Oikeudenkäynnit
Kuukausi
Syyttäjä vaatii Siikajoen nautakuolemista ehdollista vankeutta ja yhdyskuntapalvelua – 90–95 eläintä löytyi kuolleena maatilalta

Syyt­tä­jä vaatii Sii­ka­joen nau­ta­kuo­le­mis­ta eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua – 90–95 eläintä löytyi kuol­lee­na maa­ti­lal­ta

08.04.2021 14:11 6
Tilaajille
Poliisipäällikön mukaan George Floydin kuolemasta syytetty rikkoi poliisin käytäntöjä ja etiikkaa

Po­lii­si­pääl­li­kön mukaan George Floydin kuo­le­mas­ta syy­tet­ty rikkoi po­lii­sin käy­tän­tö­jä ja etiik­kaa

06.04.2021 09:07
Mies hankki aseen ja ampui toista jalkaan samana päivänä – myöhemmin ampujan päälle ajettiin autolla Oulun rautatieaseman lähellä

Mies hankki aseen ja ampui toista jalkaan samana päivänä – myö­hem­min ampujan päälle ajet­tiin autolla Oulun rau­ta­tie­ase­man lähellä

23.03.2021 14:12
Tilaajille
Syyttäjä vaatii yli kahden vuoden vankeustuomiota metsästäjälle, jonka ampuma luoti surmasi maastopyöräilijän Savukoskella – syytetyn mukaan ase laukesi vahingossa

Syyt­tä­jä vaatii yli kahden vuoden van­keus­tuo­mio­ta met­säs­tä­jäl­le, jonka ampuma luoti surmasi maas­to­pyö­räi­li­jän Sa­vu­kos­kel­la – syy­te­tyn mukaan ase laukesi va­hin­gos­sa

19.03.2021 09:50 4
Tilaajille
Vanhemmat
Syytteet hylättiin perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneessa väkivallanteossa

Syyt­teet hy­lät­tiin pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­pääl­lik­köön Pekka Ka­ta­jaan koh­dis­tu­nees­sa vä­ki­val­lan­teos­sa

11.03.2021 16:21 1

Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyil­le vaa­di­taan eri­pi­tui­sia van­keus­ran­gais­tuk­sia – pisin vaa­dit­tu ran­gais­tus 12 vuotta

03.03.2021 14:56 2
PS:n vaalipäällikkö Kataja oikeudessa: Teemu Torssosen vaaliehdokkuuden epäämisen vuoksi muita painostettiin luopumaan ehdokkuudestaan

PS:n vaa­li­pääl­lik­kö Kataja oi­keu­des­sa: Teemu Tors­so­sen vaa­li­eh­dok­kuu­den epää­mi­sen vuoksi muita pai­nos­tet­tiin luo­pu­maan eh­dok­kuu­des­taan

25.02.2021 17:36 6
Pekka Katajan murhan yrityksestä syytetyllä miehellä ei ollut motiivia ilman Teemu Torssosta, KRP sanoo

Pekka Katajan murhan yri­tyk­ses­tä syy­te­tyl­lä mie­hel­lä ei ollut mo­tii­via ilman Teemu Tors­sos­ta, KRP sanoo

23.02.2021 15:58

Syyt­tä­jä vaatii 41-vuo­tiaal­le mie­hel­le vä­hin­tään kah­dek­san vuoden van­keus­ran­gais­tus­ta PS:n vaa­li­pääl­li­kön mur­ha­yri­tyk­ses­tä – teolla on syyt­tä­jän mukaan po­liit­ti­nen motiivi

23.02.2021 12:24 1
Vesa Puuronen vetosi sananvapauteen graffitioikeudenkäynnissä – Syyttäjän ja Kemijoki Oy:n mukaan kyse on vahingonteosta

Vesa Puu­ro­nen vetosi sa­nan­va­pau­teen graf­fi­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä – Syyt­tä­jän ja Ke­mi­jo­ki Oy:n mukaan kyse on va­hin­gon­teos­ta

17.02.2021 15:53 15
Tilaajille
Syyttäjä: Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja hankki luvatta oikeusapua tuhansien eurojen edestä, laskut löytyivät kunnanjohtajan pöytälaatikosta tämän eläköidyttyä

Syyt­tä­jä: Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja hankki luvatta oi­keus­apua tu­han­sien eurojen edestä, laskut löy­tyi­vät kun­nan­joh­ta­jan pöy­tä­laa­ti­kos­ta tämän elä­köi­dyt­tyä

09.02.2021 14:45 10
Tilaajille
Vakuutusyhtiö tuomittiin käräjäoikeudessa maksamaan korvauksia kajaanilaisbaarille koronarajoitusten aiheuttamista haitoista

Va­kuu­tus­yh­tiö tuo­mit­tiin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa mak­sa­maan kor­vauk­sia ka­jaa­ni­lais­baa­ril­le ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­mis­ta hai­tois­ta

05.02.2021 21:20 1
Tilaajille
Merja Larivaaran ja Oulun kaupunginteatterin kiistely eteni oikeuteen –"Me olemme valmiita sopimaan tämän asian"

Merja La­ri­vaa­ran ja Oulun kau­pun­gin­teat­te­rin kiis­te­ly eteni oi­keu­teen –"Me olemme val­mii­ta so­pi­maan tämän asian"

14.01.2021 14:56 12
Tilaajille
Viranomaiset tavoittivat palauttamisensa jälkeen tapetuksi väitetyn miehen elossa Irakista – syytetty tytär vetoaa alisteiseen asemaansa perheessä

Vi­ran­omai­set ta­voit­ti­vat pa­laut­ta­mi­sen­sa jälkeen ta­pe­tuk­si väi­te­tyn miehen elossa Ira­kis­ta – syy­tet­ty tytär vetoaa alis­tei­seen ase­maan­sa per­hees­sä

11.01.2021 11:05 3
Pohjoisen syyttäjien uusi pomo aloitti heti uudistukset – "Me olemme sukellusvene, joka on todella pahasti upoksissa"

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

02.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Hovioikeus ei muuttanut Junes Lokan tuomiota kansanryhmää vastaan kiihottamisesta

Ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut Junes Lokan tuo­mio­ta kan­san­ryh­mää vastaan kii­hot­ta­mi­ses­ta

30.12.2020 13:30
Ex-työelämäprofessori perui kanteensa Oulun yliopistoa vastaan

Ex-työe­lä­mäp­ro­fes­so­ri perui kan­teen­sa Oulun yli­opis­toa vastaan

02.12.2020 20:09 2
Tilaajille
Kuolleeksi väitettyä irakilaismiestä ei päästä kuulemaan epäillyn EIT-huijauksen oikeudenkäynnissä

Kuol­leek­si väi­tet­tyä ira­ki­lais­mies­tä ei päästä kuu­le­maan epäil­lyn EIT-hui­jauk­sen oi­keu­den­käyn­nis­sä

29.11.2020 09:07 6
Hongkongissa alkoi maanantaina nuorten demokratialiikkeen tähtien oikeudenkäynti – Joshua Wong ja kaksi muuta tunnustivat syyllisyyden, vangittiin välittömästi

Hong­kon­gis­sa alkoi maa­nan­tai­na nuorten de­mo­kra­tia­liik­keen tähtien oi­keu­den­käyn­ti – Joshua Wong ja kaksi muuta tun­nus­ti­vat syyl­li­syy­den, van­git­tiin vä­lit­tö­mäs­ti

23.11.2020 14:54
Saako liivijengi United Brotherhoodin toimintakielto lopullisen sinettinsä? – Jengi vastaa käräjäoikeudessa lakkauttamisvaatimuksiin

Saako lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din toi­min­ta­kiel­to lo­pul­li­sen si­net­tin­sä? – Jengi vastaa kä­rä­jä­oi­keu­des­sa lak­kaut­ta­mis­vaa­ti­muk­siin

23.11.2020 10:40