Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Huumausainerikokset
Asiantuntija kertoo Rovaniemen huumekuolemiin liitetystä harvinaisesta etylonista: "Usein ei yksinään aiheuta kuolemaa"

Asian­tun­ti­ja kertoo Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin lii­te­tys­tä har­vi­nai­ses­ta ety­lo­nis­ta: "Usein ei yk­si­nään aiheuta kuo­le­maa"

29.05.2023 14:09
Tilaajille
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:16 20
Tilaajille
Huumeita takavarikoitiin noin 40 000 euron edestä Meri-Lapissa, poliisin mukaan valvonnassa paljastui huolestuttavia piirteitä

Huu­mei­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin noin 40 000 euron edestä Me­ri-La­pis­sa, po­lii­sin mukaan val­von­nas­sa pal­jas­tui huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä

15.05.2023 16:15
Viikonloppuinen katuvalvonta paljasti Leviltä ja Ylläkseltä useita huumerikoksia sekä etsintäkuulutettuja

Vii­kon­lop­pui­nen ka­tu­val­von­ta pal­jas­ti Leviltä ja Yl­läk­sel­tä useita huu­me­ri­kok­sia sekä et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja

03.04.2023 11:44 5
"Tässä kyllästetään Pohjois-Suomea huumausaineilla" – pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittely päättyi

"Tässä kyl­läs­te­tään Poh­jois-Suo­mea huu­mau­sai­neil­la" – poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly päättyi

29.03.2023 19:37 4
Tilaajille
Uusi käänne pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä – Ranska luovutti Suomeen uusia SkyECC-viestejä, joiden salaus on saatu murrettua

Uusi käänne poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn lop­pu­met­reil­lä – Ranska luo­vut­ti Suomeen uusia SkyECC-vies­te­jä, joiden salaus on saatu mur­ret­tua

22.03.2023 18:30 1
Tilaajille
Poliisi valvoi tehostetusti huumausainerikollisuutta Jokilaaksoissa – Poliisilla viesti nuorille: "Jos olet kokeilemassa tai jo aloittanut huumeiden käytön, pysähdy miettimään"

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta Jo­ki­laak­sois­sa – Po­lii­sil­la viesti nuo­ril­le: "Jos olet ko­kei­le­mas­sa tai jo aloit­ta­nut huu­mei­den käytön, pysähdy miet­ti­mään"

15.03.2023 11:57 3
Nuori mies kärähti huumeissa autoilusta Oulussa – kyydissä oli muutaman kuukauden ikäinen vauva

Nuori mies kärähti huu­meis­sa au­toi­lus­ta Oulussa – kyy­dis­sä oli muu­ta­man kuu­kau­den ikäinen vauva

15.03.2023 06:47 17
15-vuotias nuori riehui koulukodissa Limingassa ja vastusti poliisia – hovioikeus ei muuttanut tuomiota

15-vuo­tias nuori riehui kou­lu­ko­dis­sa Li­min­gas­sa ja vas­tus­ti po­lii­sia – ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut tuo­mio­ta

23.02.2023 13:47 3
Tilaajille
Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkopäätös: Anom-viestejä saa käyttää todisteena  – keskeistä aineistoa Oulussa käsiteltävässä huumerikosvyyhdessä

Kor­keim­mal­ta oi­keu­del­ta mer­kit­tä­vä en­nak­ko­pää­tös: Anom-vies­te­jä saa käyttää to­dis­tee­na – kes­keis­tä ai­neis­toa Oulussa kä­si­tel­tä­väs­sä huu­me­ri­kos­vyyh­des­sä

23.02.2023 15:28 2
Tilaajille
"Ostin järkyttävän määrän aineita" – Syytettyjä kuultiin suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn Oulu-haarassa

"Ostin jär­kyt­tä­vän määrän ai­nei­ta" – Syy­tet­ty­jä kuul­tiin suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn Ou­lu-haa­ras­sa

22.02.2023 17:03
Tilaajille
Pohjoisen suuren huumejutun hovikäsittely jatkui Rata-aukiolla – Uusia todisteita "salatusta" laitteesta, syyttäjä kovensi väitteitään Ouluun tuoduista huumemääristä

Poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­kä­sit­te­ly jatkui Ra­ta-au­kiol­la – Uusia to­dis­tei­ta "sa­la­tus­ta" lait­tees­ta, syyt­tä­jä kovensi väit­tei­tään Ouluun tuo­duis­ta huu­me­mää­ris­tä

21.02.2023 18:48 1
Tilaajille
Oikeus: Oululaiskaksikko osti Kalajoelta purkukuntoisen talon ja rakensi sinne kannabiskasvattamon – takavarikossa löytyi myös 200 000 euron arvosta hasista

Oikeus: Ou­lu­lais­kak­sik­ko osti Ka­la­joel­ta pur­ku­kun­toi­sen talon ja rakensi sinne kan­na­bis­kas­vat­ta­mon – ta­ka­va­ri­kos­sa löytyi myös 200 000 euron arvosta hasista

22.02.2023 09:07 11
Tilaajille
Lapissa poliisin suorittamissa huumausaineiden katuvalvonnoissa jäi kiinni nuoria ja ensikertalaisia – huumeita päätyi takavarikkoon etenkin Torniosta

Lapissa po­lii­sin suo­rit­ta­mis­sa huu­maus­ai­nei­den ka­tu­val­von­nois­sa jäi kiinni nuoria ja en­si­ker­ta­lai­sia – huu­mei­ta päätyi ta­ka­va­rik­koon etenkin Tor­nios­ta

16.02.2023 18:35 1
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin yhteinen Prüm-operaatio paljasti piilorikollisuutta länsirajalla – lähes 50 henkilöä tarkastettiin, 15 rikosilmoitusta tehtiin

Suomen ja Ruotsin yh­tei­nen Prüm-ope­raa­tio pal­jas­ti pii­lo­ri­kol­li­suut­ta län­si­ra­jal­la – lähes 50 hen­ki­löä tar­kas­tet­tiin, 15 ri­kos­il­moi­tus­ta tehtiin

08.02.2023 09:25
Tilaajille
Kortiton kuski pakeni poliisia Pohjantiellä 187 kilometrin tuntinopeutta – huumeiden vaikutuksen alainen pakomatka päättyi Limingassa ojaan

Kor­ti­ton kuski pakeni po­lii­sia Poh­jan­tiel­lä 187 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta – huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alainen pa­ko­mat­ka päättyi Li­min­gas­sa ojaan

30.01.2023 19:44 15
Tilaajille
Oulussa huumekauppaa pyörittäneille pitkät vankeustuomiot – oikeuden mukaan johtokolmikko toimi osana järjestäytynyttä rikollisryhmää

Oulussa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot – oi­keu­den mukaan joh­to­kol­mik­ko toimi osana jär­jes­täy­ty­nyt­tä ri­kol­lis­ryh­mää

27.01.2023 16:18 20
Tilaajille
Oulun vankilasta kuultu pohjoisen huumejutun pääsyytetty vertasi huumevelkaa pankkilainaan – subutex-pariskunta laittoi lapset nukkumaan ja käytti aineita

Oulun van­ki­las­ta kuultu poh­joi­sen huu­me­ju­tun pää­syy­tet­ty vertasi huu­me­vel­kaa pank­ki­lai­naan – su­bu­tex-pa­ris­kun­ta laittoi lapset nuk­ku­maan ja käytti aineita

19.01.2023 18:59
Tilaajille
Pohjoisen huumejutun hovikäsittelyssä tutkittiin tukiasemia ja luettiin salaisiksi luultuja viestejä –"Eihän ne tiijä, mitä ollaan tekemässä"

Poh­joi­sen huu­me­ju­tun ho­vi­kä­sit­te­lys­sä tut­kit­tiin tu­ki­ase­mia ja luet­tiin sa­lai­sik­si luul­tu­ja vies­te­jä –"Eihän ne tiijä, mitä ollaan te­ke­mäs­sä"

18.01.2023 19:15 4
Tilaajille
Syyttäjä tarkisti syytteitään pohjoisen suuressa huumejutussa, kateissa oleva syytetty määrättiin vangittavaksi – "On etsitty 'kissojen ja koirien' kanssa"

Syyt­tä­jä tar­kis­ti syyt­tei­tään poh­joi­sen suu­res­sa huu­me­ju­tus­sa, ka­teis­sa oleva syy­tet­ty mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – "On etsitty 'kis­so­jen ja koi­rien' kanssa"

17.01.2023 19:10 7
Tilaajille