Pohjois-Pohjanmaa

Twerkkaus on voimaannuttavaa hikiliikuntaa, jossa paikat saavat vapaasti hyllyä ja hytkyä – Pepun heilutus levisi musiikkivideoista tanssisaleihin
Tilaajille

Twerk­kaus on voi­maan­nut­ta­vaa hi­ki­lii­kun­taa, jossa paikat saavat va­paas­ti hyllyä ja hytkyä – Pepun hei­lu­tus levisi mu­siik­ki­vi­deois­ta tans­si­sa­lei­hin

17:00 0
Pokkitörmäilijä: Nuoret työnhakijat, ottakaa mallia Miika Juntusesta!
Kolumni Juhopekka Pietilä

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Nuoret työn­ha­ki­jat, ottakaa mallia Miika Jun­tu­ses­ta!

16:00 0
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen bussi luisui metsikköön Palokankaantiellä sunnuntai-iltapäivänä, auto hinataan pois mahdollisimman pian

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bussi luisui met­sik­köön Pa­lo­kan­kaan­tiel­lä sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä, auto hi­na­taan pois mah­dol­li­sim­man pian

15:29 5
Syömässä: Kalaöverit merinäköalalla – Saaristolaisbuffet on tervetullut lisä Hailuodon ruokatarjontaan

Syö­mäs­sä: Ka­laö­ve­rit me­ri­nä­kö­alal­la – Saa­ris­to­lais­buf­fet on ter­ve­tul­lut lisä Hai­luo­don ruo­ka­tar­jon­taan

15:00 0
Tilaajille
Festivaalit, viimeinen lomaviikonloppu ja helteinen sää – kuluva viikonloppu on ollut Oulussa poliisille tavallista vilkkaampi

Fes­ti­vaa­lit, vii­mei­nen lo­ma­vii­kon­lop­pu ja hel­tei­nen sää – kuluva vii­kon­lop­pu on ollut Oulussa po­lii­sil­le ta­val­lis­ta vilk­kaam­pi

11:54 4
Hirvikolari ja ulosajo teettivät Jokilaaksojen pelastuslaitokselle töitä sunnuntain vastaisena yönä

Hir­vi­ko­la­ri ja ulosajo teet­ti­vät Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le töitä sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

09:31 3
Oulun kauppahalli avautuu uudistuneena pitkän odotuksen jälkeen – "Tavoitteena on ollut se, ettei asiakas edes huomaisi minkään muuttuneen"

Oulun kaup­pa­hal­li avautuu uu­dis­tu­nee­na pitkän odo­tuk­sen jälkeen – "Ta­voit­tee­na on ollut se, ettei asiakas edes huo­mai­si minkään muut­tu­neen"

06:03 1
Tilaajille
Maanantaina alkavassa hanhien peltojahdissa on yhä opettelemista – nyt käyttöön otetaan myös uusia rajoituksia

Maa­nan­tai­na al­ka­vas­sa hanhien pel­to­jah­dis­sa on yhä opet­te­le­mis­ta – nyt käyt­töön otetaan myös uusia ra­joi­tuk­sia

06:00 0
Tilaajille
Saunan kiukaalla olleet tavarat aiheuttivat palohälytyksen Kempeleessä

Saunan kiu­kaal­la olleet tavarat ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kem­pe­lees­sä

08.08.2020 22:09
Lipon tähtäin tiukasti pudotuspeleissä – "Meitä on hankala voittaa kolmesti, kun kaikki äijät ovat terveenä ja joukkue viritetty huippuiskuun"

Lipon tähtäin tiu­kas­ti pu­do­tus­pe­leis­sä – "Meitä on hankala voittaa kol­mes­ti, kun kaikki äijät ovat ter­vee­nä ja joukkue vi­ri­tet­ty huip­puis­kuun"

08.08.2020 19:48 2
Tilaajille
Kaikki alkoi ompelukoneesta ja palasesta nahkaa –  raahelaislähtöisen Päivi Sillanpää-Ojalan For Minis and Mommies nousi sattumien kautta suosituksi brändiksi

Kaikki alkoi om­pe­lu­ko­nees­ta ja pa­la­ses­ta nahkaa – raa­he­lais­läh­töi­sen Päivi Sil­lan­pää-Oja­lan For Minis and Mommies nousi sat­tu­mien kautta suo­si­tuk­si brän­dik­si

08.08.2020 15:00 0
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 14 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa kaksi uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa kaksi uutta tar­tun­taa

08.08.2020 12:12 17
Poliisi ajoi takaa nuorta rattijuoppoa lauantain vastaisena yönä Oulussa

Poliisi ajoi takaa nuorta rat­ti­juop­poa lauan­tain vas­tai­se­na yönä Oulussa

08.08.2020 09:00 0
Tienarin pariskunnan 25-neliöinen siirtolapuutarhamökki Oulun Äimärautiolla on pieni, mutta toimiva: "Täältä löytyy kaikki, mitä tarvitsemme"

Tien­arin pa­ris­kun­nan 25-ne­liöi­nen siir­to­la­puu­tar­ha­mök­ki Oulun Äi­mä­rau­tiol­la on pieni, mutta toi­mi­va: "Täältä löytyy kaikki, mitä tar­vit­sem­me"

08.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Sitkeä riesa russakoista ja lutikoista piinaa kerrostaloa Tuirassa – entinen asukas sai kolme kertaa ohjeeksi hankkia uuden sängyn ja hävittää sohvan, eikä asunnon ongelma ratkennut

Sitkeä riesa rus­sa­kois­ta ja lu­ti­kois­ta piinaa ker­ros­ta­loa Tui­ras­sa – entinen asukas sai kolme kertaa oh­jeek­si hankkia uuden sängyn ja hä­vit­tää sohvan, eikä asunnon ongelma rat­ken­nut

08.08.2020 06:00 15
Tilaajille
Varjo-festivaali toi perjantaina auringon koronan hyydyttämään festarikesään, mutta turvaohjeet alueella muistuttavat arkitodellisuudesta

Var­jo-fes­ti­vaa­li toi per­jan­tai­na au­rin­gon koronan hyy­dyt­tä­mään fes­ta­ri­ke­sään, mutta tur­va­oh­jeet alueel­la muis­tut­ta­vat ar­ki­to­del­li­suu­des­ta

07.08.2020 21:22 8
Tilaajille
Oululainen Heikki Pesämaa päätyi Kalle Päätalon perässä papiksi Taivalkoskelle: "Täällä on kaunista ja luonto lumoavaa"

Ou­lu­lai­nen Heikki Pesämaa päätyi Kalle Pää­ta­lon perässä papiksi Tai­val­kos­kel­le: "Täällä on kau­nis­ta ja luonto lu­moa­vaa"

07.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Omakotitalon kattorakenteet paloivat Kaakkurissa, talo on sammutustöiden jälkeen asuinkelvoton – paikalla on alkanut palonsyyntutkinta

Oma­ko­ti­ta­lon kat­to­ra­ken­teet pa­loi­vat Kaak­ku­ris­sa, talo on sam­mu­tus­töi­den jälkeen asuin­kel­vo­ton – pai­kal­la on alkanut pa­lon­syyn­tut­kin­ta

07.08.2020 18:06 0
Nuoriso taisteli kesäyössä vuonna 1990 – näin Oulun Kristalliyössä mukana olleet nuoret kertoivat tapahtumista 15 vuotta myöhemmin: "Ainakin mua ahdisti hirveästi koulun alkaminen"

Nuoriso tais­te­li ke­sä­yös­sä vuonna 1990 – näin Oulun Kris­tal­li­yös­sä mukana olleet nuoret ker­toi­vat ta­pah­tu­mis­ta 15 vuotta myö­hem­min: "Ai­na­kin mua ahdisti hir­veäs­ti koulun al­ka­mi­nen"

07.08.2020 18:01 1
Tilaajille
Henna Palosaari pyöräili yksin Suomen ympäri – ikimuistoinen matka kesti 41 päivää ja taakse jäi yhteensä 4877 kilometriä

Henna Pa­lo­saa­ri pyö­räi­li yksin Suomen ympäri – iki­muis­toi­nen matka kesti 41 päivää ja taakse jäi yh­teen­sä 4877 ki­lo­met­riä

07.08.2020 17:05 0
Tilaajille
Oululaisen Matti Sotisaaren jäätelöissä maistuu tyrni, puolukka ja chili – yli 30 vuoden kokemus alalta huipentuu Rajakylässä valmistettavaan kermajäätelöön

Ou­lu­lai­sen Matti So­ti­saa­ren jää­te­löis­sä maistuu tyrni, puo­luk­ka ja chili – yli 30 vuoden kokemus alalta hui­pen­tuu Ra­ja­ky­läs­sä val­mis­tet­ta­vaan ker­ma­jää­te­löön

07.08.2020 15:00 1
Tilaajille
Matti Sotisaaren jäätelöiden maku on mietitty pilke silmäkulmassa – kuuntele, miten Toripolliisi-jäätelöiden tarina sai alkunsa

Matti So­ti­saa­ren jää­te­löi­den maku on mie­tit­ty pilke sil­mä­kul­mas­sa – kuun­te­le, miten To­ri­pol­lii­si-jää­te­löi­den tarina sai alkunsa

07.08.2020 15:00 2
Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vaikeuttaa pyörävarkaiden työtä - arvokas pyörä katoaa ulkomaille usein muutamassa päivässä, joten varkauden sattuessa kannattaa toimia nopeasti

Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vai­keut­taa pyö­rä­var­kai­den työtä - arvokas pyörä katoaa ul­ko­mail­le usein muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, joten var­kau­den sat­tues­sa kan­nat­taa toimia no­peas­ti

07.08.2020 13:33 1
Nuori mies kiipesi marketin katolle Sievissä – epäillään vahingonteosta

Nuori mies kiipesi mar­ke­tin katolle Sie­vis­sä – epäil­lään va­hin­gon­teos­ta

07.08.2020 13:28 0
Oulun pääkirjaston aukioloajat pitenevät ja lisää kirjastoja avataan koulujen alkaessa

Oulun pää­kir­jas­ton au­ki­olo­ajat pi­te­ne­vät ja lisää kir­jas­to­ja avataan kou­lu­jen al­kaes­sa

07.08.2020 10:14 0
Puutavaraa kuljettanut auto ajoi ojaan Pudasjärvellä – kuski loukkaantui lievästi

Puu­ta­va­raa kul­jet­ta­nut auto ajoi ojaan Pu­das­jär­vel­lä – kuski louk­kaan­tui lie­väs­ti

07.08.2020 08:32 3