Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rikokset
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

22.09.2023 15:43 17
Tilaajille
Mies raiskasi kehitysvammaisen naisen asuntoautossa Oulussa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Mies rais­ka­si ke­hi­tys­vam­mai­sen naisen asun­to­au­tos­sa Oulussa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

19.09.2023 13:00
Tilaajille
Pelastuslaitos sammutti pienen tulipalon Rovaniemellä, paikalla poliisin tutkinta – "Tapahtumapaikkatutkinnan vuoksi poliisi ei pysty tiedottamaan asiasta toistaiseksi"

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti pienen tu­li­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä, pai­kal­la po­lii­sin tut­kin­ta – "­Ta­pah­tu­ma­paik­ka­tut­kin­nan vuoksi poliisi ei pysty tie­dot­ta­maan asiasta tois­tai­sek­si"

08.09.2023 23:52
Oulun kes­kus­tassa sijaitsevaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

24.08.2023 13:29 2
Tilaajille
Oulun uudella oikeustalolla voidaan tehdä poikkeusjärjestelyjä erityisen suojelun tarpeessa oleville –  Rikoksen uhrin ei tarvitse kohdata pelkäämäänsä syytettyä "silmästä silmään"

Oulun uudella oi­keus­ta­lol­la voidaan tehdä poik­keus­jär­jes­te­ly­jä eri­tyi­sen suo­je­lun tar­pees­sa ole­vil­le – Ri­kok­sen uhrin ei tar­vit­se kohdata pel­kää­mään­sä syy­tet­tyä "sil­mäs­tä sil­mään"

21.08.2023 05:00 5
Tilaajille
Vastaamo-tutkinta Oulun poliisilaitoksella on ainutlaatuisen laaja – Tutkinnanjohtaja: Tapahtumaan liittyy erittäin suuri määrä uhreja

Vas­taa­mo-tut­kin­ta Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la on ai­nut­laa­tui­sen laaja – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Ta­pah­tu­maan liittyy erit­täin suuri määrä uhreja

19.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Oululaisen pitserian ex-yrittäjän talousrikostuomio sai lainvoiman

Ou­lu­lai­sen pit­se­rian ex-yrit­tä­jän ta­lous­ri­kos­tuo­mio sai lain­voi­man

11.08.2023 10:06 16
Tilaajille
Mies tuomittiin vankilaan Oulussa tapahtuneista ryöstörikoksista

Mies tuo­mit­tiin van­ki­laan Oulussa ta­pah­tu­neis­ta ryös­tö­ri­kok­sis­ta

08.08.2023 16:07 6
Tilaajille
Kemissä useita pahoinpitelyitä ja hurjia ylinopeuksia – "Viimeinen vuorokausi Kemin keskustan alueella on ollut poliisin kannalta erittäin vilkas"

Kemissä useita pa­hoin­pi­te­lyi­tä ja hurjia yli­no­peuk­sia – "Vii­mei­nen vuo­ro­kau­si Kemin kes­kus­tan alueel­la on ollut po­lii­sin kan­nal­ta erit­täin vilkas"

06.08.2023 11:33 2
Tilaajille
Poliisi tutkii Rovaniemellä Pohjolankadulla sytytettyä paloa tuhotyön yrityksenä – kaipaa silminnäkijähavaintoja

Poliisi tutkii Ro­va­nie­mel­lä Poh­jo­lan­ka­dul­la sy­ty­tet­tyä paloa tu­ho­työn yri­tyk­se­nä – kaipaa sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja

01.08.2023 09:51
Mies meni väärään asuntoon Kemissä ja pahoinpiteli asukkaan – Pellossa puolestaan väärään asuntoon mennyt pahoinpideltiin

Mies meni väärään asun­toon Kemissä ja pa­hoin­pi­te­li asuk­kaan – Pel­los­sa puo­les­taan väärään asun­toon mennyt pa­hoin­pi­del­tiin

16.07.2023 12:02 4
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

08.07.2023 06:00 10
Tilaajille
Kirja-arvio: Vainajat eivät pysy paikoillaan – kirjailijakaksikko kuorii kerros kerrokselta esiin inhimillisen murhenäytelmän ryöstömurhalta vaikuttaneesta tapahtumaketjusta

Kir­ja-ar­vio: Vai­na­jat eivät pysy pai­koil­laan – kir­jai­li­ja­kak­sik­ko kuorii kerros ker­rok­sel­ta esiin in­hi­mil­li­sen mur­he­näy­tel­män ryös­tö­mur­hal­ta vai­kut­ta­nees­ta ta­pah­tu­ma­ket­jus­ta

02.07.2023 13:20
Tilaajille
Pohjoisen syyttäjä menetteli virheellisesti Junes Lokkaa koskevassa asiassa

Poh­joi­sen syyt­tä­jä me­net­te­li vir­heel­li­ses­ti Junes Lokkaa kos­ke­vas­sa asiassa

30.06.2023 10:55 3
Tilaajille
Mies kaahasi Pohjantiellä pitkän pätkän yli 150 kilometrin tuntinopeusvauhtia – pakeni poliisia Pateniemessä, sai ehdollista ja sakot

Mies kaahasi Poh­jan­tiel­lä pitkän pätkän yli 150 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­vauh­tia – pakeni po­lii­sia Pa­te­nie­mes­sä, sai eh­dol­lis­ta ja sakot

28.06.2023 15:10 11
Tilaajille
Työntekijän sormi jouduttiin amputoimaan, kahdelle sakkoja työtapaturmasta Sievissä

Työn­te­ki­jän sormi jou­dut­tiin am­pu­toi­maan, kah­del­le sakkoja työ­ta­pa­tur­mas­ta Sie­vis­sä

19.06.2023 16:08 7
Tilaajille
Palkkariistoa ja surkeita oloja työpaikoilla – Oulun poliisi on tutkinut jo useita uusiakin tapauksia

Palk­ka­riis­toa ja sur­kei­ta oloja työ­pai­koil­la – Oulun poliisi on tut­ki­nut jo useita uu­sia­kin ta­pauk­sia

15.06.2023 17:00 15
Tilaajille
"Välillä oon ottanut tarkoituksella liian suuren annoksen", tunnustaa päivittäin piikittävä 21-vuotias Milla – Kiersimme auttajien kanssa huumeiden käyttöpaikat Oulun keskustassa

"Vä­lil­lä oon ottanut tar­koi­tuk­sel­la liian suuren an­nok­sen", tun­nus­taa päi­vit­täin pii­kit­tä­vä 21-vuo­tias Milla – Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

10.06.2023 06:00 57
Tilaajille
Oululainen ravintola maksoi kokeille vuosia liian pientä palkkaa, käräjäoikeus tuomitsi ravintoloitsijat vankeuteen – määrättiin maksamaan satojen tuhansien eurojen korvaukset

Ou­lu­lai­nen ra­vin­to­la maksoi ko­keil­le vuosia liian pientä palk­kaa, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si ra­vin­to­loit­si­jat van­keu­teen – mää­rät­tiin mak­sa­maan satojen tu­han­sien eurojen kor­vauk­set

08.06.2023 15:36 35
Tilaajille
Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta

Naiset tuo­mit­tiin Py­hä­joen ru­kous­huo­neen tu­li­pa­los­ta

25.05.2023 16:53 4
Tilaajille