Kulttuuri
Viikko
Provinssirock, Ilosaarirock ja Tuska perutaan koronan takia toistamiseen – festarit siirtyvät ensi vuoteen

Pro­vins­si­rock, Ilo­saa­ri­rock ja Tuska pe­ru­taan koronan takia tois­ta­mi­seen – fes­ta­rit siir­ty­vät ensi vuoteen

16.04.2021 11:44 6
Ruisrock perutaan toistamiseen koronapandemian takia – festari siirtyy ensi vuodelle

Ruis­rock pe­ru­taan tois­ta­mi­seen ko­ro­na­pan­de­mian takia – festari siirtyy ensi vuo­del­le

15.04.2021 12:18
”Ikäviä uutisia!” – Oulun Metal Capital Festival ilmoitti festivaalin siirtymisestä kesään 2022

”Ikäviä uu­ti­sia!” – Oulun Metal Capital Fes­ti­val il­moit­ti fes­ti­vaa­lin siir­ty­mi­ses­tä kesään 2022

14.04.2021 15:18 12
Puistopiknikit tulevat taas Ouluun kesällä – tapahtumayksikkö etsii ohjelmaa piknikeille

Puis­to­pik­ni­kit tulevat taas Ouluun kesällä – ta­pah­tu­ma­yk­sik­kö etsii oh­jel­maa pik­ni­keil­le

14.04.2021 10:52
Kuukausi ja vanhemmat
Totuuden tavoittelua vai ideologiaa – Länsimaisen kulttuurin itsekritiikissä piilee kaunaisuuden elementti
Kolumni Tero Vainio

To­tuu­den ta­voit­te­lua vai ideo­lo­giaa – Län­si­mai­sen kult­tuu­rin it­se­kri­tii­kis­sä piilee kau­nai­suu­den ele­ment­ti

10.04.2021 07:00 45
Tilaajille
Viikon lopuksi: Viihteen piirileikissä tähdet haastattelevat toisiaan – Erityisesti MTV Oy:n ohjelmissa samat näyttelijät, juontajat ja vakiintuneet televisioesiintyjät kimpoilevat kuin flipperipallot toinen toistensa vieraiksi
Kolumni Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Viih­teen pii­ri­lei­kis­sä tähdet haas­tat­te­le­vat toi­siaan – Eri­tyi­ses­ti MTV Oy:n oh­jel­mis­sa samat näyt­te­li­jät, juon­ta­jat ja va­kiin­tu­neet te­le­vi­sio­esiin­ty­jät kim­poi­le­vat kuin flip­pe­ri­pal­lot toinen tois­ten­sa vie­raik­si

09.04.2021 19:00 26
Tilaajille
Lordi julkaisee ennätykselliset seitsemän studioalbumia syksyllä: "Viikko siitä kun kiertue keskeytyi, ymmärsin, että ylimääräinen aika pitää saada käytettyä johonkin"

Lordi jul­kai­see en­nä­tyk­sel­li­set seit­se­män stu­dio­al­bu­mia syk­syl­lä: "Viikko siitä kun kiertue kes­key­tyi, ym­mär­sin, että yli­mää­räi­nen aika pitää saada käy­tet­tyä jo­hon­kin"

08.04.2021 15:40
Tilaajille
”Välillä tuntuu, että Suomi määrittää itseään talvi- ja jatkosodan kautta” – oululaislähtöinen Terhi Törmälehto kirjoitti kirjan Taavi-isoisästään, sotasankaruudesta ja sen varjopuolista

”Vä­lil­lä tuntuu, että Suomi mää­rit­tää itseään talvi- ja jat­ko­so­dan kautta” – ou­lu­lais­läh­töi­nen Terhi Tör­mä­leh­to kir­joit­ti kirjan Taa­vi-isoi­säs­tään, so­ta­san­ka­ruu­des­ta ja sen var­jo­puo­lis­ta

07.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Kaleva Live: Hetan Musiikkipäivien päätöskonsertissa esiintyy Ulla Pirttijärvi & Ulda – katso tallenne konsertista

Kaleva Live: Hetan Mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­ser­tis­sa esiin­tyy Ulla Pirt­ti­jär­vi & Ulda – katso tal­len­ne kon­ser­tis­ta

05.04.2021 18:50 1
Tilaajille
Hetan Musiikkipäivien päätöskonsertissa esiintyy Ulla Pirttijärvi & Ulda- yhtye – Kaleva lähettää esityksen suorana

Hetan Mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­ser­tis­sa esiin­tyy Ulla Pirt­ti­jär­vi & Ulda- yhtye – Kaleva lä­het­tää esi­tyk­sen suorana

05.04.2021 12:00
Essee: Elämme lyhyiden kävelyjen aikaa, mutta niissäkin voi piillä suuri vapaus

Essee: Elämme ly­hyi­den kä­ve­ly­jen aikaa, mutta niis­sä­kin voi piillä suuri vapaus

03.04.2021 09:00 2
Tilaajille
Pääsiäinen on oivallista aikaa perinteiden jakamiseen ja jatkamiseen – halutessaan perinteistä voi myös poiketa
Kolumni Laura Hiltunen

Pää­siäi­nen on oi­val­lis­ta aikaa pe­rin­tei­den ja­ka­mi­seen ja jat­ka­mi­seen – ha­lu­tes­saan pe­rin­teis­tä voi myös poiketa

01.04.2021 18:00
Tilaajille
Kansalaispaneeli mielipiderikollisia jahtaamassa
Kolumni Tero Vainio

Kan­sa­lais­pa­nee­li mie­li­pi­de­ri­kol­li­sia jah­taa­mas­sa

01.04.2021 18:00 10
Tilaajille
Kiirastorstaina televisiossa: Ukrainassa pelattiin karumpi peli toisen maailmansodan päivinä

Kii­ras­tors­tai­na te­le­vi­sios­sa: Uk­rai­nas­sa pe­lat­tiin karumpi peli toisen maail­man­so­dan päivinä

01.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Kaupunkipujottelu Rovaniemellä toimii – Miia Tervon ohjaus väistelee odotuksia ja käyttää säästeliäästi turistieksotiikkaa

Kau­pun­ki­pu­jot­te­lu Ro­va­nie­mel­lä ­toi­mii – Miia Tervon ohjaus väis­te­lee odo­tuk­sia ja käyttää sääs­te­liääs­ti tu­ris­ti­ek­so­tiik­kaa

31.03.2021 16:00
Tilaajille
Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt TerwaTrion kera – laulun ensiesitys kuultiin vuonna 1877

Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt Ter­waT­rion kera – laulun en­si­esi­tys kuul­tiin vuonna 1877

30.03.2021 19:35
Tilaajille
"Aiheiden taustalla on arkihavainnointia" – haukiputaalaislähtöinen Matti Reinikka tutkailee novelleissaan nykyajan ilmiöitä synnytystrendeistä peukutuksiin

"Ai­hei­den taus­tal­la on ar­ki­ha­vain­noin­tia" – hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Matti Rei­nik­ka tut­kai­lee no­vel­leis­saan ny­ky­ajan il­miöi­tä syn­ny­tys­tren­deis­tä peu­ku­tuk­siin

30.03.2021 18:00
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Mikko Niskasen Käpy selän alla muutti kesäleffojen suunnan

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Mikko Nis­ka­sen Käpy selän alla muutti ke­sä­lef­fo­jen suunnan

30.03.2021 16:00
Tilaajille
Karu koronavuosi tuntuu musiikkialalla – Keikkojen kadottua Teoston tekijänoikeuskorvaukset ovat laulaja ja lauluntekijä Esa Elorannalle pääasiallinen tulo

Karu ko­ro­na­vuo­si tuntuu mu­siik­ki­alal­la – Keik­ko­jen ka­dot­tua Teoston te­ki­jän­oi­keus­kor­vauk­set ovat laulaja ja lau­lun­te­ki­jä Esa Elo­ran­nal­le pää­asial­li­nen tulo

30.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Kesät Hailuodossa viettävä taiteilija Marjatta Hanhijoki haki pitkään ateljeeasuntoa Lallukasta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huoneistoa – Katso kuvat upeasti entisöidystä taiteilijatalosta

Kesät Hai­luo­dos­sa viet­tä­vä tai­tei­li­ja Mar­jat­ta Han­hi­jo­ki haki pitkään atel­jee­asun­toa Lal­lu­kas­ta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huo­neis­toa – Katso kuvat upeasti en­ti­söi­dys­tä tai­tei­li­ja­ta­los­ta

22.03.2021 12:03
Tilaajille