Kuvagalleria: Linnan juhlien säih­ket­tä Kalevan kuvissa – katso kuinka poh­jois­suo­ma­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa

Kysely: Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

Luitko jo tämän: Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Seksuaalirikokset
Kuukausi
Alaikäinen sai syytteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsenraiskauksesta Limingassa

Ala­ikäi­nen sai syyt­teen nuorena hen­ki­lö­nä teh­dys­tä tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta Li­min­gas­sa

29.11.2022 09:45
Tilaajille
Seitsemän kertaa Oulussa raiskatun naisen oikeusprosessi tuli päätökseen – KKO ei myöntänyt valituslupia

Seit­se­män kertaa Oulussa rais­ka­tun naisen oi­keus­pro­ses­si tuli pää­tök­seen – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­pia

21.11.2022 10:06 15
Tilaajille
15-vuotias poika raiskasi 16-vuotiaan tytön Oulussa, kohtasivat toisensa Valkeassa – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan

15-vuo­tias poika rais­ka­si 16-vuo­tiaan tytön Ou­lus­sa, koh­ta­si­vat toi­sen­sa Val­keas­sa – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja val­von­taan

17.11.2022 16:53 7
Tilaajille
Kansanedustaja Wille Rydmania koskeva seksuaalirikostutkinta syyteharkintaan

Kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia koskeva sek­suaa­li­ri­kos­tut­kin­ta syy­te­har­kin­taan

17.11.2022 15:47
Vanhemmat
Aino raiskattiin seitsemän kertaa Oulussa, helpotuksen kyyneliin päättynyt oikeustaistelu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vieläkin – Selvitimme, miksi rikosten käsitteleminen kestää niin kauan

Aino rais­kat­tiin seit­se­män kertaa Ou­lus­sa, hel­po­tuk­sen kyy­ne­liin päät­ty­nyt oi­keus­tais­te­lu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vie­lä­kin – Sel­vi­tim­me, miksi ri­kos­ten kä­sit­te­le­mi­nen kestää niin kauan

30.10.2022 08:00 7
Tilaajille
Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävää materiaalia raportoitu ennätysmäärä Pelastakaa Lapset ry:n palveluun

Lapsiin koh­dis­tu­vaa sek­suaa­li­vä­ki­val­taa si­säl­tä­vää ma­te­riaa­lia ra­por­toi­tu en­nä­tys­mää­rä Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n pal­ve­luun

25.10.2022 08:14
Mies kosketteli alaikäistä tyttöä uimahallin altaassa – oikeus tuomitsi seksuaalisesta ahdistelusta päiväsakkoihin

Mies kos­ket­te­li ala­ikäis­tä tyttöä ui­ma­hal­lin al­taas­sa – oikeus tuo­mit­si sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta päi­vä­sak­koi­hin

12.10.2022 20:20
Tilaajille
Uusi raiskauslaki sisältää pahan valuvian – Professori Terttu Utriainen ihmettelee oikeusministeriön perusteluja, että laki kovenee: "Muutokset ovat minimaalisia"

Uusi rais­kaus­la­ki si­säl­tää pahan va­lu­vian – Pro­fes­so­ri Terttu Ut­riai­nen ih­met­te­lee oi­keus­mi­nis­te­riön pe­rus­te­lu­ja, että laki ko­ve­nee: "Muu­tok­set ovat mi­ni­maa­li­sia"

17.08.2022 16:00 5
Tilaajille
Poliisi epäilee törkeää lapsenraiskausta Limingassa, alaikäinen epäilty vangittiin

Poliisi epäilee törkeää lap­sen­rais­kaus­ta Li­min­gas­sa, ala­ikäi­nen epäilty van­git­tiin

27.07.2022 12:39
Tilaajille
Keskusrikospoliisi epäilee kansanedustaja Wille Rydmania seksuaalirikoksesta – Rydman: Väitteet epäuskottavia

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si epäilee kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta – Rydman: Väit­teet epä­us­kot­ta­via

15.07.2022 18:52 14
Parikymppinen mies tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen yli 130 lapsen hyväksikäytöstä sosiaalisessa mediassa

Pa­ri­kymp­pi­nen mies tuo­mit­tiin kym­me­nek­si vuo­dek­si van­keu­teen yli 130 lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

14.07.2022 20:25
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi hierojana työskennelleen miehen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si hie­ro­ja­na työs­ken­nel­leen miehen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

13.07.2022 15:10
Tilaajille
Ensi vuoden alusta lähtien seksi ilman suostumusta on raiskaus ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset muuttuvat ankarammiksi

Ensi vuoden alusta lähtien seksi ilman suos­tu­mus­ta on rais­kaus ja lapsiin koh­dis­tu­vien sek­suaa­li­ri­kos­ten ran­gais­tuk­set muut­tu­vat an­ka­ram­mik­si

08.07.2022 13:08 5
29-vuotiaalle miehelle yli kahden vuoden vankeustuomio alaikäisen törkeästä raiskauksesta Oulussa

29-vuo­tiaal­le mie­hel­le yli kahden vuoden van­keus­tuo­mio ala­ikäi­sen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta Oulussa

21.06.2022 17:34 8
Tilaajille
Mies tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa kahden lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Mies tuo­mit­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kahden lapsen tör­keäs­tä sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

17.06.2022 10:04
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kaksi miestä viiden vuoden vankeuteen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Oikeus tuo­mit­si kaksi miestä viiden vuoden van­keu­teen lapsiin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

14.06.2022 19:40
Tilaajille

Nuo­rel­le mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta kos­ket­te­lus­ta

14.06.2022 13:54
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi vuosien vankeuteen miehen, joka raiskasi ja hyväksikäytti lasta – uhri oli tekojen aikaan 7–8-vuotias

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuosien van­keu­teen miehen, joka rais­ka­si ja hy­väk­si­käyt­ti lasta – uhri oli tekojen aikaan 7–8-vuo­tias

13.06.2022 15:41
Tilaajille
Kaksi rikossarjaa synkentää Oulun poliisilaitoksen hyväksikäyttötilastoja – HS: Poliisi epäilee, että lapsilta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

Kaksi ri­kos­sar­jaa syn­ken­tää Oulun po­lii­si­lai­tok­sen hy­väk­si­käyt­tö­ti­las­to­ja – HS: Poliisi epäi­lee, että lap­sil­ta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

25.05.2022 17:42
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus passitti 38-vuotiaan miehen vankeuteen useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, teot tapahtuivat Oulussa kymmenen vuoden aikana

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti 38-vuo­tiaan miehen van­keu­teen useista lapsiin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta, teot ta­pah­tui­vat Oulussa kym­me­nen vuoden aikana

23.05.2022 13:37
Tilaajille