Liikenneonnettomuudet
Viimeisin tunti
Henkilöauto suistui tieltä ja törmäsi puuhun Vaalassa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja törmäsi puuhun Vaa­las­sa

16:00 0
Viikko
Mopo ja henkilöauto liikenneonnettomuudessa Oulussa, mopokuski loukkaantui

Mopo ja hen­ki­lö­au­to lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ou­lus­sa, mo­po­kus­ki louk­kaan­tui

22.09.2020 20:44 7
Poliisi selvittää viikon takaista autoilijan ja pyörällä ajaneen lapsen kolaria Tyrnävällä – paikalta poistunutta autoilijaa ja silminnäkijöitä pyydetään ilmoittautumaan

Poliisi sel­vit­tää viikon ta­kais­ta au­toi­li­jan ja pyö­räl­lä ajaneen lapsen kolaria Tyr­nä­väl­lä – pai­kal­ta pois­tu­nut­ta au­toi­li­jaa ja sil­min­nä­ki­jöi­tä pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan

22.09.2020 10:09 1
Henkilöauto suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi henkilöä vietiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi hen­ki­löä vietiin jat­ko­hoi­toon

19.09.2020 17:06 3

Pe­rä­kär­ry töy­täi­si ja­lan­kul­ki­jaa Ro­va­nie­mel­lä – poliisi pyytää auton kul­jet­ta­jaa il­moit­tau­tu­maan

19.09.2020 16:58 0
Kuukausi
Auto törmäsi puutalon seinään keskellä yötä Oulun Raksilassa – kuljettajaa ei ole tavoitettu

Auto törmäsi puu­ta­lon seinään kes­kel­lä yötä Oulun Rak­si­las­sa – kul­jet­ta­jaa ei ole ta­voi­tet­tu

16.09.2020 12:23 1
Henkilöauto ajoi ulos Ylikiimingissä Puolangantiellä – kyydissä kolme henkilöä

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos Yli­kii­min­gis­sä Puo­lan­gan­tiel­lä – kyy­dis­sä kolme hen­ki­löä

16.09.2020 00:03 1
Henkilöauto ajoi rajusti ulos Muhoksella Pällintiellä, nuori mies ja nuori nainen vietiin loukkaantuneina sairaalaan

Hen­ki­lö­au­to ajoi rajusti ulos Mu­hok­sel­la Päl­lin­tiel­lä, nuori mies ja nuori nainen vietiin louk­kaan­tu­nei­na sai­raa­laan

10.09.2020 20:19 0
Kahden henkilöauton risteyskolarista selvittiin lievin vahingoin Ylivieskassa

Kahden hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ris­ta sel­vit­tiin lievin va­hin­goin Yli­vies­kas­sa

10.09.2020 20:12 0
Henkilöauto ajoi ulos Alavieskassa Someronkyläntiellä – kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos Ala­vies­kas­sa So­me­ron­ky­län­tiel­lä – kul­jet­ta­ja ei louk­kaan­tu­nut ti­lan­tees­sa

07.09.2020 16:31 0
Kaksi henkilöä loukkaantui lievästi ulosajossa Pudasjärvellä

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui lie­väs­ti ulos­ajos­sa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2020 06:43 0
Nivalassa kahden auton peräänajokolari – yhteentörmäys tapahtui matalasta nopeudesta

Ni­va­las­sa kahden auton pe­rään­ajo­ko­la­ri – yh­teen­tör­mäys ta­pah­tui ma­ta­las­ta no­peu­des­ta

31.08.2020 08:26 0
Liikenneonnettomuus Rovaniemen nelostiellä Muurolan ja Petäjäskosken välillä

Lii­ken­ne­on­net­to­muus Ro­va­nie­men ne­los­tiel­lä Muu­ro­lan ja Pe­tä­jäs­kos­ken välillä

30.08.2020 17:30 0
Humalaisen nuoren kuljettama auto suistui katolleen ojaan Arkalassa, huumekuski kolhi liikenteenjakajaa Muhoksella – poliisi poimi Oulun seudun liikenteestä useita rattijuoppoja

Hu­ma­lai­sen nuoren kul­jet­ta­ma auto suistui ka­tol­leen ojaan Ar­ka­las­sa, huu­me­kus­ki kolhi lii­ken­teen­ja­ka­jaa Mu­hok­sel­la – poliisi poimi Oulun seudun lii­ken­tees­tä useita rat­ti­juop­po­ja

30.08.2020 08:52 1
Kaksi mopoa ja auto kolaroivat risteyksessä Pateniemessä – kolme loukkaantui

Kaksi mopoa ja auto ko­la­roi­vat ris­teyk­ses­sä Pa­te­nie­mes­sä – kolme louk­kaan­tui

30.08.2020 08:18 0
Kaksi autoa törmäsi risteyksessä Oulaisissa, vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin

Kaksi autoa törmäsi ris­teyk­ses­sä Ou­lai­sis­sa, va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

29.08.2020 13:49 0
Henkilöautoilija suistui ulos Nelostieltä Haukiputaan kohdalla – auto pyöri ympäri ja pysähtyi ojaan

Hen­ki­lö­au­toi­li­ja suistui ulos Ne­los­tiel­tä Hau­ki­pu­taan koh­dal­la – auto pyöri ympäri ja py­säh­tyi ojaan

28.08.2020 17:44 0
Nuori nainen menehtyi Pohjantiellä perjantain vastaisena yönä, liikkui moottoritiellä jalkaisin

Nuori nainen me­neh­tyi Poh­jan­tiel­lä per­jan­tain vas­tai­se­na yönä, liikkui moot­to­ri­tiel­lä jal­kai­sin

28.08.2020 06:31
Vanhemmat
Autoilija ja pyöräilijä törmäsivät Keminmaassa – Poliisi kaipaa silminnäkijöiden havaintoja

Au­toi­li­ja ja pyö­räi­li­jä tör­mä­si­vät Ke­min­maas­sa – Poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja

25.08.2020 14:47 0
Henkilöautoa ajanut mies suistui yöllä ulos Kainuuntieltä Oulussa, kertoi poliisille nukahtaneensa rattiin – tapahtumien selvittely poiki useita rikosepäilyjä

Hen­ki­lö­au­toa ajanut mies suistui yöllä ulos Kai­nuun­tiel­tä Ou­lus­sa, kertoi po­lii­sil­le nu­kah­ta­neen­sa rattiin – ta­pah­tu­mien sel­vit­te­ly poiki useita ri­kos­epäi­ly­jä

25.08.2020 07:03 0