Yrittäminen: Takalan perhe löysi pi­ka­vauh­tia uuden kodin Ou­lus­ta, kun kaup­piaan paikka aukesi

Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Urheilu: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tietovisa

Oikaisu

21.02.2024 09:28
Oululainen Mastorontit-pubivisajoukkue ahkeroi viime vuonna 423 pubivisaa ja voitti 3 500 eurolla kaljaa

Ou­lu­lai­nen Mas­to­ron­tit-pu­bi­vi­sa­jouk­kue ahkeroi viime vuonna 423 pu­bi­vi­saa ja voitti 3 500 eurolla kaljaa

19.01.2024 06:10 13
Mitä tiedät paikallisesta urheilusta? Vain supertietäjä vastaa 30 kertaa oikein Kalevan urheiluvisassa

Mitä tiedät pai­kal­li­ses­ta ur­hei­lus­ta? Vain su­per­tie­tä­jä vastaa 30 kertaa oikein Kalevan ur­hei­lu­vi­sas­sa

26.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seu­dul­la vi­sa­kult­tuu­ri on elin­voi­mai­nen

10.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­to­vi­sat mah­dol­lis­ta­vat so­siaa­li­sia koh­taa­mi­sia

07.10.2023 05:00 1
Tutkija: Oulussa sanotaan jo äeti, sillä paikallinen murre savolaistuu – Kalevan visa testaa, miten hyvin tunnet murteet

Tut­ki­ja: Oulussa sa­no­taan jo äeti, sillä pai­kal­li­nen murre sa­vo­lais­tuu – Kalevan visa testaa, miten hyvin tunnet murteet

21.05.2023 07:00 60
Tilaajille
Miten hyvin tunnet vanhat autot? Nämä 11 metsään hylättyä autoa testaavat autotietämyksesi

Miten hyvin tunnet vanhat autot? Nämä 11 metsään hy­lät­tyä autoa tes­taa­vat au­to­tie­tä­myk­se­si

11.10.2022 18:15 7
Tilaajille
Turhan tiedon alttarilla kuudesti viikossa – oululainen pubivisajoukkue mittelöi yli kolmesataa pubivisaa vuodessa ja pyrkii Guinessin ennätystenkirjaan

Turhan tiedon alt­ta­ril­la kuu­des­ti vii­kos­sa – ou­lu­lai­nen pu­bi­vi­sa­jouk­kue mit­te­löi yli kol­me­sa­taa pu­bi­vi­saa vuo­des­sa ja pyrkii Gui­nes­sin en­nä­tys­ten­kir­jaan

23.04.2022 06:25 7
Testaa tietosi ihmisen parhaasta ystävästä – vastaa hauskaan koiravisaan

Testaa tietosi ihmisen par­haas­ta ys­tä­väs­tä – vastaa haus­kaan koi­ra­vi­saan

14.02.2022 08:00 7
Tilaajille
Oletko Pohjois-Pohjanmaan tietäjä? Nyt se selviää – vastaa mielenkiintoisen tietovisan kysymyksiin

Oletko Poh­jois-Poh­jan­maan tie­tä­jä? Nyt se selviää – vastaa mie­len­kiin­toi­sen tie­to­vi­san ky­sy­myk­siin

01.02.2022 06:09 40
Tilaajille
Mitä muistat Pohjois-Pohjanmaan urheiluvuodesta 2021? Testaa tietosi Kalevan urheiluvisassa

Mitä muistat Poh­jois-Poh­jan­maan ur­hei­lu­vuo­des­ta 2021? Testaa tietosi Kalevan ur­hei­lu­vi­sas­sa

01.01.2022 18:01 2
Tilaajille
Jahti-televisiovisailusta tuttu Eero "Herra Arkisto" Ylitalo jatkaa lauseita – "Jos on tarpeen, pystyn vaikka poliisikuulustelussa kertomaan tarkasti, mitä tein tällä päivämäärällä 10 vuotta sitten"

Jah­ti-te­le­vi­sio­vi­sai­lus­ta tuttu Eero "Herra Ar­kis­to" Ylitalo jatkaa lau­sei­ta – "Jos on tar­peen, pystyn vaikka po­lii­si­kuu­lus­te­lus­sa ker­to­maan tar­kas­ti, mitä tein tällä päi­vä­mää­räl­lä 10 vuotta sitten"

15.07.2021 06:44 4
Lupasiko ehdokas tupakointikiellon, psykoterapiaa tai peräti ratkaisun koirankakkaongelmaan? Kuntavisa kertoo, tunnetko kunnan päätösvallan

Lu­pa­si­ko ehdokas tu­pa­koin­ti­kiel­lon, psy­ko­te­ra­piaa tai peräti rat­kai­sun koi­ran­kak­kaon­gel­maan? Kun­ta­vi­sa kertoo, tun­net­ko kunnan pää­tös­val­lan

19.05.2021 10:32
Tilaajille

Vas­tauk­set 31.10.

31.10.2010 00:10

Jussin tie­to­vi­sa 31.10.

31.10.2010 00:05

Vas­tauk­set 24.10.

24.10.2010 00:12

Jussin tie­to­vi­sa 24.10.

24.10.2010 00:07

Vas­tauk­set 10.10.

10.10.2010 00:12

Jussin tie­to­vi­sa 10.10.

10.10.2010 00:10

Vas­tauk­set 3.10

03.10.2010 00:15