Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Seksuaalirikokset
Kuukausi
29-vuotiaalle miehelle yli kahden vuoden vankeustuomio alaikäisen törkeästä raiskauksesta Oulussa

29-vuo­tiaal­le mie­hel­le yli kahden vuoden van­keus­tuo­mio ala­ikäi­sen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta Oulussa

21.06.2022 17:34 7
Tilaajille
Mies tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa kahden lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Mies tuo­mit­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kahden lapsen tör­keäs­tä sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

17.06.2022 10:04
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kaksi miestä viiden vuoden vankeuteen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Oikeus tuo­mit­si kaksi miestä viiden vuoden van­keu­teen lapsiin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

14.06.2022 19:40
Tilaajille

Nuo­rel­le mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta kos­ket­te­lus­ta

14.06.2022 13:54
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi vuosien vankeuteen miehen, joka raiskasi ja hyväksikäytti lasta – uhri oli tekojen aikaan 7–8-vuotias

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuosien van­keu­teen miehen, joka rais­ka­si ja hy­väk­si­käyt­ti lasta – uhri oli tekojen aikaan 7–8-vuo­tias

13.06.2022 15:41
Tilaajille
Vanhemmat
Kaksi rikossarjaa synkentää Oulun poliisilaitoksen hyväksikäyttötilastoja – HS: Poliisi epäilee, että lapsilta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

Kaksi ri­kos­sar­jaa syn­ken­tää Oulun po­lii­si­lai­tok­sen hy­väk­si­käyt­tö­ti­las­to­ja – HS: Poliisi epäi­lee, että lap­sil­ta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

25.05.2022 17:42
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus passitti 38-vuotiaan miehen vankeuteen useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, teot tapahtuivat Oulussa kymmenen vuoden aikana

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti 38-vuo­tiaan miehen van­keu­teen useista lapsiin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta, teot ta­pah­tui­vat Oulussa kym­me­nen vuoden aikana

23.05.2022 13:37
Tilaajille
Mies kosketti alaikäistä tyttöä reikäfarkkujen reiän kohdalta Oulussa – sai sakot seksuaalisesta ahdistelusta

Mies kos­ket­ti ala­ikäis­tä tyttöä rei­kä­fark­ku­jen reiän koh­dal­ta Oulussa – sai sakot sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta

19.05.2022 09:21 7
Tilaajille
Oululaismies tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen lapsipornon hallussapidosta – miehen laitteilta löytyi noin satatuhatta kuvaa

Ou­lu­lais­mies tuo­mit­tiin kolmen kuu­kau­den eh­dol­li­seen lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­dos­ta – ­mie­hen lait­teil­ta löytyi noin sa­ta­tu­hat­ta kuvaa

10.05.2022 17:21
Tilaajille
Hovioikeus muutti hieman seksuaalirikostuomiota

Ho­vi­oi­keus muutti hieman sek­suaa­li­ri­kos­tuo­mio­ta

05.05.2022 15:41 3
Tilaajille
Päihtyneen naisen raiskanneelle miehelle ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Päih­ty­neen naisen rais­kan­neel­le mie­hel­le eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

29.04.2022 14:12 1
Tilaajille
Naiselle tuomio teinipojan hyväksikäyttämisestä

Nai­sel­le tuomio tei­ni­po­jan hy­väk­si­käyt­tä­mi­ses­tä

29.04.2022 13:52
Tilaajille
Hovioikeus alensi kärsimyskorvausta, joka teini-ikäistä hyväksikäyttäneen miehen tulee maksaa uhrilleen – "Seurustelusuhteeseen rinnastettavia piirteitä"

Ho­vi­oi­keus alensi kär­si­mys­kor­vaus­ta, joka tei­ni-ikäis­tä hy­väk­si­käyt­tä­neen miehen tulee maksaa uh­ril­leen – "Seu­rus­te­lu­suh­tee­seen rin­nas­tet­ta­via piir­tei­tä"

26.04.2022 14:39
Tilaajille
Mies piti uhriaan vankina asunnossa, pahoinpiteli ja pakotti suuseksiin – hovioikeus alensi tuomiota, koska vakavan väkivallan uhka jäi näyttämättä

Mies piti uhriaan vankina asun­nos­sa, pa­hoin­pi­te­li ja pakotti suu­sek­siin – ho­vi­oi­keus alensi tuo­mio­ta, koska vakavan vä­ki­val­lan uhka jäi näyt­tä­mät­tä

26.04.2022 13:29
Tilaajille
Oikeus: Nuori mies raiskasi 15-vuotiaan tytön häkkivarastossa Oulussa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Oikeus: Nuori mies rais­ka­si 15-vuo­tiaan tytön häk­ki­va­ras­tos­sa Oulussa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

19.04.2022 10:47
Tilaajille
Mies kosketteli lasta ja läpsi tätä lehdellä takapuolelle – oikeus tuomitsi ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Mies kos­ket­te­li lasta ja läpsi tätä leh­del­lä ta­ka­puo­lel­le – oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

14.03.2022 17:30
Tilaajille
Seitsemälle miehelle ehdollista vankeutta saman lapsen hyväksikäytöstä Oulussa

Seit­se­mäl­le mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta saman lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa

04.03.2022 14:29
Tilaajille
Seksuaalirikosten määrä kasvoi Oulun poliisin alueella – pelkästään helmikuussa on vangittu useita henkilöitä lapsiin kohdistuneista teoista epäiltynä

Sek­suaa­li­ri­kos­ten määrä kasvoi Oulun po­lii­sin alueel­la – ­pel­käs­tään hel­mi­kuus­sa on van­git­tu useita hen­ki­löi­tä lapsiin koh­dis­tu­neis­ta teoista epäil­ty­nä

17.02.2022 15:30 10
Tilaajille
Uudessa seksuaalirikoslainsäädännössä raiskauksen määritelmä muuttuisi suostumusperusteiseksi

Uudessa sek­suaa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nös­sä rais­kauk­sen mää­ri­tel­mä muut­tui­si suos­tu­mus­pe­rus­tei­sek­si

17.02.2022 16:08 7
Hovioikeus alensi merkittävästi nuoria pesutiloissa kuvanneen miehen tuomiota – ehdottoman vankeuden sijaan ehdollista, viraltapano kumottiin

Ho­vi­oi­keus alensi mer­kit­tä­väs­ti nuoria pe­su­ti­lois­sa ku­van­neen miehen tuo­mio­ta – eh­dot­to­man van­keu­den sijaan eh­dol­lis­ta, vi­ral­ta­pa­no ku­mot­tiin

17.02.2022 14:07
Tilaajille