Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
Tänään eskarilaiset kysyvät vanhemmiltaan tämän kysymyksen – 2 800 lasta kokoontui Ouluhalliin opettelemaan turvallisuusasioita

Tänään es­ka­ri­lai­set kysyvät van­hem­mil­taan tämän ky­sy­myk­sen – 2 800 lasta ko­koon­tui Ou­lu­hal­liin opet­te­le­maan tur­val­li­suus­asioi­ta

14:46
Tilaajille
Kivisydämen uudet järjestelyt epäilyttävät puolta vastanneista Kalevan kyselyssä – Käteisen rahan poistumista ei pidetä ongelmana

Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät puolta vas­tan­neis­ta Kalevan ky­se­lys­sä – Kä­tei­sen rahan pois­tu­mis­ta ei pidetä on­gel­ma­na

13:37 7
Tilaajille
Viikko
Hailuodon lautan aikataulunäyttö poistuu käytöstä eikä uutta kannata tehdä – Yksi syy on tuleva kiinteä yhteys saareen

Hai­luo­don lautan ai­ka­tau­lu­näyt­tö poistuu käy­tös­tä eikä uutta kannata tehdä – Yksi syy on tuleva kiinteä yhteys saareen

03.10.2023 14:17 6
Vastaa kyselyyn: Arveluttavatko Oulun Kivisydämen pysäköintijärjestelmän muutokset?

Vastaa ky­se­lyyn: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

03.10.2023 10:13 18
Sähköisiä opasteita testataan Nelostiellä Oulun seudulla – näytöissä voi olla hetkellisesti testinäkymiä

Säh­köi­siä opas­tei­ta tes­ta­taan Ne­los­tiel­lä Oulun seu­dul­la – näy­töis­sä voi olla het­kel­li­ses­ti tes­ti­nä­ky­miä

03.10.2023 08:30 7
Bussilipun hinta Oulun keskustassa voi jopa kaksinkertaistua – Selvitimme, mitä ehdotettu lippu-uudistus käytännössä tarkoittaa

Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua – Sel­vi­tim­me, mitä eh­do­tet­tu lip­pu-uu­dis­tus käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

03.10.2023 05:00 79
Tilaajille
Päällystevaurioiden korjaus vaikuttaa liikenteeseen Nelostiellä Kellon kohdalla tällä viikolla

Pääl­lys­te­vau­rioi­den korjaus vai­kut­taa lii­ken­tee­seen Ne­los­tiel­lä Kellon koh­dal­la tällä vii­kol­la

02.10.2023 15:17 4
Kivisydämeen ajo helpottuu, kun puomit poistuvat – myös parkkilipukkeet jäävät historiaan

Ki­vi­sy­dä­meen ajo hel­pot­tuu, kun puomit pois­tu­vat – myös park­ki­li­puk­keet jäävät his­to­riaan

02.10.2023 10:13 148
Tilaajille
Oulun keskustassa on huutava parkkipaikkapula, mutta Kivisydämen pomolla on ratkaisu – Kokosimme hallit kartalle ja selvitimme, mitä pysäköinti maksaa

Oulun kes­kus­tas­sa on huutava park­ki­paik­ka­pu­la, mutta Ki­vi­sy­dä­men pomolla on rat­kai­su – Ko­ko­sim­me hallit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä py­sä­köin­ti maksaa

02.10.2023 06:00 46
Tilaajille
Oulun ”lähijunaa” hyödynsi aamulla vain 3 matkustajaa – Tuhansilla työmatkalaisilla voisi olla sille käyttöä, mutta aikataulut pyörivät lentoliikenteen ehdoilla

Oulun ”lä­hi­ju­naa” hyö­dyn­si aamulla vain 3 mat­kus­ta­jaa – Tu­han­sil­la työ­mat­ka­lai­sil­la voisi olla sille käyt­töä, mutta ai­ka­tau­lut pyö­ri­vät len­to­lii­ken­teen eh­doil­la

02.10.2023 05:00 85
Tilaajille
Rovaniemen Kuolajoen sillalla kahden auton nokkakolari – onnettomuudessa loukkaantui neljä ihmistä

Ro­va­nie­men Kuo­la­joen sil­lal­la kahden auton nok­ka­ko­la­ri – on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tui neljä ihmistä

02.10.2023 10:50
Hyttyset katkaisivat VTT:n robottiauton matkan Lapissa – Myös Oulun yliopistolla tutkitaan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa

Hyt­ty­set kat­kai­si­vat VTT:n ro­bot­ti­au­ton matkan Lapissa – Myös Oulun yli­opis­tol­la tut­ki­taan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa

01.10.2023 17:00 13
Tilaajille
Oulussa suoritettiin valvontaisku takseihin perjantaina – myönteistä kehitystä on tapahtunut, 16 sai sakot

Oulussa suo­ri­tet­tiin val­von­ta­is­ku tak­sei­hin per­jan­tai­na – myön­teis­tä ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­nut, 16 sai sakot

29.09.2023 23:53 5
Kaksi Poikkimaantien alittavaa alikulkukäytävää suljetaan lokakuun alkupuolella – tilalle avataan kaksi uutta käytävää

Kaksi Poik­ki­maan­tien alit­ta­vaa ali­kul­ku­käy­tä­vää sul­je­taan lo­ka­kuun al­ku­puo­lel­la – tilalle avataan kaksi uutta käy­tä­vää

29.09.2023 16:37 5
Oulun seudun joukkoliikenteen käyttö halutaan helpommaksi, matkustajilta kysytään nyt mielipidettä kolmesta mallista – katso ehdotukset ja lippuhinnat

Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­teen käyttö ha­lu­taan hel­pom­mak­si, mat­kus­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt mie­li­pi­det­tä kol­mes­ta mal­lis­ta – katso eh­do­tuk­set ja lip­pu­hin­nat

29.09.2023 14:36 42
Tilaajille
Veli-Matti Ristola, 37, ajaa Oulussa bussilinjaa, joka poikkeaa kotiovelle asti – Kiperimmissä tilanteissa kuljettaja tarvitsee ensiaputaitoja

Ve­li-Mat­ti Ris­to­la, 37, ajaa Oulussa bus­si­lin­jaa, joka poik­keaa ko­ti­ovel­le asti – Ki­pe­rim­mis­sä ti­lan­teis­sa kul­jet­ta­ja tar­vit­see en­si­apu­tai­to­ja

29.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Shell katoaa Suomesta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brändinsä alle

Shell katoaa Suo­mes­ta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brän­din­sä alle

28.09.2023 13:46 17
Pyöräiletkö töihin, kouluun tai kauppaan? – Oululaisten arkiliikkumisesta kerätään tietoa

Pyö­räi­let­kö töihin, kouluun tai kaup­paan? – Ou­lu­lais­ten ar­ki­liik­ku­mi­ses­ta ke­rä­tään tietoa

28.09.2023 11:22
Keskustan kansanedustajat ihmettelevät liikenneministerin puheita polttoaineen hinnasta: "Pumpuille voisi laittaa laput, joissa lukisi perussuomalaisten autoilijoille pitämät vaalilupaukset"

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jat ih­met­te­le­vät lii­ken­ne­mi­nis­te­rin puheita polt­to­ai­neen hin­nas­ta: "Pum­puil­le voisi laittaa laput, joissa lukisi pe­rus­suo­ma­lais­ten au­toi­li­joil­le pitämät vaa­li­lu­pauk­set"

27.09.2023 21:30 37
Vanhemmat
Tekniikan Maailma: Shimano kutsuu tarkistettavaksi lähes kolme miljoonaa maantiepyörän kampiparia

Tek­nii­kan Maail­ma: Shimano kutsuu tar­kis­tet­ta­vak­si lähes kolme mil­joo­naa maan­tie­pyö­rän kam­pi­pa­ria

27.09.2023 15:17 2