Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­tag­ra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Muhos
Viimeisin 12 tuntia
Muhoksella päätettiin jatkaa kunnanjohtajan hakuaikaa kesäkuun loppupuolelle – varsinaisena hakuaikana hakemuksia tuli kahdeksan

Mu­hok­sel­la pää­tet­tiin jatkaa kun­nan­joh­ta­jan ha­ku­ai­kaa ke­sä­kuun lop­pu­puo­lel­le – ­var­si­nai­se­na ha­ku­ai­ka­na ha­ke­muk­sia tuli kah­dek­san

17:50 6
Tilaajille
Kuukausi
Muhoksen kunnanjohtajaksi kahdeksan hakijaa – katso lista hakijoista

Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­jak­si kah­dek­san hakijaa – katso lista ha­ki­jois­ta

31.05.2023 17:44 17
Oululaiskaksikon suunnistuskisa sai uuden käänteen, kun metsästä kuului avunhuuto – Kellosta kadonnut nainen löytyi maastosta Muhokselta

Ou­lu­lais­kak­si­kon suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun met­säs­tä kuului avun­huu­to – Kel­los­ta ka­don­nut nainen löytyi maas­tos­ta Mu­hok­sel­ta

28.05.2023 16:42 31
Tilaajille
Kellon Kiviniemestä kadonnut nainen löydettiin Muhokselta

Kellon Ki­vi­nie­mes­tä ka­don­nut nainen löy­det­tiin Mu­hok­sel­ta

28.05.2023 13:45 3
Kaleva Live: Koivulan tilan lehmät vaihtoivat vapaalle ja kirmasivat laitumelle Muhoksella – katso tallenne

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät vaih­toi­vat va­paal­le ja kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la – katso tal­len­ne

27.05.2023 11:00 3
Tilaajille
Hurja ulosajo Muhoksella: tien penkkaan törmännyt auto lensi kahden asuntoauton yli, kuljettaja loukkaantui vakavasti

Hurja ulosajo Mu­hok­sel­la: tien penk­kaan tör­män­nyt auto lensi kahden asun­to­au­ton yli, kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

27.05.2023 14:46 4
Tiedossa on äiti-tytär -laatuaikaa, kun lypsylehmä Omena ja tytär Rypäle suuntaavat laitumelle – Kaleva näyttää lauantaina Koivulan tilan lehmien ilakoinnin suorana lähetyksenä

Tie­dos­sa on äi­ti-ty­tär -laa­tuai­kaa, kun lyp­sy­leh­mä Omena ja tytär Rypäle suun­taa­vat lai­tu­mel­le – Kaleva näyttää lauan­tai­na Koi­vu­lan tilan lehmien ila­koin­nin suorana lä­he­tyk­se­nä

25.05.2023 10:15 3
Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin – Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä

Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin – ­Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä

24.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Palokunta sammutti Muhoksen alueella uhkaavat palot omakotitalon terassilla ja maastossa

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti Mu­hok­sen alueel­la uh­kaa­vat palot oma­ko­ti­ta­lon te­ras­sil­la ja maas­tos­sa

13.05.2023 15:55
Veitsi heilui Muhoksella helmikuussa – nainen tuomittiin yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen

Veitsi heilui Mu­hok­sel­la hel­mi­kuus­sa – nainen tuo­mit­tiin yli kah­dek­si vuo­dek­si van­keu­teen

10.05.2023 17:05
Tilaajille
Vanhemmat
Kuntien on rakennettava tupakantumppiroskiksia, joiden kustannuksista vastaavat tupakkayhtiöt – Pakollista biojätekeräystä ei tule Lakeuden Ekon alueelle

Kuntien on ra­ken­net­ta­va tu­pa­kan­tump­pi­ros­kik­sia, joiden kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat tu­pak­ka­yh­tiöt – Pa­kol­lis­ta bio­jä­te­ke­räys­tä ei tule La­keu­den Ekon alueel­le

05.05.2023 13:50 3
Tilaajille
Muhoksella järjestetään kesäkuussa uusi festivaali, joka juhlistaa Kirkkosaaren siltaa – pääesiintyjänä rock-yhtye 22-Pistepirkko

Mu­hok­sel­la jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa uusi fes­ti­vaa­li, joka juh­lis­taa Kirk­ko­saa­ren siltaa – ­pääe­siin­ty­jä­nä rock-yh­tye 22-Pis­te­pirk­ko

25.04.2023 18:24 1
Tilaajille
”Keskusta ei puolustanut pohjoista riittävästi hallituksessa”, arvioivat muhoslaiset puolueen rökälemäistä vaalitappiota Oulun vaalipiirissä

”Kes­kus­ta ei puo­lus­ta­nut poh­jois­ta riit­tä­väs­ti hal­li­tuk­ses­sa”, ar­vioi­vat mu­hos­lai­set puo­lueen rö­kä­le­mäis­tä vaa­li­tap­pio­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

23.04.2023 05:00 77
Tilaajille
Oulun latujen kunnossapitoa jatketaan normaalisti pääsiäisenä – Leppiniemen ja Pällin välinen latu Oulujokivarressa Muhoksella kerää kehuja maisemistaan

Oulun latujen kun­nos­sa­pi­toa jat­ke­taan nor­maa­lis­ti pää­siäi­se­nä – Lep­pi­nie­men ja Pällin välinen latu Ou­lu­jo­ki­var­res­sa Mu­hok­sel­la kerää kehuja mai­se­mis­taan

05.04.2023 18:00 6
Tilaajille
Peräänajokolari sattui Muhoksella – autot jumittuivat kiinni puskureistaan

Pe­rään­ajo­ko­la­ri sattui Mu­hok­sel­la – autot ju­mit­tui­vat kiinni pus­ku­reis­taan

29.03.2023 07:47 6
Hirsimökki paloi Muhoksella sunnuntaiaamuna

Hir­si­mök­ki paloi Mu­hok­sel­la sun­nun­tai­aa­mu­na

19.03.2023 10:14
Ulkorakennus roihahti liekkeihin Muhoksella tunteja tulitöiden jälkeen – pelastuslaitos muistuttaa tulitöiden vaaroista

Ul­ko­ra­ken­nus roi­hah­ti liek­kei­hin Mu­hok­sel­la tunteja tu­li­töi­den jälkeen – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa tu­li­töi­den vaa­rois­ta

18.03.2023 08:43 3
Muhoksen jäähalli valittiin Vuoden liikuntapaikaksi

Mu­hok­sen jää­hal­li va­lit­tiin Vuoden lii­kun­ta­pai­kak­si

15.03.2023 19:11 2
Pohjois-Pohjanmaan uudeksi maakuntajohtajaksi valittiin Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet

Poh­jois-Poh­jan­maan uudeksi maa­kun­ta­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja Jussi Rämet

13.03.2023 16:54 39
Tyrnävän Tarzanit – Sarjakuvataiteilija Esa Holopainen kuvasi oman lapsuutensa kokemuksia ja yllättyi, miten monet löysivät niistä itsensä

Tyr­nä­vän Tar­za­nit – ­Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Esa Ho­lo­pai­nen kuvasi oman lap­suu­ten­sa ko­ke­muk­sia ja yl­lät­tyi, miten monet löy­si­vät niistä itsensä

08.03.2023 08:00 7
Tilaajille