Tulipalot
Viimeisin tunti
Inarissa rakennuspalo, mökki tuhoutui täysin

Ina­ris­sa ra­ken­nus­pa­lo, mökki tu­hou­tui täysin

23:13 0
Kuukausi ja vanhemmat
Auto roihusi pihalla ja oli vaarassa sytyttää talon palamaan Oulunsalossa – poikaporukka herätti talonväen

Auto roihusi pihalla ja oli vaa­ras­sa sy­tyt­tää talon pa­la­maan Ou­lun­sa­los­sa – poi­ka­po­ruk­ka herätti ta­lon­väen

19.09.2020 17:39 0
Rovaniemellä Räväsjärventiellä palanut omakotitalo tuhoutui täysin

Ro­va­nie­mel­lä Rä­väs­jär­ven­tiel­lä palanut oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin

19.09.2020 16:08 0
Tilaajille
Kerrostalokaksiossa syttyi tulipalo Oulun Kaakkurissa – kolme ihmistä vietiin hoidettaviksi ja kissa eläinlääkäriin

Ker­ros­ta­lo­kak­sios­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun Kaak­ku­ris­sa – kolme ihmistä vietiin hoi­det­ta­vik­si ja kissa eläin­lää­kä­riin

16.09.2020 07:00 0
Asukas sai palovammoja  – omakotitalo tuhoutui tulipalossa Suomussalmella

Asukas sai pa­lo­vam­mo­ja – oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Suo­mus­sal­mel­la

14.09.2020 14:55 0

Asuin­käy­tös­sä ol­lees­sa van­has­sa kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut

14.09.2020 10:37 0

Sa­ha­ra­ken­nuk­sen kui­vaa­mos­sa pa­lon­al­ku Kuh­mos­sa, va­hin­got jäivät pie­nik­si

14.09.2020 10:06 0
Viljasiilo roihahti liekkeihin Vaalassa – liekit eivät päässeet leviämään siilon ulkopuolelle

Vil­ja­sii­lo roi­hah­ti liek­kei­hin Vaa­las­sa – liekit eivät pääs­seet le­viä­mään siilon ul­ko­puo­lel­le

10.09.2020 10:19 0
Tuhannet turvapaikanhakijat joutuivat taivasalle – Morian pakolaisleiri tuhoutui yöllisessä tulipalossa

Tu­han­net tur­va­pai­kan­ha­ki­jat jou­tui­vat tai­va­sal­le – Morian pa­ko­lais­lei­ri tu­hou­tui yöl­li­ses­sä tu­li­pa­los­sa

09.09.2020 10:47 0
Laitevaurio aiheutti tulipalon sähköasemalla Keminmaassa – "Itse asemaan ei tullut vaurioita, mutta laite tuhoutui täysin"

Lai­te­vau­rio ai­heut­ti tu­li­pa­lon säh­kö­ase­mal­la Ke­min­maas­sa – "Itse asemaan ei tullut vau­rioi­ta, mutta laite tu­hou­tui täysin"

09.09.2020 06:40 0
Muoviastia kärysi keittiön liedellä Sievissä, palo ei päässyt leviämään rakenteisiin

Muo­vi­as­tia kärysi keit­tiön lie­del­lä Sie­vis­sä, palo ei päässyt le­viä­mään ra­ken­tei­siin

08.09.2020 14:50 0
Savunhaju seuraa Finlanders-yhtyeen loppukiertuetta Lapissa lauantaisen Pohjantien bussipalon jälkeen – ”Kävi tosi tuuri, ettei palo tapahtunut keskellä metsää"

Sa­vun­ha­ju seuraa Fin­lan­ders-yh­tyeen lop­pu­kier­tuet­ta Lapissa lauan­tai­sen Poh­jan­tien bus­si­pa­lon jälkeen – ”Kävi tosi tuuri, ettei palo ta­pah­tu­nut kes­kel­lä metsää"

07.09.2020 13:59 1
Tilaajille

Moot­to­ri­pyö­rä syttyi au­to­tal­lis­sa, al­ku­sam­mu­tus pelasti ti­lan­teen

07.09.2020 06:42 0
Viljankuivaimessa syttyi palo Tyrnävällä, palokunta tuli hätiin

Vil­jan­kui­vai­mes­sa syttyi palo Tyr­nä­väl­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

06.09.2020 15:12 0
Yksi henkilö loukkaantui kerrostalossa syttyneessä tulipalossa Raahessa

Yksi henkilö louk­kaan­tui ker­ros­ta­los­sa syt­ty­nees­sä tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

05.09.2020 22:30 0
Finlanders-yhtyeen bussi syttyi ilmiliekkeihin kesken ajon Pohjantiellä Ouluntullissa – matkustajat pääsivät ajoissa ulos

Fin­lan­ders-yh­tyeen bussi syttyi il­mi­liek­kei­hin kesken ajon Poh­jan­tiel­lä Ou­lun­tul­lis­sa – mat­kus­ta­jat pää­si­vät ajoissa ulos

05.09.2020 15:26 4
Astianpesukone syttyi palamaan paritalossa Nokelassa

As­tian­pe­su­ko­ne syttyi pa­la­maan pa­ri­ta­los­sa No­ke­las­sa

04.09.2020 20:43 0
Väliaikainen viipalekoulu vuoden päästä Kiimingin Alakylään – Tänä talvena opiskellaan liikuntasaliin tehdyissä luokissa

Vä­li­ai­kai­nen vii­pa­le­kou­lu vuoden päästä Kii­min­gin Ala­ky­lään – Tänä talvena opis­kel­laan lii­kun­ta­sa­liin teh­dyis­sä luo­kis­sa

04.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Nosturiauton palo tyhjensi Kittilän kultakaivoksen – henkilövahingoilta vältyttiin

Nos­tu­ri­au­ton palo tyh­jen­si Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.09.2020 06:26 0
Tuli roihusi terassilla ja asukas nukkui sisällä – Lehdenjakaja Ismo Nevala sammutti paloa kantamalla vettä järvestä ja pelasti kiitollisen asukkaan hengen: "Tässä paikalla saattaisi olla nokikasa"

Tuli roihusi te­ras­sil­la ja asukas nukkui sisällä – Leh­den­ja­ka­ja Ismo Nevala sam­mut­ti paloa kan­ta­mal­la vettä jär­ves­tä ja pelasti kii­tol­li­sen asuk­kaan hengen: "Tässä pai­kal­la saat­tai­si olla no­ki­ka­sa"

01.09.2020 13:01 1
Tilaajille