Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ukrainan sota
Viikko
Yhdysvaltain antamia Abrams-taistelupanssareita saapui Ukrainaan – maa kertoi aiemman ohjusiskun tappaneen Mustanmeren laivaston komentajan

Yh­dys­val­tain antamia Ab­rams-tais­te­lu­pans­sa­rei­ta saapui Uk­rai­naan – maa kertoi aiemman oh­jus­is­kun tap­pa­neen Mus­tan­me­ren lai­vas­ton ko­men­ta­jan

25.09.2023 16:38 10
Andrij Dubchak on sotakuvaajana etulinjassa nähnyt aivan kaiken – Ainutlaatuisten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen hotellin valitsemalla olisin kuollut"

Andrij Dubchak on so­ta­ku­vaa­ja­na etu­lin­jas­sa nähnyt aivan kaiken – Ai­nut­laa­tuis­ten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen ho­tel­lin va­lit­se­mal­la olisin kuol­lut"

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Ukraina iski Venäjän Mustanmeren laivaston esikuntaan Krimillä

Ukraina iski Venäjän Mus­tan­me­ren lai­vas­ton esi­kun­taan Kri­mil­lä

22.09.2023 17:09 1
Ukraina iskenyt Venäjän Mustanmeren laivaston tukikohtaan Krimillä, Venäjän miehityshallinto kertoo

Ukraina iskenyt Venäjän Mus­tan­me­ren lai­vas­ton tu­ki­koh­taan Kri­mil­lä, Venäjän mie­hi­tys­hal­lin­to kertoo

22.09.2023 15:24
Kuukausi
Niinistö varoittelee New York Timesin haastattelussa eskalaation riskeistä Ukrainan sodassa

Nii­nis­tö va­roit­te­lee New York Timesin haas­tat­te­lus­sa es­ka­laa­tion ris­keis­tä Uk­rai­nan sodassa

17.09.2023 16:47 25
Ukrainska Pravdan perustajan, toimittaja Georgiy Gongadzen raa'asta murhasta on 23 vuotta – Ukraina taistelee nyt myös rakentamansa sananvapauden puolesta

Uk­rains­ka Pravdan pe­rus­ta­jan, toi­mit­ta­ja Georgiy Gon­gad­zen raa'as­ta mur­has­ta on 23 vuotta – Ukraina tais­te­lee nyt myös ra­ken­ta­man­sa sa­nan­va­pau­den puo­les­ta

17.09.2023 12:00 3
Tilaajille
Suuren ydinasevallan yksinvaltias on sisimmältään päähän potkittu pikkupoika, ja siksi hän on niin  pelokas ja vainoharhainen – ja siksi hänellä on myös pohjaton tarve kostaa koko maailmalle
Essee

Suuren ydin­ase­val­lan yk­sin­val­tias on si­sim­mäl­tään päähän pot­kit­tu pik­ku­poi­ka, ja siksi hän on niin pelokas ja vai­no­har­hai­nen – ja siksi hänellä on myös poh­ja­ton tarve kostaa koko maail­mal­le

15.09.2023 15:30 19
Tilaajille
Ukraina iski telakalle Venäjän miehittämällä Krimillä – paikalla tulipalo, iso maihinnousualus ja sukellusvene todennäköisesti vahingoittuneet

Ukraina iski te­la­kal­le Venäjän mie­hit­tä­mäl­lä Kri­mil­lä – pai­kal­la tu­li­pa­lo, iso mai­hin­nou­su­alus ja su­kel­lus­ve­ne to­den­nä­köi­ses­ti va­hin­goit­tu­neet

13.09.2023 14:01 1
Junttilassa jurnutellaan, kaupungissa kauhistellaan, maailmalla mullistuu
Kolumni

Junt­ti­las­sa jur­nu­tel­laan, kau­pun­gis­sa kau­his­tel­laan, maail­mal­la mul­lis­tuu

10.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Venäjä iski Ukrainaan kymmenillä lennokeilla, valtaosa suunnattiin Kiovaan ja sen ympäristöön

Venäjä iski Uk­rai­naan kym­me­nil­lä len­no­keil­la, val­ta­osa suun­nat­tiin Kiovaan ja sen ym­pä­ris­töön

10.09.2023 08:29 1
Zelenskyi erottaa Ukrainan puolustusministerin virastaan

Ze­lens­kyi erottaa Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­rin vi­ras­taan

03.09.2023 23:13 7
Vanhemmat
Venäläisten puheet ydinaseiden käytöstä täysin vastuuttomia

Ve­nä­läis­ten puheet ydin­asei­den käy­tös­tä täysin vas­tuut­to­mia

29.08.2023 19:00 4
Tilaajille
Prigozhinin kuolema jätti pohjoismaille uhan perinnöksi – Suomi harkitsee Wagner-pomon luovutusta Ukrainalle, Norjassa ex-komentaja myhäilee haastatteluissa

Pri­go­zhi­nin kuolema jätti poh­jois­mail­le uhan pe­rin­nök­si – Suomi har­kit­see Wag­ner-po­mon luo­vu­tus­ta Uk­rai­nal­le, Nor­jas­sa ex-ko­men­ta­ja my­häi­lee haas­tat­te­luis­sa

28.08.2023 18:30 10
Tilaajille
Ex-Sentenced-kitaristi Sami Lopakan metallibändi piti tukikohtaansa Oulussa ja lauloi venäjäksi – Sitten tuli Ukrainan sota ja idea piti keksiä uusiksi

Ex-Sen­ten­ced-ki­ta­ris­ti Sami Lopakan me­tal­li­bän­di piti tu­ki­koh­taan­sa Oulussa ja lauloi ve­nä­jäk­si – Sitten tuli Uk­rai­nan sota ja idea piti keksiä uusiksi

26.08.2023 09:00 2
Tilaajille
Itä-Ukrainassa tapahtuneista terrorismirikoksista epäilty venäläismies kiinni Suomessa – puolustusministeri Häkkäsen mukaan asiaan suhtauduttava vakavasti

Itä-Uk­rai­nas­sa ta­pah­tu­neis­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sis­ta epäilty ve­nä­läis­mies kiinni Suo­mes­sa – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Häk­kä­sen mukaan asiaan suh­tau­dut­ta­va va­ka­vas­ti

25.08.2023 16:31 5
Tutkijan mukaan Prigozhinin kuolema oli väistämätön, mutta Putinin ongelmia se ei kokonaan poista

Tut­ki­jan mukaan Pri­go­zhi­nin kuolema oli väis­tä­mä­tön, mutta Putinin on­gel­mia se ei ko­ko­naan poista

24.08.2023 12:02 4
Pääministeri Orpo on vierailulla Ukrainassa – lupasi Zelenskyille Suomelta uuden sotilasapupaketin

Pää­mi­nis­te­ri Orpo on vie­rai­lul­la Uk­rai­nas­sa – lupasi Ze­lens­kyil­le Suo­mel­ta uuden so­ti­las­apu­pa­ke­tin

23.08.2023 14:35 15
Venäläinen lennokki on iskenyt viljavarastoihin Odessan alueella, kertoo kuvernööri

Ve­nä­läi­nen len­nok­ki on iskenyt vil­ja­va­ras­toi­hin Odessan alueel­la, kertoo ku­ver­nöö­ri

23.08.2023 09:46 1
New York Times: Ukrainan vastahyökkäys kärsii joukkojen huonosta sijoittelusta

New York Times: Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys kärsii jouk­ko­jen huo­nos­ta si­joit­te­lus­ta

23.08.2023 06:55 5
Venäjälle kohdistuvat lennokki-iskut näyttävät olleen Ukrainan tekemiä, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija sanoo – osa lennokeista on luultavasti lähetetty Venäjän sisältä

Ve­nä­jäl­le koh­dis­tu­vat len­nok­ki-is­kut näyt­tä­vät olleen Uk­rai­nan te­ke­miä, Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun tutkija sanoo – osa len­no­keis­ta on luul­ta­vas­ti lä­he­tet­ty Venäjän sisältä

22.08.2023 14:18