LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Forum24
Viimeisin tunti

Syys­kuus­sa aloit­ta­va laa­man­ni Kari Tur­tiai­nen ar­vos­taa arkisia hetkiä

06:00
Viimeisin 24 tuntia

Riksat tulivat Ouluun jää­däk­seen – ”En­sim­mäi­nen kesä on ollut me­nes­tys”, iloit­see nuori pyö­rä­tak­si­yrit­tä­jä

24.07.2021 06:30 16
Viikko

Trak­to­ri­ur­hei­li­jat mit­te­le­vät parin vuoden tauon jälkeen lauan­tai­na Tyr­nä­vän Oja­ky­läs­sä – ko­va­ta­soi­sel­la läh­tö­lis­tal­la vain yksi pai­kal­li­nen nimi

23.07.2021 06:35 9

Ter­va­hau­ta syttyy tänään Tur­kan­saa­res­sa – "Tämä ei ole hä­täi­sen miehen hommaa"

22.07.2021 06:15 1

Uudet ro­ko­tus­ti­lat tulossa – Li­min­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­paik­ka siir­ty­nee ro­ko­tus­ten tieltä muualle

21.07.2021 06:00 12

Ou­lu­lai­nen Henna Pa­lo­saa­ri re­mon­toi it­sel­leen kodin pa­ket­ti­au­ton ta­ka­ti­laan – "Tämä vapaus on ihan mah­ta­vaa"

18.07.2021 07:05 15
Kuukausi ja vanhemmat

Pelkkä tur­val­li­nen pulla la­maut­taa ro­bo­tik­si, uskoo Kaikki synnit -sarjan kol­mat­ta kautta tekevä Mika Ron­kai­nen – “Ih­mi­nen on poh­jat­to­man kiin­nos­ta­va kaik­ki­ne hy­vei­neen ja pa­hei­neen”

17.07.2021 06:17

Synkkä päältä, mutta ei sisältä – ou­lu­lai­nen Un­der­ground Model -fi­na­lis­ti Noora ”Nooti” Pulk­ki­nen pu­keu­tuu mus­taan, ke­räi­lee kalloja ja ins­pi­roi­tuu noi­dis­ta ja vam­pyy­reis­ta

16.07.2021 06:25 2

Jah­ti-te­le­vi­sio­vi­sai­lus­ta tuttu Eero "Herra Ar­kis­to" Ylitalo jatkaa lau­sei­ta – "Jos on tar­peen, pystyn vaikka po­lii­si­kuu­lus­te­lus­sa ker­to­maan tar­kas­ti, mitä tein tällä päi­vä­mää­räl­lä 10 vuotta sitten"

15.07.2021 06:44 4

Hei­nä­pään kun­toi­lu­por­taat ovat valmiit – syk­sym­mäl­lä val­mis­tuu myös kun­toi­lu­puis­to

14.07.2021 06:30 10

Läm­sän­jär­vel­lä ila­koi­daan käyt­tö­kiel­los­ta huo­li­mat­ta – "Tällä het­kel­lä ei ole syytä olet­taa, että vedessä olisi laatua hei­ken­tä­viä bak­tee­re­ja"

13.07.2021 20:30 11

Oulun Ra­ja­ky­läs­tä löy­ty­neen hau­ta­ki­ven ar­voi­tus ratkesi – Joku pölli Ah­ve­nan­maal­ta tuodun muis­to­mer­kin, joka oli toi­mi­nut koiran esteenä ja ko­ris­tee­na

10.07.2021 07:12 11

Buscom muuttui Faraksi ja siirtyi brit­tio­mis­tuk­seen, mutta Lin­nan­maal­ta ei ole kiire min­ne­kään – ­Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Jur­ve­lin pal­jas­taa, mikä on Oulun valtti

09.07.2021 06:12

Oulun ui­ma­hal­lit huol­to­tauol­la – tästä yk­sin­ker­tai­ses­ta syystä halleja ei huol­let­tu ko­ro­na­tauon aikana

08.07.2021 09:31 13

Laulava nelikko pakenee ruuh­ka­vuo­sia ja esiin­tyy tun­ne­leis­sa – Ylä­fem­man a cap­pel­la ottaa kes­ki­viik­ko­na Oulussa tilaa kult­tuu­ril­le

07.07.2021 06:12 3

Huo­nol­la elä­mäl­lä häi­rit­se­mi­nen on kiel­let­ty py­kä­läl­lä numero 13 Art­tu­ri­las­sa, joka on Oulun por­mes­ta­ri­na toi­mi­neen Arthur Castré­nin kahta puolen Plaa­nao­jaa lah­joit­ta­mien maiden peruja

05.07.2021 06:12 4

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan puu­tar­ha on ra­ken­tu­nut pik­ku­hil­jaa eri puo­lil­ta Suomea tuo­duis­ta puista ja kas­veis­ta – "Ei mikään tylsä piha"

04.07.2021 06:13 8

Olut ja jäätelö ovat her­kul­li­nen yh­dis­tel­mä, sanoo Milja Seppälä – ­Mais­ta­tus­muik­ke­lin mukaan so­pi­vas­ti pa­ri­tel­len löytyy osuva olut myös niille pur­ta­vil­le, joita ei juoman ka­ve­reik­si heti arvaisi

03.07.2021 07:12 5

Ta­so­ris­teyk­siä on yhä paljon Ou­lus­sa: kuu­des­ta­tois­ta ta­so­ris­teyk­ses­tä yh­dek­säs­sä ei ole va­ro­lai­tet­ta

02.07.2021 06:17 5

Sivakka haluaa ra­ken­taa Pi­ki­saa­reen uusia asun­to­ja – ny­kyi­set asuk­kaat va­ruil­laan: "Onhan se uhka"

01.07.2021 06:12 28