Forum24
Viimeisin tunti

Esi­kois­le­vyn­sä jul­kai­se­va kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Rällä ei ole mikään tylsä tuo­hi­vir­su­trio – "Kun­nioi­tam­me pe­rin­tei­tä, mutta emme halua olla väi­nä­möi­siä"

07:15
Viimeisin 24 tuntia

Jaz­zil­la toivon pil­kah­duk­sia – hil­jat­tain ou­lu­lais­tu­nut jazz­muu­sik­ko Elena Mindru jul­kai­see tänään uutta mu­siik­kia

11.06.2021 18:11
Viikko

Forum24 listasi Oulun val­tuus­ton läs­näo­lot: Kuu­del­la täydet mi­nuu­tit, neljä kävi alle puo­les­sa ko­kouk­sis­ta – Katso vuoden 2017 vaa­leis­sa va­lit­tu­jen ko­kous­läs­nä­olot nimi nimeltä

11.06.2021 06:12 5

Oulun uusi val­tuus­to jatkaa Pi­ki­sa­lis­sa – toi­vee­na on, että en­sim­mäi­nen kokous elo­kuus­sa pi­det­täi­siin fyy­si­se­nä ko­kouk­se­na

10.06.2021 06:15 2

Oulu on val­ta­kun­nan in­nok­kain ren­gas­lu­kot­ta­ja, mutta siihen ei paljoa vaadita

09.06.2021 06:12 8

Hau­ki­pu­taan kes­kus­ta kau­nis­tet­tiin tal­koo­voi­min – "Oli pakko ottaa oh­jak­set omiin käsiin"

08.06.2021 16:19 16

Tu­han­sien työn­ha­ki­joi­den koh­taa­mi­set jäivät TE-toi­mis­tol­la te­ke­mät­tä – Oulun kau­pun­gil­le lankesi päi­vi­tys­ve­las­ta ar­vioi­tua isompi urakka työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun alkuun

07.06.2021 06:12 3

Aaron Gorman kertoo You­Tu­bes­sa suo­ma­lai­sil­le Suo­mes­ta – ja hänelle Oulu on yhtä kuin Suomi

06.06.2021 19:35

Oulun Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta ve­täy­ty­vä Päivi Pent­ti­lä toivoo, että Oulussa pa­nos­tet­tai­siin enemmän mat­kai­luun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

06.06.2021 06:15 11

Rau­tiai­sen si­sa­ruk­set jakavat ny­kyi­sin yhdessä tuo­mioi­ta – "Pieni sävy on edel­leen jäl­jel­lä, kun Jymyn ot­te­lui­ta tuo­ma­roi, mutta se vähenee koko ajan"

05.06.2021 19:35

Nuo­ri­so­vaa­lit oli­si­vat nos­ta­neet Oulun val­tuus­toon uuden ykkösen ja jy­my-yl­lät­tä­jän – Katrina Immonen ja Julia Kel­lo­nie­mi pitävät it­ses­tään sel­vä­nä, että ää­ni­oi­keut­ta käy­te­tään, kun sen saa

05.06.2021 07:38 1
Kuukausi ja vanhemmat

Hannu "Enzo" Pulk­ki­nen joi Take Thatin viinat Ke­ra­val­la vuonna 1993 – Lauan­tai­na hau­ki­pu­taa­lais­tu­nut Haus­myl­ly-täh­ti kon­ser­toi ou­lu­lai­sen kirp­pu­to­rin park­ki­pai­kal­la ja kokee sen kun­nia-asiak­si

04.06.2021 19:35

En­sim­mäi­nen vuosi eva­kos­sa su­jui­kin mu­ka­vas­ti –Ri­ta­har­jun kak­kos­luok­ka­lais­ten van­hem­mat ovat olleet tyy­ty­väi­siä jär­jes­te­lyi­hin Kau­ko­vai­niol­la

04.06.2021 06:12

Kes­kus­tan junt­taus­ase­ma kat­kol­la Oulun seu­dul­la – Forum24 kysyi Hai­luo­don, Lu­mi­joen ja Li­min­gan ko­ke­neil­ta päät­tä­jil­tä, kuinka muut puo­lueet ovat saaneet äänensä kuu­lu­viin

03.06.2021 19:51 4

Kou­lun­sa päät­tä­vien nuorten juh­lin­taa valvoo mo­ni­kym­men­päi­nen nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den joukko – "Rat­kom­me ti­lan­tei­ta pu­hu­mal­la"

03.06.2021 10:38

Syk­ke­leil­le säh­kö­avus­tei­set seu­raa­jat – kau­pun­ki käyn­nis­tää neu­vot­te­lut viiden toi­mit­ta­ja­kan­di­daa­tin kanssa

02.06.2021 06:06 62

Heini Pel­to­mä­ki maalaa tauluja pääl­lään – "Vaikka käteni ja jalkani eivät toimi, minulla on sel­lai­nen taito, jota ei kai­kil­la ole"

01.06.2021 06:30 6

Ka­duil­le ja puis­toil­le tar­vi­taan nimet, ja Oulussa se vaatii monesti luo­vuut­ta – ase­ma­kaa­va-ark­ki­teh­ti Virpi Rajala kahlaa aluei­den his­to­riaa löy­tääk­seen sopivat ni­mis­tö­ai­heet

31.05.2021 09:12 6

Ou­lu­lais­nai­set val­taa­vat skeit­ti­par­kit – ”Lenk­ka­rit jalkaan ja vaikka hame päälle”

30.05.2021 20:10

Rul­la-Ris­to ta­kai­sin rai­teil­le – ou­lu­lai­nen Lasse Tau­riai­nen kun­nos­taa his­to­rial­lis­ta höy­ry­ve­tu­ria ajo­kun­toon

30.05.2021 07:10 5