Henkirikokset
Viimeisin tunti
Turun ampumisen kohteena oli poliisin mukaan 27-vuotias mies – kuollut 25-vuotias nainen ja haavoittunut 29-vuotias mies sivullisia

Turun am­pu­mi­sen koh­tee­na oli po­lii­sin mukaan 27-vuo­tias mies – kuollut 25-vuo­tias nainen ja haa­voit­tu­nut 29-vuo­tias mies si­vul­li­sia

15:09 2
Kuukausi
Poliisi tutkii kahta murhaa ja yhtä murhan yritystä Turussa – kerrostalossa ammuttiin useita laukauksia aamuyöllä

Poliisi tutkii kahta murhaa ja yhtä murhan yri­tys­tä Turussa – ker­ros­ta­los­sa am­mut­tiin useita lau­kauk­sia aa­mu­yöl­lä

03.04.2021 11:40
Pudasjärvellä miehensä menettänyt ja siepatuksi tullut Lahja kertoo tarinansa, koska kokee ettei yhteiskunnan tukiverkko suojaa rikoksen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

Pu­das­jär­vel­lä mie­hen­sä me­net­tä­nyt ja sie­pa­tuk­si tullut Lahja kertoo ta­ri­nan­sa, koska kokee ettei yh­teis­kun­nan tu­ki­verk­ko suojaa ri­kok­sen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Tampereen Vasaratien murhajutun syytetyt syyntakeisia, molemmille elinkautiset – uhrin poika tilasi murhan netistä löytämältään mieheltä

Tam­pe­reen Va­sa­ra­tien mur­ha­ju­tun syy­te­tyt syyn­ta­kei­sia, mo­lem­mil­le elin­kau­ti­set – uhrin poika tilasi murhan netistä löy­tä­mäl­tään mie­hel­tä

26.03.2021 12:01
Helsingin Koskelan murhasta syytetyt pojat määrättiin mielentilatutkimukseen

Hel­sin­gin Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyt pojat mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen

24.03.2021 15:42
Poliisi epäilee kolmea henkilöä Kempeleen toissaviikkoisesta henkirikoksesta – tutkinta yhä alkuvaiheessa

Poliisi epäilee kolmea hen­ki­löä Kem­pe­leen tois­sa­viik­koi­ses­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta – tut­kin­ta yhä al­ku­vai­hees­sa

22.03.2021 15:18
Tilaajille
Kotihoito löysi vanhemman miehen kuolleena asunnosta Kajaanissa – käräjäoikeus vangitsi mieshenkilön taposta epäiltynä

Ko­ti­hoi­to löysi van­hem­man miehen kuol­lee­na asun­nos­ta Ka­jaa­nis­sa – kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mies­hen­ki­lön taposta epäil­ty­nä

19.03.2021 13:13
Poliisi tutkii keskiviikkona Kajaanissa tehtyä epäiltyä henkirikosta – yksi henkilö otettu kiinni

Poliisi tutkii kes­ki­viik­ko­na Ka­jaa­nis­sa tehtyä epäil­tyä hen­ki­ri­kos­ta – yksi henkilö otettu kiinni

17.03.2021 17:57
Poliisi tutkii Kempeleen henkirikosta tappona – Ristisuon piha-alueelta löytyi kuollut mies

Poliisi tutkii Kem­pe­leen hen­ki­ri­kos­ta tappona – Ris­ti­suon pi­ha-alueel­ta löytyi kuollut mies

16.03.2021 10:13
Vanhemmat
Hovioikeus piti raahelaismiehen murhatuomion ennallaan – uhri kuristettiin television antennijohdolla ja piilotettiin lietekaivoon

Ho­vi­oi­keus piti raa­he­lais­mie­hen mur­ha­tuo­mion en­nal­laan – uhri ku­ris­tet­tiin te­le­vi­sion an­ten­ni­joh­dol­la ja pii­lo­tet­tiin lie­te­kai­voon

05.03.2021 11:00
Tilaajille

Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyil­le vaa­di­taan eri­pi­tui­sia van­keus­ran­gais­tuk­sia – pisin vaa­dit­tu ran­gais­tus 12 vuotta

03.03.2021 14:56 2
Oulun käräjäoikeudessa luettiin syytteet taposta – mies kuoli keittiöveitsen iskuun yksityisasunnossa viime syksynä

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa luet­tiin syyt­teet taposta – mies kuoli keit­tiö­veit­sen iskuun yk­si­tyis­asun­nos­sa viime syksynä

03.03.2021 16:16
Tilaajille
Hovioikeus piti ennallaan Pudasjärven rajun rikoskokonaisuuden tuomiot – miehen ampunut ja naisen Ruotsiin kuljettanut mies tuomittiin 13 vuoden vankeuteen

Ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan Pu­das­jär­ven rajun ri­kos­ko­ko­nai­suu­den tuomiot – miehen ampunut ja naisen Ruot­siin kul­jet­ta­nut mies tuo­mit­tiin 13 vuoden van­keu­teen

22.02.2021 13:59
Tilaajille
Hovioikeus: Miehen lisäksi myös nainen osallistui henkirikokseen Kalajoella – nainen määrättiin mielentilatutkimukseen

Ho­vioi­keus: Miehen lisäksi myös nainen osal­lis­tui hen­ki­ri­kok­seen Ka­la­joel­la – nainen mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen

15.02.2021 15:59
Tilaajille
Jäälin soramontulla tapahtunutta henkirikosta käsitellään korkeimmassa oikeudessa – kaksi valituslupaa myönnetty

Jäälin so­ra­mon­tul­la ta­pah­tu­nut­ta hen­ki­ri­kos­ta kä­si­tel­lään kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – kaksi va­li­tus­lu­paa myön­net­ty

12.02.2021 13:49
Poliisi: Muhoksen perhesurmassa käytettiin lääkeaineita – sairaanhoitajana työskennellyt murhista epäilty äiti anasti lääkkeitä työpaikaltaan

Po­lii­si: Mu­hok­sen per­he­sur­mas­sa käy­tet­tiin lää­ke­ai­nei­ta – sai­raan­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt mur­his­ta epäilty äiti anasti lääk­kei­tä työ­pai­kal­taan

02.02.2021 11:12
Oulun poliisilta lisätietoa Puolivälinkankaan ampumasurmasta: Asunnossa oli nautittu alkoholia, uhri selvästi nuorempi kuin taposta epäilty mies

Oulun po­lii­sil­ta li­sä­tie­toa Puo­li­vä­lin­kan­kaan am­pu­ma­sur­mas­ta: Asun­nos­sa oli nau­tit­tu al­ko­ho­lia, uhri sel­väs­ti nuo­rem­pi kuin taposta epäilty mies

01.02.2021 12:38
Tilaajille
Saksalaispoliitikon ampuneelle äärioikeistolaiselle elinkautinen vankeustuomio

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­neel­le ää­ri­oi­keis­to­lai­sel­le elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio

28.01.2021 20:24 2
Poliisi Muhoksen perhesurmasta: "Nämä ovat kaikessa karmeudessaan äärimmäisen harvinaisia" – Kaleva koosti Oulun seudun tapaukset

Poliisi Mu­hok­sen per­he­sur­mas­ta: "Nämä ovat kai­kes­sa kar­meu­des­saan ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia" – Kaleva koosti Oulun seudun ta­pauk­set

26.01.2021 16:29
Tilaajille
Oulun perhesurma järkytti, Muhoksen kirkko avasi heti ovensa tukea tarvitseville – "Toivon, että kodeissa sytytetään muistokynttilöitä"

Oulun per­he­sur­ma jär­kyt­ti, Mu­hok­sen kirkko avasi heti ovensa tukea tar­vit­se­vil­le – "Toi­von, että ko­deis­sa sy­ty­te­tään muis­to­kynt­ti­löi­tä"

25.01.2021 20:18