Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

mopot
Lapin poliisi varoittaa vaarallisista jopomopoista – vanhoihin polkupyöriin ei saa lain mukaan kiinnittää polttomoottoria

Lapin poliisi va­roit­taa vaa­ral­li­sis­ta jo­po­mo­pois­ta – van­hoi­hin pol­ku­pyö­riin ei saa lain mukaan kiin­nit­tää polt­to­moot­to­ria

12.09.2023 19:36 8
Tilaajille
Kempeleläisellä Jarkko Hyvärisellä, 40, on ollut 120 autoa, muttei yhtään mersua – Viikonlopun näyttelyyn hän tuunasi poikansa kanssa Golfin ja Transporterin

Kem­pe­le­läi­sel­lä Jarkko Hy­vä­ri­sel­lä, 40, on ollut 120 autoa, muttei yhtään mersua – Vii­kon­lo­pun näyt­te­lyyn hän tuunasi poi­kan­sa kanssa Golfin ja Trans­por­te­rin

08.09.2023 06:00 12
Tilaajille
Joona, 24, ja Veeti, 23, ottivat Kalevan kyytiinsä Oulun yöhön – Autosta löytyy niin kovat äänivehkeet, että ikkuna räjähti pirstaleiksi

Joona, 24, ja Veeti, 23, ottivat Kalevan kyy­tiin­sä Oulun yöhön – Autosta löytyy niin kovat ää­ni­veh­keet, että ikkuna räjähti pirs­ta­leik­si

24.06.2023 18:00 23
Tilaajille
Poliisin tehoisku: Mopoilijoille jaettiin kymmenittäin sakkoja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Po­lii­sin te­hois­ku: Mo­poi­li­joil­le jaet­tiin kym­me­nit­täin sakkoja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

22.05.2023 15:46 5
Riittääkö ymmärrystä bensalenkkareihin? – jos harrastukseen kuluu kaikki aika ja rahat, niin silloin on löytynyt mieluinen laji
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tää­kö ym­mär­rys­tä ben­sa­lenk­ka­rei­hin? – jos har­ras­tuk­seen kuluu kaikki aika ja rahat, niin silloin on löy­ty­nyt mie­lui­nen laji

20.05.2023 05:45 24
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti mopoja viikonloppuna – syynissä kuljettajien ajokunto, liikennesääntöjen noudattaminen ja ajoneuvojen kunto

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti mopoja vii­kon­lop­pu­na – syy­nis­sä kul­jet­ta­jien ajo­kun­to, lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen ja ajo­neu­vo­jen kunto

17.05.2023 10:29 5
Mopomiitin paha kolari säikäytti oululaiset nuoret, joista yksi todisti tilannetta paikan päällä: "Siinä oli hengenlähtö lähellä"

Mo­po­mii­tin paha kolari säi­käyt­ti ou­lu­lai­set nuoret, joista yksi todisti ti­lan­net­ta paikan päällä: "Siinä oli hen­gen­läh­tö lä­hel­lä"

16.05.2023 18:00 28
Tilaajille
Järkyttävä video leviää Oulun mopomiitistä: Nuoret kolaroivat kovassa vauhdissa ja loukkaantuivat pahasti – Nettipoliisi Lauri Nikulalta painavat terveiset vanhemmille

Jär­kyt­tä­vä video leviää Oulun mo­po­mii­tis­tä: Nuoret ko­la­roi­vat kovassa vauh­dis­sa ja louk­kaan­tui­vat pahasti – Net­ti­po­lii­si Lauri Ni­ku­lal­ta pai­na­vat ter­vei­set van­hem­mil­le

14.05.2023 19:53 104
Tilaajille
Poliisi julkaisi kaksi ohjevideota mopoilevien nuorten vanhemmille – tunnistatko esimerkiksi sen, onko lapsesi mopo viritetty?

Poliisi jul­kai­si kaksi oh­je­vi­deo­ta mo­poi­le­vien nuorten van­hem­mil­le – tun­nis­tat­ko esi­mer­kik­si sen, onko lapsesi mopo vi­ri­tet­ty?

28.04.2023 12:25 4
Mopoilija törmäsi koiraa ulkoiluttaneeseen mieheen Oulussa– kumpikin loukkaantui

Mo­poi­li­ja törmäsi koiraa ul­koi­lut­ta­nee­seen mieheen Ou­lus­sa– kum­pi­kin louk­kaan­tui

12.09.2022 06:36 20
Poliisi valvoi mopomiittiä Oulussa – kuljettajille määrättiin ajokieltoja, sakkoja ja huomautuksia

Poliisi valvoi mo­po­miit­tiä Oulussa – ­kul­jet­ta­jil­le mää­rät­tiin ajo­kiel­to­ja, sakkoja ja huo­mau­tuk­sia

23.07.2022 09:07 22
"Äiti, tämä traktorijonohan kestää iltaan asti", ihmetteli Topi Waltakunnallisilla Weteraanikonepäivillä Oulaisissa lauantaina

"Äiti, tämä trak­to­ri­jo­no­han kestää iltaan asti", ih­met­te­li Topi Wal­ta­kun­nal­li­sil­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä Ou­lai­sis­sa lauan­tai­na

10.07.2022 11:59 1
Tilaajille
Oulun poliisi määräsi viikonloppuna 16 mopoa ajokieltoon – muistuttaa viritettyjen mopojen vaarallisuudesta

Oulun poliisi määräsi vii­kon­lop­pu­na 16 mopoa ajo­kiel­toon – muis­tut­taa vi­ri­tet­ty­jen mopojen vaa­ral­li­suu­des­ta

17.05.2022 15:38 28
Autoilijat eivät ole millään mittarilla teiden kunkkuja
Kolumni

Au­toi­li­jat eivät ole millään mit­ta­ril­la teiden kunk­ku­ja

12.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Poliisi valvoo mopoilijoita viikonloppuna – tarkoituksena lisätä turvallisuutta ja vähentää häiritsevää ajoa asuinalueilla iltaisin

Poliisi valvoo mo­poi­li­joi­ta vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tuk­se­na lisätä tur­val­li­suut­ta ja vä­hen­tää häi­rit­se­vää ajoa asui­na­lueil­la il­tai­sin

14.05.2022 11:14 18
Arvio: Mopomiehet laittomilla teillä – Youtubeporukan uutuuselokuva ei taidokkaista stunteista huolimatta onnistu tavoittamaan kunnollista vauhdin huumaa

Arvio: Mo­po­mie­het lait­to­mil­la teillä – You­tu­be­po­ru­kan uu­tuu­se­lo­ku­va ei tai­dok­kais­ta stun­teis­ta huo­li­mat­ta onnistu ta­voit­ta­maan kun­nol­lis­ta vauhdin huumaa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Biisonimafian uudessa toimintakomediassa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mopolla: "Se maailma on pelkästään mopojen ympärillä"

Bii­so­ni­ma­fian uudessa toi­min­ta­ko­me­dias­sa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mo­pol­la: "Se maailma on pel­käs­tään mopojen ym­pä­ril­lä"

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Poliisi ja Tukes huolissaan katuajotapahtumien ja mopomiittien turvallisuudesta – "Vaaratilanteisiin on yleensä liittynyt näyttämisen halu"

Poliisi ja Tukes huo­lis­saan ka­tua­jo­ta­pah­tu­mien ja mo­po­miit­tien tur­val­li­suu­des­ta – "Vaa­ra­ti­lan­tei­siin on yleensä liit­ty­nyt näyt­tä­mi­sen halu"

02.11.2021 13:17 2
Autoilija vilkaisi autossa olleita koiratarvikkeita ja ajoi mopoilijan päälle Oulussa – tuomio aleni hovissa ja vakuutuskorvaukset hylättiin

Au­toi­li­ja vil­kai­si autossa olleita koi­ra­tar­vik­kei­ta ja ajoi mo­poi­li­jan päälle Oulussa – tuomio aleni hovissa ja va­kuu­tus­kor­vauk­set hy­lät­tiin

20.09.2021 14:39 21
Tilaajille
Pohjoisen liikennekulttuurissa on tapahtunut paljon kehitystä, mutta Ruotsissa ollaan edelleen valovuosia edellä, sanoo Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi

Poh­joi­sen lii­ken­ne­kult­tuu­ris­sa on ta­pah­tu­nut paljon ke­hi­tys­tä, mutta Ruot­sis­sa ollaan edel­leen va­lo­vuo­sia edellä, sanoo Lii­ken­ne­tur­van alue­pääl­lik­kö Rainer Ki­nis­jär­vi

16.09.2021 19:12 17
Tilaajille