Ympäristö
Viimeisin 4 tuntia
Kaksikko upotti auton pohjavesilampeen Taivalkoskella, oikeus tuomitsi sakkoihin ympäristön turmelemisesta

Kak­sik­ko upotti auton poh­ja­ve­si­lam­peen Tai­val­kos­kel­la, oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

19:31 1
Vanhemmat
Lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan lisää vuodesta 2023 alkaen – Suomi äänesti esitystä vastaan

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

03.09.2020 23:13 11
Essee: Vain metsässä ihminen voi perustavasti ymmärtää, ettei hänellä ole erityisasemaa luonnon kiertokulussa

Essee: Vain met­säs­sä ihminen voi pe­rus­ta­vas­ti ym­mär­tää, ettei hänellä ole eri­tyis­ase­maa luonnon kier­to­ku­lus­sa

26.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Vesiputken korjaus paljasti öljyvahingon kaupan parkkipaikan alta Taivalkoskella – syvältä maaperästä löytyneen öljyn alkuperä on vielä mysteeri: "Haisi erittäin voimakkaasti"

Ve­si­put­ken korjaus pal­jas­ti öl­jy­va­hin­gon kaupan park­ki­pai­kan alta Tai­val­kos­kel­la – syvältä maa­pe­räs­tä löy­ty­neen öljyn al­ku­pe­rä on vielä mys­tee­ri: "Haisi erit­täin voi­mak­kaas­ti"

23.07.2020 15:24 2
Tilaajille
Perämeren pinnan alle kuuluu hyvää Siikajoella – "Merikylänlahti on kasviparatiisi", sanoo tutkija

Pe­rä­me­ren pinnan alle kuuluu hyvää Sii­ka­joel­la – "Me­ri­ky­län­lah­ti on kas­vi­pa­ra­tii­si", sanoo tutkija

22.07.2020 20:00 0
Tilaajille

AVI antoi Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mol­le ym­pä­ris­tö­lu­van

08.07.2020 09:49 0
Vesistövaikutukset estävät kaivoksen tai sellutehtaan aiempaa herkemmin – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

Ve­sis­tö­vai­ku­tuk­set estävät kai­vok­sen tai sel­lu­teh­taan aiempaa her­kem­min – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

21.06.2020 18:39 2

Yli-Iin tuu­li­puis­ton sel­vi­tys­työt käyn­nis­ty­vät

16.06.2020 21:30 2
Joukkoliikenne kasvoi 6,5 prosenttia ja ilmanlaatu parani – Oulu toteutti viime vuonna ensimmäistä kertaa uutta ympäristöohjelmaansa

Jouk­ko­lii­ken­ne kasvoi 6,5 pro­sent­tia ja il­man­laa­tu parani – Oulu to­teut­ti viime vuonna en­sim­mäis­tä kertaa uutta ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan­sa

08.06.2020 20:01 5
Maailman ylikulutuspäivä siirtyy koronakriisin vuoksi yli kolme viikkoa viime vuodesta

Maail­man yli­ku­lu­tus­päi­vä siirtyy ko­ro­na­krii­sin vuoksi yli kolme viikkoa viime vuo­des­ta

05.06.2020 16:11 0
35 miljoonaa havaintoa ja lisää tulee joka päivä
Kolumni Pekka Rahko

35 mil­joo­naa ha­vain­toa ja lisää tulee joka päivä

31.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Ilmanlaatu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erittäin huonoksi hengitysilma äityi keskustassa vain yhden tunnin ajaksi

Il­man­laa­tu oli Oulussa viime vuonna hyvä – erit­täin huo­nok­si hen­gi­tys­il­ma äityi kes­kus­tas­sa vain yhden tunnin ajaksi

28.05.2020 06:00 1
Tilaajille