Qstock: Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat

Tokion olympialaiset: Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin

Henkirikokset
Kuukausi

25-vuo­tias nainen löytyi kuol­lee­na ui­ma­ran­nal­ta Luu­la­jas­sa – poliisi epäilee murhaa, asuk­kaat kuu­li­vat lau­kauk­sia

18:01
Tilaajille

Kak­sik­koa epäil­lään Sii­ka­joel­la teh­dys­tä taposta ja ki­ris­tyk­ses­tä – kä­rä­jä­oi­keus päätti jatkaa van­git­se­mis­ta

23.07.2021 16:51
Tilaajille

Oulussa jär­jes­te­tään lauan­tai­na ra­sis­min vas­tai­nen mie­len­osoi­tus – jär­jes­tä­jien mukaan taus­tal­la Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kos

21.07.2021 08:29 2

Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kok­sen esi­tut­kin­ta jatkuu – tut­kin­nan­joh­ta­ja toivoo malttia kes­kus­te­luun teon mah­dol­li­sis­ta mo­tii­veis­ta

13.07.2021 10:12
Tilaajille

Kem­pe­lees­sä tehdyn tapon tuomio koveni ho­vi­oi­keu­des­sa – 24-vuo­tias nainen puu­kot­ti toista kol­mio­draa­man päät­teek­si

12.07.2021 20:24
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan kes­kus­tas­ta löytyi ruumis: poliisi epäilee hen­ki­ri­kos­ta

08.07.2021 09:59
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lyn – uhri ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen, poliisi jatkaa esi­tut­kin­taa

07.07.2021 17:59

Poliisi ta­voit­ti Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lyn miehen

05.07.2021 21:32 8

Poliisi pyysi ha­vain­to­ja Oulussa Man­ner­hei­min­puis­tos­sa ta­pah­tu­nees­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta epäi­lys­tä hen­ki­lös­tä

06.07.2021 07:01

Oulun Man­ner­hei­min­puis­tos­sa ta­pah­tu­nut hen­ki­ri­kos – poliisi tutkii tappona

03.07.2021 09:46
Vanhemmat

Kes­ki-ikäi­nen mies ta­pet­tiin Simossa

08.06.2021 14:37
Tilaajille

Lain koura ulottuu kauas, osoit­taa Viking Sallyn tapaus – tuomio ei silti ole lä­pi­huu­to­jut­tu

24.05.2021 18:30 3
Tilaajille

Sel­viää­kö kym­me­niä vuosia vanha mur­ha­mys­tee­ri vih­doin? Syyt­tä­jän mukaan tans­ka­lais­mies iski uhreja päähän kuo­na­va­sa­ral­la Viking Sal­lyl­la vuonna 1987

24.05.2021 11:24
Tilaajille

Turun am­pu­mi­sen koh­tee­na oli po­lii­sin mukaan 27-vuo­tias mies – kuollut 25-vuo­tias nainen ja haa­voit­tu­nut 29-vuo­tias mies si­vul­li­sia

04.04.2021 15:09 2

Poliisi tutkii kahta murhaa ja yhtä murhan yri­tys­tä Turussa – ker­ros­ta­los­sa am­mut­tiin useita lau­kauk­sia aa­mu­yöl­lä

03.04.2021 11:40

Pu­das­jär­vel­lä mie­hen­sä me­net­tä­nyt ja sie­pa­tuk­si tullut Lahja kertoo ta­ri­nan­sa, koska kokee ettei yh­teis­kun­nan tu­ki­verk­ko suojaa ri­kok­sen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

02.04.2021 06:00
Tilaajille

Tam­pe­reen Va­sa­ra­tien mur­ha­ju­tun syy­te­tyt syyn­ta­kei­sia, mo­lem­mil­le elin­kau­ti­set – uhrin poika tilasi murhan netistä löy­tä­mäl­tään mie­hel­tä

26.03.2021 12:01

Hel­sin­gin Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyt pojat mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen

24.03.2021 15:42

Poliisi epäilee kolmea hen­ki­löä Kem­pe­leen tois­sa­viik­koi­ses­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta – tut­kin­ta yhä al­ku­vai­hees­sa

22.03.2021 15:18
Tilaajille

Ko­ti­hoi­to löysi van­hem­man miehen kuol­lee­na asun­nos­ta Ka­jaa­nis­sa – kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mies­hen­ki­lön taposta epäil­ty­nä

19.03.2021 13:13