Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Teatteri
Kuukausi
"Kun teatterissa on kyse rakkaudesta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rakkaus"

"Kun teat­te­ris­sa on kyse rak­kau­des­ta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rak­kaus"

19.01.2022 19:00
Tilaajille
Kemin teatterin raamit kutistuvat alle puoleen – "Taustalla on ylimpien virkahenkilöiden näkemys siitä, mikä on kaupungin kyky satsata teatteriin", teatterinjohtaja Mikko Bredenberg kertoo

Kemin teat­te­rin raamit ku­tis­tu­vat alle puoleen – "Taus­tal­la on ylim­pien vir­ka­hen­ki­löi­den näkemys siitä, mikä on kau­pun­gin kyky satsata teat­te­riin", teat­te­rin­joh­ta­ja Mikko Bre­den­berg kertoo

18.01.2022 16:00
Tilaajille
Aino armas kippuravarvas vilkuttaa heipat – Pukija Aino Kasvi on työskennellyt Oulun teatterissa 49 vuotta

Aino armas kip­pu­ra­var­vas vil­kut­taa heipat – Pukija Aino Kasvi on työs­ken­nel­lyt Oulun teat­te­ris­sa 49 vuotta

18.01.2022 14:00 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin kulttuurin kruununjalokivi aloittaa juhlavuotensa kriisitunnelmissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin kult­tuu­rin kruu­nun­ja­lo­ki­vi aloit­taa juh­la­vuo­ten­sa krii­si­tun­nel­mis­sa

17.01.2022 16:20
Tilaajille
Kajaanin teatterinjohtajan virka uudestaan hakuun – sivistyslautakunta väisti henkilökunnan ehdokkaan ohjaaja Anni Mikkelssonin valinnan

Ka­jaa­nin teat­te­rin­joh­ta­jan virka uu­des­taan hakuun – si­vis­tys­lau­ta­kun­ta väisti hen­ki­lö­kun­nan eh­dok­kaan ohjaaja Anni Mik­kels­so­nin va­lin­nan

13.01.2022 13:50 1
Tilaajille
Musikaali Billy Elliotin ensi-illat siirtyvät kahdella viikolla – Oulun teatteri ei ryhdy vielä radikaalimpiin aikataulumuutoksiin

Mu­si­kaa­li Billy El­lio­tin en­si-il­lat siir­ty­vät kah­del­la vii­kol­la – Oulun teat­te­ri ei ryhdy vielä ra­di­kaa­lim­piin ai­ka­tau­lu­muu­tok­siin

10.01.2022 16:40 2
Tilaajille
Oulussa toivotaan peukut pystyssä, että koronapassi palaisi käyttöön – Teatterin taiteellinen johtaja: "Ensi viikolla lisäohjeita on pakko tulla"

Oulussa toi­vo­taan peukut pys­tys­sä, että ko­ronapas­si palaisi käyt­töön – Teat­te­rin tai­teel­li­nen joh­ta­ja: "Ensi vii­kol­la li­sä­oh­jei­ta on pakko tulla"

03.01.2022 16:00 32
Tilaajille
Toivoa, riemua ja alakuloa – kulttuurin ja tapahtumien vuosi 2021 oli koronapandemian ohjastamaa vuoristorataa Pohjois-Pohjanmaalla

Toivoa, riemua ja ala­ku­loa – kult­tuu­rin ja ta­pah­tu­mien vuosi 2021 oli ko­ro­na­pan­de­mian oh­jas­ta­maa vuo­ris­to­ra­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

29.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun teatteri avaa Moninaisuuden näyttämön – "Näyttämöidemme pitää mieluiten olla pukkaamassa yhteiskunnan muutoksia liikkeelle", taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio toteaa

Oulun teat­te­ri avaa Mo­ni­nai­suu­den näyt­tä­mön – "Näyt­tä­möi­dem­me pitää mie­lui­ten olla puk­kaa­mas­sa yh­teis­kun­nan muu­tok­sia liik­keel­le", tai­teel­li­nen johtaja Alma Leh­mus­kal­lio toteaa

14.12.2021 12:00 4
Näyttelijän kuolema saa ensi-iltansa Generaattorilla Kajaanissa – näyttämöllä ovat Elina Hietala ja Heikki Törmi

Näyt­te­li­jän kuolema saa en­si-il­tan­sa Ge­ne­raat­to­ril­la Ka­jaa­nis­sa – näyt­tä­möl­lä ovat Elina Hietala ja Heikki Törmi

14.12.2021 11:20
Arvio: Ähäpiti, pääsivät Bondiksi ja Juliaksi! – Oulun teatteri esittää Shakespearea ravistettuna, ei sekoitettuna

Arvio: Ähä­pi­ti, pää­si­vät Bon­dik­si ja Ju­liak­si! – Oulun teat­te­ri esittää Sha­ke­spea­rea ra­vis­tet­tu­na, ei se­koi­tet­tu­na

13.12.2021 16:00 3
Tilaajille
Arvio: Sanoja on paljon, vain se yksi puuttuu – Omatunto neuvoo Narria, ettei missään nimessä kannata näyttää runoja kenellekään

Arvio: Sanoja on paljon, vain se yksi puuttuu – Oma­tun­to neuvoo Narria, ettei missään nimessä kannata näyttää runoja ke­nel­le­kään

10.12.2021 14:00
Tilaajille
Arvio: Vilho Lammen taiteen voi myös kuulla ja haistaa – Oulun teatteri herkistää katsojan aistimaan "Limingan keisarin" työt toisin ja syvemmältä

Arvio: Vilho Lammen taiteen voi myös kuulla ja haistaa – Oulun teat­te­ri her­kis­tää kat­so­jan ais­ti­maan "Li­min­gan kei­sa­rin" työt toisin ja sy­vem­mäl­tä

07.12.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Eläinsatujen nälkämaa

Arvio: Eläin­sa­tu­jen näl­kä­maa

30.11.2021 15:00
Tilaajille
Kahden hakijan loppusuora Kajaanin teatterinjohtajaksi – uusi johtaja on joko ohjaaja Anni Mikkelsson tai dramaturgi, esiintyjä Hanna-Kaisa Tiainen

Kahden hakijan lop­pu­suo­ra Ka­jaa­nin teat­te­rin­joh­ta­jak­si – uusi johtaja on joko ohjaaja Anni Mik­kels­son tai dra­ma­tur­gi, esiin­ty­jä Han­na-Kai­sa Tiainen

30.11.2021 13:30
Tilaajille
Oulun teatterissa pitää näyttää koronapassi keskiviikosta lähtien

Oulun teat­te­ris­sa pitää näyttää ko­ronapas­si kes­ki­vii­kos­ta lähtien

22.11.2021 14:09 9
Arvio: Hiippakunnan hilpein autonrassaaja

Arvio: Hiip­pa­kun­nan hilpein au­ton­ras­saa­ja

19.11.2021 15:00
Tilaajille
Kari-Pekka Toivonen jättää Hämeenlinnan teatterin kahden vuoden jälkeen

Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen jättää Hä­meen­lin­nan teat­te­rin kahden vuoden jälkeen

18.11.2021 16:00 4
Tilaajille
Rehellistä raivoa äidin suusta – Oulun näyttämöillä siipensä kasvattanut Hanna Vahtikari repäisi arjen padotut tunteet kaikkien nähtäviksi

Re­hel­lis­tä raivoa äidin suusta – Oulun näyt­tä­möil­lä sii­pen­sä kas­vat­ta­nut Hanna Vah­ti­ka­ri repäisi arjen padotut tunteet kaik­kien näh­tä­vik­si

18.11.2021 06:03 1
Arvio: Rakkaus sellaisena kuin Liv sen näkee

Arvio: Rakkaus sel­lai­se­na kuin Liv sen näkee

16.11.2021 17:00
Tilaajille