Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ympäristö
Miehet saivat sakkoja ympäristön turmelemisesta – Iisalmen Prisman purkujätettä säilytettiin Limingassa

Miehet saivat sakkoja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – Ii­sal­men Prisman pur­ku­jä­tet­tä säi­ly­tet­tiin Li­min­gas­sa

20.02.2024 16:17 2
Tilaajille
Kainuun ely-keskus torppaa Ilmatar Paltamo Oy:n tuulivoimapuiston rakentamisen

Kainuun ely-kes­kus torppaa Ilmatar Paltamo Oy:n tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen

01.02.2024 18:45 17
Tuuli tuo Ouluun Saharan hiekkaa, joka voi värjätä hanget ja taivaan – Ilmatieteen laitos kerää näytteitä pölystä

Tuuli tuo Ouluun Saharan hiek­kaa, joka voi värjätä hanget ja taivaan – Il­ma­tie­teen laitos kerää näyt­tei­tä pölystä

29.01.2024 11:24 4
Veera Kinnunen tutki ihmisten jätteitä ja löysi bokashin, joka muuttaa kaupunkilaisten luontosuhdetta

Veera Kin­nu­nen tutki ih­mis­ten jät­tei­tä ja löysi bo­kas­hin, joka muuttaa kau­pun­ki­lais­ten luon­to­suh­det­ta

04.11.2023 07:00
Iin ilmastotapahtuma järjestetään keskusteluna iltanuotiolla – Sopiiko talous ja luonnon monimuotoisuus samaan metsään?

Iin il­mas­to­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­na il­ta­nuo­tiol­la – Sopiiko talous ja luonnon mo­ni­muo­toi­suus samaan met­sään?

18.08.2023 10:20 7
Oulun ainoa matonpesupaikka Oulunsalon Pitkäkankaalla on kovalla käytöllä – kysäisimme, miksi Oulussa ei ole kuin yksi kuivan maan pesupaikka

Oulun ainoa ma­ton­pe­su­paik­ka Ou­lun­sa­lon Pit­kä­kan­kaal­la on kovalla käy­töl­lä – ky­säi­sim­me, miksi Oulussa ei ole kuin yksi kuivan maan pe­su­paik­ka

07.08.2023 06:10 31
Kaupunkiniittyjen pinta-ala kasvaa vauhdilla Oulussa – "Sellaisesta ajatusmallista ollaan luopumassa, että vain säännöllisesti leikattu viheralue on hyvin hoidettu viheralue"

Kau­pun­ki­niit­ty­jen pin­ta-ala kasvaa vauh­dil­la Oulussa – "Sel­lai­ses­ta aja­tus­mal­lis­ta ollaan luo­pu­mas­sa, että vain sään­nöl­li­ses­ti lei­kat­tu vi­her­alue on hyvin hoi­det­tu vi­he­ra­lue"

02.08.2023 06:10 11
Kun Oulun keskusta täyttyy tornitaloista, helleaallossa koko alue muuttuu kuumaksi pätsiksi – Arkkitehti kritisoi kaupunkia liiasta tiivistymisestä

Kun Oulun kes­kus­ta täyttyy tor­ni­ta­lois­ta, hel­le­aal­los­sa koko alue muuttuu kuu­mak­si pät­sik­si – Ark­ki­teh­ti kri­ti­soi kau­pun­kia liiasta tii­vis­ty­mi­ses­tä

22.07.2023 06:00 153
Tilaajille
Uimarannat kutsuvat taas – tarkista Kalevan uimarantakoneesta 17 suositun rannan vedenlaatu ja lämpötila

Ui­ma­ran­nat kut­su­vat taas – tar­kis­ta Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta 17 suo­si­tun rannan ve­den­laa­tu ja läm­pö­ti­la

10.08.2023 15:01 18
Tilaajille
Vaasan hallinto-oikeus piti ennallaan Terrafamelle määrätyt korvaukset Talvivaaran lähivesistöjen mökkiläisille ja kalastajille

Vaasan hal­lin­to-oi­keus piti en­nal­laan Ter­ra­fa­mel­le mää­rä­tyt kor­vauk­set Tal­vi­vaa­ran lä­hi­ve­sis­tö­jen mök­ki­läi­sil­le ja ka­las­ta­jil­le

30.12.2022 11:54
Tilaajille
Keskustan oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaa estää EU:n ennallistamisasetuksen ja tehdä siitä hallituskysymyksen

Kes­kus­tan ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu haluaa estää EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­sen ja tehdä siitä hal­li­tus­ky­sy­myk­sen

24.10.2022 10:54 37
Tilaajille
Syyte: Luonnonsuojelualueilla Liminganlahdella rikottiin rauhoitus- ja suojelumääräyksiä

Syyte: Luon­non­suo­je­lu­alueil­la Li­min­gan­lah­del­la ri­kot­tiin rau­hoi­tus- ja suo­je­lu­mää­räyk­siä

12.10.2022 10:54 5
Tilaajille
Kaupunki ryhtyy peruskorjaamaan keskustan Vaaranpuiston eteläistä osaa, valmista pitäisi olla ensi kesänä

Kau­pun­ki ryhtyy pe­rus­kor­jaa­maan kes­kus­tan Vaa­ran­puis­ton ete­läis­tä osaa, val­mis­ta pitäisi olla ensi kesänä

26.09.2022 12:50 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ik­ku­nas­ta nä­ky­väl­lä mai­se­mal­la on mer­ki­tys­tä

10.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Riutunut Roso-varis pelastettiin ja kuljetettiin Rovaniemeltä Ouluun – hoitolassa älykästä eläintä odotti kaksi uutta kaveria ja oikeanlaista ravintoa

Riu­tu­nut Ro­so-va­ris pe­las­tet­tiin ja kul­je­tet­tiin Ro­va­nie­mel­tä Ouluun – hoi­to­las­sa äly­käs­tä eläintä odotti kaksi uutta kaveria ja oi­kean­lais­ta ra­vin­toa

03.08.2022 17:40 26
Tilaajille
Kehrääjäkoiden valloitusretki on kuin luonnon oma näytelmä – "Niitä kannattaa katsoa  mielenkiinnolla, ei kauhistellen"

Keh­rää­jä­koi­den val­loi­tus­ret­ki on kuin luonnon oma näy­tel­mä – "Niitä kan­nat­taa katsoa mie­len­kiin­nol­la, ei kau­his­tel­len"

13.07.2022 06:07 4
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – Mi­ni­ma­lis­mi on elä­män­ta­pa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 16:46 1
Tilaajille
Oululainen toimitusjohtaja Jari Hyrynkangas siistii tienvarsia kesälomallaan, tämän kesän roskasaalis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

Ou­lu­lai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Hy­ryn­kan­gas siistii tien­var­sia ke­sä­lo­mal­laan, tämän kesän ros­ka­saa­lis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

27.06.2022 07:00 42
Tilaajille
Miljardien investoinnit ovat edelleen jonossa – EK haluaa uudistaa investointiluvat: "Nyt on kiire niin turvallisuudessa kuin vihreässä siirtymässä"

Mil­jar­dien in­ves­toin­nit ovat edel­leen jonossa – EK haluaa uu­dis­taa in­ves­toin­ti­lu­vat: "Nyt on kiire niin tur­val­li­suu­des­sa kuin vih­reäs­sä siir­ty­mäs­sä"

15.06.2022 14:00 4
Tilaajille
Sanginjoen tulevalta luonnonsuojelualueelta löydetty purkujätettä – asiasta tehty rikosilmoitus

San­gin­joen tu­le­val­ta luon­non­suo­je­lu­alueel­ta löy­det­ty pur­ku­jä­tet­tä – asiasta tehty ri­kos­il­moi­tus

31.05.2022 13:45 41
Tilaajille