koulukuljetukset
Viidesluokkalaisen Linnea Keski-Korven koulumatkaan menee päivittäin kaksi tuntia – seurasimme, miten taittuu kuljetusoppilaiden matka kyläteitä pitkin Kiiminkijoen kouluun

Vii­des­luok­ka­lai­sen Linnea Kes­ki-Kor­ven kou­lu­mat­kaan menee päi­vit­täin kaksi tuntia – seu­ra­sim­me, miten taittuu kul­je­tus­op­pi­lai­den matka ky­lä­tei­tä pitkin Kii­min­ki­joen kouluun

29.08.2020 08:11 6
Tilaajille
Miten koulukuljetukset järjestetään korona-aikana? Turvaetäisyydet kuljetuksissa aiheuttavat vaikeuksia monissa kunnissa

Miten kou­lu­kul­je­tuk­set jär­jes­te­tään ko­ro­na-ai­ka­na? Tur­va­etäi­syy­det kul­je­tuk­sis­sa ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia monissa kun­nis­sa

13.05.2020 20:00 2
Tilaajille