Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Edut: Pohteen väki saa­mas­sa isomman etu­se­te­lin kuin Oulun hen­ki­lös­tö

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Tulipalot
Viimeisin 24 tuntia
Rivitalon päätyasunto tuhoutui tulipalossa Ranualla – asunto oli kauttaaltaan tulessa palokunnan saapuessa paikalle

Ri­vi­ta­lon pää­ty­asun­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ra­nual­la – asunto oli kaut­taal­taan tulessa pa­lo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le

06.12.2022 23:30
Tulipalo tuhosi rekan perävaunun Kemissä

Tu­li­pa­lo tuhosi rekan pe­rä­vau­nun Kemissä

06.12.2022 23:03
Kynttilästä alkanut tulipalo aiheutti savuvahinkoja kerrostalossa Oulun Heinäpäässä

Kynt­ti­läs­tä alkanut tu­li­pa­lo ai­heut­ti sa­vu­va­hin­ko­ja ker­ros­ta­los­sa Oulun Hei­nä­pääs­sä

06.12.2022 22:27 3
Viikko
Öljypoltin hajosi teollisuusrakennuksessa Iissä – yksi sai palovammoja

Öl­jy­pol­tin hajosi teol­li­suus­ra­ken­nuk­ses­sa Iissä – yksi sai pa­lo­vam­mo­ja

06.12.2022 08:32
Nokipalo hälytti palokunnan ja nuohoojan paikalle Siikajoella, tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja

No­ki­pa­lo hälytti pa­lo­kun­nan ja nuo­hoo­jan pai­kal­le Sii­ka­joel­la, ti­lan­tees­ta ei syn­ty­nyt hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

05.12.2022 23:50 2
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaan kuntoon Sodankylässä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­maan kuntoon So­dan­ky­läs­sä

03.12.2022 08:49
Savusauna tuhoutui suurelta osin tulipalossa Kärsämäellä

Sa­vu­sau­na tu­hou­tui suu­rel­ta osin tu­li­pa­los­sa Kär­sä­mäel­lä

02.12.2022 21:19
Ihminen pelastettiin palavasta asunnosta Kemin Mäntylässä – pienkerrostalon asukkaat evakuoitiin

Ihminen pe­las­tet­tiin pa­la­vas­ta asun­nos­ta Kemin Män­ty­läs­sä – pien­ker­ros­ta­lon asuk­kaat eva­kuoi­tiin

01.12.2022 08:16
Tilaajille
Kaupan varastotiloissa puristimeen päätynyt akkuparisto aiheutti käryä ja palohälytyksen Kalajoella

Kaupan va­ras­to­ti­lois­sa pu­ris­ti­meen pää­ty­nyt ak­ku­pa­ris­to ai­heut­ti käryä ja pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ka­la­joel­la

30.11.2022 14:58
Kuukausi ja vanhemmat
Kevitsan kaivosalueella tulipalo – kevytrakenteinen pressuhalli tuhoutui täysin

Ke­vit­san kai­vos­alueel­la tu­li­pa­lo – ke­vyt­ra­ken­tei­nen pres­su­hal­li tu­hou­tui täysin

28.11.2022 20:25
Tilaajille
Tulipalo tuhosi savusaunan Alavieskassa

Tu­li­pa­lo tuhosi sa­vu­sau­nan Ala­vies­kas­sa

27.11.2022 20:08
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Oulun Kuivasrannan alueella

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Oulun Kui­vas­ran­nan alueel­la

21.11.2022 17:52
Vapaa-ajan asunto tuhoutui tulipalossa Haapajärvellä

Va­paa-ajan asunto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä

21.11.2022 08:28
Naapuri ilmoitti asunnon postiluukusta tulevan savua Heinäpäässä – paikalle ensimmäisenä ehtinyt poliisi mursi oven ja herätti asukkaan

Naapuri il­moit­ti asunnon pos­ti­luu­kus­ta tulevan savua Hei­nä­pääs­sä – pai­kal­le en­sim­mäi­se­nä ehtinyt poliisi mursi oven ja herätti asuk­kaan

20.11.2022 00:05 10
Ranualaisen Petri Mannisen elämäntyö paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen kalastaja on rakentanut raunioille uuden jalostamon ja nostanut järvestä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

Ra­nua­lai­sen Petri Man­ni­sen elä­män­työ paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen ka­las­ta­ja on ra­ken­ta­nut rau­nioil­le uuden ja­los­ta­mon ja nos­ta­nut jär­ves­tä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

19.11.2022 14:00 17
Tilaajille
Tuotantokäytöstä poistettu navettarakennus paloi maan tasalle Sotkamossa

Tuo­tan­to­käy­tös­tä pois­tet­tu na­vet­ta­ra­ken­nus paloi maan tasalle Sot­ka­mos­sa

19.11.2022 08:51 6
Omakotitalo paloi Tervolassa Nelostien varrella – tien yksi kaista suljettu liikenteeltä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Ter­vo­las­sa Ne­los­tien var­rel­la – tien yksi kaista sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

15.11.2022 23:05
Kuorma-auto syttyi palamaan käynnistystilanteessa Oulussa

Kuor­ma-au­to syttyi pa­la­maan käyn­nis­tys­ti­lan­tees­sa Oulussa

15.11.2022 09:38 3
Tulipalo vaurioitti omakotitalon varastorakennusta Pyhäjoella, pelastuslaitos arvioi syttymissyyksi sähköasennuksia – "Kohteessa oli sähköauto latauksessa"

Tu­li­pa­lo vau­rioit­ti oma­ko­ti­ta­lon va­ras­to­ra­ken­nus­ta Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos arvioi syt­ty­mis­syyk­si säh­kö­asen­nuk­sia – "Koh­tees­sa oli säh­kö­au­to la­tauk­ses­sa"

13.11.2022 18:39
Tulipalo katkaisi verkkoyhteydet hetkeksi Kalevan toimituksen rakennuksessa Oulun Karjasillalla

Tu­li­pa­lo kat­kai­si verk­ko­yh­tey­det het­kek­si Kalevan toi­mi­tuk­sen ra­ken­nuk­ses­sa Oulun Kar­ja­sil­lal­la

09.11.2022 15:29 1