Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Ukrainan sota
Viimeisin 24 tuntia
Analyysi: Paniikki valtaa alaa Putinin sisäpiirissä, kun kumppaniksi kaivataan Talebania ja Pohjois-Koreaa – Tässä syitä Venäjän talousväen epätoivolle

Ana­lyy­si: Pa­niik­ki valtaa alaa Putinin si­sä­pii­ris­sä, kun kump­pa­nik­si kai­va­taan Ta­le­ba­nia ja Poh­jois-Ko­reaa – Tässä syitä Venäjän ta­lous­väen epä­toi­vol­le

15.08.2022 16:30 8
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjä on jo pitkällä suunnitelmissaan kansanäänestyksestä Donetskin liittämisestä Venäjään

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä on jo pit­käl­lä suun­ni­tel­mis­saan kan­san­ää­nes­tyk­ses­tä Do­nets­kin liit­tä­mi­ses­tä Ve­nä­jään

15.08.2022 12:19 1
Viikko
Työpaikka löytyi tekstiilipesulasta – Lappiin tulleet ukrainalaiset ovat löytäneet töitä lähinnä kesäsesongin ajaksi

Työ­paik­ka löytyi teks­tii­li­pe­su­las­ta – Lappiin tulleet uk­rai­na­lai­set ovat löy­tä­neet töitä lähinnä ke­sä­se­son­gin ajaksi

14.08.2022 12:00
Tilaajille
Zaporizhzhjan ydinvoimalan alueella tulitusta jälleen lauantaina, kaksi uutta viljalaivaa lähti Ukrainan satamista

Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan alueel­la tu­li­tus­ta jälleen lauan­tai­na, kaksi uutta vil­ja­lai­vaa lähti Uk­rai­nan sa­ta­mis­ta

13.08.2022 18:42 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodan lait täh­tää­vät si­vii­lien suo­je­luun

12.08.2022 07:00 7
Tilaajille
YK:n pääsihteeri pyytää Venäjää ja Ukrainaa lopettamaan sotatoimet Zaporizhzhjan alueella

YK:n pää­sih­tee­ri pyytää Venäjää ja Uk­rai­naa lo­pet­ta­maan so­ta­toi­met Za­po­rizh­zhjan alueel­la

11.08.2022 23:12 16
Katso video: Satelliittikuvat näyttävät laajat tuhot Venäjän lentotukikohdassa miehitetyllä Krimillä

Katso video: Sa­tel­liit­ti­ku­vat näyt­tä­vät laajat tuhot Venäjän len­to­tu­ki­koh­das­sa mie­hi­te­tyl­lä Kri­mil­lä

11.08.2022 09:03 3
Paikallisviranomaiset: Toistakymmentä siviiliä kuoli Venäjän iskuissa Ukrainan keskiosassa

Pai­kal­lis­vi­ra­no­mai­set: Tois­ta­kym­men­tä si­vii­liä kuoli Venäjän is­kuis­sa Uk­rai­nan kes­ki­osas­sa

10.08.2022 19:27 2
Koulujen alkaessa myös kymmenet ukrainalaislapset suuntaavat reppuineen Oulun kouluihin – 9-vuotias harkovalainen Anastasia Khudyaeva on yksi heistä

Kou­lu­jen al­kaes­sa myös kym­me­net uk­rai­na­lais­lap­set suun­taa­vat rep­pui­neen Oulun kou­lui­hin – 9-vuo­tias har­ko­va­lai­nen Anas­ta­sia Khu­dyae­va on yksi heistä

10.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjä edennyt Itä-Ukrainassa enimmillään kymmenen kilometriä kuukauden aikana

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä edennyt Itä-Uk­rai­nas­sa enim­mil­lään kym­me­nen ki­lo­met­riä kuu­kau­den aikana

09.08.2022 21:16 8
Kuukausi ja vanhemmat
Ukrainalle uudet miljardien ase- ja apupaketit: USA toimittaa HIMARS-raketinheittimiin ja tykistölle lisää ampumatarvikkeita, paketissa myös ilmatorjuntaohjuksia

Uk­rai­nal­le uudet mil­jar­dien ase- ja apu­pa­ke­tit: USA toi­mit­taa HI­MARS-ra­ke­tin­heit­ti­miin ja ty­kis­töl­le lisää am­pu­ma­tar­vik­kei­ta, pa­ke­tis­sa myös il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sia

08.08.2022 22:38 15
Arolla ei voi käydä korpisotaa – Amnestyn selvitys vetää mutkat liian suoriksi
Pääkirjoitus

Arolla ei voi käydä kor­pi­so­taa – Am­nes­tyn sel­vi­tys vetää mutkat liian suo­rik­si

08.08.2022 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vla­di­mir Putin ja fi­lis­tea­lai­set

08.08.2022 07:00 5
Tilaajille
Venäläiset demokratia-aktivistit haluavat Suomen ottavan niskalenkin Venäjän sotapropagandasta – "Venäläisille pitää tehdä selväksi, että hyökkäyssodan tukeminen ei ole Suomessa sallittua"

Ve­nä­läi­set de­mo­kra­tia-ak­ti­vis­tit ha­lua­vat Suomen ottavan nis­ka­len­kin Venäjän so­ta­pro­pa­gan­das­ta – "Ve­nä­läi­sil­le pitää tehdä sel­väk­si, että hyök­käys­so­dan tu­ke­mi­nen ei ole Suo­mes­sa sal­lit­tua"

07.08.2022 18:30 3
Tilaajille
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

07.08.2022 11:25 16
Euroopan suurin ydinvoimala Ukrainassa on vaurioitunut pahasti tulituksessa, kertoo voimalayhtiö – Vakava riski vuodosta

Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la Uk­rai­nas­sa on vau­rioi­tu­nut pahasti tu­li­tuk­ses­sa, kertoo voi­ma­la­yh­tiö – Vakava riski vuo­dos­ta

06.08.2022 16:59 8
Venäjä-tutkija Arkady Moshes ei usko, että lännen talouspakotteet syöksevät Putinin vallasta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan kapinaan: "Ihmiset, jotka odottavat Venäjällä nopeaa muutosta, ovat naiiveja"

Ve­nä­jä-tut­ki­ja Arkady Moshes ei usko, että lännen ta­lous­pa­kot­teet syök­se­vät Putinin val­las­ta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan ka­pi­naan: "Ih­mi­set, jotka odot­ta­vat Ve­nä­jäl­lä nopeaa muu­tos­ta, ovat naii­ve­ja"

06.08.2022 06:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­dys­val­tain ris­ti­ret­ki Venäjän vai­ku­tus­val­lan vä­hen­tä­mi­sek­si

06.08.2022 06:00 8
Tilaajille
Amnesty puolusti raporttiaan, jonka mukaan ukrainalaiset vaarantavat tahallaan siviilejä joukkojensa sijoituksella – Ukrainan presidentiltä voimakasta arvostelua raportille

Amnesty puo­lus­ti ra­port­tiaan, jonka mukaan uk­rai­na­lai­set vaa­ran­ta­vat ta­hal­laan si­vii­le­jä jouk­ko­jen­sa si­joi­tuk­sel­la – Uk­rai­nan pre­si­den­til­tä voi­ma­kas­ta ar­vos­te­lua ra­por­til­le

05.08.2022 20:26 37
Amnestyn mukaan Ukrainan taistelutaktiikat vaarantavat siviilien turvallisuutta – kahdeksan kuoli Venäjän iskussa bussipysäkille torstaina

Am­nes­tyn mukaan Uk­rai­nan tais­te­lu­tak­tii­kat vaa­ran­ta­vat si­vii­lien tur­val­li­suut­ta – kah­dek­san kuoli Venäjän iskussa bus­si­py­sä­kil­le tors­tai­na

04.08.2022 18:05 45