Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pahoinpitelyt
Ben Zyskowiczin pahoinpitelystä epäilty päästettiin vapaaksi – Poliisi: Epäilty on kertonut, että hänen tunteensa kuumenivat ja tapahtunut oli sattumaa

Ben Zys­ko­wic­zin pa­hoin­pi­te­lys­tä epäilty pääs­tet­tiin va­paak­si – Po­lii­si: Epäilty on ker­to­nut, että hänen tun­teen­sa kuu­me­ni­vat ja ta­pah­tu­nut oli sat­tu­maa

27.03.2023 17:55 9
Putkareissulle kuljetettu humalainen äityi väkivaltaiseksi poliisiautossa Torniossa – yritti tarrata kuljettajaan ja löi toista poliisia päähän

Put­ka­reis­sul­le kul­je­tet­tu hu­ma­lai­nen äityi vä­ki­val­tai­sek­si po­lii­si­au­tos­sa Tor­nios­sa – yritti tarrata kul­jet­ta­jaan ja löi toista po­lii­sia päähän

18.03.2023 09:41 2
Tilaajille
Latukoneen kuljettaja suivaantui ladulla liikkuneista reserviläisistä Oulunsalossa – tilanne johti uhkailuun ja käsirysyyn

La­tu­ko­neen kul­jet­ta­ja sui­vaan­tui ladulla liik­ku­neis­ta re­ser­vi­läi­sis­tä Ou­lun­sa­los­sa – tilanne johti uh­kai­luun ja kä­si­ry­syyn

03.03.2023 12:52 54
Tilaajille
Auto törmäsi moottoritien reunaan hajonneen auton perään Kemissä – osalliset sairaalaan tarkastettaviksi

Auto törmäsi moot­to­ri­tien reunaan ha­jon­neen auton perään Kemissä – osal­li­set sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vik­si

25.02.2023 12:39
Tilaajille
Oulun seudulla vaikuttava ex-urheilija tuomittiin tyttöystävänsä vapaudenriistosta ja lievästä pahoinpitelystä

Oulun seu­dul­la vai­kut­ta­va ex-ur­hei­li­ja tuo­mit­tiin tyt­tö­ys­tä­vän­sä va­pau­den­riis­tos­ta ja lie­väs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

14.02.2023 10:56
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Murtovarkaudesta suuttunut mies laittoi työtoverinsa nippusiteisiin, löi ja potki

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mur­to­var­kau­des­ta suut­tu­nut mies laittoi työ­to­ve­rin­sa nip­pu­si­tei­siin, löi ja potki

11.02.2023 13:30 9
Tilaajille
Memphisin kaupunki julkaisi poliisivideot mustan miehen kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä – Yhdysvalloissa ympäri maata muistotilaisuuksia ja protesteja

Memp­hi­sin kau­pun­ki jul­kai­si po­lii­si­vi­deot mustan miehen kuo­le­maan joh­ta­nees­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä – Yh­dys­val­lois­sa ympäri maata muis­to­ti­lai­suuk­sia ja pro­tes­te­ja

31.01.2023 06:39 1
Mies ja nainen anastivat iäkkään naisen korulippaan Ylitorniolla, Kemissä poliisi otti kiinni kaksi pahoinpitelystä epäiltyä

Mies ja nainen anas­ti­vat iäkkään naisen ko­ru­lip­paan Yli­tor­niol­la, Kemissä poliisi otti kiinni kaksi pa­hoin­pi­te­lys­tä epäil­tyä

15.01.2023 11:08 3
Poliisi: Oulussa tapahtuneella Avarnin vartijan pahoinpitelyepäilyllä ei yhteyttä Etelä-Suomen tapauksiin

Po­lii­si: Oulussa ta­pah­tu­neel­la Avarnin var­ti­jan pa­hoin­pi­te­ly­epäi­lyl­lä ei yh­teyt­tä Ete­lä-Suo­men ta­pauk­siin

05.01.2023 10:55 3
Tilaajille
Poliisi epäilee: Avarn Securityn vartija pahoinpiteli asiakkaan myös Oulussa – epäilty rikos tapahtui vuonna 2021 juna-asemalla

Poliisi epäi­lee: Avarn Se­cu­ri­tyn vartija pa­hoin­pi­te­li asiak­kaan myös Oulussa – epäilty rikos ta­pah­tui vuonna 2021 ju­na-ase­mal­la

03.01.2023 17:20 42
Tilaajille
Poliisi epäilee useita järjestyksenvalvojia työaikana tehdyistä pahoinpitelyistä pk-seudulla – uhreja lyöty pampulla ja potkittu

Poliisi epäilee useita jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia työ­ai­ka­na teh­dyis­tä pa­hoin­pi­te­lyis­tä pk-seu­dul­la – uhreja lyöty pam­pul­la ja pot­kit­tu

26.12.2022 14:25 12
Oppilaiden yhteenotto äityi väkivaltaiseksi Pohjankartanon koulussa Oulussa – asia poliisin tutkinnassa

Op­pi­lai­den yh­teen­ot­to äityi vä­ki­val­tai­sek­si Poh­jan­kar­ta­non kou­lus­sa Oulussa – asia po­lii­sin tut­kin­nas­sa

15.12.2022 17:26 17
Pahoinpitelyt työllistivät poliisia Rovaniemellä - nuorisoa komentanut joutui pahoinpidellyksi

Pa­hoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät po­lii­sia Ro­va­nie­mel­lä - nuo­ri­soa ko­men­ta­nut joutui pa­hoin­pi­del­lyk­si

20.11.2022 16:32 3
Tilaajille
Tori.fi:ssä petoksia tehneiden äidin ja pojan tuomio ei muuttunut hovioikeudessa – samalla annettiin tuomio raahelaisasunnossa tapahtuneesta pahoinpitelystä

To­ri.fi:s­sä pe­tok­sia teh­nei­den äidin ja pojan tuomio ei muut­tu­nut ho­vi­oi­keu­des­sa – ­sa­mal­la an­net­tiin tuomio raa­he­lais­asun­nos­sa ta­pah­tu­nees­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä

15.11.2022 13:26
Tilaajille
Nuoret pahoinpitelivät lapsen Rovaniemellä ja kuvasivat teon videolle  – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta törkeästä pahoinpitelystä

Nuoret pa­hoin­pi­te­li­vät lapsen Ro­va­nie­mel­lä ja ku­va­si­vat teon vi­deol­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

07.11.2022 20:22 5
Tilaajille
Torniolaisessa ravintolassa aggressiivisesti käyttäytyneen miehen hallusta löydettiin veitsi ja ilmapistooli – miestä epäillään pahoinpitelystä

Tor­nio­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa ag­gres­sii­vi­ses­ti käyt­täy­ty­neen miehen hal­lus­ta löy­det­tiin veitsi ja il­ma­pis­too­li – miestä epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä

05.11.2022 11:10
Tilaajille
Viisi pahoinpitelyä Meri-Lapissa perjantain ja lauantain välisenä yönä, yksi otettiin kiinni

Viisi pa­hoin­pi­te­lyä Me­ri-La­pis­sa per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä, yksi otet­tiin kiinni

22.10.2022 10:00
Tilaajille
Miehelle vankeutta törkeästä pahoinpitelystä Oulun keskustassa – löi ja potkaisi puolustuskyvytöntä uhria päähän

Mie­hel­le van­keut­ta tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulun kes­kus­tas­sa – löi ja pot­kai­si puo­lus­tus­ky­vy­tön­tä uhria päähän

14.10.2022 15:57 3
Tilaajille
Rappukäytävän metelistä valittanutta 84-vuotiasta miestä lyötiin terävällä esineellä otsaan Kemissä

Rap­pu­käy­tä­vän me­te­lis­tä va­lit­ta­nut­ta 84-vuo­tias­ta miestä lyötiin te­rä­väl­lä esi­neel­lä otsaan Kemissä

02.10.2022 12:35 1
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

01.10.2022 10:48 1
Tilaajille