Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Muhos
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

18.06.2022 07:00 16
Tilaajille
Hiiligrillistä levinnyt maastopalo uhkasi rakennuksia ja ajoneuvoja Muhoksella

Hii­li­gril­lis­tä le­vin­nyt maas­to­pa­lo uhkasi ra­ken­nuk­sia ja ajo­neu­vo­ja Mu­hok­sel­la

23.05.2022 16:52
Oululaistenori hyppää Walesin tiikerin nahkoihin Raahessa ja Muhoksella – "Saadaan mahtavat konsertit", monissa oopperoissa ja musikaaleissa mukana ollut Aki Saarela lupaa

Ou­lu­lais­te­no­ri hyppää Walesin tii­ke­rin nah­koi­hin Raa­hes­sa ja Mu­hok­sel­la – "Saa­daan mah­ta­vat kon­ser­tit", monissa oop­pe­rois­sa ja mu­si­kaa­leis­sa mukana ollut Aki Saarela lupaa

20.05.2022 15:30 2
Tilaajille

Iida Hy­vä­ri­nen Mu­hok­sel­ta va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

20.05.2022 10:43
Kalakuolema paljastui Muhoksen Pirttijärvestä – Aiheuttajana mahdollisesti lampisirppisammalen massaesiintymä

Ka­la­kuo­le­ma pal­jas­tui Mu­hok­sen Pirt­ti­jär­ves­tä – Ai­heut­ta­ja­na mah­dol­li­ses­ti lam­pi­sirp­pi­sam­ma­len mas­sa­esiin­ty­mä

15.05.2022 18:00
Tilaajille
Oulun Lipon 18-vuotias Aapo Hiltunen pitää yllä Muhoksen pesäpalloperinteitä – "Kylmäpäinen kotiuttaja"

Oulun Lipon 18-vuo­tias Aapo Hil­tu­nen pitää yllä Mu­hok­sen pe­sä­pal­lo­pe­rin­tei­tä – "Kyl­mä­päi­nen ko­tiut­ta­ja"

13.05.2022 09:00 2
Tilaajille
Henkilöauto ja bussi kolaroivat Muhoksella – ensihoito kuljetti yhden henkilön hoidettavaksi

Hen­ki­lö­au­to ja bussi ko­la­roi­vat Mu­hok­sel­la – en­si­hoi­to kul­jet­ti yhden hen­ki­lön hoi­det­ta­vak­si

04.05.2022 09:51
Outi Udelius valittiin Muhoksen henkilöstöpäälliköksi

Outi Udelius va­lit­tiin Mu­hok­sen hen­ki­lös­tö­pääl­li­kök­si

03.05.2022 18:19 2
Pohjoinen oopperakomppania sai merkittävän avustuksen kansainvälisyyden kehittämiseen – näin 30 000 euroa aiotaan käyttää

Poh­joi­nen oop­pe­ra­komp­pa­nia sai mer­kit­tä­vän avus­tuk­sen kan­sain­vä­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen – näin 30 000 euroa aiotaan käyttää

26.04.2022 07:00 4
Tilaajille
Muhoksella onnistuttiin vähentämään työttömyyttä yhteistyöllä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työttömänä ennen kuin työpaikka löytyi päiväkodista

Mu­hok­sel­la on­nis­tut­tiin vä­hen­tä­mään työt­tö­myyt­tä yh­teis­työl­lä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työt­tö­mä­nä ennen kuin työ­paik­ka löytyi päi­vä­ko­dis­ta

24.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Henkilöauton kuljettaja loukkaantui ulosajossa Muhoksella, auto törmäsi puuhun

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Mu­hok­sel­la, auto törmäsi puuhun

23.04.2022 14:21
Omakotitalon keittiö tuhoutui tulipalossa Muhoksella

Oma­ko­ti­ta­lon keittiö tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Mu­hok­sel­la

19.04.2022 20:22
Hannu Konola kuivaa naudanlihaa kotinsa kuistilla Muhoksella Kari Tapion ja Eppu Normaalin avulla – ”Kyllähän ne lihat aika ällön näköisiä ovat”

Hannu Konola kuivaa nau­dan­li­haa kotinsa kuis­til­la Mu­hok­sel­la Kari Tapion ja Eppu Nor­maa­lin avulla – ”Kyl­lä­hän ne lihat aika ällön nä­köi­siä ovat”

09.04.2022 06:11 13
Autoilija suistui tieltä ja päätyi katolleen ojaan Muhoksella

Au­toi­li­ja suistui tieltä ja päätyi ka­tol­leen ojaan Mu­hok­sel­la

02.04.2022 15:42
Syyttäjä ei nosta syytteitä yhdestä Muhoksen Pohjolakotiin liittyvästä rikoskokonaisuudesta – viisi kokonaisuutta yhä syyteharkinnassa

Syyt­tä­jä ei nosta syyt­tei­tä yhdestä Mu­hok­sen Poh­jo­la­ko­tiin liit­ty­väs­tä ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­ta – viisi ko­ko­nai­suut­ta yhä syy­te­har­kin­nas­sa

01.04.2022 09:57
Tilaajille
Kova tuuli repi koulun peltikattoa Muhoksella – maan etelä- ja keskiosissa talvimyrsky on kaatanut puita, katkonut sähköjä ja suistanut jopa linja-auton ulos tieltä

Kova tuuli repi koulun pel­ti­kat­toa Mu­hok­sel­la – maan etelä- ja kes­ki­osis­sa tal­vi­myrs­ky on kaa­ta­nut puita, kat­ko­nut sähköjä ja suis­ta­nut jopa lin­ja-au­ton ulos tieltä

26.03.2022 19:25 3
Postin henkilökohtainen palvelu lopetetaan Haukiputaalta, lähimmät palvelupisteet Iissä ja Oulussa – Muhoksella palvelujen paikka vaihtuu

Postin hen­ki­lö­koh­tai­nen palvelu lo­pe­te­taan Hau­ki­pu­taal­ta, lä­him­mät pal­ve­lu­pis­teet Iissä ja Oulussa – Mu­hok­sel­la pal­ve­lu­jen paikka vaihtuu

25.03.2022 10:39 6
Tilaajille
Muhokselle rakennetaan karjanlantaa hyödyntävä biokaasulaitos, kaasuntuotannon tarkoitus alkaa syksyllä 2023

Mu­hok­sel­le ra­ken­ne­taan kar­jan­lan­taa hyö­dyn­tä­vä bio­kaa­su­lai­tos, kaa­sun­tuo­tan­non tar­koi­tus alkaa syk­syl­lä 2023

17.03.2022 11:01 14
Vanha Kaleva: Oulun hiihto hiihdettiin raskaassa kelissä, uutena porokilpailu

Vanha Kaleva: Oulun hiihto hiih­det­tiin ras­kaas­sa ke­lis­sä, uutena po­ro­kil­pai­lu

01.03.2022 10:00 1
Tilaajille
Uudet aluevaltuutetut puhuvat – Puoluepoliittiset rajat unohdetaan, kun työ alkaa, uskoo äänikuningas Juha Sipilä

Uudet alue­val­tuu­te­tut puhuvat – Puo­lue­po­liit­ti­set rajat unoh­de­taan, kun työ alkaa, uskoo ää­ni­ku­nin­gas Juha Sipilä

24.01.2022 18:00 10
Tilaajille