Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Sähköpotkulaudat
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­don­neet ja löy­de­tyt tavarat

22.09.2021 04:30
Tilaajille

Vain harva säh­kö­pot­ku­lau­ta on pää­ty­nyt pu­sik­koon – "Olen jopa po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt, miten hyvin niitä on koh­del­tu"

16.09.2021 06:07 6

Oulun poliisi saanut jo useita yh­tey­den­ot­to­ja kes­kel­le kul­ku­väy­liä jä­te­tyis­tä säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta: "Ota täs­sä­kin asiassa muut huo­mioon"

10.09.2021 15:22 20

Kaksi ky­pä­rä­tön­tä nuorta vii­let­ti säh­kö­pot­ku­lau­dal­la melkein seit­se­mää­kymp­piä po­lii­sin tutkaan – Ko­mi­sa­riol­ta vakava viesti van­hem­mil­le

08.09.2021 15:44 19

Oulun säh­kö­pot­ku­lau­to­jen no­peut­ta ra­joi­te­taan öisin – "Näemme tämän vä­li­ai­kai­se­na rat­kai­su­na, jonka vai­ku­tuk­sia tulemme seu­raa­maan"

03.09.2021 14:36 36
Tilaajille
Vanhemmat

Lin­ja-au­ton kul­jet­ta­ja on epäil­ty­nä Turussa säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­jan kuo­le­maan joh­ta­nees­sa on­net­to­muu­des­sa

10.08.2021 12:42

Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la ajanut nainen kuoli jää­tyään lin­ja-au­ton alle Turussa – po­lii­sin mukaan en­sim­mäi­nen kuo­le­maan joh­ta­nut säh­kö­pot­ku­lau­ta­tur­ma Suo­mes­sa

04.08.2021 19:32 6

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­ja kuoli jää­tyään lin­ja-au­ton alle Turussa

04.08.2021 12:53

Pu­hee­nai­he: Ovatko säh­kö­ajo­neu­vo­jen sää­dök­set ajan ta­sal­la?

01.08.2021 08:00 4
Tilaajille

Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä, joten jal­ka­käy­tä­vil­le ei ole asiaa

31.07.2021 19:00 26
Tilaajille

En­sim­mäi­nen viikko säh­kö­pot­ku­lau­ta­kau­pun­ki­na takana – Oulun seudun yh­teis­päi­vys­tys ei ruuh­kau­tu­nut, lau­dat­kin ovat vält­ty­neet isom­mil­ta va­hin­goil­ta

31.07.2021 06:30 18
Tilaajille
Pääkirjoitus

Liik­ku­mi­nen ka­duil­la säh­köis­tyy – säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat yksi merkki liik­ku­mi­sen mur­rok­ses­ta

30.07.2021 20:00 4
Tilaajille

Tes­ta­sim­me: Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la liikkuu näp­pä­räs­ti Oulun kes­kus­tas­sa – vapaata lai­tet­ta saattaa joutua et­si­mään

27.07.2021 18:22 13
Tilaajille

Ris­kien­hal­lin­ta­pääl­li­kön ohjeet: Näin säi­ly­tät säh­kö­pyö­rät ja mopot ker­ros­ta­los­sa – yk­sit­täi­siä vaa­ra­ti­lan­tei­ta akuista

24.07.2021 14:00 6
Tilaajille

"Ou­lus­ta­kin niitä löytyy Me­ri­kos­kes­ta", "Näitä on odo­tet­tu jo kauan" – näin Kalevan lukijat ottivat Oulun uudet säh­kö­pot­ku­lau­dat vastaan

24.07.2021 14:08 48
Tilaajille

Säh­kö­pot­ku­lau­dat tulivat Ouluun yl­lät­täen – "Kun pot­ku­lau­to­ja tulee ka­duil­le useita satoja, niin kyllä se var­mas­ti tulee nä­ky­mään", arvioi yli­ko­mi­sa­rio

28.07.2021 10:37 29
Tilaajille

Kerro meille: Mitä mieltä olet vuok­rat­ta­vis­ta säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta Oulun ka­duil­la?

23.07.2021 09:18 206

Oulusta tulee Suomen poh­joi­sin säh­kö­pot­ku­lau­ta­kau­pun­ki – ympäri vuo­ro­kau­den käy­tet­tä­vien lau­to­jen no­peut­ta on ra­joi­tet­tu To­rin­ran­nas­sa ja Kaup­pu­rien­ka­dul­la

28.07.2021 10:41 109
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Sami Saari on kokenut Oulun ihan­teel­li­sek­si säh­kö­pot­ku­lau­dal­la liik­ku­mi­seen – ­vuok­rat­ta­vat säh­kö­pot­ku­lau­dat voivat ran­tau­tua pian myös Ouluun

30.06.2021 06:00 24
Tilaajille

Säh­kö­pot­ku­lau­doil­la tört­töil­lään yhä enemmän Hel­sin­gis­sä – Ovatko päis­sään aja­mi­nen ja vaa­ra­ti­lan­teet arkea myös Oulun seu­dul­la?

10.06.2021 15:28 13
Tilaajille