Rikokset
Viimeisin 4 tuntia
Viranomaisten tietoon tullut lähisuhdeväkivalta kasvoi vuonna 2019 – "Vuosien saatossa kynnys ilmoittaa tapauksista on saattanut laskea"

Vi­ran­omais­ten tietoon tullut lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta kasvoi vuonna 2019 – "Vuo­sien saa­tos­sa kynnys il­moit­taa ta­pauk­sis­ta on saat­ta­nut laskea"

08:11
Kuukausi

Tai­val­kos­kel­la toimiva ka­lan­kas­vat­ta­ja myi kaloja torilla vi­ran­omai­sen kiel­los­ta huo­li­mat­ta – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.02.2021 15:54 1
Tilaajille
Omakotitalon asukas yllätti kelkkavarkaan verekseltään Torniossa – tilanne muuttui painiksi ja varkaissa ollut mies tarttui jakoavaimeen

Oma­ko­ti­ta­lon asukas yllätti kelk­ka­var­kaan ve­rek­sel­tään Tor­nios­sa – tilanne muuttui pai­nik­si ja var­kais­sa ollut mies tarttui ja­ko­avai­meen

21.02.2021 10:04 6
Tilaajille
Laitonta lempeä, murhia ja petoksia – Oulun seudun oppaiden uusi kävelykierros valottaa Pohjolan valkean kaupungin pimeää puolta sukeltamalla sen synkkään rikoshistoriaan

Lai­ton­ta lempeä, murhia ja pe­tok­sia – Oulun seudun op­pai­den uusi kä­ve­ly­kier­ros va­lot­taa Poh­jo­lan valkean kau­pun­gin pimeää puolta su­kel­ta­mal­la sen synk­kään ri­kos­his­to­riaan

20.02.2021 17:00 2
Tilaajille
Arvokelkka vietiin omakotitalon pihasta Torniossa – Poliisi tutkii törkeänä varkautena

Ar­vo­kelk­ka vietiin oma­ko­ti­ta­lon pihasta Tor­nios­sa – Poliisi tutkii tör­keä­nä var­kau­te­na

20.02.2021 12:50 5
Tilaajille
Poliisi tapasi huumerattijuoppoja Kemissä

Poliisi tapasi huu­me­rat­ti­juop­po­ja Kemissä

20.02.2021 11:17 2
Tilaajille
Syyttäjän mukaan Koskelan murhasta syytetyt juottivat uhrille väkisin viinaa, minkä jälkeen pahoinpitelivät ja nöyryyttivät tätä

Syyt­tä­jän mukaan Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyt juot­ti­vat uhrille väkisin viinaa, minkä jälkeen pa­hoin­pi­te­li­vät ja nöy­ryyt­ti­vät tätä

17.02.2021 16:06 8
Äärioikeistotutkinnassa ei enää epäillä törkeän rikoksen valmistelua – KRP:n mukaan suomalaismiesten ryhmässä on käyty rasistista keskustelua

Ää­ri­oi­keis­to­tut­kin­nas­sa ei enää epäillä törkeän ri­kok­sen val­mis­te­lua – KRP:n mukaan suo­ma­lais­mies­ten ryh­mäs­sä on käyty ra­sis­tis­ta kes­kus­te­lua

17.02.2021 12:49 7
Oulun poliisi nappasi Intiön hautausmaan huoltorakennukseen murtautuneen kiinni myöhään maanantaina – "Yhden mikroruoan hän näytti nauttineen"

Oulun poliisi nappasi Intiön hau­taus­maan huol­to­ra­ken­nuk­seen mur­tau­tu­neen kiinni myöhään maa­nan­tai­na – "Yhden mik­ro­ruoan hän näytti naut­ti­neen"

16.02.2021 09:55 2
Tilaajille
Vorot iskivät koulun rakennustyömaalle Ylivieskassa – saaliiksi tuhansien eurojen arvosta työkaluja

Vorot iskivät koulun ra­ken­nus­työ­maal­le Yli­vies­kas­sa – saa­liik­si tu­han­sien eurojen arvosta työ­ka­lu­ja

15.02.2021 18:43
Ex-mies piinasi naista törkeillä viesteillä ja aiheettomilla lastensuojeluilmoituksilla Oulussa – tuomittiin yhdyskuntapalveluun

Ex-mies piinasi naista tör­keil­lä vies­teil­lä ja ai­heet­to­mil­la las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­sil­la Oulussa – tuo­mit­tiin yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun

11.02.2021 21:32 2
Tilaajille
Miten käy rikostutkinnan ja korvausten maksun, jos rikoksen tekijä kuolee? Poliisi: vakavien rikosten selvittäminen on erittäin tärkeää

Miten käy ri­kos­tut­kin­nan ja kor­vaus­ten maksun, jos ri­kok­sen tekijä kuolee? Po­lii­si: va­ka­vien ri­kos­ten sel­vit­tä­mi­nen on erit­täin tärkeää

11.02.2021 06:06 1
Tilaajille
Hovioikeus: Mies ei tilannut amfetamiinierää toisen nimellä Oulun postiin – yli kolmen vuoden vankeustuomio vaihtui vapauteen

Ho­vioi­keus: Mies ei ti­lan­nut am­fe­ta­mii­ni­erää toisen nimellä Oulun postiin – yli kolmen vuoden van­keus­tuo­mio vaihtui va­pau­teen

10.02.2021 15:59 1
Tilaajille

Syyt­tä­jä vaatii yhdelle ran­gais­tus­ta Pekka Katajan murhan yri­tyk­ses­tä, Teemu Tors­so­sel­le ei syy­tet­tä

09.02.2021 14:34 3
Riidan päätteeksi kaikunut laukauksen ääni aiheutti näkyvän poliisioperaation viikonloppuna Tuirassa

Riidan päät­teek­si kai­ku­nut lau­kauk­sen ääni ai­heut­ti näkyvän po­lii­si­ope­raa­tion vii­kon­lop­pu­na Tui­ras­sa

09.02.2021 09:03 5
Rajavartiosto tutkii törkeää metsästysrikosta Sallassa – Susia metsästettiin laittomasti ja eläimille aiheutettiin suurta kärsimystä

Ra­ja­var­tios­to tutkii törkeää met­säs­tys­ri­kos­ta Sal­las­sa – Susia met­säs­tet­tiin lait­to­mas­ti ja eläi­mil­le ai­heu­tet­tiin suurta kär­si­mys­tä

05.02.2021 11:02
Tilaajille
Vanhemmat
Vastaamon tietomurto näkyy rajuna piikkinä rikostilastoissa – Oulun poliisille tehty yli 700 rikosilmoitusta

Vas­taa­mon tie­to­mur­to näkyy rajuna piik­ki­nä ri­kos­ti­las­tois­sa – Oulun po­lii­sil­le tehty yli 700 ri­kos­il­moi­tus­ta

02.02.2021 15:28
Tilaajille
Näin koronavuosi näkyi Oulun poliisilla: Tyhjillä teillä kaahailtiin, huumekauppa siirtyi verkkoon – väkivalta väheni kaduilla mutta lisääntyi kodeissa

Näin ko­ro­na­vuo­si näkyi Oulun po­lii­sil­la: Tyh­jil­lä teillä kaa­hail­tiin, huu­me­kaup­pa siirtyi verk­koon – vä­ki­val­ta väheni ka­duil­la mutta li­sään­tyi ko­deis­sa

02.02.2021 15:17
Tilaajille
Oulun poliisi tutkii henkirikosta Puolivälinkankaalla – yksi henkilö vangittu taposta epäiltynä

Oulun poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la – yksi henkilö van­git­tu taposta epäil­ty­nä

31.01.2021 15:29
Tulli nappaa huumeita nielleen kuriirin kiinni lähes kuukausittain – poliisi pelkää hengenvaarallisen kuljetustavan yleistyvän myös suomalaisilla

Tulli nappaa huu­mei­ta niel­leen ku­rii­rin kiinni lähes kuu­kau­sit­tain – poliisi pelkää hen­gen­vaa­ral­li­sen kul­je­tus­ta­van yleis­ty­vän myös suo­ma­lai­sil­la

31.01.2021 06:00
Tilaajille