Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Forum24
Viimeisin tunti
SS Rankkojen Ankkojen liigakausi vauhdissa – "Nyt nähdään paremmin hyökkäävä ja railakkaammin pelaava joukkue"

SS Rank­ko­jen Ank­ko­jen lii­ga­kau­si vauh­dis­sa – "Nyt nähdään pa­rem­min hyök­kää­vä ja rai­lak­kaam­min pelaava jouk­kue"

06:10
Viikko
Oulun lentoaseman takseja laitetaan taas uuteen järjestykseen – "Sen tavoitteena on parantaa palvelua"

Oulun len­to­ase­man takseja lai­te­taan taas uuteen jär­jes­tyk­seen – "Sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa pal­ve­lua"

22.09.2023 06:07 17
Uusi ravintola avaa ovensa Oulunsalon keskustassa – ensiksi ajatuksena oli pelkkä lähiökapakka, mutta sitten ideat alkoivat rönsyillä

Uusi ra­vin­to­la avaa ovensa Ou­lun­sa­lon kes­kus­tas­sa – ensiksi aja­tuk­se­na oli pelkkä lä­hiö­ka­pak­ka, mutta sitten ideat al­koi­vat rön­syil­lä

21.09.2023 08:37 6
Koitelikeskukselle ei löytynyt vieläkään tekijää, mutta alueen kehittäminen jatkuu – juuri nyt Sahasaaressa kunnostetaan pitkospuita

Koi­te­li­kes­kuk­sel­le ei löy­ty­nyt vie­lä­kään te­ki­jää, mutta alueen ke­hit­tä­mi­nen jatkuu – juuri nyt Sa­ha­saa­res­sa kun­nos­te­taan pit­kos­pui­ta

20.09.2023 06:00 14
Kiekkolääkärinä rakkaudesta lajiin – Jukka Tikanto on huolehtinut kärppäpelaajien terveydestä jo 23 vuotta

Kiek­ko­lää­kä­ri­nä rak­kau­des­ta lajiin – Jukka Tikanto on huo­leh­ti­nut kärp­pä­pe­laa­jien ter­vey­des­tä jo 23 vuotta

19.09.2023 06:15
Taitovalmentajana aloittanut Markus Nutivaara haluaa kivuistaan huolimatta opettaa kärppäjunioreille etenkin yhden asian  – "Se on tärkeää"

Tai­to­val­men­ta­ja­na aloit­ta­nut Markus Nu­ti­vaa­ra haluaa ki­vuis­taan huo­li­mat­ta opettaa kärp­pä­ju­nio­reil­le etenkin yhden asian – "Se on tär­keää"

18.09.2023 06:03 3
Oululaisen Jenni Ryytyn eksoottinen lemmikkikatras puistattaa monia – "Torakat ovat äärimmäisen kiehtovia ja väärinymmärrettyjä hyönteisiä"

Ou­lu­lai­sen Jenni Ryytyn ek­soot­ti­nen lem­mik­ki­kat­ras puis­tat­taa monia – "To­ra­kat ovat ää­rim­mäi­sen kieh­to­via ja vää­rin­ym­mär­ret­ty­jä hyön­tei­siä"

17.09.2023 06:15 5
Kuukausi ja vanhemmat
Omenapuut notkuvat satoa tänä syksynä – katso tästä Marttojen vinkit omenapaljouden hyödyntämiseen

Ome­na­puut not­ku­vat satoa tänä syksynä – katso tästä Mart­to­jen vinkit ome­na­pal­jou­den hyö­dyn­tä­mi­seen

16.09.2023 06:15 4
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 06:03 1
30-vuotias OuDance tarjoaa lapsille ja nuorille kunnian päättää festivaalin – "Tanssilla voi kertoa vaikeita, syvällisiä ja ei niin konkreettisiakin asioita"

30-vuo­tias OuDance tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le kunnian päättää fes­ti­vaa­lin – "­Tans­sil­la voi kertoa vai­kei­ta, sy­väl­li­siä ja ei niin konk­reet­ti­sia­kin asioi­ta"

14.09.2023 06:03
Kärppähyökkääjä Teemu Turunen sai kesällä elämänsä ensimmäisen lohen perholla – seuraavaksi mies tahtoo napata mestaruuden

Kärp­pä­hyök­kää­jä Teemu Turunen sai kesällä elä­män­sä en­sim­mäi­sen lohen per­hol­la – seu­raa­vak­si mies tahtoo napata mes­ta­ruu­den

13.09.2023 06:05 2
Analyysi: Kärpät voi maalailla itselleen haastaja-asemaa, mutta totuus on, ettei seuran tavoite voi olla yhdelläkään kaudella mikään muu kuin mestaruus

Ana­lyy­si: Kärpät voi maa­lail­la it­sel­leen haas­ta­ja-ase­maa, mutta totuus on, ettei seuran tavoite voi olla yh­del­lä­kään kau­del­la mikään muu kuin mes­ta­ruus

12.09.2023 15:32 8
Kysäisimme, miten yritykselle etsitään Oulusta sopivaa tonttia – "On ollut tapauksia, jolloin hakemuksen saapumispäivänä on jo pystytty tekemään tonttivaraus"

Ky­säi­sim­me, miten yri­tyk­sel­le et­si­tään Oulusta sopivaa tonttia – "On ollut ta­pauk­sia, jolloin ha­ke­muk­sen saa­pu­mis­päi­vä­nä on jo pys­tyt­ty te­ke­mään tont­ti­va­raus"

11.09.2023 06:04 7
"Kissanpaskat!" tokaisi 90-vuotias Anja ja somekansa riemastui – oululaisen sisällöntuottajan mummuvideot keräävät tuhansia katsojia

"Kis­san­pas­kat!" tokaisi 90-vuo­tias Anja ja so­me­kan­sa rie­mas­tui – ou­lu­lai­sen si­säl­lön­tuot­ta­jan mum­mu­vi­deot ke­rää­vät tu­han­sia kat­so­jia

10.09.2023 06:15 6
Kempeleläinen 14-vuotias esteratsastaja Hugo Kogelnig tähtää korkealle – "Haluan ratsastaa ammatikseni ja olla jonain päivänä MM-kisoissa ja olympialaisissa"

Kem­pe­le­läi­nen 14-vuo­tias es­te­rat­sas­ta­ja Hugo Ko­gel­nig tähtää kor­keal­le – "Haluan rat­sas­taa am­ma­tik­se­ni ja olla jonain päivänä MM-ki­sois­sa ja olym­pia­lai­sis­sa"

09.09.2023 06:15
Koko perhe muutti 12-vuotiaan Liljan harrastuksen vuoksi Kempeleestä Porvooseen – nyt viuluvirtuoosi palaa pohjoiseen Oulu Sinfonian vieraaksi

Koko perhe muutti 12-vuo­tiaan Liljan har­ras­tuk­sen vuoksi Kem­pe­lees­tä Por­voo­seen – nyt viu­lu­vir­tuoo­si palaa poh­joi­seen Oulu Sin­fo­nian vie­raak­si

08.09.2023 06:03 4
Oulun uutta maastoliikuntareittiä ei ole vielä edes virallisesti avattu, mutta opaskylttejä on jo tärvelty ja varastettu

Oulun uutta maas­to­lii­kun­ta­reit­tiä ei ole vielä edes vi­ral­li­ses­ti avattu, mutta opas­kylt­te­jä on jo tär­vel­ty ja va­ras­tet­tu

07.09.2023 06:05 57
Oulun kaupunki tavoittelee energian­säästöä edellistalvelta tutuilla toimen­piteillä – esimerkiksi Heinä­pään jalka­pallokenttää ei lämmitetä

Oulun kau­pun­ki ta­voit­te­lee ener­gian­sääs­töä edel­lis­tal­vel­ta tu­tuil­la toi­men­pi­teil­lä – esi­mer­kik­si Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­kent­tää ei läm­mi­te­tä

06.09.2023 06:10 25
Sairaus pakottaa oululaisen kotitalousopettajan tekemään erityisjärjestelyitä – "Kun oppilaat leipovat, pidän maskia päässä"

Sairaus pa­kot­taa ou­lu­lai­sen ko­ti­ta­lous­opet­ta­jan te­ke­mään eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä – "Kun op­pi­laat lei­po­vat, pidän maskia päässä"

03.09.2023 06:04 1
Keppihevostelu on monelle enemmän tavoitteellista urheilua kuin leikkiä – täysi-ikäinenkään harrastaja ei ole enää harvinaisuus

Kep­pi­he­vos­te­lu on monelle enemmän ta­voit­teel­lis­ta ur­hei­lua kuin leikkiä – täy­si-ikäi­nen­kään har­ras­ta­ja ei ole enää har­vi­nai­suus

02.09.2023 06:15 2