Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ukrainan sota
Viimeisin 12 tuntia
23-vuotias Tero kyllästyi huoltajuusriitaan ja lähti Ukrainan sotaan – "Jos käy huonosti, niin sitten se on niin tarkoitettu"

23-vuo­tias Tero kyl­läs­tyi huol­ta­juus­rii­taan ja lähti Uk­rai­nan sotaan – "Jos käy huo­nos­ti, niin sitten se on niin tar­koi­tet­tu"

06:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Suomi käännyttää Putinia julkisesti uhmanneen paikallispoliitikon – Turvapaikkaa hakenut Nina Beljaeva pelkää joutuvansa takaisin Venäjälle

Suomi kään­nyt­tää Putinia jul­ki­ses­ti uh­man­neen pai­kal­lis­po­lii­ti­kon – Tur­va­paik­kaa hakenut Nina Bel­jae­va pelkää jou­tu­van­sa ta­kai­sin Ve­nä­jäl­le

24.02.2024 16:00 1
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivä: Niinistön mukaan Ukraina ansaitsee kestävän rauhan – Ursula Von der Leyen kiitti Ukrainaa

Venäjän hyök­käys­so­dan vuo­si­päi­vä: Nii­nis­tön mukaan Ukraina an­sait­see kes­tä­vän rauhan – Ursula Von der Leyen kiitti Uk­rai­naa

24.02.2024 08:57 21
Ouluun pakolaisena tullut Iryna Demchuk pelkää, että kotimaasta loppuvat miehet – Hän tunsi syyllisyyttä, koska oli lomalla Venäjän hyökätessä

Ouluun pa­ko­lai­se­na tullut Iryna Demchuk pelkää, että ko­ti­maas­ta lop­pu­vat miehet – Hän tunsi syyl­li­syyt­tä, koska oli lomalla Venäjän hyö­kä­tes­sä

24.02.2024 06:00 6
Ukraina vetäytyy Avdijivkan kaupungista pitkän taistelun jälkeen – tavoitteena säästää  ukrainalaissotilaiden henkiä, sanoo kenraali

Ukraina ve­täy­tyy Av­di­jiv­kan kau­pun­gis­ta pitkän tais­te­lun jälkeen – ta­voit­tee­na säästää uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den henkiä, sanoo ken­raa­li

17.02.2024 09:12 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lännen tuki ra­koi­lee – Venäjä imaisee Uk­rai­nal­le ti­poit­tain an­net­ta­van aseavun ki­taan­sa

16.02.2024 17:00 1
Voivatko Nato ja Venäjä ajautua yhteenottoon? – Länsimaissa esitellään nyt uhkaavia skenaarioita

Voi­vat­ko Nato ja Venäjä ajautua yh­tee­not­toon? – Län­si­mais­sa esi­tel­lään nyt uh­kaa­via ske­naa­rioi­ta

12.02.2024 09:30 17
Tilaajille
Venäjällä ei ole kiinnostusta hyökätä esimerkiksi Puolaan tai Latviaan, sanoo Putin kiistellyssä haastattelussa – "Se ei tule kysymykseenkään"

Ve­nä­jäl­lä ei ole kiin­nos­tus­ta hyökätä esi­mer­kik­si Puolaan tai Lat­viaan, sanoo Putin kiis­tel­lys­sä haas­tat­te­lus­sa – "Se ei tule ky­sy­myk­seen­kään"

09.02.2024 06:25 24
Oululainen kolmen tyttären äiti Kaisa Rundelin korjaa maailman pahuutta rakkaudella – Avuksi hän kokosi suomalais–ukrainalaisen työryhmän

Ou­lu­lai­nen kolmen tyt­tä­ren äiti Kaisa Run­de­lin korjaa maail­man pa­huut­ta rak­kau­del­la – Avuksi hän kokosi suo­ma­lais–uk­rai­na­lai­sen työ­ryh­män

07.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Heinäpään laskiaistempauksessa kerätään lämmintä vaatetta ukrainalaislapsille – tavoitteena jälleen 400 banaanilaatikollista

Hei­nä­pään las­kiais­tem­pauk­ses­sa ke­rä­tään läm­min­tä vaa­tet­ta uk­rai­na­lais­lap­sil­le – ta­voit­tee­na jälleen 400 ba­naa­ni­laa­ti­kol­lis­ta

03.02.2024 17:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lännen osal­li­suus Uk­rai­nan sodan syt­ty­mi­ses­sä

03.02.2024 05:00 29
EU-johtajat pääsivät sopuun Ukrainan 50 miljardin apupaketista – Unkarin Orban taipui lähes välittömästi

EU-joh­ta­jat pää­si­vät sopuun Uk­rai­nan 50 mil­jar­din apu­pa­ke­tis­ta – Unkarin Orban taipui lähes vä­lit­tö­mäs­ti

01.02.2024 14:11 14
Vanhemmat
Venäläisen sotilaskoneen putoaminen Belgorodissa yhä hämärän peitossa – Ukraina vaatii kansainvälistä tutkintaa

Ve­nä­läi­sen so­ti­las­ko­neen pu­toa­mi­nen Bel­go­ro­dis­sa yhä hämärän pei­tos­sa – Ukraina vaatii kan­sain­vä­lis­tä tut­kin­taa

25.01.2024 21:24 15
Ukrainan puolustusministeri varoitti maan kärsivän ammuspulasta – "Todellinen ja kiireellinen ongelma"

Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri va­roit­ti maan kär­si­vän am­mus­pu­las­ta – "To­del­li­nen ja kii­reel­li­nen on­gel­ma"

18.01.2024 20:57 18
Moni Venäjältä lähtenyt on sanonut maalle lopulliset hyvästit – Tutkija: Jaettu trauma yhdistää emigrantteja uusissa kotimaissa

Moni Ve­nä­jäl­tä läh­te­nyt on sanonut maalle lo­pul­li­set hy­väs­tit – Tut­ki­ja: Jaettu trauma yh­dis­tää emig­rant­te­ja uusissa ko­ti­mais­sa

06.01.2024 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi on tur­val­li­ses­ti pe­ril­lä, län­nes­sä

05.01.2024 06:00 11
Ukrainalaislehti: Venäjän eilinen pommitus Ukrainaan maksoi yli miljardi euroa, lähes 40 kuoli

Uk­rai­na­lais­leh­ti: Venäjän eilinen pom­mi­tus Uk­rai­naan maksoi yli mil­jar­di euroa, lähes 40 kuoli

30.12.2023 15:27 15
Onko tässä Venäjän tuhoamissodan kaava? Venäläisissä sotaopin julkaisuissa on kuvattu kahdeksan askelta hybridihyökkäyksistä kohdemaan täyteen miehittämiseen

Onko tässä Venäjän tu­hoa­mis­so­dan kaava? Ve­nä­läi­sis­sä so­ta­opin jul­kai­suis­sa on kuvattu kah­dek­san askelta hyb­ri­di­hyök­käyk­sis­tä koh­de­maan täyteen mie­hit­tä­mi­seen

30.12.2023 12:00 10
Tilaajille
Venäjä iski yöllä eri puolille Ukrainaa, useita kuollut ja haavoittunut

Venäjä iski yöllä eri puo­lil­le Uk­rai­naa, useita kuollut ja haa­voit­tu­nut

29.12.2023 12:53 8
Näkökulma: Ukrainan tukemisessa USA ja EU siirsivät joulun alkuvuoteen, mutta eri syistä – "Venäjä on tässä sodassa pikajuoksija, jonka Eurooppa maratoonarina ohittaa"

Nä­kö­kul­ma: Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa USA ja EU siir­si­vät joulun al­ku­vuo­teen, mutta eri syistä – "Venäjä on tässä sodassa pi­ka­juok­si­ja, jonka Eu­roop­pa ma­ra­too­na­ri­na ohit­taa"

24.12.2023 06:00 11
Tilaajille