Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Seksuaalirikokset
Viimeisin 4 tuntia
Kolme miestä tuomittiin lasten hyväksikäytöistä – tuomitut kuuluvat samaan pohjoispohjalaissukuun

Kolme miestä tuo­mit­tiin lasten hy­väk­si­käy­töis­tä – tuo­mi­tut kuu­lu­vat samaan poh­jois­poh­ja­lais­su­kuun

12:30
Tilaajille
Kuukausi
Vaasan hovioikeus kiristi tuomioita suomalaismiesten hyväksikäyttöringistä – päätekijälle 8,5 vuotta vankeutta

Vaasan ho­vi­oi­keus kiristi tuo­mioi­ta suo­ma­lais­mies­ten hy­väk­si­käyt­tö­rin­gis­tä – pää­te­ki­jäl­le 8,5 vuotta van­keut­ta

13.10.2021 18:25
Mies raiskasi entisen puolisonsa, Rovaniemen hovioikeus tuomitsi yli neljäksi vuodeksi vankeuteen

Mies rais­ka­si entisen puo­li­son­sa, Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus tuo­mit­si yli nel­jäk­si vuo­dek­si van­keu­teen

05.10.2021 16:55
Tilaajille
Mies salakuvasi nuoria pesutiloissa – Oulun käräjäoikeus tuomitsi vankeuteen ja menettämään päällikköviran pelastuslaitoksella

Mies sa­la­ku­va­si nuoria pe­su­ti­lois­sa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si van­keu­teen ja me­net­tä­mään pääl­lik­kö­vi­ran pe­las­tus­lai­tok­sel­la

28.09.2021 18:57
Tilaajille
Laulaja R. Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin – tuomio saattaa olla elinkautinen

Laulaja R. Kelly to­det­tiin syyl­li­sek­si usei­siin sek­suaa­li­ri­kok­siin – tuomio saattaa olla elin­kau­ti­nen

28.09.2021 06:28 1
Vanhemmat
Nuorisokodista karannut tyttö raiskattiin törkeästi, oikeus määräsi tekijät vangittavaksi

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

07.09.2021 11:04 2
Tilaajille
Oulun yliopistolliseen sairaalaan liittyvä seksuaalirikossyyte kaatui myös hovissa

Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan liit­ty­vä sek­suaa­li­ri­kos­syy­te kaatui myös hovissa

31.08.2021 14:15
Tilaajille
Valtavassa hyväksikäyttövyyhdessä uhreja myös Oulusta, poliisitutkinnassa kuullaan kymmeniä alle 12-vuotiaita

Val­ta­vas­sa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä uhreja myös Ou­lus­ta, po­lii­si­tut­kin­nas­sa kuul­laan kym­me­niä alle 12-vuo­tiai­ta

16.08.2021 16:00 6
Tilaajille
Oulun käräjäoikeudelta kaksi Snapchatiin liittyvää tuomiota – mies lähetteli seksuaalisävytteisiä viestejä teini-ikäiselle ja nainen jakoi suihkukuvan esimiehestään

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta kaksi Snapc­ha­tiin liit­ty­vää tuo­mio­ta – mies lä­het­te­li sek­suaa­li­sä­vyt­tei­siä vies­te­jä tei­ni-ikäi­sel­le ja nainen jakoi suih­ku­ku­van esi­mie­hes­tään

13.08.2021 13:58 2
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta seksuaalirikoksista sijaishuollon erityisyksikössä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta si­jais­huol­lon eri­tyis­yk­si­kös­sä

11.08.2021 15:01 6
Tilaajille
Parikymppisen keskisuomalaismiehen epäillään käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen jopa 200:aa lasta – nuorin tunnistettu uhri 8-vuotias

Pa­ri­kymp­pi­sen kes­ki­suo­ma­lais­mie­hen epäil­lään käyt­tä­neen sek­suaa­li­ses­ti hy­väk­seen jopa 200:aa lasta – nuorin tun­nis­tet­tu uhri 8-vuo­tias

29.07.2021 10:57
Poliisille vankeustuomio törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Raahessa - Poliisipäällikkö: Hyvin poikkeuksellinen tapaus

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Hyvin poik­keuk­sel­li­nen tapaus

10.06.2021 15:18
Tilaajille
HS: Kaksi Pohjois-Pohjanmaan kuntavaaliehdokasta on saanut seksuaalirikostuomion – "Kukaan ei ole edes supissut, joten tämä on tullut varmasti kaikille paitsi tekijälle itselleen yllätyksenä"

HS: Kaksi Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta on saanut sek­suaa­li­ri­kos­tuo­mion – "Kukaan ei ole edes su­pis­sut, joten tämä on tullut var­mas­ti kai­kil­le paitsi te­ki­jäl­le it­sel­leen yl­lä­tyk­se­nä"

28.05.2021 19:09 11
Tilaajille
Kymmenet tytöt saattaneet joutua seksuaalitekojen uhreiksi naantalilaisella hevostallilla, kertoo Turun Sanomat – nuorimmat 12-vuotiaita

Kym­me­net tytöt saat­ta­neet joutua sek­suaa­li­te­ko­jen uh­reik­si naan­ta­li­lai­sel­la he­vos­tal­lil­la, kertoo Turun Sanomat – nuo­rim­mat 12-vuo­tiai­ta

25.05.2021 22:50
Oulun käräjäoikeus passitti parikymppisen miehen vuosien vankeuteen useista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti pa­ri­kymp­pi­sen miehen vuosien van­keu­teen useista lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

17.05.2021 20:28 2
Tilaajille
Mies ja nainen lähtivät Oulussa samalle asunnolle ravintolaillan päätteeksi – seuraavan aamun tapahtumat toivat tuomion raiskauksesta

Mies ja nainen läh­ti­vät Oulussa samalle asun­nol­le ra­vin­to­la­il­lan päät­teek­si – seu­raa­van aamun ta­pah­tu­mat toivat tuomion rais­kauk­ses­ta

28.04.2021 13:34 5
Tilaajille
Oululaismies tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – ehdotti alkoholijuomien maksamista "luonnossa", taustalla myös aiempia tuomioita

Ou­lu­lais­mies tuo­mit­tiin lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – ehdotti al­ko­ho­li­juo­mien mak­sa­mis­ta "luon­nos­sa", taus­tal­la myös aiempia tuo­mioi­ta

01.04.2021 15:40 1
Tilaajille
Lapin vihreiden luottamustoimessa toimineen naisen seksuaalirikostuomio järkytti puolueväen – "Jatkossa varmistamme, että tunnemme paremmin luottamustehtäviin valitut"

Lapin vih­rei­den luot­ta­mus­toi­mes­sa toi­mi­neen naisen sek­suaa­li­ri­kos­tuo­mio jär­kyt­ti puo­lue­väen – "Jat­kos­sa var­mis­tam­me, että tun­nem­me pa­rem­min luot­ta­mus­teh­tä­viin va­li­tut"

28.03.2021 19:00 3
Tilaajille
Nainen esitteli intiimialueitaan alakouluikäisille lapsille, tapahtuma tallentui videolle – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Nainen esit­te­li in­tii­mi­aluei­taan ala­kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le, ta­pah­tu­ma tal­len­tui vi­deol­le – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

24.02.2021 13:43
Tilaajille
Lähisuhdeväkivallasta ja raiskauksista tuomittiin reilun kahden vuoden vankeuteen Kainuussa – uhkasi uhria ampuma-aseella

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta ja rais­kauk­sis­ta tuo­mit­tiin reilun kahden vuoden van­keu­teen Kai­nuus­sa – uhkasi uhria am­pu­ma-aseel­la

23.02.2021 09:37
Tilaajille