Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Puolustusvoimat
Kuukausi
Suomi ensi kertaa mukana harjoittelemassa Naton yhteistä puolustusta – Lappiin vyöryi kalustoa, harjoitus alkaa maanantaina

Suomi ensi kertaa mukana har­joit­te­le­mas­sa Naton yh­teis­tä puo­lus­tus­ta – Lappiin vyöryi ka­lus­toa, har­joi­tus alkaa maa­nan­tai­na

03.03.2024 11:50 9
Lapin lennoston Hornetit osallistuvat isoon harjoitukseen Oulunsalosta – Rovaniemen kiitotiessä vaurioita

Lapin len­nos­ton Hor­ne­tit osal­lis­tu­vat isoon har­joi­tuk­seen Ou­lun­sa­los­ta – Ro­va­nie­men kii­to­ties­sä vau­rioi­ta

01.03.2024 11:43 4
Armeija varasi kaikki liikenevät petipaikat Hetan suunnalta – Naton suurharjoitus tuo Enontekiölle jopa 8 000 sotilasta

Armeija varasi kaikki lii­ke­ne­vät pe­ti­pai­kat Hetan suun­nal­ta – Naton suur­har­joi­tus tuo Enon­te­kiöl­le jopa 8 000 so­ti­las­ta

25.02.2024 12:00 21
Tilaajille
Orpo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä: Tavoitteena on, että Natossa olisi Suomen puolustamiseen osoitettu joukko-osasto

Orpo pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­nil­la Ylellä: Ta­voit­tee­na on, että Natossa olisi Suomen puo­lus­ta­mi­seen osoi­tet­tu jouk­ko-osas­to

18.02.2024 17:43 16
Nordic Response 24 -puolustusharjoitus näkyy lisääntyvinä liikennemäärinä Oulun alueella

Nordic Res­pon­se 24 -puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy li­sään­ty­vi­nä lii­ken­ne­mää­ri­nä Oulun alueel­la

14.02.2024 14:47 1
Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikön kotoa löytyi myös ulkomaisia asiakirjoja – ulkoministeriö sai tietää papereista vasta vuosien kuluttua

Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­li­kön kotoa löytyi myös ul­ko­mai­sia asia­kir­jo­ja – ul­ko­mi­nis­te­riö sai tietää pa­pe­reis­ta vasta vuosien ku­lut­tua

10.02.2024 09:22 5
Oikeus: Armeijan ex-tiedustelupäällikön kotoa löytyneet tiedot olisivat voineet aiheuttaa suurta vahinkoa Suomen sotilastiedustelulle ja kansainvälisille suhteille

Oikeus: Ar­mei­jan ex-tie­dus­te­lu­pääl­li­kön kotoa löy­ty­neet tiedot oli­si­vat voineet ai­heut­taa suurta va­hin­koa Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lul­le ja kan­sain­vä­li­sil­le suh­teil­le

09.02.2024 17:38 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vii­li­pal­ve­lus­mies­ten paluu re­ser­viin on mah­dol­lis­tet­ta­va

07.02.2024 05:00 4
Suomi osallistuu Naton pohjoisen alueen puolustusharjoitukseen – joukkoja Enontekiöllä, ilmavoimien toiminta painottuu Rovaniemelle

Suomi osal­lis­tuu Naton poh­joi­sen alueen puo­lus­tus­har­joi­tuk­seen – jouk­ko­ja Enon­te­kiöl­lä, il­ma­voi­mien toi­min­ta pai­not­tuu Ro­va­nie­mel­le

06.02.2024 18:24 4
Vanhemmat
Reservistä runsaasti erohakemuksia alle kahdessa päivässä – Häkkäsen puheet saattoivat laukaista piikin

Re­ser­vis­tä run­saas­ti ero­ha­ke­muk­sia alle kah­des­sa päi­väs­sä – Häk­kä­sen puheet saat­toi­vat lau­kais­ta piikin

02.02.2024 19:19 24
Hävittäjien lentomelua voi kuulua Oulun taivaalla tällä viikolla – Perämeren yllä lennetään päiväsaikaan yliäänilentoja

Hä­vit­tä­jien len­to­me­lua voi kuulua Oulun tai­vaal­la tällä vii­kol­la – ­Pe­rä­me­ren yllä len­ne­tään päi­väs­ai­kaan yli­ää­ni­len­to­ja

30.01.2024 10:27 11
Kenraali Jaakko Valtanen on kuollut 98-vuotiaana – "Olin kansalainen sotilaspuvussa"

Ken­raa­li Jaakko Val­ta­nen on kuollut 98-vuo­tiaa­na – "Olin kan­sa­lai­nen so­ti­las­pu­vus­sa"

17.01.2024 21:25
Yle: Varusmiehet epäiltyinä maanpetosrikoksesta – jakoivat kuvaamaansa materiaalia someen

Yle: Va­rus­mie­het epäil­tyi­nä maan­pe­tos­ri­kok­ses­ta – ja­koi­vat ku­vaa­maan­sa ma­te­riaa­lia someen

08.01.2024 19:56
Puolustusvoimat pysäyttää uudet tuulipuistot lähes koko Länsi-Lapissa pysyvästi

Puo­lus­tus­voi­mat py­säyt­tää uudet tuu­li­puis­tot lähes koko Län­si-La­pis­sa py­sy­väs­ti

27.12.2023 15:00 34
Tilaajille
USA:n joukot saavat avata kauppoja, perustaa postin ja nauttia verottomuudesta – Suomen DCA-puolustussopimus tarjoaa mahdollisuudet pysyvällekin läsnäololle

USA:n joukot saavat avata kaup­po­ja, pe­rus­taa postin ja nauttia ve­rot­to­muu­des­ta – Suomen DCA-puo­lus­tus­so­pi­mus tarjoaa mah­dol­li­suu­det py­sy­väl­le­kin läs­nä­olol­le

18.12.2023 17:14 10
Tilaajille
Puolustusyhteistyösopimus julki: Suomessa avataan 15 aluetta Yhdysvaltojen käyttöön

Puo­lus­tus­yh­teis­työ­so­pi­mus julki: Suo­mes­sa avataan 15 aluetta Yh­dys­val­to­jen käyt­töön

14.12.2023 14:02 30
Puolustusvoimat julkaisi Hornetista otettua kuvaa Oulun ylilennosta – katso video

Puo­lus­tus­voi­mat jul­kai­si Hor­ne­tis­ta otettua kuvaa Oulun yli­len­nos­ta – katso video

07.12.2023 10:13 13
Ihmiset valuivat itsenäisyyspäivän paraatista Oulun kauppatorille äimistelemään Puolustusvoimien kalustoa – sotkun munkit keräsivät suurimmat jonot

Ihmiset va­lui­vat it­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­tis­ta Oulun kaup­pa­to­ril­le äi­mis­te­le­mään Puo­lus­tus­voi­mien ka­lus­toa – sotkun munkit ke­rä­si­vät suu­rim­mat jonot

06.12.2023 17:50 1
Tilaajille
Mahtipontinen näky vastaanotti tuhansien ihmisten yleisömeren Raattiin ja Merikosken silloille – ohimarssin jälkeen puhkesi hidaskulkuinen tungos

Mah­ti­pon­ti­nen näky vas­taan­ot­ti tu­han­sien ih­mis­ten ylei­sö­me­ren Raat­tiin ja Me­ri­kos­ken sil­loil­le – o­hi­mars­sin jälkeen puhkesi hi­das­kul­kui­nen tungos

06.12.2023 16:43 28
Tilaajille