Jalkapallo: Kaleva Live: Her­cu­les kohtaa kauden vii­mei­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­saan sar­ja­jum­bo Kemi City FC:n tois­ta­mi­seen viikon sisään – katso ottelu suorana täältä

Koirat: Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

Teatteri
Kuukausi

Mikko Bre­den­berg va­lit­tiin Kemiin teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Bre­den­ber­giä kan­nat­ti yk­si­mie­li­ses­ti myös teat­te­rin näyt­te­li­jä­yh­dis­tys

24.09.2021 12:20
Tilaajille

Arvio: Hel­lyys-hy­miöi­tä len­te­lee ilmassa

24.09.2021 10:00
Tilaajille

Arvio: Hätä hup­pa­ri­tyy­pis­tä on raas­ta­vas­ti läsnä Oulun kan­ta­esi­tyk­ses­sä

21.09.2021 18:00 1
Tilaajille

Arvio: Karisma ei onnea tuo Teat­te­ri­kuo­pan Tauno Palo -mu­siik­ki­näy­tel­mäs­sä

13.09.2021 15:35
Tilaajille

Tauno Paloa suu­rel­la sy­dä­mel­lä – "Kyllä minun täytyy tehdä rooli oman itseni kaut­ta", ni­mi­roo­lia esit­tä­vä Timo Rautio Hau­ki­pu­taal­ta sanoo

11.09.2021 10:00 1
Tilaajille

Pakko sanoa! -fes­ti­vaa­lin oh­jel­mas­sa on kan­ta­esi­tys Pääasia – Eino Saari ja Markku Keränen työs­ti­vät teoksen ala­ot­si­kol­la Erään ai­vo­vam­man tarina

07.09.2021 12:15

Syn­nin­kan­ta­jat oli odo­tus­ten täyt­ty­mys täy­del­li­sen ko­ro­na­su­lun jälkeen – uu­sin­ta­en­si-il­lan yleisö tömisti jal­ko­jaan ja taputti seisten Oulun teat­te­ril­le

06.09.2021 16:00 1
Tilaajille

Ka­jaa­nin kau­pun­gin­teat­te­ri etsii uutta joh­ta­jaa – Hel­ka-Ma­ria Kin­nu­sen seu­raa­ja aloit­taa vuoden 2023 alusta

06.09.2021 11:50

Oulun teat­te­rin Nuorten näyt­tä­mö hakee uusia te­ki­jöi­tä – dra­ma­tur­gi Jukka Hei­nä­sen ve­tä­mään ryhmää mahtuu mukaan pa­ri­kym­men­tä nuorta

03.09.2021 09:30 3
Vanhemmat

Oulun teat­te­rin syys­kau­si start­taa Syn­nin­kan­ta­jil­la väis­tö­ti­lois­sa kau­pun­gin va­ri­kol­la, muut pro­duk­tiot nähdään teat­te­rin omissa ti­lois­sa – Ah­ti-myrs­kyn ai­heut­ta­ma re­mont­ti val­mis­tu­nee lo­ka­kuun puo­les­sa välissä

20.08.2021 06:00 5
Tilaajille

Näyt­te­li­jä Kati Outinen tekee muis­tel­mis­saan mit­ta­van retken men­nee­seen – "Vaikka äly unoh­tai­si asioi­ta, ruumis muis­taa"

17.08.2021 09:00
Tilaajille

Pu­ku­suun­nit­te­li­ja Pasi Räbinä ideoi Vilho Lammen maa­laus­ten yk­si­tyis­koh­dis­ta kan­kai­ta ja pukuja – Sil­ta­tans­sit-esi­tys tulee syk­syl­lä Oulun tai­de­mu­seoon

09.08.2021 19:00 1
Tilaajille

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

03.08.2021 12:15 1
Tilaajille

Oulun teat­te­rin syksyn esi­tys­ka­len­te­ri menee uusiksi Ah­ti-myrs­kyn tuhojen takia – kaikki kuusi en­si-il­taa yri­te­tään kui­ten­kin to­teut­taa

28.07.2021 15:00 7
Tilaajille

Oulun yli­op­pi­las­teat­te­ri tuo Val­ve­näyt­tä­möl­le imp­ro­vi­saa­tio­näy­tel­män mar­ras­kuus­sa – paluu yleisön eteen in­noit­taa teat­te­rin­har­ras­ta­jia

28.07.2021 10:00
Tilaajille

Aapo Salonen Li­min­gan teat­te­ri­lin­jal­ta va­lit­tiin Teat­te­ri­kor­keaan yli 1 200 pyr­ki­jän jou­kos­ta – "Näyt­te­li­jäi­han­tei­ta ovat vanhan liiton kaa­tui­li­jat"

26.07.2021 19:00
Tilaajille

Can­ne­sin pu­nai­sel­ta matolta suoraan Hai­luo­to-teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­le – Tomi Alatalo on mukana Grand Prix'llä pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa Hytti numero 6

23.07.2021 08:00 1
Tilaajille

Arvio: Mukava fark­ku­jen­gi teat­te­ria tols­kaa­mas­sa – Li­min­ka­lais­ten Hä­rän­tap­po­ase osuu nuoriin ja ai­kui­siin

14.07.2021 09:30 1
Tilaajille

"Uusi mu­si­kaa­li, sama tuttu pet­ty­mys" – Puo­lan­gan pes­si­mis­tit tekivät Pes­si­mis­mi­mu­si­kaa­lin numero kolme, vaikka toista ei ole edes esi­tet­ty

05.07.2021 18:00 1
Tilaajille

Arvio: Jules Verneä nok­ke­las­ti ja huu­mo­rin vir­neel­lä

02.07.2021 15:20
Tilaajille