Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­hee­näi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Toive

05:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kirja-arvio: Tommi Saarelan kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kassu Halosen elämää.

Kir­ja-ar­vio: Tommi Saa­re­lan kir­jas­sa käydään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Kassu Halosen elämää.

29.01.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Taistelu- ja valitushuudot kaikuvat ristiretkellä ja ennakoivat tulevaa

Kir­ja-ar­vio: Tais­te­lu- ja va­li­tus­huu­dot kai­ku­vat ris­ti­ret­kel­lä ja en­na­koi­vat tulevaa

29.01.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Hanna Vellingin tarinoissa vain kissalla on homma tassussa

Kir­ja-ar­vio: Hanna Vel­lin­gin ta­ri­nois­sa vain kis­sal­la on homma tas­sus­sa

29.01.2023 14:05
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
"Suomi on värien kehitysmaa" – liminkalainen kuvataiteilija Hannu Lukin päätti 60-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi järjestää näyttelyiden sarjan ja maalata värejä talven harmauden keskelle

"Suomi on värien ke­hi­tys­maa" – li­min­ka­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Hannu Lukin päätti 60-vuo­tis­juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si jär­jes­tää näyt­te­lyi­den sarjan ja maalata värejä talven har­mau­den kes­kel­le

29.01.2023 06:03 4
"Venäläiset eivät opi historiasta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neuvostoliitosta loikannut Viktoria Mullova: huippuviulisti palaa viimein Kuusamoon konsertoimaan arvoviulun kanssa

"Ve­nä­läi­set eivät opi his­to­rias­ta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neu­vos­to­lii­tos­ta loi­kan­nut Vik­to­ria Mul­lo­va: huip­pu­viu­lis­ti palaa viimein Kuu­sa­moon kon­ser­toi­maan ar­vo­viu­lun kanssa

28.01.2023 17:30 11
Tilaajille
"Sinä riität" – Valokuvaaja Pauliina Tähkäpää, 34, haluaa auttaa naisia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on

"Sinä riität" – Va­lo­ku­vaa­ja Pau­lii­na Täh­kä­pää, 34, haluaa auttaa naisia hy­väk­sy­mään itsensä sel­lai­se­na kuin on

28.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Kuvataidearvio: Moniaistinen näyttelykokonaisuus jälleenrakennuksesta on teemana rohkea, kiinnostava ja kunnianhimoinen

Ku­va­tai­dear­vio: Mo­ni­ais­ti­nen näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­ta on teemana rohkea, kiin­nos­ta­va ja kun­nian­hi­moi­nen

28.01.2023 12:30
Tilaajille
Oululaiselle Maisa Rankille, 27, teatterissa käynti ei olisi tullut mieleenkään, joten Kaleva kutsui hänet – tällainen oli ensikertalaisen kokemus

Ou­lu­lai­sel­le Maisa Ran­kil­le, 27, teat­te­ris­sa käynti ei olisi tullut mie­leen­kään, joten Kaleva kutsui hänet – täl­lai­nen oli en­si­ker­ta­lai­sen kokemus

28.01.2023 10:00 3
Tilaajille
Intersektionaaliset feministit eivät siedä keskustelua siitä, että sukupuolen itsemäärittely voisi aiheuttaa väärinkäytöksiä
Kolumni

In­ter­sek­tio­naa­li­set fe­mi­nis­tit eivät siedä kes­kus­te­lua siitä, että su­ku­puo­len it­se­mää­rit­te­ly voisi ai­heut­taa vää­rin­käy­tök­siä

28.01.2023 06:00 15
Tilaajille
Oululaisen Sanan pääseminen 50 Centin Suomen-kiertueen lämmittelijäksi nostatti kateutta ja naisvihaa

Ou­lu­lai­sen Sanan pää­se­mi­nen 50 Centin Suo­men-kier­tueen läm­mit­te­li­jäk­si nos­tat­ti ka­teut­ta ja nais­vi­haa

27.01.2023 10:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­sii­kin eri­kois­oh­jel­mia kuul­laan yhä Ylen ra­dio­ka­na­vil­la

27.01.2023 05:00 1
Tilaajille
"Jos tanssiminen on rikos, meidät saa pidättää" – Lava on Oulussa täynnä tanssin hurmaa ja poliisiratsioita

"Jos tans­si­mi­nen on rikos, meidät saa pi­dät­tää" – Lava on Oulussa täynnä tanssin hurmaa ja po­lii­si­rat­sioi­ta

26.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Bluesministeri ja kantritohtori pääsevät taas vauhtiin juurimusiikki-illassa, joka tulee radiosta kerran kuussa

Blues­mi­nis­te­ri ja kant­ri­toh­to­ri pää­se­vät taas vauh­tiin juu­ri­mu­siik­ki-il­las­sa, joka tulee ra­dios­ta kerran kuussa

26.01.2023 16:00 5
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jalmari Helanderin Sisu ei yritäkään olla muuta kuin suoraviivaista ja näyttävää toimintaviihdettä

Elo­ku­va-ar­vio: Jalmari He­lan­de­rin Sisu ei yri­tä­kään olla muuta kuin suo­ra­vii­vais­ta ja näyt­tä­vää toi­min­ta­viih­det­tä

26.01.2023 15:10 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Cannesissa palkittu eteläkorealainen romanttinen jännäri onnistuu katsojan perspektiivin sekoittamisessa - Sirpaleinen rakenne voi tuntua tarpeettoman sekavalta

Elo­ku­va-ar­vio: Can­ne­sis­sa pal­kit­tu ete­lä­ko­rea­lai­nen ro­mant­ti­nen jännäri on­nis­tuu kat­so­jan pers­pek­tii­vin se­koit­ta­mi­ses­sa - Sir­pa­lei­nen rakenne voi tuntua tar­peet­to­man se­ka­val­ta

26.01.2023 14:40
Tilaajille
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

26.01.2023 14:15
Tilaajille
Poliitikko päätyy kiipeliin uudessa brittisarjassa

Po­lii­tik­ko päätyy kii­pe­liin uudessa brit­ti­sar­jas­sa

26.01.2023 12:00
Tilaajille
"Mikäs kulttuurijohtaja se sinä olet?" Sami Ylisaarelta kysyttiin, kun hän tuli Ouluun

"Mikäs kult­tuu­ri­joh­ta­ja se sinä olet?" Sami Yli­saa­rel­ta ky­syt­tiin, kun hän tuli Ouluun

25.01.2023 19:00 13
Tilaajille