Huumausainerikokset
Lapin käräjäoikeudessa käsitellään suurta dopingjuttua – Pimeän verkon kautta myytiin doping- ja huumausaineita, osa rikoksista tehtiin Torniossa

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään suurta do­ping­jut­tua – Pimeän verkon kautta myytiin doping- ja huu­mau­sai­nei­ta, osa ri­kok­sis­ta tehtiin Tor­nios­sa

04.09.2020 16:03 0
Tilaajille
"Niko soitti itkien, että haluaa nyt hoitoon" – dokumenttisarjassa Niko Ranta-aho ja läheiset kertovat, miten hyvän perheen pojasta tuli huumekauppias

"Niko soitti itkien, että haluaa nyt hoi­toon" – do­ku­ment­ti­sar­jas­sa Niko Ran­ta-aho ja lä­hei­set ker­to­vat, miten hyvän perheen pojasta tuli huu­me­kaup­pias

10.08.2020 15:02 1
Huumausaine- ja liikennerikosten määrät nousivat Oulun poliisilaitoksen alueella alkuvuoden aikana – kotihälytyksiä 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Huu­maus­ai­ne- ja lii­ken­ne­ri­kos­ten määrät nou­si­vat Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la al­ku­vuo­den aikana – ko­ti­hä­ly­tyk­siä 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

03.08.2020 13:56 0
Poliisi epäilee latvialaismiestä useista törkeistä huumausainerikoksista – miehen epäillään välittäneen muun muassa kymmeniä tuhansia Subutex- ja ekstaasitabletteja Ouluun ja pääkaupunkiseudulle

Poliisi epäilee lat­via­lais­mies­tä useista tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta – miehen epäil­lään vä­lit­tä­neen muun muassa kym­me­niä tu­han­sia Su­bu­tex- ja eks­taa­si­tab­let­te­ja Ouluun ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­le

31.07.2020 13:20
Kempeleläisestä omakotitalosta löytyi kannabiskasvattamo

Kem­pe­le­läi­ses­tä oma­ko­ti­ta­los­ta löytyi kan­na­bis­kas­vat­ta­mo

28.07.2020 09:18 3
Subutexkuningas- ja Syytön mies -nimimerkeillä esiintynyt mies möi huumeita netissä ja yritti tuoda Subutexia isänsä kanssa ulkomailta – käräjäoikeus jakoi vyyhdestä useita vankeustuomioita

Su­bu­tex­ku­nin­gas- ja Syytön mies -ni­mi­mer­keil­lä esiin­ty­nyt mies möi huu­mei­ta netissä ja yritti tuoda Su­bu­te­xia isänsä kanssa ul­ko­mail­ta – kä­rä­jä­oi­keus jakoi vyyh­des­tä useita van­keus­tuo­mioi­ta

20.07.2020 20:32 2
Tilaajille

Ou­lu­lais­mies­tä epäil­lään huu­meis­sa au­toi­lus­ta Poh­jan­tiel­lä

15.07.2020 06:52 2
Mies tilasi Saksasta huumeita toisen nimellä, yli kaksi kiloa amfetamiinia jäi Tullin haaviin – paketin tilaaja ja lähetyksen noutaneet kaksi miestä tuomittiin vankeuteen

Mies tilasi Sak­sas­ta huu­mei­ta toisen ni­mel­lä, yli kaksi kiloa am­fe­ta­mii­nia jäi Tullin haaviin – paketin tilaaja ja lä­he­tyk­sen nou­ta­neet kaksi miestä tuo­mit­tiin van­keu­teen

13.07.2020 14:44 0
Tilaajille
Päihtyneet kuskit työllistivät poliisia viikonloppuna Rovaniemellä – virkavalta pysäytti auton, jota oli kuljettanut kaksi päihtynyttä kuskia

Päih­ty­neet kuskit työl­lis­ti­vät po­lii­sia vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä – vir­ka­val­ta py­säyt­ti auton, jota oli kul­jet­ta­nut kaksi päih­ty­nyt­tä kuskia

12.07.2020 17:59 0
Huumeiden vaikutuksen alaisena autoillut vantaalaisnainen pysäytettiin Torniossa – esiintyi poliisille vääränä henkilönä, kyydissä 30 kiloa nuuskaa

Huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na au­toil­lut van­taa­lais­nai­nen py­säy­tet­tiin Tor­nios­sa – esiin­tyi po­lii­sil­le vääränä hen­ki­lö­nä, kyy­dis­sä 30 kiloa nuuskaa

27.06.2020 15:50
Laaja Subutex-oikeudenkäynti alkoi Oulun käräjäoikeudessa – syyttäjä vaatii jopa yli viiden vuoden vankeustuomiota

Laaja Su­bu­tex-oi­keu­den­käyn­ti alkoi Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – syyt­tä­jä vaatii jopa yli viiden vuoden van­keus­tuo­mio­ta

23.06.2020 12:16 0
Tilaajille
KKO linjasi: Huumeiden suuri määrä ei yksin riitä syyksi maksimirangaistuksen määräämiselle törkeästä huumausainerikoksesta

KKO lin­ja­si: Huu­mei­den suuri määrä ei yksin riitä syyksi mak­si­mi­ran­gais­tuk­sen mää­rää­mi­sel­le tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

17.06.2020 10:30 0
Rangaistukset eivät ole ratkaisseet huumeongelmaa – Rangaistavuudesta luopuminen vähentää tutkimusten mukaan huumekuolemia ja käyttäjien tartuntatautiriskiä

Ran­gais­tuk­set eivät ole rat­kais­seet huu­me­on­gel­maa – Ran­gais­ta­vuu­des­ta luo­pu­mi­nen vä­hen­tää tut­ki­mus­ten mukaan huu­me­kuo­le­mia ja käyt­tä­jien tar­tun­ta­tau­ti­ris­kiä

12.06.2020 08:33 8
KRP selvitti suuren subutex-salakuljetuksen -Tabletteja piilotettiin keksipaketteihin, huumeita levitettiin  Oulun ja Kuopion alueilla

KRP sel­vit­ti suuren su­bu­tex-sa­la­kul­je­tuk­sen -Tab­let­te­ja pii­lo­tet­tiin kek­si­pa­ket­tei­hin, huu­mei­ta le­vi­tet­tiin Oulun ja Kuopion alueil­la

08.06.2020 13:15
Huumeiden käyttö jatkaa kasvuaan Oulun poliisilaitoksen alueella – auton ratista löydetään yhä useammin huumeiden vaikutuksen alaisia kuskeja

Huu­mei­den käyttö jatkaa kas­vuaan Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – auton ratista löy­de­tään yhä useam­min huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alaisia kuskeja

05.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Kahdeksalle tuomiot laajassa huumejutussa – rikollisryhmä viljeli hamppua syrjäisillä kiinteistöillä

Kah­dek­sal­le tuomiot laa­jas­sa huu­me­ju­tus­sa – ri­kol­lis­ryh­mä viljeli hamppua syr­jäi­sil­lä kiin­teis­töil­lä

04.06.2020 11:21 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus vangitsi kolme miestä epäiltyinä törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta – miehet jäivät kiinni lyhyen takaa-ajon päätteeksi

Oulun kä­rä­jä­oi­keus van­git­si kolme miestä epäil­tyi­nä tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta ja am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta – miehet jäivät kiinni lyhyen ta­kaa-ajon päät­teek­si

15.01.2020 09:07 2