Liikenne
Viimeisin 4 tuntia
Oulun poliisilaitos valvoo lomaliikennettä tehostetusti viikonlopusta alkaen, ensi viikolla tarkkaillaan erityisesti turvavyön ja puhelimen käyttöä

Oulun po­lii­si­lai­tos valvoo lo­ma­lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti vii­kon­lo­pus­ta alkaen, ensi vii­kol­la tark­kail­laan eri­tyi­ses­ti tur­va­vyön ja pu­he­li­men käyttöä

10:53
Viikko
Autoilija taklasi suojatiellä pyöräilleen Krista-Mari Katajiston ja pakeni paikalta – Kertaa tästä, kumman pitäisi väistää risteyksessä eri tilanteissa

Au­toi­li­ja taklasi suo­ja­tiel­lä pyö­räil­leen Kris­ta-Ma­ri Ka­ta­jis­ton ja pakeni pai­kal­ta – Kertaa tästä, kumman pitäisi väistää ris­teyk­ses­sä eri ti­lan­teis­sa

27.02.2021 07:00 37
Tilaajille
Nämä ovat viisi yleisintä syytä yksityisen pysäköintifirman Oulussa autoilijoille antamiin valvontamaksuihin

Nämä ovat viisi ylei­sin­tä syytä yk­si­tyi­sen py­sä­köin­ti­fir­man Oulussa au­toi­li­joil­le an­ta­miin val­von­ta­mak­sui­hin

26.02.2021 12:59 11
Tilaajille

44 metriä pitkä eri­kois­kul­je­tus kulkee tors­tai-il­ta­na Oulun ka­tu­verk­koa pitkin

25.02.2021 20:54
400 neliön varastorakennus tuhoutui tulipalossa Oulaisissa –  varastotilassa olleet kaasupullot räjähtelivät

400 neliön va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ou­lai­sis­sa – va­ras­to­ti­las­sa olleet kaa­su­pul­lot rä­jäh­te­li­vät

25.02.2021 15:56
Tilaajille
Henkilöauto ja rekka kolaroivat Utajärvellä, yksi loukkaantui – ajokeli erittäin huono pöllyävän lumen vuoksi

Hen­ki­lö­au­to ja rekka ko­la­roi­vat Uta­jär­vel­lä, yksi louk­kaan­tui – ajokeli erit­täin huono pöl­lyä­vän lumen vuoksi

24.02.2021 19:34 6
Peräänajokolari sulki yhden kaistan Pohjantiellä Kontinkankaan kohdalla, liikenne ruuhkautui

Pe­rään­ajo­ko­la­ri sulki yhden kaistan Poh­jan­tiel­lä Kon­tin­kan­kaan koh­dal­la, lii­ken­ne ruuh­kau­tui

24.02.2021 16:25 3
Kuukausi ja vanhemmat
Auto törmäsi valaisinpylvääseen Pateniemessä

Auto törmäsi va­lai­sin­pyl­vää­seen Pa­te­nie­mes­sä

20.02.2021 15:01
Poliisi tapasi huumerattijuoppoja Kemissä

Poliisi tapasi huu­me­rat­ti­juop­po­ja Kemissä

20.02.2021 11:17 2
Tilaajille
Auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen koeajoi viime vuoden odotetuimman sähköauton – Talvi nostaa kuluja, mutta ajaessa paljastui sähköautoilun kaikkein paras juttu

Auto- ja lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koeajoi viime vuoden odo­te­tuim­man säh­kö­au­ton – Talvi nostaa kuluja, mutta ajaessa pal­jas­tui säh­kö­au­toi­lun kaik­kein paras juttu

20.02.2021 07:00 36
Tilaajille
Eivätkö autoilijat ymmärrä infotaulujen tekstiä? – Pohjantie Oulun seudulla oli suljettu, kaikki autoilijat eivät piitanneet ohjauksesta kiertotielle

Eivätkö au­toi­li­jat ymmärrä in­fo­tau­lu­jen teks­tiä? – Poh­jan­tie Oulun seu­dul­la oli sul­jet­tu, kaikki au­toi­li­jat eivät pii­tan­neet oh­jauk­ses­ta kier­to­tiel­le

19.02.2021 10:57 41
Tilaajille
Lumipöllyn takana piilee vaara – Liikenneturvan yhteyspäällikkö: "Ei siinä ole minkäänlaista mahdollisuutta lähteä ohittamaan"

Lu­mi­pöl­lyn takana piilee vaara – Lii­ken­ne­tur­van yh­teys­pääl­lik­kö: "Ei siinä ole min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta lähteä ohit­ta­maan"

19.02.2021 09:15 14
Tilaajille
Rekka törmäsi Pohjantietä auraamassa olleeseen aura-autoon – pohjoiseen päin menevät kaistat olivat suljettuna yli kahden tunnin ajan

Rekka törmäsi Poh­jan­tie­tä au­raa­mas­sa ol­lee­seen au­ra-au­toon – poh­joi­seen päin menevät kaistat olivat sul­jet­tu­na yli kahden tunnin ajan

19.02.2021 06:33 5
Oulun liikenteen pullonkaulana tunnetun Kuusamontien parantaminen etenee pienin ja hitain askelin

Oulun lii­ken­teen pul­lon­kau­la­na tun­ne­tun Kuu­sa­mon­tien pa­ran­ta­mi­nen etenee pienin ja hitain askelin

18.02.2021 05:50 8

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo tukki lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Tu­pok­sen koh­dal­la

17.02.2021 12:31
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu yhä vähemmän ihmisiä Oulussa – kuolleiden määrässä ei muutosta, lähes kolmasosa onnettomuuksissa kuolleista on pyöräilijöitä

Lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa louk­kaan­tuu yhä vä­hem­män ihmisiä Oulussa – kuol­lei­den mää­räs­sä ei muu­tos­ta, lähes kol­mas­osa on­net­to­muuk­sis­sa kuol­leis­ta on pyö­räi­li­jöi­tä

17.02.2021 11:06 5
Tilaajille
Traktori ja taksi kolaroivat Ruukissa liukkaalla tiellä – taksikuski loukkaantui lievästi

Trak­to­ri ja taksi ko­la­roi­vat Ruu­kis­sa liuk­kaal­la tiellä – tak­si­kus­ki louk­kaan­tui lie­väs­ti

12.02.2021 20:19
Valtatiellä 8 liikkuvasta hirvestä varoitetaan  Limingan ja Siikajoen välillä

Val­ta­tiel­lä 8 liik­ku­vas­ta hir­ves­tä va­roi­te­taan Li­min­gan ja Sii­ka­joen välillä

10.02.2021 08:21 2
Teiden penkoilla rällätään luvattomasti kelkoilla Kuusamossa – tien auraaja: "tiivistää lumen, jäädyttää ja hidastaa vallien leikkausta"

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään lu­vat­to­mas­ti kel­koil­la Kuu­sa­mos­sa – tien au­raa­ja: "tii­vis­tää lumen, jää­dyt­tää ja hi­das­taa vallien leik­kaus­ta"

09.02.2021 10:48 21
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa ja pakettiauto kolaroi Nelostiellä Iissä

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ja pa­ket­ti­au­to kolaroi Ne­los­tiel­lä Iissä

09.02.2021 09:41