Terrafame

Ter­ra­fa­men tappio syveni ke­vääl­lä – huol­to­sei­sok­ki painoi tuo­tan­to­mää­riä

29.07.2021 09:50 1

Am­mo­niak­ki­vet­tä vuoti Ter­ra­fa­mel­la Sot­ka­mos­sa – työn­te­ki­jöi­tä eva­kuoi­tiin

22.07.2021 15:38

Uuden ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan tuo­tan­non ylösajo alkoi Sot­ka­mos­sa

28.06.2021 15:51 5

KHO torp­pa­si Ter­ra­fa­men luvan tuoda muualla lou­hit­tua uraa­ni­pi­tois­ta ainesta Sot­ka­moon kä­si­tel­tä­väk­si – ­kun­taa olisi pitänyt kuulla

24.06.2021 19:58 8
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus ylit­tä­nyt kiih­ty­mis­vai­heen rajan Kai­nuus­sa – uusia tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia

23.03.2021 09:22 4

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taal­la Sot­ka­mos­sa on todettu laaja ko­ro­na-al­tis­tus

17.03.2021 12:03

Kainuun kes­kuss­sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le – uusia tar­tun­to­ja Ter­ra­fa­mes­sa ja pri­kaa­til­la

16.03.2021 15:02

Ter­ra­fa­men lii­ke­vaih­to kasvoi, mutta lii­ke­tu­los jäi mii­nuk­sel­le – kaivos otti mar­ras­kuus­sa uuden kip­si­sak­ka-al­taan käyt­töön ilman ym­pä­ris­tö­lu­paa

25.02.2021 10:29 5
Tilaajille

Ter­ra­fa­men tar­tun­ta­ket­jus­sa kolmas ko­ro­na­tar­tun­ta – Vuo­kat­tiin saa­pu­nees­sa ki­sa­jouk­kuees­sa todettu kaksi tar­tun­taa

06.02.2021 13:52

Sot­ka­mon Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la to­det­tiin uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – viisi ka­ran­tee­niin, laa­jem­mat seu­lon­nat mie­tin­näs­sä

04.02.2021 14:42 1

Sot­ka­mos­sa Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

31.01.2021 09:46 2

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­das Sot­ka­mos­sa sai ym­pä­ris­tö­lu­van

20.01.2021 09:20 1

Kainuun sote: 50 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin Sot­ka­mos­sa kou­lus­sa todetun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan vuoksi – Ter­ra­fa­men tar­tun­taan ei liity uusia ta­pauk­sia

17.12.2020 08:22

Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la 30 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – jat­ko­tar­tun­to­ja ei ole tois­tai­sek­si löy­det­ty

16.12.2020 10:12 1

Stora Enson entiset pa­pe­rin­te­ki­jät aloit­ta­vat pian ak­ku­ke­mi­kaa­lien val­mis­tuk­sen Sot­ka­mos­sa – Ter­ra­fa­mel­le on siir­ty­nyt jo 35 Oulun pa­pe­ri­teh­taan entistä työn­te­ki­jää

30.10.2020 13:34 9
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton ja Oulun kaup­pa­ka­ma­rin ke­hit­tä­mä hanke tähtää mil­joo­na­sääs­töi­hin mo­ni­kan­sal­lis­ten in­ves­toin­ti­pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­sa

29.10.2020 08:19 1

Ter­ra­fa­men tulos sukelsi rei­lus­ti mii­nuk­sel­le pitkän huol­to­sei­so­kin vuoksi – ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­das pian valmis, uraa­ni­lai­tos käyt­tö­kun­nos­sa vuo­des­sa

26.10.2020 10:35 1
Tilaajille

Suuren eri­kois­kul­je­tuk­sen tieltä pu­ret­tiin säh­kö­lin­jo­ja ja kar­sit­tiin puita – Ka­la­joel­ta Sot­ka­moon kul­je­te­taan kym­me­niä jät­ti­mäi­siä kul­je­tuk­sia

06.10.2020 10:45 2
Tilaajille

Poik­keuk­sel­li­sen isoja eri­kois­kul­je­tuk­sia liikkuu Ka­la­joen sa­ta­mas­ta Sot­ka­moon: Sähköjä kat­ko­taan, va­lo­pyl­väi­tä ja lii­ken­ne­merk­ke­jä jou­du­taan pois­ta­maan – suurin kul­je­tus liik­keel­le maa­nan­tai­na

04.10.2020 22:44 5