Seksuaalirikokset
Nainen esitteli intiimialueitaan alakouluikäisille lapsille, tapahtuma tallentui videolle – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Nainen esit­te­li in­tii­mi­aluei­taan ala­kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le, ta­pah­tu­ma tal­len­tui vi­deol­le – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

24.02.2021 13:43
Tilaajille
Lähisuhdeväkivallasta ja raiskauksista tuomittiin reilun kahden vuoden vankeuteen Kainuussa – uhkasi uhria ampuma-aseella

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta ja rais­kauk­sis­ta tuo­mit­tiin reilun kahden vuoden van­keu­teen Kai­nuus­sa – uhkasi uhria am­pu­ma-aseel­la

23.02.2021 09:37
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Mies raiskasi uhrin kaksi kertaa – tuomittiin kahden vuoden vankeuteen

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mies rais­ka­si uhrin kaksi kertaa – tuo­mit­tiin kahden vuoden van­keu­teen

11.02.2021 15:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ulla Konttila, Minja Lappalainen

Se­ri­ta­työ auttaa myös lä­hei­siä, jotka jou­tu­vat usein elämään sa­lai­lun ja yk­si­näi­syy­den kanssa

29.01.2021 04:45
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi pohjoispohjalaismiehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – useina vuosina jatkuneet teot alkoivat uhrin ollessa 8-vuotias

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si poh­jois­poh­ja­lais­mie­hen lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – useina vuosina jat­ku­neet teot al­koi­vat uhrin ollessa 8-vuo­tias

20.01.2021 15:55
Tilaajille
"Eno" tuomittiin 13 vuoden vankeuteen kymmenistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – Mielentilatutkimus: Mies oli syyntakeinen

"Eno" tuo­mit­tiin 13 vuoden van­keu­teen kym­me­nis­tä ala­ikäi­siin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta – Mie­len­ti­la­tut­ki­mus: Mies oli syyn­ta­kei­nen

22.12.2020 13:23
Suomalaismiehet tuomittiin törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä – päätekijälle vankeutta lähes 8 vuotta

Suo­ma­lais­mie­het tuo­mit­tiin tör­keis­tä lapsen sek­suaa­li­sis­ta hy­väk­si­käy­töis­tä – pää­te­ki­jäl­le van­keut­ta lähes 8 vuotta

22.12.2020 12:20
Miehelle 1,5 vuotta vankeutta teini-ikäisen vuosia kestäneestä hyväksikäytöstä Oulussa – lähetteli uhrinsa kanssa animeen liittyviä viestejä

Mie­hel­le 1,5 vuotta van­keut­ta tei­ni-ikäi­sen vuosia kes­tä­nees­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – lä­het­te­li uhrinsa kanssa animeen liit­ty­viä vies­te­jä

18.12.2020 14:17
Tilaajille
Oulun seksuaalirikoksissa selvä lasku, ulkomaalaisten tekijöiden osuus vähentynyt – kuuntele uusi rikospodcast, jossa muistellaan vuonna 2018 paljastunutta rajua rikosvyyhteä

Oulun sek­suaa­li­ri­kok­sis­sa selvä lasku, ul­ko­maa­lais­ten te­ki­jöi­den osuus vä­hen­ty­nyt – kuun­te­le uusi ri­kos­pod­cast, jossa muis­tel­laan vuonna 2018 pal­jas­tu­nut­ta rajua ri­kos­vyyh­teä

17.12.2020 17:00 9
Tilaajille
Oululainen mies tuomittiin lapsen hyväksikäytöistä yli kahden vuoden vankeuteen – yritti pienentää tuomiotaan vetoamalla yrityksensä menettämiseen

Ou­lu­lai­nen mies tuo­mit­tiin lapsen hy­väk­si­käy­töis­tä yli kahden vuoden van­keu­teen – yritti pie­nen­tää tuo­mio­taan ve­toa­mal­la yri­tyk­sen­sä me­net­tä­mi­seen

04.12.2020 12:33
Tilaajille
Milloin tuomitsemisen kynnys ylittyy, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen?

Milloin tuo­mit­se­mi­sen kynnys ylit­tyy, rikos- ja pro­ses­si­oi­keu­den pro­fes­so­ri Matti Tol­va­nen?

02.12.2020 20:08
Tilaajille
Miestä syytettiin yli kahdeksan vuotta kestäneestä törkeästä hyväksikäytöstä Oulussa – oikeudelle jäi epäily syyllisyydestä, syyte hylättiin

Miestä syy­tet­tiin yli kah­dek­san vuotta kes­tä­nees­tä tör­keäs­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – oi­keu­del­le jäi epäily syyl­li­syy­des­tä, syyte hy­lät­tiin

02.12.2020 14:10
Tilaajille
Opettajaa syytettiin 11-vuotiaan oppilaan törkeästä hyväksikäytöstä Oulussa – oikeus piti kertomusta epäuskottavana ja hylkäsi syytteen

Opet­ta­jaa syy­tet­tiin 11-vuo­tiaan op­pi­laan tör­keäs­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – oikeus piti ker­to­mus­ta epä­us­kot­ta­va­na ja hylkäsi syyt­teen

02.12.2020 11:07
Tilaajille
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukikeskus tarjoaa Oulussa apua vuorokauden ympäri – yöllä apua voi kuitenkin joutua odottamaan

Sek­suaa­lis­ta vä­ki­val­taa koh­dan­nei­den tu­ki­kes­kus tarjoaa Oulussa apua vuo­ro­kau­den ympäri – yöllä apua voi kui­ten­kin joutua odot­ta­maan

20.11.2020 17:00
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus hylkäsi naista vastaan nostetun syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi naista vastaan nos­te­tun syyt­teen lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

13.11.2020 15:44
Tilaajille
Suomalaismies jakoi videoita jopa vauvojen raiskauksista metamfetamiinin säestämissä videokeskusteluissa – Näin hän selitti tekojaan kuulustelijoille

Suo­ma­lais­mies jakoi vi­deoi­ta jopa vau­vo­jen rais­kauk­sis­ta met­am­fe­ta­mii­nin säes­tä­mis­sä vi­deo­kes­kus­te­luis­sa – Näin hän selitti te­ko­jaan kuu­lus­te­li­joil­le

10.11.2020 18:47
Tilaajille
Mies sai 8,5 vuotta vankeutta törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Mies sai 8,5 vuotta van­keut­ta tör­keis­tä lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

04.11.2020 21:50 3
Tilaajille
24-vuotiaalle miehelle tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – esiintyi chatissa alaikäisenä ja pyysi pikkutyttöä ottamaan itsestään alastonkuvan vessassa

24-vuo­tiaal­le mie­hel­le tuomio lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – esiin­tyi cha­tis­sa ala­ikäi­se­nä ja pyysi pik­ku­tyt­töä ot­ta­maan it­ses­tään alas­ton­ku­van ves­sas­sa

27.10.2020 16:39
Tilaajille
14-vuotiaan raiskauksesta ja hyväksikäytöstä nostetut syytteet hylättiin Oulussa

14-vuo­tiaan rais­kauk­ses­ta ja hy­väk­si­käy­tös­tä nos­te­tut syyt­teet hy­lät­tiin Oulussa

28.09.2020 16:22
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi miehen Oulussa tapahtuneesta raiskauksesta – Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen, tekijä vetosi unitilaan

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si miehen Oulussa ta­pah­tu­nees­ta rais­kauk­ses­ta – Kä­rä­jä­oi­keus oli hy­län­nyt syyt­teen, tekijä vetosi uni­ti­laan

24.09.2020 15:38 1
Tilaajille