Tulipalot
Viimeisin tunti
Villaelementtilastissa ollut rekka roihusi ja katkaisi liikenteen tunneiksi Käsivarrentiellä Enontekiöllä

Vil­la­ele­ment­ti­las­tis­sa ollut rekka roihusi ja kat­kai­si lii­ken­teen tun­neik­si Kä­si­var­ren­tiel­lä Enon­te­kiöl­lä

06:15
Viikko
Luhtitaloasunnon parveke roihahti liekkeihin Kiimingissä – palokunta sai tilanteen hallintaan nopeasti, mutta palo levisi jonkin verran rakennuksen yläpohjaan

Luh­ti­ta­lo­asun­non parveke roi­hah­ti liek­kei­hin Kii­min­gis­sä – pa­lo­kun­ta sai ti­lan­teen hal­lin­taan no­peas­ti, mutta palo levisi jonkin verran ra­ken­nuk­sen ylä­poh­jaan

17.04.2021 22:08 5
Rivitalon asukkaat selvisivät säikähdyksellä Ylivieskassa – tulipalo meinasi levitä talon yläpohjaan

Ri­vi­ta­lon asuk­kaat sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä Yli­vies­kas­sa – tu­li­pa­lo meinasi levitä talon ylä­poh­jaan

16.04.2021 20:06 1
Biojätekasa syttyi tuleen jätehallin sisäpuolella – palosta ei aiheutunut vaaraa ihmisille tai rakennuksille

Bio­jä­te­ka­sa syttyi tuleen jä­te­hal­lin si­sä­puo­lel­la – palosta ei ai­heu­tu­nut vaaraa ih­mi­sil­le tai ra­ken­nuk­sil­le

16.04.2021 17:09
Auto syttyi uhkaavasti tuleen tallin sisällä – paikalle hälytettiin aluksi pelastusjoukkue

Auto syttyi uh­kaa­vas­ti tuleen tallin sisällä – pai­kal­le hä­ly­tet­tiin aluksi pe­las­tus­jouk­kue

14.04.2021 15:45 1
Uhkaava tilanne Kajaanissa: Öljykattila syttyi palamaan teollisuusrakennuksen sisällä

Uhkaava tilanne Ka­jaa­nis­sa: Öl­jy­kat­ti­la syttyi pa­la­maan teol­li­suus­ra­ken­nuk­sen sisällä

12.04.2021 23:57
Omakotitalo tuhoutui korjauskelvottomaksi Siikajoella varhain maanantaiaamuna – pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli ilmiliekeissä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la varhain maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le talo oli il­mi­lie­keis­sä

12.04.2021 10:37
Kuukausi ja vanhemmat
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pyhäjoella – savua levisi asutusalueelle

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – savua levisi asu­tus­alueel­le

11.04.2021 15:22 1
Rekkahallissa syttyi tulipalo Oulaisissa – vahingot jäivät vähäisiksi

Rek­ka­hal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Ou­lai­sis­sa – va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

11.04.2021 11:54
Aura-auto kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa Kemissä

Au­ra-au­to kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Kemissä

09.04.2021 06:21
Kuorma-auton kyydissä ollut haketin paloi Tornion Kitkiäisvaarassa

Kuor­ma-au­ton kyy­dis­sä ollut haketin paloi Tornion Kit­kiäis­vaa­ras­sa

07.04.2021 20:27 1
Tilaajille
Tulipalo runteli omakotitalon asuinkelvottomaan kuntoon Kempeleessä

Tu­li­pa­lo runteli oma­ko­ti­ta­lon asuin­kel­vot­to­maan kuntoon Kem­pe­lees­sä

05.04.2021 23:25 1
Varastokontti tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä

Va­ras­to­kont­ti tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

04.04.2021 20:01
Palokunta sammutti lankalauantaina Oulaisissa puukasan, joka ei ollut pääsiäiskokko

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti lan­ka­lauan­tai­na Ou­lai­sis­sa puu­ka­san, joka ei ollut pää­siäis­kok­ko

03.04.2021 22:28 1
Tilaajille
Ylivieskassa on sunnuntaina juhla, joka on päätepiste tragedialle
Kolumni Sanna Keskinen

Yli­vies­kas­sa on sun­nun­tai­na juhla, joka on pää­te­pis­te tra­ge­dial­le

03.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Mikrossa kärähtänyt ruoka savutti sankasti kemiläisessä kerrostaloasunnossa – naapuritkin evakuoitiin käryn takia

Mik­ros­sa kä­räh­tä­nyt ruoka savutti san­kas­ti ke­mi­läi­ses­sä ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa – naa­pu­rit­kin eva­kuoi­tiin käryn takia

02.04.2021 12:54
Kärähtänyt kahvinkeitin aiheutti palohälytyksen potilashuoneessa Kemissä

Kä­räh­tä­nyt kah­vin­kei­tin ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen po­ti­las­huo­nees­sa Kemissä

31.03.2021 06:26
Kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo Oulun keskustassa, palo saatiin nopeasti hallintaan

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun kes­kus­tas­sa, palo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

30.03.2021 21:08
Tulipalo aiheutti isot vahingot omakotitalon sisätiloihin Kuhmossa

Tu­li­pa­lo ai­heut­ti isot va­hin­got oma­ko­ti­ta­lon si­sä­ti­loi­hin Kuh­mos­sa

30.03.2021 15:59
Kerrostalon väestönsuojatiloissa tahallaan sytytetty palo työllisti palokuntaa Rovaniemen keskustassa

Ker­ros­ta­lon väes­tön­suo­ja­ti­lois­sa ta­hal­laan sy­ty­tet­ty palo työl­lis­ti pa­lo­kun­taa Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

27.03.2021 20:19