Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Yrittäjyys
Kuukausi
Takalan perhe löysi kuukaudessa uuden kodin Oulusta, kun kauppiaan paikka aukesi – ”Ensin katsottiin, missä on leikkipuistot, koulut ja patikointipolut”

Takalan perhe löysi kuu­kau­des­sa uuden kodin Ou­lus­ta, kun kaup­piaan paikka aukesi – ”Ensin kat­sot­tiin, missä on leik­ki­puis­tot, koulut ja pa­ti­koin­ti­po­lut”

26.02.2024 06:00 20
Tilaajille
Sofia Järnström, 38, rakensi uraa maailmalla, mutta sitten piti valita Oulu vai Amsterdam – Työ on aina mukana yrittäjän elämässä, mutta synnytyslaitokselle läppäri ei lähtenyt

Sofia Järnst­röm, 38, rakensi uraa maail­mal­la, mutta sitten piti valita Oulu vai Ams­ter­dam – Työ on aina mukana yrit­tä­jän elä­mäs­sä, mutta syn­ny­tys­lai­tok­sel­le läppäri ei läh­te­nyt

20.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Oulun ravintoloihin herkkuleivoksia loihtiva Florian Meynet työskentelee vuokrakeittiössä – Vaikka tilauksia riittää, hän haaveilee omasta konditoriasta

Oulun ra­vin­to­loi­hin herk­ku­lei­vok­sia loih­ti­va Florian Meynet työs­ken­te­lee vuok­ra­keit­tiös­sä – Vaikka ti­lauk­sia riit­tää, hän haa­vei­lee omasta kon­di­to­rias­ta

15.02.2024 18:00 12
Tilaajille
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

13.02.2024 14:54 8
Pudasjärven kaupungin rajut vuokrankorotukset pakottivat hevostalliyrittäjän irtisanomaan sopimuksen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin rajut vuok­ran­ko­ro­tuk­set pa­kot­ti­vat he­vos­tal­li­yrit­tä­jän ir­ti­sa­no­maan so­pi­muk­sen

01.02.2024 08:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työl­lis­tä­vien työn­an­ta­jien määrä laskee

26.01.2024 05:00 2
Kun Timo Räihä tapasi Yan Zhangin, mies päätti opetella kiinaa – Nyt Jenniksi kutsuttu nainen on Iin vuoden yrittäjä

Kun Timo Räihä tapasi Yan Zhan­gin, mies päätti ope­tel­la kiinaa – Nyt Jen­nik­si kut­sut­tu nainen on Iin vuoden yrit­tä­jä

02.01.2024 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei riitä, että Oulun kaup­pa­hal­lis­sa käy asiak­kai­ta vain jouluna ja ju­han­nuk­se­na

20.12.2023 05:45 11
Aikoinaan sushin Ouluun tuonut Katri Kaakinen perusti pitopalveluyrityksen Liminkaan – Valtaosa tilauksista on täyte- ja voileipäkakkuja

Ai­koi­naan sushin Ouluun tuonut Katri Kaa­ki­nen perusti pi­to­pal­ve­lu­yri­tyk­sen Li­min­kaan – Val­ta­osa ti­lauk­sis­ta on täyte- ja voi­lei­pä­kak­ku­ja

09.12.2023 14:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­ky­kym­me ja val­tion­ta­lous ovat kiinni yri­tyk­siä joh­ta­vien osaa­mi­ses­sa

26.11.2023 05:30 2
Oululaisyrittäjä Heidi Haapa-aho, 42, paloi loppuun yhä uudelleen ennen kuin tajusi ongelmansa: Hän ei osannut sanoa "ei"

Ou­lu­lais­yrit­tä­jä Heidi Haa­pa-aho, 42, paloi loppuun yhä uu­del­leen ennen kuin tajusi on­gel­man­sa: Hän ei osannut sanoa "ei"

29.10.2023 05:00 5
Tilaajille
Muhoslainen yritysjohtaja Jussi Karjula lupasi perheelleen olla vuoden pois päivätöistä – Nyt hän kertoo, mitä oppi

Mu­hos­lai­nen yri­tys­joh­ta­ja Jussi Karjula lupasi per­heel­leen olla vuoden pois päi­vä­töis­tä – Nyt hän kertoo, mitä oppi

24.10.2023 05:00
Tilaajille
Tanja Poutiainen loukkaantui vakavasti uransa alussa ja lopussa – Viimeinen polvivamma johti omaan yritykseen, jonka alaa ovat urheilijoiden comebackit

Tanja Pou­tiai­nen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti uransa alussa ja lopussa – Vii­mei­nen pol­vi­vam­ma johti omaan yri­tyk­seen, jonka alaa ovat ur­hei­li­joi­den co­me­bac­kit

20.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Oululainen Anni Törmä, 24, perusti keskustaan kahvilan, jossa musiikki ei häiritse – Hän ja Janne Rousu pyörittävät myös meksikolaista ravintolaa

Ou­lu­lai­nen Anni Törmä, 24, perusti kes­kus­taan kah­vi­lan, jossa mu­siik­ki ei häi­rit­se – Hän ja Janne Rousu pyö­rit­tä­vät myös mek­si­ko­lais­ta ra­vin­to­laa

26.09.2023 06:00 27
Tilaajille
"Jos ei lähde testaamaan, ei voi koskaan tietää mitä ideasta olisi voinut tulla" — oululaisen Roope Arffmanin yrittäjyys alkoi vanhempien esimerkistä

"Jos ei lähde tes­taa­maan, ei voi koskaan tietää mitä ideasta olisi voinut tulla" — ou­lu­lai­sen Roope Arff­ma­nin yrit­tä­jyys alkoi van­hem­pien esi­mer­kis­tä

28.09.2023 14:23
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­mi­sen olo­suh­tei­ta on pa­ran­net­ta­va – vä­hem­män by­rok­ra­tiaa, enemmän va­paut­ta luoda uutta

10.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Oululaisen kapakoitsijan villeinä vuosina Leskisestä mentiin busseilla bileisiin Honkapirtille, pandemia syöksi yrittäjän syviin vesiin  – Ari Flinck kertoo uransa hurjista nousuista ja takapakeista

Ou­lu­lai­sen ka­pa­koit­si­jan vil­lei­nä vuosina Les­ki­ses­tä mentiin bus­seil­la bi­lei­siin Hon­ka­pir­til­le, pan­de­mia syöksi yrit­tä­jän syviin vesiin – Ari Flinck kertoo uransa hur­jis­ta nou­suis­ta ja ta­ka­pa­keis­ta

09.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Hannu ja Sanna Korpela perustivat Hailuotoon ensin yhden kahvilan – 8 vuotta myöhemmin heillä on hallussaan Marjaniemen majoituspaikat ja ravintolat

Hannu ja Sanna Korpela pe­rus­ti­vat Hai­luo­toon ensin yhden kah­vi­lan – 8 vuotta myö­hem­min heillä on hal­lus­saan Mar­ja­nie­men ma­joi­tus­pai­kat ja ra­vin­to­lat

28.08.2023 09:45 7
Tilaajille