Muhos
Viimeisin 4 tuntia
THL: Pohjois-Pohjanmaalla nyt jo 15 uutta koronatartuntaa – tautitapauksia Oulun lisäksi useilla muillakin paikkakunnilla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jo 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tau­ti­ta­pauk­sia Oulun lisäksi useilla muil­la­kin paik­ka­kun­nil­la

13:04 44
Viimeisin 24 tuntia
S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tuntuvasti aurinkopaneelien lukumäärää, myös Arina saa osansa – paneeleja muun muassa Tyrnävälle, Muhokselle ja Kempeleeseen

S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tun­tu­vas­ti au­rin­ko­pa­nee­lien lu­ku­mää­rää, myös Arina saa osansa – pa­nee­le­ja muun muassa Tyr­nä­väl­le, Mu­hok­sel­le ja Kem­pe­lee­seen

15.04.2021 17:05 1
Kuukausi
Karjan lantaa levisi tielle Muhoksella – "Siellä on sitä p-alkuista tavaraa noin sadan metrin verran"

Karjan lantaa levisi tielle Mu­hok­sel­la – "Siellä on sitä p-al­kuis­ta tavaraa noin sadan metrin verran"

15.04.2021 11:56 8
Muhoksen viime kesän massiivinen metsäpalo eteni syyteharkintaan – rikosnimikkeenä yleisvaaran tuottamus

Mu­hok­sen viime kesän mas­sii­vi­nen met­sä­pa­lo eteni syy­te­har­kin­taan – ri­kos­ni­mik­kee­nä yleis­vaa­ran tuot­ta­mus

13.04.2021 11:20
Tilaajille
"Keskellä korpea" asuva muhoslainen Nina Mustonen hakee asemiaan ravivalmentajamarkkinoilla – "Ei tässä kannata työtunteja laskea"

"Kes­kel­lä korpea" asuva mu­hos­lai­nen Nina Mus­to­nen hakee ase­miaan ra­vi­val­men­ta­ja­mark­ki­noil­la – "Ei tässä kannata työ­tun­te­ja laskea"

12.04.2021 20:00
Tilaajille
Muhoksella rytättiin peltiä peräänajossa Kainuuntiellä

Mu­hok­sel­la ry­tät­tiin peltiä pe­rään­ajos­sa Kai­nuun­tiel­lä

01.04.2021 13:26
Auto syttyi tuleen kesken ajon Muhoksella – sivulliset hoitivat ensisammutuksen

Auto syttyi tuleen kesken ajon Mu­hok­sel­la – si­vul­li­set hoi­ti­vat en­si­sam­mu­tuk­sen

01.04.2021 09:46
Lomituksen paikallisyksiköt yhdistyvät: pidentyvätkö lomittajien työmatkat? – yksiköiden rajojen poistuminen tarkoittaa työalueen laajenemista

Lo­mi­tuk­sen pai­kal­lis­yk­si­köt yh­dis­ty­vät: pi­den­ty­vät­kö lo­mit­ta­jien työ­mat­kat? – yk­si­köi­den rajojen pois­tu­mi­nen tar­koit­taa työ­alueen laa­je­ne­mis­ta

31.03.2021 06:00 3
Tilaajille

Kahden ala­kou­lun lak­kau­tus­esi­tys pu­hut­taa Mu­hok­sel­la – "Ny­kyi­sil­lä en­nus­teil­la 4–5 vuoden aikana op­pi­las­mää­rä tulisi jopa vii­des­osan alas­päin ny­kyi­ses­tä mää­räs­tä"

26.03.2021 17:00 3
Tilaajille
Ylikiimingintien varteen Muhokselle rakentuu uusi jätteenkäsittelyalue – rakennusprosessin arvioidaan kestävän kahdesta viiteen vuotta

Yli­kii­min­gin­tien varteen Mu­hok­sel­le ra­ken­tuu uusi jät­teen­kä­sit­te­ly­alue – ra­ken­nus­pro­ses­sin ar­vioi­daan kes­tä­vän kah­des­ta viiteen vuotta

25.03.2021 19:05 2
Tilaajille
Auto penkkaan Muhoksella ennen aamukuutta

Auto penk­kaan Mu­hok­sel­la ennen aa­mu­kuut­ta

25.03.2021 06:39 1
Hakelämpölaitoksen siilossa syttyi tulipalo Muhoksella

Ha­ke­läm­pö­lai­tok­sen sii­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Mu­hok­sel­la

23.03.2021 19:50
Muhoksen hiihtäjä Senja Nuolikivi (o.s. Pusula) voitti kaksi arvokisojen pronssimitalia – Elämänsä kunnossa hän oli 1968, mutta olympialaisissa kohtalo puuttui peliin: "Olin sen jälkeen henkisesti kuin puu-ukko"

Mu­hok­sen hiih­tä­jä Senja Nuo­li­ki­vi (o.s. Pusula) voitti kaksi ar­vo­ki­so­jen prons­si­mi­ta­lia – Elä­män­sä kun­nos­sa hän oli 1968, mutta olym­pia­lai­sis­sa kohtalo puuttui peliin: "Olin sen jälkeen hen­ki­ses­ti kuin puu-uk­ko"

22.03.2021 19:10 1
Tilaajille
Pasi Pohjola vaihtoi pesäpallovarusteet ohjaksiin ja harrastaa raviurheilua suurella sydämellä – "Aluksi käskin tyttöjä viemään haisevat hevoshaalarit kartanolle"

Pasi Pohjola vaihtoi pe­sä­pal­lo­va­rus­teet oh­jak­siin ja har­ras­taa ra­vi­ur­hei­lua suu­rel­la sy­dä­mel­lä – "Aluksi käskin tyttöjä viemään hai­se­vat he­vos­haa­la­rit kar­ta­nol­le"

22.03.2021 08:00 2
Tilaajille
Muhoksen jäähallilla lumenpoistotehtävä

Mu­hok­sen jää­hal­lil­la lu­men­pois­to­teh­tä­vä

21.03.2021 12:05
THL: Suomessa todettu 770 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 13 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 770 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­teen­sä 13 uutta tar­tun­taa

19.03.2021 12:01 18
Vanhemmat
Listasimme kuuden kunnan ehdokkaat – katso päivittyvä lista Oulun seudun kuntien kuntavaaliehdokkaista

Lis­ta­sim­me kuuden kunnan eh­dok­kaat – katso päi­vit­ty­vä lista Oulun seudun kuntien kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta

12.03.2021 16:24 4
Tilaajille
Oulun seudulla kuntavaaliehdokaslistat tarjoavat entisen piispan, huippuvirkamiehen ja korkeita taiteilijoita – Myös loikkareita puolueesta toiseen esiintyy tuttuun tapaan tulevissa vaaleissa

Oulun seu­dul­la kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­tat tar­joa­vat entisen piis­pan, huip­pu­vir­ka­mie­hen ja kor­kei­ta tai­tei­li­joi­ta – Myös loik­ka­rei­ta puo­luees­ta toiseen esiin­tyy tuttuun tapaan tu­le­vis­sa vaa­leis­sa

10.03.2021 22:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Muhos osal­lis­tui sel­vi­tys­työ­hön, mutta päätti jät­täy­tyä mo­ni­kun­ta­lii­tok­sen ul­ko­puo­lel­le – it­se­näi­sek­si itsensä ää­nes­tä­mi­nen on hyvä ki­rit­tä­jä

04.03.2021 18:00
Tilaajille
Aseen kanssa liiketilaan tullut mies aiheutti piiritystilanteen Muhoksella – ase osoittautui jäljennökseksi

Aseen kanssa lii­ke­ti­laan tullut mies ai­heut­ti pii­ri­tys­ti­lan­teen Mu­hok­sel­la – ase osoit­tau­tui jäl­jen­nök­sek­si

04.03.2021 12:35 1