Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Tietovisa
Turhan tiedon alttarilla kuudesti viikossa – oululainen pubivisajoukkue mittelöi yli kolmesataa pubivisaa vuodessa ja pyrkii Guinessin ennätystenkirjaan

Turhan tiedon alt­ta­ril­la kuu­des­ti vii­kos­sa – ou­lu­lai­nen pu­bi­vi­sa­jouk­kue mit­te­löi yli kol­me­sa­taa pu­bi­vi­saa vuo­des­sa ja pyrkii Gui­nes­sin en­nä­tys­ten­kir­jaan

23.04.2022 06:25 7
Testaa tietosi ihmisen parhaasta ystävästä – vastaa hauskaan koiravisaan

Testaa tietosi ihmisen par­haas­ta ys­tä­väs­tä – vastaa haus­kaan koi­ra­vi­saan

14.02.2022 08:00 7
Tilaajille
Oletko Pohjois-Pohjanmaan tietäjä? Nyt se selviää – vastaa mielenkiintoisen tietovisan kysymyksiin

Oletko Poh­jois-Poh­jan­maan tie­tä­jä? Nyt se selviää – vastaa mie­len­kiin­toi­sen tie­to­vi­san ky­sy­myk­siin

01.02.2022 06:09 40
Tilaajille
Mitä muistat Pohjois-Pohjanmaan urheiluvuodesta 2021? Testaa tietosi Kalevan urheiluvisassa

Mitä muistat Poh­jois-Poh­jan­maan ur­hei­lu­vuo­des­ta 2021? Testaa tietosi Kalevan ur­hei­lu­vi­sas­sa

01.01.2022 18:01 2
Tilaajille
Jahti-televisiovisailusta tuttu Eero "Herra Arkisto" Ylitalo jatkaa lauseita – "Jos on tarpeen, pystyn vaikka poliisikuulustelussa kertomaan tarkasti, mitä tein tällä päivämäärällä 10 vuotta sitten"

Jah­ti-te­le­vi­sio­vi­sai­lus­ta tuttu Eero "Herra Ar­kis­to" Ylitalo jatkaa lau­sei­ta – "Jos on tar­peen, pystyn vaikka po­lii­si­kuu­lus­te­lus­sa ker­to­maan tar­kas­ti, mitä tein tällä päi­vä­mää­räl­lä 10 vuotta sitten"

15.07.2021 06:44 4
Lupasiko ehdokas tupakointikiellon, psykoterapiaa tai peräti ratkaisun koirankakkaongelmaan? Kuntavisa kertoo, tunnetko kunnan päätösvallan

Lu­pa­si­ko ehdokas tu­pa­koin­ti­kiel­lon, psy­ko­te­ra­piaa tai peräti rat­kai­sun koi­ran­kak­kaon­gel­maan? Kun­ta­vi­sa kertoo, tun­net­ko kunnan pää­tös­val­lan

19.05.2021 10:32
Tilaajille

Vas­tauk­set 31.10.

31.10.2010 00:10

Jussin tie­to­vi­sa 31.10.

31.10.2010 00:05

Vas­tauk­set 24.10.

24.10.2010 00:12

Jussin tie­to­vi­sa 24.10.

24.10.2010 00:07

Vas­tauk­set 10.10.

10.10.2010 00:12

Jussin tie­to­vi­sa 10.10.

10.10.2010 00:10

Vas­tauk­set 3.10

03.10.2010 00:15

Jussin tie­to­vi­sa 3.10.

03.10.2010 00:10

Jussin tie­to­vi­sa 26.9.

26.09.2010 00:10

Vas­tauk­set 26.9.

26.09.2010 00:10

Vas­tauk­set 19.9.

19.09.2010 00:15

Jussin tie­to­vi­sa 19.9.

19.09.2010 00:10

Vas­tauk­set 5.9.

05.09.2010 00:12

Jussin tie­to­vi­sa 5.9.

05.09.2010 00:10