Pohjois-Pohjanmaa

Indians puhalsi lunta OLS:n tupaan – "Taso heittelehtii huipulta pohjalle"
Tilaajille

Indians puhalsi lunta OLS:n tupaan – "Taso heit­te­leh­tii hui­pul­ta poh­jal­le"

21:22 0
Kunnon sadepäivä on vastassa arkeen palaavia syyslomalaisia Oulussa – lokakuun sademäärä saattaa kivuta tilastokärjen tuntumaan

Kunnon sa­de­päi­vä on vas­tas­sa arkeen pa­laa­via syys­lo­ma­lai­sia Oulussa – lo­ka­kuun sa­de­mää­rä saattaa kivuta ti­las­to­kär­jen tun­tu­maan

20:34 0
Oppi oli mennyt Rankoilla Ankoilla perille – Laura Liimatta pelaa oululaisjoukkueen takalinjoilla uransa tehokkainta liigakautta

Oppi oli mennyt Ran­koil­la An­koil­la perille – Laura Lii­mat­ta pelaa ou­lu­lais­jouk­kueen ta­ka­lin­joil­la uransa te­hok­kain­ta lii­ga­kaut­ta

19:42 0
Tilaajille
Keltaisen värinen pistejako – Kakkosen paikallispelissä asemiaan vankistellut OLS romutti käytännössä JS Herculesin nousuhaaveet, katso tallenne ja kuvia ottelusta

Kel­tai­sen värinen pis­te­ja­ko – Kak­ko­sen pai­kal­lis­pe­lis­sä ase­miaan van­kis­tel­lut OLS romutti käy­tän­nös­sä JS Her­cu­le­sin nou­su­haa­veet, katso tal­len­ne ja kuvia ot­te­lus­ta

18:16 0
Tilaajille
Pelastuslaitos pelasti veteen tippuneita poroja Kuusamossa – jäät ovat nyt erittäin hauraita

Pe­las­tus­lai­tos pelasti veteen tip­pu­nei­ta poroja Kuu­sa­mos­sa – jäät ovat nyt erit­täin hau­rai­ta

17:08 3
Tuulia Salmelan ateljeessa Haukiputaalla syntyy mitä värikkäämpiä lankoja kotimaisesta villasta, erään lankalaadun takaa löytyy lähitilan Onneli-lammas

Tuulia Sal­me­lan atel­jees­sa Hau­ki­pu­taal­la syntyy mitä vä­rik­kääm­piä lankoja ko­ti­mai­ses­ta vil­las­ta, erään lan­ka­laa­dun takaa löytyy lä­hi­ti­lan On­ne­li-lam­mas

17:00 0
Tilaajille
Kaleva Live: Herculeksen nousuhaaveille kova kolaus, OLS pakotti tasapeliin – katso tallenne ottelusta

Kaleva Live: Her­cu­lek­sen nou­su­haa­veil­le kova kolaus, OLS pakotti ta­sa­pe­liin – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

13:30 0
Tilaajille
Oulun tartuntapiikki ei osoita laantumisen merkkejä, sunnuntaina uusia tartuntoja raportoitiin 14 – viikon tartuntamäärä nousi yli 70 tapauksen

Oulun tar­tun­ta­piik­ki ei osoita laan­tu­mi­sen merk­ke­jä, sun­nun­tai­na uusia tar­tun­to­ja ra­por­toi­tiin 14 – viikon tar­tun­ta­mää­rä nousi yli 70 ta­pauk­sen

12:26 42
Linnanmaan kampus on osa aikoinaan valittua kaupunkimallia
Kolumni Pekka Laatio Ja Matti Rotko

Lin­nan­maan kampus on osa ai­koi­naan va­lit­tua kau­pun­ki­mal­lia

12:00 21
Tilaajille
Kauden viimeisessä paikallisottelussa riittää panosta, OLS taistelee sarjapaikastaan, Hercules noususta Ykköseen – Kaleva näyttää ottelun suorana

Kauden vii­mei­ses­sä pai­kal­lis­ot­te­lus­sa riittää pa­nos­ta, OLS tais­te­lee sar­ja­pai­kas­taan, Her­cu­les nou­sus­ta Yk­kö­seen – Kaleva näyttää ottelun suorana

09:30 0
Nastaa ja kitkaa jalan alle, että pysyy pystyssä – Myyjä: "Välillä on tuntunut talvella, ettei jalkinepuolella tarvitse muuta myydäkään kuin nasta- ja kitkapohjakenkiä"

Nastaa ja kitkaa jalan alle, että pysyy pys­tys­sä – Myyjä: "Vä­lil­lä on tun­tu­nut tal­vel­la, ettei jal­ki­ne­puo­lel­la tar­vit­se muuta myy­dä­kään kuin nasta- ja kit­ka­poh­ja­ken­kiä"

09:00 3
Tilaajille
Vain osa Taidetestaajien syksyn vierailuista voidaan toteuttaa – Suomen suurin nuorten kulttuurihanke sai uhanalaista jatkoaikaa: "Oli mielenkiintoista, outoa ja yllättävää"

Vain osa Tai­de­tes­taa­jien syksyn vie­rai­luis­ta voidaan to­teut­taa – Suomen suurin nuorten kult­tuu­ri­han­ke sai uhan­alais­ta jat­koai­kaa: "Oli mie­len­kiin­tois­ta, outoa ja yl­lät­tä­vää"

08:00 0
Tilaajille
Kurssi opettaa vanhemmille, kuinka nykykoulu toimii: "Vanhemmille on ehkä syntynyt kuva, että koulu on haahuilua, lapset ovat itsekseen ja tekevät mitä huvittaa"

Kurssi opettaa van­hem­mil­le, kuinka ny­ky­kou­lu toimii: "Van­hem­mil­le on ehkä syn­ty­nyt kuva, että koulu on haa­hui­lua, lapset ovat it­sek­seen ja tekevät mitä hu­vit­taa"

06:03 0
Tilaajille
Koronarajoitukset ahdistavat osaa opiskelijoista, mutta toisille ne ovat helpotus – oululaistunutta fuksi Elina Mattilaa ei yksinäisyys riivaa: "En halua antaa koronan rajoittaa"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ah­dis­ta­vat osaa opis­ke­li­jois­ta, mutta toi­sil­le ne ovat hel­po­tus – ou­lu­lais­tu­nut­ta fuksi Elina Mat­ti­laa ei yk­si­näi­syys riivaa: "En halua antaa koronan ra­joit­taa"

06:00 0
Tilaajille
Seuraavat lahjakkuudet uunista ulos – Olli Seppänen ja Peppi Kodis muodostavat yhden DSC Oulun lupaavimmista tanssipareista

Seu­raa­vat lah­jak­kuu­det uunista ulos – Olli Sep­pä­nen ja Peppi Kodis muo­dos­ta­vat yhden DSC Oulun lu­paa­vim­mis­ta tans­si­pa­reis­ta

24.10.2020 21:25 0
Tilaajille
Viittä vaille kultainen ilta – Oulun Pyrintö tavoitteli tiukasti telinevoimistelun Suomen mestaruutta, mutta pienet virheet sysäsivät oululaiset hopealle kotikisassa

Viittä vaille kul­tai­nen ilta – Oulun Pyrintö ta­voit­te­li tiu­kas­ti te­li­ne­voi­mis­te­lun Suomen mes­ta­ruut­ta, mutta pienet virheet sy­sä­si­vät ou­lu­lai­set ho­peal­le ko­ti­ki­sas­sa

24.10.2020 20:30 0
Tilaajille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa si­jait­se­va au­tio­tu­pa vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa

24.10.2020 19:08 0
Oulu Sinfonian vieraileva kapellimestari Anna Skryleva joutui koronatesteihin ja omaehtoiseen karanteeniin ennen työviikkoaan orkesterin kanssa

Oulu Sin­fo­nian vie­rai­le­va ka­pel­li­mes­ta­ri Anna Skry­le­va joutui ko­ro­na­tes­tei­hin ja oma­eh­toi­seen ka­ran­tee­niin ennen työ­viik­koaan or­kes­te­rin kanssa

24.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Liiganousua kärkkyvällä AC Oululla edessä suurten päätösten sunnuntai: Palloliitto ja Ykkösen seurat linjaavat kokouksessaan, miten kautta jatketaan – jos jatketaan

Lii­ga­nou­sua kärk­ky­väl­lä AC Oululla edessä suurten pää­tös­ten sun­nun­tai: Pal­lo­liit­to ja Ykkösen seurat lin­jaa­vat ko­kouk­ses­saan, miten kautta jat­ke­taan – jos jat­ke­taan

24.10.2020 18:55 2
Tilaajille
Hiihtokausi on avattu monin paikoin ensilumenladuilla ja luonnonlumilla – Pyhä-Luostolla on jo yhteensä 23 kilometriä hiihtolatua

Hiih­to­kau­si on avattu monin paikoin en­si­lu­men­la­duil­la ja luon­non­lu­mil­la – Py­hä-Luos­tol­la on jo yh­teen­sä 23 ki­lo­met­riä hiih­to­la­tua

24.10.2020 18:18 0
Tilaajille
Liika hyväuskoisuus ei ole hyvästä, vaikka kansainvälistyminen houkuttaa
Kolumni Sanna Keskinen

Liika hy­vä­us­koi­suus ei ole hy­väs­tä, vaikka kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen hou­kut­taa

24.10.2020 18:00 0
Tilaajille

Yksi ajo­kais­ta sul­jet­tu ajo­neu­von noston vuoksi Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

24.10.2020 17:39 0
Kainuun rajavartiosto: Itärajan tuntumassa löydetyt irtokoirat viedään löytöeläintarhaan – Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukioloajat muuttuvat

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Itä­ra­jan tun­tu­mas­sa löy­de­tyt ir­to­koi­rat viedään löy­tö­eläin­tar­haan – Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat

24.10.2020 17:20 0
Hiukkavaaran verstaalla näkyy se, että keinutuoli on enemmän kuin huonekalu: "Niihin liittyy muistikuvia lapsuudesta, kun mummu tai pappa ruuan jälkeen meni keinumaan"

Hiuk­ka­vaa­ran vers­taal­la näkyy se, että kei­nu­tuo­li on enemmän kuin huo­ne­ka­lu: "Niihin liittyy muis­ti­ku­via lap­suu­des­ta, kun mummu tai pappa ruuan jälkeen meni kei­nu­maan"

24.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Oulun tartuntamäärä kasvaa vauhdilla, kuluvalla viikolla raportoitu jo 60 uutta tautitapausta – lauantaina tartuntoja kirjattiin 15 lisää

Oulun tar­tun­ta­mää­rä kasvaa vauh­dil­la, ku­lu­val­la vii­kol­la ra­por­toi­tu jo 60 uutta tau­ti­ta­paus­ta – lauan­tai­na tar­tun­to­ja kir­jat­tiin 15 lisää

24.10.2020 14:48 28
Rekka ajautui ojaan ja kaatui kyljelleen Limingassa – dieseliä pääsi vuotamaan ojaan

Rekka ajautui ojaan ja kaatui kyl­jel­leen Li­min­gas­sa – die­se­liä pääsi vuo­ta­maan ojaan

24.10.2020 10:58 3
Oulu käyttää vanhuspalveluihin toiseksi eniten rahaa suurista kaupungeista – palvelutarve ja kulut kasvavat samaa tahtia ikäihmisten määrän kanssa

Oulu käyttää van­hus­pal­ve­lui­hin toi­sek­si eniten rahaa suu­ris­ta kau­pun­geis­ta – pal­ve­lu­tar­ve ja kulut kas­va­vat samaa tahtia ikä­ih­mis­ten määrän kanssa

24.10.2020 09:07 6
Tilaajille