Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

tuomiot
Rovaniemeläisnainen lainaili rahaa, jätti maksamatta ja yritti puijata pankkeja – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Ro­va­nie­me­läis­nai­nen lai­nai­li rahaa, jätti mak­sa­mat­ta ja yritti puijata pank­ke­ja – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen

25.08.2022 13:39 1
Tilaajille
Autoilija ja pyöräilijä törmäsivät Toppilassa – oikeudessa kuultiin ristiriitaisia väitteitä tapahtumien kulusta

Au­toi­li­ja ja pyö­räi­li­jä tör­mä­si­vät Top­pi­las­sa – oi­keu­des­sa kuul­tiin ris­ti­rii­tai­sia väit­tei­tä ta­pah­tu­mien kulusta

24.08.2022 21:10 21
Tilaajille
Kymmeniä solvaavia viestejä päivässä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen sakkoihin entisen avopuolison pitkäaikaisesta häiriköinnistä

Kym­me­niä sol­vaa­via vies­te­jä päi­väs­sä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen sak­koi­hin entisen avo­puo­li­son pit­kä­ai­kai­ses­ta häi­ri­köin­nis­tä

08.08.2022 13:53 1
Tilaajille
Pohjoispohjalainen mies kävi töissä ja nosti samalla Kelan työmarkkinatukea lähes kolmen vuoden ajan – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Poh­jois­poh­ja­lai­nen mies kävi töissä ja nosti samalla Kelan työ­mark­ki­na­tu­kea lähes kolmen vuoden ajan – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

01.06.2022 18:34 11
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kahdelle sakkoja Lehto Groupin tytäryhtiön tehtaalla sattuneesta kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta

Oikeus tuo­mit­si kah­del­le sakkoja Lehto Groupin ty­tär­yh­tiön teh­taal­la sat­tu­nees­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta työ­ta­pa­tur­mas­ta

31.05.2022 18:21 4
Tilaajille
Oululaismies tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen lapsipornon hallussapidosta – miehen laitteilta löytyi noin satatuhatta kuvaa

Ou­lu­lais­mies tuo­mit­tiin kolmen kuu­kau­den eh­dol­li­seen lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­dos­ta – ­mie­hen lait­teil­ta löytyi noin sa­ta­tu­hat­ta kuvaa

10.05.2022 17:21
Tilaajille
Nuori uhkaili sijoitusyksikön työntekijää kurkun auki viiltämisellä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja korvauksiin

Nuori uhkaili si­joi­tus­yk­si­kön työn­te­ki­jää kurkun auki viil­tä­mi­sel­lä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja kor­vauk­siin

04.05.2022 11:55 4
Tilaajille
Peliriippuvainen mies nosti naisystävänsä äidin tililtä kymmeniä tuhansia euroja ja käytti ne rahapeleihin – tuomio Oulun käräjäoikeudessa

Pe­li­riip­pu­vai­nen mies nosti nais­ys­tä­vän­sä äidin tililtä kym­me­niä tu­han­sia euroja ja käytti ne ra­ha­pe­lei­hin – tuomio Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

03.04.2022 13:35 4
Tilaajille
Ex-valtuutettu Lokka tuomittiin taas rikoksista – jätettiin rangaistuksetta hyvitykseksi oikeudenkäynnin viivästymisestä

Ex-val­tuu­tet­tu Lokka tuo­mit­tiin taas ri­kok­sis­ta – jä­tet­tiin ran­gais­tuk­set­ta hy­vi­tyk­sek­si oi­keu­den­käyn­nin vii­väs­ty­mi­ses­tä

08.03.2022 13:20 2
Tilaajille
Hovioikeus kumosi Jari Aarnion elinkautisen murhatuomion liki 20 vuoden takaisesta palkkamurhasta

Ho­vi­oi­keus kumosi Jari Aarnion elin­kau­ti­sen mur­ha­tuo­mion liki 20 vuoden ta­kai­ses­ta palk­ka­mur­has­ta

04.02.2022 11:37
Poliisi löysi miehen autosta kuusi dynamiittipötköä Oulussa – oikeus tuomitsi räjähderikoksesta

Poliisi löysi miehen autosta kuusi dy­na­miit­ti­pöt­köä Oulussa – oikeus tuo­mit­si rä­jäh­de­ri­kok­ses­ta

12.01.2022 22:05 1
Tilaajille
Oikeus: Oulussa ja Limingassa ihmisiä kirveellä lyönyt mies oli tekohetkellä syyntakeeton

Oikeus: Oulussa ja Li­min­gas­sa ihmisiä kir­veel­lä lyönyt mies oli te­ko­het­kel­lä syyn­ta­kee­ton

31.12.2021 17:33
Tilaajille
Hovioikeus alensi pohjoispohjalaisen miehen saamaa rangaistusta useiden lastensa pahoinpitelyistä – mies väitti lasten kertomusten olleen manipuloituja

Ho­vi­oi­keus alensi poh­jois­poh­ja­lai­sen miehen saamaa ran­gais­tus­ta useiden las­ten­sa pa­hoin­pi­te­lyis­tä – mies väitti lasten ker­to­mus­ten olleen ma­ni­pu­loi­tu­ja

21.12.2021 11:59
Tilaajille
Tuiran kirkossa tulipalon sytyttäneelle ehdollista vankeutta ja sakot – tekijän sormenjälki löytyi viinapullosta palopaikalta

Tuiran kir­kos­sa tu­li­pa­lon sy­tyt­tä­neel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja sakot – tekijän sor­men­jäl­ki löytyi vii­na­pul­los­ta pa­lo­pai­kal­ta

11.11.2021 15:58 2
Tilaajille
Velkojen ulosottoa, hometaloriitoja ja huoltajuuskiistoja – kolme Oulun seudulla toimivaa juristia kertoo vaihtelevasta arjestaan

Vel­ko­jen ulo­sot­toa, ho­me­ta­lo­rii­to­ja ja huol­ta­juus­kiis­to­ja – kolme Oulun seu­dul­la toi­mi­vaa ju­ris­tia kertoo vaih­te­le­vas­ta ar­jes­taan

06.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Olemattomia festarilippuja myynyt mies tuomittiin yhdyskuntapalveluun Kainuussa

Ole­mat­to­mia fes­ta­ri­lip­pu­ja myynyt mies tuo­mit­tiin yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun Kai­nuus­sa

01.10.2021 11:07
Tilaajille
Mies tuomittiin Kempeleen taposta yli kymmenen vuoden vankeuteen – kahdelle muulle tuomiot törkeästä ryöstöstä

Mies tuo­mit­tiin Kem­pe­leen taposta yli kym­me­nen vuoden van­keu­teen – kah­del­le muulle tuomiot tör­keäs­tä ryös­tös­tä

30.09.2021 15:44
Tilaajille
Mies salakuvasi nuoria pesutiloissa – Oulun käräjäoikeus tuomitsi vankeuteen ja menettämään päällikköviran pelastuslaitoksella

Mies sa­la­ku­va­si nuoria pe­su­ti­lois­sa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si van­keu­teen ja me­net­tä­mään pääl­lik­kö­vi­ran pe­las­tus­lai­tok­sel­la

28.09.2021 18:57
Tilaajille
Vitamiinivaras määrättiin vapautettavaksi – anasteli eri kaupoista vitamiinituotteita, vei haukiputaalaiskaupasta peräti 190 vitamiinipurkkia

Vi­ta­mii­ni­va­ras mää­rät­tiin va­pau­tet­ta­vak­si – anas­te­li eri kau­pois­ta vi­ta­mii­ni­tuot­tei­ta, vei hau­ki­pu­taa­lais­kau­pas­ta peräti 190 vi­ta­mii­ni­purk­kia

10.09.2021 11:14 5
Tilaajille
Äidille tuomio lapsen nöyryyttävästä pahoinpitelystä, löi kärpäslätkällä ja haukkui

Äidille tuomio lapsen nöy­ryyt­tä­väs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä, löi kär­päs­lät­käl­lä ja haukkui

20.08.2021 16:45
Tilaajille