Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yrittäjyys
Kuukausi
Oululainen Anni Törmä, 24, perusti keskustaan kahvilan, jossa musiikki ei häiritse – Hän ja Janne Rousu pyörittävät myös meksikolaista ravintolaa

Ou­lu­lai­nen Anni Törmä, 24, perusti kes­kus­taan kah­vi­lan, jossa mu­siik­ki ei häi­rit­se – Hän ja Janne Rousu pyö­rit­tä­vät myös mek­si­ko­lais­ta ra­vin­to­laa

26.09.2023 06:00 27
Tilaajille
"Jos ei lähde testaamaan, ei voi koskaan tietää mitä ideasta olisi voinut tulla" — oululaisen Roope Arffmanin yrittäjyys alkoi vanhempien esimerkistä

"Jos ei lähde tes­taa­maan, ei voi koskaan tietää mitä ideasta olisi voinut tulla" — ou­lu­lai­sen Roope Arff­ma­nin yrit­tä­jyys alkoi van­hem­pien esi­mer­kis­tä

28.09.2023 14:23
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­mi­sen olo­suh­tei­ta on pa­ran­net­ta­va – vä­hem­män by­rok­ra­tiaa, enemmän va­paut­ta luoda uutta

10.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Oululaisen kapakoitsijan villeinä vuosina Leskisestä mentiin busseilla bileisiin Honkapirtille, pandemia syöksi yrittäjän syviin vesiin  – Ari Flinck kertoo uransa hurjista nousuista ja takapakeista

Ou­lu­lai­sen ka­pa­koit­si­jan vil­lei­nä vuosina Les­ki­ses­tä mentiin bus­seil­la bi­lei­siin Hon­ka­pir­til­le, pan­de­mia syöksi yrit­tä­jän syviin vesiin – Ari Flinck kertoo uransa hur­jis­ta nou­suis­ta ja ta­ka­pa­keis­ta

09.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Vanhemmat
Hannu ja Sanna Korpela perustivat Hailuotoon ensin yhden kahvilan – 8 vuotta myöhemmin heillä on hallussaan Marjaniemen majoituspaikat ja ravintolat

Hannu ja Sanna Korpela pe­rus­ti­vat Hai­luo­toon ensin yhden kah­vi­lan – 8 vuotta myö­hem­min heillä on hal­lus­saan Mar­ja­nie­men ma­joi­tus­pai­kat ja ra­vin­to­lat

28.08.2023 09:45 7
Tilaajille
Petri Pyörnilä on 20 vuotta todistanut skeittikaupan nousuja ja laskuja Oulussa – Unelmien täyttymistä seurasi pian yrittäjän hirvein tilanne

Petri Pyör­ni­lä on 20 vuotta to­dis­ta­nut skeit­ti­kau­pan nousuja ja laskuja Oulussa – Unel­mien täyt­ty­mis­tä seurasi pian yrit­tä­jän hirvein tilanne

25.08.2023 17:30 3
Tilaajille
Oululaislähtöinen Heidi Ylimartimo pääsi jatkoon Miss Helsinki -kisassa – "Purskahdin itkuun"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Heidi Yli­mar­ti­mo pääsi jatkoon Miss Hel­sin­ki -ki­sas­sa – "­Purs­kah­din itkuun"

14.08.2023 12:58 1
Tilaajille
Niina Kuhta tuo kuumimmat häätrendit Ouluun — Millainen hääpuku tuoreella morsiamella oli itsellään päällä?

Niina Kuhta tuo kuu­mim­mat hää­tren­dit Ouluun — Mil­lai­nen hääpuku tuo­reel­la mor­sia­mel­la oli it­sel­lään päällä?

06.08.2023 14:00 1
Oululaislähtöinen Heidi Ylimartimo on nuori ja kaunis yrittäjä – nyt hän haluaa puhua siitä, miksi häntä ei ulkonäkönsä vuoksi oteta vakavasti

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Heidi Yli­mar­ti­mo on nuori ja kaunis yrit­tä­jä – nyt hän haluaa puhua siitä, miksi häntä ei ul­ko­nä­kön­sä vuoksi oteta va­ka­vas­ti

08.07.2023 18:00 28
Tilaajille
Kesäyrittäjä-ohjelma pyörii Oulussa jo kymmenettä kertaa – Emilia Seppälä on päässyt toteuttamaan visiotaan tekemällä vaatteita kierrätetyistä tekstiileistä

Ke­säy­rit­tä­jä-oh­jel­ma pyörii Oulussa jo kym­me­net­tä kertaa – Emilia Seppälä on päässyt to­teut­ta­maan vi­sio­taan te­ke­mäl­lä vaat­tei­ta kier­rä­te­tyis­tä teks­tii­leis­tä

08.07.2023 08:00 2
Tilaajille
Paluu ravintolan keittiöön autokierroksen jälkeen – Juha Äijälän kokkiura alkoi nykyiseltä Tervatuvalta, nyt hän on ravintolan yrittäjä

Paluu ra­vin­to­lan keit­tiöön au­to­kier­rok­sen jälkeen – Juha Äijälän kok­ki­ura alkoi ny­kyi­sel­tä Ter­va­tu­val­ta, nyt hän on ra­vin­to­lan yrit­tä­jä

28.06.2023 13:42
Tilaajille
Edu toi aidon meksikolaisen ruoan Ouluun, perusti kolme ravintolaa ja teki konkurssin – Nyt hän jakaa reseptinsä kaikille, sillä uutta ravintolaa ei tule

Edu toi aidon mek­si­ko­lai­sen ruoan Ouluun, perusti kolme ra­vin­to­laa ja teki kon­kurs­sin – Nyt hän jakaa re­sep­tin­sä kai­kil­le, sillä uutta ra­vin­to­laa ei tule

03.06.2023 06:30 12
Tilaajille
Oman suunnan löytäminen kysyy sinnikkyyttä – Kolme nuorta yrittäjää kertoo, miksi he haluavat vaikeuksista huolimatta seurata sisäistä paloaan

Oman suunnan löy­tä­mi­nen kysyy sin­nik­kyyt­tä – Kolme nuorta yrit­tä­jää kertoo, miksi he ha­lua­vat vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta seurata si­säis­tä paloaan

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Oulu on kamppaillut 10 vuotta yksin etelän vetovoimaa vastaan, nyt Mirja Vehkaperä lupaa muutosta

Oulu on kamp­pail­lut 10 vuotta yksin etelän ve­to­voi­maa vas­taan, nyt Mirja Veh­ka­pe­rä lupaa muu­tos­ta

14.05.2023 18:00 57
Tilaajille
Yrittäjyys Kalajoella tuntuu turvalliselta: “Kaupungin apu yrityksen perustamiseen on ollut arvokasta”
Mainos Kalajoen kaupunki

Yrit­tä­jyys Ka­la­joel­la tuntuu tur­val­li­sel­ta: “Kau­pun­gin apu yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen on ollut ar­vo­kas­ta”

12.04.2023 06:00
Liisa Hanén perusti yhdistyksen kasvavalle yrittäjien joukolle, joka tekee työtä uusin tavoin – uusi toimija pääsee mukaan yhteisiin neuvottelupöytiin

Liisa Hanén perusti yh­dis­tyk­sen kas­va­val­le yrit­tä­jien jou­kol­le, joka tekee työtä uusin tavoin – uusi toimija pääsee mukaan yh­tei­siin neu­vot­te­lu­pöy­tiin

13.02.2023 19:48
Tilaajille
Oulun Kauppaklubin Etiikkapalkinto Oulussa toimivan Kuren perustajille ja omistajille – "Nuoret yrittäjät edustavat muutosvoimaa ja taistetelevat pikakulutusta vastaan"

Oulun Kaup­pa­klu­bin Etiik­ka­pal­kin­to Oulussa toi­mi­van Kuren pe­rus­ta­jil­le ja omis­ta­jil­le – "Nuoret yrit­tä­jät edus­ta­vat muu­tos­voi­maa ja tais­te­te­le­vat pi­ka­ku­lu­tus­ta vas­taan"

17.01.2023 19:55 3
Tilaajille
Oululainen Arttu Hannula, 20, keksi tehdä rahaa lennättämällä minitrampoliinin avaruuteen – Toisella kerralla suunnitelmat olivat vieläkin hullumpia

Ou­lu­lai­nen Arttu Han­nu­la, 20, keksi tehdä rahaa len­nät­tä­mäl­lä mi­ni­tram­po­lii­nin ava­ruu­teen – Toi­sel­la ker­ral­la suun­ni­tel­mat olivat vie­lä­kin hul­lum­pia

28.12.2022 18:00 4
Tilaajille