Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puolustusvoimat
Kuukausi
Poikkeuksellinen oikeudenkäynti ex-tiedustelupäällikköä vastaan alkoi – Syyttäjä: Kontra-amiraali säilytti isoa määrää salaista materiaalia kotonaan

Poik­keuk­sel­li­nen oi­keu­den­käyn­ti ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­köä vastaan alkoi – Syyt­tä­jä: Kont­ra-ami­raa­li säi­lyt­ti isoa määrää sa­lais­ta ma­te­riaa­lia ko­to­naan

20.09.2023 13:19 5
Ilmavoimien Ruska 23 -ilmaoperaatioharjoitus näkyy myös Oulussa

Il­ma­voi­mien Ruska 23 -il­ma­ope­raa­tio­har­joi­tus näkyy myös Oulussa

18.09.2023 11:53
Evp-prikaatikenraali Mauri Koskela tuomittiin raiskauksesta lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen, sotilasarvo pysyy

Evp-pri­kaa­ti­ken­raa­li Mauri Koskela tuo­mit­tiin rais­kauk­ses­ta lähes kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen, so­ti­las­ar­vo pysyy

05.09.2023 17:10 10
Vanhemmat
Tunnettu Venäjä-asiantuntija, tiedustelueversti evp. Martti J. Kari on kuollut 62-vuotiaana

Tun­net­tu Ve­nä­jä-asian­tun­ti­ja, tie­dus­te­lu­evers­ti evp. Martti J. Kari on kuollut 62-vuo­tiaa­na

30.08.2023 14:46 2
Näkökulma: Ulkoministeri Elina Valtosen puheeseen piiloutui isompi uutinen – Onko Suomi valmistautumassa Nato-johtoiseen merioperaatioon Mustallamerellä?

Nä­kö­kul­ma: Ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­sen pu­hee­seen pii­lou­tui isompi uutinen – Onko Suomi val­mis­tau­tu­mas­sa Na­to-joh­toi­seen me­ri­ope­raa­tioon Mus­tal­la­me­rel­lä?

26.08.2023 20:00 4
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittelee Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa Pohjois-Suomen taivaalla

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien kanssa Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la

21.08.2023 14:28 5
Kutsunnat alkavat huomenna – vuorossa ovat vuonna 2005 syntyneet miehet

Kut­sun­nat alkavat huo­men­na – vuo­ros­sa ovat vuonna 2005 syn­ty­neet miehet

14.08.2023 14:04
Puolustusvoimien evp. kenraali sai syytteen törkeästä raiskauksesta – kiistää rikoksen

Puo­lus­tus­voi­mien evp. ken­raa­li sai syyt­teen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta – kiistää ri­kok­sen

11.08.2023 14:02
Kainuun prikaatin ja jääkäriprikaatin sotilasvalat ja -vakuutukset pidetään huomenna

Kainuun pri­kaa­tin ja jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­las­va­lat ja -va­kuu­tuk­set pi­de­tään huo­men­na

11.08.2023 11:00 3
VR teki tutkinnan Oulun Koskelan erikoisesta raideonnettomuudesta – "Se oli monen tekijän summa"

VR teki tut­kin­nan Oulun Kos­ke­lan eri­koi­ses­ta rai­de­on­net­to­muu­des­ta – "Se oli monen tekijän summa"

26.07.2023 12:52 6
Tilaajille
Oulusta tullut uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen huolehtii, että varusmiehet tuntevat sodan säännöt – "Jos sotilaan moraalinen kuormitus kasvaa, siihen loppuu toimintakyky"

Oulusta tullut uusi kent­tä­piis­pa Pekka Asi­kai­nen huo­leh­tii, että va­rus­mie­het tun­te­vat sodan säännöt – "Jos so­ti­laan mo­raa­li­nen kuor­mi­tus kasvaa, siihen loppuu toi­min­ta­ky­ky"

17.07.2023 12:00 8
Tilaajille
Puolustusvoimat tuo Ouluun poikkeuksellisen ison marssinäytöksen – kaikki soittokunnat esiintyvät, mukana yli 300 soittajaa

Puo­lus­tus­voi­mat tuo Ouluun poik­keuk­sel­li­sen ison mars­si­näy­tök­sen – kaikki soit­to­kun­nat esiin­ty­vät, mukana yli 300 soit­ta­jaa

07.07.2023 10:30 7
Tilaajille
Liikkumattomuus on vakava uhka
Kolumni

Liik­ku­mat­to­muus on vakava uhka

13.06.2023 16:00 17
Tilaajille
Listasimme lippujuhlan päivän reservin ylennetyt Pohjois-Pohjanmaalla ja muualla pohjoisessa – katso nimet tästä

Lis­ta­sim­me lip­pu­juh­lan päivän re­ser­vin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa – katso nimet tästä

04.06.2023 00:01 7
Tilaajille

Tuleva Kainuun pri­kaa­tin ko­men­ta­ja sai ken­raa­li­ylen­nyk­sen – Katso täältä kaikki Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivän kan­ta­hen­ki­lö­kun­nan ylen­nyk­set

04.06.2023 00:01
Tilaajille
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

30.05.2023 18:35 7
Tilaajille
Oulun sunnuntaiyön rataonnettomuudesta aloitetaan tutkinta – Armeijan kalustoa kuljettanut juna raahasi mukaan tarttunutta ratakiskoa asuinalueen läpi

Oulun sun­nun­tai­yön ra­ta­on­net­to­muu­des­ta aloi­te­taan tut­kin­ta – Ar­mei­jan ka­lus­toa kul­jet­ta­nut juna raahasi mukaan tart­tu­nut­ta ra­ta­kis­koa asuin­alueen läpi

25.05.2023 14:52 10
Tilaajille
Oulun suuriäänisen ratavaurion syy selvisi: Armeijan kalustoa kuljettaneesta junasta roikkunut kettinki vei kiskon mukanaan

Oulun suu­ri­ää­ni­sen ra­ta­vau­rion syy sel­vi­si: Ar­mei­jan ka­lus­toa kul­jet­ta­nees­ta junasta roik­ku­nut ket­tin­ki vei kiskon mu­ka­naan

24.05.2023 15:08 19
Tilaajille
Maahan syöksyneessä Hawkissa moottorivika – muut Hawkit yhä lentokiellossa

Maahan syök­sy­nees­sä Haw­kis­sa moot­to­ri­vi­ka – muut Hawkit yhä len­to­kiel­los­sa

19.05.2023 16:59 6