Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Väkivaltarikokset
Kuukausi
Mieskaksikolle tuomio törkeästä pahoinpitelystä Oulussa – uhria pieksettiin pesäpallomailalla Soldiers of Odinin kerhotilojen naapurissa

Mies­kak­si­kol­le tuomio tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulussa – uhria piek­set­tiin pe­sä­pal­lo­mai­lal­la Sol­diers of Odinin ker­ho­ti­lo­jen naa­pu­ris­sa

23.02.2024 15:51 1
Tilaajille
Näissä huoneissa Oulun poliisi ottaa epäillystä valokuvan ja sormenjäljet – Haukiputaan putkassa osa joutuu märkäpuolelle

Näissä huo­neis­sa Oulun poliisi ottaa epäil­lys­tä va­lo­ku­van ja sor­men­jäl­jet – Hau­ki­pu­taan put­kas­sa osa joutuu mär­kä­puo­lel­le

17.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Tuiran pimeän kaksoismurhan tutkinnassa merkittävä käänne – Paljastaako KRP:n tutkittavana oleva alumiinisalkku mystisen haalarimiehen?

Tuiran pimeän kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­vä käänne – ­Pal­jas­taa­ko KRP:n tut­kit­ta­va­na oleva alu­mii­ni­salk­ku mys­ti­sen haa­la­ri­mie­hen?

16.02.2024 16:22 17
Tilaajille
Päihtyneet pitivät poliisin kiireisenä: Mies pahoinpiteli henkilökuntaa Oulun lentokentällä, huumekuskin auto takavarikoitiin Kaukovainiolla

Päih­ty­neet pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä: Mies pa­hoin­pi­te­li hen­ki­lö­kun­taa Oulun len­to­ken­täl­lä, huu­me­kus­kin auto ta­ka­va­ri­koi­tiin Kau­ko­vai­niol­la

11.02.2024 09:52 6
Nuorten väkivaltarikokset lisääntyneet Oulussa huimasti – poliisi herättelee lastensuojelun tilasta

Nuorten vä­ki­val­ta­ri­kok­set li­sään­ty­neet Oulussa hui­mas­ti – poliisi he­rät­te­lee las­ten­suo­je­lun tilasta

08.02.2024 11:02 15
Ylivieskan poikkeuksellisen henkirikoksen oikeudenkäynti alkoi –ruumiin kanssa asunutta miestä syytetään taposta ja hautarauhan rikkomisesta

Yli­vies­kan poik­keuk­sel­li­sen hen­ki­ri­kok­sen oi­keu­den­käyn­ti alkoi –ruu­miin kanssa asu­nut­ta miestä syy­te­tään taposta ja hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

05.02.2024 14:21
Tilaajille
Näillä Oulun asuinalueilla tehdään eniten rikoksia – Kartta paljastaa yllättäviä rikoskeskittymiä

Näillä Oulun asui­na­lueil­la tehdään eniten ri­kok­sia – Kartta pal­jas­taa yl­lät­tä­viä ri­kos­kes­kit­ty­miä

03.02.2024 05:00 44
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi tutkii Oulun autoryöstöä nyt myös tapon yrityksenä – väkivaltaista ryöstöä edelsi toinenkin rikos

Poliisi tutkii Oulun au­to­ryös­töä nyt myös tapon yri­tyk­se­nä – vä­ki­val­tais­ta ryöstöä edelsi toi­nen­kin rikos

26.01.2024 14:52 10
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi parikymppisen naisen ja kaksi miestä vankeusrangaistuksiin väkivaltaisesta velanperinnästä

Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si pa­ri­kymp­pi­sen naisen ja kaksi miestä van­keus­ran­gais­tuk­siin vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä

24.01.2024 15:22
Tilaajille
Naista epäillään tapon yrityksestä Oulussa – käräjäoikeus päätti jatkaa vangitsemista

Naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä Oulussa – kä­rä­jäoi­keus päätti jatkaa van­git­se­mis­ta

19.01.2024 12:52
Tilaajille
Potilas puukotti hoitajaa keskussairaalassa Kajaanissa

Potilas puu­kot­ti hoi­ta­jaa kes­kus­sai­raa­las­sa Ka­jaa­nis­sa

14.01.2024 19:23 4
Syyttäjä: Nuori mies kuljetettiin pellolle Oulussa, pakotettiin riisuutumaan ja hakattiin imurin metalliputkella

Syyt­tä­jä: Nuori mies kul­je­tet­tiin pel­lol­le Ou­lus­sa, pa­ko­tet­tiin rii­suu­tu­maan ja ha­kat­tiin imurin me­tal­li­put­kel­la

10.01.2024 13:43 5
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus vangitsi tapon yrityksestä epäillyn 28-vuotiaan miehen – oli osana joukkotappelua Rajakylässä uudenvuodenyönä

Oulun kä­rä­jäoi­keus van­git­si tapon yri­tyk­ses­tä epäil­lyn 28-vuo­tiaan miehen – oli osana jouk­ko­tap­pe­lua Ra­ja­ky­läs­sä uu­den­vuo­de­nyö­nä

08.01.2024 16:01 8
Poliisi otti kiinni kaksi ihmistä Oulun Rajakylän väkivallanteosta – selvittelyssä on, mitä uudenvuodenyönä oikein tapahtui

Poliisi otti kiinni kaksi ihmistä Oulun Ra­ja­ky­län vä­ki­val­lan­teos­ta – sel­vit­te­lys­sä on, mitä uu­den­vuo­de­nyö­nä oikein ta­pah­tui

02.01.2024 13:06
Tilaajille
Poliisi tutkii Rajakylässä tapahtunutta tapon yritystä, päihtyneet juhlijat ja rakettien ampujat pitivät viranomaiset kiireisinä

Poliisi tutkii Ra­ja­ky­läs­sä ta­pah­tu­nut­ta tapon yri­tys­tä, päih­ty­neet juh­li­jat ja ra­ket­tien ampujat pitivät vi­ran­omai­set kii­rei­si­nä

01.01.2024 10:05 34
17-vuotias pahoinpiteli miehen Oulun keskustassa – joutuu maksamaan lähes 8000 euroa kuluja ja korvauksia

17-vuo­tias pa­hoin­pi­te­li miehen Oulun kes­kus­tas­sa – joutuu mak­sa­maan lähes 8000 euroa kuluja ja kor­vauk­sia

12.12.2023 09:25 8
Tilaajille
Autokauppa johti julmaan ryöstöön Kaukovainiolla – hovioikeus kovensi tuomiota merkittävästi ja määräsi kaksi miestä vangittaviksi heti

Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la – ho­vioi­keus kovensi tuo­mio­ta mer­kit­tä­väs­ti ja määräsi kaksi miestä van­git­ta­vik­si heti

30.11.2023 16:29 23
Tilaajille
Ylivieskassa luokkatoveriaan kesken koulupäivän puukottanut poika oli alentuneesti syyntakeinen – tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen tapon yrityksestä

Yli­vies­kas­sa luok­ka­to­ve­riaan kesken kou­lu­päi­vän puu­kot­ta­nut poika oli alen­tu­nees­ti syyn­ta­kei­nen – tuo­mit­tiin kolmen vuoden van­keu­teen tapon yri­tyk­ses­tä

24.11.2023 16:39
Entinen asiakas uhkasi juristia aseella ja pakotti hänet 11 000 euron tilisiirtoihin Oulussa – käräjäoikeus tuomitsi vuosiksi vankilaan

Entinen asiakas uhkasi ju­ris­tia aseella ja pakotti hänet 11 000 euron ti­li­siir­toi­hin Oulussa – kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si vuo­sik­si van­ki­laan

19.11.2023 12:12 5
Tilaajille
Utajärven ampuja kertoo miesten riidelleen maanomistuksista: "Hän ei omista mitään muuta maata kuin sen mitä kengät sisälle kantaa"

Uta­jär­ven ampuja kertoo miesten rii­del­leen maa­no­mis­tuk­sis­ta: "Hän ei omista mitään muuta maata kuin sen mitä kengät sisälle kantaa"

16.11.2023 15:32 1
Tilaajille