Liikenne
Viimeisin 4 tuntia
Kaleva testasi oululaisen Janne Rajalan sähköauton talven kylmimpänä pakkaspäivänä, eikä akkukaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jännempää nähdä, päästäänkö perille vai ei"

Kaleva testasi ou­lu­lai­sen Janne Rajalan säh­kö­au­ton talven kyl­mim­pä­nä pak­kas­päi­vä­nä, eikä ak­ku­kaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jän­nem­pää nähdä, pääs­tään­kö perille vai ei"

07:00 91
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Timo Harakka: Päästökauppa varmistaa, ettei polttoaineveron korotusta tarvita

Timo Ha­rak­ka: Pääs­tö­kaup­pa var­mis­taa, ettei polt­to­ai­ne­ve­ron ko­ro­tus­ta tarvita

15.01.2021 16:02 30
Kuukausi
Jakeluauton jarrut kärysivät Haapalehdossa, kuski jäähdytti kuumia jarruja lumella

Ja­ke­lu­au­ton jarrut kä­ry­si­vät Haa­pa­leh­dos­sa, kuski jääh­dyt­ti kuumia jarruja lumella

05.01.2021 11:29
Inarissa tapahtunut liikenneonnettomuus – toinen kaista jouduttiin sulkemaan hetkeksi

Ina­ris­sa ta­pah­tu­nut lii­ken­ne­on­net­to­muus – toinen kaista jou­dut­tiin sul­ke­maan het­kek­si

31.12.2020 13:44
Tilaajille
Joka kymmenes joutunut vuoden aikana vaaratilanteeseen liikenteessä puhelimen vuoksi – Liikenneturvan vuodenvaihteen kampanja kohdistetaan erityisesti nuoriin ajajiin

Joka kym­me­nes jou­tu­nut vuoden aikana vaa­ra­ti­lan­tee­seen lii­ken­tees­sä pu­he­li­men vuoksi – Lii­ken­ne­tur­van vuo­den­vaih­teen kam­pan­ja koh­dis­te­taan eri­tyi­ses­ti nuoriin ajajiin

29.12.2020 10:01 1
Rikkoutunut ajoneuvo haittasi pohjoiseen kulkevaa liikennettä Pohjantiellä

Rik­kou­tu­nut ajo­neu­vo hait­ta­si poh­joi­seen kul­ke­vaa lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

21.12.2020 15:26
Poliisi otti huumekuskeja kiinni Kemissä ja Keminmaassa

Poliisi otti huu­me­kus­ke­ja kiinni Kemissä ja Ke­min­maas­sa

20.12.2020 13:36
Tilaajille
Vanhemmat
Katupöly lisää sairauspoissaoloja, mutta ehkä vain syyspuolella – "Katupölyn määrää voidaan vähentää suosimalla kitkarenkaita"

Ka­tu­pö­ly lisää sai­raus­pois­sao­lo­ja, mutta ehkä vain syys­puo­lel­la – "Ka­tu­pö­lyn määrää voidaan vä­hen­tää suo­si­mal­la kit­ka­ren­kai­ta"

17.12.2020 07:43 4

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työ häi­rit­see lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

16.12.2020 19:30 1
Auto suistui tieltä ja kellahti ojaan kyljelleen Reisjärvellä – pelastuslaitos auttoi kuljettajan ulos

Auto suistui tieltä ja kel­lah­ti ojaan kyl­jel­leen Reis­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos auttoi kul­jet­ta­jan ulos

15.12.2020 19:21
Ympäristöjärjestö haukkui ladattavat hybridiautot petkutukseksi, mutta oikein käytettyinä niillä voi säästää selvästi

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö haukkui la­dat­ta­vat hyb­ri­di­au­tot pet­ku­tuk­sek­si, mutta oikein käy­tet­tyi­nä niillä voi säästää sel­väs­ti

12.12.2020 07:00 27
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ja päätyi katolleen Viitostiellä Kuusamossa, kaksi henkilöä terveyskeskukseen tarkastettavaksi

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja päätyi ka­tol­leen Vii­tos­tiel­lä Kuu­sa­mos­sa, kaksi hen­ki­löä ter­veys­kes­kuk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

11.12.2020 08:57 3
Auto suistui tieltä ja kääntyi katolleen Siikalatvalla, yksi loukkaantui

Auto suistui tieltä ja kääntyi ka­tol­leen Sii­ka­lat­val­la, yksi louk­kaan­tui

09.12.2020 10:44
Lukijalta Mielipide Adina Vălean

Ta­voit­tee­na aidosti älykäs ja kestävä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä

09.12.2020 06:00
Tilaajille
Pakettiauton kuljettaja kuoli ja matkustaja loukkaantui kolarissa kuorma-auton kanssa Haapajärvellä

Pa­ket­ti­au­ton kul­jet­ta­ja kuoli ja mat­kus­ta­ja louk­kaan­tui ko­la­ris­sa kuor­ma-au­ton kanssa Haa­pa­jär­vel­lä

06.12.2020 22:30

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työ kat­kai­si val­ta­tie 20:n lii­ken­teen Pu­das­jär­vel­lä

05.12.2020 20:28 4

Kor­ti­ton kuski autoili huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na Tor­nios­sa

05.12.2020 11:20 1
Tilaajille
Maavoimien harjoitus Rovajärvellä päättyy perjantaina – paluumarssijat liikkuvat pohjoisesta etelään jo torstaista alkaen, harjoituksessa sattui pieniä liikenneonnettomuuksia

Maa­voi­mien har­joi­tus Ro­va­jär­vel­lä päättyy per­jan­tai­na – pa­luu­mars­si­jat liik­ku­vat poh­joi­ses­ta etelään jo tors­tais­ta alkaen, har­joi­tuk­ses­sa sattui pieniä lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia

26.11.2020 08:37
Traktorimönkijä syrjäytti mopoauton – Viljamin Pollessa värivalo välkkyy ja Wunderbaum vapisee

Trak­to­ri­mön­ki­jä syr­jäyt­ti mo­po­au­ton – Vil­ja­min Pol­les­sa vä­ri­va­lo välkkyy ja Wun­der­baum vapisee

21.11.2020 15:00 13
Tilaajille
Oulussa saneerataan liikennevaloja lähiviikkoina, työt tehdään ruuhkien välissä sekä yötyönä

Oulussa sa­nee­ra­taan lii­ken­ne­va­lo­ja lä­hi­viik­koi­na, työt tehdään ruuh­kien välissä sekä yötyönä

13.11.2020 15:33 1