Rattijuopumukset

Poliisi py­säyt­ti Kem­pe­lees­sä päih­ty­neen kul­jet­ta­jan, joka on jäänyt kiinni ajo-oi­keu­det­ta ajosta 63 kertaa vuoden aikana

16.09.2021 06:18 38

Täy­des­sä pa­pe­ri­las­tis­sa ollut rekka ai­heut­ti useita vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ne­los­tiel­lä Iissä – kuskin epäil­lään olleen useiden eri huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alainen

10.08.2021 23:23 32

Päih­ty­nyt mo­poi­li­ja pakeni po­lii­sia pyö­rä­teil­lä kaa­ha­ten – Raa­hes­sa mo­poi­luun her­mos­tu­nut si­vul­li­nen heitti mo­po­kus­kia melalla

07.08.2021 08:50 5

Pa­ket­ti­au­toa rajussa hu­ma­las­sa ajanut mies ry­säyt­ti Sii­ka­lat­val­la läpi sil­ta­työ­maan ai­dois­ta

01.08.2021 12:04 4

Poliisi te­hos­taa rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taa ensi vii­kol­la

30.07.2021 08:15

Rat­ti­juo­pu­muk­sia ja pa­hoin­pi­te­ly – Me­ri-La­pin po­lii­sil­le riitti ri­kok­sia tut­kit­ta­vak­si vii­kon­lop­pu­na

11.07.2021 15:10 1

Hu­ma­lais­ta häi­riö­käy­tös­tä ja rat­ti­juop­po­ja – lämmin sää hou­kut­te­li ou­lu­lai­set ulos ja piti po­lii­sin kii­rei­se­nä per­jan­tai­na

10.07.2021 09:09 8

Oulun po­lii­sin alueel­la ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­tees­sä on väl­tyt­ty ko­la­reil­ta, mutta ei rat­ti­juo­pu­muk­sil­ta – huk­ku­mis­kuo­le­mia ei ole tullut tietoon

27.06.2021 20:27 2

Kolme nuorta kärähti rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Kai­nuus­sa ju­han­nus­päi­vä­nä

27.06.2021 09:51 1

Poliisi tie­dot­taa: Tör­kei­tä rat­ti­juo­pu­muk­sia Sot­ka­mos­sa ja Ka­jaa­nis­sa

25.06.2021 13:54

Päih­ty­nei­tä kul­jet­ta­jia Ter­vo­las­sa ja Ke­mis­sä, var­kauk­sia Tor­nios­sa, Kemissä ja Ke­min­maas­sa

05.06.2021 12:05 1
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läis­mies kaahasi po­lii­sia karkuun Ke­mis­sä, pa­ko­mat­ka päättyi piik­ki­mat­toon

05.06.2021 11:28 3
Tilaajille

Kolme kul­jet­ta­jaa jäi kiinni huu­me­päis­sään ajosta Me­ri-La­pis­sa, mo­poi­li­ja kaahasi karkuun vi­ri­te­tyl­lä me­no­pe­lil­lä

29.05.2021 13:08

Po­lii­si­par­tio py­säyt­ti nais­kul­jet­ta­jan pu­hal­lu­tus­ta varten Suo­mus­sal­mel­la, pai­kal­le tullut mies kävi yl­lät­täen kons­taa­pe­lien kimp­puun

23.05.2021 13:30 2

Huu­me­kus­ki saa usein kevyen tuomion Suo­mes­sa – Lii­ken­ne­tur­va ke­hot­taa ot­ta­maan mallia Tans­kas­ta, jossa tuomio tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta rap­sah­taa her­käs­ti

14.05.2021 06:27 32
Tilaajille

Kainuun lii­ken­tees­sä jäi vapun aikana kiinni rat­ti­juop­po­ja ja kor­tit­to­mia kuskeja – yli­no­peus pal­jas­ti juo­pu­neen au­toi­li­jan

02.05.2021 14:38

Rat­ti­juop­po törmäsi ker­ros­ta­lon seinään Ka­jaa­nis­sa, ei nou­dat­ta­nut po­lii­sin py­säy­tys­merk­kiä

28.04.2021 23:34

Useita rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­ty­jä Ro­va­nie­men lii­ken­tees­sä vii­kon­lop­pu­na

25.04.2021 16:45 1
Tilaajille

Epäilty pa­hoin­pi­te­li­jä ja rat­ti­juop­po toi­mi­tet­tiin Kemin po­lii­si­van­ki­laan lauan­tain-il­lan ja sun­nun­tai­aa­mun vä­li­se­nä aikana

25.04.2021 09:16 1

Auto suistui ulos tieltä Simossa per­jan­tai-il­ta­na – Kul­jet­ta­ja puhalsi törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemat

24.04.2021 09:49
Tilaajille