Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuolemantapaukset
Autoilija ajoi potkupyörällä liikkuneen pikkulapsen yli Kempeleessä, kiisti syytteen kuolemantuottamuksesta – "Hän kokee musertavaa syyllisyyttä"

Au­toi­li­ja ajoi pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­neen pik­ku­lap­sen yli Kem­pe­lees­sä, kiisti syyt­teen kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta – "Hän kokee mu­ser­ta­vaa syyl­li­syyt­tä"

25.04.2023 14:12 7
Tilaajille
Kiiminkijoesta maanantaina pelastettu lapsi kuoli sairaalassa

Kii­min­ki­joes­ta maa­nan­tai­na pe­las­tet­tu lapsi kuoli sai­raa­las­sa

18.04.2023 14:01
Hyundain rallikuski Craig Breen kuoli ulosajossa Kroatian MM-rallin testeissä

Hyun­dain ral­li­kus­ki Craig Breen kuoli ulos­ajos­sa Kroa­tian MM-ral­lin tes­teis­sä

13.04.2023 16:51
Kemin suuren biotuotetehtaan työmaalla sattui kuolemaan johtanut työtapaturma

Kemin suuren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la sattui kuo­le­maan joh­ta­nut työ­ta­pa­tur­ma

25.02.2023 18:05
IS: Taivalkosken terveyskeskuksesta karannut potilas menehtyi lumihankeen

IS: Tai­val­kos­ken ter­veys­kes­kuk­ses­ta ka­ran­nut potilas me­neh­tyi lu­mi­han­keen

20.01.2023 14:08
Korkein hallinto-oikeus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luovuttanut asiakirjoja kiinnioton jälkeen kuolleen henkilön lähiomaiselle

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luo­vut­ta­nut asia­kir­jo­ja kiin­ni­oton jälkeen kuol­leen hen­ki­lön lä­hi­omai­sel­le

19.01.2023 14:43 1
Tilaajille
Otkes: Pakokaasu aiheutti neljän ihmisen kuoleman omakotitalossa Kirkkonummella – kaksi uhreista oli asentanut kaiuttimia tallissa

Otkes: Pa­ko­kaa­su ai­heut­ti neljän ihmisen kuo­le­man oma­ko­ti­ta­los­sa Kirk­ko­num­mel­la – kaksi uh­reis­ta oli asen­ta­nut kaiut­ti­mia tal­lis­sa

05.01.2023 12:04
Asukas kuoli vaaralliseen aineeseen Attendon hoivakodissa, yhtiön mukaan syynä mahdollisesti puhdistusaine – rikosta ei toistaiseksi epäillä

Asukas kuoli vaa­ral­li­seen ai­nee­seen At­ten­don hoi­va­ko­dis­sa, yhtiön mukaan syynä mah­dol­li­ses­ti puh­dis­tus­ai­ne – rikosta ei tois­tai­sek­si epäillä

02.12.2022 15:34 1
Mies kuoli poliisitehtävän yhteydessä Helsingissä, tapausta tutkitaan

Mies kuoli po­lii­si­teh­tä­vän yh­tey­des­sä Hel­sin­gis­sä, ta­paus­ta tut­ki­taan

31.07.2022 16:32 1
Poliisi: Alle 15-vuotias lapsi kuoli kuumaan autoon Itä-Suomessa

Po­lii­si: Alle 15-vuo­tias lapsi kuoli kuumaan autoon Itä-Suo­mes­sa

06.07.2022 12:39
Poliisi löysi Torniosta vainajan – maastosta on etsitty henkirikoksesta epäiltyä miestä useiden päivien ajan

Poliisi löysi Tor­nios­ta vai­na­jan – ­maas­tos­ta on etsitty hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­tyä miestä useiden päivien ajan

04.07.2022 17:51
Suomessa hukkui kesäkuussa kaikkiaan 18 ihmistä – helppo muistisääntö auttaa pitämään mielessä, miten toimia hukkuvan pelastamiseksi

Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa kaik­kiaan 18 ihmistä – helppo muis­ti­sään­tö auttaa pi­tä­mään mie­les­sä, miten toimia huk­ku­van pe­las­ta­mi­sek­si

04.07.2022 15:56 1
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla kuolemaan johtanut tapaturma

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

25.06.2022 13:12 1
Tilaajille
Tiistaina Oulussa merialueella kadonnut 36-vuotias mies löydettiin menehtyneenä

Tiis­tai­na Oulussa me­ri­alueel­la ka­don­nut 36-vuo­tias mies löy­det­tiin me­neh­ty­nee­nä

13.01.2022 19:51
Moottorikelkkaonnettomuuteen joutuu useimmiten paikallinen jäälläliikkuja – matkailijat ovat kelkkaonnettomuuksissa pieni erityisryhmä

Moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­teen joutuu useim­mi­ten pai­kal­li­nen jääl­lä­liik­ku­ja – mat­kai­li­jat ovat kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa pieni eri­tyis­ryh­mä

29.12.2021 09:00 3
Tilaajille
Ikätoverin kuolema voi hämmentää ja pelottaa – kriisipsykologi neuvoo, kuinka puhua oululaiskoulun kuolemantapauksesta lapselle kotona

Ikä­to­ve­rin kuolema voi häm­men­tää ja pe­lot­taa – krii­si­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka puhua ou­lu­lais­kou­lun kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta lap­sel­le kotona

25.11.2021 15:36
Oulun kaupunki järjestää suruliputuksen koulussa tapahtuneen kuolemantapauksen vuoksi

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää su­ru­li­pu­tuk­sen kou­lus­sa ta­pah­tu­neen kuo­le­man­ta­pauk­sen vuoksi

25.11.2021 09:29
Alaluokkalainen lapsi menehtyi oululaisessa koulussa

Ala­luok­ka­lai­nen lapsi me­neh­tyi ou­lu­lai­ses­sa kou­lus­sa

24.11.2021 21:44
Tshekin rikkain ihminen kuoli helikopteriturmassa Alaskassa

Tshekin rikkain ihminen kuoli he­li­kop­te­ri­tur­mas­sa Alas­kas­sa

29.03.2021 11:45 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­kuo­le­ma­per­heet per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen hä­viä­jiä – mihin kan­nat­te­lun kult­tuu­ri on ka­don­nut?

14.03.2021 05:30
Tilaajille