Qstock: Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat

Tokion olympialaiset: Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin

Liikenneonnettomuudet
Viimeisin tunti

Kaksi hen­ki­lö­au­tos­sa ollutta louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Ra­ja­ky­län alueel­la sun­nun­tai-il­ta­na

09:33
Viimeisin 24 tuntia

Hen­ki­lö­au­to päätyi ka­tol­leen ojaan Ke­min­maas­sa – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

01.08.2021 16:16
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Hen­ki­lö­au­to ulos tieltä Oulun Ii­na­tis­sa

31.07.2021 13:15 1

Ka­si­tiel­lä Li­min­gas­sa ta­pah­tui kahden auton pe­rään­ajo-on­net­to­muus – on­net­to­muu­des­sa ei louk­kaan­tu­nei­ta

28.07.2021 16:41

Yksi louk­kaan­tui lie­väs­ti kahden auton ko­la­ris­sa So­dan­ky­läs­sä

26.07.2021 18:33

Hen­ki­lö­au­to vau­rioi­tui pahoin ojaan­ajos­sa Ka­la­joel­la – kul­jet­ta­ja toi­mi­tet­tiin Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan

24.07.2021 08:45

Hen­ki­lö­au­ton ulosajo Suo­mus­sal­mel­la Kai­nuus­sa – poliisi tutkii ta­paus­ta

23.07.2021 20:46

Hen­ki­löau­to, pa­ket­ti­au­to ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo ko­la­roi­vat yöllä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

23.07.2021 09:15

Moot­to­ri­pyö­rä väisti po­ro­tok­kaa Vii­tos­tiel­lä Kuu­sa­mos­sa – kul­jet­ta­ja OYSiin, mat­kus­ta­ja Kuu­sa­moon ter­veys­kes­kuk­seen

20.07.2021 19:01 10
Tilaajille

Trak­to­ri ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Tem­mek­sel­lä Ne­los­tien ris­teyk­ses­sä

19.07.2021 12:51 1

Ala­ikäi­nen kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Puo­lan­gal­la – ajo­neu­von kul­jet­ta­ja myös ala­ikäi­nen

15.07.2021 09:37

IL: Epäilty rat­ti­juop­po ajoi Levin las­ket­te­lu­rin­tees­sä – auto kaatui ja osui säh­kö­pyl­vää­seen

14.07.2021 20:47 3

Rekka suistui ajo­tiel­tä metsään Iva­los­sa – kuski louk­kaan­tui, ajo­kais­ta oli het­kel­li­ses­ti sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä

13.07.2021 19:00
Tilaajille

Auto rik­kou­tui kes­kel­le ajo­kais­taa Oulun Kuu­sa­mon­tiel­lä, toinen auto törmäsi siihen

13.07.2021 15:27 2

17-vuo­tiaan epäil­lään kul­jet­ta­neen autoa hu­ma­las­sa – kaksi ala­ikäis­tä louk­kaan­tui auton syök­syt­tyä tieltä Sie­vis­sä

13.07.2021 14:12

Auto törmäsi puuhun Kau­ko­vai­niol­la – yksi henkilö louk­kaan­tui lie­väs­ti

13.07.2021 07:58

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti nok­ka­ko­la­ris­sa Pal­ta­mos­sa

12.07.2021 16:09

Pe­rään­ajo-on­net­to­muus hait­ta­si lii­ken­net­tä Kaak­ku­ris­sa

12.07.2021 12:30

Kolme ihmistä kuoli kahden moot­to­ri­pyö­rän tör­mäyk­ses­sä Kär­kö­läs­sä

12.07.2021 11:21

Kai­nuun­tiel­lä sattui jälleen lii­ken­ne­on­net­to­muus Oulussa – kul­jet­ta­ja vietiin sai­raa­laan

06.07.2021 16:32