Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­hee­näi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Muhos
Pirkko Mattila lähtee eduskuntavaaleihin keskustan ehdokkaana – oli kansanedustajana vuosina 2011–2019

Pirkko Mattila lähtee edus­kun­ta­vaa­lei­hin kes­kus­tan eh­dok­kaa­na – oli kan­san­edus­ta­ja­na vuosina 2011–2019

14.01.2023 19:15 33
Leivinuuni aiheutti palohälytyksen Muhoksella

Lei­vin­uu­ni ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Mu­hok­sel­la

03.01.2023 15:53
Muhokselta lähtee listahittejä ympäri Suomen, Tillman Oy:n vaatimaton toimitusjohtaja Timo Tillman lompsii aamuisin itsekin verstaalle – Näin toimittaja muistelee juttuaan

Mu­hok­sel­ta lähtee lis­ta­hit­te­jä ympäri Suomen, Tillman Oy:n vaa­ti­ma­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Tillman lompsii aa­mui­sin itsekin vers­taal­le – Näin toi­mit­ta­ja muis­te­lee jut­tuaan

29.12.2022 09:44 9
Tilaajille
Montan ylisiirtolaitteella siirrettiin tänä vuonna 13 merilohta ja 14 taimenta Utosjokeen

Montan yli­siir­to­lait­teel­la siir­ret­tiin tänä vuonna 13 me­ri­loh­ta ja 14 tai­men­ta Utos­jo­keen

21.12.2022 16:10 3
Muhoksen ensi vuoden talousarvio 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen – Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus peruskorjataan

Mu­hok­sen ensi vuoden ta­lous­ar­vio 1,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen – Koivu ja Tähti -kult­tuu­ri­kes­kus pe­rus­kor­ja­taan

20.12.2022 15:22
Tilaajille
Muhoksen kunta varautuu talven sähkökatkoihin hankkimalla energiavarastojärjestelmän – ladattavat akut toimittaa muhoslainen yritys

Mu­hok­sen kunta va­rau­tuu talven säh­kö­kat­koi­hin hank­ki­mal­la ener­gia­va­ras­to­jär­jes­tel­män – ­la­dat­ta­vat akut toi­mit­taa mu­hos­lai­nen yritys

15.12.2022 14:40 7
Kaupat eivät ole luopumassa käsidesistä Oulun seudulla, eikä sellainen ole suunnitelmissa

Kaupat eivät ole luo­pu­mas­sa kä­si­de­sis­tä Oulun seu­dul­la, eikä sel­lai­nen ole suun­ni­tel­mis­sa

29.11.2022 20:21 7
Tilaajille
Henkilöauto kaatui kyljelleen ulosajossa Muhoksella, mies ja nainen vietiin sairaalaan jatkotutkimuksiin

Hen­ki­lö­au­to kaatui kyl­jel­leen ulos­ajos­sa Mu­hok­sel­la, mies ja nainen vietiin sai­raa­laan jat­ko­tut­ki­muk­siin

13.11.2022 18:09
Muhoksella säästettiin sähköä katuvalaistuksessa, mutta valot palautettiin kunnanvaltuuston päätöksellä

Mu­hok­sel­la sääs­tet­tiin sähköä ka­tu­va­lais­tuk­ses­sa, mutta valot pa­lau­tet­tiin kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sel­lä

02.11.2022 13:36 23
Tilaajille
Superpesiksestä tuttu Laura Pohjola on nyt amerikkalaisessa tallissa sensaatiohevosen hoitaja – "Bulldog on ylivoimaisesti uljain kohtaamani eläin"

Su­per­pe­sik­ses­tä tuttu Laura Pohjola on nyt ame­rik­ka­lai­ses­sa tal­lis­sa sen­saa­tio­he­vo­sen hoitaja – "Bull­dog on yli­voi­mai­ses­ti uljain koh­taa­ma­ni eläin"

02.11.2022 13:00
Tilaajille
Nuoret mestarin opissa – Mikael Lindgrenin ohjauksessa kasvaa seuraava muhoslaisten huippupainijoiden sukupolvi: "Välillä valmentaja on isä, välillä äiti"

Nuoret mes­ta­rin opissa – Mikael Lind­gre­nin oh­jauk­ses­sa kasvaa seu­raa­va mu­hos­lais­ten huip­pu­pai­ni­joi­den su­ku­pol­vi: "Vä­lil­lä val­men­ta­ja on isä, välillä äiti"

28.10.2022 18:00 6
Tilaajille
Pikkulinnut aiheuttaneet tehtäviä pelastuslaitokselle sunnuntaina

Pik­ku­lin­nut ai­heut­ta­neet teh­tä­viä pe­las­tus­lai­tok­sel­le sun­nun­tai­na

23.10.2022 13:10 1
Kuorma-auton hydrauliikkaletku hajosi, öljyä valui pieniä määriä tielle Muhoksella

Kuor­ma-au­ton hyd­rau­liik­ka­let­ku hajosi, öljyä valui pieniä määriä tielle Mu­hok­sel­la

17.10.2022 13:36 1
Mikä Mimmi on miehiään? Klaus-Fred Tamm on somettava taksikuski ja ensimmäinen Muhoksen Mimmiksi valittu mies, joka ei lähtisi muuttamaan tittelinsä nimeä – Katso videolta, miten häneltä onnistuu tiktokkaus

Mikä Mimmi on mie­hiään? Klaus-Fred Tamm on so­met­ta­va tak­si­kus­ki ja en­sim­mäi­nen Mu­hok­sen Mim­mik­si valittu mies, joka ei lähtisi muut­ta­maan tit­te­lin­sä nimeä – Katso vi­deol­ta, miten häneltä on­nis­tuu tik­tok­kaus

16.10.2022 16:00
Tilaajille
Lähdimme jättikoirien matkaan katsomaan, mitä ovat Oulun seudullakin suosioon nousseet koirametsät – Tunnin vuorolla metsäralli alkoi heti ja makkaraakin norkoiltiin

Läh­dim­me jät­ti­koi­rien matkaan kat­so­maan, mitä ovat Oulun seu­dul­la­kin suo­sioon nous­seet koi­ra­met­sät – Tunnin vuo­rol­la met­sä­ral­li alkoi heti ja mak­ka­raa­kin nor­koil­tiin

15.10.2022 17:00 9
Tilaajille
Kärkiarkkitehdit panivat parastaan ja valjastivat Oulujoen valuma-alueen voimalaitoskokonaisuudella toisen maailmansodan jälkeen: "Kuin egyptiläistä arkkitehtuuria"

Kär­ki­ark­ki­teh­dit panivat pa­ras­taan ja val­jas­ti­vat Ou­lu­joen va­lu­ma-alueen voi­ma­lai­tos­ko­ko­nai­suu­del­la toisen maail­man­so­dan jäl­keen: "Kuin egyp­ti­läis­tä ark­ki­teh­tuu­ria"

13.10.2022 18:30 20
Tilaajille
Utajärven, Vaalan ja Oulun välillä lisätään linja-autovuoroja – päiväkäynnit Oulusta Rokualle mahdolliseksi

Uta­jär­ven, Vaalan ja Oulun välillä li­sä­tään lin­ja-au­to­vuo­ro­ja – päi­vä­käyn­nit Oulusta Ro­kual­le mah­dol­li­sek­si

13.10.2022 12:31 5
Pohjolakotiin liittyvä syyteharkinta päättyi syyttämättäjättämispäätöksiin – Koulukoti: Tämä on ollut todella raskas ja pitkä prosessi

Poh­jo­la­ko­tiin liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta päättyi syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tök­siin – Kou­lu­ko­ti: Tämä on ollut todella raskas ja pitkä pro­ses­si

05.10.2022 18:29 7
Tilaajille
Tuli vaurioitti osan omakotitalosta Muhoksella – rakennukseen merkittävät savu- ja nokivahingot

Tuli vau­rioit­ti osan oma­ko­ti­ta­los­ta Mu­hok­sel­la – ra­ken­nuk­seen mer­kit­tä­vät savu- ja no­ki­va­hin­got

04.10.2022 21:46
Muhokselta lähtee listahittejä ympäri Suomen – Tillman Oy:n vaatimaton toimitusjohtaja Timo Tillman laittaa pipon päähän ja lompsii aamuisin itsekin verstaalle

Mu­hok­sel­ta lähtee lis­ta­hit­te­jä ympäri Suomen – Tillman Oy:n vaa­ti­ma­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Tillman laittaa pipon päähän ja lompsii aa­mui­sin itsekin vers­taal­le

16.09.2022 06:00 16
Tilaajille