Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Pohjois-Pohjanmaa

Ensimmäisen Oulu2026-muraalin valmistumista juhlittiin Rajakylässä – vehreä maisema koristaa nyt korkean kerrostalon seinää

En­sim­mäi­sen Oulu2026-mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­lit­tiin Ra­ja­ky­läs­sä – ­veh­reä maisema ko­ris­taa nyt korkean ker­ros­ta­lon seinää

22:55 3
Oulun kaupungin organisaatioon on luvassa isoja uudistuksia, kun lautakuntia rukataan uuteen uskoon

Oulun kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tioon on luvassa isoja uu­dis­tuk­sia, kun lau­ta­kun­tia ru­ka­taan uuteen uskoon

20:00 6
Tilaajille
Ikäihmiset ja mielenterveyden palvelut herättävät Pohteen sote-järjestämissuuunnitelman lausunnoissa huolta – Oulun kaupunki kaipaisi uusia hyvinvointikeskuksia tai vanhojen laajentamista

Ikä­ih­mi­set ja mie­len­ter­vey­den pal­ve­lut he­rät­tä­vät Pohteen so­te-jär­jes­tä­mis­suuun­ni­tel­man lau­sun­nois­sa huolta – Oulun kau­pun­ki kai­pai­si uusia hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sia tai van­ho­jen laa­jen­ta­mis­ta

19:09 2
Tilaajille
Kaupunginhallitus päätti: Oulun kaupungin uusi henkilöstöjohtaja on Tuomas Halonen

Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Oulun kau­pun­gin uusi hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja on Tuomas Halonen

18:52 14
Oulun sataman satama-altaita ruopataan syksyn mittaan – Oritkariin jää vielä reilusti ruopattavaa ensi vuodelle

Oulun sataman sa­ta­ma-al­tai­ta ruo­pa­taan syksyn mittaan – Orit­ka­riin jää vielä rei­lus­ti ruo­pat­ta­vaa ensi vuo­del­le

17:44
Pelson vankilan puutyöverstaalla syttyi tulipalo puruimurissa ja siilossa

Pelson van­ki­lan puu­työ­vers­taal­la syttyi tu­li­pa­lo pu­ru­imu­ris­sa ja sii­los­sa

17:29
Kalajoen viikonloppuinen ulosajo vaati kuolonuhrin – nuori nainen menehtyi vammoihinsa sairaalassa

Ka­la­joen vii­kon­lop­pui­nen ulosajo vaati kuo­lon­uh­rin – nuori nainen me­neh­tyi vam­moi­hin­sa sai­raa­las­sa

16:38
Kauppakeskusjohtaja: Valkean yläkerran lastenhoitohuoneesta ei löytynyt vikaa

Kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja: Valkean ylä­ker­ran las­ten­hoi­to­huo­nees­ta ei löy­ty­nyt vikaa

15:19 2
Tilaajille
Nallikarin rantaan nousee kolmikerroksinen majoitus- ja liikerakennus – peruskivi muurattiin maanantaina

Nal­li­ka­rin rantaan nousee kol­mi­ker­rok­si­nen ma­joi­tus- ja lii­ke­ra­ken­nus – pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin maa­nan­tai­na

15:07 20
Tilaajille
Pesänhoitaja haluaa poliisin tutkivan Uroksen varojen käyttöä – konkurssipesä sai uutta tietoa "kiinalaismiljoonista"

Pe­sän­hoi­ta­ja haluaa po­lii­sin tut­ki­van Uroksen varojen käyttöä – kon­kurs­si­pe­sä sai uutta tietoa "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta"

14:55 6
Tilaajille
Ukrainalaisten ja venäläisten sijoittamista selvitetään, Oulusta turvapaikanhakijoita siirretään muun muassa Kemiin – "Meillä on myös pariskuntia, joissa toinen on ukrainalainen ja toinen venäläinen"

Uk­rai­na­lais­ten ja ve­nä­läis­ten si­joit­ta­mis­ta sel­vi­te­tään, Oulusta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta siir­re­tään muun muassa Kemiin – "Meillä on myös pa­ris­kun­tia, joissa toinen on uk­rai­na­lai­nen ja toinen ve­nä­läi­nen"

14:25 1
Tilaajille
Räppäri 50 Cent saapuu marraskuussa Ouluun – Suomeen ulottuva Euroopan kiertue tuo keikat pienempiinkin kaupunkeihin

Räppäri 50 Cent saapuu mar­ras­kuus­sa Ouluun – Suomeen ulot­tu­va Eu­roo­pan kiertue tuo keikat pie­nem­piin­kin kau­pun­kei­hin

13:01 5
Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen saama käräjätuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan jää voimaan

Kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sen saama kä­rä­jä­tuo­mio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan jää voimaan

13:04 4
Tilaajille
Suomalaista vetytutkimusta ja -siirtymää esitellään avoimessa seminaarissa Oulun yliopistolla ja etänä

Suo­ma­lais­ta ve­ty­tut­ki­mus­ta ja -siir­ty­mää esi­tel­lään avoi­mes­sa se­mi­naa­ris­sa Oulun yli­opis­tol­la ja etänä

12:25 1
Vanhustenviikkoa vietetään nyt luontoteemalla – tiistaina Valkean kesäkadulla rohkaistaan tutustumaan digiin

Van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään nyt luon­to­tee­mal­la – tiis­tai­na Valkean ke­sä­ka­dul­la roh­kais­taan tu­tus­tu­maan digiin

09:38
Oulun rautatieaseman remontin suunnittelu alkoi – aikomuksena rakentaa muun muassa toinen asematunneli

Oulun rau­ta­tie­ase­man re­mon­tin suun­nit­te­lu alkoi – ai­ko­muk­se­na ra­ken­taa muun muassa toinen ase­ma­tun­ne­li

06:00 28
Tilaajille
Hiukkavaaran suosituille poluille ilmestyi kettinkiportteja ja uusia kieltotauluja – kysyimme puolustusvoimilta, mistä on kyse ja voiko poluilla yhä kulkea

Hiuk­ka­vaa­ran suo­si­tuil­le po­luil­le il­mes­tyi ket­tin­ki­port­te­ja ja uusia kiel­to­tau­lu­ja – ­ky­syim­me puo­lus­tus­voi­mil­ta, mistä on kyse ja voiko po­luil­la yhä kulkea

06:00 22
Tilaajille
Kommentti: Hiukkavaaran metsä on sekä suosittu lenkkimaasto että kielletty sotilasalue – Kumpi tässä nyt on enemmän totta?

Kom­ment­ti: Hiuk­ka­vaa­ran metsä on sekä suo­sit­tu lenk­ki­maas­to että kiel­let­ty so­ti­las­alue – Kumpi tässä nyt on enemmän totta?

06:00 10
Tilaajille
Auto törmäsi Pohjantien siltapilariin ja syttyi tuleen Kempeleessä – Poliisi: Ensimmäisenä paikalle tullut kaksikko veti kuljettajan palavasta romusta

Auto törmäsi Poh­jan­tien sil­ta­pi­la­riin ja syttyi tuleen Kem­pe­lees­sä – Po­lii­si: En­sim­mäi­se­nä pai­kal­le tullut kak­sik­ko veti kul­jet­ta­jan pa­la­vas­ta romusta

09:39
Kiira Riihijärveltä, 25, upea nousu Yhdysvalloissa – pelioikeus maailman parhaiden golfammattilaisten kiertueelle enää sinettiä vailla

Kiira Rii­hi­jär­vel­tä, 25, upea nousu Yh­dys­val­lois­sa – pe­li­oi­keus maail­man par­hai­den golf­am­mat­ti­lais­ten kier­tueel­le enää si­net­tiä vailla

02.10.2022 22:55 2
Tilaajille
Viikko alkaa Oulun seudulla poutasäässä, mutta sää muuttuu loppuviikosta sateiseksi – ensilumesta ei ole vielä tietoakaan

Viikko alkaa Oulun seu­dul­la pou­ta­sääs­sä, mutta sää muuttuu lop­pu­vii­kos­ta sa­tei­sek­si – en­si­lu­mes­ta ei ole vielä tie­toa­kaan

02.10.2022 19:05 2
Tilaajille
Näkökulma: Oulun kehno maine yrityskaupunkina pani rattaisiin vauhtia – Business Oulu esitteli vaikuttavan työlistan

Nä­kö­kul­ma: Oulun kehno maine yri­tys­kau­pun­ki­na pani rat­tai­siin vauhtia – Bu­si­ness Oulu esit­te­li vai­kut­ta­van työ­lis­tan

02.10.2022 18:00 73
Tilaajille
Varo, etteivät nämä aarteet päädy roskasäkkiin – oululainen vintageen hurahtanut pariskunta kertoo, mitkä yllättävät tavarat kiinnostavat nyt

Varo, ett­ei­vät nämä aarteet päädy ros­ka­säk­kiin – ou­lu­lai­nen vin­ta­geen hu­rah­ta­nut pa­ris­kun­ta kertoo, mitkä yl­lät­tä­vät tavarat kiin­nos­ta­vat nyt

02.10.2022 16:00 4
Tilaajille
Kirja-arvio: Raahelaisen Pauliina Vanhatalon fiktio tarkentuu syrjäytyneiden läheisten kärsimykseen

Kir­ja-ar­vio: Raa­he­lai­sen Pau­lii­na Van­ha­ta­lon fiktio tar­ken­tuu syr­jäy­ty­nei­den lä­heis­ten kär­si­myk­seen

02.10.2022 15:05
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan valtavasti halpaa tuulivoimasähköä, mutta vain haitat jäävät tänne – Auttaisiko Norjan ja Ruotsin sähkön alueellinen hinnoittelu Pohjois-Suomessa?

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tuo­te­taan val­ta­vas­ti halpaa tuu­li­voi­ma­säh­köä, mutta vain haitat jäävät tänne – Aut­tai­si­ko Norjan ja Ruotsin sähkön alueel­li­nen hin­noit­te­lu Poh­jois-Suo­mes­sa?

02.10.2022 12:00 31
Tilaajille
Keminmaasta varastettiin lauantaina aamupäivällä haulikko ja illalla sillä ammuttiin Oulussa

Ke­min­maas­ta va­ras­tet­tiin lauan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä hau­lik­ko ja illalla sillä am­mut­tiin Oulussa

02.10.2022 17:19 7

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Rant­si­lan ete­lä­puo­lel­la – autossa ollut kul­jet­ta­ja pääsi itse ulos ajo­neu­vos­ta

02.10.2022 08:35
Hyvinvointialue ei lakkauta yhtään terveyskeskusta, mutta niiden palvelutaso selviää ensi vuonna – Lumijokinen Hanna Moilanen toivoo, että palvelut pysyvät lähellä

Hy­vin­voin­ti­alue ei lak­kau­ta yhtään ter­veys­kes­kus­ta, mutta niiden pal­ve­lu­ta­so selviää ensi vuonna – Lu­mi­jo­ki­nen Hanna Moi­la­nen toivoo, että pal­ve­lut pysyvät lähellä

02.10.2022 06:00 11
Tilaajille