Teatteri
Kuukausi
Aikuisen Billy Elliotin rooliin palkataan Oulussa laulutaitoinen ammattitanssija – "Tämä on positiivista viestiä paikallisille taiteilijoille", JoJon toiminnanjohtaja Helena Lindqvist sanoo

Ai­kui­sen Billy El­lio­tin rooliin pal­ka­taan Oulussa lau­lu­tai­toi­nen am­mat­ti­tans­si­ja – "Tämä on po­si­tii­vis­ta viestiä pai­kal­li­sil­le tai­tei­li­joil­le", JoJon toi­min­nan­joh­ta­ja Helena Lind­qvist sanoo

09.04.2021 14:58
Tilaajille
Paras kotimainen näytelmä Medusan huone syksyllä Kajaanin teatteriin – teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen kutsuu katsojat piehtaroimaan feminismin painimatolle

Paras ko­ti­mai­nen näy­tel­mä Medusan huone syk­syl­lä Ka­jaa­nin teat­te­riin – teat­te­rin­joh­ta­ja Hel­ka-Ma­ria Kin­nu­nen kutsuu kat­so­jat pieh­ta­roi­maan fe­mi­nis­min pai­ni­ma­tol­le

29.03.2021 19:00
Tilaajille
Dame Helen Mirrenin teatterijulistus luetaan ValveLivessä – videolla esiintyvät myös sirkustaiteilijat Katariina Alalääkkölä ja Jared van Earle Oulusta

Dame Helen Mir­re­nin teat­te­ri­ju­lis­tus luetaan Val­ve­Li­ves­sä – vi­deol­la esiin­ty­vät myös sir­kus­tai­tei­li­jat Ka­ta­rii­na Ala­lääk­kö­lä ja Jared van Earle Oulusta

26.03.2021 14:14
Pääosassa kivikova tahto – maailmanmestari Aino-Kaisa Saarinen hiihtää kilpaa Oulun teatterin suurella näyttämöllä

Pää­osas­sa ki­vi­ko­va tahto – maail­man­mes­ta­ri Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen hiihtää kilpaa Oulun teat­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä

20.03.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mika Nuojua ja Martti Suosalo näyttelevät pääosat Beckettin näytelmässä Huomenna hän tulee – ohjaaja on sama Pentti Kotkaniemi kuin huippusuositussa irkkukomediassa Kiviä taskussa

Mika Nuojua ja Martti Suosalo näyt­te­le­vät pääosat Bec­ket­tin näy­tel­mäs­sä Huo­men­na hän tulee – ohjaaja on sama Pentti Kot­ka­nie­mi kuin huip­pu­suo­si­tus­sa irk­ku­ko­me­dias­sa Kiviä tas­kus­sa

16.03.2021 10:43
Oulussa esitetään teatteria torstaina, mutta maanantaina kaikki meni uusiksi – "Tästä jää mielenkiintoinen jälki historiaan"

Oulussa esi­te­tään teat­te­ria tors­tai­na, mutta maa­nan­tai­na kaikki meni uusiksi – "Tästä jää mie­len­kiin­toi­nen jälki his­to­riaan"

03.03.2021 21:13
70 vuotta täyttävä Titta Jokinen oli tuttu näky televisiossa 1980- ja 1990-luvuilla: "Toivon kuitenkin, että olisin osannut ottaa aikaa myös itselleni ja perheelleni”

70 vuotta täyt­tä­vä Titta Jokinen oli tuttu näky te­le­vi­sios­sa 1980- ja 1990-lu­vuil­la: "Toivon kui­ten­kin, että olisin osannut ottaa aikaa myös it­sel­le­ni ja per­heel­le­ni”

21.02.2021 17:00
Tilaajille
Oulun teatteri tarjoaa kaksi ensi-iltaa maaliskuussa – Tahto tulee suurella näyttämölle ja pienelle puolelle Poikani joka katosi

Oulun teat­te­ri tarjoaa kaksi en­si-il­taa maa­lis­kuus­sa – Tahto tulee suu­rel­la näyt­tä­möl­le ja pie­nel­le puo­lel­le Poikani joka katosi

11.02.2021 13:54 3
Tilaajille
Kai Niemisen runous on opettanut näyttelijä Eero Ojalan nauramaan omille oikuilleen – "Olen oppinut itseironiaa, ja se on helpottanut elämää huomattavasti"

Kai Nie­mi­sen runous on opet­ta­nut näyt­te­li­jä Eero Ojalan nau­ra­maan omille oi­kuil­leen – "Olen oppinut it­sei­ro­niaa, ja se on hel­pot­ta­nut elämää huo­mat­ta­vas­ti"

10.02.2021 19:00
Tilaajille
Jussi Lammen työt loppuivat koronan takia kuin seinään: "On mennyt luotto siihen, että vielä joskus pääsisi lavalle"

Jussi Lammen työt lop­pui­vat koronan takia kuin sei­nään: "On mennyt luotto siihen, että vielä joskus pääsisi la­val­le"

07.02.2021 19:00 5
Tilaajille
Billy Elliot -musikaali nähdään ensi vuonna Oulun teatterissa – teatteri etsii esiintyjiä pääosaan ja sivurooleihin avoimella haulla

Billy Elliot -mu­si­kaa­li nähdään ensi vuonna Oulun teat­te­ris­sa – teat­te­ri etsii esiin­ty­jiä pää­osaan ja si­vu­roo­lei­hin avoi­mel­la haulla

05.02.2021 11:07
Melankoliasta nousee esiin rakkaus – ohjaaja Jari Juutinen kutsui Lars von Trierin maailmaan myös kosmologian emeritusprofessorin Kari Enqvistin

Me­lan­ko­lias­ta nousee esiin rakkaus – ohjaaja Jari Juu­ti­nen kutsui Lars von Trierin maail­maan myös kos­mo­lo­gian eme­ri­tus­pro­fes­so­rin Kari En­qvis­tin

01.02.2021 19:00
Tilaajille
Oululaisnäyttelijä Antti Launonen harrastaa kehonrakennusta intohimoisesti, mutta todellinen hyvinvointi löytyi täysin kasvisperäisestä ruokavaliosta

Ou­lu­lais­näyt­te­li­jä Antti Lau­no­nen har­ras­taa ke­hon­ra­ken­nus­ta in­to­hi­moi­ses­ti, mutta to­del­li­nen hy­vin­voin­ti löytyi täysin kas­vis­pe­räi­ses­tä ruo­ka­va­lios­ta

28.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Anna-Leena Härkösen uudessa kirjassa esiintyvät etuileva Jeesus ja vessajononatsi – osansa saa myös huutokohtaus kirjamessuilla: "Kilahdin totaalisesti, kaikki estot menivät"

An­na-Lee­na Här­kö­sen uudessa kir­jas­sa esiin­ty­vät etui­le­va Jeesus ja ves­sa­jo­no­nat­si – osansa saa myös huu­to­koh­taus kir­ja­mes­suil­la: "Ki­lah­din to­taa­li­ses­ti, kaikki estot me­ni­vät"

26.01.2021 19:00 2
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

26.01.2021 12:19 1
Näytelmäkirjailija saa palkan vasta, kun teatteri myy lippuja – Koronarajoitukset paljastivat omituisen tilanteen teattereiden käytänteistä: "Tämä on kauhuskenaario"

Näy­tel­mä­kir­jai­li­ja saa palkan vasta, kun teat­te­ri myy lippuja – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pal­jas­ti­vat omi­tui­sen ti­lan­teen teat­te­rei­den käy­tän­teis­tä: "Tämä on kau­hus­ke­naa­rio"

26.01.2021 12:18 5
Tilaajille
"Rautaruukki tullee Raaheen!" – Pauli Ylitalo kirjoitti juhlanäytelmän pohjoismaiden suurimmalle terästehtaalle

"Rau­ta­ruuk­ki tullee Raa­heen!" – Pauli Ylitalo kir­joit­ti juh­la­näy­tel­män poh­jois­mai­den suu­rim­mal­le te­räs­teh­taal­le

01.01.2021 21:02
Tilaajille
Oulun teatteri peruu esitykset 16.1. saakka – hiihtäjä Aino-Kaisa Saarisesta kertova Tahto pitäisi nähdä suurella näyttämöllä helmikuussa

Oulun teat­te­ri peruu esi­tyk­set 16.1. saakka – hiih­tä­jä Ai­no-Kai­sa Saa­ri­ses­ta kertova Tahto pitäisi nähdä suu­rel­la näyt­tä­möl­lä hel­mi­kuus­sa

16.12.2020 15:05 4
Teatterivuosi katkesi ja perui erityisesti kotimaisia kantaesityksiä – "Peruutetut kantaesitykset ovat lisänneet näytelmäkirjailijoiden ahdinkoa", TINFO:n johtaja Linnea Stara kertoo

Teat­te­ri­vuo­si katkesi ja perui eri­tyi­ses­ti ko­ti­mai­sia kan­ta­esi­tyk­siä – "Pe­ruu­te­tut kan­ta­esi­tyk­set ovat li­sän­neet näy­tel­mä­kir­jai­li­joi­den ah­din­koa", TINFO:n johtaja Linnea Stara kertoo

16.12.2020 10:29 2
Tilaajille
Saituri Ebenezer Scrooge, Hitler ja Blondi seuraksi kotisohvalle – näyttelijät Seela Sella, Verneri Lilja ja Ilkka Heiskanen tulevat luoksesi ruudun välkkeessä

Saituri Ebe­ne­zer Scroo­ge, Hitler ja Blondi seu­rak­si ko­ti­soh­val­le – näyt­te­li­jät Seela Sella, Verneri Lilja ja Ilkka Heis­ka­nen tulevat luok­se­si ruudun välk­kees­sä

15.12.2020 15:10
Tilaajille