Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rikokset
Viimeisin 24 tuntia
Oululainen ravintola maksoi kokeille vuosia liian pientä palkkaa, käräjäoikeus tuomitsi ravintoloitsijat vankeuteen – määrättiin maksamaan satojen tuhansien eurojen korvaukset

Ou­lu­lai­nen ra­vin­to­la maksoi ko­keil­le vuosia liian pientä palk­kaa, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si ra­vin­to­loit­si­jat van­keu­teen – mää­rät­tiin mak­sa­maan satojen tu­han­sien eurojen kor­vauk­set

08.06.2023 15:36 20
Tilaajille
Vanhemmat
Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta

Naiset tuo­mit­tiin Py­hä­joen ru­kous­huo­neen tu­li­pa­los­ta

25.05.2023 16:53 4
Tilaajille
Kiskonnasta syytetyt oululaiset ravintoloitsijat äänessä oikeudessa – ”Mä olen Äiti Teresa"

Kis­kon­nas­ta syy­te­tyt ou­lu­lai­set ra­vin­to­loit­si­jat äänessä oi­keu­des­sa – ”Mä olen Äiti Teresa"

15.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Keskusrikospoliisi on kuulustellut useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä Tuiran vanhan kaksoismurhan tutkinnassa

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on kuu­lus­tel­lut useita hen­ki­löi­tä ri­kok­ses­ta epäil­tyi­nä Tuiran vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa

12.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Oulun poliisi tutkii epäiltyä ihmiskauppaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa

Oulun poliisi tutkii epäil­tyä ih­mis­kaup­paa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osis­sa

09.05.2023 10:32 1
Tilaajille
Oulun Välivainion kaksoissurma on monin tavoin poikkeuksellinen teko –Tutkija henkirikoksista: Omaisille ne ovat aina pysäyttäviä, kauheita tapahtumia

Oulun Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­ma on monin tavoin poik­keuk­sel­li­nen teko –Tut­ki­ja hen­ki­ri­kok­sis­ta: Omai­sil­le ne ovat aina py­säyt­tä­viä, kau­hei­ta ta­pah­tu­mia

08.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Kuljettaja pakeni poliiseja Kemin keskustassa lauantai-iltana – pako päättyi kolariin Keskuspuistokadulla, useita autoja vaurioitui

Kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­se­ja Kemin kes­kus­tas­sa lauan­tai-il­ta­na – pako päättyi ko­la­riin Kes­kus­puis­to­ka­dul­la, useita autoja vau­rioi­tui

07.05.2023 10:31 4
Tilaajille
Mies tunkeutui toisen henkilön asuntoon Enontekiöllä ja uhkasi rynnäkkökiväärillä – käräjäoikeus tuomitsi vuoden ehdolliseen vankeuteen

Mies tun­keu­tui toisen hen­ki­lön asun­toon Enon­te­kiöl­lä ja uhkasi ryn­näk­kö­ki­vää­ril­lä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuoden eh­dol­li­seen van­keu­teen

02.05.2023 21:08 1
Tilaajille
Mies salakuljetti nuuskaa Haaparannalta Suomeen – vuosi vankeutta ja karkotus Ruotsista

Mies sa­la­kul­jet­ti nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – vuosi van­keut­ta ja kar­ko­tus Ruot­sis­ta

02.05.2023 18:42 5
Tilaajille
Epäasialliset työajat ja satojen tuhansien palkkasaatavat – Oululaisravintolan pitäjät kiistävät syytteet törkeästä kiskonnasta

Epä­asial­li­set työajat ja satojen tu­han­sien palk­ka­saa­ta­vat – Ou­lu­lais­ra­vin­to­lan pitäjät kiis­tä­vät syyt­teet tör­keäs­tä kis­kon­nas­ta

02.05.2023 16:34 18
Tilaajille
Yksi maanpetosrikoksesta epäillyistä on vapautettu tutkintavankeudesta, tutkinta jatkuu edelleen

Yksi maan­pe­tos­ri­kok­ses­ta epäil­lyis­tä on va­pau­tet­tu tut­kin­ta­van­keu­des­ta, tut­kin­ta jatkuu edel­leen

28.04.2023 16:24
Tilaajille
Autoilija ajoi potkupyörällä liikkuneen pikkulapsen yli Kempeleessä, kiisti syytteen kuolemantuottamuksesta – "Hän kokee musertavaa syyllisyyttä"

Au­toi­li­ja ajoi pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­neen pik­ku­lap­sen yli Kem­pe­lees­sä, kiisti syyt­teen kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta – "Hän kokee mu­ser­ta­vaa syyl­li­syyt­tä"

25.04.2023 14:12 7
Tilaajille
Ylivieskan kaupunki järjestää oppilaille kriisiapua koulussa tapahtuneen puukotuksen vuoksi – sivistysjohtaja: "Tämä ei pyyhkiydy ihan hetkessä pois mielistä"

Yli­vies­kan kau­pun­ki jär­jes­tää op­pi­lail­le krii­si­apua kou­lus­sa ta­pah­tu­neen puu­ko­tuk­sen vuoksi – si­vis­tys­joh­ta­ja: "Tämä ei pyyh­kiy­dy ihan het­kes­sä pois mie­lis­tä"

29.03.2023 10:42 7
Tilaajille
Yhdeksäsluokkalainen puukotti koulukaveriaan Ylivieskassa, poliisi ottanut epäillyn kiinni

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen puu­kot­ti kou­lu­ka­ve­riaan Yli­vies­kas­sa, poliisi ottanut epäil­lyn kiinni

28.03.2023 22:26
Supon etsivän virkarikostutkinta johti poliisit sattumalta tuhansien Puolustusvoimien arkojen papereiden luo – espoolaismieheltä löytyi myös salaisia ydinturvallisuuspapereita

Supon etsivän vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta johti po­lii­sit sat­tu­mal­ta tu­han­sien Puo­lus­tus­voi­mien arkojen pa­pe­rei­den luo – es­poo­lais­mie­hel­tä löytyi myös sa­lai­sia ydin­tur­val­li­suus­pa­pe­rei­ta

26.03.2023 11:56 15
Vanha Kaleva: Jäärata-autoilun ralleja siirrettiin lauhan sään takia etelästä meren jäälle Perämerelle

Vanha Kaleva: Jää­ra­ta-au­toi­lun ralleja siir­ret­tiin lauhan sään takia ete­läs­tä meren jäälle Pe­rä­me­rel­le

16.03.2023 10:00
Tilaajille
Lähestymiskiellon noudattamista valvotaan jatkossa sähköisesti valvontapannalla  –  sijainti voidaan selvittää ja seurata liikkumista

Lä­hes­ty­mis­kiel­lon nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan jat­kos­sa säh­köi­ses­ti val­von­ta­pan­nal­la –  si­jain­ti voidaan sel­vit­tää ja seurata liik­ku­mis­ta

28.02.2023 05:00 4
Tilaajille
Pudasjärven uimarantahaverista sakkoja kahdelle virkamiehelle – 15-vuotias poika loukkaantui vakavasti sukellettuaan pää edellä järven pohjaan

Pu­das­jär­ven ui­ma­ran­ta­ha­ve­ris­ta sakkoja kah­del­le vir­ka­mie­hel­le – 15-vuo­tias poika louk­kaan­tui va­ka­vas­ti su­kel­let­tuaan pää edellä järven pohjaan

27.02.2023 16:56 4
Tilaajille
Poliisi tiedotti keskiviikkona lähettäneensä syyteharkintaan Oulun vanhan asuntomurron – Syyttäjä onkin jo tehnyt päätöksensä: Ei syytettä

Poliisi tie­dot­ti kes­ki­viik­ko­na lä­het­tä­neen­sä syy­te­har­kin­taan Oulun vanhan asun­to­mur­ron – Syyt­tä­jä onkin jo tehnyt pää­tök­sen­sä: Ei syy­tet­tä

23.02.2023 14:53 6
Tilaajille
15-vuotias nuori riehui koulukodissa Limingassa ja vastusti poliisia – hovioikeus ei muuttanut tuomiota

15-vuo­tias nuori riehui kou­lu­ko­dis­sa Li­min­gas­sa ja vas­tus­ti po­lii­sia – ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut tuo­mio­ta

23.02.2023 13:47 3
Tilaajille