Pekingin olympialaiset: Katso ki­saoh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Liikenneonnettomuudet
Viikko
Poliisi: Kolme raskasta ajoneuvoa kolaroi valtatien risteyksessä Raahessa – yhden kuljettaja epäiltynä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Po­lii­si: Kolme ras­kas­ta ajo­neu­voa kolaroi val­ta­tien ris­teyk­ses­sä Raa­hes­sa – yhden kul­jet­ta­ja epäil­ty­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta

21.01.2022 19:31
Henkilöauto törmäsi kuorma-auton polttoainetankkiin Oulussa

Hen­ki­lö­au­to törmäsi kuor­ma-au­ton polt­to­ai­ne­tank­kiin Oulussa

21.01.2022 14:39 2
Tilaajille
Liikehuoneiston seinästä Kuusamossa läpi ajanut aiheutti tuhansien eurojen vahingot, arvioi yrittäjä – tältä onnettomuuspaikalla näyttää

Lii­ke­huo­neis­ton sei­näs­tä Kuu­sa­mos­sa läpi ajanut ai­heut­ti tu­han­sien eurojen va­hin­got, arvioi yrit­tä­jä – tältä on­net­to­muus­pai­kal­la näyttää

20.01.2022 17:10 9
Tilaajille
Auto rysäytti suurella nopeudella liiketilan seinästä läpi Kuusamossa – "Tuulilasia myöten sisällä"

Auto ry­säyt­ti suu­rel­la no­peu­del­la lii­ke­ti­lan sei­näs­tä läpi Kuu­sa­mos­sa – "Tuu­li­la­sia myöten si­säl­lä"

20.01.2022 10:52
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Poliisi: Yksi loukkaantui lievästi pakettiauton ja henkilöauton kolarissa Poikkimaantien ja Kainuuntien risteyksessä

Po­lii­si: Yksi louk­kaan­tui lie­väs­ti pa­ket­ti­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa Poik­ki­maan­tien ja Kai­nuun­tien ris­teyk­ses­sä

18.01.2022 10:49
Nivalassa kahden auton nokkakolari, kuljettajat vietiin sairaalaan – Poliisi: Toinen autoista lähti heittelehtimään

Ni­va­las­sa kahden auton nok­ka­ko­la­ri, kul­jet­ta­jat vietiin sai­raa­laan – Po­lii­si: Toinen au­tois­ta lähti heit­te­leh­ti­mään

17.01.2022 09:36
Kovasta tuulesta ei toistaiseksi isompia vahinkoja Oulun seudulla, aamulla sattunut useita ulosajoja – Ajokeli huono pöllyävän lumen takia

Kovasta tuu­les­ta ei tois­tai­sek­si isompia va­hin­ko­ja Oulun seu­dul­la, aamulla sat­tu­nut useita ulos­ajo­ja – Ajokeli huono pöl­lyä­vän lumen takia

17.01.2022 09:01 4
Pelti rytisi Siikalatvalla kahden henkilöauton kolarissa

Pelti rytisi Sii­ka­lat­val­la kahden hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa

16.01.2022 15:23 1
Henkilöauto ajoi moottoritieltä ulos Haukiputaalla ja kierähti katolleen

Hen­ki­lö­au­to ajoi moot­to­ri­tiel­tä ulos Hau­ki­pu­taal­la ja kie­räh­ti ka­tol­leen

15.01.2022 14:37
Rekan ja henkilöauton liikenneonnettomuus Siikajoella, poliisi vaitonainen henkilövahingoista

Rekan ja hen­ki­lö­au­ton lii­ken­ne­on­net­to­muus Sii­ka­joel­la, poliisi vai­to­nai­nen hen­ki­lö­va­hin­gois­ta

15.01.2022 10:42
Rekka ja henkilöauto kolaroivat Poikkimaantiellä Oulussa

Rekka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Poik­ki­maan­tiel­lä Oulussa

14.01.2022 13:29 2
Henkilöauto ja rekka peräänajokolarissa Muhoksella: "Auto meni lunastuskuntoon"

Hen­ki­lö­au­to ja rekka pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Mu­hok­sel­la: "Auto meni lu­nas­tus­kun­toon"

13.01.2022 20:24 1
Kaksi henkilöautoa kolaroi Välivainiolla, osalliset selvisivät ilman vammoja

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Vä­li­vai­niol­la, osal­li­set sel­vi­si­vät ilman vammoja

13.01.2022 17:38
Oulussa Kuusamontiellä neljän auton liikenneonnettomuus, pelastuslaitos muistuttaa turvavälien merkityksestä

Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä neljän auton lii­ken­neon­net­to­muus, pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa tur­va­vä­lien mer­ki­tyk­ses­tä

13.01.2022 09:13 24
Rekka ja henkilöauto kolaroivat Paltamossa – Oulu-Kajaani-tie suljettiin liikenteeltä usean tunnin ajaksi

Rekka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Pal­ta­mos­sa – Ou­lu-Ka­jaa­ni-tie sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä usean tunnin ajaksi

12.01.2022 15:19
Pohjantiellä Laanilan liittymässä ulosajo, kuski katosi paikalta

Poh­jan­tiel­lä Laa­ni­lan liit­ty­mäs­sä ulo­sa­jo, kuski katosi pai­kal­ta

10.01.2022 20:45 5
Limingantullissa kahden henkilöauton peräänajokolari, ei henkilövahinkoja

Li­min­gan­tul­lis­sa kahden hen­ki­lö­au­ton pe­rää­na­jo­ko­la­ri, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.01.2022 22:50
Pohjantiellä ulosajo Lintulan ja Kaakkurin liittymien välillä, tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Poh­jan­tiel­lä ulosajo Lin­tu­lan ja Kaak­ku­rin liit­ty­mien vä­lil­lä, ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.01.2022 17:53 2
Kaksi henkilöä kuoli kolarissa Äänekosken Konginkankaalla – onnettomuus sattui ohitustilanteessa

Kaksi hen­ki­löä kuoli ko­la­ris­sa Ää­ne­kos­ken Kon­gin­kan­kaal­la – on­net­to­muus sattui ohi­tus­ti­lan­tees­sa

09.01.2022 18:33
Liikenneturvallisuus jämähti paikoilleen hyvän kehityksen jälkeen – Näin tietoinen riskinotto ratissa näkyy liikennekuolemissa

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus jämähti pai­koil­leen hyvän ke­hi­tyk­sen jälkeen – Näin tie­toi­nen ris­kin­ot­to ratissa näkyy lii­ken­ne­kuo­le­mis­sa

08.01.2022 06:30 9
Tilaajille