Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Pahoinpitelyt
Lapsiaan vyöllä Oulussa lyönyt isä sai sakot – lapsi soitti itse apua hätäkeskuksesta

Lap­siaan vyöllä Oulussa lyönyt isä sai sakot – lapsi soitti itse apua hä­tä­kes­kuk­ses­ta

20.05.2022 08:13
Tilaajille
Mies piti uhriaan vankina asunnossa, pahoinpiteli ja pakotti suuseksiin – hovioikeus alensi tuomiota, koska vakavan väkivallan uhka jäi näyttämättä

Mies piti uhriaan vankina asun­nos­sa, pa­hoin­pi­te­li ja pakotti suu­sek­siin – ho­vi­oi­keus alensi tuo­mio­ta, koska vakavan vä­ki­val­lan uhka jäi näyt­tä­mät­tä

26.04.2022 13:29
Tilaajille
Meri-Lapin poliisille tuli selvitettäväksi useita pahoinpitelyitä viikonloppuilloista – nyrkit ja veitsi heiluivat Kemissä ja Torniossa

Me­ri-La­pin po­lii­sil­le tuli sel­vi­tet­tä­väk­si useita pa­hoin­pi­te­lyi­tä vii­kon­lop­pu­il­lois­ta – nyrkit ja veitsi hei­lui­vat Kemissä ja Tor­nios­sa

03.04.2022 10:42
Tilaajille
Alaikäisten riita kärjistyi pahoinpitelyksi kaupan pihalla – neljälle ehdollista vankeutta Oulun käräjäoikeudessa

Ala­ikäis­ten riita kär­jis­tyi pa­hoin­pi­te­lyk­si kaupan pihalla – nel­jäl­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

14.02.2022 14:17 4
Tilaajille
Kuutosluokkalaista poikaa pahoinpideltiin välitunnilla Kempeleessä – "Olen todella järkyttynyt, että näin voi tapahtua"

Kuu­tos­luok­ka­lais­ta poikaa pa­hoin­pi­del­tiin vä­li­tun­nil­la Kem­pe­lees­sä – "Olen todella jär­kyt­ty­nyt, että näin voi ta­pah­tua"

04.02.2022 14:10
Tilaajille
Putkapahoinpitelystä tuomion saanut poliisimies irtisanottiin Hämeen poliisilaitokselta – sai hovioikeudessa tuomion törkeästä vammantuottamuksesta

Put­ka­pa­hoin­pi­te­lys­tä tuomion saanut po­lii­si­mies ir­ti­sa­not­tiin Hämeen po­lii­si­lai­tok­sel­ta – sai ho­vi­oi­keu­des­sa tuomion tör­keäs­tä vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta

03.02.2022 16:10
Henkarilla läpsimistä, lyömistä ja tönimistä – vanhemmat tuomittiin sakkoihin lapsensa pahoinpitelystä Oulussa

Hen­ka­ril­la läp­si­mis­tä, lyö­mis­tä ja tö­ni­mis­tä – van­hem­mat tuo­mit­tiin sak­koi­hin lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulussa

19.01.2022 15:54 7
Tilaajille
Kotibileisiin Limingassa tuli kutsumattomia vieraita – alaikäistä järjestäjää lyötiin "nakkikiskaheijarilla"

Ko­ti­bi­lei­siin Li­min­gas­sa tuli kut­su­mat­to­mia vie­rai­ta – ala­ikäis­tä jär­jes­tä­jää lyötiin "nak­ki­kis­ka­hei­ja­ril­la"

12.01.2022 15:37 6
Tilaajille
Pahoinpitelytuomiot kovenivat hovioikeudessa sakoista ehdollisiksi

Pa­hoin­pi­te­ly­tuo­miot ko­ve­ni­vat ho­vi­oi­keu­des­sa sa­kois­ta eh­dol­li­sik­si

10.01.2022 13:46
Tilaajille
Bilettämässä ollut nuoriso niskoitteli poliisin käskyjä vastaan Kemissä – kuusi putkaan

Bi­let­tä­mäs­sä ollut nuoriso nis­koit­te­li po­lii­sin käskyjä vastaan Kemissä – kuusi putkaan

26.12.2021 12:01 9
Tilaajille
Hovioikeus alensi pohjoispohjalaisen miehen saamaa rangaistusta useiden lastensa pahoinpitelyistä – mies väitti lasten kertomusten olleen manipuloituja

Ho­vi­oi­keus alensi poh­jois­poh­ja­lai­sen miehen saamaa ran­gais­tus­ta useiden las­ten­sa pa­hoin­pi­te­lyis­tä – mies väitti lasten ker­to­mus­ten olleen ma­ni­pu­loi­tu­ja

21.12.2021 11:59
Tilaajille
Poliisitehtäviä Kajaanissa: Taksin asiakas löi kuljettajaa, nuori mies pakeni henkilöautolla poliisia tuhdissa humalassa

Po­lii­si­teh­tä­viä Ka­jaa­nis­sa: Taksin asiakas löi kul­jet­ta­jaa, nuori mies pakeni hen­ki­lö­au­tol­la po­lii­sia tuh­dis­sa hu­ma­las­sa

12.12.2021 15:43 2
Miestä halolla päähän lyönyt sai ehdollista vankeutta – uhri sai vaikean aivovamman, Oulun käräjäoikeus ei pitänyt pahoinpitelyä törkeänä

Miestä halolla päähän lyönyt sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta – uhri sai vaikean ai­vo­vam­man, Oulun kä­rä­jä­oi­keus ei pitänyt pa­hoin­pi­te­lyä tör­keä­nä

07.12.2021 16:20 5
Tilaajille
Oululaiskansanedustaja Sebastian Tynkkynen kertoo joutuneensa pahoinpidellyksi yökerhossa Lahdessa

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­nen kertoo jou­tu­neen­sa pa­hoin­pi­del­lyk­si yö­ker­hos­sa Lah­des­sa

05.12.2021 10:42 5
Hovioikeus alensi kahta tuomiota, jotka annettiin Oulussa tehdystä kidutuksen omaisesta ryöstöstä ja vapaudenriistosta

Ho­vi­oi­keus alensi kahta tuo­mio­ta, jotka an­net­tiin Oulussa teh­dys­tä ki­du­tuk­sen omai­ses­ta ryös­tös­tä ja va­pau­den­riis­tos­ta

23.11.2021 12:56 3
Tilaajille
Mies raivostui sisällä olleista koirista – kävi naiseen käsiksi ja löi väliin tullutta vahtimestaria puhelimella Kemin kulttuurikeskuksessa

Mies rai­vos­tui sisällä ol­leis­ta koi­ris­ta – kävi naiseen käsiksi ja löi väliin tul­lut­ta vah­ti­mes­ta­ria pu­he­li­mel­la Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa

20.11.2021 10:45 5
Poliisi otti kiinni Linnanmaalla kaupan pihapiirissä "kepakon" kanssa liikkuneen henkilön

Poliisi otti kiinni Lin­nan­maal­la kaupan pi­ha­pii­ris­sä "ke­pa­kon" kanssa liik­ku­neen hen­ki­lön

11.10.2021 23:52
Väkivaltainen matkustaja pahoinpiteli taksinkuljettajan Oulun Martinniemessä – tarttui rattiin kesken ajomatkan

Vä­ki­val­tai­nen mat­kus­ta­ja pa­hoin­pi­te­li tak­sin­kul­jet­ta­jan Oulun Mar­tin­nie­mes­sä – tarttui rattiin kesken ajo­mat­kan

11.10.2021 15:32 4
Tilaajille
Epäilty pahoinpitely Oulun keskustassa – yhdellä henkilöllä oli pesäpallomaila

Epäilty pa­hoin­pi­te­ly Oulun kes­kus­tas­sa – yhdellä hen­ki­löl­lä oli pe­sä­pal­lo­mai­la

25.09.2021 09:35 3
Tilaajille
Isä sai sakot ala-asteikäisen lapsensa pahoinpitelystä Oulussa – oikeus: ristiriitoja ei ratkaista kurittamisella

Isä sai sakot ala-as­te­ikäi­sen lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulussa – oikeus: ris­ti­rii­to­ja ei rat­kais­ta ku­rit­ta­mi­sel­la

20.09.2021 16:43
Tilaajille