Käräjäoikeus: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

Energiantuotanto: Ener­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat pump­pu­voi­ma­loi­ta tois­ten­sa naa­pu­riin Ke­mi­jär­vel­lä

Luitko jo tämän: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ha­ke­vat­ko he Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tulipalot
Viimeisin 4 tuntia
Rantakadun tulipalojen sytyttäjäksi epäilty mies vangittiin Oulussa

Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

15:46 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Sähköjohdon käry aiheutti savuvahinkoja liikekiinteistöön Kuusamossa

Säh­kö­joh­don käry ai­heut­ti sa­vu­va­hin­ko­ja lii­ke­kiin­teis­töön Kuu­sa­mos­sa

10:46
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Liimapuutehtaalla tulipalo Ranualla

Lii­ma­puu­teh­taal­la tu­li­pa­lo Ra­nual­la

29.02.2024 23:17
Viikko
Oulun tulipalojen tutkinnassa painava rikosnimike – "Rangaistus on lähes poikkeuksetta ehdotonta vankeutta"

Oulun tu­li­pa­lo­jen tut­kin­nas­sa painava ri­kos­ni­mi­ke – "Ran­gais­tus on lähes poik­keuk­set­ta eh­do­ton­ta van­keut­ta"

29.02.2024 16:04 5
Tilaajille
Hakekuivurin yöllinen palo aiheutti satojentuhansien vahingot GRK-konsernin biohiiltä tuottavassa laitoksessa Utajärvellä

Ha­ke­kui­vu­rin yöl­li­nen palo ai­heut­ti sa­to­jen­tu­han­sien va­hin­got GRK-kon­ser­nin bio­hiil­tä tuot­ta­vas­sa lai­tok­ses­sa Uta­jär­vel­lä

29.02.2024 11:48
Lapin pelastuslaitos tarkastaa järjestelmänsä Äkäslompolon turmahostellin virhekirjauksen vuoksi

Lapin pe­las­tus­lai­tos tar­kas­taa jär­jes­tel­män­sä Äkäs­lom­po­lon tur­ma­hos­tel­lin vir­he­kir­jauk­sen vuoksi

28.02.2024 21:27 2
Rantakadun tulipalot uhkasivat taas rakennuksia, joiden puolesta oululaiset taistelivat vuosikymmeniä

Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

28.02.2024 17:00 15
Tilaajille
Keskustan ja Toppilan tulipalojen sytyttäjäksi epäilty kiinni, tekoja tutkitaan törkeinä tuhotöinä – tahallisten roskispalojen määrä kasvanut Oulussa jyrkästi

Kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty kiinni, tekoja tut­ki­taan tör­kei­nä tu­ho­töi­nä – ta­hal­lis­ten ros­kis­pa­lo­jen määrä kas­va­nut Oulussa jyr­käs­ti

27.02.2024 15:19 24
Tilaajille
Pariskunta oli juuri tullut saunasta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyttävät tulipalon jäljet Oulun Rantakadulla

Pa­ris­kun­ta oli juuri tullut sau­nas­ta, kun tuli rikkoi ikkunan – Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

27.02.2024 11:44 12
Tilaajille
Kaksi tulipaloa roihusi Oulun Rantakadulla – Toppilassa oli aamuyöllä kolmas palo, jota myös epäillään tahallaan sytytetyksi

Kaksi tu­li­pa­loa roihusi Oulun Ran­ta­ka­dul­la – Top­pi­las­sa oli aa­mu­yöl­lä kolmas palo, jota myös epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si

27.02.2024 07:13 25
Tilaajille
Irtaimistoa kärysi kerrostalossa Oulaisissa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Ir­tai­mis­toa kärysi ker­ros­ta­los­sa Ou­lai­sis­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

25.02.2024 15:22
Äkäslompolossa palanut hostelli oli jäänyt pelastuslaitoksen valvonnan ulkopuolelle – viimeisen kymmenen vuoden ajalta ei löydy palotarkastuspöytäkirjoja

Äkäs­lom­po­los­sa palanut hos­tel­li oli jäänyt pe­las­tus­lai­tok­sen val­von­nan ul­ko­puo­lel­le – vii­mei­sen kym­me­nen vuoden ajalta ei löydy pa­lo­tar­kas­tus­pöy­tä­kir­jo­ja

23.02.2024 19:41 15
Tilaajille
Tulipalo vaurioitti satavuotiasta omakotitaloa Oulun Kastellissa – sisällä ollutta koiraa ei saatu pelastettua

Tu­li­pa­lo vau­rioit­ti sa­ta­vuo­tias­ta oma­ko­ti­ta­loa Oulun Kas­tel­lis­sa – sisällä ollutta koiraa ei saatu pe­las­tet­tua

23.02.2024 20:39 2
Kuukausi ja vanhemmat
Onni onnettomuudessa: kuumuudessa haljennut vesiputki sammutti saunassa olleen palon Saariselällä

Onni on­net­to­muu­des­sa: kuu­muu­des­sa hal­jen­nut ve­si­put­ki sam­mut­ti sau­nas­sa olleen palon Saa­ri­se­läl­lä

23.02.2024 13:32 1
Tilaajille
Omakotitalon pihasauna syttyi palamaan Kellon Kiviniemessä – syyksi epäillään sähkövikaa

Oma­ko­ti­ta­lon pi­ha­sau­na syttyi pa­la­maan Kellon Ki­vi­nie­mes­sä – syyksi epäil­lään säh­kö­vi­kaa

22.02.2024 13:08 2
Takahuoneessa kärynnyt loisteputkivalaisin tyhjensi Pub Kuution Kaijonharjussa

Ta­ka­huo­nees­sa kä­ryn­nyt lois­te­put­ki­va­lai­sin tyh­jen­si Pub Kuution Kai­jon­har­jus­sa

22.02.2024 06:19
Onnettomuustutkintakeskus: Äkäslompolon hostellipalo todennäköisimmin alkanut rakennuksen ulkopuolelta

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus: Äkäs­lom­po­lon hos­tel­li­pa­lo to­den­nä­köi­sim­min alkanut ra­ken­nuk­sen ul­ko­puo­lel­ta

21.02.2024 13:38 1
Tilaajille
Paavo Väyrysen omistaman hotellin kellarissa Keminmaassa syttyi tulipalo – noin 30 ihmistä evakuoitiin

Paavo Väy­ry­sen omis­ta­man ho­tel­lin kel­la­ris­sa Ke­min­maas­sa syttyi tu­li­pa­lo – noin 30 ihmistä eva­kuoi­tiin

20.02.2024 09:51
Tyrnävällä paloi muuntamo – pelastuslaitos sai uhkaavan palon sammutettua

Tyr­nä­väl­lä paloi muun­ta­mo – pe­las­tus­lai­tos sai uh­kaa­van palon sam­mu­tet­tua

19.02.2024 11:57 2
Henkilöauto syttyi palamaan autotallissa Kärsämäellä Frosteruksenkadulla

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan au­to­tal­lis­sa Kär­sä­mäel­lä Fros­te­ruk­sen­ka­dul­la

16.02.2024 18:11