Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Päiväkodit
Yle: Jauhelihakeitto haisi oudolta oululaiskouluissa – Lööki veti tuotteen pois

Yle: Jau­he­li­ha­keit­to haisi oudolta ou­lu­lais­kou­luis­sa – Lööki veti tuot­teen pois

29.05.2023 16:28 23
Suuret kaupungit: Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne kriittinen, uudelta hallitukselta vaaditaan ratkaisuja – "Tarvitaan yli 9 000 korkeakoulutettua vuoteen 2030 mennessä"

Suuret kau­pun­git: Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­ti­lan­ne kriit­ti­nen, uudelta hal­li­tuk­sel­ta vaa­di­taan rat­kai­su­ja – "Tar­vi­taan yli 9 000 kor­kea­kou­lu­tet­tua vuoteen 2030 men­nes­sä"

24.04.2023 11:58 37
Haukiputaalle rakennetaan uusi Pikkutuulen päiväkoti kahdeksalle päiväkotiryhmälle

Hau­ki­pu­taal­le ra­ken­ne­taan uusi Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­ti kah­dek­sal­le päi­vä­ko­ti­ryh­mäl­le

04.04.2023 20:20
Tilaajille
A-streptokokkia Oulun seudulla tavallista enemmän, lastenlääkäri kehottaa hakeutumaan herkästi testiin – paniikkiin ei kuitenkaan syytä

A-strep­to­kok­kia Oulun seu­dul­la ta­val­lis­ta enem­män, las­ten­lää­kä­ri ke­hot­taa ha­keu­tu­maan her­käs­ti testiin – pa­niik­kiin ei kui­ten­kaan syytä

31.03.2023 13:50 3
Tilaajille
Ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen toimintoja kootaan saman katon alle Oulun keskustassa – uusi Heinätorin päiväkoti aloittamassa

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen var­hais­kas­va­tuk­sen toi­min­to­ja kootaan saman katon alle Oulun kes­kus­tas­sa – uusi Hei­nä­to­rin päi­vä­ko­ti aloit­ta­mas­sa

28.03.2023 10:34 14
Tilaajille
Oulunsaloon rakennetaan uusi neljän tai viiden ryhmän päiväkoti – valmista voisi olla jo ensi vuoden syksyllä

Ou­lun­sa­loon ra­ken­ne­taan uusi neljän tai viiden ryhmän päi­vä­ko­ti – val­mis­ta voisi olla jo ensi vuoden syk­syl­lä

24.01.2023 19:35 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen pe­las­ta­mi­nen ei ole ydin­fy­siik­kaa – suurin ongelma on pula kou­lu­te­tus­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta

21.01.2023 05:30 7
Tilaajille
Oulun Kelloon suunnitellaan uutta 3–4-ryhmäistä päiväkotia nykyisen tilalle

Oulun Kelloon suun­ni­tel­laan uutta 3–4-ryh­mäis­tä päi­vä­ko­tia ny­kyi­sen tilalle

30.11.2022 19:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä tut­ki­taan kahden vuoden esi­kou­lu­ko­kei­lus­sa?

18.09.2022 05:15
Tilaajille
Ministeri Honkonen helpottaisi päiväkotien palkkausta: "Päiväkoteihin uhkaa levitä sama työvoimapula, mikä on hoiva-alalla"

Mi­nis­te­ri Hon­ko­nen hel­pot­tai­si päi­vä­ko­tien palk­kaus­ta: "Päi­vä­ko­tei­hin uhkaa levitä sama työ­voi­ma­pu­la, mikä on hoi­va-alal­la"

19.08.2022 07:34 10
Kunta-alan lakot alkamassa ensi viikolla – OAJ:n Luukkainen: Ratkaisu löytyy ainoastaan niin, että kaikki osapuolet liikkuvat tavoitteistaan

Kun­ta-alan lakot al­ka­mas­sa ensi vii­kol­la – OAJ:n Luuk­kai­nen: Rat­kai­su löytyy ai­noas­taan niin, että kaikki osa­puo­let liik­ku­vat ta­voit­teis­taan

29.04.2022 13:23 7
Pilke päiväkodit avaa uudet päiväkodit Iihin ja Liminkaan, toisesta tulee tiedepainotteinen ja toisessa painotutaan musiikkiin

Pilke päi­vä­ko­dit avaa uudet päi­vä­ko­dit Iihin ja Li­min­kaan, toi­ses­ta tulee tie­de­pai­not­tei­nen ja toi­ses­sa pai­no­tu­taan mu­siik­kiin

24.03.2022 18:19
Oulun kaupunki perustaa jättimäisen määrän uusia virkoja sivistystoimeen

Oulun kau­pun­ki pe­rus­taa jät­ti­mäi­sen määrän uusia virkoja si­vis­tys­toi­meen

15.12.2021 10:26 29
Tilaajille
Uusi 150 lapsen päiväkoti aloittaa Oulunsalossa Mäntypellontiellä ensi syksynä

Uusi 150 lapsen päi­vä­ko­ti aloit­taa Ou­lun­sa­los­sa Män­ty­pel­lon­tiel­lä ensi syksynä

23.11.2021 18:25
Tilaajille
Ylikiimingin ja Oulunsalon kouluissa sekä päiväkodeissa pahoja koronapesäkkeitä – rokotusten ulottaminen nuorempiin voisi hillitä taudin leviämistä

Yli­kii­min­gin ja Ou­lun­sa­lon kou­luis­sa sekä päi­vä­ko­deis­sa pahoja ko­ro­na­pe­säk­kei­tä – ro­ko­tus­ten ulot­ta­mi­nen nuo­rem­piin voisi hillitä taudin le­viä­mis­tä

23.11.2021 15:20 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos huoli herää, myös päi­vä­ko­tien on tehtävä las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus

18.10.2021 05:30 1
Tilaajille
JHL: Lastenhoitajien joukkopako alalta on alkanut, ja se uhkaa päiväkoteja

JHL: Las­ten­hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko alalta on al­ka­nut, ja se uhkaa päi­vä­ko­te­ja

12.10.2021 09:33 16
Miksi päiväkoti ei saa ostaa leluja lähikaupasta, vaikka tarjous olisi parempi? – "Jos lasketaan mukaan käytetty työaika, eihän se oikeasti ole halvempaa"

Miksi päi­vä­ko­ti ei saa ostaa leluja lä­hi­kau­pas­ta, vaikka tarjous olisi pa­rem­pi? – "Jos las­ke­taan mukaan käy­tet­ty työai­ka, eihän se oi­keas­ti ole hal­vem­paa"

23.02.2021 07:00 24
Tilaajille