Kolumni: Sanna Marinin ym­pä­ril­lä vellova kes­kus­te­lu saa miet­ti­mään, onko pää­mi­nis­te­riys enää ihmisen työ

Jääkiekko: Kär­pil­le nollan pisteen viikko – HIFK haki täyden pis­te­po­tin Rak­si­las­ta

Pohjois-Pohjanmaa

Oudon pakkaslukeman peli-ilta – Kärppien kapteeni Atte Ohtamaa painotti, ettei Kärppien syksyn ensimmäinen pisteetön viikko kerro minikriisistä: "Välillä oppia tulee tappioiden kautta"
Tilaajille

Oudon pak­kas­lu­ke­man pe­li-il­ta – Kärp­pien kap­tee­ni Atte Ohtamaa pai­not­ti, ettei Kärp­pien syksyn en­sim­mäi­nen pis­tee­tön viikko kerro mi­nik­rii­sis­tä: "Vä­lil­lä oppia tulee tap­pioi­den kautta"

23:21 1

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun ja Kainuun piiri jär­jes­täy­tyi

20:09
Tilaajille
Otteluseuranta: Kärpille nollan pisteen viikko – HIFK haki täyden pistepotin Raksilasta

Ot­te­lu­seu­ran­ta: Kär­pil­le nollan pisteen viikko – HIFK haki täyden pis­te­po­tin Rak­si­las­ta

23:23 30
Tilaajille
Kestilän vankila muuttui rauhallisemmaksi, kun vangeiksi jäi pelkkiä naisia – seitsemättä kertaa vankilassa oleva Teresa kertoo löytäneensä viimein motivaation suorittaa peruskoulu loppuun

Kes­ti­län vankila muuttui rau­hal­li­sem­mak­si, kun van­geik­si jäi pelkkiä naisia – seit­se­mät­tä kertaa van­ki­las­sa oleva Teresa kertoo löy­tä­neen­sä viimein mo­ti­vaa­tion suo­rit­taa pe­rus­kou­lu loppuun

17:00 4
Tilaajille

Oulun nuor­kaup­pa­ka­ma­ril­le uusi hal­li­tus

16:55
Tilaajille
Puolustusministeriö haluaa riskianalyysin Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta – yhtiö tunnustaa Venäjä-kytköksen riskin projektille

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

12:19 55
Näkökulma: Oulu–Helsinki-lennosta voi joutua maksamaan itsensä kipeäksi, vaikka samaan aikaan ulkomaille pääsee huomattavasti halvemmalla

Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

09:00 56
Tilaajille
Mökkimäinen mökki Marikaisjärven rannalla: "tuntui, että vaikka mökki on vaatimaton, saa rahalle vastinetta"

Mök­ki­mäi­nen mökki Ma­ri­kais­jär­ven ran­nal­la: "tun­tui, että vaikka mökki on vaa­ti­ma­ton, saa rahalle vas­ti­net­ta"

07:00 6
Tilaajille
Perinteisten duunariammattilaisten kysyntä kasvaa ja opiskelijat vähenevät – Oulussa opiskeleva Sami Salo valmistuu pian levyseppähitsaajaksi, mutta entiseltä alaltakin tuli lyömätön tarjous

Pe­rin­teis­ten duu­na­ri­am­mat­ti­lais­ten kysyntä kasvaa ja opis­ke­li­jat vä­he­ne­vät – Oulussa opis­ke­le­va Sami Salo val­mis­tuu pian le­vy­sep­pä­hit­saa­jak­si, mutta en­ti­sel­tä alal­ta­kin tuli lyö­mä­tön tarjous

06:30 8
Tilaajille
Tuleeko kuituhampusta Suomelle Nokian kaltainen menestystarina?  Tyrnäväläinen Kaupin perhe odottaa ensimmäistä satoaan 14 hehtaarin kasvustolta

Tuleeko kui­tu­ham­pus­ta Suo­mel­le Nokian kal­tai­nen me­nes­tys­ta­ri­na?  Tyr­nä­vä­läi­nen Kaupin perhe odottaa en­sim­mäis­tä satoaan 14 heh­taa­rin kas­vus­tol­ta

06:00 3
Tilaajille
Toimittaja vastaa: Näistä syistä korkea rakentaminen syö enemmän energiaa kuin matalampi

Toi­mit­ta­ja vastaa: Näistä syistä korkea ra­ken­ta­mi­nen syö enemmän ener­giaa kuin ma­ta­lam­pi

11:38 16
Tilaajille
Nordea kertoo kitkeneensä pitkät asuntolainajonot – Oulun seudulla pankki on myöntänyt ennätysmäärän asuntolainoja tänä vuonna

Nordea kertoo kit­ke­neen­sä pitkät asun­to­lai­na­jo­not – Oulun seu­dul­la pankki on myön­tä­nyt en­nä­tys­mää­rän asun­to­lainoja tänä vuonna

06:00 3
Tilaajille
Veli Pekka Saari löysi oulaistelaiselta pellolta 115 sota-aikaista kranaattia – "Alkoi tuntua siltä, että kyseessä on jotain pärekattonauloja suurempaa"

Veli Pekka Saari löysi ou­lais­te­lai­sel­ta pel­lol­ta 115 so­ta-ai­kais­ta kra­naat­tia – "Alkoi tuntua siltä, että ky­sees­sä on jotain pä­re­kat­to­nau­lo­ja suu­rem­paa"

22.10.2021 19:30 5
Tilaajille
Petri Keskitalo oli pohjoisen oma Elmo, joka teki kymmenottelussa parhaat pisteensä 24-vuotiaana Tokion MM-kisoissa – Kuka olisi tuolloin uskonut, että hän tekee koko urallaan enää neljä ehjää kilpailua: "En ole mistään katkera"

Petri Kes­ki­ta­lo oli poh­joi­sen oma Elmo, joka teki kym­men­ot­te­lus­sa parhaat pis­teen­sä 24-vuo­tiaa­na Tokion MM-ki­sois­sa – Kuka olisi tuol­loin us­ko­nut, että hän tekee koko ural­laan enää neljä ehjää kil­pai­lua: "En ole mistään kat­ke­ra"

22.10.2021 18:00 5
Tilaajille
Ministeri  Hanna Sarkkinen sote-ministereiden aluekierroksella – Rahoituksen intressiristiriita rehellistä tunnustaa

Mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen so­te-mi­nis­te­rei­den alue­kier­rok­sel­la – Ra­hoi­tuk­sen int­res­si­ris­ti­rii­ta re­hel­lis­tä tun­nus­taa

22.10.2021 18:00 6
Tilaajille
Vasemmisto nimesi 67 ehdokasta tuleviin aluevaaleihin Pohjois-Pohjanmaalla

Va­sem­mis­to nimesi 67 eh­do­kas­ta tu­le­viin alue­vaa­lei­hin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

22.10.2021 18:50 5
Tilaajille
Oikeus tuomitsi ehdottomia vankeustuomioita törkeistä huumausainerikoksista Oulussa – aineita kätkettiin maastoon Muhoksella

Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­tuo­mioi­ta tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa – aineita kät­ket­tiin maas­toon Mu­hok­sel­la

22.10.2021 16:17 3
Tilaajille
Yksi Oulun vaarallisimmista risteyksistä sai liikennevalot – torstaina käyttöön otettu valo-ohjaus aiheutti ruuhkia Joutsentiellä

Yksi Oulun vaa­ral­li­sim­mis­ta ris­teyk­sis­tä sai lii­ken­ne­va­lot – tors­tai­na käyt­töön otettu va­lo-oh­jaus ai­heut­ti ruuhkia Jout­sen­tiel­lä

22.10.2021 16:00 52
Tilaajille
Superpesis-seurojen selviytymistaistelussa katseet kääntyvät nyt myös Raaheen – PattU:lla on ollut koronan puristuksessa vaikeuksia suoriutua palkanmaksuvelvoitteistaan: "Väkisin on kassassa näkynyt"

Su­per­pe­sis-seu­ro­jen sel­viy­ty­mis­tais­te­lus­sa katseet kään­ty­vät nyt myös Raaheen – Pat­tU:l­la on ollut koronan pu­ris­tuk­ses­sa vai­keuk­sia suo­riu­tua pal­kan­mak­su­vel­voit­teis­taan: "Vä­ki­sin on kas­sas­sa nä­ky­nyt"

22.10.2021 14:49 5
Tilaajille
Veroesitys jäi vielä pöydälle Oulussa – Kaupunginhallitus haluaa lisäselvityksiä

Ve­ro­esi­tys jäi vielä pöy­däl­le Oulussa – Kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä

22.10.2021 14:37 2
Tilaajille
Metsokankaalta varastettu valkoinen Toyota pääsi kotiin

Met­so­kan­kaal­ta va­ras­tet­tu val­koi­nen Toyota pääsi kotiin

22.10.2021 14:10 8
Koronakurimus helpottaa: Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille

Ko­ro­na­ku­ri­mus hel­pot­taa: Poh­jois-Poh­jan­maan talous kas­vus­sa – lisää te­ki­jöi­tä tar­vi­taan useille aloille

22.10.2021 13:09 12
Haukiputaalla ja Kiimingissä hoidetaan marraskuusta alkaen infektio-oireiset ja muut potilaat saman katon alla

Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuus­ta alkaen in­fek­tio-oi­rei­set ja muut po­ti­laat saman katon alla

22.10.2021 12:58 3
Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 28 uutta koronatartuntaa – koko maassa 449 tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 28 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa 449 tar­tun­taa

22.10.2021 13:02 4
Robottipuhelut koettiin hyödyllisiksi Oulussa – kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Ro­bot­ti­pu­he­lut koet­tiin hyö­dyl­li­sik­si Oulussa – kyselyn tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään kau­pun­gin pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.

22.10.2021 11:46
Kalajoen maastopalon kustannukset nousevat yhä – ”Kaksi miljoonaa euroa ei tule riittämään, valitettavasti”

Ka­la­joen maas­to­pa­lon kus­tan­nuk­set nou­se­vat yhä – ”Kaksi mil­joo­naa euroa ei tule riit­tä­mään, va­li­tet­ta­vas­ti”

22.10.2021 09:49 7
Tilaajille
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

22.10.2021 07:30 7
Tilaajille
Kuusi kaistaa sujuvoitti Pohjantien liikennettä – Kysyimme, koska oikealta saa ohittaa

Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

22.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Joukko oululaisvaltuutettuja vastustaa poliisin muuttoa Ruskoon: "On oululaisten kannalta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun kyseessä on ainakin 50 vuoden ratkaisu"

Joukko ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu­ja vas­tus­taa po­lii­sin muuttoa Rus­koon: "On ou­lu­lais­ten kan­nal­ta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun ky­sees­sä on ainakin 50 vuoden rat­kai­su"

22.10.2021 14:05 52
Tilaajille