Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Taksit
Oululaisen taksiyhtiön toimitusjohtaja hämmästelee taksisovellusten halpoja kyytejä – Kaleva vertaili paikallisten taksien hintoja

Ou­lu­lai­sen tak­siyh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja häm­mäs­te­lee tak­si­so­vel­lus­ten halpoja kyytejä – Kaleva ver­tai­li pai­kal­lis­ten taksien hintoja

24.11.2023 05:00 44
Tilaajille
Bolt-sovellus aloittaa toimintansa Oulussa tänään – tarjoaa muun muassa kyytipalveluita

Bolt-so­vel­lus aloit­taa toi­min­tan­sa Oulussa tänään – tarjoaa muun muassa kyy­ti­pal­ve­lui­ta

01.11.2023 05:00 8
Naamiomies tuomittiin vankilaan törkeästä ryöstöstä – anasti taksista rahaa ja kuskin kännykän Toripolliisi-patsaan lähettyvillä

Naa­mio­mies tuo­mit­tiin van­ki­laan tör­keäs­tä ryös­tös­tä – anasti tak­sis­ta rahaa ja kuskin kän­ny­kän To­ri­pol­lii­si-pat­saan lä­het­ty­vil­lä

17.10.2023 12:13 1
Tilaajille
Oulun lentoaseman takseja laitetaan taas uuteen järjestykseen – "Sen tavoitteena on parantaa palvelua"

Oulun len­toa­se­man takseja lai­te­taan taas uuteen jär­jes­tyk­seen – "Sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa pal­ve­lua"

22.09.2023 06:07 22
Oululaisen Roope Arffmanin limusiinikyytiin pitää tuoda omat samppanjat – Taksikin voi saada anniskeluoikeudet, jos täyttää lähes mahdottomat vaatimukset

Ou­lu­lai­sen Roope Arff­ma­nin li­mu­sii­ni­kyy­tiin pitää tuoda omat samp­pan­jat – Tak­si­kin voi saada an­nis­ke­luoi­keu­det, jos täyttää lähes mah­dot­to­mat vaa­ti­muk­set

15.07.2023 17:00 6
Tilaajille
Kun pestaa oululaisen Roope Arffmanin autokuskiksi, parikymppinen yrittäjä palvelee hovimestarin elkein – Viihteellä limusiiniyrittäjän lempipaikka on oman auton takapenkillä

Kun pestaa ou­lu­lai­sen Roope Arff­ma­nin au­to­kus­kik­si, pa­ri­kymp­pi­nen yrit­tä­jä pal­ve­lee ho­vi­mes­ta­rin elkein – Viih­teel­lä li­mu­sii­niy­rit­tä­jän lem­pi­paik­ka on oman auton ta­ka­pen­kil­lä

14.07.2023 17:00 19
Tilaajille
Kun kalastusseurue haluaa illalla baariin, heitä täytyy lähteä hakemaan – Lapissa ravintolayrittäjät kuskaavat asiakkaitaan itse, koska taksit eivät illalla ja yöllä liiku

Kun ka­las­tus­seu­rue haluaa illalla baa­riin, heitä täytyy lähteä ha­ke­maan – Lapissa ra­vin­to­lay­rit­tä­jät kus­kaa­vat asiak­kai­taan itse, koska taksit eivät illalla ja yöllä liiku

13.06.2023 09:15 10
Tilaajille
Taksitolpille vedetään sähköjä – Kela-kyytejä saa ensi vuonna ajaa vain uusimman päästönormin täyttävällä dieselkalustolla tai sähköautoilla

Tak­si­tol­pil­le ve­de­tään sähköjä – Ke­la-kyy­te­jä saa ensi vuonna ajaa vain uu­sim­man pääs­tö­nor­min täyt­tä­väl­lä die­sel­ka­lus­tol­la tai säh­köau­toil­la

11.06.2023 18:00 4
Tilaajille
Uusi reittiliikenne Torinrannasta alkaa perjantaina – testasimme vesitaksin, joka pysähtyy neljässä paikassa

Uusi reit­ti­lii­ken­ne To­rin­ran­nas­ta alkaa per­jan­tai­na – tes­ta­sim­me ve­si­tak­sin, joka py­säh­tyy nel­jäs­sä pai­kas­sa

08.06.2023 07:00 100
Tilaajille
Oulussa taksilla mennään eniten lentoasemalle, sairaalaan ja baariin – katso taksifirman kokoama lista suosituimmista kohteista

Oulussa tak­sil­la mennään eniten len­toa­se­mal­le, sai­raa­laan ja baariin – katso tak­si­fir­man kokoama lista suo­si­tuim­mis­ta koh­teis­ta

20.01.2023 08:39 9
Joukkoliikenteen alv-alennuksen vaikutusta vielä vaikea arvioida – Oulun seudun bussiliikenteen arvolippujen veron poistosta päätetään ensi viikolla

Jouk­ko­lii­ken­teen alv-alen­nuk­sen vai­ku­tus­ta vielä vaikea ar­vioi­da – Oulun seudun bus­si­lii­ken­teen ar­vo­lip­pu­jen veron pois­tos­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la

13.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Erityistaksien maksusysteemiä on muutettu Oulussa – lukija pelkää, että kotiin kolahtaa kerralla iso lasku

Eri­tyis­tak­sien mak­su­sys­tee­miä on muu­tet­tu Oulussa – lukija pelkää, että kotiin ko­lah­taa ker­ral­la iso lasku

15.11.2022 10:03 3
Tilaajille
Oulun ja lähialueen taksiliikenteeseen tehtiin valvontaisku: Asiat olivat pääosin kunnossa, mutta huomautettavaa löytyi yli kolmanneksesta tarkastetuista takseista

Oulun ja lä­hia­lueen tak­si­lii­ken­tee­seen tehtiin val­von­tais­ku: Asiat olivat pääosin kun­nos­sa, mutta huo­mau­tet­ta­vaa löytyi yli kol­man­nek­ses­ta tar­kas­te­tuis­ta tak­seis­ta

12.11.2022 13:14 34
Traficom perui lähes sata taksiliikennelupaa Pohjois-Pohjanmaalla – ammattipätevyys tai y-tunnus jätetty hankkimatta ajoissa

Tra­fi­com perui lähes sata tak­si­lii­ken­ne­lu­paa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – am­mat­ti­pä­te­vyys tai y-tun­nus jätetty hank­ki­mat­ta ajoissa

03.11.2022 15:52 13
Tilaajille
Taksiuudistus nosti keskimääräisiä hintoja varsinkin pienissä kunnissa, mutta vertailemalla voi löytää edullisemmat matkat

Tak­siuu­dis­tus nosti kes­ki­mää­räi­siä hintoja var­sin­kin pie­nis­sä kun­nis­sa, mutta ver­tai­le­mal­la voi löytää edul­li­sem­mat matkat

01.11.2022 11:50 5
Pimeitä palkkoja, kirjaamatta jätettyjä ajoja, taksamittarin väärinkäyttöä – Verohallinto löysi taksialalta miljoonien eurojen arvosta harmaata taloutta

Pimeitä palk­ko­ja, kir­jaa­mat­ta jä­tet­ty­jä ajoja, tak­sa­mit­ta­rin vää­rin­käyt­töä – Ve­ro­hal­lin­to löysi tak­sia­lal­ta mil­joo­nien eurojen arvosta har­maa­ta ta­lout­ta

26.10.2022 11:02 48
Uber-kyytipalvelu aloittaa tänään keskiviikkona Oulussa – kohua herättänyt teknologiayritys uskoo palvelunsa kasvuun

Uber-kyy­ti­pal­ve­lu aloit­taa tänään kes­ki­viik­ko­na Oulussa – kohua he­rät­tä­nyt tek­no­lo­giay­ri­tys uskoo pal­ve­lun­sa kasvuun

19.10.2022 08:00 26
Tilaajille
Poliisi ja aluehallintovirasto valvoivat Oulun takseja: Asiat olivat suurimmaksi osaksi kunnossa

Poliisi ja alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­voi­vat Oulun tak­se­ja: Asiat olivat suu­rim­mak­si osaksi kun­nos­sa

08.10.2022 08:14 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­bu­lans­sin ti­lan­nut sai pelkän tak­si­kyy­din

14.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Taksit pantiin uuteen järjestykseen Oulunsalon lentokentällä

Taksit pantiin uuteen jär­jes­tyk­seen Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­lä

09.01.2022 06:00 53
Tilaajille