Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

Ukrainan sota: Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat las­ten­sa kanssa turvaan Ouluun

Luitko jo tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Teatteri
Viimeisin 24 tuntia
Teatteriarvio: "Millään lailla näitä lakeja ei tarvita" – Teatteri keskustelee samansukupuolisten parisuhteesta kansanedustajien aidoilla repliikeillä

Teat­te­riar­vio: "Mil­lään lailla näitä lakeja ei tar­vi­ta" – Teat­te­ri kes­kus­te­lee sa­man­su­ku­puo­lis­ten pa­ri­suh­tees­ta kan­san­edus­ta­jien ai­doil­la rep­lii­keil­lä

05.12.2022 14:00
Tilaajille
Kuukausi
Lajinsa viimeiset sestovat samassa veneessä – Kuinka käy Maivan ja Kalastajan Oulun jäätyneessä torinrannassa?

Lajinsa vii­mei­set ses­to­vat samassa ve­nees­sä – Kuinka käy Maivan ja Ka­las­ta­jan Oulun jää­ty­nees­sä to­rin­ran­nas­sa?

30.11.2022 15:00 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Asfalttikomedia jähmettyy betoniksi Raahen Teatterissa – Koistisen firman homma tuulahtaa homeiselta äijäilyltä

Teat­te­riar­vio: As­falt­ti­ko­me­dia jäh­met­tyy be­to­nik­si Raahen Teat­te­ris­sa – Kois­ti­sen firman homma tuu­lah­taa ho­mei­sel­ta äi­jäi­lyl­tä

25.11.2022 11:00
Tilaajille
Myrskyluodon Maija laulaa ensi kesänä Raahessa – Nuoren Maijan roolissa on Maria Vinberg

Myrs­ky­luo­don Maija laulaa ensi kesänä Raa­hes­sa – Nuoren Maijan roo­lis­sa on Maria Vinberg

24.11.2022 15:45
Tilaajille
Teatteriarvio: Rieskan tuoksuinen Voi leipä! kiertue-esitys kertoo juurevasti leivästä

Teat­te­riar­vio: Rieskan tuok­sui­nen Voi leipä! kier­tue-esi­tys kertoo juu­re­vas­ti lei­väs­tä

21.11.2022 14:35
Tilaajille
Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaihtuivat pikkujatkoiksi Oulun taidekoulun lasten lauantaina

Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaih­tui­vat pik­ku­jat­koik­si Oulun tai­de­kou­lun lasten lauan­tai­na

19.11.2022 19:39
Tilaajille
Näyttelijän kuolinsyyn tutkimus – Heikki Törmi siirtyi näyttämöltä psykologiksi 30 vuoden uran tehtyään

Näyt­te­li­jän kuo­lin­syyn tut­ki­mus – Heikki Törmi siirtyi näyt­tä­möl­tä psy­ko­lo­gik­si 30 vuoden uran teh­tyään

18.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Euroopan taivas antaa aihetta halia – Kantsii liftata Nuu-teatterin ja ruotsalaisen rekkakuskin Bengtin kyydissä eriarvoisuuden näyttämölle

Teat­te­riar­vio: Eu­roo­pan taivas antaa aihetta halia – Kantsii liftata Nuu-teat­te­rin ja ruot­sa­lai­sen rek­ka­kus­kin Bengtin kyy­dis­sä eri­ar­voi­suu­den näyt­tä­möl­le

18.11.2022 14:45
Tilaajille
Kuka Oulun Työväen Näyttämön kummitus on? – Epäilysten alla ovat balettiasuinen saparopää ja puvustaja Hanna 1910-luvulta

Kuka Oulun Työväen Näyt­tä­mön kum­mi­tus on? – Epäi­lys­ten alla ovat ba­let­ti­asui­nen sa­pa­ro­pää ja pu­vus­ta­ja Hanna 1910-lu­vul­ta

16.11.2022 15:30 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Vahvaa tummaa paahtoa vanhemmuudesta – Oulun teatterin Vanhempainilta tarjoaa sävykästä ja supersmoothia näyttelijäntyötä

Teat­te­riar­vio: Vahvaa tummaa paahtoa van­hem­muu­des­ta – Oulun teat­te­rin Van­hem­pain­il­ta tarjoaa sä­vy­käs­tä ja su­pers­moot­hia näyt­te­li­jän­työ­tä

15.11.2022 15:55
Tilaajille
Teatteriarvio: Ensi-ilta menee läskiksi ja yleisö komppaa – Läheltä piti, että esityksestä olisi tullut kuoliaaksinaurattaja

Teat­te­riar­vio: En­si-il­ta menee läs­kik­si ja yleisö komppaa – Läheltä piti, että esi­tyk­ses­tä olisi tullut kuo­liaak­si­nau­rat­ta­ja

15.11.2022 15:47
Tilaajille
"Teatterissa ihmiset on siinä ja hengittää" – Puolilöysä ja vesitetty teatteri ei innosta uusia näyttelijöitä Sami Lalouta, Asta Sveholmia ja Henri Tuomista

"Teat­te­ris­sa ihmiset on siinä ja hen­git­tää" – Puo­li­löy­sä ja ve­si­tet­ty teat­te­ri ei innosta uusia näyt­te­li­jöi­tä Sami La­lou­ta, Asta Sve­hol­mia ja Henri Tuo­mis­ta

10.11.2022 10:02 4
Tilaajille
Näin improvisaatio syntyy Radio Kalevan aamussa kuulijoiden esittämillä toiveilla - Improvokaattorit on uusi nimi oululaisella esityskartalla

Näin imp­ro­vi­saa­tio syntyy Radio Kalevan aamussa kuu­li­joi­den esit­tä­mil­lä toi­veil­la - Imp­ro­vo­kaat­to­rit on uusi nimi ou­lu­lai­sel­la esi­tys­kar­tal­la

10.11.2022 10:00
Kirja-arvio: Dramaturgi Jussi Moila jatkaa esikoisromaanissaan Tuntemattoman sotilaan teemoilla mutta tällä kertaa aviokriisin ja työpaineiden rintamilla

Kir­ja-ar­vio: Dra­ma­tur­gi Jussi Moila jatkaa esi­kois­ro­maa­nis­saan Tun­te­mat­to­man so­ti­laan tee­moil­la mutta tällä kertaa avio­krii­sin ja työ­pai­nei­den rin­ta­mil­la

06.11.2022 14:05
Tilaajille
Vanhemmat
Näyttelijä Paula Miettinen laittaa luumun huuleen kulissien takana – Nunnia ja konnia -musikaalissa tehdään valtavasti työtä piilossa yleisön katseilta

Näyt­te­li­jä Paula Miet­ti­nen laittaa luumun huuleen ku­lis­sien takana – Nunnia ja konnia -mu­si­kaa­lis­sa tehdään val­ta­vas­ti työtä pii­los­sa yleisön kat­seil­ta

05.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Maa on syntinen laulu teki Maritta "Ruttu" Viitamäen tunnetuksi ja kasvatti nuorta näyttelijää – "Näytellessä olen saanut elää monta elämää"

Maa on syn­ti­nen laulu teki Maritta "Ruttu" Vii­ta­mäen tun­ne­tuk­si ja kas­vat­ti nuorta näyt­te­li­jää – "Näy­tel­les­sä olen saanut elää monta elämää"

04.11.2022 07:00
Tilaajille
Neljä pientä annosta sisältää myös Illallisen yhdelle – Oulussa vierailee sketsikooste à la Martti Suosalo, Lotta Kuusisto ja Iiro Rantala

Neljä pientä annosta si­säl­tää myös Il­lal­li­sen yhdelle – Oulussa vie­rai­lee sket­si­koos­te à la Martti Suo­sa­lo, Lotta Kuu­sis­to ja Iiro Rantala

02.11.2022 12:00
Tilaajille
Kymmenen uutta nykynäytelmää maailmalta Suomen teattereiden lavoille – Kulttuurirahaston tuki on kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa euroa

Kym­me­nen uutta ny­ky­näy­tel­mää maail­mal­ta Suomen teat­te­rei­den la­voil­le – Kult­tuu­ri­ra­has­ton tuki on kaik­kiaan noin 1,2 mil­joo­naa euroa

27.10.2022 08:50 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Paukkurautoja ja paukkusieniä – Raahen Teatterissa lapset loistavat ongelmanratkaisijoina

Teat­te­riar­vio: Pauk­ku­rau­to­ja ja pauk­ku­sie­niä – Raahen Teat­te­ris­sa lapset lois­ta­vat on­gel­man­rat­kai­si­joi­na

25.10.2022 15:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Huuliharppukostajan sijasta säkkipillimurhaaja kiltissä – Suomen kantaesityksessä klassinen ovifarssi tulee kaapista

Teat­te­riar­vio: Huu­li­harp­pu­kos­ta­jan sijasta säk­ki­pil­li­mur­haa­ja kil­tis­sä – Suomen kan­ta­esi­tyk­ses­sä klas­si­nen ovi­fars­si tulee kaa­pis­ta

24.10.2022 15:30 5
Tilaajille