Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Seksuaalirikokset
Kuukausi
Oulun käräjäoikeus tuomitsi kolmekymppisen miehen 11-vuotiaan raiskaamisesta – poliisi selvitti rikosta peiteoperaatiolla

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kol­me­kymp­pi­sen miehen 11-vuo­tiaan rais­kaa­mi­ses­ta – poliisi sel­vit­ti rikosta pei­te­ope­raa­tiol­la

01.06.2023 16:51
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen kehitysvammaisen raiskaamisesta

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen ke­hi­tys­vam­mai­sen rais­kaa­mi­ses­ta

28.05.2023 11:22 2
Tilaajille
Tuomio kolmesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä toi ehdollista vankeutta Oulussa – tuomittu oli tekohetkellä 15-vuotias

Tuomio kol­mes­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä toi eh­dol­lis­ta van­keut­ta Oulussa – ­tuo­mit­tu oli te­ko­het­kel­lä 15-vuo­tias

27.05.2023 21:22
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi pikkulapsen hyväksikäytöstä nostetun syytteen

Ho­vi­oi­keus hylkäsi pik­ku­lap­sen hy­väk­si­käy­tös­tä nos­te­tun syyt­teen

22.05.2023 16:09 2
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi viisikymppisen miehen ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vii­si­kymp­pi­sen miehen eh­dot­to­maan van­keu­teen rais­kauk­ses­ta

10.05.2023 19:15
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen kahden 17-vuotiaan tytön raiskauksista, hovioikeus hylkäsi syytteet

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen kahden 17-vuo­tiaan tytön rais­kauk­sis­ta, ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet

05.05.2023 15:52
Tilaajille
Hieroja hyväksikäytti asiakkaitaan Oulussa, riisutti naisten ylävartalot paljaiksi

Hieroja hy­väk­si­käyt­ti asiak­kai­taan Ou­lus­sa, rii­sut­ti naisten ylä­var­ta­lot pal­jaik­si

03.05.2023 11:54 2
Tilaajille
Lastensuojeluyksikössä työskennellyt mies oli seksisuhteessa laitokseen sijoitetun nuoren kanssa – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Las­ten­suo­je­lu­yk­si­kös­sä työs­ken­nel­lyt mies oli sek­si­suh­tees­sa lai­tok­seen si­joi­te­tun nuoren kanssa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

06.04.2023 14:40 11
Tilaajille
HS: Anneli Auerin lapset peruneet todistuksensa äitiään vastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä – tuomioiden purkua vaaditaan

HS: Anneli Auerin lapset pe­ru­neet to­dis­tuk­sen­sa äitiään vastaan sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – tuo­mioi­den purkua vaa­di­taan

24.02.2023 17:50
Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen junassa tapahtuneesta 13-vuotiaan törkeästä lapsen hyväksikäytöstä

Mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen junassa ta­pah­tu­nees­ta 13-vuo­tiaan tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä

21.02.2023 10:02
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen vankeuteen lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista – uhri oli ensimmäisten tekojen aikaan 13-vuotias

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen van­keu­teen lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta – uhri oli en­sim­mäis­ten tekojen aikaan 13-vuo­tias

20.02.2023 15:24 2
Tilaajille
Pirkanmaalla nostettu syytteitä laajasta seksuaalirikossarjasta 27-vuotiasta miestä vastaan – uhreja epäillään olevan lähes 120

Pir­kan­maal­la nos­tet­tu syyt­tei­tä laa­jas­ta sek­suaa­li­ri­kos­sar­jas­ta 27-vuo­tias­ta miestä vastaan – uhreja epäil­lään olevan lähes 120

26.01.2023 15:56
Aikuinen mies valehteli teinitytölle iän, haki hänet autolla hotelliin ja harrasti seksiä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi vankeuteen

Ai­kui­nen mies va­leh­te­li tei­ni­ty­töl­le iän, haki hänet autolla ho­tel­liin ja har­ras­ti seksiä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si van­keu­teen

19.01.2023 20:31
Tilaajille
Vuoden alusta voimaan tuleva uusi seksuaalirikoslaki jäi asiantuntijan mukaan keskeneräiseksi ja sisältää huolestuttavia piirteitä – "Ei voi sanoa, että uudistus on kokonaan läpimätä, mutta kesken se jäi"

Vuoden alusta voimaan tuleva uusi sek­suaa­li­ri­kos­la­ki jäi asian­tun­ti­jan mukaan kes­ken­eräi­sek­si ja si­säl­tää huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä – "Ei voi sanoa, että uu­dis­tus on ko­ko­naan lä­pi­mä­tä, mutta kesken se jäi"

31.12.2022 09:50 4
Oululaisella tallilla ahdistellut mies tuomittiin 1200 euron sakkoihin

Ou­lu­lai­sel­la tal­lil­la ah­dis­tel­lut mies tuo­mit­tiin 1200 euron sak­koi­hin

22.12.2022 14:50 3
Tilaajille
Limingan törkeästä lapsenraiskauksesta tuomio – 17-vuotias tekijä sai 3,5 vuotta vankeutta

Li­min­gan tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta tuomio – 17-vuo­tias tekijä sai 3,5 vuotta van­keut­ta

22.12.2022 13:46
Tilaajille
Vihannin salakatselututkinnassa uusi rikosnimike: Nyt poliisi selvittää myös lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

Vi­han­nin sa­la­kat­se­lu­tut­kin­nas­sa uusi ri­kos­ni­mi­ke: Nyt poliisi sel­vit­tää myös lapsen sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä

12.12.2022 09:48
Tilaajille
Alaikäinen sai syytteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsenraiskauksesta Limingassa

Ala­ikäi­nen sai syyt­teen nuorena hen­ki­lö­nä teh­dys­tä tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta Li­min­gas­sa

29.11.2022 09:45
Tilaajille
Seitsemän kertaa Oulussa raiskatun naisen oikeusprosessi tuli päätökseen – KKO ei myöntänyt valituslupia

Seit­se­män kertaa Oulussa rais­ka­tun naisen oi­keus­pro­ses­si tuli pää­tök­seen – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­pia

21.11.2022 10:06 15
Tilaajille
15-vuotias poika raiskasi 16-vuotiaan tytön Oulussa, kohtasivat toisensa Valkeassa – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan

15-vuo­tias poika rais­ka­si 16-vuo­tiaan tytön Ou­lus­sa, koh­ta­si­vat toi­sen­sa Val­keas­sa – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja val­von­taan

17.11.2022 16:53 7
Tilaajille