Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sähköpotkulaudat
Sähköpotkulautoja on liikaa, sanoo enemmistö suomalaisista

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja on liikaa, sanoo enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta

03.11.2023 09:38 12
Oulun skuuttiparkkikokeilu onnistui vaihtelevasti – "Vänmanninsaaressa pysäköintipaikat eivät saavuttaneet kovin suurta suosiota"

Oulun skuut­ti­park­ki­ko­kei­lu on­nis­tui vaih­te­le­vas­ti – "Vän­man­nin­saa­res­sa py­sä­köin­ti­pai­kat eivät saa­vut­ta­neet kovin suurta suo­sio­ta"

19.10.2023 06:10 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monta vaaraa lii­ken­tees­sä – oi­keus­ta­ju­ni sotii sitä vas­taan, että moot­to­ri­käyt­töi­sel­lä ajo­neu­vol­la saa ajaa päis­sään

16.10.2023 05:30 3
Sähköpotkulautafirmat seuraavat Oulun sääennusteita tiiviisti, osa valmistautuu jo vähentämään kalustoaan ja pienentämään toiminta-aluettaan

Säh­kö­pot­ku­lau­ta­fir­mat seu­raa­vat Oulun sääen­nus­tei­ta tii­viis­ti, osa val­mis­tau­tuu jo vä­hen­tä­mään ka­lus­toaan ja pie­nen­tä­mään toi­min­ta-aluet­taan

10.10.2023 19:00 5
Tilaajille
Oulussa varastettu useita lukittuja sähköpotkulautoja kesällä – korkea myyntihinta houkuttelee varkaita

Oulussa va­ras­tet­tu useita lu­kit­tu­ja säh­kö­pot­ku­lau­to­ja kesällä – korkea myyn­ti­hin­ta hou­kut­te­lee var­kai­ta

08.08.2023 10:07 11
OYSissa on hoidettu kesän aikana useiden sähköpotkulautailijoiden vakavia aivovammoja – parkkeeraamisesta ja ajotyylistä huomauttaneita on pahoinpidelty

OYSissa on hoi­det­tu kesän aikana useiden säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den vakavia ai­vo­vam­mo­ja – park­kee­raa­mi­ses­ta ja ajo­tyy­lis­tä huo­maut­ta­nei­ta on pa­hoin­pi­del­ty

28.07.2023 13:30 39
Tilaajille
Sähköpotkulautailija ja pyöräilijä törmäsivät Oulun Karjasillalla torstai-iltana – skuuttailija pakeni paikalta

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­ja ja pyö­räi­li­jä tör­mä­si­vät Oulun Kar­ja­sil­lal­la tors­tai-il­ta­na – skuut­tai­li­ja pakeni pai­kal­ta

28.07.2023 09:57 45
Sähköpotkulautojen paiskominen voi olla rikos: laudan vaurioittajaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi vankeutta

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen pais­ko­mi­nen voi olla rikos: laudan vau­rioit­ta­jaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi van­keut­ta

12.07.2023 17:00 37
Tilaajille
Kuka kasaa sähköpotkulautoja röykkiöiksi Oulussa? Laitteita paiskovat ja heittävät jokeen ihmiset, jotka eivät edes käytä niitä

Kuka kasaa säh­kö­pot­ku­lau­to­ja röyk­kiöik­si Ou­lus­sa? Lait­tei­ta pais­ko­vat ja heit­tä­vät jokeen ih­mi­set, jotka eivät edes käytä niitä

11.07.2023 17:00 87
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­räi­ly­kau­pun­ki Oulussa ei ole kau­pun­ki­pyö­riä – olisiko nyt päät­tä­jien aika harkita asiaa uu­des­taan?

15.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Ovatko Torinrannan uudet parkkiruudut ratkaisu skuuttiongelmaan? Sähköpotkulautayhtiö ei pakota käyttämään virallista parkkipaikkaa

Ovatko To­rin­ran­nan uudet park­ki­ruu­dut rat­kai­su skuut­tion­gel­maan? Säh­kö­pot­ku­lau­tayh­tiö ei pakota käyt­tä­mään vi­ral­lis­ta park­ki­paik­kaa

06.06.2023 08:25 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat tulleet jää­däk­seen – pie­nil­lä muu­tok­sil­la voi­sim­me hyötyä mik­ro­liik­ku­mi­ses­ta sen täy­des­sä po­ten­tiaa­lis­sa

02.06.2023 06:00 10
Tilaajille
Tiesitkö, että voit syyllistyä tankojuoppouteen vain parin tuopin jälkeen? Oululaispoliisi, rikosoikeuden professori ja lähes kaikki muutkin toivovat lakiin selkeää promillerajaa

Tie­sit­kö, että voit syyl­lis­tyä tan­ko­juop­pou­teen vain parin tuopin jäl­keen? Ou­lu­lais­po­lii­si, ri­ko­soi­keu­den pro­fes­so­ri ja lähes kaikki muutkin toi­vo­vat lakiin selkeää pro­mil­le­ra­jaa

19.05.2023 18:00 23
Tilaajille
Sikin sokin lojuvat sähköpotkulaudat ja pitkä odotus tyhjässä ravintolassa todistavat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käytännössä
Kolumni

Sikin sokin lojuvat säh­kö­pot­ku­lau­dat ja pitkä odotus tyh­jäs­sä ra­vin­to­las­sa to­dis­ta­vat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käy­tän­nös­sä

15.05.2023 06:00 19
Tilaajille
Sähköpotkulautojen kolmas kesä Oulussa alkoi – uusi operaattori Ryde aloitti kaupungissa vappuna tuhannen laudan voimin

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen kolmas kesä Oulussa alkoi – uusi ope­raat­to­ri Ryde aloitti kau­pun­gis­sa vappuna tu­han­nen laudan voimin

04.05.2023 16:32 23
Tilaajille
Polkupyöräpoliisi puuttuu sähköpotkulautailun rikkeisiin Oulussa – kaverin kyyditys ja jalkakäytävillä ajaminen tarkkailussa

Pol­ku­pyö­rä­po­lii­si puuttuu säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun rik­kei­siin Oulussa – kaverin kyy­di­tys ja jal­ka­käy­tä­vil­lä aja­mi­nen tark­kai­lus­sa

26.04.2023 13:08 12
Vakuutusyhtiö: Sähköpotkulaudalla kaatuminen voi tulla kalliiksi – loukkaantumiset mahdollisia, vaikkei lautaa edes käytä

Va­kuu­tu­syh­tiö: Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la kaa­tu­mi­nen voi tulla kal­liik­si – louk­kaan­tu­mi­set mah­dol­li­sia, vaikkei lautaa edes käytä

20.04.2023 18:30 12
Tilaajille
Sähköpotkulaudat ilmestyvät Ouluun, kun kadut on puhdistettu – operaattoreihin on tulossa muutoksia

Säh­kö­pot­ku­lau­dat il­mes­ty­vät Ouluun, kun kadut on puh­dis­tet­tu – ope­raat­to­rei­hin on tulossa muu­tok­sia

19.04.2023 10:11 25
Tilaajille
Sähköpotkulaudoille osoitetaan useita pysäköintialueita Oulussa – vanhojen toimijoiden lisäksi yksi uusi operaattori on ollut kaupunkiin yhteydessä

Säh­kö­pot­ku­lau­doil­le osoi­te­taan useita py­sä­köin­tia­luei­ta Oulussa – ­van­ho­jen toi­mi­joi­den lisäksi yksi uusi ope­raat­to­ri on ollut kau­pun­kiin yh­tey­des­sä

19.04.2023 06:04 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­ta on vanhan kek­sin­tö, mutta emme ole vie­lä­kään mi­ten­kään va­rau­tu­neet on­net­to­muuk­sien varalle

06.03.2023 05:30 2
Tilaajille