Tulipalot
Viimeisin 4 tuntia
Traktori sytytti rehusiilon palamaan Pellossa – tuli oli leviämässä navettarakennukseen

Trak­to­ri sytytti re­hu­sii­lon pa­la­maan Pel­los­sa – tuli oli le­viä­mäs­sä na­vet­ta­ra­ken­nuk­seen

08:56 0
Viimeisin 24 tuntia
Kerrostalohuoneisto paloi asuinkelvottomaksi Pyykösjärvellä tiistai-iltapäivänä – palo onnistuttiin rajaamaan yhteen asuntoon

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­to paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Pyy­kös­jär­vel­lä tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä – palo on­nis­tut­tiin ra­jaa­maan yhteen asun­toon

11.08.2020 17:14 0
Rivitalohuoneisto paloi asuinkelvottomaksi Iissä – pelastuslaitos tutkii syttymissyytä

Ri­vi­ta­lo­huo­neis­to paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Iissä – pe­las­tus­lai­tos tutkii syt­ty­mis­syy­tä

11.08.2020 13:21 0
Varastorakennus roihahti tuleen Kemissä – 60 neliön rakennus tuhoutui täysin

Va­ras­to­ra­ken­nus roi­hah­ti tuleen Kemissä – 60 neliön ra­ken­nus tu­hou­tui täysin

11.08.2020 10:46 0
Viikko
Rantamökissä syttyi tulipalo Kuusamossa – palo sai alkunsa saunan katosta

Ran­ta­mö­kis­sä syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palo sai alkunsa saunan katosta

10.08.2020 23:03 0
Liikekeskuksen ravintolan varastossa syttyi tulipalo Keminmaassa – pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palon syttymissyytä

Lii­ke­kes­kuk­sen ra­vin­to­lan va­ras­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­min­maas­sa – pe­las­tus­lai­tos ja poliisi sel­vit­tä­vät palon syt­ty­mis­syy­tä

08.08.2020 17:32 0
Tilaajille
Omakotitalon kattorakenteet paloivat Kaakkurissa, talo on sammutustöiden jälkeen asuinkelvoton – paikalla on alkanut palonsyyntutkinta

Oma­ko­ti­ta­lon kat­to­ra­ken­teet pa­loi­vat Kaak­ku­ris­sa, talo on sam­mu­tus­töi­den jälkeen asuin­kel­vo­ton – pai­kal­la on alkanut pa­lon­syyn­tut­kin­ta

07.08.2020 18:06 0
Torniossa syttyi palamaan autotallissa ollut pieni pihakuormaaja – ei tietoa syttymissyystä

Tor­nios­sa syttyi pa­la­maan au­to­tal­lis­sa ollut pieni pi­ha­kuor­maa­ja – ei tietoa syt­ty­mis­syys­tä

06.08.2020 10:32 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Suomussalmen tehdaspalossa ei epäillä rikosta – palon uskotaan saaneen alkunsa tuotantotilan poistoilmapuhaltimen läheisyydestä

Suo­mus­sal­men teh­das­pa­los­sa ei epäillä rikosta – palon us­ko­taan saaneen alkunsa tuo­tan­to­ti­lan pois­to­il­ma­pu­hal­ti­men lä­hei­syy­des­tä

04.08.2020 10:50 0
Skootteri paloi kerrostalon pyörävarastossa Rovaniemellä – poliisi tutkii syttymissyytä

Skoot­te­ri paloi ker­ros­ta­lon pyö­rä­va­ras­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä – poliisi tutkii syt­ty­mis­syy­tä

04.08.2020 06:48 0
Salama iski autokatokseen ja sytytti palon Pudasjärvellä – katoksessa ollut auto kärsi vahinkoja

Salama iski au­to­ka­tok­seen ja sytytti palon Pu­das­jär­vel­lä – ka­tok­ses­sa ollut auto kärsi va­hin­ko­ja

02.08.2020 12:02
Ulkosaunarakennus kärähti käyttökelvottomaksi Kemissä – palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Ul­ko­sau­na­ra­ken­nus kärähti käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Kemissä – palosta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

01.08.2020 16:47 0
Stora Enson Veitsiluodon tehtaan saharakennuksessa syttyi tulipalo – yksi henkilö jatkotutkimuksiin

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan sa­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi henkilö jat­ko­tut­ki­muk­siin

28.07.2020 10:14 0
Tilaajille
Omakotitalon saunassa syttyi tulipalo Oulun Herukassa – yksi savulle altistunut vietiin tarkistettavaksi sairaalaan

Oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun He­ru­kas­sa – yksi savulle al­tis­tu­nut vietiin tar­kis­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

23.07.2020 21:23
Rekan perävaunu syttyi tuleen Nelostiellä Rovaniemen keskustan kohdalla – etelään menevät kaistat taas avattu liikenteelle

Rekan pe­rä­vau­nu syttyi tuleen Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­men kes­kus­tan koh­dal­la – etelään menevät kaistat taas avattu lii­ken­teel­le

23.07.2020 19:12 0
Tilaajille
Maastopalot riehuvat Kreikan rannikolla – paloista ei ole aiheutunut vahinkoja ihmisille

Maas­to­pa­lot rie­hu­vat Kreikan ran­ni­kol­la – pa­lois­ta ei ole ai­heu­tu­nut va­hin­ko­ja ih­mi­sil­le

23.07.2020 17:23 0
Kysyimme: Kenen vastuulla on palaneiden ajoneuvojen raatojen siivous?

Ky­syim­me: Kenen vas­tuul­la on pa­la­nei­den ajo­neu­vo­jen raa­to­jen sii­vous?

23.07.2020 13:56
Tilaajille
Kaksi lasta pelastui tulipalosta hyppäämällä kolmannesta kerroksesta auttajien käsivarsille Ranskassa – "Suljin silmäni ja hyppäsin"

Kaksi lasta pe­las­tui tu­li­pa­los­ta hyp­pää­mäl­lä kol­man­nes­ta ker­rok­ses­ta aut­ta­jien kä­si­var­sil­le Rans­kas­sa – "Suljin silmäni ja hyp­pä­sin"

23.07.2020 12:21 0
Ravintola vaurioitui pahoin tulipalossa Koskelantiellä, yläpuolella sijaitseviin asuntoihin tuli savuvahinkoja

Ra­vin­to­la vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Kos­ke­lan­tiel­lä, ylä­puo­lel­la si­jait­se­viin asun­toi­hin tuli sa­vu­va­hin­ko­ja

23.07.2020 06:30 2
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Kemin Takajärvellä – tuli uhkasi levitä myös viereiseen rakennukseen

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kemin Ta­ka­jär­vel­lä – tuli uhkasi levitä myös vie­rei­seen ra­ken­nuk­seen

23.07.2020 06:14 0