Ukrainan sota
Kuukausi
USA sanoo Venäjän valmistelevan valehyökkäystä saadakseen tekosyyn hyökätä Ukrainaan – Venäjä kiistää ja sanoo väitteitä perättömiksi

USA sanoo Venäjän val­mis­te­le­van va­le­hyök­käys­tä saa­dak­seen te­ko­syyn hyökätä Uk­rai­naan – Venäjä kiistää ja sanoo väit­tei­tä pe­rät­tö­mik­si

14.01.2022 23:36 50
Ukrainaa ei miehitetä tuosta vaan – Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvotteluista on riisuttava iso kuorrutus Putinin draamaa ja hybridivaikuttamista

Uk­rai­naa ei mie­hi­te­tä tuosta vaan – Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän neu­vot­te­luis­ta on rii­sut­ta­va iso kuor­ru­tus Putinin draamaa ja hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta

10.01.2022 18:30 27
Tilaajille
Venäläisjoukkojen lisäksi korona haittaa sovun hieromista Ukrainassa – Rauhanvälittäjä Mikko Kinnunen kertoo työstään kriisidiplomatian etulinjassa

Ve­nä­läis­jouk­ko­jen lisäksi korona haittaa sovun hie­ro­mis­ta Uk­rai­nas­sa – Rau­han­vä­lit­tä­jä Mikko Kin­nu­nen kertoo työs­tään krii­si­dip­lo­ma­tian etu­lin­jas­sa

07.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Putin esittää perättömiä väitteitä Venäjän turvallisuudesta ja Ukrainasta – Professori arvioi, mistä on kyse "naurettavien" syytöspuheiden takana

Putin esittää pe­rät­tö­miä väit­tei­tä Venäjän tur­val­li­suu­des­ta ja Uk­rai­nas­ta – Pro­fes­so­ri arvioi, mistä on kyse "nau­ret­ta­vien" syy­tös­pu­hei­den takana

28.12.2021 06:30 23
Tilaajille
Interfax: Venäjä vetänyt Ukrainan rajalta takaisin yli 10 000 sotilasta

In­ter­fax: Venäjä vetänyt Uk­rai­nan rajalta ta­kai­sin yli 10 000 so­ti­las­ta

25.12.2021 21:59 27
Venäjän mukaan sen konsulaattiin Ukrainassa on tehty polttopulloisku, suurlähetystö lähetti protestikirjeen Ukrainalle

Venäjän mukaan sen kon­su­laat­tiin Uk­rai­nas­sa on tehty polt­to­pul­lois­ku, suur­lä­he­tys­tö lähetti pro­tes­ti­kir­jeen Uk­rai­nal­le

24.12.2021 21:43 48
Vanhemmat
Näkökulma: Presidentti Niinistöllä painavien puhelujen viikko – Ukraina-jännitteiden laukaiseminen myös Suomen etu, mutta välittäjäksi ei kannata suostua

Nä­kö­kul­ma: Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä pai­na­vien pu­he­lu­jen viikko – Uk­rai­na-jän­nit­tei­den lau­kai­se­mi­nen myös Suomen etu, mutta vä­lit­tä­jäk­si ei kannata suostua

17.12.2021 20:00 2
Tilaajille
G7-mailta voimakas varoitus: "Venäjälle aiheutuu valtavia seurauksia, jos se hyökkää Ukrainaan"

G7-mail­ta voi­ma­kas va­roi­tus: "Ve­nä­jäl­le ai­heu­tuu val­ta­via seu­rauk­sia, jos se hyökkää Uk­rai­naan"

12.12.2021 20:30 40
Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

Nii­nis­tö esitti Pu­ti­nil­le vakavan huo­len­sa ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä Venäjän ja Uk­rai­nan rajalla

13.04.2021 20:32 9
Analyysi: Putin tekee sen taas – epätietoisuuden ja harhautusten keskeltä paljastuu lopulta Ukrainan-sodan uusin tavoite

Ana­lyy­si: Putin tekee sen taas – epä­tie­toi­suu­den ja har­hau­tus­ten kes­kel­tä pal­jas­tuu lopulta Uk­rai­nan-so­dan uusin tavoite

13.04.2021 18:30 3
Tilaajille
Venäjä uhittelee Ukrainaa kasaamalla hyökkäysjoukkoja rajan pintaan – Näin asiantuntijat arvioivat Putinin tavoitteita

Venäjä uhit­te­lee Uk­rai­naa ka­saa­mal­la hyök­käys­jouk­ko­ja rajan pintaan – Näin asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat Putinin ta­voit­tei­ta

13.04.2021 18:30
Tilaajille
Joe Biden on Ukrainan ystävä ja tuntee maan
Kolumni

Joe Biden on Uk­rai­nan ystävä ja tuntee maan

04.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Ukraina: Venäjän tukemat kapinalliset rikkoneet tulitaukoa heti sen alettua

Uk­rai­na: Venäjän tukemat ka­pi­nal­li­set rik­ko­neet tu­li­tau­koa heti sen alettua

27.07.2020 20:50 6
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähtää jo jatkokaudelle - värikkäästä politiikastaan tunnetun maan hallitsija ei ole ryvettynyt vaikka skandaaleja on riittänyt

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34
Venäjälle harkitaan lisäpakotteita Asovanmeren selkkauksen takia – asia nousee esille EU-huippukokouksessa loppuviikolla

Ve­nä­jäl­le har­ki­taan li­sä­pa­kot­tei­ta Aso­van­me­ren selk­kauk­sen takia – asia nousee esille EU-huip­pu­ko­kouk­ses­sa lop­pu­vii­kol­la

11.12.2018 17:20 8
Analyysi: Kertshinsalmen kriisiä edelsi kaksi konfliktia – Venäjä jäädytti varallisuutta ja Ukrainan ortodoksit irtaantuivat Moskovan vallan alta

Ana­lyy­si: Ker­tshin­sal­men kriisiä edelsi kaksi konf­lik­tia – Venäjä jää­dyt­ti va­ral­li­suut­ta ja Uk­rai­nan or­to­dok­sit ir­taan­tui­vat Mos­ko­van vallan alta

30.11.2018 17:53 5
Putin avasi suunsa Ukrainan ja Venäjän tilanteesta –  syytti presidentti Poroshenkoa konfliktin suunnittelusta

Putin avasi suunsa Uk­rai­nan ja Venäjän ti­lan­tees­ta – syytti pre­si­dent­ti Po­ros­hen­koa konf­lik­tin suun­nit­te­lus­ta

28.11.2018 15:10 55
Putin odottaa tapaavansa Trumpin viikon lopulla, Trump empii G20-kokouksen yhteyteen kaavaillun tapaamisen toteutumista

Putin odottaa ta­paa­van­sa Trumpin viikon lo­pul­la, Trump empii G20-ko­kouk­sen yh­tey­teen kaa­vail­lun ta­paa­mi­sen to­teu­tu­mis­ta

28.11.2018 14:06 5
Ukrainan konflikti: Venäjä ilmoitti siirtävänsä uusia pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksia Krimin niemimaalle

Uk­rai­nan konf­lik­ti: Venäjä il­moit­ti siir­tä­vän­sä uusia pitkän kan­ta­man il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sia Krimin nie­mi­maal­le

28.11.2018 13:09 28
Venäjä marssitti Ukrainan merimiehiä televisioon tunnustamaan "provokaation", miehistölle alettiin jakaa vankeustuomiota

Venäjä mars­sit­ti Uk­rai­nan me­ri­mie­hiä te­le­vi­sioon tun­nus­ta­maan "p­ro­vo­kaa­tion", mie­his­töl­le alet­tiin jakaa van­keus­tuo­mio­ta

27.11.2018 20:47 46