Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Henkirikokset
Jari Aarnion vapauttava tuomio Vuosaaren palkkamurhajutussa jää voimaan – KKO ei myöntänyt valituslupaa

Jari Aarnion va­paut­ta­va tuomio Vuo­saa­ren palk­ka­mur­ha­ju­tus­sa jää voimaan – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

07.03.2023 09:53
Tuirassa sukulaisensa kuoliaaksi puukottaneelle venäläismiehelle tuomio taposta – hätävarjeluväitteet kaatuivat oikeudessa

Tui­ras­sa su­ku­lai­sen­sa kuo­liaak­si puu­kot­ta­neel­le ve­nä­läis­mie­hel­le tuomio taposta – hä­tä­var­je­lu­väit­teet kaa­tui­vat oi­keu­des­sa

02.03.2023 15:12 1
Tilaajille
Ylivieskan vaativassa henkirikostutkinnassa käytössä "kaikki rikostekniset menetelmät" – näin poliisi kommentoi vaitonaisuutta tiedottamisessa

Yli­vies­kan vaa­ti­vas­sa hen­ki­ri­kos­tut­kin­nas­sa käy­tös­sä "kaikki ri­kos­tek­ni­set me­ne­tel­mät" – näin poliisi kom­men­toi vai­to­nai­suut­ta tie­dot­ta­mi­ses­sa

20.02.2023 17:00
Tilaajille
IS: Ylivieskassa tapahtui viime kesänä henkirikos, josta poliisi ei ole tiedottanut

IS: Yli­vies­kas­sa ta­pah­tui viime kesänä hen­ki­ri­kos, josta poliisi ei ole tie­dot­ta­nut

19.02.2023 13:59
Mies kuoli veitsen iskuihin Tuirassa, syyttäjä vaatii venäläismiehelle tuomiota taposta –  mustasukkaisuus ja sukulaisuussuhteet esille oikeudessa

Mies kuoli veitsen is­kui­hin Tui­ras­sa, syyt­tä­jä vaatii ve­nä­läis­mie­hel­le tuo­mio­ta taposta –  mus­ta­suk­kai­suus ja su­ku­lai­suus­suh­teet esille oi­keu­des­sa

13.02.2023 17:11 2
Tilaajille
Oulussa käsiteltiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­ju­ttua, murhasta ja murhan yrityksistä syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

Oulussa kä­si­tel­tiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­jut­tua, mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä syy­tet­ty mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

10.02.2023 17:50 2
Tilaajille
MTV: Vartijan murhasta tuomittu vapautettiin Pelson vankilasta viime elokuussa, yritti nyt tappaa vaimonsa

MTV: Var­ti­jan mur­has­ta tuo­mit­tu va­pau­tet­tiin Pelson van­ki­las­ta viime elo­kuus­sa, yritti nyt tappaa vai­mon­sa

02.02.2023 15:41 8
Kiljun ryypiskely päättyi henkirikokseen kuhmolaisella mökillä – oikeus tuomitsi taposta ja passitti Oulun vankilaan

Kiljun ryy­pis­ke­ly päättyi hen­ki­ri­kok­seen kuh­mo­lai­sel­la mökillä – oikeus tuo­mit­si taposta ja pas­sit­ti Oulun van­ki­laan

01.02.2023 12:01 1
Tilaajille
Kajaanissa ystävänsä veitsellä tappanut mies oli syyntakeeton, jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Ka­jaa­nis­sa ys­tä­vän­sä veit­sel­lä tap­pa­nut mies oli syyn­ta­kee­ton, jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

31.01.2023 17:26
Tilaajille
Raahelaismies sai syytteet murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­he­lais­mies sai syyt­teet mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

31.01.2023 11:41
Tilaajille
Poliisi epäilee: Nuori mies murhasi 17-vuotiaan ja yritti surmata koko perheen Raahessa – teko oli suunniteltu

Poliisi epäi­lee: Nuori mies murhasi 17-vuo­tiaan ja yritti surmata koko perheen Raa­hes­sa – teko oli suun­ni­tel­tu

20.01.2023 15:29
Syyttäjä: Mies pahoinpiteli uhrin hengiltä kuhmolaisessa vapaa-ajan asunnossa

Syyt­tä­jä: Mies pa­hoin­pi­te­li uhrin hen­gil­tä kuh­mo­lai­ses­sa va­paa-ajan asun­nos­sa

17.01.2023 16:11
Tilaajille
Kahden miehen illanvietto Oulun Kaakkurissa päättyi henkirikokseen – Oikeus kuvaili tekoa kylmäveriseksi ja tuomitsi puukottajan kymmeneksi vuodeksi vankeuteen

Kahden miehen il­lan­viet­to Oulun Kaak­ku­ris­sa päättyi hen­ki­ri­kok­seen – Oikeus kuvaili tekoa kyl­mä­ve­ri­sek­si ja tuo­mit­si puu­kot­ta­jan kym­me­nek­si vuo­dek­si van­keu­teen

16.01.2023 17:46 2
Tilaajille
Poliisi: Murhana tutkittavaan naisen surmaan Hiirosessa liittyy kaksi erillistä tekokokonaisuutta, joilla on eri motiivit

Po­lii­si: Murhana tut­kit­ta­vaan naisen surmaan Hii­ro­ses­sa liittyy kaksi eril­lis­tä te­ko­ko­ko­nai­suut­ta, joilla on eri mo­tii­vit

12.01.2023 16:52
Tilaajille
Näin syntyi juttu oululaisasianajaja Kari Erikssonista – Hän on ollut mukana useissa kohahduttavissa oikeusjutuissa ja avustanut jopa sarjamurhaajaa

Näin syntyi juttu ou­lu­lai­sa­sia­na­ja­ja Kari Eriks­so­nis­ta – Hän on ollut mukana useissa ko­hah­dut­ta­vis­sa oi­keus­ju­tuis­sa ja avus­ta­nut jopa sar­ja­mur­haa­jaa

09.01.2023 17:00 4
Tilaajille
Siikalatvan taposta yhdeksän vuotta vankeutta – käräjäoikeus pohti tuomiossaan teon tahallisuutta

Sii­ka­lat­van taposta yh­dek­sän vuotta van­keut­ta – kä­rä­jä­oi­keus pohti tuo­mios­saan teon ta­hal­li­suut­ta

10.01.2023 09:45 1
Tilaajille
Elinkautiset vankeustuomiot ovat kiristyneet, mutta oikeusjärjestelmässä on vaarallinen aukko: "Systeemi on aivan idioottimainen, jos joku pääsee tappamaan monta kertaa"

Elin­kau­ti­set van­keus­tuo­miot ovat ki­ris­ty­neet, mutta oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä on vaa­ral­li­nen aukko: "Sys­tee­mi on aivan idioot­ti­mai­nen, jos joku pääsee tap­pa­maan monta kertaa"

07.01.2023 06:30 44
"Olemme saaneet uutta tietoa" – KRP on jatkanut vanhan kaksoismurhan tutkintaa, kuva Kalevassa johti vihjeeseen

"Olemme saaneet uutta tietoa" – KRP on jat­ka­nut vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­taa, kuva Ka­le­vas­sa johti vih­jee­seen

26.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Pariisissa kolmen ihmisen tappamisesta epäilty siirrettiin poliisin psykiatriseen yksikköön

Pa­rii­sis­sa kolmen ihmisen tap­pa­mi­ses­ta epäilty siir­ret­tiin po­lii­sin psy­kiat­ri­seen yk­sik­köön

25.12.2022 09:06 1
Mies ampui kolme ihmistä kurdien kulttuurikeskuksessa ja kampaamossa Pariisissa – vihastuneet kurdimielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa

Mies ampui kolme ihmistä kurdien kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa ja kam­paa­mos­sa Pa­rii­sis­sa – vi­has­tu­neet kur­di­mie­len­osoit­ta­jat ottivat yhteen po­lii­sin kanssa

23.12.2022 21:43 2