Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Puheenaihe: Pär­jää­kö poh­joi­ses­sa kit­ka­ren­kail­la?

Kaukolämpö
Lisää rojua hihnalle Ruskon lajittelulaitokseen – Ouluun voitaisiin esimerkiksi tuoda rakennusjätettä Norjasta

Lisää rojua hih­nal­le Ruskon la­jit­te­lu­lai­tok­seen – Ouluun voi­tai­siin esi­mer­kik­si tuoda ra­ken­nus­jä­tet­tä Nor­jas­ta

13.10.2021 06:00 5
Tilaajille
Kuusamossa hakkeeksi päätyvät ikikelot suututtivat valtakunnan luontoväen – "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin en tiedä, millä me lämmitettäisiin"

Kuu­sa­mos­sa hak­keek­si pää­ty­vät iki­ke­lot suu­tut­ti­vat val­ta­kun­nan luon­to­väen – "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin en tiedä, millä me läm­mi­tet­täi­siin"

14.09.2021 13:50 55
Tilaajille
Kaukolämmöllä on hintapaineita Oulussa - "Todennäköisesti polttoaineet kallistuvat jatkossa, olivat ne sitten puuta tai turvetta"

Kau­ko­läm­möl­lä on hin­ta­pai­nei­ta Oulussa - "To­den­nä­köi­ses­ti polt­to­ai­neet kal­lis­tu­vat jat­kos­sa, olivat ne sitten puuta tai tur­vet­ta"

16.05.2021 07:00 38
Tilaajille
Oulun Energia purkaa pitkästä pakkasjaksosta johtuvaa kaukolämpöputkiston korjausjonoa –"Ihmisille tulee kylmä ja suihkusta loppuu lämmin vesi, jos katkaisemme veden kovalla pakasella"

Oulun Energia purkaa pit­käs­tä pak­kas­jak­sos­ta joh­tu­vaa kau­ko­läm­pö­put­kis­ton kor­jaus­jo­noa –"Ih­mi­sil­le tulee kylmä ja suih­kus­ta loppuu lämmin vesi, jos kat­kai­sem­me veden kovalla pa­ka­sel­la"

19.03.2021 06:00 5
Tilaajille
Kaukolämpöä tulee oululaisille Laanilasta – uudessa biovoimalaitoksessa poltetaan puuta, turvetta ja jätettä

Kau­ko­läm­pöä tulee ou­lu­lai­sil­le Laa­ni­las­ta – uudessa bio­voi­ma­lai­tok­ses­sa pol­te­taan puuta, tur­vet­ta ja jätettä

28.01.2021 16:05 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen alas­ajon seu­rauk­sis­ta

11.12.2020 04:30 2
Tilaajille
Oulun Energia nostaa kaukolämmön hintaa lähes viidellä prosentilla

Oulun Energia nostaa kau­ko­läm­mön hintaa lähes vii­del­lä pro­sen­til­la

20.11.2020 09:55 30
Oikealla lämmitystavalla olet automaattisesti mukana ilmastotavoitteiden toteutumisessa – ”Kaukolämpö on energian kiertotaloutta parhaimmillaan”
Mainos Oulun Energia

Oi­keal­la läm­mi­tys­ta­val­la olet au­to­maat­ti­ses­ti mukana il­mas­to­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­sa – ”Kau­ko­läm­pö on ener­gian kier­to­ta­lout­ta par­haim­mil­laan”

16.11.2020 13:00
Kaukolämmön käyttömaksut kalleimpia pientaloissa – lämpöpumput lisäävät suosiotaan jatkuvasti oululaisissa omakotitaloissa

Kau­ko­läm­mön käyt­tö­mak­sut kal­leim­pia pien­ta­lois­sa – läm­pö­pum­put li­sää­vät suo­sio­taan jat­ku­vas­ti ou­lu­lai­sis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa

20.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Hiilen ja turpeen tilalle ydinvoimaa jo 2029? Jos se on tekniikasta kiinni, niin kivihiilikiellon alkaessa kaukolämpöä tuottaa Suomen ensimmäinen pienydinreaktori

Hiilen ja turpeen tilalle ydin­voi­maa jo 2029? Jos se on tek­nii­kas­ta kiinni, niin ki­vi­hii­li­kiel­lon al­kaes­sa kau­ko­läm­pöä tuottaa Suomen en­sim­mäi­nen pien­ydin­reak­to­ri

29.09.2020 06:00 7
Ydinenergia tarjoaa vähähiilisen vaihtoehdon kaukolämmöntuotantoon
Kolumni

Ydin­ener­gia tarjoaa vä­hä­hii­li­sen vaih­to­eh­don kau­ko­läm­mön­tuo­tan­toon

24.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Oulun Energia tekee kaukolämmön verkostotöitä ensi viikolla, asuinalueilla tulossa lämmönjakelun katkoksia

Oulun Energia tekee kau­ko­läm­mön ver­kos­to­töi­tä ensi vii­kol­la, asuin­alueil­la tulossa läm­mön­ja­ke­lun kat­kok­sia

24.07.2020 08:32 1
Lämmin vesi voi loppua Oulun keskustassa kaukolämpövuodon vuoksi – vikapaikka on Albertinkadun ja Aleksanterinkadun risteyksessä

Lämmin vesi voi loppua Oulun kes­kus­tas­sa kau­ko­läm­pö­vuo­don vuoksi – vi­ka­paik­ka on Al­ber­tin­ka­dun ja Alek­san­te­rin­ka­dun ris­teyk­ses­sä

17.07.2020 09:50 4

Oulun Kur­ke­lan­tie kat­kais­taan tors­tain ja per­jan­tain välisen yön ajaksi

07.07.2020 13:05

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa kau­ko­läm­pö­töi­den vuoksi

03.07.2020 12:16

Osassa Oulua läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy ensi viikon tiis­tai­na

12.05.2020 14:01