Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Gustaf Skarsgårdin esittämä saarnamies taistelee Lapissa riehuvaa pahuutta vastaan – Suomessa kuvataan Laestadiukseen perustuvaa, fiktiivistä Disney+-sarjaa

Gustaf Skarsgår­din esit­tä­mä saar­na­mies tais­te­lee Lapissa rie­hu­vaa pa­huut­ta vastaan – Suo­mes­sa ku­va­taan Laes­ta­diuk­seen pe­rus­tu­vaa, fik­tii­vis­tä Dis­ney+-sar­jaa

14:20
Tilaajille
Nuoret pyörtyilivät ja myyntitiskit kaatuivat, kun Armi ja Danny jakoivat nimmareita – Muistatko legendaarisen oululaisen musiikkiliikkeen, jossa tähdet hengailivat?

Nuoret pyör­tyi­li­vät ja myyn­ti­tis­kit kaa­tui­vat, kun Armi ja Danny ja­koi­vat nim­ma­rei­ta – Muis­tat­ko le­gen­daa­ri­sen ou­lu­lai­sen mu­siik­ki­liik­keen, jossa tähdet hen­gai­li­vat?

07:00 3
Tilaajille
Törkyä viljelleet tihutyöläiset sotkeneet Oulun kaupunginvarikon tiloja sisältä ja ulkoa: "Todella järkyttävän näköistä"

Törkyä vil­jel­leet ti­hu­työ­läi­set sot­ke­neet Oulun kau­pun­gin­va­ri­kon tiloja sisältä ja ulkoa: "To­del­la jär­kyt­tä­vän nä­köis­tä"

06:30 9
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Oululaisnuorten kunnianhimoinen The Southgates esiintyy Kaikkien Kesäfestarilla heti Portion Boysin jälkeen – "Potentiaalia menestykselle todellakin on"

Ou­lu­lais­nuor­ten kun­nian­hi­moi­nen The South­ga­tes esiin­tyy Kaik­kien Ke­sä­fes­ta­ril­la heti Portion Boysin jälkeen – "­Po­ten­tiaa­lia me­nes­tyk­sel­le to­del­la­kin on"

06:05 1
Viikko ja vanhemmat
Olli Kuivamäki toi Andy Warholit Ouluun, entiseen Suomen Pankin linnakkeeseen

Olli Kui­va­mä­ki toi Andy War­ho­lit Ouluun, en­ti­seen Suomen Pankin lin­nak­kee­seen

05.06.2023 16:04 2
Valtion pitäisi luopua Kajaanin rauniolinnan ja kolmen muun linnoituksen omistuksesta, esittää ministeriön työryhmä

Valtion pitäisi luopua Ka­jaa­nin rau­nio­lin­nan ja kolmen muun lin­noi­tuk­sen omis­tuk­ses­ta, esittää mi­nis­te­riön työ­ryh­mä

05.06.2023 13:30 14
Osaa ruotsalainenkin synkistellä – paluu 1970-luvun kylään tuo mieleen suomalaiskansallisia tunnelmia

Osaa ruot­sa­lai­nen­kin syn­kis­tel­lä – paluu 1970-lu­vun kylään tuo mieleen suo­ma­lais­kan­sal­li­sia tun­nel­mia

05.06.2023 12:00 3
Tilaajille
Oululainen koreografi Elina Tähtelä tanssittaa Raahen Teatterin näyttelijöitä kohti Myrskyluotoa: "Todellakin tällä porukalla pystyy!"

Ou­lu­lai­nen ko­reo­gra­fi Elina Tähtelä tans­sit­taa Raahen Teat­te­rin näyt­te­li­jöi­tä kohti Myrs­ky­luo­toa: "To­del­la­kin tällä po­ru­kal­la pys­tyy!"

05.06.2023 08:00
Tilaajille
Otto Karvonen sai harvinaisen haasteen: tehdä Oulun uuteen oikeustaloon taidetta, joka levittäytyy eri tiloihin - "Halusin, että teos ei ole visuaalisesti päällekäyvä"

Otto Kar­vo­nen sai har­vi­nai­sen haas­teen: tehdä Oulun uuteen oi­keus­ta­loon tai­det­ta, joka le­vit­täy­tyy eri ti­loi­hin - "Ha­lu­sin, että teos ei ole vi­suaa­li­ses­ti pääl­le­käy­vä"

05.06.2023 06:30 1
Tilaajille
Suomaisemasta ponnistava Kalmah julkaisi yhdeksännen levynsä ja nousee keikkalavoille kesällä – Pudasjärven melodinen hevimetalli kiinnostaa maailmalla

Suo­mai­se­mas­ta pon­nis­ta­va Kalmah jul­kai­si yh­dek­sän­nen levynsä ja nousee keik­ka­la­voil­le kesällä – Pu­das­jär­ven me­lo­di­nen he­vi­me­tal­li kiin­nos­taa maail­mal­la

04.06.2023 17:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Andrei Kurkovin Harmaat mehiläiset on erilainen romaani Ukrainan sodasta

Kir­ja-ar­vio: Andrei Kur­ko­vin Harmaat me­hi­läi­set on eri­lai­nen romaani Uk­rai­nan sodasta

04.06.2023 16:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Kiitos Lucy Bartonista, josta on tullut monelle rakas ystävä

Kir­ja-ar­vio: Kiitos Lucy Bar­to­nis­ta, josta on tullut monelle rakas ystävä

04.06.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Laura Andersson tarjoaa rikoksia ja romantiikkaa 1940-luvun lopun Helsingissä

Kir­ja-ar­vio: Laura An­ders­son tarjoaa ri­kok­sia ja ro­man­tiik­kaa 1940-lu­vun lopun Hel­sin­gis­sä

04.06.2023 14:05
Tilaajille
Kaurismäen maailma siirtyi Ranskaan sunnuntain vienosti komediallisessa draamassa

Kau­ris­mäen maailma siirtyi Rans­kaan sun­nun­tain vie­nos­ti ko­me­dial­li­ses­sa draa­mas­sa

04.06.2023 11:00
Tilaajille
Huuto raikui ja flamencotanssi hurmasi lauantaina Toppilan vanhassa siilossa – yleisö katsoi yhteisesitystä ulkona jättiruudulta

Huuto raikui ja fla­men­co­tans­si hurmasi lauan­tai­na Top­pi­lan van­has­sa sii­los­sa – yleisö katsoi yh­teis­esi­tys­tä ulkona jät­ti­ruu­dul­ta

03.06.2023 21:00 5
Tilaajille
Pohjois-Suomen vanhimman tanssifestivaalin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apurahoja ei tullutkaan tarpeeksi, taiteellinen johtaja aikoo miettiä koko konseptin uusiksi

Poh­jois-Suo­men van­him­man tans­si­fes­ti­vaa­lin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apu­ra­ho­ja ei tul­lut­kaan tar­peek­si, tai­teel­li­nen johtaja aikoo miettiä koko kon­sep­tin uusiksi

03.06.2023 18:00 5
Tilaajille
Verkkainen hengenvaara kävelee kohti – lauantain teinikauhuleffa rohkenee tehdä toisin

Verk­kai­nen hen­gen­vaa­ra kävelee kohti – lauan­tain tei­ni­kau­hu­lef­fa roh­ke­nee tehdä toisin

03.06.2023 12:00
Tilaajille
Edu toi aidon meksikolaisen ruoan Ouluun, perusti kolme ravintolaa ja teki konkurssin – Nyt hän jakaa reseptinsä kaikille, sillä uutta ravintolaa ei tule

Edu toi aidon mek­si­ko­lai­sen ruoan Ouluun, perusti kolme ra­vin­to­laa ja teki kon­kurs­sin – Nyt hän jakaa re­sep­tin­sä kai­kil­le, sillä uutta ra­vin­to­laa ei tule

03.06.2023 06:30 12
Tilaajille
Suomen kansainvälisesti tunnetuin nykysäveltäjä Kaija Saariaho on kuollut – "Ymmärrän, että olen ollut kauhean onnekas"

Suomen kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuin ny­ky­sä­vel­tä­jä Kaija Saa­ri­aho on kuollut – "Ym­mär­rän, että olen ollut kauhean on­ne­kas"

02.06.2023 20:30 4
Ylioppilaslakki on ajan kuva – Aluksi se oli naisilta kielletty, nyt sitä myydään mustana, valkeana ja kimaltavana

Yli­op­pi­las­lak­ki on ajan kuva – Aluksi se oli nai­sil­ta kiel­let­ty, nyt sitä myydään mus­ta­na, val­kea­na ja ki­mal­ta­va­na

02.06.2023 18:30
Tilaajille