Forum24
Viikko

Elämä on yhtä tanssia – ou­lu­lai­nen Veera Pyykkö vetää mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lul­la ja in­to­hi­mol­la

19.09.2021 06:04

Vaih­de­vuo­det röyh­keil­lä kir­jai­mil­la – ou­lu­lais­tai­tei­li­jat ri­pus­ti­vat gal­le­rian sei­nil­le rei­käi­siä suk­ka­hou­su­ja ja 21 nänniä

18.09.2021 07:10 2

Met­sä­hal­li­tus satsaa saariin – Röyt­tään, Krop­suun ja Hie­ta­kal­laan on ra­ken­teil­la kaik­kien ret­kei­li­jöi­den käy­tös­sä olevia päi­vä­tu­pia

17.09.2021 06:08 10

Vain harva säh­kö­pot­ku­lau­ta on pää­ty­nyt pu­sik­koon – "Olen jopa po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt, miten hyvin niitä on koh­del­tu"

16.09.2021 06:07 6

Ase­ma­lai­tu­reil­le näkyvän mu­raa­lin en­sim­mäi­nen osa on nyt kaik­kien kat­sot­ta­vis­sa – sei­nä­maa­lauk­sen työs­tä­mi­nen jatkuu ensi kesänä

15.09.2021 16:07 15

Tuh­kaus­jo­not saatiin pu­ret­tua – ai­ka­jän­ne kuo­le­mas­ta uurnan luo­vu­tuk­seen on Oulussa tällä het­kel­lä reilun kuu­kau­den mit­tai­nen

15.09.2021 06:05

Lä­hi­mak­sul­la ostettu 600–1 000 bus­si­lip­pua päi­väs­sä – onko Walt­ti-kort­ti jat­kos­sa tur­ha­ke?

14.09.2021 16:13 21
Kuukausi ja vanhemmat

Kuun­te­li­jal­le ja seu­ral­le on tar­vet­ta – SPR:n Oulun osaston Ter­veys­pis­te avasi ovensa pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

13.09.2021 06:25

Portion Boys pant­ta­si Oulun Ki­vik­ko­kan­kaal­la ky­hät­tyä hit­ti­bii­siään vuoden ajan – "Mie­tim­me kes­ke­näm­me, että tää on kova"

12.09.2021 06:13 4

Kil­pa­viet­ti kantaa kau­ka­los­sa ja ra­ha­maail­mas­sa – "Ke­hi­tys tulee sitä kautta, että nauttii hom­mas­ta", sanoo Kär­pis­sä puo­lus­ta­jan tonttia haltuun ottava Ve­li-Mat­ti Tiu­ra­nie­mi

11.09.2021 06:38

Ana­lyy­si: Uu­dis­tu­neel­la jouk­kueel­la on edessä suurten ky­sy­mys­merk­kien kausi

10.09.2021 22:45

Maa­li­vah­tien viereen rau­hal­li­set ka­ve­rit, nuoria pe­laa­jia ko­ke­nei­den viereen – katso Kärp­pien tämän kauden is­tu­ma­jär­jes­tys pu­ku­ko­pis­sa

10.09.2021 06:18 9

Atte Ohtamaa uskoo Kärp­pien ottavan vai­suis­ta har­joi­tus­pe­leis­tä opik­seen: "Var­maan aina pitää vähän huo­lis­saan olla"

09.09.2021 19:45 1

Second hand valtaa alaa Oulun kes­kus­tas­ta – uudet liik­keet ha­lua­vat kiil­lot­taa mie­li­ku­vaa kier­rä­tys­vaat­teis­ta

09.09.2021 06:40 7

Rak­si­lan jää­hal­lin uusi ilme kir­voit­taa so­mek­ri­tiik­kiä – "Onhan siinä sel­lais­ta ruot­sa­lais­hen­ki­syyt­tä"

08.09.2021 19:40 19

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus lop­pu­suo­ral­la – "Tu­li­sil­la hii­lil­lä tässä aletaan ole­maan"

08.09.2021 06:36 29

Outojen oi­rei­den kimppu pal­jas­tui ke­lia­kiak­si – "Diag­noo­si oli samaan aikaan hel­po­tus ja jär­ky­tys"

05.09.2021 06:30 5

Vapaa vii­kon­lop­pu on monelle van­hem­mal­le tun­te­ma­ton käsite lasten har­ras­tus­ten vuoksi – "Saan hirveän paljon siitä itse, kun näen, että lap­sil­la on mu­ka­vaa"

04.09.2021 06:11 4

Emmi Gran­lund tai­tei­lee taa­juuk­sis­ta ja uni­ver­su­min an­ta­mis­ta mer­keis­tä – Ras­kaus­ajan hil­jen­tä­mä luovuus va­pau­tui syn­ny­tyk­sen jälkeen uusiksi teok­sik­si

03.09.2021 06:12 4

Erin­omai­nen ome­na­se­son­ki näkyy sä­pi­nä­nä me­hus­ta­mol­la – mehua lorisee nyt pa­rin­tu­han­nen litran päi­vä­vauh­dil­la

01.09.2021 06:20 1