Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Muutosneuvottelut
VR aloittaa muutosneuvottelut – metsäteollisuuden heikentyminen, Venäjän-liikenteen loppuminen ja inflaatio haastavat

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ­met­sä­teol­li­suu­den hei­ken­ty­mi­nen, Ve­nä­jän-lii­ken­teen lop­pu­mi­nen ja inf­laa­tio haas­ta­vat

24.05.2023 14:51 1
Metsä Board aloittaa muutosneuvottelut jopa 90 päivän lomautuksista – mukana Kemin tehtaan henkilöstö

Metsä Board aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut jopa 90 päivän lo­mau­tuk­sis­ta – mukana Kemin tehtaan hen­ki­lös­tö

17.05.2023 18:51
Tilaajille
Akavalaiset yliopistoliitot arvostelevat Oulun yliopiston tapaa pilkkoa käymänsä muutosneuvottelut

Aka­va­lai­set yli­opis­to­lii­tot ar­vos­te­le­vat Oulun yli­opis­ton tapaa pilkkoa käy­män­sä muu­tos­neu­vot­te­lut

05.05.2023 17:49 6
Pohde aloittaa uudet muutosneuvottelut – Ketään ei aiota irtisanoa, mutta työtehtäviin on luvassa muutoksia

Pohde aloit­taa uudet muu­tos­neu­vot­te­lut – Ketään ei aiota ir­ti­sa­noa, mutta työ­teh­tä­viin on luvassa muu­tok­sia

26.04.2023 17:10 47
Tilaajille
Oulun yliopisto aloittaa muutosneuvottelut teknillisessä tiedekunnassa ja jatkuvassa koulutuksessa – neuvotteluiden piirissä yhteensä 90 työntekijää

Oulun yli­opis­to aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut tek­nil­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa ja jat­ku­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa – neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä yh­teen­sä 90 työn­te­ki­jää

20.04.2023 10:01 66
Tilaajille
Vihreät aloittaa muutosneuvottelut – vaalitappio leikkasi rahoituksesta kolmanneksen

Vihreät aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – vaa­li­tap­pio leik­ka­si ra­hoi­tuk­ses­ta kol­man­nek­sen

17.04.2023 16:42 9
Hilla Group irtisanoo 15 – Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat ilmestyvät jatkossa painettuna viitenä päivänä viikossa

Hilla Group ir­ti­sa­noo 15 – Kes­ki­poh­jan­maa ja Kainuun Sanomat il­mes­ty­vät jat­kos­sa pai­net­tu­na viitenä päivänä vii­kos­sa

27.03.2023 12:01 6
Polar aloittaa koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – "Tarvittavat säästöt on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti lomautusten avulla, muitakin toimenpiteitä harkitaan"

Polar aloit­taa koko Suomen hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – "­Tar­vit­ta­vat säästöt on tar­koi­tus to­teut­taa en­si­si­jai­ses­ti lo­mau­tus­ten avulla, mui­ta­kin toi­men­pi­tei­tä har­ki­taan"

16.03.2023 17:12 14
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

15.03.2023 09:14 44
Pihlajalinnan muutosneuvottelut päättyivät: yhteensä 67 työtehtävää vähenee, Oulussa suljetaan yksi toimipiste

Pih­la­ja­lin­nan muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: yh­teen­sä 67 työ­teh­tä­vää vä­he­nee, Oulussa sul­je­taan yksi toi­mi­pis­te

08.03.2023 15:41 3
Tilaajille
Stora Enso ryhtyy sittenkin lomautuksiin Oulun tehtaalla – samaan aikaan rekrytoinnit uuteen projektiin sujuvat hyvin

Stora Enso ryhtyy sit­ten­kin lo­mau­tuk­siin Oulun teh­taal­la – samaan aikaan rek­ry­toin­nit uuteen pro­jek­tiin sujuvat hyvin

24.02.2023 10:59 25
Tilaajille
Stora Enson muutosneuvottelut päättyivät, lomautuksiin voidaan ryhtyä tarvittaessa – Oulun tehtaalla niitä ei tällä hetkellä ole tulossa

Stora Enson muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, lo­mau­tuk­siin voidaan ryhtyä tar­vit­taes­sa – Oulun teh­taal­la niitä ei tällä het­kel­lä ole tulossa

03.02.2023 14:34 14
Siklan muutosneuvotteluissa päätettiin irtisanoa 2–4 työntekijää ja lomauttaa kymmeniä – konsernin saneerausmenettely etenee, taustalla kymmenien miljoonien eurojen velat

Siklan muu­tos­neu­vot­te­luis­sa pää­tet­tiin ir­ti­sa­noa 2–4 työn­te­ki­jää ja lo­maut­taa kym­me­niä – kon­ser­nin sa­nee­raus­me­net­te­ly etenee, taus­tal­la kym­me­nien mil­joo­nien eurojen velat

01.02.2023 18:34 18
Tilaajille
Mediatalo Hilla Group käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – enintään 29 irtisanotaan

Me­dia­ta­lo Hilla Group käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – e­nin­tään 29 ir­ti­sa­no­taan

26.01.2023 12:10 3
Pyhäntäläinen Jukkatalo käynnistää jälleen muutosneuvottelut, edelliset päättyivät marraskuussa – "Irtisanomisista ja lomauttamisista neuvotellaan"

Py­hän­tä­läi­nen Juk­ka­ta­lo käyn­nis­tää jälleen muu­tos­neu­vot­te­lut, edel­li­set päät­tyi­vät mar­ras­kuus­sa – "Ir­ti­sa­no­mi­sis­ta ja lo­maut­ta­mi­sis­ta neu­vo­tel­laan"

20.01.2023 12:06 19
Tilaajille
Telia aloittaa muutosneuvottelut, yli sata työpaikkaa vaakalaudalla

Telia aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, yli sata työ­paik­kaa vaa­ka­lau­dal­la

17.01.2023 15:09 3
Arvo Sijoitusosuuskunta tekee tilinpäätöksessään 4,2 miljoonan euron alaskirjauksen – taustalla Siklan yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta tekee ti­lin­pää­tök­ses­sään 4,2 mil­joo­nan euron alas­kir­jauk­sen – taus­tal­la Siklan yri­tys­sa­nee­rauk­seen ha­keu­tu­mi­nen

16.01.2023 15:09 2
Tilaajille
Verkkokauppa.com aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä koko henkilöstö – jopa 110 työpaikkaa vaakalaudalla

Verk­ko­kaup­pa.com aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, joiden pii­ris­sä koko hen­ki­lös­tö – jopa 110 työ­paik­kaa vaa­ka­lau­dal­la

16.01.2023 12:26 16
Tilaajille
Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä koko Oulun tehtaan henkilöstö – pääluottamusmiehen mielestä lähettää erikoisen viestin

Stora Enso aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, joiden pii­ris­sä koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö – pää­luot­ta­mus­mie­hen mie­les­tä lä­het­tää eri­koi­sen viestin

13.01.2023 10:44 71
Tilaajille
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla hakeutui yrityssaneeraukseen – myös muutosneuvottelut käynnissä

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nus­yh­tiö Sikla ha­keu­tui yri­tys­sa­nee­rauk­seen – myös muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­nis­sä

12.01.2023 22:28 56
Tilaajille