Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oikeudenkäynnit
Raahessa poikkeuksellisen veriteon tehnyt mies oli syyntakeeton – tuomittiin murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­hes­sa poik­keuk­sel­li­sen ve­ri­teon tehnyt mies oli syyn­ta­kee­ton – tuo­mit­tiin mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

02.06.2023 15:17 1
Tilaajille
Syyte utajärvisen yksityistien katkaisusta kaatui hovioikeudessa

Syyte uta­jär­vi­sen yk­si­tyis­tien kat­kai­sus­ta kaatui ho­vi­oi­keu­des­sa

01.06.2023 16:06 6
Tilaajille
Kiskonnasta syytetyt oululaiset ravintoloitsijat äänessä oikeudessa – ”Mä olen Äiti Teresa"

Kis­kon­nas­ta syy­te­tyt ou­lu­lai­set ra­vin­to­loit­si­jat äänessä oi­keu­des­sa – ”Mä olen Äiti Teresa"

15.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Aasiasta Ouluun värvätty kokki kertoi työoloistaan oikeudessa: "Tuntui, että elin kuin vangin elämää"

Aa­sias­ta Ouluun vär­vät­ty kokki kertoi työ­olois­taan oi­keu­des­sa: "Tun­tui, että elin kuin vangin elämää"

03.05.2023 16:38 2
Tilaajille
Yle: Jukka Kriston ja thaimaalaisen liikekumppanin omaisuutta takavarikoitiin miljoonan euron edestä – toimi liittyy epäiltyyn törkeään ihmiskauppaan

Yle: Jukka Kriston ja thai­maa­lai­sen lii­ke­kump­pa­nin omai­suut­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin mil­joo­nan euron edestä – toimi liittyy epäil­tyyn tör­keään ih­mis­kaup­paan

02.05.2023 19:01
Tilaajille
Epäasialliset työajat ja satojen tuhansien palkkasaatavat – Oululaisravintolan pitäjät kiistävät syytteet törkeästä kiskonnasta

Epä­asial­li­set työajat ja satojen tu­han­sien palk­ka­saa­ta­vat – Ou­lu­lais­ra­vin­to­lan pitäjät kiis­tä­vät syyt­teet tör­keäs­tä kis­kon­nas­ta

02.05.2023 16:34 18
Tilaajille
Vastaamon ex-toimitusjohtaja tuomittiin tietosuojarikoksesta ehdolliseen vankeuteen – julkisuus ja Ville Tapion saamat tappouhkaukset lievensivät rangaistusta

Vas­taa­mon ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja tuo­mit­tiin tie­to­suo­ja­ri­kok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen – jul­ki­suus ja Ville Tapion saamat tap­po­uh­kauk­set lie­ven­si­vät ran­gais­tus­ta

18.04.2023 11:50 1
Oulun uuden oikeustalon istunnot alkavat – Katso, miltä oikeustalolla näyttää ja lue, miten siellä asioidaan

Oulun uuden oi­keus­ta­lon is­tun­not alkavat – Katso, miltä oi­keus­ta­lol­la näyttää ja lue, miten siellä asioi­daan

11.04.2023 10:00 9
Tilaajille
Mies tappoi metson ajamalla päältä autolla Taivalkoskella – joutuu maksamaan yli 1700 euroa

Mies tappoi metson aja­mal­la päältä autolla Tai­val­kos­kel­la – joutuu mak­sa­maan yli 1700 euroa

24.03.2023 14:12 13
Tilaajille
Oulun lähiseudulta asunto-osakkeita ostaneet kiistelivät oikeudessa lämmitysjärjestelmään liittyvästä asiasta – päätyivät sovintoon rakennuttajan kanssa

Oulun lä­hi­seu­dul­ta asun­to-osak­kei­ta os­ta­neet kiis­te­li­vät oi­keu­des­sa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään liit­ty­väs­tä asiasta – pää­tyi­vät so­vin­toon ra­ken­nut­ta­jan kanssa

15.03.2023 18:00 9
Tilaajille
Oululainen yhdistys erotti jäseniään lainvastaisesti ja joutuu maksamaan kymppitonnien oikeuskulut – Yhdistyksen hallitus katsoi jäsenten jakaneen luottamuksellista tietoa Facebookissa

Ou­lu­lai­nen yh­dis­tys erotti jä­se­niään lain­vas­tai­ses­ti ja joutuu mak­sa­maan kymp­pi­ton­nien oi­keus­ku­lut – Yh­dis­tyk­sen hal­li­tus katsoi jä­sen­ten ja­ka­neen luot­ta­muk­sel­lis­ta tietoa Fa­ce­boo­kis­sa

10.03.2023 18:30 36
Tilaajille
Syyttäjä: Mies ei suostunut poliisin kiinniottoihin vaan aiheutti kaksi poliisioperaatiota saman kesän aikana Kalajoella

Syyt­tä­jä: Mies ei suos­tu­nut po­lii­sin kiin­ni­ot­toi­hin vaan ai­heut­ti kaksi po­lii­si­ope­raa­tio­ta saman kesän aikana Ka­la­joel­la

10.03.2023 18:16
Tilaajille
Karjatilalta löydettiin yli 200 kuollutta nautaa Koillismaalla – omistajille ehdollista vankeutta törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Kar­ja­ti­lal­ta löy­det­tiin yli 200 kuol­lut­ta nautaa Koil­lis­maal­la – omis­ta­jil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

07.03.2023 15:56 11
Tilaajille
Oikeudelta ratkaisu Oulun apteekkikiistaan – Fimean päätös ei ollut lainvastainen, apteekkarin valitus hylättiin

Oi­keu­del­ta rat­kai­su Oulun ap­teek­ki­kiis­taan – Fimean päätös ei ollut lain­vas­tai­nen, ap­teek­ka­rin valitus hy­lät­tiin

06.03.2023 14:54 28
Tilaajille
Tietosuojarikoksesta syytetty Vastaamon ex-toimitusjohtaja sanoo, että yrityksen tietoturvaongelmat johtuivat it-työntekijöiden virheestä

Tie­to­suo­ja­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty Vas­taa­mon ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo, että yri­tyk­sen tie­to­tur­va­on­gel­mat joh­tui­vat it-työn­te­ki­jöi­den vir­hees­tä

02.03.2023 19:59 4
Syyttäjä: Asunnosta karannut dobermanni hyökkäsi ihmisten ja koirien kimppuun Oulussa

Syyt­tä­jä: Asun­nos­ta ka­ran­nut do­ber­man­ni hyök­kä­si ih­mis­ten ja koirien kimp­puun Oulussa

02.03.2023 13:12 31
Tilaajille
Pudasjärven uimarantahaverista sakkoja kahdelle virkamiehelle – 15-vuotias poika loukkaantui vakavasti sukellettuaan pää edellä järven pohjaan

Pu­das­jär­ven ui­ma­ran­ta­ha­ve­ris­ta sakkoja kah­del­le vir­ka­mie­hel­le – 15-vuo­tias poika louk­kaan­tui va­ka­vas­ti su­kel­let­tuaan pää edellä järven pohjaan

27.02.2023 16:56 4
Tilaajille
Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkopäätös: Anom-viestejä saa käyttää todisteena  – keskeistä aineistoa Oulussa käsiteltävässä huumerikosvyyhdessä

Kor­keim­mal­ta oi­keu­del­ta mer­kit­tä­vä en­nak­ko­pää­tös: Anom-vies­te­jä saa käyttää to­dis­tee­na – kes­keis­tä ai­neis­toa Oulussa kä­si­tel­tä­väs­sä huu­me­ri­kos­vyyh­des­sä

23.02.2023 15:28 2
Tilaajille
Pohjoisen suuren huumejutun hovikäsittely jatkui Rata-aukiolla – Uusia todisteita "salatusta" laitteesta, syyttäjä kovensi väitteitään Ouluun tuoduista huumemääristä

Poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­kä­sit­te­ly jatkui Ra­ta-au­kiol­la – Uusia to­dis­tei­ta "sa­la­tus­ta" lait­tees­ta, syyt­tä­jä kovensi väit­tei­tään Ouluun tuo­duis­ta huu­me­mää­ris­tä

21.02.2023 18:48 1
Tilaajille
Velvollisuusvaltiossa on siedettävä pettymyksiä ja osattava päästää irti
Kolumni

Vel­vol­li­suus­val­tios­sa on sie­det­tä­vä pet­ty­myk­siä ja osat­ta­va päästää irti

20.02.2023 06:00 30
Tilaajille