Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tulipalot
Viimeisin 24 tuntia
Kaksi bajamajaa tuhoutui tulipalossa Jäälissä – palo tuhosi myös pukukopin

Kaksi ba­ja­ma­jaa tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Jää­lis­sä – palo tuhosi myös pu­ku­ko­pin

29.06.2022 18:13 5
Täysperävaunurekka paloi Nelostiellä Tyrnävän kohdalla – palo haittasi liikennettä 11 tunnin ajan

Täys­pe­rä­vau­nu­rek­ka paloi Ne­los­tiel­lä Tyr­nä­vän koh­dal­la – palo hait­ta­si lii­ken­net­tä 11 tunnin ajan

06:13 17
Viikko
Nuotio sytytti metsäpalon Nivalassa – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Nuotio sytytti met­sä­pa­lon Ni­va­las­sa – ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

28.06.2022 18:11
Tuli tuhosi vanhan talon Iissä, tulipalon epäillään syttyneen alueella riehuneen ukkosen johdosta

Tuli tuhosi vanhan talon Iissä, tu­li­pa­lon epäil­lään syt­ty­neen alueel­la rie­hu­neen ukkosen joh­dos­ta

28.06.2022 13:26 2
Liikenneonnettomuudet ja ilmoittamatta sytytetyt kokot työllistivät Lapin pelastuslaitosta juhannuksena – viranomaiset muistuttavat metsäpalovaroituksien noudattamisesta

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja il­moit­ta­mat­ta sy­ty­te­tyt kokot työl­lis­ti­vät Lapin pe­las­tus­lai­tos­ta ju­han­nuk­se­na – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta

26.06.2022 22:42
Yksi henkilö loukkaantui mökkipalossa Sotkamossa

Yksi henkilö louk­kaan­tui mök­ki­pa­los­sa Sot­ka­mos­sa

24.06.2022 22:01
Tyhjillään olleessa koulussa syttyi tulipalo Kemissä

Tyh­jil­lään ol­lees­sa kou­lus­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä

24.06.2022 21:40 1

Sa­vu­sau­nas­ta alkanut tu­li­pa­lo levisi asu­mat­to­maan taloon Sii­ka­lat­val­la

24.06.2022 16:41
Poliisi: Välivainion tulipalo sytytettiin tahallaan – asukas loukkaantui lievästi asunnosta poistuessaan

Po­lii­si: Vä­li­vai­nion tu­li­pa­lo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan – asukas louk­kaan­tui lie­väs­ti asun­nos­ta pois­tues­saan

24.06.2022 11:57 1
Kuukausi ja vanhemmat
Limingassa paloi varastorakennus, pelastuslaitos esti leviämisen puihin ja turvepohjaiseen maaperään

Li­min­gas­sa paloi va­ras­to­ra­ken­nus, pe­las­tus­lai­tos esti le­viä­mi­sen puihin ja tur­ve­poh­jai­seen maa­pe­rään

21.06.2022 20:37
Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la kärähti öl­jy­keit­ti­mes­sä perunan tärk­ke­lys

21.06.2022 15:37
Pelastuslaitos sai Asemakadulle yöllä palohälytyksen, kyse olikin ilkivallasta

Pe­las­tus­lai­tos sai Ase­ma­ka­dul­le yöllä pa­lo­hä­ly­tyk­sen, kyse olikin il­ki­val­las­ta

19.06.2022 11:48 2
Liedelle unohtunut ruoka täytti keittiön savulla – päiväkoti jouduttiin tyhjentämään Kaakkurissa

Lie­del­le unoh­tu­nut ruoka täytti keit­tiön savulla – päi­vä­ko­ti jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään Kaak­ku­ris­sa

17.06.2022 10:54 1
Poliisi epäilee: Tahkokankaan ja Parkkisenkankaan tulipalot sytytettiin tahallaan – tapauksilla ei yhteyttä keskenään

Poliisi epäi­lee: Tah­ko­kan­kaan ja Park­ki­sen­kan­kaan tu­li­pa­lot sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan – ta­pauk­sil­la ei yh­teyt­tä kes­ke­nään

16.06.2022 11:09 8
Tilaajille
Saunarakennus paloi asumattomassa pihapiirissä Jäälissä

Sau­na­ra­ken­nus paloi asu­mat­to­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä Jää­lis­sä

16.06.2022 09:21 3
Autiotalo paloi Oulun Parkkisenkankaalla – syttymissyystä ei tietoa

Au­tio­ta­lo paloi Oulun Park­ki­sen­kan­kaal­la – syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

14.06.2022 19:52 5
Linja-auto syttyi tuleen Kajaanintiellä – henkilövahingoilta vältyttiin

Lin­ja-au­to syttyi tuleen Ka­jaa­nin­tiel­lä – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

14.06.2022 11:45 4
Asumaton rakennus paloi kokonaan Tahkokankaalla Oulussa – palosta muodostui runsaasti savua, tilanteessa ei henkilövahinkoja

Asu­ma­ton ra­ken­nus paloi ko­ko­naan Tah­ko­kan­kaal­la Oulussa – palosta muo­dos­tui run­saas­ti savua, ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

14.06.2022 06:43 26
Kuorma-auton maalisäiliö syttyi palamaan Iissä, tie oli suljettuna räjähdysvaaran vuoksi

Kuor­ma-au­ton maa­li­säi­liö syttyi pa­la­maan Iissä, tie oli sul­jet­tu­na rä­jäh­dys­vaa­ran vuoksi

13.06.2022 12:54 2