Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kaupunginhallitus
Viimeisin 12 tuntia
Kaupunginhallituksen lausunto hallinto-oikeudelle: Heinäpään jalkapallostadionista tehdyt valitukset tulisi hylätä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lau­sun­to hal­lin­to-oi­keu­del­le: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta tehdyt va­li­tuk­set tulisi hylätä

19:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Rakennuskustannusten nousu paisuttaa hirmuisesti Oulun kaupungintalon peruskorjauksen hintaa – lisää rahaa tarvitaan liki yhdeksän miljoonaa euroa

Ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nousu pai­sut­taa hir­mui­ses­ti Oulun kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­sen hintaa – lisää rahaa tar­vi­taan liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

04.09.2023 21:22 164
Tilaajille
Oulu-laivalle haetaan 30 000 euron verran toimintatukea, mutta kaupunginhallitus on myöntämässä kolmasosan siitä

Ou­lu-lai­val­le haetaan 30 000 euron verran toi­min­ta­tu­kea, mutta kau­pun­gin­hal­li­tus on myön­tä­mäs­sä kol­mas­osan siitä

28.08.2023 07:00 18
Tilaajille
Oulun seudun matkailu halutaan maailmankartalle, ja sille aiotaan antaa lisää potkua

Oulun seudun mat­kai­lu ha­lu­taan maail­man­kar­tal­le, ja sille aiotaan antaa lisää potkua

14.08.2023 17:57 58
Tilaajille
Kokoomukseen loikanneille Susanna Kisnerille ja Jamal Awadille erot keskustan ja vihreiden luottamustoimista

Ko­koo­muk­seen loi­kan­neil­le Susanna Kis­ne­ril­le ja Jamal Awa­dil­le erot kes­kus­tan ja vih­rei­den luot­ta­mus­toi­mis­ta

14.08.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päässee käsittelemään syksyllä jopa satojen miljoonien eurojen investointeja – edes kaupunginjohtaja Seppo Määttä ei vielä tiedä, millainen ohjelma on luvassa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päässee kä­sit­te­le­mään syk­syl­lä jopa satojen mil­joo­nien eurojen in­ves­toin­te­ja – edes kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä ei vielä tiedä, mil­lai­nen ohjelma on luvassa

07.08.2023 06:00 60
Tilaajille
Työoikeuden professori kritisoi Oulun kaupunginjohtajan antamia suullisia huomautuksia – "Olisi pitänyt ilmoittaa kaupunginhallitukselle"

Työ­oi­keu­den pro­fes­so­ri kri­ti­soi Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan antamia suul­li­sia huo­mau­tuk­sia – "O­li­si pitänyt il­moit­taa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le"

09.07.2023 07:00 105
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vehkaperä ei kommentoi kaupungin johdosta tehtyjä tutkintapyyntöjä – aikoo selvittää, tulisiko toimielimien ottaa asia käsittelyyn

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Veh­ka­pe­rä ei kom­men­toi kau­pun­gin joh­dos­ta tehtyjä tut­kin­ta­pyyn­tö­jä – aikoo sel­vit­tää, tu­li­si­ko toi­mi­eli­mien ottaa asia kä­sit­te­lyyn

04.07.2023 19:58 20
Tilaajille
Ruuhkavuosina Matti Pikkarainen teki väitöskirjaa yöllä, kun muu perhe nukkui – Vaikka elämässä oli matkoja ja huvipuistoja, nyt hän muistaa parhaina hetket lasten kanssa omalla takapihalla

Ruuh­ka­vuo­si­na Matti Pik­ka­rai­nen teki väi­tös­kir­jaa yöllä, kun muu perhe nukkui – Vaikka elä­mäs­sä oli matkoja ja hu­vi­puis­to­ja, nyt hän muistaa par­hai­na hetket lasten kanssa omalla ta­ka­pi­hal­la

02.07.2023 06:00 15
Tilaajille
Oulu löysi viitisentoista yritystä, jotka ovat kiinnostuneita uuden areenan toteuttamisesta – Kaupungin 50 miljoonan euron sijoitus sysää neuvottelut liikkeelle

Oulu löysi vii­ti­sen­tois­ta yri­tys­tä, jotka ovat kiin­nos­tu­nei­ta uuden areenan to­teut­ta­mi­ses­ta – Kau­pun­gin 50 mil­joo­nan euron si­joi­tus sysää neu­vot­te­lut liik­keel­le

13.06.2023 06:00 174
Tilaajille
Oulu ei kehity odottelemalla, ja siksi uusi edistysaskel areenahankkeessa on tervetullut
Kolumni

Oulu ei kehity odot­te­le­mal­la, ja siksi uusi edis­tys­as­kel aree­na­hank­kees­sa on ter­ve­tul­lut

10.06.2023 06:05 45
Tilaajille
Oulun kaupunki satsaamassa 50 miljoonaa euroa suunniteltuun Raksilan areenaan

Oulun kau­pun­ki sat­saa­mas­sa 50 mil­joo­naa euroa suun­ni­tel­tuun Rak­si­lan aree­naan

08.06.2023 16:05 178
Tilaajille
Oulun kaupungin verotulot vähenevät, mutta velkaantuminen ja investoinnit kasvavat tulevina vuosina

Oulun kau­pun­gin ve­ro­tu­lot vä­he­ne­vät, mutta vel­kaan­tu­mi­nen ja in­ves­toin­nit kas­va­vat tu­le­vi­na vuosina

29.05.2023 19:30 33
Tilaajille
Mihin kummaan Oulun kaupunki tarvitsee hankejohtajan – taasko palkataan lisää uusia johtajia hallintoon?

Mihin kummaan Oulun kau­pun­ki tar­vit­see han­ke­joh­ta­jan – taasko pal­ka­taan lisää uusia joh­ta­jia hal­lin­toon?

25.05.2023 06:00 105
Tilaajille
Oulun kaupungin sivistyslautakunta esittää seitsemää kyläkoulua lakkautettavaksi – Pikkaralan koulun kohtalo vielä auki

Oulun kau­pun­gin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esittää seit­se­mää ky­lä­kou­lua lak­kau­tet­ta­vak­si – ­Pik­ka­ra­lan koulun kohtalo vielä auki

16.05.2023 21:58 66
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi valittiin sittenkin vaihtoehto kaksi – osa kaupunginhallituksen jäsenistä jätti eriävän mielipiteen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si va­lit­tiin sit­ten­kin vaih­to­eh­to kaksi – osa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä jätti eriävän mie­li­pi­teen

16.05.2023 06:14 50
Tilaajille
Esitys: Kaupunginhallitus hakee sittenkin miljoonasäästöjä bussilinjoista – Lautakunta päätyi kompromissiin, jossa joukkoliikennettä olisi parannettu jonkin verran

Esitys: Kau­pun­gin­hal­li­tus hakee sit­ten­kin mil­joo­na­sääs­tö­jä bus­si­lin­jois­ta – Lau­ta­kun­ta päätyi komp­ro­mis­siin, jossa jouk­ko­lii­ken­net­tä olisi pa­ran­net­tu jonkin verran

15.05.2023 05:00 106
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kysyimme Oulun kaupunginhallituksen mielipidettä koulujen lakkauttamiseen – Vastaukset olivat ympäripyöreitä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ky­syim­me Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mie­li­pi­det­tä kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­seen – Vas­tauk­set olivat ym­pä­ri­pyö­rei­tä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

04.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Ainolan myyminen on johtamassa ikävään valituskierteeseen, eikä se mairittele tulevaa kulttuuripääkaupunkia
Kolumni

Ainolan myy­mi­nen on joh­ta­mas­sa ikävään va­li­tus­kier­tee­seen, eikä se mai­rit­te­le tulevaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia

03.05.2023 06:00 57
Tilaajille
Sanginjoen Loppulan loppukunnostukseen 40 000 euroa lisää rahaa Oulun kaupungilta

San­gin­joen Lop­pu­lan lop­pu­kun­nos­tuk­seen 40 000 euroa lisää rahaa Oulun kau­pun­gil­ta

02.05.2023 20:21 19
Tilaajille