenne
Viimeisin 24 tuntia
Pikkaralan lossi on romutettu – "Todellista tarvetta joen ylitykselle ei tuossa paikassa ole"

Pik­ka­ra­lan lossi on ro­mu­tet­tu – "To­del­lis­ta tar­vet­ta joen yli­tyk­sel­le ei tuossa pai­kas­sa ole"

10.06.2023 08:00 8
Tilaajille
Viikko
Lygg saattaa avata yrityksille lentoyhteyden Oulun ja Helsingin välillä

Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulun ja Hel­sin­gin välillä

09.06.2023 22:14 6
Tilaajille
Uusi reittiliikenne Torinrannasta alkaa perjantaina – testasimme vesitaksin, joka pysähtyy neljässä paikassa

Uusi reit­ti­lii­ken­ne To­rin­ran­nas­ta alkaa per­jan­tai­na – tes­ta­sim­me ve­si­tak­sin, joka py­säh­tyy nel­jäs­sä pai­kas­sa

08.06.2023 07:00 92
Tilaajille
Ovatko Torinrannan uudet parkkiruudut ratkaisu skuuttiongelmaan? Sähköpotkulautayhtiö ei pakota käyttämään virallista parkkipaikkaa

Ovatko To­rin­ran­nan uudet park­ki­ruu­dut rat­kai­su skuut­tion­gel­maan? Säh­kö­pot­ku­lau­ta­yh­tiö ei pakota käyt­tä­mään vi­ral­lis­ta park­ki­paik­kaa

06.06.2023 08:25 25
Tilaajille
Henkilöauto syttyi tuleen Isollakadulla, pelastuslaitos kävi sammuttamassa palon

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Isol­la­ka­dul­la, pe­las­tus­lai­tos kävi sam­mut­ta­mas­sa palon

05.06.2023 12:13 6
Railakas kiihdytys ja hiljainen kyyti taivaansinisessä taksissa – päästöttömät taksit yleistyvät kovaa vauhtia Oulun liikenteessä

Rai­la­kas kiih­dy­tys ja hil­jai­nen kyyti tai­vaan­si­ni­ses­sä tak­sis­sa – pääs­töt­tö­mät taksit yleis­ty­vät kovaa vauhtia Oulun lii­ken­tees­sä

05.06.2023 06:00 46
Tilaajille
Tämä ”hölkkääjä” on kehunsa ansainnut – Dacia Jogger osoittaa, että päteviä käyttö- ja perheautoja voi yhä tuottaa kohtuuhinnalla

Tämä ”hölk­kää­jä” on kehunsa an­sain­nut – Dacia Jogger osoit­taa, että päteviä käyttö- ja per­he­au­to­ja voi yhä tuottaa koh­tuu­hin­nal­la

04.06.2023 17:00
Tilaajille
18-vuotias kuski kaahasi moottoritiellä 187 kilometrin tuntivauhtia – hurjat ylinopeudet ja pahoinpitelyt työllistivät poliisia Meri-Lapissa viikonloppuna

18-vuo­tias kuski kaahasi moot­to­ri­tiel­lä 187 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia – hurjat yli­no­peu­det ja pa­hoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na

04.06.2023 11:47 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Poliisi pysäytti epäiltyjä rattijuoppoja Kemissä ja Torniossa varhain lauantaina

Poliisi py­säyt­ti epäil­ty­jä rat­ti­juop­po­ja Kemissä ja Tor­nios­sa varhain lauan­tai­na

03.06.2023 10:32
Tilaajille
Oulu on jäänyt pussin perälle, ja se tekee monen arjesta raivostuttavan hankalaa ja kallista
Kolumni

Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

03.06.2023 06:05 56
Tilaajille
Huonot lentoyhteydet estävät turistiryhmien tuomisen Ouluun – Yrjötapio Kivisaaren mukaan Finnairin poskettomat hinnat ovat imago-ongelma kaupungille

Huonot len­to­yh­tey­det estävät tu­ris­ti­ryh­mien tuo­mi­sen Ouluun – Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ren mukaan Finn­ai­rin pos­ket­to­mat hinnat ovat ima­go-on­gel­ma kau­pun­gil­le

02.06.2023 17:00 34
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat pohjoisen liikenneyhteyksiin parannusta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siin pa­ran­nus­ta

05.06.2023 13:46 1
Tilaajille
Rakennetaanko ratayhteys Oulusta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Suomen pitää valita huoltovarmuus tai pendelöijien mukavuudet

Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Suomen pitää valita huol­to­var­muus tai pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

02.06.2023 06:30 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat tulleet jää­däk­seen – pie­nil­lä muu­tok­sil­la voi­sim­me hyötyä mik­ro­liik­ku­mi­ses­ta sen täy­des­sä po­ten­tiaa­lis­sa

02.06.2023 06:00 10
Tilaajille
Iin Ratasilta suljettu liikenteeltä kahden päivän ajaksi, kiertotie käytössä

Iin Ra­tasil­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä kahden päivän ajaksi, kier­to­tie käy­tös­sä

01.06.2023 10:35 3
Vanhaa ristikkosiltaa korjataan Kiimingin keskustassa – autoliikenne on katkaistu mutta kevyt liikenne kulkee sillalla koko remontin ajan

Vanhaa ris­tik­ko­sil­taa kor­ja­taan Kii­min­gin kes­kus­tas­sa – au­to­lii­ken­ne on kat­kais­tu mutta kevyt lii­ken­ne kulkee sil­lal­la koko re­mon­tin ajan

31.05.2023 06:30
Tilaajille
Aineen autoliike täyttää tänä vuonna sata vuotta – Minkälainen tarina on Suomen vanhimman autoliikkeen takana?
Mainos Aine Kemi Oy

Aineen au­to­lii­ke täyttää tänä vuonna sata vuotta – Min­kä­lai­nen tarina on Suomen van­him­man au­to­liik­keen takana?

29.05.2023 06:00
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 06:00 116
Tilaajille
Pohjoisen kehitys ei saa näivettyä Oulun-lentojen pullonkaulan takia
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen kehitys ei saa näi­vet­tyä Ou­lun-len­to­jen pul­lon­kau­lan takia

28.05.2023 23:56 31
Tilaajille
Teron rakas on 23-vuotias – vuonna 2000 alkanut suhde on kestänyt yli 400 000 yhteistä kilometriä, mutta nyt varaosat alkavat olla kiven alla

Teron rakas on 23-vuo­tias – vuonna 2000 alkanut suhde on kes­tä­nyt yli 400 000 yh­teis­tä ki­lo­met­riä, mutta nyt va­ra­osat alkavat olla kiven alla

28.05.2023 17:00 12
Tilaajille