Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Rikokset
Kuukausi
Kiinniotettu mies uhkaili väkivallalla ja sylkäisi Oulun poliisivankilan vartijaa kasvoihin – hovioikeus korotti vartijan kärsimyskorvauksia

Kiin­ni­otet­tu mies uhkaili vä­ki­val­lal­la ja syl­käi­si Oulun po­lii­si­van­ki­lan var­ti­jaa kas­voi­hin – ho­vi­oi­keus korotti var­ti­jan kär­si­mys­kor­vauk­sia

20.02.2024 10:40 5
Tilaajille
Oululaisisälle sakot lapsensa vapauden riistämisestä – lähti naapuriin ja sulki vatsakipuisen pikkutytön huoneeseensa

Ou­lu­lai­si­säl­le sakot lap­sen­sa va­pau­den riis­tä­mi­ses­tä – lähti naa­pu­riin ja ­sul­ki vat­sa­ki­pui­sen pik­ku­ty­tön huo­nee­seen­sa

19.02.2024 15:24
Tilaajille
Näin Oulun käräjäoikeuden tuomiot eroavat muusta maasta – Raiskauksesta vähemmän vankeutta

Näin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuomiot eroavat muusta maasta – Rais­kauk­ses­ta vä­hem­män van­keut­ta

19.02.2024 09:39 6
Tilaajille
Päihtyneet pitivät poliisin kiireisenä: Mies pahoinpiteli henkilökuntaa Oulun lentokentällä, huumekuskin auto takavarikoitiin Kaukovainiolla

Päih­ty­neet pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä: Mies pa­hoin­pi­te­li hen­ki­lö­kun­taa Oulun len­to­ken­täl­lä, huu­me­kus­kin auto ta­ka­va­ri­koi­tiin Kau­ko­vai­niol­la

11.02.2024 09:52 6
Hirvipassissa ollut mies ampuikin suden Siikajoella – tuomittiin sakkoihin törkeästä metsästysrikoksesta

Hir­vi­pas­sis­sa ollut mies am­pui­kin suden Sii­ka­joel­la – ­tuo­mit­tiin sak­koi­hin tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta

23.01.2024 14:30 13
Tilaajille
Vanhemmat
Mies sai sakkoja väärennettyjen kymppien hallussapidosta ja väärennetyistä ajokorteista Oulussa

Mies sai sakkoja vää­ren­net­ty­jen kymp­pien hal­lus­sa­pi­dos­ta ja vää­ren­ne­tyis­tä ajo­kor­teis­ta Oulussa

16.01.2024 12:21 3
Tilaajille
Oulun toimipisteen vouti paljastaa, miten ulosottomiehet jäädyttävät omaisuutta

Oulun toi­mi­pis­teen vouti pal­jas­taa, miten ulos­ot­to­mie­het jää­dyt­tä­vät omai­suut­ta

27.12.2023 06:00 10
Tilaajille
Junes Lokka tuomittiin taas sakkoihin useista rikoksista

Junes Lokka tuo­mit­tiin taas sak­koi­hin useista ri­kok­sis­ta

21.12.2023 14:03 8
Tilaajille
Juoksukaljoista voi nyt joutua vangituksi Oulussa – Poliisi kovensi otteitaan sarjanäpistelijöihin

Juok­su­kal­jois­ta voi nyt joutua van­gi­tuk­si Oulussa – Poliisi kovensi ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

11.12.2023 05:00 49
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus takavarikoi jättisummia Uros-pomoilta – Kysyimme, mitä vakuustakavarikko tarkoittaa, ja kuka kaivaa rahat valtiolle

Oulun kä­rä­jä­oi­keus ta­ka­va­ri­koi jät­ti­sum­mia Uros-po­moil­ta – Ky­syim­me, mitä va­kuus­ta­ka­va­rik­ko tar­koit­taa, ja kuka kaivaa rahat val­tiol­le

01.12.2023 05:00 8
Tilaajille
Nuorten riskialtis liikennekäyttäytyminen huolettaa poliisia Kemissä – viikonloppuna useita sakkoja kouraan ja kortteja hyllylle

Nuorten ris­ki­al­tis lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­taa po­lii­sia Kemissä – vii­kon­lop­pu­na useita sakkoja kouraan ja kort­te­ja hyl­lyl­le

26.11.2023 12:31
Tilaajille
Oululainen Terttu Mankila oli vuosia Jari Sillanpään innokas fani, mutta seksuaalirikokset olivat liikaa – "Tuli olo, että hyi"

Ou­lu­lai­nen Terttu Mankila oli vuosia Jari Sil­lan­pään innokas fani, mutta sek­suaa­li­ri­kok­set olivat liikaa – "Tuli olo, että hyi"

11.11.2023 06:30 37
Tilaajille
Aikuiset miehet lähettävät peniskuvia alakouluikäisille tytöille – Tupoksessa huolestuttiin kaveripiirissä leviävästä chattisivustosta

Ai­kui­set miehet lä­het­tä­vät pe­nis­ku­via ala­kou­lu­ikäi­sil­le ty­töil­le – Tu­pok­ses­sa huo­les­tut­tiin ka­ve­ri­pii­ris­sä le­viä­väs­tä chat­ti­si­vus­tos­ta

03.11.2023 12:29 19
Tilaajille
Kohtalokas tappelu olisi voinut olla viimeinen – Vuosia linnassa istunut Niko kertoo, miten ajautui väkivallan kierteeseen

Koh­ta­lo­kas tappelu olisi voinut olla vii­mei­nen – Vuosia lin­nas­sa istunut Niko kertoo, miten ajautui vä­ki­val­lan kier­tee­seen

29.10.2023 12:00 2
Tilaajille
Torniossa kaapattiin mies auton kyytiin väkisin – poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja keltatakkisesta henkilöstä

Tor­nios­sa kaa­pat­tiin mies auton kyytiin väkisin – poliisi pyytää sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja kel­ta­tak­ki­ses­ta hen­ki­lös­tä

19.10.2023 16:38 2
Hengailevat nuorisoporukat sekoittuvat aikuisten mielissä pikkurikosten tekijöihin – rötösporukkaan kuulumisestakin on vielä pitkä matka katujengiin

Hen­gai­le­vat nuo­ri­so­po­ru­kat se­koit­tu­vat ai­kuis­ten mie­lis­sä pik­ku­ri­kos­ten te­ki­jöi­hin – rö­tös­po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta­kin on vielä pitkä matka ka­tu­jen­giin

14.10.2023 12:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten säh­kö­tu­pa­koin­tiin liittyy ter­veys­vaa­ro­jen lisäksi lie­ve­il­miöi­tä – van­hem­mil­la on vel­vol­li­suus asettaa rajat

13.10.2023 05:30 3
Oulun poliisilaitoksen alueella on tutkittu ihmiskauppaa useilla eri aloilla – Asiantuntija: ilmiöstä tunnistetaan vasta jäävuoren huippu

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on tut­kit­tu ih­mis­kaup­paa useilla eri aloilla – Asian­tun­ti­ja: il­miös­tä tun­nis­te­taan vasta jää­vuo­ren huippu

03.10.2023 16:32 8
Tilaajille
Loputkin syytetyt äänessä Hiirosen murhakäräjillä – "Totuus ei ole tullut täällä esiin"

Lo­put­kin syy­te­tyt äänessä Hii­ro­sen mur­ha­kä­rä­jil­lä – "Totuus ei ole tullut täällä esiin"

28.09.2023 16:39 6
Tilaajille
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

22.09.2023 15:43 17
Tilaajille