Kunnat
Kuntaliiton toimitusjohtaja: Kuntien hätä on kuultu hallituksessa

Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja: Kuntien hätä on kuultu hal­li­tuk­ses­sa

16.09.2020 17:26 0
Ylen selvitys: Kunnat valvovat hoivakotejaan huonosti – Oulussa tarkastuskäyntejä on tehty viimeksi vuonna 2015

Ylen sel­vi­tys: Kunnat val­vo­vat hoi­va­ko­te­jaan huo­nos­ti – Oulussa tar­kas­tus­käyn­te­jä on tehty vii­mek­si vuonna 2015

10.08.2020 13:46 6
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 3
"Hoitajamitoitus täyttyy jo" – koronaepidemia ei estäne hoitajamitoituksen toteutumista suunnitellusti lokakuussa, mutta tulevaisuuden rahoitus on yhä huolena

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

01.08.2020 06:30 0
Tässä työssä saa kestää some-haukkuja ja raastavia sisäisiä kiistoja – silti ammatti kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla

Tässä työssä saa kestää so­me-hauk­ku­ja ja raas­ta­via si­säi­siä kiis­to­ja – silti ammatti kiin­nos­taa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-lu­vul­la

11.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Paikan maine syntyy aidoista aineksista – brändiä ei voi mainostoimistolta ostaa
Kolumni Tytti Määttä

Paikan maine syntyy ai­dois­ta ai­nek­sis­ta – brändiä ei voi mai­nos­toi­mis­tol­ta ostaa

16.06.2020 12:00 2
Tilaajille
Haukiputaalla kerätään nimiä netissä ja vaaditaan valtuustoa koolle

Hau­ki­pu­taal­la ke­rä­tään nimiä netissä ja vaa­di­taan val­tuus­toa koolle

12.03.2009 10:44 41

Oulu jäi odo­te­tus­ti odot­ta­maan naa­pu­rei­den rat­kai­su­ja

10.03.2009 07:33 2

Yli-Ii yhtenä rin­ta­ma­na Ouluun

10.03.2009 07:33 4
Itsenäinen Haukipudas voitti

It­se­näi­nen Hau­ki­pu­das voitti

10.03.2009 07:31 21

Hau­ki­pu­das jatkaa it­se­näi­se­nä

09.03.2009 19:36 75

Hau­ki­pu­taal­ta äänet lii­tok­sel­le

05.03.2009 00:00 10

Kun­nan­hal­li­tus it­se­näi­sen Hau­ki­pu­taan kan­nal­la

26.02.2009 21:09 10
Kunnanjohtaja pitäisi Haukiputaan itsenäisenä

Kun­nan­joh­ta­ja pitäisi Hau­ki­pu­taan it­se­näi­se­nä

26.02.2009 00:00 30

Hau­ki­pu­taan päät­tä­jien tun­nus­tet­ta­va to­si­asiat

25.02.2009 13:33 0

Hau­ki­pu­taan päät­tä­jien tun­nus­tet­ta­va to­si­asiat

25.02.2009 00:01 3

Huumaa "pa­rem­man perään"

25.02.2009 00:01 0

Kuka alakaa ketäki vai ala­kaa­ko kukkaa kettää?

23.02.2009 00:01 0

Sin­ne­mä­ki: Kan­san­ää­nes­tys kun­ta­lii­tos­ta val­pas­tai­si päät­tä­jiä

22.02.2009 00:01 0