Yrittäjyys
Lilja Alanärä aloitti taksinkuljettajana ja nousi yhdeksi Rovaniemen rikkaimmista naisista – sitten kohtalokas yö vei häneltä kaikkein tärkeimmän

Lilja Alanärä aloitti tak­sin­kul­jet­ta­ja­na ja nousi yhdeksi Ro­va­nie­men rik­kaim­mis­ta nai­sis­ta – sitten koh­ta­lo­kas yö vei häneltä kaik­kein tär­keim­män

08.11.2021 16:00 7
Tilaajille
Kun puhelin viedään pois, käsi haroo tyhjää taskua – onko päivä ilman puhelinta uhka vai mahdollisuus?
Kolumni

Kun puhelin viedään pois, käsi haroo tyhjää taskua – onko päivä ilman pu­he­lin­ta uhka vai mah­dol­li­suus?

29.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nais­yrit­tä­jä on päi­vän­sä an­sain­nut – useam­man­kin!

22.10.2021 05:30
Tilaajille
Ensimmäinen periaate: varasta kuin taiteilija
Kolumni

En­sim­mäi­nen pe­riaa­te: varasta kuin tai­tei­li­ja

17.09.2021 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turvaa tar­vit­se­vat pys­ty­tään kyllä ko­tout­ta­maan – työ ja yrit­tä­jyys ovat par­hai­ta ko­tout­ta­jia

01.09.2021 07:00 7
Tilaajille
Oululainen yrittäjä oppi löysäämään ruuvia – "20–40-vuotiaana painetaan monesti kaasu pohjassa"

Ou­lu­lai­nen yrit­tä­jä oppi löy­sää­mään ruuvia – "20–40-vuo­tiaa­na pai­ne­taan monesti kaasu poh­jas­sa"

30.08.2021 12:04 2
Tilaajille
Enkunope matkalla voimailun maailman­mestaruus­kisoihin

En­ku­no­pe mat­kal­la voi­mai­lun maail­man­mes­ta­ruus­ki­soi­hin

07.08.2021 06:00 1
Kauppatieteiden opiskelija ryhtyi myös yrittäjäksi

Kaup­pa­tie­tei­den opis­ke­li­ja ryhtyi myös yrit­tä­jäk­si

02.08.2021 06:00 3
Talliyrittäjä Mirva-Kristine Varpa haluaa muuttaa islanninhevosiin yleisesti liitettyä mielikuvaa: "Usein ajatellaan, että issikka olisi hevonen, joka soveltuu ainoastaan vaelluskäyttöön"

Tal­li­yrit­tä­jä Mir­va-Kris­ti­ne Varpa haluaa muuttaa is­lan­nin­he­vo­siin ylei­ses­ti lii­tet­tyä mie­li­ku­vaa: "Usein aja­tel­laan, että issikka olisi he­vo­nen, joka so­vel­tuu ai­noas­taan vael­lus­käyt­töön"

02.08.2021 18:02
Tilaajille
Keraamisia rintoja, abstraktia taidetta ja suomalaista designia – uudistunut Mallaamo liputtaa nettikauppojen kulta-ajan keskellä kivijalkakauppojen puolesta

Ke­raa­mi­sia rin­to­ja, abst­rak­tia tai­det­ta ja suo­ma­lais­ta de­sig­nia – uu­dis­tu­nut Mal­laa­mo li­put­taa net­ti­kaup­po­jen kul­ta-ajan kes­kel­lä ki­vi­jal­ka­kaup­po­jen puo­les­ta

02.07.2021 08:00 2
Tilaajille
Antellin leipomon alasajo sai oululaisen varatoimitusjohtaja Annukka Lanton opiskelemaan uutta – "Ravintovalmentajana jatkan ruuan parissa"

An­tel­lin lei­po­mon alasajo sai ou­lu­lai­sen va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Annukka Lanton opis­ke­le­maan uutta – "Ra­vin­to­val­men­ta­ja­na jatkan ruuan pa­ris­sa"

22.06.2021 19:00 3
Tilaajille
Hirviöt heräävät henkiin hologrammeina oululaisyrittäjä Oskari Autin luomassa pelissä: "Tämä on intohimoprojektini ja olen tässä koko sydämelläni mukana"

Hirviöt he­rää­vät henkiin ho­lo­gram­mei­na ou­lu­lais­yrit­tä­jä Oskari Autin luo­mas­sa pe­lis­sä: "Tämä on in­to­hi­mo­pro­jek­ti­ni ja olen tässä koko sy­dä­mel­lä­ni mukana"

21.06.2021 08:48 2
Tilaajille
Nuori oulunsalolaisyrittäjä Juuso Taskila kasvatti pesurivuokrauksen valtakunnalliseksi bisnekseksi – "Tekemisen kautta on ainut tapa oppia yrittäjyyttä"

Nuori ou­lun­sa­lo­lais­yrit­tä­jä Juuso Taskila kas­vat­ti pe­su­ri­vuok­rauk­sen val­ta­kun­nal­li­sek­si bis­nek­sek­si – "Te­ke­mi­sen kautta on ainut tapa oppia yrit­tä­jyyt­tä"

15.06.2021 23:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pan­de­mia tii­vis­ti kuntien ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua, myös kun­ta­vaa­leis­sa kan­nat­taa puhua yrit­tä­jyy­des­tä

27.05.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­kum­mit ovat aut­ta­neet viime vuosina tu­han­sia yrit­tä­jiä

23.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen on ke­hit­ty­neen yh­teis­kun­nan tavoite – aloit­ta­vil­la yri­tyk­sil­lä on puute ni­men­omaan sie­men­vai­heen ra­hoi­tuk­ses­ta

16.05.2021 10:00 2
Tilaajille
IS: Raahelaiselle Teemu Nivalalle kuninkaallinen palkinto Britanniasta – "Hyvältähän se tuntuu"

IS: Raa­he­lai­sel­le Teemu Ni­va­lal­le ku­nin­kaal­li­nen pal­kin­to Bri­tan­nias­ta – "Hy­väl­tä­hän se tuntuu"

10.05.2021 20:41 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jien osaa­mis­ta tar­vi­taan kuntien val­tuus­toi­hin

03.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Nivalalainen poika soitti sinnikkäästi kaupunginjohtajan ovikelloa liikeasioilla – Nyt Nico Pääkkö, 9, käynnistää polttopuubisneksen

Ni­va­la­lai­nen poika soitti sin­nik­kääs­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan ovi­kel­loa lii­ke­asioil­la – Nyt Nico Pääkkö, 9, käyn­nis­tää polt­to­puu­bis­nek­sen

16.04.2021 15:07 7
Tilaajille
Oululaisen kuntokeskusketju Liikun yrittäjä Johanna Riihijärvi unohtaa korona-ajan arjen huolet hevostallilla – "Tuntuu hullulta se, että meillä on iso, väljä piste suljettuna"

Ou­lu­lai­sen kun­to­kes­kus­ket­ju Liikun yrit­tä­jä Johanna Rii­hi­jär­vi unohtaa ko­ro­na-ajan arjen huolet he­vos­tal­lil­la – "Tuntuu hul­lul­ta se, että meillä on iso, väljä piste sul­jet­tu­na"

10.04.2021 16:00 28
Tilaajille