Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Ukrainan sota
Viimeisin 4 tuntia
Tällainen Mariupol oli ennen kuin ukrainalaiskaupunki muuttui hautausmaaksi – Vaalitarkkailija muistaa: "Siellä oli katusoittoa, leivoksia ja toritapahtumia"

Täl­lai­nen Ma­riu­pol oli ennen kuin uk­rai­na­lais­kau­pun­ki muuttui hau­taus­maak­si – Vaa­li­tark­kai­li­ja muis­taa: "Siellä oli ka­tu­soit­toa, lei­vok­sia ja to­ri­ta­pah­tu­mia"

08:00 1
Tilaajille
Viikko
Venäjä on iskenyt Ukrainan sähköntuotantoon yli tuhannella ohjuksella ja ammuksella, sanoo sähköyhtiön edustaja

Venäjä on iskenyt Uk­rai­nan säh­kön­tuo­tan­toon yli tu­han­nel­la oh­juk­sel­la ja am­muk­sel­la, sanoo säh­kö­yh­tiön edus­ta­ja

08.12.2022 14:19 18
Putin: 150 000 syksyllä mobilisoitua venäläissotilasta lähetetty Ukrainaan

Putin: 150 000 syk­syl­lä mo­bi­li­soi­tua ve­nä­läis­so­ti­las­ta lä­he­tet­ty Uk­rai­naan

07.12.2022 20:03 30
Unkari jumitti Ukrainan 18 miljardin apupaketin – Saarikko luonnehtii lopputulosta kiusalliseksi

Unkari jumitti Uk­rai­nan 18 mil­jar­din apu­pa­ke­tin – Saa­rik­ko luon­neh­tii lop­pu­tu­los­ta kiu­sal­li­sek­si

06.12.2022 17:32 43
Ukrainan presidentti kävi tapaamassa sotilaita Donetskissa, missä on käyty raskaita taisteluita viikkokausia – Ukrainassa yritettiin palauttaa sähköjä Venäjän ohjusiskujen jäljiltä

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti kävi ta­paa­mas­sa so­ti­lai­ta Do­nets­kis­sa, missä on käyty ras­kai­ta tais­te­lui­ta viik­ko­kau­sia – Uk­rai­nas­sa yri­tet­tiin pa­laut­taa sähköjä Venäjän oh­jus­is­ku­jen jäl­jil­tä

06.12.2022 16:01 3
Ukrainalaisäidit kertovat, kuinka pakenivat lapsineen pommisuojista turvaan Ouluun: "Minulla oli vain reppu selässäni, kun lopulta onnistuimme pääsemään pois"

Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat lap­si­neen pom­mi­suo­jis­ta turvaan Ouluun: "Mi­nul­la oli vain reppu se­läs­sä­ni, kun lopulta on­nis­tuim­me pää­se­mään pois"

06.12.2022 08:00 12
Tilaajille
Ukrainassa useissa kaupungeissa sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen jäljiltä

Uk­rai­nas­sa useissa kau­pun­geis­sa sähkö- ja ve­si­kat­ko­ja Venäjän iskujen jäl­jil­tä

05.12.2022 18:48
Venäläisessä lentotukikohdassa räjähti, syynä ehkä Ukrainan lennokki-isku – Venäjä moukaroinut Ukrainaa maanantaina

Ve­nä­läi­ses­sä len­to­tu­ki­koh­das­sa rä­jäh­ti, syynä ehkä Uk­rai­nan len­nok­ki-is­ku – Venäjä mou­ka­roi­nut Uk­rai­naa maa­nan­tai­na

05.12.2022 16:13 7
Venäjän ilmavoimat ei kykene laajoihin hyökkäyksiin Ukrainassa, sanoo Britannian puolustusministeriö

Venäjän il­ma­voi­mat ei kykene laa­joi­hin hyök­käyk­siin Uk­rai­nas­sa, sanoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

05.12.2022 10:21 11
Taistelut Ukrainassa hidastunevat talvella, arvioi Yhdysvaltojen tiedustelu – Venäjän iskut sähköinfrastruktuuriin ovat kuitenkin jatkuneet

Tais­te­lut Uk­rai­nas­sa hi­das­tu­ne­vat tal­vel­la, arvioi Yh­dys­val­to­jen tie­dus­te­lu – Venäjän iskut säh­kö­inf­ra­struk­tuu­riin ovat kui­ten­kin jat­ku­neet

04.12.2022 15:24 13
Näkökulma: Putin voi tavoitella Ukrainaan Tshetshenian Hasavjurtin kaltaista "rauhaa" – neuvottelujen takana Venäjä valmistautui uuteen, vielä raaempaan sotaan

Nä­kö­kul­ma: Putin voi ta­voi­tel­la Uk­rai­naan Tshe­tshe­nian Ha­sav­jur­tin kal­tais­ta "rau­haa" – neu­vot­te­lu­jen takana Venäjä val­mis­tau­tui uuteen, vielä raaem­paan sotaan

04.12.2022 14:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

YK:n teh­tä­vät – rauha ja tur­val­li­suus tär­kein­tä

04.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Analyysi: Tarkkaile näitä 12 polttopistettä Ukrainan sodassa: Venäjän iskuista siviilikohteisiin aiheutuu katastrofin vaara – Joulukuu tuskin tuo taistelutaukoa

Ana­lyy­si: Tark­kai­le näitä 12 polt­to­pis­tet­tä Uk­rai­nan so­das­sa: Venäjän is­kuis­ta si­vii­li­koh­tei­siin ai­heu­tuu ka­tast­ro­fin vaara – Jou­lu­kuu tuskin tuo tais­te­lu­tau­koa

03.12.2022 18:30 6
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Venäjä jatkoi lännen parjaamista ja perättömien väitteiden levittämistä Ukrainan sodasta

Venäjä jatkoi lännen par­jaa­mis­ta ja pe­rät­tö­mien väit­tei­den le­vit­tä­mis­tä Uk­rai­nan sodasta

02.12.2022 20:31 38
Venäjän joukkojen jatkuva pula ammuksista rajoittaa mahdollisuuksia hyökätä Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Venäjän jouk­ko­jen jatkuva pula am­muk­sis­ta ra­joit­taa mah­dol­li­suuk­sia hyökätä Uk­rai­nas­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

02.12.2022 11:46 18
Fingrid toimittaa Ukrainalle varaosia, jotta maa saa korjattua Venäjän tuhoamaa sähköverkkoa

Fingrid toi­mit­taa Uk­rai­nal­le va­rao­sia, jotta maa saa kor­jat­tua Venäjän tu­hoa­maa säh­kö­verk­koa

02.12.2022 09:34 2
Naton Stoltenberg: Jäsenmaat arvioivat Ukrainan tarvitsevan jatkuvaa sotilaallista tukea – varsinkin maan ilmapuolustusta tuettava

Naton Stol­ten­berg: Jä­sen­maat ar­vioi­vat Uk­rai­nan tar­vit­se­van jat­ku­vaa so­ti­laal­lis­ta tukea – var­sin­kin maan il­ma­puo­lus­tus­ta tuet­ta­va

30.11.2022 15:34 64
Ukraina pyysi länsimaita nopeuttamaan aseiden ja sähköverkon korjaamiseen tarvittavien osien toimittamista

Ukraina pyysi län­si­mai­ta no­peut­ta­maan aseiden ja säh­kö­ver­kon kor­jaa­mi­seen tar­vit­ta­vien osien toi­mit­ta­mis­ta

30.11.2022 09:51 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­po­li­tiik­kaa on vaikea ym­mär­tää

30.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Ukraina: Venäjä aloittamassa uutta liikekannallepanoa joulukuun alkupuolella – myös ISW arvioi Venäjän valmistelevan peiteltyä liikekannallepanoa

Uk­rai­na: Venäjä aloit­ta­mas­sa uutta lii­ke­kan­nal­le­pa­noa jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la – myös ISW arvioi Venäjän val­mis­te­le­van pei­tel­tyä lii­ke­kan­nal­le­pa­noa

28.11.2022 10:25 20