Tulipalot
Viikko
Rivitaloasunnossa yöllä sytytetty tulipalo tuhosi yhtä huoneistoa Ylivieskassa, poliisi tutkii paloa tuhotyönä

Ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa yöllä sy­ty­tet­ty tu­li­pa­lo tuhosi yhtä huo­neis­toa Yli­vies­kas­sa, poliisi tutkii paloa tu­ho­työ­nä

17.01.2022 07:01

Ko­ne­hal­lin seinä syttyi pa­la­maan Puo­lan­gal­la, palo saatiin sam­mu­maan no­peas­ti

16.01.2022 20:18
Kerrostalohuoneistossa syttyi palonalku Toppilassa

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­tos­sa syttyi pa­lon­al­ku Top­pi­las­sa

16.01.2022 16:31
Oikosulku sulatti auton kojelaudan Ylitorniolla, palo ei päässyt leviämään rakennuksiin

Oi­ko­sul­ku sulatti auton ko­je­lau­dan Yli­tor­niol­la, palo ei päässyt le­viä­mään ra­ken­nuk­siin

15.01.2022 19:23 1
Kompressori syttyi palamaan Tupoksen moduulikoulun lämpökeskuksessa Limingassa

Komp­res­so­ri syttyi pa­la­maan Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun läm­pö­kes­kuk­ses­sa Li­min­gas­sa

14.01.2022 19:18
Kuukausi ja vanhemmat

Au­to­pa­lo uhkasi levitä ra­ken­nuk­seen Yli­vies­kas­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut palossa

11.01.2022 06:41
Lämmityskaapeli syttyi palamaan rännissä Pyhäjärvellä

Läm­mi­tys­kaa­pe­li syttyi pa­la­maan rän­nis­sä Py­hä­jär­vel­lä

11.01.2022 10:53
Henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon pihassa Oulunsalossa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon pihassa Ou­lun­sa­los­sa

10.01.2022 09:17
Autotalli kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Oulunsalossa – "Pieni riski siinä oli"

Au­to­tal­li kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa – "Pieni riski siinä oli"

10.01.2022 00:14
Omakotitalo vaurioitui tulipalossa Kalajoella – henkilövahingoilta vältyttiin, talon kissa selvisi säikähdyksellä

Oma­ko­ti­ta­lo vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Ka­la­joel­la – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin, talon kissa selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

09.01.2022 19:24 3
Kiukaan vastus hajosi Kuusamossa, liekit ja kipinöinti hälyttivät paikalle pelastuslaitoksen

Kiukaan vastus hajosi Kuu­sa­mos­sa, liekit ja ki­pi­nöin­ti hä­lyt­ti­vät pai­kal­le pe­las­tus­lai­tok­sen

08.01.2022 21:25
Automaalaamossa syttyi tulipalo Haukiputaalla

Au­to­maa­laa­mos­sa syttyi tu­li­pa­lo Hau­ki­pu­taal­la

07.01.2022 21:54
Ruoan kärähtäminen toi palokunnan paikalle kerrostaloon Hallituskadulle

Ruoan kä­räh­tä­mi­nen toi pa­lo­kun­nan pai­kal­le ker­ros­ta­loon Hal­li­tus­ka­dul­le

04.01.2022 20:00
Liedelle jäänyt tavara kärysi ja levitti runsaasti savua kerrostaloasuntoon Kemissä

Lie­del­le jäänyt tavara kärysi ja levitti run­saas­ti savua ker­ros­ta­lo­asun­toon Kemissä

02.01.2022 22:34
Vuoden vaihtuminen työllisti pelastuslaitosta ja poliisia Oulun alueella – Jätekatoksessa yöllä sytytetty palo uhkasi kerrostaloa ja vaurioitti autoja Merikoskenkadulla

Vuoden vaih­tu­mi­nen työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta ja po­lii­sia Oulun alueel­la – Jä­te­ka­tok­ses­sa yöllä sy­ty­tet­ty palo uhkasi ker­ros­ta­loa ja vau­rioit­ti autoja Me­ri­kos­ken­ka­dul­la

01.01.2022 09:25 6
Sodankylän jääkäriprikaatin sähköpääkeskuksessa syttyi tulipalo

So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tin säh­kö­pää­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo

31.12.2021 19:18
Hotellin piipussa syttyi nokipalo Sodankylän Luostolla – asiakkaat evakuoitiin varotoimenpiteenä

Ho­tel­lin pii­pus­sa syttyi no­ki­pa­lo So­dan­ky­län Luos­tol­la – asiak­kaat eva­kuoi­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä

31.12.2021 19:40
Sähkömoottori syttyi Pölkky Oy:n höyläämöllä Kuusamossa, henkilöstön tekemä alkusammutus pelasti tilanteen

Säh­kö­moot­to­ri syttyi Pölkky Oy:n höy­lää­möl­lä Kuu­sa­mos­sa, hen­ki­lös­tön tekemä al­ku­sam­mu­tus pelasti ti­lan­teen

31.12.2021 14:27
Torniossa syttyi tulipalo omakotitalon kellarissa

Tor­nios­sa syttyi tu­li­pa­lo oma­ko­ti­ta­lon kel­la­ris­sa

30.12.2021 23:47 1
Omakotitalon lisärakennus paloi Lumijoella

Oma­ko­ti­ta­lon li­sä­ra­ken­nus paloi Lu­mi­joel­la

29.12.2021 22:01