Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

tuomiot
Hovioikeus kovensi Oulun Heikinkadulla jalankulkijaan törmänneen autoilijan tuomiota

Ho­vi­oi­keus kovensi Oulun Hei­kin­ka­dul­la ja­lan­kul­ki­jaan tör­män­neen au­toi­li­jan tuo­mio­ta

24.02.2024 18:09 13
Tilaajille
Näin Oulun käräjäoikeuden tuomiot eroavat muusta maasta – Raiskauksesta vähemmän vankeutta

Näin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuomiot eroavat muusta maasta – Rais­kauk­ses­ta vä­hem­män van­keut­ta

19.02.2024 09:39 6
Tilaajille
Trumpille määrättiin kolmen vuoden liiketoimintakielto New Yorkissa ja 350 miljoonan maksut – ex-presidentti ja lakitiimi ryöpyttivät päätöstä

Trum­pil­le mää­rät­tiin kolmen vuoden lii­ke­toi­min­ta­kiel­to New Yor­kis­sa ja 350 mil­joo­nan maksut – ex-pre­si­dent­ti ja la­ki­tii­mi ryö­pyt­ti­vät pää­tös­tä

17.02.2024 09:20
Kärppätaustaiselle ex-kiekkoilijalle Janne Niinimaalle ehdollista veropetoksesta

Kärp­pä­taus­tai­sel­le ex-kiek­koi­li­jal­le Janne Nii­ni­maal­le eh­dol­lis­ta ve­ro­pe­tok­ses­ta

31.01.2024 16:24 9
Kainuun prikaatin varusmies saapui kasarmille humalassa, haastoi riitaa ja kuristi päivystäjää – sakkotuomio oikeudessa

Kainuun pri­kaa­tin va­rus­mies saapui ka­sar­mil­le hu­ma­las­sa, haastoi riitaa ja kuristi päi­vys­tä­jää – sak­ko­tuo­mio oi­keu­des­sa

26.01.2024 13:00
Tilaajille
Poliisia paennut mies kaahasi pitkin poikin Oulun katuja, autossa huumeita – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Po­lii­sia paennut mies kaahasi pitkin poikin Oulun katuja, autossa huu­mei­ta – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

25.01.2024 21:10 14
Tilaajille
Mies sai sakkoja väärennettyjen kymppien hallussapidosta ja väärennetyistä ajokorteista Oulussa

Mies sai sakkoja vää­ren­net­ty­jen kymp­pien hal­lus­sa­pi­dos­ta ja vää­ren­ne­tyis­tä ajo­kor­teis­ta Oulussa

16.01.2024 12:21 3
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusjutun vankeustuomiot ja 1,3 miljoonan euron korvaukset pitivät hovioikeudessa

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­ju­tun van­keus­tuo­miot ja 1,3 mil­joo­nan euron kor­vauk­set pitivät ho­vi­oi­keu­des­sa

12.01.2024 13:30 2
Tilaajille
Isokokoinen saksanpaimenkoira tappoi toisen koiran Siikalatvalla ja puri sen omistajaa – oikeus määräsi vaarallisen koiran tapettavaksi

Iso­ko­koi­nen sak­san­pai­men­koi­ra tappoi toisen koiran Sii­ka­lat­val­la ja puri sen omis­ta­jaa – oikeus määräsi vaa­ral­li­sen koiran ta­pet­ta­vak­si

10.01.2024 15:47 15
Tilaajille
Mies valeli sohvan palavalla nesteellä ja tuikkasi talon tuleen Ylikiimingissä – oikeus tuomitsi vankeuteen ja isoihin korvauksiin

Mies valeli sohvan pa­la­val­la nes­teel­lä ja tuik­ka­si talon tuleen Yli­kii­min­gis­sä – oikeus tuo­mit­si van­keu­teen ja isoihin kor­vauk­siin

15.12.2023 20:55 7
Tilaajille
Entinen asiakas uhkasi juristia aseella ja pakotti hänet 11 000 euron tilisiirtoihin Oulussa – käräjäoikeus tuomitsi vuosiksi vankilaan

Entinen asiakas uhkasi ju­ris­tia aseella ja pakotti hänet 11 000 euron ti­li­siir­toi­hin Oulussa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuo­sik­si van­ki­laan

19.11.2023 12:12 5
Tilaajille
Välivainion ampujalle 14 vuotta vankeutta

Vä­li­vai­nion am­pu­jal­le 14 vuotta van­keut­ta

10.11.2023 16:55 3
Tilaajille
Oululainen ex-valtuutettu Junes Lokka tuomittiin kunnianloukkauksesta sakkoihin – nimitteli ja levitti valheellisia tietoja netissä

Ou­lu­lai­nen ex-val­tuu­tet­tu Junes Lokka tuo­mit­tiin kun­nian­louk­kauk­ses­ta sak­koi­hin – ni­mit­te­li ja levitti val­heel­li­sia tietoja netissä

08.11.2023 14:00 7
Tilaajille
Mies tuomittiin yli kymmenen vuoden vankeuteen Kontinkankaan taposta – Oikeus: Hätävarjeluväitteille ei mitään näyttöä

Mies tuo­mit­tiin yli kym­me­nen vuoden van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta – Oikeus: Hä­tä­var­je­lu­väit­teil­le ei mitään näyttöä

28.09.2023 14:29
Tilaajille
Kaksi 15-vuotiasta karkasi lastensuojeluyksiköstä, vastusti poliisin kiinniottoa ja rikkoi autoja – Oulun käräjäoikeus tuomitsi rangaistuksiin

Kaksi 15-vuo­tias­ta karkasi las­ten­suo­je­luyk­si­kös­tä, vas­tus­ti po­lii­sin kiin­ni­ot­toa ja rikkoi autoja – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si ran­gais­tuk­siin

21.09.2023 18:59 3
Tilaajille
Hovioikeus kumosi miehen saaman tuomion lapsensa pahoinpitelystä Oulussa

Ho­vi­oi­keus kumosi miehen saaman tuomion lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulussa

14.09.2023 18:50 1
Tilaajille
Nuori potki koulukodin ohjaajia ja paiskoi ikkunan säpäleiksi – ehdollista vankeutta Oulun käräjäoikeudessa

Nuori potki kou­lu­ko­din oh­jaa­jia ja paiskoi ikkunan sä­pä­leik­si – eh­dol­lis­ta van­keut­ta Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

12.09.2023 21:26 4
Tilaajille
Isälle tuomio 4-vuotiaan lapsensa pahoinpitelystä Oulussa

Isälle tuomio 4-vuo­tiaan lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulussa

01.09.2023 17:30
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus hylkäsi poliisiin kohdistuneet syytteet liiallisesta voimankäytöstä naisen kiinniotossa

Oulun kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi po­lii­siin koh­dis­tu­neet syyt­teet liial­li­ses­ta voi­man­käy­tös­tä naisen kiin­ni­otos­sa

30.08.2023 13:54 11
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus hylkäsi ravintolan alkoholimyyntiin liittyvät syytteet – liian moni asia jäi epäselväksi

Oulun kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi ra­vin­to­lan al­ko­ho­li­myyn­tiin liit­ty­vät syyt­teet – liian moni asia jäi epä­sel­väk­si

16.08.2023 14:00 1
Tilaajille