Pekingin olympialaiset: Katso ki­saoh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Seksuaalirikokset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun lä­hei­nen on tehnyt sek­suaa­li­ri­kok­sen – sitä ter­vet­tä osaa ih­mi­ses­sä, joka kykenee myö­tä­tun­toon ja vas­ta­vuo­roi­suu­teen, voidaan vah­vis­taa

09.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Kun aikuinen poika sai vankilatuomion törkeästä seksuaalirikoksesta, äiti joutui pohtimaan: Kasvatinko minä hirviön?

Kun ai­kui­nen poika sai van­ki­la­tuo­mion tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, äiti joutui poh­ti­maan: Kas­va­tin­ko minä hir­viön?

01.01.2022 08:00 4
Tilaajille
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lu­ikäis­tä lasta

28.12.2021 14:06
Tilaajille
Mies tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen alaikäisen törkeästä raiskauksesta - rikos tapahtui Pohjois-Pohjanmaalla

Mies tuo­mit­tiin kolmen vuoden van­keu­teen ala­ikäi­sen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta - rikos ta­pah­tui Poh­jois-Poh­jan­maal­la

23.12.2021 15:33
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehelle ehdotonta vankeutta kahden 17-vuotiaan tytön raiskauksesta Kuusamossa

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hel­le eh­do­ton­ta van­keut­ta kahden 17-vuo­tiaan tytön rais­kauk­ses­ta Kuu­sa­mos­sa

09.12.2021 12:11
Tilaajille
Miehelle vankeutta raiskauksesta ja vapaudenriistosta

Mie­hel­le van­keut­ta rais­kauk­ses­ta ja va­pau­den­riis­tos­ta

08.12.2021 15:56 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sek­suaa­li­ri­kok­sien en­nal­ta­eh­käi­sy­työ Oulussa on mo­ni­puo­lis­ta

05.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Nuorten seksuaalinen ahdistelu tulee nyt paremmin näkyviin kuin ennen, ja se on tarpeellinen kehityssuunta
Pääkirjoitus

Nuorten sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu tulee nyt pa­rem­min nä­ky­viin kuin ennen, ja se on tar­peel­li­nen ke­hi­tys­suun­ta

29.11.2021 20:00 1
Tilaajille
Hovioikeus lievensi hyväksikäyttörinkiin kuuluneiden keski-ikäisten miesten tuomioita lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – ei pitänyt tekoja törkeinä

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si hy­väk­si­käyt­tö­rin­kiin kuu­lu­nei­den kes­ki-ikäis­ten miesten tuo­mioi­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – ei pitänyt tekoja tör­kei­nä

29.11.2021 17:30
Alle 16-vuotiaisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ilmoitetaan entistä enemmän – onko Oulusta silti tullut turvallisempi?

Alle 16-vuo­tiai­siin koh­dis­tu­nei­ta sek­suaa­li­ri­kok­sia il­moi­te­taan entistä enemmän – onko Oulusta silti tullut tur­val­li­sem­pi?

29.11.2021 07:00
Tilaajille
Mies piinasi uhria asunnossa tuntien ajan – Oulun käräjäoikeus tuomitsi törkeästä raiskauksesta ja vapaudenriistosta yli kolmen vuoden vankeuteen

Mies piinasi uhria asun­nos­sa tuntien ajan – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta ja va­pau­den­riis­tos­ta yli kolmen vuoden van­keu­teen

24.11.2021 15:20
Tilaajille
Oululaismies hyväksikäytti alaikäistä poikaa, hovioikeus piti yli kahden vuoden vankeustuomion voimassa – ehdotti toiselle alaikäiselle juomien maksamista "luonnossa"

Ou­lu­lais­mies hy­väk­si­käyt­ti ala­ikäis­tä poikaa, ho­vi­oi­keus piti yli kahden vuoden van­keus­tuo­mion voi­mas­sa – eh­dot­ti toi­sel­le ala­ikäi­sel­le juomien mak­sa­mis­ta "luon­nos­sa"

23.11.2021 08:05
Tilaajille
Hovioikeudessa alkoi "Enon" seksuaalirikossyytteiden käsittely – käräjillä mies tuomittiin 13 vuoden vankeuteen useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Ho­vi­oi­keu­des­sa alkoi "Enon" sek­suaa­li­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­ly – kä­rä­jil­lä mies tuo­mit­tiin 13 vuoden van­keu­teen useista ala­ikäi­siin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

25.10.2021 22:35 3
Kolme miestä tuomittiin lasten hyväksikäytöistä – tuomitut kuuluvat samaan pohjoispohjalaissukuun

Kolme miestä tuo­mit­tiin lasten hy­väk­si­käy­töis­tä – tuo­mi­tut kuu­lu­vat samaan poh­jois­poh­ja­lais­su­kuun

20.10.2021 12:30 7
Tilaajille
Vaasan hovioikeus kiristi tuomioita suomalaismiesten hyväksikäyttöringistä – päätekijälle 8,5 vuotta vankeutta

Vaasan ho­vi­oi­keus kiristi tuo­mioi­ta suo­ma­lais­mies­ten hy­väk­si­käyt­tö­rin­gis­tä – pää­te­ki­jäl­le 8,5 vuotta van­keut­ta

13.10.2021 18:25
Mies raiskasi entisen puolisonsa, Rovaniemen hovioikeus tuomitsi yli neljäksi vuodeksi vankeuteen

Mies rais­ka­si entisen puo­li­son­sa, Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus tuo­mit­si yli nel­jäk­si vuo­dek­si van­keu­teen

05.10.2021 16:55
Tilaajille
Mies salakuvasi nuoria pesutiloissa – Oulun käräjäoikeus tuomitsi vankeuteen ja menettämään päällikköviran pelastuslaitoksella

Mies sa­la­ku­va­si nuoria pe­su­ti­lois­sa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si van­keu­teen ja me­net­tä­mään pääl­lik­kö­vi­ran pe­las­tus­lai­tok­sel­la

28.09.2021 18:57
Tilaajille
Laulaja R. Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin – tuomio saattaa olla elinkautinen

Laulaja R. Kelly to­det­tiin syyl­li­sek­si usei­siin sek­suaa­li­ri­kok­siin – tuomio saattaa olla elin­kau­ti­nen

28.09.2021 06:28 1
Nuorisokodista karannut tyttö raiskattiin törkeästi, oikeus määräsi tekijät vangittavaksi

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

07.09.2021 11:04 2
Tilaajille
Oulun yliopistolliseen sairaalaan liittyvä seksuaalirikossyyte kaatui myös hovissa

Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan liit­ty­vä sek­suaa­li­ri­kos­syy­te kaatui myös hovissa

31.08.2021 14:15
Tilaajille