Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Liikenneonnettomuudet
Kuukausi
Peräänajokolari sattui Muhoksella – autot jumittuivat kiinni puskureistaan

Pe­rään­ajo­ko­la­ri sattui Mu­hok­sel­la – autot ju­mit­tui­vat kiinni pus­ku­reis­taan

29.03.2023 07:47 5
Viisi henkilöä loukkaantui risteyskolarissa Torniossa. yksi jouduttiin irrottamaan autosta

Viisi hen­ki­löä louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Tor­nios­sa. yksi jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan autosta

26.03.2023 16:34
Tilaajille
Traktorin pitää näkyä liikenteessä – maanteillä tapahtuvissa traktorikolareissa aiheuttaja on lähes aina traktori

Trak­to­rin pitää näkyä lii­ken­tees­sä – maan­teil­lä ta­pah­tu­vis­sa trak­to­ri­ko­la­reis­sa ai­heut­ta­ja on lähes aina trak­to­ri

24.03.2023 14:04 1
Tilaajille
Pelti rytisi Pohjantiellä: Viisi ketjukolaria sattui lyhyen ajan sisään Oulun eteläpuolella, seitsemän ihmistä kuljetettu jatkohoitoon – liikenne ruuhkautui pahasti

Pelti rytisi Poh­jan­tiel­lä: Viisi ket­ju­ko­la­ria sattui lyhyen ajan sisään Oulun ete­lä­puo­lel­la, seit­se­män ihmistä kul­je­tet­tu jat­ko­hoi­toon – lii­ken­ne ruuh­kau­tui pahasti

24.03.2023 17:17 203
Henkilöauto ja kuorma-auto kolaroivat Kuusamontiellä, yksi loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to ja kuor­ma-au­to ko­la­roi­vat Kuu­sa­mon­tiel­lä, yksi louk­kaan­tui

21.03.2023 14:39
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Oulun ja Pudasjärven rajalla

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Oulun ja Pu­das­jär­ven rajalla

21.03.2023 12:59 1
Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä rekan keulaan Haapajärvellä – yksi ihminen kuoli onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to ajautui tun­te­mat­to­mas­ta syystä rekan keulaan Haa­pa­jär­vel­lä – yksi ihminen kuoli on­net­to­muu­des­sa

21.03.2023 06:15
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kainuuntiellä Oulun Kaukovainiolla – liikenne ruuhkautui

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kai­nuun­tiel­lä Oulun Kau­ko­vai­niol­la – lii­ken­ne ruuh­kau­tui

16.03.2023 15:59 4
Rekka juuttui ylämäkeen Nelostiellä Siikalatvan Pulkkilassa – pelastuslaitos ohjaa liikennettä

Rekka juuttui ylä­mä­keen Ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – pe­las­tus­lai­tos ohjaa lii­ken­net­tä

15.03.2023 07:23 2
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikiertueen auto joutui läheltä piti -tilanteeseen Kainuussa – Talvitie, Pitko ja Hänninen selvisivät säikähdyksellä

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den vaa­li­kier­tueen auto joutui läheltä piti -ti­lan­tee­seen Kai­nuus­sa – Tal­vi­tie, Pitko ja Hän­ni­nen sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

13.03.2023 21:38 42
Pakettiauto suistui tieltä ja pyörähti katolleen ojaan Yli-Iissä

Pa­ket­ti­au­to suistui tieltä ja pyö­räh­ti ka­tol­leen ojaan Yli-Iis­sä

07.03.2023 12:16 5
Kaivuria kuljettanut ajoneuvo osui sillan kanteen Kaakkurin liittymässä, ajokaista oli suljettuna

Kai­vu­ria kul­jet­ta­nut ajo­neu­vo osui sillan kanteen Kaak­ku­rin liit­ty­mäs­sä, ajo­kais­ta oli sul­jet­tu­na

06.03.2023 19:52 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­ta on vanhan kek­sin­tö, mutta emme ole vie­lä­kään mi­ten­kään va­rau­tu­neet on­net­to­muuk­sien varalle

06.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Yli-Iissä kahden auton nokkakolari, tie 855 oli suljettu liikenteeltä

Yli-Iis­sä kahden auton nok­ka­ko­la­ri, tie 855 oli sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

04.03.2023 22:25 1
Vanhemmat
Puutavararekka ja koululaisia kuljettanut bussi kolaroivat Taivalkoskella – muutama lapsi sai lieviä vammoja

Puu­ta­va­ra­rek­ka ja kou­lu­lai­sia kul­jet­ta­nut bussi ko­la­roi­vat Tai­val­kos­kel­la – muutama lapsi sai lieviä vammoja

27.02.2023 19:49
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kuusamontiellä Oulussa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

23.02.2023 15:58 8

Poh­jan­tiel­lä ja Kuu­sa­mon­tiel­lä ko­la­roi­tiin – kukaan ei louk­kaan­tu­nut on­net­to­muuk­sis­sa

21.02.2023 21:54 10
Henkilöauto karkasi kuskin käsistä ja tuiskahti penkkaan Pohjantiellä

Hen­ki­lö­au­to karkasi kuskin käsistä ja tuis­kah­ti penk­kaan Poh­jan­tiel­lä

20.02.2023 10:56
Kolme autoa kolaroi Viitostiellä Suomussalmella, vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Kolme autoa kolaroi Vii­tos­tiel­lä Suo­mus­sal­mel­la, va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

17.02.2023 20:25 4
Puutavararekka suistui kyljelleen ojaan Siikalatvalla

Puu­ta­va­ra­rek­ka suistui kyl­jel­leen ojaan Sii­ka­lat­val­la

14.02.2023 21:25 3