Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Lämmitys: Oulussa kau­ko­läm­pö on halpaa

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaa

Oulun Vihreäsaaren valtavan varastopalon syttymissyy on selviämässä – palo on voinut kyteä päiviä
Tilaajille

Oulun Vih­reä­saa­ren val­ta­van va­ras­to­pa­lon syt­ty­mis­syy on sel­viä­mäs­sä – palo on voinut kyteä päiviä

15:16
Oululaiset Olavi ja Raija Jakkula ovat kolunneet Euroopan joulutoreja ahkerasti jo yli neljännesvuosisadan – "Joulu ei tulekaan, jos ei ole päässyt joulutorireissuun"

Ou­lu­lai­set Olavi ja Raija Jakkula ovat ko­lun­neet Eu­roo­pan jou­lu­to­re­ja ah­ke­ras­ti jo yli nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan – "Joulu ei tu­le­kaan, jos ei ole päässyt jou­lu­to­ri­reis­suun"

14:54
Oulun käräjäoikeus: Mies ja nainen ryöstivät pyörätuolissa istuvan miehen Oulussa

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mies ja nainen ryös­ti­vät pyö­rä­tuo­lis­sa istuvan miehen Oulussa

14:16 4
Tilaajille
Psykoterapeutteja olisi tarjolla – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pariterapeutin antamaa yksilöpsykoterapiaa?

Psy­ko­te­ra­peut­te­ja olisi tar­jol­la – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tin antamaa yk­si­löp­sy­ko­te­ra­piaa?

14:00 1
Tilaajille
Ouluhalli pysäköintialueineen on suljettuna itsenäisyyspäivän aikana

Ou­lu­hal­li py­sä­köin­ti­aluei­neen on sul­jet­tu­na it­se­näi­syys­päi­vän aikana

12:40
Poliisi: Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttää ja kahta muuta johtohenkilöä ei epäillä virkarikoksista – kuukausien esiselvitys valmistui

Po­lii­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttää ja kahta muuta joh­to­hen­ki­löä ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta – kuu­kau­sien esi­sel­vi­tys val­mis­tui

13:59 3
Tilaajille
Pohteen tietoturvailmoitus: Osa henkilöstöstä tiiraili yksittäisen potilaan arkoja tietoja silkasta uteliaisuudesta

Pohteen tie­to­tur­vail­moi­tus: Osa hen­ki­lös­tös­tä tii­rai­li yk­sit­täi­sen po­ti­laan arkoja tietoja sil­kas­ta ute­liai­suu­des­ta

11:10 6
Tilaajille
Oulun poliisilla vilkas viikko: Sekavan miehen kotoa löytyi räjähteitä ja ase, työmaavarkaat aiheuttivat vesivahingon keskustassa

Oulun po­lii­sil­la vilkas viikko: Sekavan miehen kotoa löytyi rä­jäh­tei­tä ja ase, työ­maa­var­kaat ai­heut­ti­vat ve­si­va­hin­gon kes­kus­tas­sa

10:13 1
Ruotsalainen poptähti Zara Larsson Qstockiin – Festivaali julkisti ensimmäiset esiintyjät

Ruot­sa­lai­nen pop­täh­ti Zara Larsson Qstoc­kiin – ­Fes­ti­vaa­li jul­kis­ti en­sim­mäi­set esiin­ty­jät

09:59 22
Piikkikorkoja, paljaita jalkoja ja tanhukenkiä samalla lattialla – Oamkin Tanssia!-näytökset väläyttävät vaikutteita elokuvista ja musikaalista

Piik­ki­kor­ko­ja, pal­jai­ta jalkoja ja tan­hu­ken­kiä samalla lat­tial­la – Oamkin Tans­sia!-näy­tök­set vä­läyt­tä­vät vai­kut­tei­ta elo­ku­vis­ta ja mu­si­kaa­lis­ta

09:00
Tilaajille
Malli ja muusa, kurtisaani sekä kolme muuta, jotka rakastivat taidetta – Oulussa nähtävä monologisarja kertoo jännittävistä naisista

Malli ja muusa, kur­ti­saa­ni sekä kolme muuta, jotka ra­kas­ti­vat tai­det­ta – Oulussa nähtävä mo­no­lo­gi­sar­ja kertoo jän­nit­tä­vis­tä nai­sis­ta

08:30
Tilaajille
NHL-asiantuntija Kärppien yllätyshankinnasta: ”Hyväkuntoinen Nick Ritchie on ylivoimainen pelaaja Suomen liigaan”

NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

06:00 40
Tilaajille
Ukrainalaisäiti ja vastasyntynyt poika pääsivät Simo Similän kotiin Kelloon – Synnytys käynnistyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Heikinharjusta

Uk­rai­na­lais­äi­ti ja vas­ta­syn­ty­nyt poika pää­si­vät Simo Similän kotiin Kelloon – Syn­ny­tys käyn­nis­tyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Hei­kin­har­jus­ta

06:00 11
Tilaajille
Saimi Korkiakangas, 19, puhuu niin vakuuttavasti Oulun murretta, että sai tv-tuotannolta erityistehtävän – Paikalliset nuoret avustavat kiusaajina uudessa rikossarjassa

Saimi Kor­kia­kan­gas, 19, puhuu niin va­kuut­ta­vas­ti Oulun mur­ret­ta, että sai tv-tuo­tan­nol­ta eri­tyis­teh­tä­vän – Pai­kal­li­set nuoret avus­ta­vat kiu­saa­ji­na uudessa ri­kos­sar­jas­sa

06:00 1
Tilaajille
Pohde suunnittelee maksimikorotusta: Terveyskeskusmaksu nousemassa 23 euroon ensi vuonna

Pohde suun­nit­te­lee mak­si­mi­ko­ro­tus­ta: Ter­veys­kes­kus­mak­su nou­se­mas­sa 23 euroon ensi vuonna

06:00 30
Tilaajille
Tarkempaa tietoa Oulun keskustan säästä: Kaukovainion uusi säähavaintoasema aloitti mittaukset

Tar­kem­paa tietoa Oulun kes­kus­tan säästä: Kau­ko­vai­nion uusi sää­ha­vain­to­ase­ma aloitti mit­tauk­set

06:00 3
Tilaajille
Oululainen taloyhtiö ei löytänyt edes urakoitsijaa maalämpökaivolle – Kaukolämpö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

Ou­lu­lai­nen ta­lo­yh­tiö ei löy­tä­nyt edes ura­koit­si­jaa maa­läm­pö­kai­vol­le – Kau­ko­läm­pö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

05:00 56
Tilaajille
Vihreäsaaren hallipalo aiheutti uuden hälytyksen satama-alueelle

Vih­reä­saa­ren hal­li­pa­lo ai­heut­ti uuden hä­ly­tyk­sen sa­ta­ma-alueel­le

27.11.2023 22:20 1
Kemijärvelle pakkosiirretty Anna pääsi palaamaan Ouluun – näillä näkymin ukrainalaistytön koulu vaihtuu silti

Ke­mi­jär­vel­le pak­ko­siir­ret­ty Anna pääsi pa­laa­maan Ouluun – näillä näkymin uk­rai­na­lais­ty­tön koulu vaihtuu silti

27.11.2023 19:40 25
Tilaajille
Kahdesta Minästä tulee rakkauden avulla yksi Me oululaisen Hanna Kukon sarjakuvaromaanissa

Kah­des­ta Minästä tulee rak­kau­den avulla yksi Me ou­lu­lai­sen Hanna Kukon sar­ja­ku­va­ro­maa­nis­sa

27.11.2023 19:00 1
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto aloitti Oulun talousarvion puinnin harvinaisen yksimielisenä – tällaisia muutosehdotuksia budjettiin esitettiin

Kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti Oulun ta­lous­ar­vion puinnin har­vi­nai­sen yk­si­mie­li­se­nä – täl­lai­sia muu­tos­eh­do­tuk­sia bud­jet­tiin esi­tet­tiin

08:40 32
Tilaajille
Näitkö, kun punainen Nissan Almera kolaroi Oulun Välkkylän kohdalla? Poliisi kaipaa vihjeitä paikalta paenneesta autosta

Näitkö, kun pu­nai­nen Nissan Almera kolaroi Oulun Välk­ky­län koh­dal­la? Poliisi kaipaa vih­jei­tä pai­kal­ta paen­nees­ta autosta

27.11.2023 18:38 1
Poliisi: Haapajärveltä anastettu tankkausasema löytyi kotietsinnällä Oulaisista

Po­lii­si: Haa­pa­jär­vel­tä anas­tet­tu tank­kaus­ase­ma löytyi ko­ti­et­sin­näl­lä Ou­lai­sis­ta

27.11.2023 18:06 2
Henna Känsäkankaan, 19, uintiuran käännekohta oli, kun hän pakkasi kaksi vuotta sitten laukkunsa ja muutti Kokkolasta Ouluun unelmansa perässä: "Tämä on juuri sitä, mitä halusin"

Henna Kän­sä­kan­kaan, 19, uin­ti­uran kään­ne­koh­ta oli, kun hän pakkasi kaksi vuotta sitten lauk­kun­sa ja muutti Kok­ko­las­ta Ouluun unel­man­sa pe­räs­sä: "Tämä on juuri sitä, mitä ha­lu­sin"

27.11.2023 18:00 2
Tilaajille
Kolmen henkilöauton peräänajokolari sulki Kainuuntien kaistan reiluksi tunniksi

Kolmen hen­ki­lö­au­ton pe­rään­ajo­ko­la­ri sulki Kai­nuun­tien kaistan rei­luk­si tun­nik­si

27.11.2023 17:27 2
Hevosten pihatto tuhoutui tulipalossa Ylivieskassa, kukaan ei loukkaantunut

He­vos­ten pihatto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

27.11.2023 17:13
Oululaisen Tuomo Heikkisen esikoisromaani on järkälemäinen, syvällinen ja mieliinpainuva lukukokemus

Ou­lu­lai­sen Tuomo Heik­ki­sen esi­kois­ro­maa­ni on jär­kä­le­mäi­nen, sy­väl­li­nen ja mie­liin­pai­nu­va lu­ku­ko­ke­mus

27.11.2023 16:30
Tilaajille
Oulun vastaanottokeskuksesta siirretyt ukrainalaiset odottavat paluuta parikin viikkoa – järjestelykeskusten perustamisesta ei ole vielä ratkaisua

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­ta siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set odot­ta­vat paluuta parikin viikkoa – jär­jes­te­ly­kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­ses­ta ei ole vielä rat­kai­sua

27.11.2023 16:27 1
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne katkeamassa odotetusti tänään aamupäivästä – merivesi poikkeuksellisen alhaalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne kat­kea­mas­sa odo­te­tus­ti tänään aa­mu­päi­väs­tä – me­ri­ve­si poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la

08:27 37
Mies tuomittiin vankeuteen 13-vuotiaan hyväksikäytöstä Oulussa – tapasivat hampurilaisravintolassa ja pelasivat nettipelejä

Mies tuo­mit­tiin van­keu­teen 13-vuo­tiaan hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – ta­pa­si­vat ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­las­sa ja pe­la­si­vat net­ti­pe­le­jä

27.11.2023 14:09 4
Tilaajille