Qstock: Korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen lop­puun­myy­dys­sä ta­pah­tu­mas­sa

Yrittäjyys

Ke­raa­mi­sia rin­to­ja, abst­rak­tia tai­det­ta ja suo­ma­lais­ta de­sig­nia – uu­dis­tu­nut Mal­laa­mo li­put­taa net­ti­kaup­po­jen kul­ta-ajan kes­kel­lä ki­vi­jal­ka­kaup­po­jen puo­les­ta

02.07.2021 08:00 2
Tilaajille

An­tel­lin lei­po­mon alasajo sai ou­lu­lai­sen va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Annukka Lanton opis­ke­le­maan uutta – "Ra­vin­to­val­men­ta­ja­na jatkan ruuan pa­ris­sa"

22.06.2021 19:00 3
Tilaajille

Hirviöt he­rää­vät henkiin ho­lo­gram­mei­na ou­lu­lais­yrit­tä­jä Oskari Autin luo­mas­sa pe­lis­sä: "Tämä on in­to­hi­mo­pro­jek­ti­ni ja olen tässä koko sy­dä­mel­lä­ni mukana"

21.06.2021 08:48 2
Tilaajille

Nuori ou­lun­sa­lo­lais­yrit­tä­jä Juuso Taskila kas­vat­ti pe­su­ri­vuok­rauk­sen val­ta­kun­nal­li­sek­si bis­nek­sek­si – "Te­ke­mi­sen kautta on ainut tapa oppia yrit­tä­jyyt­tä"

15.06.2021 23:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pan­de­mia tii­vis­ti kuntien ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua, myös kun­ta­vaa­leis­sa kan­nat­taa puhua yrit­tä­jyy­des­tä

27.05.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­kum­mit ovat aut­ta­neet viime vuosina tu­han­sia yrit­tä­jiä

23.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen on ke­hit­ty­neen yh­teis­kun­nan tavoite – aloit­ta­vil­la yri­tyk­sil­lä on puute ni­men­omaan sie­men­vai­heen ra­hoi­tuk­ses­ta

16.05.2021 10:00 2
Tilaajille

IS: Raa­he­lai­sel­le Teemu Ni­va­lal­le ku­nin­kaal­li­nen pal­kin­to Bri­tan­nias­ta – "Hy­väl­tä­hän se tuntuu"

10.05.2021 20:41 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jien osaa­mis­ta tar­vi­taan kuntien val­tuus­toi­hin

03.05.2021 07:00 1
Tilaajille

Ni­va­la­lai­nen poika soitti sin­nik­kääs­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan ovi­kel­loa lii­ke­asioil­la – Nyt Nico Pääkkö, 9, käyn­nis­tää polt­to­puu­bis­nek­sen

16.04.2021 15:07 7
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen kun­to­kes­kus­ket­ju Liikun yrit­tä­jä Johanna Rii­hi­jär­vi unohtaa ko­ro­na-ajan arjen huolet he­vos­tal­lil­la – "Tuntuu hul­lul­ta se, että meillä on iso, väljä piste sul­jet­tu­na"

10.04.2021 16:00 28
Tilaajille

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Johanna Kont­ti­la to­teut­taa in­to­hi­moaan ur­hei­li­joi­den men­taa­li­val­men­ta­ja­na – "Ta­voit­tee­na on ma­dal­taa har­joit­te­lun ja kil­pai­lun välistä ra­ja-ai­taa"

06.04.2021 18:00
Tilaajille

Yrit­tä­jil­tä vahva viesti kun­ta­päät­tä­jil­le: Paras tuki yrit­tä­jyy­del­le on lisätä kunnan ve­to­voi­maa

15.03.2021 18:30 1
Tilaajille

Ruuk­ki­lai­sen Emmi Yrjänän verk­ko­kaup­pa syntyi rak­kau­des­ta po­nei­hin – Po­ni­on­ni on ainoa la­jis­saan koko Suo­mes­sa

10.03.2021 12:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­va­paa­uu­dis­tus tuo toi­vot­tu­ja jous­to­ja yrit­tä­jä­van­hem­mil­le

08.03.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bu­si­ness Oulu tekee hyvää työtä, kau­pun­gin tulee kou­lut­taa päät­tä­jän­sä ja vir­ka­mie­hen­sä yri­tys­myön­tei­sik­si

26.02.2021 09:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun si­joit­tu­mi­nen EK:n kun­ta­ran­kin­gis­sa – jo­kai­nen meistä on oman kun­tan­sa pr-hen­ki­lö

25.02.2021 05:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lä­hi­yrit­tä­jät tu­tuik­si – moni ha­luai­si tukea oman alueen yrit­tä­jyyt­tä

22.02.2021 20:00 4
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko pieni kau­pun­ki parempi yrit­tää? – Oulu on suuri, mutta me­net­tää ve­to­voi­mai­suut­taan

21.02.2021 08:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­yrit­tä­jyy­des­tä vaih­to­eh­to ke­sä­töi­den rin­nal­le

12.02.2021 03:30
Tilaajille