Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Taide
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 08:00 5
Tilaajille
Joen valjastamisesta on seurannut sukupolvien trauma – oman perheen kokemukset Vanttauskoskelta ovat Outi Auttin ja Kaisa Kerättären tutkimustyön kimmokkeina

Joen val­jas­ta­mi­ses­ta on seu­ran­nut su­ku­pol­vien trauma – oman perheen ko­ke­muk­set Vant­taus­kos­kel­ta ovat Outi Auttin ja Kaisa Ke­rät­tä­ren tut­ki­mus­työn kim­mok­kei­na

07.01.2022 15:40 7
Tilaajille
Toivoa, riemua ja alakuloa – kulttuurin ja tapahtumien vuosi 2021 oli koronapandemian ohjastamaa vuoristorataa Pohjois-Pohjanmaalla

Toivoa, riemua ja ala­ku­loa – kult­tuu­rin ja ta­pah­tu­mien vuosi 2021 oli ko­ro­na­pan­de­mian oh­jas­ta­maa vuo­ris­to­ra­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

29.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Kemin museoiden kokoelmia nyt Finnassa

Kemin mu­seoi­den ko­koel­mia nyt Fin­nas­sa

15.12.2021 10:56
Rovaniemen taidemuseossa on paikka, joka on täynnä keräilijöiden himoitsemia aarteita

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa on paikka, joka on täynnä ke­räi­li­jöi­den hi­moit­se­mia aar­tei­ta

04.12.2021 21:10 2
Tilaajille
Kansallisgalleria pyörsi päätöksensä: taideteokset palautetaan Oulun lääninhallitustaloon konservoinnin jälkeen – päätöksen perumisen takana asiasta julkisuudessa noussut kohu

Kan­sal­lis­gal­le­ria pyörsi pää­tök­sen­sä: tai­de­teok­set pa­lau­te­taan Oulun lää­nin­hal­li­tus­ta­loon kon­ser­voin­nin jäl­keen – ­pää­tök­sen pe­ru­mi­sen takana asiasta jul­ki­suu­des­sa noussut kohu

03.12.2021 15:17 9
Tilaajille
Ystävä kokosi syyskuussa edesmenneen oululaistaiteilija Matti Mikkolan elämäntyön nähtäville – "Ei hän kättä löisi olkapäälle, hän oli sen verran jäyhä, mutta hymähdellen hyväksyisi varmasti"

Ystävä kokosi syys­kuus­sa edes­men­neen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Matti Mik­ko­lan elä­män­työn näh­tä­vil­le – "Ei hän kättä löisi ol­ka­pääl­le, hän oli sen verran jäyhä, mutta hy­mäh­del­len hy­väk­syi­si var­mas­ti"

02.12.2021 10:58 3
Kansallisgalleria haluaa lääninhallitustalon taideteokset Oulusta takaisin – Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja: "Olemme todella harmissamme"

Kan­sal­lis­gal­le­ria haluaa lää­nin­hal­li­tus­ta­lon tai­de­teok­set Oulusta ta­kai­sin – Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja: "Olemme todella har­mis­sam­me"

24.11.2021 08:00 16
Tilaajille
Taiteilijakaksikko käyttää kierrätysmateriaaleja, mutta suden kohdalla näkemykset erkanevat

Tai­tei­li­ja­kak­sik­ko käyttää kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja, mutta suden koh­dal­la nä­ke­myk­set er­ka­ne­vat

16.11.2021 11:30
Tilaajille
Taide- ja kulttuuriala sai yli 14 miljoonaa korona-avustuksina – Club Teatrialle 120 000 euroa, katso myös muut Oulun seudun avustuksen saajat

Taide- ja kult­tuu­ri­ala sai yli 14 mil­joo­naa ko­ro­na-avus­tuk­si­na – C­lub Teat­rial­le 120 000 euroa, katso myös muut Oulun seudun avus­tuk­sen saajat

01.10.2021 11:52 7
Tilaajille
Hietasaaressa juhlitaan syksyn hämärää sytyttämällä lyhtyjä  ja metsädiskoillen taideprojektissa

Hie­ta­saa­res­sa juh­li­taan syksyn hämärää sy­tyt­tä­mäl­lä lyhtyjä ja met­sä­dis­koil­len tai­de­pro­jek­tis­sa

27.09.2021 10:47 1
Oulun uuteen sairaalaan etsitään älykkäiden ja pohjoisuuteen yhdistyvien maamerkkiteosten tekijöitä – jatkoon pääsi kolme taiteilijaa

Oulun uuteen sai­raa­laan et­si­tään älyk­käi­den ja poh­joi­suu­teen yh­dis­ty­vien maa­merk­ki­teos­ten te­ki­jöi­tä – jatkoon pääsi kolme tai­tei­li­jaa

24.09.2021 11:16 9
Tilaajille
Ensimmäinen periaate: varasta kuin taiteilija
Kolumni

En­sim­mäi­nen pe­riaa­te: varasta kuin tai­tei­li­ja

17.09.2021 18:00 1
Tilaajille
Visio jättimäisestä mokkapalasta sai muhoslaisen Jenni Kinnusen avaamaan kotinsa kaikille avoimeksi taidegalleriaksi –  perjantaina järjestettävässä tapahtumassa pohditaan tavallisuuden estetiikkaa

Visio jät­ti­mäi­ses­tä mok­ka­pa­las­ta sai mu­hos­lai­sen Jenni Kin­nu­sen avaa­maan kotinsa kai­kil­le avoi­mek­si tai­de­gal­le­riak­si –  per­jan­tai­na jär­jes­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa poh­di­taan ta­val­li­suu­den es­te­tiik­kaa

03.09.2021 08:00 2
Tilaajille
Emmi Granlund taiteilee taajuuksista ja universumin antamista merkeistä – Raskausajan hiljentämä luovuus vapautui synnytyksen jälkeen uusiksi teoksiksi

Emmi Gran­lund tai­tei­lee taa­juuk­sis­ta ja uni­ver­su­min an­ta­mis­ta mer­keis­tä – Ras­kaus­ajan hil­jen­tä­mä luovuus va­pau­tui syn­ny­tyk­sen jälkeen uusiksi teok­sik­si

03.09.2021 06:12 4
Sisäinen polte ajoi Tiina Lymin nuorena parrasvaloihin - vasta kolmekymppisenä hän alkoi kirjoittaa

Si­säi­nen polte ajoi Tiina Lymin nuorena par­ras­va­loi­hin - vasta kol­me­kymp­pi­se­nä hän alkoi kir­joit­taa

03.09.2021 06:00
Kuivasjärvellä omakotitalon ulkoseinään maalattu muraali herättää ihastusta ohikulkijoissa – "Tämä on tehty ihmisille iloksi ja virkistykseksi"

Kui­vas­jär­vel­lä oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­sei­nään maa­lat­tu muraali he­rät­tää ihas­tus­ta ohi­kul­ki­jois­sa – "Tämä on tehty ih­mi­sil­le iloksi ja vir­kis­tyk­sek­si"

24.08.2021 12:00 4
Tilaajille
Oulu lähti jälleen liikkeelle Taiteiden yöhön – "Kun elämässä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

Oulu lähti jälleen liik­keel­le Tai­tei­den yöhön – "Kun elä­mäs­sä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

12.08.2021 22:48 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­va Su­per­na­tu­ral-näyt­te­ly Oulun tai­de­mu­seos­sa

04.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Kulttuuribingo täyttää 10 vuotta: monitaiteilijoiden ateljeessa toivotaan lisääntyvää panostusta kulttuuriin Oulu2026-hankkeen hengessä

Kult­tuu­ri­bin­go täyttää 10 vuotta: mo­ni­tai­tei­li­joi­den atel­jees­sa toi­vo­taan li­sään­ty­vää pa­nos­tus­ta kult­tuu­riin Oulu2026-hank­keen hen­ges­sä

12.07.2021 20:00
Tilaajille