tuomiot
Viimeisin 4 tuntia
Pohjoispohjalaiselle isälle tuomio useiden lastensa pahoinpitelyistä – ampui lapsia muovikuula-aseella selkään, löi vyöllä ja risulla, polki varpaille

Poh­jois­poh­ja­lai­sel­le isälle tuomio useiden las­ten­sa pa­hoin­pi­te­lyis­tä – ampui lapsia muo­vi­kuu­la-aseel­la sel­kään, löi vyöllä ja ri­sul­la, polki var­pail­le

13:24 0
Tilaajille
Kuukausi
Poliisiampumisista syytetyille ruotsalaisveljeksille 15 vuotta vankeutta – syyllistyivät oikeuden mukaan muun muassa useisiin murhan yrityksiin

Po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta syy­te­tyil­le ruot­sa­lais­vel­jek­sil­le 15 vuotta van­keut­ta – syyl­lis­tyi­vät oi­keu­den mukaan muun muassa usei­siin murhan yri­tyk­siin

06.11.2020 15:43 5
Siilo-talojutussa ehdollista vankeutta kahdelle, iso osa syytteistä hylättiin – "Kyllä tämä pullakahvien paikka on"

Sii­lo-ta­lo­ju­tus­sa eh­dol­lis­ta van­keut­ta kah­del­le, iso osa syyt­teis­tä hy­lät­tiin – "Kyllä tämä pul­la­kah­vien paikka on"

06.11.2020 14:13 7
Tilaajille
Mies sai 8,5 vuotta vankeutta törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Mies sai 8,5 vuotta van­keut­ta tör­keis­tä lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

04.11.2020 15:53 3
Tilaajille
Mies yritti polttaa lapsensa ja ex-puolisonsa Ylitorniolla – Hovioikeus kovensi tuomiota merkittävästi

Mies yritti polttaa lap­sen­sa ja ex-puo­li­son­sa Yli­tor­niol­la – Ho­vi­oi­keus kovensi tuo­mio­ta mer­kit­tä­väs­ti

29.10.2020 14:26
Tilaajille
Vanhemmat
Tapon yritys kuusamolaisasunnossa toi vankeustuomion – Veritekoa edelsi kiljun juonti

Tapon yritys kuu­sa­mo­lais­asun­nos­sa toi van­keus­tuo­mion – Ve­ri­te­koa edelsi kiljun juonti

19.10.2020 20:36 0
Tilaajille
Mies välitti isot määrät amfetamiinia, ekstaasia ja muita huumeita Oulussa – hovioikeus tuomitsi yli kuuden vuoden vankeuteen

Mies välitti isot määrät am­fe­ta­mii­nia, eks­taa­sia ja muita huu­mei­ta Oulussa – ho­vi­oi­keus tuo­mit­si yli kuuden vuoden van­keu­teen

14.10.2020 15:30 1
Tilaajille
Naiselle sakkoja WhatsAppiin jaetuista seksuaalissävytteisistä videoista Raahessa

Nai­sel­le sakkoja What­sAp­piin jae­tuis­ta sek­suaa­lis­sä­vyt­tei­sis­tä vi­deois­ta Raa­hes­sa

13.10.2020 16:02 1
Tilaajille
Mieskaksikolle ehdollista törkeästä huumausainerikoksesta Oulussa – Auton rakenteisiin oli piilotettu rahaa ja Ouluntulliin maastoon lääketabletteja

Mies­kak­si­kol­le eh­dol­lis­ta tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta Oulussa – Auton ra­ken­tei­siin oli pii­lo­tet­tu rahaa ja Ou­lun­tul­liin maas­toon lää­ke­tab­let­te­ja

07.10.2020 20:18 0
Tilaajille
Miehelle 1,5 vuotta vankeutta pahoinpitelyistä ja huumausainerikoksista – Löi vasaralla ja riisutti miehet alasti Pudasjärvellä

Mie­hel­le 1,5 vuotta van­keut­ta pa­hoin­pi­te­lyis­tä ja huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta – Löi va­sa­ral­la ja rii­sut­ti miehet alasti Pu­das­jär­vel­lä

05.10.2020 14:11
Tilaajille
Miehelle vankeutta puukotuksesta oululaisessa puistossa – rangaistuksen pituuteen vaikutti aiempi rikostausta

Mie­hel­le van­keut­ta puu­ko­tuk­ses­ta ou­lu­lai­ses­sa puis­tos­sa – ran­gais­tuk­sen pi­tuu­teen vai­kut­ti aiempi ri­kos­taus­ta

02.10.2020 15:44 0
Tilaajille
Naisen tuomio vainoamisesta kaatui hovissa, tuomittiin vain kunnianloukkauksesta – Lähetti toiselle naiselle asiattomia ja loukkaavia viestejä sekä postikortteja

Naisen tuomio vai­noa­mi­ses­ta kaatui ho­vis­sa, tuo­mit­tiin vain kun­nian­louk­kauk­ses­ta – Lähetti toi­sel­le nai­sel­le asiat­to­mia ja louk­kaa­via vies­te­jä sekä pos­ti­kort­te­ja

24.09.2020 18:56 0
Tilaajille
Oikeus: Oulun poliisilaitoksen poliisit eivät käyttäneet tarpeettomia voimakeinoja kiinniottotilanteessa – jättimäinen korvausvaatimus kaatui

Oikeus: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sit eivät käyt­tä­neet tar­peet­to­mia voi­ma­keinoja kiin­ni­ot­to­ti­lan­tees­sa – jät­ti­mäi­nen kor­vaus­vaa­ti­mus kaatui

14.09.2020 14:34 8
Tilaajille
Miehelle vankeutta naisen raiskauksesta Oulussa – Oikeus kuunteli uhrille jätetyt julmat ääniviestit

Mie­hel­le van­keut­ta naisen rais­kauk­ses­ta Oulussa – Oikeus kuun­te­li uhrille jätetyt julmat ää­ni­vies­tit

01.09.2020 13:49 4
Tilaajille
Miestä pahoinpiteltiin useilla välineillä, vapaus riistettiin liki kahdeksi vuorokaudeksi – Oulun käräjäoikeus langetti vankeustuomioita

Miestä pa­hoin­pi­tel­tiin useilla vä­li­neil­lä, vapaus riis­tet­tiin liki kah­dek­si vuo­ro­kau­dek­si – Oulun kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti van­keus­tuo­mioi­ta

03.07.2020 14:18 1
Tilaajille