Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tulipalot
Kuukausi
Hirsimökki paloi Muhoksella sunnuntaiaamuna

Hir­si­mök­ki paloi Mu­hok­sel­la sun­nun­tai­aa­mu­na

19.03.2023 10:14
Rivitaloasunto paloi Sotkamossa

Ri­vi­ta­lo­asun­to paloi Sot­ka­mos­sa

18.03.2023 08:51
Ulkorakennus roihahti liekkeihin Muhoksella tunteja tulitöiden jälkeen – pelastuslaitos muistuttaa tulitöiden vaaroista

Ul­ko­ra­ken­nus roi­hah­ti liek­kei­hin Mu­hok­sel­la tunteja tu­li­töi­den jälkeen – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa tu­li­töi­den vaa­rois­ta

18.03.2023 08:43 3
Korjaamohalliin isot vahingot tulipalossa Kolarin keskustassa – kukaan ei loukkaantunut palossa

Kor­jaa­mo­hal­liin isot va­hin­got tu­li­pa­los­sa Kolarin kes­kus­tas­sa – ­ku­kaan ei louk­kaan­tu­nut palossa

13.03.2023 06:27
Autotallipalo aiheutti suuren palohälytyksen Kalajoella

Au­to­tal­li­pa­lo ai­heut­ti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ka­la­joel­la

11.03.2023 17:38
Asiantuntijat: Jääkaappiin ei saa rakentaa savustinta – itse tehdyt savustimet aiheuttavat usein palovahinkoja

Asian­tun­ti­jat: Jää­kaap­piin ei saa ra­ken­taa sa­vus­tin­ta – itse tehdyt sa­vus­ti­met ai­heut­ta­vat usein pa­lo­va­hin­ko­ja

10.03.2023 13:01 13
Vanha navetta tuhoutui tulipalossa Pyhäjärvellä, syttymissyy ei ole tiedossa

Vanha navetta tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­jär­vel­lä, syt­ty­mis­syy ei ole tie­dos­sa

10.03.2023 08:44 2
Linja-auton moottorissa syttyi tulipalo kesken ajon Kempeleessä

Lin­ja-au­ton moot­to­ris­sa syttyi tu­li­pa­lo kesken ajon Kem­pe­lees­sä

09.03.2023 12:46 5
Autokatos sekä useita autoja tuhoutui palossa Oulun Hönttämäessä

Au­to­ka­tos sekä useita autoja tu­hou­tui palossa Oulun Hönt­tä­mäes­sä

09.03.2023 12:06 6
Tuli tuhosi omakotitalon Siikalatvalla, kireä pakkanen vaikeutti sammutustöitä

Tuli tuhosi oma­ko­ti­ta­lon Sii­ka­lat­val­la, kireä pak­ka­nen vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

09.03.2023 08:40
Yksi ihminen pelastettiin kerrostalon tulipalosta Oulun Karjasillalla

Yksi ihminen pe­las­tet­tiin ker­ros­ta­lon tu­li­pa­los­ta Oulun Kar­ja­sil­lal­la

07.03.2023 06:46 3
Sähkökeskus kärähti Tornion Elämystehdas Lapparilla – aiheutti ison palohälytyksen

Säh­kö­kes­kus kärähti Tornion Elä­mys­teh­das Lap­pa­ril­la – ai­heut­ti ison pa­lo­hä­ly­tyk­sen

06.03.2023 10:58
Tilaajille
Kolme henkilöä toimitettiin jatkohoitoon palavasta omakotitalosta Rovaniemellä

Kolme hen­ki­löä toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon pa­la­vas­ta oma­ko­ti­ta­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

06.03.2023 00:12
Lomahuoneiston saunatiloissa syttyi tulipalo Levin keskustassa, asukkaat evakuoitiin

Lo­ma­huo­neis­ton sau­na­ti­lois­sa syttyi tu­li­pa­lo Levin kes­kus­tas­sa, asuk­kaat eva­kuoi­tiin

04.03.2023 14:48
Tilaajille
Sahauspölystä alkaneen kytöpalon sammutus pakotti palokunnan purkamaan tiiliseinää Kemin Stora Enson sahalla Veitsiluodossa

Sa­haus­pö­lys­tä al­ka­neen ky­tö­pa­lon sam­mu­tus pakotti pa­lo­kun­nan pur­ka­maan tii­li­sei­nää Kemin Stora Enson sahalla Veit­si­luo­dos­sa

04.03.2023 08:11
Vikaantunut saunan kiuas paloi pienellä liekillä Linnanmaalla – tuli ei levinnyt laajemmalle

Vi­kaan­tu­nut saunan kiuas paloi pie­nel­lä lie­kil­lä Lin­nan­maal­la – tuli ei le­vin­nyt laa­jem­mal­le

22.02.2023 19:21 2
Vanhemmat
Omakotitalon lämmityskattilan hormin tuntumassa paloi Muhoksella

Oma­ko­ti­ta­lon läm­mi­tys­kat­ti­lan hormin tun­tu­mas­sa paloi Mu­hok­sel­la

18.02.2023 16:59
Henkilöauto syttyi palamaan parkkihallissa Toppilansalmessa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan park­ki­hal­lis­sa Top­pi­lan­sal­mes­sa

17.02.2023 13:03 6
Selluvillalla lastattu rekka syttyi palamaan Siikajoella

Sel­lu­vil­lal­la las­tat­tu rekka syttyi pa­la­maan Sii­ka­joel­la

17.02.2023 07:05 1
Omakotitalo vaurioitui pahoin tulipalossa Sievissä – tuli levisi yläpohjaan ja kattorakenteisiin

Oma­ko­ti­ta­lo vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Sie­vis­sä – tuli levisi ylä­poh­jaan ja kat­to­ra­ken­tei­siin

13.02.2023 16:46