Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Teatteri
Viimeisin 24 tuntia
Arvio: Toiset meistä näkevät tähtiä

Arvio: Toiset meistä näkevät tähtiä

28.06.2022 15:30 2
Tilaajille
Kuukausi
"Rautaruukki tullee Raaheen!" – Pauli Ylitalo kirjoitti juhlanäytelmän pohjoismaiden suurimmalle terästehtaalle

"Rau­ta­ruuk­ki tullee Raa­heen!" – Pauli Ylitalo kir­joit­ti juh­la­näy­tel­män poh­jois­mai­den suu­rim­mal­le te­räs­teh­taal­le

27.06.2022 14:00
Tilaajille
Kolme uutta näyttelijää syksyllä Oulun teatteriin: Sami Lalou, Asta Sveholm ja Henri Tuominen

Kolme uutta näyt­te­li­jää syk­syl­lä Oulun teat­te­riin: Sami Lalou, Asta Sveholm ja Henri Tuo­mi­nen

23.06.2022 11:10 4
Tilaajille
Arvio: Tööt tööt Tuhkimo-Timo ja päästöttömiksi trimmatut sadut

Arvio: Tööt tööt Tuh­ki­mo-Ti­mo ja pääs­töt­tö­mik­si trim­ma­tut sadut

21.06.2022 13:30
Tilaajille
Oulun entinen kaupunginvarikko herää henkiin teoksessa Varikko – Nostokoukku hiissaa sirkusartistit yhdessä nipussa yläilmoihin

Oulun entinen kau­pun­gin­va­rik­ko herää henkiin teok­ses­sa Varikko – Nos­to­kouk­ku hiissaa sir­kus­ar­tis­tit yhdessä nipussa ylä­il­moi­hin

16.06.2022 19:30 2
Tilaajille
Arvio: Adalmiinan helmi 2.2. on raikas satuvariaatio

Arvio: Adal­mii­nan helmi 2.2. on raikas sa­tu­va­riaa­tio

03.06.2022 14:15
Tilaajille
Hupisaarten kesäteatterilla nähdään tänä vuonna neljän eri teatterin esityksiä – Oulun yliopistoteatterin Adalmiinan helmi korkkaa kesän

Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­ril­la nähdään tänä vuonna neljän eri teat­te­rin esi­tyk­siä – Oulun yli­opis­to­teat­te­rin Adal­mii­nan helmi korkkaa kesän

01.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Sopivasti dandy ja melankolinen Kalervo Räsänen

Arvio: So­pi­vas­ti dandy ja me­lan­ko­li­nen Kalervo Räsänen

30.05.2022 11:50
Tilaajille
Kiovasta paennut ammattimaskeeraaja meikkaa nyt Iissä – "On mahtavaa, että voidaan tarjota muutakin apua kuin vaatteita ja saippuaa", ohjaaja Anna-Kaisa Järvi sanoo

Kio­vas­ta paennut am­mat­ti­mas­kee­raa­ja meikkaa nyt Iissä – "On mah­ta­vaa, että voidaan tarjota muu­ta­kin apua kuin vaat­tei­ta ja saip­puaa", ohjaaja An­na-Kai­sa Järvi sanoo

28.05.2022 14:00
Tilaajille
Kirkko-ooppera 1800-luvulla eläneestä Säräisniemen kappalaisesta esitetään uudelleen Vaalassa –  Henrik Schwartzbergin tie rengistä papiksi oli aikanaan poikkeuksellinen

Kirk­ko-oop­pe­ra 1800-lu­vul­la elä­nees­tä Sä­räis­nie­men kap­pa­lai­ses­ta esi­te­tään uu­del­leen Vaa­las­sa –  Henrik Schwartz­ber­gin tie ren­gis­tä papiksi oli ai­ka­naan poik­keuk­sel­li­nen

27.05.2022 08:56
Tilaajille
80 vuotta täyttävää teatterineuvos Tuija Vuolletta ammatti kutsui jo nuorena: "Näyttelijäksi oli ikään kuin suora reitti"

80 vuotta täyt­tä­vää teat­te­ri­neu­vos Tuija Vuol­let­ta ammatti kutsui jo nuo­re­na: "Näyt­te­li­jäk­si oli ikään kuin suora reitti"

22.05.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Raine Kukkia on liian kiltti ihmiseksi

Arvio: Raine Kukkia on liian kiltti ih­mi­sek­si

18.05.2022 16:00
Tilaajille
Arvio: Intohimoja pulppuava Niskavuori Oulun vanhassa pappilassa

Arvio: In­to­hi­mo­ja pulp­pua­va Nis­ka­vuo­ri Oulun van­has­sa pap­pi­las­sa

17.05.2022 14:00
Tilaajille
Tero Saarinen Companyn Breath-teos tulee Ouluun – Tero Saarinen ja Kimmo Pohjonen ovat kauan odotettuja vieraita

Tero Saa­ri­nen Com­pa­nyn Breath-teos tulee Ouluun – Tero Saa­ri­nen ja Kimmo Poh­jo­nen ovat kauan odo­tet­tu­ja vie­rai­ta

16.05.2022 14:00 1
Tilaajille
Arvio: Vastakohtien välistä kiihkeää kemiaa

Arvio: Vas­ta­koh­tien välistä kiih­keää kemiaa

06.05.2022 10:00 2
Tilaajille
Poikani joka katosi lähtee Teatterikesään – Edellisestä vierailusta on kulunut yli kymmenen vuotta

Poikani joka katosi lähtee Teat­te­ri­ke­sään – Edel­li­ses­tä vie­rai­lus­ta on kulunut yli kym­me­nen vuotta

05.05.2022 11:46 2
Tilaajille
Patriarkka avaa syksyn Oulun teatterissa – Sakari Hokkanen vierailee Oulussa Juha Jokelan näytelmän ohjaajana

Pat­riark­ka avaa syksyn Oulun teat­te­ris­sa – Sakari Hok­ka­nen vie­rai­lee Oulussa Juha Jokelan näy­tel­män oh­jaa­ja­na

04.05.2022 00:00
Tilaajille
”Mitä ihmettä minä just näin!” – Diivan nuorten kriitikoiden ensireaktio oli pelonsekainen hämmennys

”Mitä ihmettä minä just näin!” – Diivan nuorten krii­ti­koi­den en­si­reak­tio oli pe­lon­se­kai­nen häm­men­nys

27.04.2022 14:00
Tilaajille
"Halusimme tehdä sadun" – Mozartin Taikahuilu on Oulun teatterin ja Oulu Sinfonian pitkäaikainen unelma ja nuorten solistien juhlaa

"Ha­lu­sim­me tehdä sadun" – Mo­zar­tin Tai­ka­hui­lu on Oulun teat­te­rin ja Oulu Sin­fo­nian pit­kä­ai­kai­nen unelma ja nuorten so­lis­tien juhlaa

27.04.2022 09:50 3
Tilaajille
Arvio: Isoäiti ei tyhjennykään lapsuuden leiväntuoksuisiin mielikuviin

Arvio: Isoäiti ei tyh­jen­ny­kään lap­suu­den lei­vän­tuok­sui­siin mie­li­ku­viin

26.04.2022 11:00
Tilaajille