Seksuaalirikokset
Viimeisin 4 tuntia
Näyttelijä-muusikko Roope Salminen sai käräjäoikeudessa lähes 2 400 euron sakkotuomion seksuaalirikoksesta

Näyt­te­li­jä-muu­sik­ko Roope Sal­mi­nen sai kä­rä­jä­oi­keu­des­sa lähes 2 400 euron sak­ko­tuo­mion sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta

14:53 0
Vanhemmat
Kulttuurineuvos Veijo Baltzaria epäillään muun muassa törkeästä ihmiskaupasta ja törkeästä raiskauksesta – poliisin esitutkinta valmistui

Kult­tuu­ri­neu­vos Veijo Balt­za­ria epäil­lään muun muassa tör­keäs­tä ih­mis­kau­pas­ta ja tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta – po­lii­sin esi­tut­kin­ta val­mis­tui

15.09.2020 09:34
Miehelle vankeutta naisen raiskauksesta Oulussa – Oikeus kuunteli uhrille jätetyt julmat ääniviestit

Mie­hel­le van­keut­ta naisen rais­kauk­ses­ta Oulussa – Oikeus kuun­te­li uhrille jätetyt julmat ää­ni­vies­tit

01.09.2020 13:49 4
Tilaajille
Pyykkituparaiskauksen tuomio ei muuttunut hovissa

Pyyk­ki­tu­pa­rais­kauk­sen tuomio ei muut­tu­nut hovissa

18.08.2020 12:28 0
Tilaajille
Jeffrey Epstein pakotti alaikäisen seksiin prinssi Andrew'n kanssa, väitetään oikeuden asiakirjoissa USA:ssa

Jeffrey Epstein pakotti ala­ikäi­sen seksiin prinssi And­rew'n kanssa, väi­te­tään oi­keu­den asia­kir­jois­sa USA:ssa

01.08.2020 09:03 1
Seksuaalirikoksen jälkeen pikkukaupunkiin laskeutui hiljaisuus, ja Monika Fagerholm kiinnostui: "Rikkaat voivat maksaa hiljaisuuden rahalla"

Sek­suaa­li­ri­kok­sen jälkeen pik­ku­kau­pun­kiin las­keu­tui hil­jai­suus, ja Monika Fa­ger­holm kiin­nos­tui: "Rik­kaat voivat maksaa hil­jai­suu­den ra­hal­la"

18.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Mies raiskasi itseään huomattavasti nuoremman päihtyneen tytön, oikeus tuomitsi yli kolmeksi vuodeksi vankeuteen

Mies rais­ka­si itseään huo­mat­ta­vas­ti nuo­rem­man päih­ty­neen tytön, oikeus tuo­mit­si yli kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen

17.07.2020 18:21 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Raiskauksen määritelmä on nyt vajaa – suostumuksen puute on perusteltua mainita laissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rais­kauk­sen mää­ri­tel­mä on nyt vajaa – suos­tu­muk­sen puute on pe­rus­tel­tua mainita laissa

10.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus piti ennallaan tuomion jutussa, jossa kolmekymppinen mies tuomittiin 14-vuotiaan raiskauksesta Oulussa

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan tuomion ju­tus­sa, jossa kol­me­kymp­pi­nen mies tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan rais­kauk­ses­ta Oulussa

09.07.2020 12:41 0
OYSin raiskauksesta syytetty ehti kuolla ennen tuomiota – toista miestä vastaan nostettu syyte hylättiin

OYSin rais­kauk­ses­ta syy­tet­ty ehti kuolla ennen tuo­mio­ta – toista miestä vastaan nos­tet­tu syyte hy­lät­tiin

25.06.2020 14:45
Tilaajille
Törkeä lapsenraiskaus toi neljä ja puoli vuotta vankeutta miehelle – antoi tytölle kannabista ja käytti avuttomassa tilassa olevaan väkivaltaa

Törkeä lap­sen­rais­kaus toi neljä ja puoli vuotta van­keut­ta mie­hel­le – antoi tytölle kan­na­bis­ta ja käytti avut­to­mas­sa tilassa olevaan vä­ki­val­taa

11.06.2020 17:18
Tilaajille
15-vuotias poika lähetti koulukavereilleen asiattomia Snapchat-viestejä – syyllistyi rikokseen, mutta ei saanut rangaistusta

15-vuo­tias poika lähetti kou­lu­ka­ve­reil­leen asiat­to­mia Snapc­hat-vies­te­jä – syyl­lis­tyi ri­kok­seen, mutta ei saanut ran­gais­tus­ta

01.06.2020 20:38
Tilaajille
Törkeistä seksuaalirikoksista vuosiksi vankeuteen tuomittu mies sai toisenkin tuomion – vankeutta seitsemän kuukautta lisää

Tör­keis­tä sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta vuo­sik­si van­keu­teen tuo­mit­tu mies sai toi­sen­kin tuomion – van­keut­ta seit­se­män kuu­kaut­ta lisää

25.05.2020 20:48 2
Veijo Baltzarin ihmiskauppa- ja seksuaalirikostutkinnassa uusi epäilty – kaikkiaan epäiltyjä on nyt neljä

Veijo Balt­za­rin ih­mis­kaup­pa- ja sek­suaa­li­ri­kos­tut­kin­nas­sa uusi epäilty – kaik­kiaan epäil­ty­jä on nyt neljä

25.05.2020 10:29 0
Parikymppinen mies liki viiden vuoden vankeuteen törkeistä seksuaalirikoksista – kohdistuivat alaikäiseen lapseen

Pa­ri­kymp­pi­nen mies liki viiden vuoden van­keu­teen tör­keis­tä sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta – koh­dis­tui­vat ala­ikäi­seen lapseen

18.05.2020 16:00
Tilaajille