Pohjois-Pohjanmaa

Kun korona sulki baarit, nuoret alkoivat tavata toisiaan yhä enemmän Raksilan markettien parkkipaikalla –  "Täällä on paljon kavereita ja on helppo tutustua uusiin"
Tilaajille

Kun korona sulki baarit, nuoret al­koi­vat tavata toi­siaan yhä enemmän Rak­si­lan mar­ket­tien park­ki­pai­kal­la –  "Täällä on paljon ka­ve­rei­ta ja on helppo tu­tus­tua uusiin"

20:44 0
Oulussa mitataan alkuviikosta jo hellelukemia – Keskiviikkona sää muuttuu epävakaisemmaksi

Oulussa mi­ta­taan al­ku­vii­kos­ta jo hel­le­lu­ke­mia – Kes­ki­viik­ko­na sää muuttuu epä­va­kai­sem­mak­si

20:28 0
Innokas kuntouimari Jaakko Alavuotunki aikoo suunnata heti maanantaina aukeavaan Raksilan uimahalliin: "Luotan ohjeistukseen ja kanssauimareiden harkintakykyyn"

Innokas kun­to­ui­ma­ri Jaakko Ala­vuo­tun­ki aikoo suun­na­ta heti maa­nan­tai­na au­kea­vaan Rak­si­lan ui­ma­hal­liin: "Luotan oh­jeis­tuk­seen ja kans­sa­ui­ma­rei­den har­kin­ta­ky­kyyn"

20:09 0
Tilaajille
Poikkeuksellinen talvi laski yksityisautoilijoiden tyytyväisyyttä teiden talvihoitoon Pohjois-Pohjanmaalla – "Tuollaista kaksijakoista talvea ei ole ollut miesmuistiin"

Poik­keuk­sel­li­nen talvi laski yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den tyy­ty­väi­syyt­tä teiden tal­vi­hoi­toon Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tuol­lais­ta kak­si­ja­kois­ta talvea ei ole ollut mies­muis­tiin"

20:06 0
Oululaisen Velvet Oceanin piti soittaa goottitapahtumassa, mutta Leipzigin-keikka vaihtui esiintymiseen nelipäiväisellä nettifestivaalilla

Ou­lu­lai­sen Velvet Oceanin piti soittaa goot­ti­ta­pah­tu­mas­sa, mutta Leip­zi­gin-keik­ka vaihtui esiin­ty­mi­seen ne­li­päi­väi­sel­lä net­ti­fes­ti­vaa­lil­la

18:00 0

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­olo­ai­ka muuttuu - raskaan lii­ken­teen kul­jet­ta­jat liik­ku­vat rajan yli

15:17 0
Oulun Torikadulle suunniteltu uusi oikeustalo edistyy -  raha-asiainvaliokunta puolsi vuokrasopimusta, Senaatti teki investointipäätöksen

Oulun To­ri­ka­dul­le suun­ni­tel­tu uusi oi­keus­ta­lo edistyy - ra­ha-asiain­va­lio­kun­ta puolsi vuok­ra­so­pi­mus­ta, Se­naat­ti teki in­ves­toin­ti­pää­tök­sen

14:59 0
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

Anne kohtasi kuusi karhua ker­ral­la Kuu­sa­mos­sa – sai van­git­tua ti­lan­teen va­lo­ku­vaan: "Kat­se­lim­me niiden menoa, mel­koi­nen tuhina sieltä kuului"

14:25 0
Oululaiset tanssivat nyt koronakevään jenkkaa – kansantanssijoiden sata videota ovat kuin koronakevään postikortti valkeasta kaupungista

Ou­lu­lai­set tans­si­vat nyt ko­ro­na­ke­vään jenkkaa – kan­san­tans­si­joi­den sata videota ovat kuin ko­ro­na­ke­vään pos­ti­kort­ti val­keas­ta kau­pun­gis­ta

14:14 0
Tulitöistä karannut kipinä sytytti palonalun Kuusamossa

Tu­li­töis­tä ka­ran­nut kipinä sytytti pa­lon­alun Kuu­sa­mos­sa

13:31 0
Tuiranpuiston alppiruusualuetta remontoidaan - puutasot mahdollistavat rollaattorilla ja pyörätuolilla liikkumisen

Tui­ran­puis­ton alp­pi­ruu­su­aluet­ta re­mon­toi­daan - puu­ta­sot mah­dol­lis­ta­vat rol­laat­to­ril­la ja pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­mi­sen

11:02 0
Ouluun suunnitellaan yli 150 kilometrin pituista maastoliikuntareitistöä – poluille ja metsiin tulossa opasteita

Ouluun suun­ni­tel­laan yli 150 ki­lo­met­rin pi­tuis­ta maas­to­lii­kun­ta­rei­tis­töä – po­luil­le ja metsiin tulossa opas­tei­ta

10:19 0
Vanha Kaleva: "Moottorikulkuwälineillä liikkumiseen ei enää waadita kauppa- ja teollisuushallituksen kauppaosaston antamaa kulkulupatodistusta"

Vanha Kaleva: "Moot­to­ri­kul­ku­wä­li­neil­lä liik­ku­mi­seen ei enää waadita kauppa- ja teol­li­suus­hal­li­tuk­sen kaup­pa­osas­ton antamaa kul­ku­lu­pa­to­dis­tus­ta"

09:56 0

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAO:s­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

09:52 0
Oulun hotelleissa jännitetään, tuleeko asiakkaita kesällä – varovaista toiveikkuutta on kuitenkin ilmassa

Oulun ho­tel­leis­sa jän­ni­te­tään, tuleeko asiak­kai­ta kesällä – va­ro­vais­ta toi­veik­kuut­ta on kui­ten­kin ilmassa

07:00 1
Tilaajille
Ilmanlaatu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erittäin huonoksi hengitysilma äityi keskustassa vain yhden tunnin ajaksi

Il­man­laa­tu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erit­täin huo­nok­si hen­gi­tys­il­ma äityi kes­kus­tas­sa vain yhden tunnin ajaksi

06:00 0
Kuninkuusravit ajetaan sittenkin Seinäjoella tänä kesänä – suurtapahtuma tyrkyllä Ouluun vuonna 2025

Ku­nin­kuus­ra­vit ajetaan sit­ten­kin Sei­nä­joel­la tänä kesänä – suur­ta­pah­tu­ma tyr­kyl­lä Ouluun vuonna 2025

27.05.2020 20:40 0
Henkilöauto suistui tieltä Limingassa ja päätyi katolleen ojaan, kaksi loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Li­min­gas­sa ja päätyi ka­tol­leen ojaan, kaksi louk­kaan­tui

27.05.2020 19:33 1
Veneilemässä ollut mies joutui veden varaan Kuivasjärvellä – sivullinen pelasti ja toi omalla veneellään rantaan

Ve­nei­le­mäs­sä ollut mies joutui veden varaan Kui­vas­jär­vel­lä – si­vul­li­nen pelasti ja toi omalla ve­neel­lään rantaan

27.05.2020 19:05 0
Lasse Kukkonen päättää uransa jatkosta lähiaikoina: "En ole tehnyt vielä ratkaisua mihinkään suuntaan"

Lasse Kuk­ko­nen päättää uransa jat­kos­ta lä­hiai­koi­na: "En ole tehnyt vielä rat­kai­sua mi­hin­kään suun­taan"

27.05.2020 17:30 0
Stonehenge on Oulu-hevin puuttuva palanen – tuottajagurun kanssa tehtyä singleä ei koskaan julkaistu

Sto­ne­hen­ge on Ou­lu-he­vin puut­tu­va palanen – tuot­ta­ja­gu­run kanssa tehtyä singleä ei koskaan jul­kais­tu

27.05.2020 17:01 0
Tilaajille
Liikuntarajoitteinen nainen surmattiin tammikuussa Kalajoella, miestä ja naista epäillään murhasta – henkirikos siirtyy syyteharkintaan

Lii­kun­ta­ra­joit­tei­nen nainen sur­mat­tiin tam­mi­kuus­sa Ka­la­joel­la, miestä ja naista epäil­lään mur­has­ta – hen­ki­ri­kos siirtyy syy­te­har­kin­taan

27.05.2020 16:46
Pitseriatoimintaa Oulussa harjoittaneen firman toimitusjohtajalle talousrikostuomio – Käteismyyntejä ei kirjattu yrityksen tileille ja sieltä maksettiin miehen yksityismenoja

Pit­se­ria­toi­min­taa Oulussa har­joit­ta­neen firman toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ta­lous­ri­kos­tuo­mio – Kä­teis­myyn­te­jä ei kir­jat­tu yri­tyk­sen ti­leil­le ja sieltä mak­set­tiin miehen yk­si­tyis­me­no­ja

27.05.2020 16:07 4
Koronavirusepidemia näkyy karulla tavalla Pohjois-Pohjanmaan työllisyydessä – huhtikuun lopussa työttömiä oli enemmän kuin koko vuosituhannen aikana

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia näkyy karulla tavalla Poh­jois-Poh­jan­maan työl­li­syy­des­sä – huh­ti­kuun lopussa työt­tö­miä oli enemmän kuin koko vuo­si­tu­han­nen aikana

27.05.2020 15:45 3
Jongunjärvellä voi hyvin asua tulvamotissa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asumista, ovat ennen vanhaan osanneet rakentaa paikkoja"

Jon­gun­jär­vel­lä voi hyvin asua tul­va­mo­tis­sa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asu­mis­ta, ovat ennen vanhaan osan­neet ra­ken­taa paik­ko­ja"

27.05.2020 14:46 0
Tilaajille
Syömässä: Kolme pizzaa kotiovelle puolessa tunnissa

Syö­mäs­sä: Kolme pizzaa ko­ti­ovel­le puo­les­sa tun­nis­sa

27.05.2020 14:21 0
Uudet kivenmurikat estävät Nallikarin nurmikolle ajamisen - kaikille ei riitä parkkipaikkaa helteellä

Uudet ki­ven­mu­ri­kat estävät Nal­li­ka­rin nur­mi­kol­le aja­mi­sen - kai­kil­le ei riitä park­ki­paik­kaa hel­teel­lä

27.05.2020 13:09 28
Kirjastojen ovet aukeavat Oulussa ensi maanantaina – kaikki palvelut eivät tule vielä käyttöön, asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa

Kir­jas­to­jen ovet au­kea­vat Oulussa ensi maa­nan­tai­na – kaikki pal­ve­lut eivät tule vielä käyt­töön, asia­kas­mää­rää ra­joi­te­taan tar­vit­taes­sa

27.05.2020 10:53 1
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 10:07 11
Mies kaahasi humalassa autolla kevyenliikenteenväylällä Kempeleessä - toinen hurjasteli Lentokentäntiellä reilua ylinopeutta

Mies kaahasi hu­ma­las­sa autolla ke­vyen­lii­ken­teen­väy­läl­lä Kem­pe­lees­sä - toinen hur­jas­te­li Len­to­ken­tän­tiel­lä reilua yli­no­peut­ta

27.05.2020 06:38 0