Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sähköpotkulaudat
Oulussa varastettu useita lukittuja sähköpotkulautoja kesällä – korkea myyntihinta houkuttelee varkaita

Oulussa va­ras­tet­tu useita lu­kit­tu­ja säh­kö­pot­ku­lau­to­ja kesällä – korkea myyn­ti­hin­ta hou­kut­te­lee var­kai­ta

08.08.2023 10:07 11
OYSissa on hoidettu kesän aikana useiden sähköpotkulautailijoiden vakavia aivovammoja – parkkeeraamisesta ja ajotyylistä huomauttaneita on pahoinpidelty

OYSissa on hoi­det­tu kesän aikana useiden säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den vakavia ai­vo­vam­mo­ja – park­kee­raa­mi­ses­ta ja ajo­tyy­lis­tä huo­maut­ta­nei­ta on pa­hoin­pi­del­ty

28.07.2023 13:30 39
Tilaajille
Sähköpotkulautailija ja pyöräilijä törmäsivät Oulun Karjasillalla torstai-iltana – skuuttailija pakeni paikalta

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­ja ja pyö­räi­li­jä tör­mä­si­vät Oulun Kar­ja­sil­lal­la tors­tai-il­ta­na – skuut­tai­li­ja pakeni pai­kal­ta

28.07.2023 09:57 45
Sähköpotkulautojen paiskominen voi olla rikos: laudan vaurioittajaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi vankeutta

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen pais­ko­mi­nen voi olla rikos: laudan vau­rioit­ta­jaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi van­keut­ta

12.07.2023 17:00 37
Tilaajille
Kuka kasaa sähköpotkulautoja röykkiöiksi Oulussa? Laitteita paiskovat ja heittävät jokeen ihmiset, jotka eivät edes käytä niitä

Kuka kasaa säh­kö­pot­ku­lau­to­ja röyk­kiöik­si Ou­lus­sa? Lait­tei­ta pais­ko­vat ja heit­tä­vät jokeen ih­mi­set, jotka eivät edes käytä niitä

11.07.2023 17:00 87
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­räi­ly­kau­pun­ki Oulussa ei ole kau­pun­ki­pyö­riä – olisiko nyt päät­tä­jien aika harkita asiaa uu­des­taan?

15.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Ovatko Torinrannan uudet parkkiruudut ratkaisu skuuttiongelmaan? Sähköpotkulautayhtiö ei pakota käyttämään virallista parkkipaikkaa

Ovatko To­rin­ran­nan uudet park­ki­ruu­dut rat­kai­su skuut­tion­gel­maan? Säh­kö­pot­ku­lau­ta­yh­tiö ei pakota käyt­tä­mään vi­ral­lis­ta park­ki­paik­kaa

06.06.2023 08:25 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat tulleet jää­däk­seen – pie­nil­lä muu­tok­sil­la voi­sim­me hyötyä mik­ro­liik­ku­mi­ses­ta sen täy­des­sä po­ten­tiaa­lis­sa

02.06.2023 06:00 10
Tilaajille
Tiesitkö, että voit syyllistyä tankojuoppouteen vain parin tuopin jälkeen? Oululaispoliisi, rikosoikeuden professori ja lähes kaikki muutkin toivovat lakiin selkeää promillerajaa

Tie­sit­kö, että voit syyl­lis­tyä tan­ko­juop­pou­teen vain parin tuopin jäl­keen? Ou­lu­lais­po­lii­si, ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri ja lähes kaikki muutkin toi­vo­vat lakiin selkeää pro­mil­le­ra­jaa

19.05.2023 18:00 23
Tilaajille
Sikin sokin lojuvat sähköpotkulaudat ja pitkä odotus tyhjässä ravintolassa todistavat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käytännössä
Kolumni

Sikin sokin lojuvat säh­kö­pot­ku­lau­dat ja pitkä odotus tyh­jäs­sä ra­vin­to­las­sa to­dis­ta­vat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käy­tän­nös­sä

15.05.2023 06:00 19
Tilaajille
Sähköpotkulautojen kolmas kesä Oulussa alkoi – uusi operaattori Ryde aloitti kaupungissa vappuna tuhannen laudan voimin

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen kolmas kesä Oulussa alkoi – uusi ope­raat­to­ri Ryde aloitti kau­pun­gis­sa vappuna tu­han­nen laudan voimin

04.05.2023 16:32 23
Tilaajille
Polkupyöräpoliisi puuttuu sähköpotkulautailun rikkeisiin Oulussa – kaverin kyyditys ja jalkakäytävillä ajaminen tarkkailussa

Pol­ku­pyö­rä­po­lii­si puuttuu säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun rik­kei­siin Oulussa – kaverin kyy­di­tys ja jal­ka­käy­tä­vil­lä aja­mi­nen tark­kai­lus­sa

26.04.2023 13:08 12
Vakuutusyhtiö: Sähköpotkulaudalla kaatuminen voi tulla kalliiksi – loukkaantumiset mahdollisia, vaikkei lautaa edes käytä

Va­kuu­tu­syh­tiö: Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la kaa­tu­mi­nen voi tulla kal­liik­si – louk­kaan­tu­mi­set mah­dol­li­sia, vaikkei lautaa edes käytä

20.04.2023 18:30 12
Tilaajille
Sähköpotkulaudat ilmestyvät Ouluun, kun kadut on puhdistettu – operaattoreihin on tulossa muutoksia

Säh­kö­pot­ku­lau­dat il­mes­ty­vät Ouluun, kun kadut on puh­dis­tet­tu – ope­raat­to­rei­hin on tulossa muu­tok­sia

19.04.2023 10:11 25
Tilaajille
Sähköpotkulaudoille osoitetaan useita pysäköintialueita Oulussa – vanhojen toimijoiden lisäksi yksi uusi operaattori on ollut kaupunkiin yhteydessä

Säh­kö­pot­ku­lau­doil­le osoi­te­taan useita py­sä­köin­ti­aluei­ta Oulussa – ­van­ho­jen toi­mi­joi­den lisäksi yksi uusi ope­raat­to­ri on ollut kau­pun­kiin yh­tey­des­sä

19.04.2023 06:04 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­ta on vanhan kek­sin­tö, mutta emme ole vie­lä­kään mi­ten­kään va­rau­tu­neet on­net­to­muuk­sien varalle

06.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Oulun kaupunki suunnittelee sähköpotkulaudoille pysäköintipaikkoja, sakkoja virhepysäköinnistä ei joudu maksamaan: "Aktiivista valvontaa ei ole"

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee säh­kö­pot­ku­lau­doil­le py­sä­köin­ti­paik­ko­ja, sakkoja vir­he­py­sä­köin­nis­tä ei joudu mak­sa­maan: "Ak­tii­vis­ta val­von­taa ei ole"

25.02.2023 17:00 80
Tilaajille
Kysely: Oululaiset pitävät vuokrattavia sähköpotkulautoja pääosin positiivisena asiana, mutta potkulautoja on liikaa ja ne aiheuttavat turvattomuuden tunnetta liikenteessä

Kysely: Ou­lu­lai­set pitävät vuok­rat­ta­via säh­kö­pot­ku­lau­to­ja pääosin po­si­tii­vi­se­na asiana, mutta pot­ku­lau­to­ja on liikaa ja ne ai­heut­ta­vat tur­vat­to­muu­den tun­net­ta lii­ken­tees­sä

20.02.2023 21:12 17
HUS: jopa 90 prosenttia sähköpotkulautailijoiden kasvomurtumista tapahtui humalassa

HUS: jopa 90 pro­sent­tia säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den kas­vo­mur­tu­mis­ta ta­pah­tui hu­ma­las­sa

13.12.2022 11:28 1
Oulun kaupunki kyselee kaupunkilaisten kokemuksia sähköpotkulaudoista, vaaratilanteista liikenteessä ja pysäköinnin haitoista

Oulun kau­pun­ki kyselee kau­pun­ki­lais­ten ko­ke­muk­sia säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta, vaa­ra­ti­lan­teis­ta lii­ken­tees­sä ja py­sä­köin­nin hai­tois­ta

04.11.2022 11:49 26