Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Heinäpään stadion: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät läpi ää­rim­mäi­sen harvoin – onko se ajan tuh­laus­ta?

Luitko jo tämän: Pohde ei ole saanut pal­kan­mak­sua vie­lä­kään kun­toon, hoi­ta­jat rai­vois­saan

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oulun keskusta
Kuukausi
Ouluun haetaan kaupunkikeskustan projektipäällikköä, jolta vaaditaan ihmeellisiä ominaisuuksia – soitimme, mistä hankkeessa oikein on kyse

Ouluun haetaan kau­pun­ki­kes­kus­tan pro­jek­ti­pääl­lik­köä, jolta vaa­di­taan ih­meel­li­siä omi­nai­suuk­sia – soi­tim­me, mistä hank­kees­sa oikein on kyse

08.03.2023 16:46 60
Tilaajille
Oulun keskustassa oleva Talavikatu-kokeilu jatkuu maaliskuun loppuun saakka – myös ilmaisen pysäköinnin kokeilu jatkuu

Oulun kes­kus­tas­sa oleva Ta­la­vi­ka­tu-ko­kei­lu jatkuu maa­lis­kuun loppuun saakka – myös il­mai­sen py­sä­köin­nin kokeilu jatkuu

28.02.2023 20:29 9
Ankea betonitönö Oulun ydinkeskustassa saa kunnolla korkeutta – Koko Ravander-kortteli Rotuaarin varressa uusiutuu lähivuosien aikana

Ankea be­to­ni­tö­nö Oulun ydin­kes­kus­tas­sa saa kun­nol­la kor­keut­ta – Koko Ra­van­der-kort­te­li Ro­tuaa­rin var­res­sa uu­siu­tuu lä­hi­vuo­sien aikana

28.02.2023 05:00 43
Tilaajille
Taipuisiko kesken jäänyt torihotelli toimisto- ja hotellitilojen yhdistelmäksi? Hotelli- ja toimistotilat yhdistävä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa etsitään ydinkeskustasta

Tai­pui­si­ko kesken jäänyt to­ri­ho­tel­li toi­mis­to- ja ho­tel­li­ti­lo­jen yh­dis­tel­mäk­si? Ho­tel­li- ja toi­mis­to­ti­lat yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa et­si­tään ydin­kes­kus­tas­ta

25.02.2023 08:09 72
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun keskustassa järjestetään vuoden mittaan monia erilaisia tapahtumia – piakkoin vuorossa on vaalikylä ja Rotuaari Piknik palaa tauon jälkeen

Oulun kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään vuoden mittaan monia eri­lai­sia ta­pah­tu­mia – piak­koin vuo­ros­sa on vaa­li­ky­lä ja Ro­tuaa­ri Piknik palaa tauon jälkeen

20.02.2023 18:47 10
Tilaajille
Joutavat tavarat lähtivät ja asuinneliöt puolittuivat, kun viisikymppiset Nurmelat muuttivat reilun 50 neliön kaksioon – nyt Oulun keskustasta löytyy kaikki, paitsi yhteiskäyttöauto autottomuudesta haaveileville

Jou­ta­vat tavarat läh­ti­vät ja asuin­ne­liöt puo­lit­tui­vat, kun vii­si­kymp­pi­set Nur­me­lat muut­ti­vat reilun 50 neliön kak­sioon – nyt Oulun kes­kus­tas­ta löytyy kaikki, paitsi yh­teis­käyt­tö­au­to au­tot­to­muu­des­ta haa­vei­le­vil­le

18.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Tuore raportti romuttaa luulot Oulun ydinkeskustan näivettymisestä: kivijalkoihin on niin kova tunku, että kaikille ei löydy sopivia tiloja

Tuore ra­port­ti ro­mut­taa luulot Oulun ydin­kes­kus­tan näi­vet­ty­mi­ses­tä: ki­vi­jal­koi­hin on niin kova tunku, että kai­kil­le ei löydy sopivia tiloja

16.02.2023 10:00 114
Tilaajille
Tuleeko Oulun keskustasta droonien laskupaikka? Nyt asia selvitetään – ravintola-annokset tai apteekkiostokset voisivat lähteä lentoon Pekurin katolta

Tuleeko Oulun kes­kus­tas­ta droo­nien las­ku­paik­ka? Nyt asia sel­vi­te­tään – ra­vin­to­la-an­nok­set tai ap­teek­ki­os­tok­set voi­si­vat lähteä lentoon Pekurin katolta

05.02.2023 17:00 22
Tilaajille
Uusi hotelli avasi ovensa Oulun keskustassa Otto Karhin puiston kupeessa – katutasoon saneerattiin aamiaisravintola

Uusi hotelli avasi ovensa Oulun kes­kus­tas­sa Otto Karhin puiston ku­pees­sa – ka­tu­ta­soon sa­nee­rat­tiin aa­miais­ra­vin­to­la

22.01.2023 06:25 19
Oulun keskustassa toimiva yrittäjä yllättyi, kun poliisi koputti oveen ja palautti repullisen alaikäisten tyttöjen varastamia kristallikiviä ja suitsukkeita

Oulun kes­kus­tas­sa toimiva yrit­tä­jä yl­lät­tyi, kun poliisi koputti oveen ja pa­laut­ti re­pul­li­sen ala­ikäis­ten tyt­tö­jen va­ras­ta­mia kris­tal­li­ki­viä ja suit­suk­kei­ta

19.01.2023 18:00 12
Tilaajille
Oulun suuri palo odotteli vuoroaan puhelimen muistiinpanoissa: Tuli pääsi irti Torikadulla ja kirkonkellot sulivat – näin tuho eteni 200 vuotta sitten

Oulun suuri palo odot­te­li vuo­roaan pu­he­li­men muis­tiin­pa­nois­sa: Tuli pääsi irti To­ri­ka­dul­la ja kir­kon­kel­lot sulivat – näin tuho eteni 200 vuotta sitten

01.01.2023 08:00 9
Tilaajille
Tiernatori Oulun Rotuaarilla avataan perjantaina viikoksi – viikonloppuna alueella on anniskeluoikeudet, joilloin saa terästettyä glögiä

Tier­na­to­ri Oulun Ro­tuaa­ril­la avataan per­jan­tai­na vii­kok­si – vii­kon­lop­pu­na alueel­la on an­nis­ke­luoi­keu­det, joil­loin saa te­räs­tet­tyä glögiä

14.12.2022 16:04 8
Tilaajille
Tuntemattomaksi tuomitun Seppo Määtän tuntevat monet kaupungilla kulkevat kuvasta – "Uskon, että paremmin hän tulee pärjäämään kuin nämä aikaisemmat"

Tun­te­mat­to­mak­si tuo­mi­tun Seppo Määtän tun­te­vat monet kau­pun­gil­la kul­ke­vat kuvasta – "Uskon, että pa­rem­min hän tulee pär­jää­mään kuin nämä ai­kai­sem­mat"

13.12.2022 18:41 11
Tilaajille
Oulun kauppahalli elävöityy teoilla, ei aikomuksilla ja voivottelulla
Pääkirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­li elä­vöi­tyy teoil­la, ei ai­ko­muk­sil­la ja voi­vot­te­lul­la

12.12.2022 20:00 47
Tilaajille
Oulun keskustaan tullaan vaikka kontaten, jos sillä on riittävästi vetovoimaa
Pääkirjoitus

Oulun kes­kus­taan tullaan vaikka kon­ta­ten, jos sillä on riit­tä­väs­ti ve­to­voi­maa

01.11.2022 20:00 25
Tilaajille
Kumpi tuo enemmän rahaa Oulun keskustaan: autoilija vai pyöräilijä? Muissa kaupungeissa on saatu yllättäviäkin tuloksia

Kumpi tuo enemmän rahaa Oulun kes­kus­taan: au­toi­li­ja vai pyö­räi­li­jä? Muissa kau­pun­geis­sa on saatu yl­lät­tä­viä­kin tu­lok­sia

01.11.2022 06:00 145
Tilaajille
Oulun keskustaan pääsee autolla jatkossakin, vaikka moni autoliikenteen pääkaduista voi kokea melko myllerryksen

Oulun kes­kus­taan pääsee autolla jat­kos­sa­kin, vaikka moni au­to­lii­ken­teen pää­ka­duis­ta voi kokea melko myl­ler­ryk­sen

13.10.2022 20:41 117
Tilaajille
Miltä Oulu näyttää tulevan tornihotellin näköalaravintolan korkeudelta? Me selvitimme

Miltä Oulu näyttää tulevan tor­ni­ho­tel­lin nä­kö­ala­ra­vin­to­lan kor­keu­del­ta? Me sel­vi­tim­me

04.10.2022 06:00 57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa on nyt mah­dol­li­suus siirtyä kohti au­to­ton­ta kes­kus­taa

04.09.2022 08:00 30
Tilaajille