Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Liikenneonnettomuudet
Viikko
Auto ajautui vastaantulijoiden kaistan kautta ojaan Kainuuntiellä, kaksi ihmistä toimitettu jatkohoitoon

Auto ajautui vas­taan­tu­li­joi­den kaistan kautta ojaan Kai­nuun­tiel­lä, kaksi ihmistä toi­mi­tet­tu jat­ko­hoi­toon

25.06.2022 20:28
Ulosajo Rovaniemellä juhannusaattona – pelastuslaitos joutui purkamaan autoa, jotta kolme henkilöä pääsi ulos

Ulosajo Ro­va­nie­mel­lä ju­han­nus­aat­to­na – pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ka­maan autoa, jotta kolme hen­ki­löä pääsi ulos

24.06.2022 15:29
Peräänajo-onnettomuuksia sattui torstaina ruuhkautuneella Kuusamontiellä

Pe­rään­ajo-on­net­to­muuk­sia sattui tors­tai­na ruuh­kau­tu­neel­la Kuu­sa­mon­tiel­lä

23.06.2022 20:21 31
Neljän auton ketjukolari sattui Vanhalla Nelostiellä Oulussa

Neljän auton ket­ju­ko­la­ri sattui Van­hal­la Ne­los­tiel­lä Oulussa

23.06.2022 18:16 15
Kuukausi
Nosturiauto törmäsi henkilöauton kylkeen Himangalla – henkilöautossa olleet toimitettiin OYSiin

Nos­tu­ri­au­to törmäsi hen­ki­lö­au­ton kylkeen Hi­man­gal­la – hen­ki­lö­au­tos­sa olleet toi­mi­tet­tiin OYSiin

20.06.2022 21:06
Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen on ongelmallista, muistuttavat pelastusalan toimijat: "Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden"

On­net­to­muus­pai­koil­la ku­vaa­mi­nen on on­gel­mal­lis­ta, muis­tut­ta­vat pe­las­tus­alan toi­mi­jat: "Ra­tis­sa ku­vaa­mi­nen vaa­ran­taa sekä ku­vaa­jan että muiden tiellä liik­ku­jien tur­val­li­suu­den"

20.06.2022 07:59 1
Auto törmäsi kovalla vauhdilla lyhtypylvääseen Rovaniemellä, kaksi loukkaantui

Auto törmäsi kovalla vauh­dil­la lyh­ty­pyl­vää­seen Ro­va­nie­mel­lä, kaksi louk­kaan­tui

18.06.2022 17:06 2
Tilaajille
Kuorma-auton maalisäiliö syttyi palamaan Iissä, tie oli suljettuna räjähdysvaaran vuoksi

Kuor­ma-au­ton maa­li­säi­liö syttyi pa­la­maan Iissä, tie oli sul­jet­tu­na rä­jäh­dys­vaa­ran vuoksi

13.06.2022 12:54 2
Moottoritien keskikaiteeseen ajanut auto haittasi liikennettä Pohjantiellä

Moot­to­ri­tien kes­ki­kai­tee­seen ajanut auto hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

10.06.2022 08:31 7
Kolme autoa hinauskuntoon Pohjantien peräänajossa – yksi ihminen jatkohoitoon

Kolme autoa hi­naus­kun­toon Poh­jan­tien pe­rään­ajos­sa – yksi ihminen jat­ko­hoi­toon

08.06.2022 14:59 41
Vanhemmat
Moottoripyöräilijä kuoli kolarissa Kiimingissä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kuoli ko­la­ris­sa Kii­min­gis­sä

29.05.2022 16:55
Oulussa Joutsensillalla kolmen auton ketjukolari, liikenne ruuhkautui hetkellisesti

Oulussa Jout­sen­sil­lal­la kolmen auton ket­ju­ko­la­ri, lii­ken­ne ruuh­kau­tui het­kel­li­ses­ti

24.05.2022 17:20 2
Peltiä ryttyyn kahden henkilöauton aamuisessa peräänajokolarissa Kuivasjärvellä

Peltiä ryttyyn kahden hen­ki­lö­au­ton aa­mui­ses­sa pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Kui­vas­jär­vel­lä

10.05.2022 08:17
Henkilöauto ja bussi kolaroivat Muhoksella – ensihoito kuljetti yhden henkilön hoidettavaksi

Hen­ki­lö­au­to ja bussi ko­la­roi­vat Mu­hok­sel­la – en­si­hoi­to kul­jet­ti yhden hen­ki­lön hoi­det­ta­vak­si

04.05.2022 09:51
Kaksi henkilöautoa kolaroi Lentokentäntiellä Kempeleessä – liikenne on osittain estynyt

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Len­to­ken­tän­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – lii­ken­ne on osit­tain estynyt

02.05.2022 15:48 4
Hurja tilanne Oulaisissa: Henkilöauton kuljettaja väisti heittelehtinyttä rekkaa satasen nopeudessa ojaan – Poliisi hakee rekan kuskia ja pyytää yleisöhavaintoja

Hurja tilanne Ou­lai­sis­sa: Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja väisti heit­te­leh­ti­nyt­tä rekkaa satasen no­peu­des­sa ojaan – Poliisi hakee rekan kuskia ja pyytää ylei­sö­ha­vain­to­ja

26.04.2022 15:57 9

Ja­lan­kul­ki­ja me­neh­tyi rai­de­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Oulussa

18.04.2022 12:41
Yksi loukkaantui vakavasti nokkakolarissa Kittilässä

Yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti nok­ka­ko­la­ris­sa Kit­ti­läs­sä

15.04.2022 08:41
Poliisi valvoo suojateiden turvallisuutta – suojateillä sattuu paljon onnettomuuksia

Poliisi valvoo suo­ja­tei­den tur­val­li­suut­ta – suo­ja­teil­lä sattuu paljon on­net­to­muuk­sia

14.04.2022 15:08

Kuu­sa­mon­tiel­lä sattui kahden auton pe­rää­na­jo­ko­la­ri, ei louk­kaan­tu­nei­ta

13.04.2022 19:47