taide
Viimeisin 4 tuntia

Ko­ke­muk­sel­li­sia tai­de­työ­pa­jo­ja Hie­ta­saa­ren Hols­tin­puis­tos­sa ensi vii­kol­la

09:15 1
Kuukausi

Oulun tai­tei­den yö elo­kuus­sa taas elävänä kau­pun­ki­ta­pah­tu­ma­na

09.06.2021 11:21
Lukijalta Mielipide

Taiteen tehtävä on yh­dis­tää eri polkuja kul­ke­via ihmisiä

06.06.2021 04:15
Tilaajille

Tulossa on tans­sia, sir­kus­ta ja ani­maa­tio­ta yh­dis­tä­vän näyt­tä­mö­teos työ­ni­mel­lä Ne­go­tia­tion – neljän hengen työ­ryh­mä Oulusta sai 8 000 euron koh­de­apu­ra­han

31.05.2021 10:05
Tilaajille

JoJon ke­vät­kau­den avaa yh­teis­tuo­tan­to hel­sin­ki­läi­sen Kinetic Orc­hest­ran kanssa

24.05.2021 09:42 1

Oulun tai­de­kou­lun vi­suaa­li­sen taiteen lin­jal­la net­ti­näyt­te­ly

20.05.2021 14:50
Vanhemmat

Kesät Hai­luo­dos­sa viet­tä­vä tai­tei­li­ja Mar­jat­ta Han­hi­jo­ki haki pitkään atel­jee­asun­toa Lal­lu­kas­ta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huo­neis­toa – Katso kuvat upeasti en­ti­söi­dys­tä tai­tei­li­ja­ta­los­ta

22.03.2021 12:03
Tilaajille

Tar­vi­taan­ko ihmistä pian edes tai­tei­li­jak­si? – Ei ai­na­kaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo ou­lu­lai­nen Jukka Aalho, joka loi te­ko­älyn avulla ru­no­kir­jan vuo­ro­kau­des­sa

16.03.2021 21:13 6

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille

"Kun sam­ma­lee­seen painaa ne­nän­sä, rupeaa löy­ty­mään aivan us­ko­mat­to­mia asioi­ta" – Linda Sainio keräsi yhteen poh­joi­sia soita ja tai­tei­li­joi­ta Suon kasvot -tee­ma­näyt­te­lyk­si

14.02.2021 11:00 2
Tilaajille

Onko toi­mit­ta­jan ko­ti­sei­näl­le ri­pus­tet­tu Heic­kel­lin jär­vi­mai­se­ma minkään ar­voi­nen? Tai­de­teos­ten hin­noit­te­luun vai­kut­ta­vat lu­kui­sat seikat ostajan tun­tei­ta myöten

07.02.2021 17:00
Tilaajille

Vi­deo­tai­tei­li­ja pohtii ris­ti­rii­taa kau­ko­kai­puun ja mat­kai­lun kes­tä­mät­tö­myy­den välillä – katso, miltä näyttää Polar Night Light -fes­ti­vaa­lil­la tänä vuonna

22.01.2021 22:07
Tilaajille

Joel Slotte, 33, nousi ku­va­tai­teen ytimeen maa­laa­mal­la su­ku­pol­ven­sa ko­ke­muk­sia: "Osa ikä­to­ve­reis­ta on huo­nos­sa ja­mas­sa, tun­nis­tan sen mai­se­man"

18.01.2021 10:21
Tilaajille

"Kyl­lä­hän ufoil­la­kin voi nälkä tulla" – kahden tai­tei­li­jan mie­li­ku­vi­tus virisi Koil­lis­maan pi­meil­lä au­to­teil­lä: maan ul­ko­puo­li­sia koh­taa­mi­sia pohtiva näyt­te­ly näh­tä­vil­lä Tai­val­kos­kel­la

12.01.2021 07:00
Tilaajille

80 vuotta täyt­tä­väl­le Wenzel Ha­gels­ta­mil­le an­tiik­ki ja taide ovat olleet samaan aikaan työ ja har­ras­tus, mutta "luonto on lopulta pysyvin tai­de­muo­to"

31.12.2020 19:00
Tilaajille

Tämä nainen on Tove Jans­so­nin piir­tä­vä käsi yli 30 maahan myy­dys­sä elo­ku­vas­sa – Sandra Wahl­beck teki tarkat jäl­jen­nök­set maa­lauk­sis­ta, pii­rus­tuk­sis­ta ja kir­jois­ta

25.12.2020 21:41
Tilaajille

Kesän ohi­kii­tä­vä ihme vä­rei­lee silk­ki­si­fon­gil­la, ou­lu­lais­ten tai­tei­li­joi­den teos Solaris – Ke­sä­het­kes­sä valaa lämpöä, valoa, rau­keut­ta

21.12.2020 17:55
Tilaajille

Luonto tuli osaksi Li­min­gan­lah­den koulua va­lo­ku­va­tai­tee­na – li­min­ka­lais­tai­tei­li­joi­den luon­to­ku­vat jul­kis­te­taan lauan­tai­na videon muo­dos­sa

18.12.2020 19:00 1
Tilaajille

Oulun tai­de­mu­seon kan­sain­vä­li­ses­sä Su­per­na­tu­ral-näyt­te­lys­sä ke­vääl­lä ku­va­taan tu­le­vai­suu­den uhkia ja mah­dol­li­suuk­sia, kun meillä on valta tehdä sekä hyvää että pahaa

14.12.2020 20:00 1
Tilaajille