Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Muutosneuvottelut
Kuukausi
Terrafame aloittaa muutosneuvottelut –  Alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve olisi enintään 75 henkilötyövuotta

Ter­ra­fa­me aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut –  Alus­ta­van arvion mukaan työ­voi­man vä­hen­nys­tar­ve olisi enin­tään 75 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

21.02.2024 13:16 9

Oikaisu

21.02.2024 12:47
Botnia Printin muutosneuvottelut päättyivät – Enintään 25 työntekijää irtisanotaan ja Kajaanin paino suljetaan

Botnia Printin muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – E­nin­tään 25 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan ja Ka­jaa­nin paino sul­je­taan

21.02.2024 09:51 1

Oikaisu

21.02.2024 06:37
Teknologiayritys Keysight irtisanoo 60 henkilöä Oulussa – Rekrybuumi vaihtui lomautuksiin ja irtisanomisiin ICT-alalla

Tek­no­lo­gia­yri­tys Key­sight ir­ti­sa­noo 60 hen­ki­löä Oulussa – Rek­ry­buu­mi vaihtui lo­mau­tuk­siin ja ir­ti­sa­no­mi­siin ICT-alal­la

21.02.2024 12:34 11
Tilaajille
Lassila & Tikanoja aloittaa muutosneuvottelut Oulun jätehuollon yksikössä

Lassila & Ti­kan­oja aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Oulun jä­te­huol­lon yk­si­kös­sä

20.02.2024 09:11 5
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaan pääluottamusmies uskoo, ettei tehtaalle tule isoja vähennyksiä – "Semmoinen vahva käsitys on"

Stora Enson Oulun tehtaan pää­luot­ta­mus­mies uskoo, ettei teh­taal­le tule isoja vä­hen­nyk­siä – "Sem­moi­nen vahva käsitys on"

01.02.2024 13:14 12
Tilaajille
Stora Enso aloittaa uuden ison säästöohjelman, voi vähentää jopa 1 000 työntekijää – Oulun kartonkitehdasinvestointi etenee suunnitellusti

Stora Enso aloit­taa uuden ison sääs­töoh­jel­man, voi vä­hen­tää jopa 1 000 työn­te­ki­jää – Oulun kar­ton­ki­teh­das­in­ves­toin­ti etenee suun­ni­tel­lus­ti

01.02.2024 09:16 67
Halpahalli aloittaa muutosneuvottelut – irtisanomiset tai osa-aikaistamiset koskevat enintään 40 työntekijää

Hal­pa­hal­li aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ir­ti­sa­no­mi­set tai osa-ai­kais­ta­mi­set kos­ke­vat enin­tään 40 työn­te­ki­jää

31.01.2024 14:58 13
Vanhemmat
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

06.01.2024 07:00 86
Tilaajille
Metsähallituksen irtisanomiset painottuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen – noin kolmen miljoonan euron säästöohjelma alkaa alkuvuodesta

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­mi­set pai­not­tu­vat Poh­jois- ja Itä-Suo­meen – noin kolmen mil­joo­nan euron sääs­tö­oh­jel­ma alkaa al­ku­vuo­des­ta

28.12.2023 12:00 17
Tilaajille
Pohteen yli 50 tekstinkäsittelijän muutosneuvottelut päätökseen – jatkossa puheentunnistusohjelmisto kirjoittaa sanelut

Pohteen yli 50 teks­tin­kä­sit­te­li­jän muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen – jat­kos­sa pu­heen­tun­nis­tus­oh­jel­mis­to kir­joit­taa sanelut

27.12.2023 15:29 23
Tilaajille
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

04.12.2023 12:26 3
Tilaajille
Pohde aloitti yt-neuvottelut Pyhäjoen Niittykodissa – palveluasumisen yksikköä ollaan lakkauttamassa vuoden loppuun mennessä

Pohde aloitti yt-neu­vot­te­lut Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa – ­pal­ve­lua­su­mi­sen yk­sik­köä ollaan lak­kaut­ta­mas­sa vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 11:09 10
Tilaajille
HS: Metsähallitus saattaa karsia rankalla kädellä retkeilijöiden taukopaikkoja, myös luontokeskusten tulevaisuus arvioitavana

HS: Met­sä­hal­li­tus saattaa karsia ran­kal­la kädellä ret­kei­li­jöi­den tau­ko­paik­ko­ja, myös luon­to­kes­kus­ten tu­le­vai­suus ar­vioi­ta­va­na

17.11.2023 10:01 19
”Vaativa, haastava ja stressaava tilanne” – Miten työkäyttäytymisen ammattilainen kääntää katseet muutosneuvotteluissa kohti uutta?
Mainos MPS Career Oy

”Vaa­ti­va, haas­ta­va ja stres­saa­va ti­lan­ne” – Miten työ­käyt­täy­ty­mi­sen am­mat­ti­lai­nen kääntää katseet muu­tos­neu­vot­te­luis­sa kohti uutta?

09.11.2023 06:00
YIT aloittaa muutosneuvottelut – 90 työpaikkaa uhattuna

YIT aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – 90 työ­paik­kaa uhat­tu­na

07.11.2023 09:38 1
Oulun henkilöstö odottaa taas irtisanomisia, kun Nokia aloittaa kolmannet muutosneuvottelut tänä vuonna

Oulun hen­ki­lös­tö odottaa taas ir­ti­sa­no­mi­sia, kun Nokia aloit­taa kol­man­net muu­tos­neu­vot­te­lut tänä vuonna

19.10.2023 11:44 42
Tilaajille
Nokia suunnittelee vähentävänsä jopa 14 000 työntekijää – Suomessa karsitaan noin 450 työpaikkaa, Oulun tehdas säästyy

Nokia suun­nit­te­lee vä­hen­tä­vän­sä jopa 14 000 työn­te­ki­jää – Suo­mes­sa kar­si­taan noin 450 työ­paik­kaa, Oulun tehdas säästyy

19.10.2023 10:26 36
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa muutosneuvottelut, saattavat johtaa 60 työtehtävän päättymiseen

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, saat­ta­vat johtaa 60 työ­teh­tä­vän päät­ty­mi­seen

12.10.2023 11:24 8