Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Huumausainerikokset
Alaikäiset kauppasivat huumeita Oulussa, käräjäoikeus tuomitsi nuorisorangaistuksia

Ala­ikäi­set kaup­pa­si­vat huu­mei­ta Ou­lus­sa, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si nuo­ri­so­ran­gais­tuk­sia

29.08.2023 17:30 8
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

08.07.2023 06:00 10
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus kovensi päätekijän tuomiota Ouluunkin ulottuneessa suuressa huumevyyhdissä – vankeutta yli yksitoista vuotta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi pää­te­ki­jän tuo­mio­ta Ou­luun­kin ulot­tu­nees­sa suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä – van­keut­ta yli yk­si­tois­ta vuotta

06.07.2023 12:53 1
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kaksi miestä vankilaan Subutex-takavarikoista Oulussa

Oikeus tuo­mit­si kaksi miestä van­ki­laan Su­bu­tex-ta­ka­va­ri­kois­ta Oulussa

30.06.2023 13:39 1
Tilaajille
Kolme oululaista vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä ampuma-aserikoksista ja törkeistä huumausainerikoksista

Kolme ou­lu­lais­ta van­git­tiin to­den­nä­köi­sin syin epäil­tyi­nä am­pu­ma-ase­ri­kok­sis­ta ja tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta

29.06.2023 15:06
Tilaajille
OYSin sairaanhoitajalle tuomio törkeästä huumausainerikoksesta – käytti aineita työvuorojensa aikana

OYSin sai­raan­hoi­ta­jal­le tuomio tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta – käytti aineita työ­vuo­ro­jen­sa aikana

19.06.2023 12:13 9
Tilaajille
Monta tonnia piilossa boksereissa ja huumeita liesituulettimen kätköissä Kaukovainiolla – oikeus määräsi törkeästä huumerikoksesta syytetyt vapautettavaksi

Monta tonnia pii­los­sa bok­se­reis­sa ja huu­mei­ta lie­si­tuu­let­ti­men kät­köis­sä Kau­ko­vai­niol­la – oikeus määräsi tör­keäs­tä huu­me­ri­kok­ses­ta syy­te­tyt va­pau­tet­ta­vak­si

16.06.2023 14:20 12
Tilaajille
Pitkä vankilatuomio törkeästä huumerikoksesta Oulussa – Ekstravahvaa amfetamiinia säilytettiin Heinäpäässä

Pitkä van­ki­la­tuo­mio tör­keäs­tä huu­me­ri­kok­ses­ta Oulussa – Ekst­ra­vah­vaa am­fe­ta­mii­nia säi­ly­tet­tiin Hei­nä­pääs­sä

15.06.2023 15:49 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa viikon aikana kymmeniä huumeisiin liittyviä rikosepäilyjä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa viikon aikana kym­me­niä huu­mei­siin liit­ty­viä ri­kos­epäi­ly­jä

14.06.2023 12:48 11
Asiantuntija kertoo Rovaniemen huumekuolemiin liitetystä harvinaisesta etylonista: "Usein ei yksinään aiheuta kuolemaa"

Asian­tun­ti­ja kertoo Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin lii­te­tys­tä har­vi­nai­ses­ta ety­lo­nis­ta: "Usein ei yk­si­nään aiheuta kuo­le­maa"

29.05.2023 14:09
Tilaajille
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:16 20
Tilaajille
Huumeita takavarikoitiin noin 40 000 euron edestä Meri-Lapissa, poliisin mukaan valvonnassa paljastui huolestuttavia piirteitä

Huu­mei­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin noin 40 000 euron edestä Me­ri-La­pis­sa, po­lii­sin mukaan val­von­nas­sa pal­jas­tui huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä

15.05.2023 16:15
Viikonloppuinen katuvalvonta paljasti Leviltä ja Ylläkseltä useita huumerikoksia sekä etsintäkuulutettuja

Vii­kon­lop­pui­nen ka­tu­val­von­ta pal­jas­ti Leviltä ja Yl­läk­sel­tä useita huu­me­ri­kok­sia sekä et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja

03.04.2023 11:44 5
"Tässä kyllästetään Pohjois-Suomea huumausaineilla" – pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittely päättyi

"Tässä kyl­läs­te­tään Poh­jois-Suo­mea huu­mau­sai­neil­la" – poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly päättyi

29.03.2023 19:37 4
Tilaajille
Uusi käänne pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä – Ranska luovutti Suomeen uusia SkyECC-viestejä, joiden salaus on saatu murrettua

Uusi käänne poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn lop­pu­met­reil­lä – Ranska luo­vut­ti Suomeen uusia SkyECC-vies­te­jä, joiden salaus on saatu mur­ret­tua

22.03.2023 18:30 1
Tilaajille
Poliisi valvoi tehostetusti huumausainerikollisuutta Jokilaaksoissa – Poliisilla viesti nuorille: "Jos olet kokeilemassa tai jo aloittanut huumeiden käytön, pysähdy miettimään"

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta Jo­ki­laak­sois­sa – Po­lii­sil­la viesti nuo­ril­le: "Jos olet ko­kei­le­mas­sa tai jo aloit­ta­nut huu­mei­den käytön, pysähdy miet­ti­mään"

15.03.2023 11:57 3
Nuori mies kärähti huumeissa autoilusta Oulussa – kyydissä oli muutaman kuukauden ikäinen vauva

Nuori mies kärähti huu­meis­sa au­toi­lus­ta Oulussa – kyy­dis­sä oli muu­ta­man kuu­kau­den ikäinen vauva

15.03.2023 06:47 17
15-vuotias nuori riehui koulukodissa Limingassa ja vastusti poliisia – hovioikeus ei muuttanut tuomiota

15-vuo­tias nuori riehui kou­lu­ko­dis­sa Li­min­gas­sa ja vas­tus­ti po­lii­sia – ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut tuo­mio­ta

23.02.2023 13:47 3
Tilaajille
Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkopäätös: Anom-viestejä saa käyttää todisteena  – keskeistä aineistoa Oulussa käsiteltävässä huumerikosvyyhdessä

Kor­keim­mal­ta oi­keu­del­ta mer­kit­tä­vä en­nak­ko­pää­tös: Anom-vies­te­jä saa käyttää to­dis­tee­na – kes­keis­tä ai­neis­toa Oulussa kä­si­tel­tä­väs­sä huu­me­ri­kos­vyyh­des­sä

23.02.2023 15:28 2
Tilaajille
"Ostin järkyttävän määrän aineita" – Syytettyjä kuultiin suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn Oulu-haarassa

"Ostin jär­kyt­tä­vän määrän ai­nei­ta" – Syy­tet­ty­jä kuul­tiin suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn Ou­lu-haa­ras­sa

22.02.2023 17:03
Tilaajille