Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun kaupunginhallitus
Oulun kaupungilta tulossa huikean ylijäämäinen tilinpäätös viime vuodelta – parannusta edelliseen vuoteen on peräti 136 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­gil­ta tulossa huikean yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös viime vuo­del­ta – pa­ran­nus­ta edel­li­seen vuoteen on peräti 136 mil­joo­naa euroa

20.03.2023 05:00 107
Tilaajille
Oulussa esiintyy ilmapiiriä, jonka mukaan Oulun Energia voisi irtautua sähkönmyyntiyhtiö Oomista sähkön nousseen hinnan takia – yhtiön hallinnon mukaan näin ei olla tekemässä

Oulussa esiin­tyy il­ma­pii­riä, jonka mukaan Oulun Energia voisi ir­tau­tua säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oomista sähkön nous­seen hinnan takia – yhtiön hal­lin­non mukaan näin ei olla te­ke­mäs­sä

06.03.2023 05:00 101
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus tekee matkan Luulajaan kuukauden päästä

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus tekee matkan Luu­la­jaan kuu­kau­den päästä

29.01.2023 20:41 12
Tilaajille
OuluZone ottamassa ison kehitysloikan – yrityksille ja harrastustoiminnalle suunnitteilla kauan kaivattuja toimitiloja

Ou­lu­Zo­ne ot­ta­mas­sa ison ke­hi­tys­loi­kan – yri­tyk­sil­le ja har­ras­tus­toi­min­nal­le suun­nit­teil­la kauan kai­vat­tu­ja toi­mi­ti­lo­ja

24.01.2023 07:00 8
Tilaajille
Sota Ukrainassa nosti Linnanmaan uimahallin kustannuksia – lisämäärärahaa tarvitaan peräti kolme miljoonaa

Sota Uk­rai­nas­sa nosti Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin kus­tan­nuk­sia – li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan peräti kolme mil­joo­naa

23.01.2023 19:31 70
Tilaajille
Oulussa jälleen iso tv-tuotanto – useita muitakin projekteja varmistunut

Oulussa jälleen iso tv-tuo­tan­to – useita mui­ta­kin pro­jek­te­ja var­mis­tu­nut

16.01.2023 06:00 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: "Radio-ohjelmia ei voi enää kuunnella, jos radiomainonta sallitaan"

Vanha Kaleva: "Ra­dio-oh­jel­mia ei voi enää kuun­nel­la, jos ra­dio­mai­non­ta sal­li­taan"

12.01.2023 10:00
Tilaajille
Oulun Energian tulevat uudet toimititilat tehdään täsmälleen vanhaan paikkaan Myllytulliin puretun tilalle

Oulun Ener­gian tulevat uudet toi­mi­ti­ti­lat tehdään täs­mäl­leen vanhaan paik­kaan Myl­ly­tul­liin puretun tilalle

04.01.2023 14:31 26
Tilaajille
Vieraille tarjoillaan alkoholia kohtuudella ja mieluiten ruoan kanssa – Tällaisia ovat Oulun päivitetyt ohjeet vieraanvaraisuudesta

Vie­rail­le tar­joil­laan al­ko­ho­lia koh­tuu­del­la ja mie­lui­ten ruoan kanssa – Täl­lai­sia ovat Oulun päi­vi­te­tyt ohjeet vie­raan­va­rai­suu­des­ta

19.12.2022 20:59 24
Tilaajille

Pirjo Nikula va­lit­tiin Oulun hy­vin­voin­nis­ta, ko­tou­tu­mi­ses­ta ja osal­li­suu­des­ta vas­taa­vak­si joh­ta­jak­si

19.12.2022 20:49 1
Tilaajille
Oulun kaupungille valitaan maanantaina kaupunginjohtaja, se on varmaa, sanoo valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen

Oulun kau­pun­gil­le va­li­taan maa­nan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­ja, se on varmaa, sanoo val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen

12.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus päätti: Oulun kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan 12. joulukuuta

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan 12. jou­lu­kuu­ta

29.11.2022 18:14 45
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto myönsi eron Matti Matinheikille luottamustehtävistä ja valitsi tilalle uusia

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to myönsi eron Matti Ma­tin­hei­kil­le luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ja valitsi tilalle uusia

29.11.2022 11:15 25
Tilaajille
Oulun valtuustoryhmät tenttaavat Laajalaa ja Määttää maanantaina – kaupunginhallitus tekee tiistaina esityksen kaupunginjohtajan valinnasta valtuustolle

Oulun val­tuus­to­ryh­mät tent­taa­vat Laa­ja­laa ja Määttää maa­nan­tai­na – kau­pun­gin­hal­li­tus tekee tiis­tai­na esi­tyk­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­ta val­tuus­tol­le

28.11.2022 06:00 19
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun kaupunginjohtajakisasta onkin tulossa tiukka kamppailu kahden kovan ehdokkaan välillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­ta onkin tulossa tiukka kamp­pai­lu kahden kovan eh­dok­kaan välillä

15.11.2022 18:00 94
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus päättää maanantaina kaupunginjohtajahaun etenemisen suuntaviivoista

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päättää maa­nan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun ete­ne­mi­sen suun­ta­vii­vois­ta

14.11.2022 06:00 28
Tilaajille
Lue Kalevan henkilökuva Seppo Määtästä: "Tällä kaverilla on taatusti puhtaat jauhot pussissa", sanoo pitkäaikainen ystävä

Lue Kalevan hen­ki­lö­ku­va Seppo Mää­täs­tä: "Tällä ka­ve­ril­la on taa­tus­ti puhtaat jauhot pus­sis­sa", sanoo pit­kä­ai­kai­nen ystävä

13.11.2022 06:00 119
Tilaajille
Lue Kalevan henkilökuva Päivi Laajalasta: Hänen sanotaan olevan su­pe­rah­ke­ra ­– voi laittaa työ­säh­kö­pos­tin vaikka kes­kel­lä yötä, jos niin tar­vi­taan

Lue Kalevan hen­ki­lö­ku­va Päivi Laa­ja­las­ta: Hänen sa­no­taan olevan su­per­ah­ke­ra – voi laittaa työ­säh­kö­pos­tin vaikka kes­kel­lä yötä, jos niin tar­vi­taan

12.11.2022 06:00 68
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajavalinta etenee perjantaina kolmen ehdokkaan haastatteluilla – Oulun kaupungin tulevaisuuden kehittämistavoitteista tullaan ainakin kysymään

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­ta etenee per­jan­tai­na kolmen eh­dok­kaan haas­tat­te­luil­la – Oulun kau­pun­gin tu­le­vai­suu­den ke­hit­tä­mis­ta­voit­teis­ta tullaan ainakin ky­sy­mään

09.11.2022 18:30 38
Tilaajille