Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

koulukuljetukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kul­je­tus­ten virtaa toisin päin, kes­kuk­sis­ta maa­seu­dul­le

05.12.2020 05:15
Tilaajille
Viidesluokkalaisen Linnea Keski-Korven koulumatkaan menee päivittäin kaksi tuntia – seurasimme, miten taittuu kuljetusoppilaiden matka kyläteitä pitkin Kiiminkijoen kouluun

Vii­des­luok­ka­lai­sen Linnea Kes­ki-Kor­ven kou­lu­mat­kaan menee päi­vit­täin kaksi tuntia – seu­ra­sim­me, miten taittuu kul­je­tus­op­pi­lai­den matka ky­lä­tei­tä pitkin Kii­min­ki­joen kouluun

29.08.2020 08:11 6
Tilaajille
Miten koulukuljetukset järjestetään korona-aikana? Turvaetäisyydet kuljetuksissa aiheuttavat vaikeuksia monissa kunnissa

Miten kou­lu­kul­je­tuk­set jär­jes­te­tään ko­ro­na-ai­ka­na? Tur­va­etäi­syy­det kul­je­tuk­sis­sa ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia monissa kun­nis­sa

13.05.2020 20:00 2
Tilaajille