Taide
Kuukausi
Kolumni

En­sim­mäi­nen pe­riaa­te: varasta kuin tai­tei­li­ja

17.09.2021 18:00 1
Tilaajille

Visio jät­ti­mäi­ses­tä mok­ka­pa­las­ta sai mu­hos­lai­sen Jenni Kin­nu­sen avaa­maan kotinsa kai­kil­le avoi­mek­si tai­de­gal­le­riak­si –  per­jan­tai­na jär­jes­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa poh­di­taan ta­val­li­suu­den es­te­tiik­kaa

03.09.2021 08:00 2
Tilaajille

Emmi Gran­lund tai­tei­lee taa­juuk­sis­ta ja uni­ver­su­min an­ta­mis­ta mer­keis­tä – Ras­kaus­ajan hil­jen­tä­mä luovuus va­pau­tui syn­ny­tyk­sen jälkeen uusiksi teok­sik­si

03.09.2021 06:12 4

Si­säi­nen polte ajoi Tiina Lymin nuorena par­ras­va­loi­hin - vasta kol­me­kymp­pi­se­nä hän alkoi kir­joit­taa

03.09.2021 06:00

Kui­vas­jär­vel­lä oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­sei­nään maa­lat­tu muraali he­rät­tää ihas­tus­ta ohi­kul­ki­jois­sa – "Tämä on tehty ih­mi­sil­le iloksi ja vir­kis­tyk­sek­si"

24.08.2021 12:00 4
Tilaajille
Vanhemmat

Oulu lähti jälleen liik­keel­le Tai­tei­den yöhön – "Kun elä­mäs­sä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

12.08.2021 22:48 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­va Su­per­na­tu­ral-näyt­te­ly Oulun tai­de­mu­seos­sa

04.08.2021 07:00 1
Tilaajille

Kult­tuu­ri­bin­go täyttää 10 vuotta: mo­ni­tai­tei­li­joi­den atel­jees­sa toi­vo­taan li­sään­ty­vää pa­nos­tus­ta kult­tuu­riin Oulu2026-hank­keen hen­ges­sä

12.07.2021 20:00
Tilaajille

Ke­raa­mi­sia rin­to­ja, abst­rak­tia tai­det­ta ja suo­ma­lais­ta de­sig­nia – uu­dis­tu­nut Mal­laa­mo li­put­taa net­ti­kaup­po­jen kul­ta-ajan kes­kel­lä ki­vi­jal­ka­kaup­po­jen puo­les­ta

02.07.2021 08:00 2
Tilaajille

Tanssi kuuluu kai­kil­le vammaan tai vam­mat­to­muu­teen kat­so­mat­ta – Es­tee­tön ry Oulusta suuntaa kohti asen­net­ta, jossa sana es­tee­tön on tar­pee­ton

30.06.2021 17:00
Tilaajille

Anna Emilia Laurila on avoin sekä tu­le­val­le että men­neel­le - Hai­luo­dos­sa sir­kus­tai­tei­li­jal­la on ollut aikaa ja tilaa käydä läpi elä­män­muu­tos­ta

26.06.2021 21:35 1
Tilaajille

OKM eh­dot­taa uutta palk­kio­jär­jes­tel­mää näyt­te­lyn­jär­jes­tä­jil­le ja tai­tei­li­joil­le – ­ta­voit­tee­na turvata tai­tei­li­joi­den kor­vauk­set tai­de­näyt­te­lyi­hin liit­ty­väs­tä työstä

24.06.2021 16:01 2

ARS Kär­sä­mä­ki kä­sit­te­lee tänä vuonna ih­mi­syyt­tä ja ih­mi­se­nä ole­mis­ta – "Heti ei tule mieleen toista eläin­tä, joka säi­lyt­täi­si vauvan jump­pa­pök­sy­jä"

18.06.2021 18:30
Tilaajille

Tai­de­ta­pah­tu­ma Hie­ta­saa­ren luon­nos­sa toi ou­lu­lai­sia yhteen – "Ha­lu­sin ottaa tämän mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua Hie­ta­saa­reen pa­rem­min"

17.06.2021 17:30
Tilaajille

Ko­ke­muk­sel­li­sia tai­de­työ­pa­jo­ja Hie­ta­saa­ren Hols­tin­puis­tos­sa ensi vii­kol­la

11.06.2021 09:15 1

Oulun tai­tei­den yö elo­kuus­sa taas elävänä kau­pun­ki­ta­pah­tu­ma­na

09.06.2021 11:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taiteen tehtävä on yh­dis­tää eri polkuja kul­ke­via ihmisiä

06.06.2021 04:15
Tilaajille

Tulossa on tans­sia, sir­kus­ta ja ani­maa­tio­ta yh­dis­tä­vän näyt­tä­mö­teos työ­ni­mel­lä Ne­go­tia­tion – neljän hengen työ­ryh­mä Oulusta sai 8 000 euron koh­de­apu­ra­han

31.05.2021 10:05
Tilaajille

JoJon ke­vät­kau­den avaa yh­teis­tuo­tan­to hel­sin­ki­läi­sen Kinetic Orc­hest­ran kanssa

24.05.2021 09:42 1

Oulun tai­de­kou­lun vi­suaa­li­sen taiteen lin­jal­la net­ti­näyt­te­ly

20.05.2021 14:50