Taksit

Enim­mil­lään liki kol­mas­osa Otaxin au­tois­ta on seissyt tal­lis­sa – ”Y­ri­tyk­siä myydään nyt joka kuu­kau­si”

22.04.2021 06:08 29

Iäkäs pa­ris­kun­ta pääsi vielä kerran So­kos­til­le – Iva­los­sa he­li­kop­te­ri­tak­si vie vaikka kes­kel­le erä­maa­ta

23.03.2021 06:30 2
Tilaajille

Miksei tak­sin­kul­jet­ta­jil­la enää ole yh­teis­tä tau­ko­ti­laa Ou­lus­sa? – lu­kui­siin yri­tyk­siin ha­jaan­tu­mi­nen vä­hen­tää yh­tei­sen tilan kiin­nos­tus­ta

14.03.2021 18:23 8
Tilaajille

Kau­ha­kuor­maa­jat mo­tit­ti­vat taksin Ivalon len­to­ase­mal­la – Finavia pa­hoit­te­lee kovia toi­miaan ja sel­vit­tää asiaa, poliisi tie­toi­nen ta­pah­tu­nees­ta

14.03.2021 13:09 35
Tilaajille

Kuuden saunan mies Esko Piip­po­nen passaa tu­ris­te­ja syr­jäi­sel­lä Kouvan kylällä Pu­das­jär­vel­lä – "En malta olla te­ke­mät­tä töitä, kun vielä hyvin pys­tyn."

31.12.2020 18:00
Tilaajille

Par­jat­tu tak­si­la­ki uu­dis­tuu, koska ku­lut­ta­jien luot­ta­mus on pakko pa­laut­taa – myös har­maa­ta ta­lout­ta ha­lu­taan torjua

28.12.2020 06:00 40
Tilaajille
Kolumni

Taksin käyt­töön on aina liit­ty­nyt yli­mää­räis­tä jän­ni­tys­tä ul­ko­mail­la, ja nyt sitä voi kokea myös ko­ti­kul­mil­la

29.11.2020 20:00 2
Tilaajille

Tak­si­paik­ko­jen vä­häi­nen määrä ai­heut­taa haas­tei­ta tak­si­kus­keil­le OYSilla – "Tak­si­kus­ki on jou­tu­nut jät­tä­mään auton jon­ne­kin muualle ja saanut siitä sakon"

23.10.2020 06:00 4
Tilaajille

Kakkua ei riitä kai­kil­le kus­keil­le ja meno äityy Oulun tak­si­tol­pil­la vil­lik­si – tak­si­yrit­tä­jät toi­vo­vat tak­si­lain kor­jauk­sen kar­kot­ta­van pu­li­vei­vaa­jat pelistä pois

04.09.2020 18:07 12
Tilaajille

Miksi Hel­sin­ki-Van­taal­la oh­ja­taan ko­ro­na­tes­tis­tä tak­siin? Tak­si­yrit­tä­jät ovat li­sän­neet suo­ja­va­rus­te­luaan, mutta Tak­si­liit­to pe­rään­kuu­lut­taa il­moi­tus­ta ko­ro­na­epäi­lys­tä etu­kä­teen

04.08.2020 18:48

Kuuden saunan mies Esko Piip­po­nen passaa tu­ris­te­ja syr­jäi­sel­lä Kouvan kylällä Pu­das­jär­vel­lä – "En malta olla te­ke­mät­tä töitä, kun vielä hyvin pys­tyn."

09.12.2020 16:54 2
Tilaajille

Tak­si­lii­tol­ta raju hä­tä­huu­to: Asiak­kaat ka­to­si­vat, ja iso osa yri­tyk­sis­tä uhkaa mennä nurin ilman suoraa tukea – Otaxi ei yl­lät­ty­nyt ka­ruis­ta nu­me­rois­ta

12.05.2020 13:57 18

OTP:lla on tarve lä­hi­lii­ken­teen kus­keis­ta – "Meidän omat kus­kim­me eivät riitä, kun aloi­tam­me so­pi­mus­kau­den ke­sä­kuun alussa"

11.05.2020 21:16 14