Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oikeudenkäynnit
Kuukausi
Manse PP:n ex-pelinjohtaja Toni Kohonen voitti sopimusriidan mutta joutui silti maksumieheksi

Manse PP:n ex-pe­lin­joh­ta­ja Toni Kohonen voitti so­pi­mus­rii­dan mutta joutui silti mak­su­mie­hek­si

23.02.2024 17:24 1
Syyttäjä Oulun huumekäräjillä: Huumeiden tuonti Suomeen naamioitiin pariskuntareissuiksi – taustalla "henkilö X", joka antoi käskyt ja uhkaili

Syyt­tä­jä Oulun huu­me­kä­rä­jil­lä: Huu­mei­den tuonti Suomeen naa­mioi­tiin pa­ris­kun­ta­reis­suik­si – taus­tal­la "hen­ki­lö X", joka antoi käskyt ja uhkaili

15.02.2024 18:35 2
Tilaajille
Syyttäjä: Järjestäytynyt rikollisryhmä pyöritti isoa huumebisnestä Oulussa ja muualla Suomessa – useille henkilöille vaaditaan pitkiä vankeusrangaistuksia

Syyt­tä­jä: Jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­lis­ryh­mä pyö­rit­ti isoa huu­me­bis­nes­tä Oulussa ja muualla Suo­mes­sa – useille hen­ki­löil­le vaa­di­taan pitkiä van­keus­ran­gais­tuk­sia

14.02.2024 19:39 5
Tilaajille
Mittavan huumerikosvyyhdin käsittely alkaa – Ouluun ja muualle Suomeen tuotiin yli 200 kiloa huumeita Ruotsista

Mit­ta­van huu­me­ri­kos­vyyh­din kä­sit­te­ly alkaa – Ouluun ja muualle Suomeen tuotiin yli 200 kiloa huu­mei­ta Ruot­sis­ta

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Jyrki Hallikainen Oulun poliisin kuulustelussa: "Minut kutsuttiin Suomeen pelastamaan työttömät insinöörit"

Jyrki Hal­li­kai­nen Oulun po­lii­sin kuu­lus­te­lus­sa: "Minut kut­sut­tiin Suomeen pe­las­ta­maan työt­tö­mät in­si­nöö­rit"

13.02.2024 16:14 9
Tilaajille
Uroksen valmisteluistunnossa salattiin asiakirjoja ja nostettiin esiin uusi henkilö, jota poliisi joutuu vielä kuulemaan – ”Tulee mieleen Fingerpori”

Uroksen val­mis­te­luis­tun­nos­sa sa­lat­tiin asia­kir­jo­ja ja nos­tet­tiin esiin uusi hen­ki­lö, jota poliisi joutuu vielä kuu­le­maan – ”Tulee mieleen Fin­ger­po­ri”

13.02.2024 18:04 9
Tilaajille
Urokseen liittyvä rikosoikeudenkäynti alkaa Oulussa – syytettyjen ei ole pakko saapua vielä paikalle

Urok­seen liit­ty­vä ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkaa Oulussa – syy­tet­ty­jen ei ole pakko saapua vielä pai­kal­le

13.02.2024 06:00 3
Surmatun ylivieskalaisnaisen perintörahat ja syytetyn väkivaltaisuus esillä oikeudessa  –”Täällä on tapahtunut kauheita”

Sur­ma­tun yli­vies­ka­lais­nai­sen pe­rin­tö­ra­hat ja syy­te­tyn vä­ki­val­tai­suus esillä oi­keu­des­sa –”­Tääl­lä on ta­pah­tu­nut kau­hei­ta”

06.02.2024 18:11 2
Tilaajille
Ylivieskan poikkeuksellisen henkirikoksen oikeudenkäynti alkoi –ruumiin kanssa asunutta miestä syytetään taposta ja hautarauhan rikkomisesta

Yli­vies­kan poik­keuk­sel­li­sen hen­ki­ri­kok­sen oi­keu­den­käyn­ti alkoi –ruu­miin kanssa asu­nut­ta miestä syy­te­tään taposta ja hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

05.02.2024 14:21
Tilaajille
Vanhemmat
Juristi: Oikeudet määräävät velallisia maksamaan kohtuuttomia korkoja – Oulun käräjäoikeuteen tulee vuodessa tuhansittain pikavippivelkoja

Ju­ris­ti: Oi­keu­det mää­rää­vät ve­lal­li­sia mak­sa­maan koh­tuut­to­mia korkoja – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­teen tulee vuo­des­sa tu­han­sit­tain pi­ka­vip­pi­vel­ko­ja

30.01.2024 17:00 9
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi parikymppisen naisen ja kaksi miestä vankeusrangaistuksiin väkivaltaisesta velanperinnästä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pa­ri­kymp­pi­sen naisen ja kaksi miestä van­keus­ran­gais­tuk­siin vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä

24.01.2024 15:22
Tilaajille
Syyttäjä: Nuori mies kuljetettiin pellolle Oulussa, pakotettiin riisuutumaan ja hakattiin imurin metalliputkella

Syyt­tä­jä: Nuori mies kul­je­tet­tiin pel­lol­le Ou­lus­sa, pa­ko­tet­tiin rii­suu­tu­maan ja ha­kat­tiin imurin me­tal­li­put­kel­la

10.01.2024 13:43 5
Tilaajille
Jopa Donald Trump hehkutti Urosta – Lue tästä kattava kertaus, miten kohuyhtiö ja omistajat ajautuivat vaikeuksiin

Jopa Donald Trump heh­kut­ti Urosta – Lue tästä kattava ker­taus, miten ko­hu­yh­tiö ja omis­ta­jat ajau­tui­vat vai­keuk­siin

06.01.2024 06:00 36
Tilaajille
Oulun käräjäoikeuteen laitettiin vireille jälleen uusi Uros-asia – Pesänhoitaja Sami Uoti vaatii Uroksen hallitukseen kuuluneilta vahingonkorvauksia

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­teen lai­tet­tiin vi­reil­le jälleen uusi Uros-asia – ­Pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti vaatii Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta va­hin­gon­kor­vauk­sia

20.12.2023 16:36 7
Tilaajille
Oulun käräjäoikeudelta taas uusi Uros-ratkaisu – Pesänhoitaja: Päästään selvittämään tytäryhtiöiden varallisuutta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta taas uusi Uros-rat­kai­su – Pe­sän­hoi­ta­ja: Pääs­tään sel­vit­tä­mään ty­tär­yh­tiöi­den va­ral­li­suut­ta

14.12.2023 16:11 9
Tilaajille
Oikeus: Oulun Vesi muutti perusteetta laskutuskäytäntöään – Käräjäoikeuden mielestä kiinteistön omistaja ei ole vastuussa vuokralaisen vesilaskuista

Oikeus: Oulun Vesi muutti pe­rus­teet­ta las­ku­tus­käy­tän­töään – Kä­rä­jä­oi­keu­den mie­les­tä kiin­teis­tön omis­ta­ja ei ole vas­tuus­sa vuok­ra­lai­sen ve­si­las­kuis­ta

13.12.2023 16:11 23
Tilaajille
Oulu Priden sateenkaarilippuja polttaneet miehet tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Oulu Priden sa­teen­kaa­ri­lip­pu­ja polt­ta­neet miehet tuo­mit­tiin kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

08.12.2023 15:02 3
Tilaajille
Kempeleen ylijäämämaiden vastaanotto johti oikeudenkäyntiin – Syyttäjä: Tullaan seuraamaan ympäri valtakuntaa

Kem­pe­leen yli­jää­mä­mai­den vas­taan­ot­to johti oi­keu­den­käyn­tiin – Syyt­tä­jä: Tullaan seu­raa­maan ympäri val­ta­kun­taa

04.12.2023 16:49 7
Tilaajille
Oululaiseen leipomoon liittynyt työturvallisuusrikossyyte hylättiin – oikeuden mukaan leipuri loukkaantui poikkeuksellisissa olosuhteissa

Ou­lu­lai­seen lei­po­moon liit­ty­nyt työ­tur­val­li­suus­ri­kos­syy­te hy­lät­tiin – oi­keu­den mukaan leipuri louk­kaan­tui poik­keuk­sel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa

27.11.2023 11:05 3
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Herman Andersson ei irtisanonut ahtaajiaan syrjivin perustein

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Herman An­ders­son ei ir­ti­sa­no­nut ah­taa­jiaan syr­ji­vin pe­rus­tein

17.11.2023 15:32 14
Tilaajille