Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rautatiet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seudun ju­na­lii­ken­net­tä voidaan lisätä ilman lä­hi­ju­nia­kin

17.08.2023 08:00 18
Tilaajille
Oritkarin kolmioraiteen rataosuuden rakentaminen alkoi

Orit­ka­rin kol­mio­rai­teen ra­ta­osuu­den ra­ken­ta­mi­nen alkoi

18.07.2023 13:48 4
Oulun sunnuntaiyön rataonnettomuudesta aloitetaan tutkinta – Armeijan kalustoa kuljettanut juna raahasi mukaan tarttunutta ratakiskoa asuinalueen läpi

Oulun sun­nun­tai­yön ra­ta­on­net­to­muu­des­ta aloi­te­taan tut­kin­ta – Ar­mei­jan ka­lus­toa kul­jet­ta­nut juna raahasi mukaan tart­tu­nut­ta ra­ta­kis­koa asuin­alueen läpi

25.05.2023 14:52 10
Tilaajille
Oulun suuriäänisen ratavaurion syy selvisi: Armeijan kalustoa kuljettaneesta junasta roikkunut kettinki vei kiskon mukanaan

Oulun suu­ri­ää­ni­sen ra­ta­vau­rion syy sel­vi­si: Ar­mei­jan ka­lus­toa kul­jet­ta­nees­ta junasta roik­ku­nut ket­tin­ki vei kiskon mu­ka­naan

24.05.2023 15:08 19
Tilaajille
VR:n toimitusjohtaja joutuu pohtimaan junien mainetta, talousahdinkoa ja raideleveyden eurooppalaistamista – Elisa Markulalle kallein on "se tyhjä paikka"

VR:n toi­mi­tus­joh­ta­ja joutuu poh­ti­maan junien mai­net­ta, ta­lous­ah­din­koa ja rai­de­le­vey­den eu­roop­pa­lais­ta­mis­ta – Elisa Mar­ku­lal­le kallein on "se tyhjä paikka"

01.04.2023 18:30 1
Tilaajille
Veturinkuljettajien työriidassa hiertää viikkolepo ja työssä jaksaminen – ei palkat

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa hiertää viik­ko­le­po ja työssä jak­sa­mi­nen – ei palkat

19.03.2023 19:02 4
VR: Helmikuussa kaukojunilla liikuttiin jo enemmän kuin ennen koronaa – ulkomaan rautatiekuljetukset vähenivät kolmanneksella

VR: Hel­mi­kuus­sa kau­ko­ju­nil­la lii­kut­tiin jo enemmän kuin ennen koronaa – ul­ko­maan rau­ta­tie­kul­je­tuk­set vä­he­ni­vät kol­man­nek­sel­la

10.03.2023 13:05
Oulun henkilöratapihan parantamiseen haetaan rahaa – uudistus ei päässyt valtion väyläverkko-ohjelmaan

Oulun hen­ki­lö­ra­ta­pi­han pa­ran­ta­mi­seen haetaan rahaa – uu­dis­tus ei päässyt valtion väy­lä­verk­ko-oh­jel­maan

21.02.2023 18:00 18
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitolta täystyrmäys valtion väyläohjelmalle – pohjoisen osuus tulevista rata- ja tieinvestoinneista on olematon

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­ta täys­tyr­mäys valtion väy­lä­oh­jel­mal­le – poh­joi­sen osuus tu­le­vis­ta rata- ja tie­in­ves­toin­neis­ta on ole­ma­ton

17.02.2023 12:58 35
Tilaajille
Limingan ja Oulun välisen kaksoisraiteen suunnittelu hyvässä vauhdissa, suunnitelmat valmistuvat ensi vuonna – "Kaksoisraide mahdollistaisi myös Oulun paikallisliikenteen"

Li­min­gan ja Oulun välisen kak­sois­rai­teen suun­nit­te­lu hyvässä vauh­dis­sa, suun­ni­tel­mat val­mis­tu­vat ensi vuonna – "Kak­sois­rai­de mah­dol­lis­tai­si myös Oulun pai­kal­lis­lii­ken­teen"

24.01.2023 06:00 26
Tilaajille
Oulun seudun lähijunaliikenne tarvitsisi valtion tukea yli 90 prosenttia kustannuksista

Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tar­vit­si­si valtion tukea yli 90 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta

19.01.2023 05:00 142
Tilaajille
Oululainen veturinkuljettaja: "Läheltä piti -tilanteita kyllä on liikaa"  – radalle kuulumattomat asiat säikäyttävät aina

Ou­lu­lai­nen ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja: "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta kyllä on liikaa" – radalle kuu­lu­mat­to­mat asiat säi­käyt­tä­vät aina

06.01.2023 05:00 10
Tilaajille
Oulun ratapiha rakentuu uusiksi – Nykyinen asematunneli jää pelkästään pyöräilykäyttöön

Oulun ra­ta­pi­ha ra­ken­tuu uusiksi – Ny­kyi­nen ase­ma­tun­ne­li jää pel­käs­tään pyö­räi­ly­käyt­töön

19.12.2022 20:05 43
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kiwihiiltä ryhdytään jälleen käyttämään weturien polttoaineena

Vanha Kaleva: Ki­wi­hiil­tä ryh­dy­tään jälleen käyt­tä­mään we­tu­rien polt­to­ai­nee­na

29.11.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Haukiputaalta lähtenyt Cornelius tuhoutunut Ruotsin vesillä

Vanha Kaleva: Hau­ki­pu­taal­ta läh­te­nyt Cor­ne­lius tu­hou­tu­nut Ruotsin vesillä

18.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Oulun rautatieaseman remontin suunnittelu alkoi – aikomuksena rakentaa muun muassa toinen asematunneli

Oulun rau­ta­tie­ase­man re­mon­tin suun­nit­te­lu alkoi – ai­ko­muk­se­na ra­ken­taa muun muassa toinen ase­ma­tun­ne­li

03.10.2022 06:00 29
Tilaajille
Sota iski rajusti kiskojen yksityiseen rahtiliikenteeseen – Sininen veturi paahtaa siitä huolimatta joka viikko halki öisen Oulun

Sota iski rajusti kis­ko­jen yk­si­tyi­seen rah­ti­lii­ken­tee­seen – Sininen veturi paahtaa siitä huo­li­mat­ta joka viikko halki öisen Oulun

26.07.2022 18:00 6
Tilaajille
Laiturinäytöt toimivat taas – rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmän häiriö korjattu

Lai­tu­ri­näy­töt toi­mi­vat taas – rau­ta­tei­den mat­kus­ta­ja­in­for­maa­tio­jär­jes­tel­män häiriö kor­jat­tu

20.07.2022 19:41 2
Suomalaisnuoret ryntäsivät juniin, kun Inter Rail -72 matkakortti tuli myyntiin 50 vuotta sitten

Suo­ma­lais­nuo­ret ryn­tä­si­vät juniin, kun Inter Rail -72 mat­ka­kort­ti tuli myyn­tiin 50 vuotta sitten

02.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Kävimme Oulun rautatieasemalla ruuhka-aikaan – ahtaaseen portaikkoon tulossa ratkaisu

Kävimme Oulun rau­ta­tie­ase­mal­la ruuh­ka-ai­kaan – ah­taa­seen por­taik­koon tulossa rat­kai­su

18.06.2022 19:00 55
Tilaajille