Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koulut
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vis­tys ei ole eikä saa olla kaup­pa­ta­va­raa

24.09.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsuus oli yhtä vuo­ris­to­ra­taa – van­hem­pie­ni liial­li­nen al­ko­ho­lin­käyt­tö vai­kut­taa elä­mäs­sä­ni yhä

23.09.2023 06:00 2
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

21.09.2023 06:00 87
Tilaajille
Oulun kouluissa ei lämmetä valtuustoaloitteen esittämälle kännykkäkiellolle – Tunneilla puhelimet ovat äänettömällä repuissa, ja se riittää

Oulun kou­luis­sa ei lämmetä val­tuus­to­aloit­teen esit­tä­mäl­le kän­nyk­kä­kiel­lol­le – Tun­neil­la pu­he­li­met ovat ää­net­tö­mäl­lä re­puis­sa, ja se riittää

13.09.2023 06:00 26
Tilaajille
Koulua on käyty kolme viikkoa ja lapseni on taas sairaana, mutta pitääkö pikkuköhän vuoksi edes jäädä kotiin?
Kolumni

Koulua on käyty kolme viikkoa ja lapseni on taas sai­raa­na, mutta pitääkö pik­ku­kö­hän vuoksi edes jäädä kotiin?

06.09.2023 08:29 15
Tilaajille
Onko liikunnasta tullut vain lahjakkaimpien harrastus? – Kalevan raati pohti, mikä liikuntaan motivoimisessa mättää

Onko lii­kun­nas­ta tullut vain lah­jak­kaim­pien har­ras­tus? – Kalevan raati pohti, mikä lii­kun­taan mo­ti­voi­mi­ses­sa mättää

03.09.2023 08:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Yksinäisyys, kiusaaminen ja mielenterveysongelmat monen koululaisen murhe – näin aiheesta puhuttiin Ylivieskassa valtakunnallisessa koulurauhan julistamisessa

Yk­si­näi­syys, kiu­saa­mi­nen ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat monen kou­lu­lai­sen murhe – näin ai­hees­ta pu­hut­tiin Yli­vies­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kou­lu­rau­han ju­lis­ta­mi­ses­sa

23.08.2023 15:47 3
Tilaajille
Opettajan suhde oppilaaseen voi vaikuttaa vielä vuosienkin jälkeen - Veimme oululaisen Heidi Niemisalo-Sorilan kohtaamaan entisen opettajansa

Opet­ta­jan suhde op­pi­laa­seen voi vai­kut­taa vielä vuo­sien­kin jälkeen - Veimme ou­lu­lai­sen Heidi Nie­mi­sa­lo-So­ri­lan koh­taa­maan entisen opet­ta­jan­sa

20.08.2023 17:00 18
Tilaajille
Lapset ja nuoret julistavat koulurauhan ensi viikolla Ylivieskassa

Lapset ja nuoret ju­lis­ta­vat kou­lu­rau­han ensi vii­kol­la Yli­vies­kas­sa

18.08.2023 15:24 1
Elsan ensimmäinen koulupäivä oli riemua täynnä – Forum24 seuraa ekaluokkalaisen ensimmäistä kouluvuotta

Elsan en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä oli riemua täynnä – Forum24 seuraa eka­luok­ka­lai­sen en­sim­mäis­tä kou­lu­vuot­ta

18.08.2023 06:04
Opiskelijat innostuivat hakemaan OSYKissa yli jäävää ruokaa – hävikkiruokaa aletaan pian myydä koulujen henkilökunnalle

Opis­ke­li­jat in­nos­tui­vat ha­ke­maan OSY­Kis­sa yli jäävää ruokaa – hä­vik­ki­ruo­kaa aletaan pian myydä kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nal­le

16.08.2023 05:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­lu kan­nat­taa aina

14.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Näin oululainen Santtu Savola hyödyntää tekoälyä lukio-opinnoissa – lukioiden rehtorit näkevät tekoälyn käytössä paljon mahdollisuuksia, mutta kaipaavat siihen pelisääntöjä

Näin ou­lu­lai­nen Santtu Savola hyö­dyn­tää te­ko­älyä lu­kio-opin­nois­sa – ­lu­kioi­den reh­to­rit näkevät te­ko­älyn käy­tös­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia, mutta kai­paa­vat siihen pe­li­sään­tö­jä

10.08.2023 06:00 6
Tilaajille
Kaleva kysyi, pitäisikö koulujen lomia siirtää loppukesään – Yli 1 700 vastaajan kanta oli selvä, lue tästä perusteita

Kaleva kysyi, pi­täi­si­kö kou­lu­jen lomia siirtää lop­pu­ke­sään – Yli 1 700 vas­taa­jan kanta oli selvä, lue tästä pe­rus­tei­ta

09.08.2023 17:00 36
Tilaajille
Kuivasojan ja Sanginsuun kouluilla valmistaudutaan viimeisen lukuvuoden alkuun – Sanginsuun vanhemmat valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen

Kui­va­so­jan ja San­gin­suun kou­luil­la val­mis­tau­du­taan vii­mei­sen lu­ku­vuo­den alkuun – ­San­gin­suun van­hem­mat va­lit­ti­vat pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen

09.08.2023 06:05 11
Suomen suurin peruskoulu laajentui kuudenteen rakennukseen Ritaharjussa – rehtori toivoo, että nykyisiin tiloihin mahduttaisiin ainakin viisi vuotta

Suomen suurin pe­rus­kou­lu laa­jen­tui kuu­den­teen ra­ken­nuk­seen Ri­ta­har­jus­sa – rehtori toivoo, että ny­kyi­siin ti­loi­hin mah­dut­tai­siin ainakin viisi vuotta

08.08.2023 18:00 23
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 07:16 20
Koulut alkavat Oulussa torstaina – Vastaa kyselyyn: Pitäisikö koulujen kesälomia siirtää enemmän elokuulle?

Koulut alkavat Oulussa tors­tai­na – Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö kou­lu­jen ke­sä­lo­mia siirtää enemmän elo­kuul­le?

07.08.2023 10:27 43
Sanginsuun koulun lakkautuspäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen Oulussa – asian valmistelua moititaan monin tavoin puutteelliseksi

San­gin­suun koulun lak­kau­tus­pää­tök­ses­tä va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen Oulussa – asian val­mis­te­lua moi­ti­taan monin tavoin puut­teel­li­sek­si

04.08.2023 14:53 19
Tilaajille
Oppilaiden puhelimenkäyttöä rajoittava laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kieltolaki" ei ratko koulujen rauhattomuuden juurisyitä

Op­pi­lai­den pu­he­li­men­käyt­töä ra­joit­ta­va laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kiel­to­la­ki" ei ratko kou­lu­jen rau­hat­to­muu­den juu­ri­syi­tä

02.08.2023 17:00 14
Tilaajille