Kulttuuri
Viimeisin 4 tuntia
Taiteellako hyvinvointia työpaikoille?
Kolumni Tiina Tolonen

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

12:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Maaseutumainen taidetuotanto on nosteessa, arvioi KulttuuriKauppilan vetäjä Jetta Huttunen: "Oulussa ollaan urbaanin kulttuuritarjonnan äärellä, mutta Iissä on mahdollisuus tuottaa uniikkia taidetta"

Maa­seu­tu­mai­nen tai­de­tuo­tan­to on nos­tees­sa, arvioi Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vetäjä Jetta Hut­tu­nen: "Ou­lus­sa ollaan ur­baa­nin kult­tuu­ri­tar­jon­nan ää­rel­lä, mutta Iissä on mah­dol­li­suus tuottaa uniik­kia tai­det­ta"

02.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Vain oikea nykäys merkitsee
Kolumni Heidi Köngäs

Vain oikea nykäys mer­kit­see

29.07.2020 20:00 1
Tilaajille

Poi­min­to­ja ra­dio-oh­jel­mis­ta: Pod­cas­teis­sa pu­hu­taan hä­pei­le­mät­tä ra­han­käy­tös­tä ja poh­di­taan teat­te­rin­te­koa ko­ro­na­ke­vään jälkeen

29.07.2020 07:00 0
Salkkareiden Monica päätyi Kanarian kautta napapiirille ja hehkuttaa lappilaisnäyttelijää: "Yksi lahjakkaimmista ihmisistä, jonka olen tavannut"

Salk­ka­rei­den Monica päätyi Ka­na­rian kautta na­pa­pii­ril­le ja heh­kut­taa lap­pi­lais­näyt­te­li­jää: "Yksi lah­jak­kaim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jonka olen ta­van­nut"

26.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Essee: Vain metsässä ihminen voi perustavasti ymmärtää, ettei hänellä ole erityisasemaa luonnon kiertokulussa

Essee: Vain met­säs­sä ihminen voi pe­rus­ta­vas­ti ym­mär­tää, ettei hänellä ole eri­tyis­ase­maa luonnon kier­to­ku­lus­sa

26.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Fleetwood Macin legenda Peter Green on poissa – kitaristi kuoli rauhallisesti nukkuessaan

Fleet­wood Macin legenda Peter Green on poissa – ki­ta­ris­ti kuoli rau­hal­li­ses­ti nuk­kues­saan

25.07.2020 21:03 1
Keminmaa säilyy maailmalla näyttelevän Peter Franzénin mielessä: "On arvokasta tietää, mistä on lähtöisin"

Ke­min­maa säilyy maail­mal­la näyt­te­le­vän Peter Franzé­nin mie­les­sä: "On ar­vo­kas­ta tietää, mistä on läh­töi­sin"

21.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Helena Siltala kopsutteli ranskalaisilla koroilla iskelmän tyyli-ikoniksi

Helena Siltala kop­sut­te­li rans­ka­lai­sil­la ko­roil­la is­kel­män tyy­li-iko­nik­si

19.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Jukka Puotila Jope Ruonansuun kuolemasta: "Suomalaisen viihdyttämiskulttuurin ehkä suurin kaveri on poissa"

Jukka Puotila Jope Ruo­nan­suun kuo­le­mas­ta: "Suo­ma­lai­sen viih­dyt­tä­mis­kult­tuu­rin ehkä suurin kaveri on poissa"

18.07.2020 19:24 2
Väyläfestivaali löysi elokuvataiteesta reitin tehdä kansainvälistä yhteistyötä koronakesän keskellä

Väy­lä­fes­ti­vaa­li löysi elo­ku­va­tai­tees­ta reitin tehdä kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ko­ro­na­ke­sän kes­kel­lä

16.07.2020 20:02 0
Tilaajille
Oulun Taiteiden Yö järjestetään poikkeuksellisesti nettilähetyksenä – lähetykseen voi yhä tarjota ohjelmanumeroita

Oulun Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­ses­ti net­ti­lä­he­tyk­se­nä – lä­he­tyk­seen voi yhä tarjota oh­jel­ma­nu­me­roi­ta

16.07.2020 19:04 0
Pikisaareen muotoutunut, yhteisnäyttelyssä esittäytyvä taiteilijayhteisö elää välitilassa, kun OSAOn tilojen kohtalon on vielä auki

Pi­ki­saa­reen muo­tou­tu­nut, yh­teis­näyt­te­lys­sä esit­täy­ty­vä tai­tei­li­ja­yh­tei­sö elää vä­li­ti­las­sa, kun OSAOn tilojen koh­ta­lon on vielä auki

15.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Tie kolttajuurille löytyi bluesin kautta – Laulaja-lauluntekijä Heidi Gauriloffin ensialbumi Oocci herättää kolttaperinteen eloon bluesin ja rockin kautta

Tie kolt­ta­juu­ril­le löytyi bluesin kautta – Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Heidi Gau­ri­lof­fin en­si­al­bu­mi Oocci he­rät­tää kolt­ta­pe­rin­teen eloon bluesin ja rockin kautta

11.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tuttu tarina tuodaan 2020-luvulle – Anna-Leena Härkösen Häräntappoaseesta tv-sarja

Tuttu tarina tuodaan 2020-lu­vul­le – An­na-Lee­na Här­kö­sen Hä­rän­tap­po­asees­ta tv-sar­ja

30.06.2020 09:40 0
”Suviyö, satu surmana rintaan!” – Valoisat kesäyöt ovat kiehtoneet suomalaistaiteilijoita Eino Leinosta Eeva-Liisa Manneriin

”Su­viyö, satu surmana rin­taan!” – Va­loi­sat kesäyöt ovat kieh­to­neet suo­ma­lais­tai­tei­li­joi­ta Eino Lei­nos­ta Ee­va-Lii­sa Man­ne­riin

26.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Työ Oulu2026-hankeen parissa jatkuu kohti ensi kesän finaalia – Kaupunginjohtaja Laajala: "valitsijaraati oli kriittinen ja esitti tiukkoja kysymyksiä"

Työ Oulu2026-han­keen parissa jatkuu kohti ensi kesän fi­naa­lia – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­la: "va­lit­si­ja­raa­ti oli kriit­ti­nen ja esitti tiuk­ko­ja ky­sy­myk­siä"

24.06.2020 21:00 13
Tilaajille
Oulu pääsi jatkoon Euroopan kulttuuripääkaupunkikisassa – myös Tampere ja Savonlinna jatkavat

Oulu pääsi jatkoon Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa – myös Tampere ja Sa­von­lin­na jat­ka­vat

24.06.2020 14:24 23
Tänään ratkeaa, pääseekö Oulu jatkoon kulttuuripääkaupunkikisassa – Kaleva seuraa kello 14 alkavaa tapahtumaa

Tänään rat­keaa, pää­see­kö Oulu jatkoon kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa – Kaleva seuraa kello 14 alkavaa ta­pah­tu­maa

24.06.2020 12:38 4
Liftausmatka Iraniin, rahtilaivalla Atlantin yli ja filosofointia Intiassa – matkakirjat vievät uusiin maisemiin ja kirjailijan ajatuksiin

Lif­taus­mat­ka Ira­niin, rah­ti­lai­val­la At­lan­tin yli ja fi­lo­so­foin­tia In­tias­sa – mat­ka­kir­jat vievät uusiin mai­se­miin ja kir­jai­li­jan aja­tuk­siin

24.06.2020 07:00 0
Tilaajille