Kaukolämpö
Oulun Energia nostaa kaukolämmön hintaa lähes viidellä prosentilla

Oulun Energia nostaa kau­ko­läm­mön hintaa lähes vii­del­lä pro­sen­til­la

20.11.2020 09:55 30
Oikealla lämmitystavalla olet automaattisesti mukana ilmastotavoitteiden toteutumisessa – ”Kaukolämpö on energian kiertotaloutta parhaimmillaan”
Mainos Oulun Energia

Oi­keal­la läm­mi­tys­ta­val­la olet au­to­maat­ti­ses­ti mukana il­mas­to­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­sa – ”Kau­ko­läm­pö on ener­gian kier­to­ta­lout­ta par­haim­mil­laan”

16.11.2020 13:00
Kaukolämmön käyttömaksut kalleimpia pientaloissa – lämpöpumput lisäävät suosiotaan jatkuvasti oululaisissa omakotitaloissa

Kau­ko­läm­mön käyt­tö­mak­sut kal­leim­pia pien­ta­lois­sa – läm­pö­pum­put li­sää­vät suo­sio­taan jat­ku­vas­ti ou­lu­lai­sis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa

20.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Hiilen ja turpeen tilalle ydinvoimaa jo 2029? Jos se on tekniikasta kiinni, niin kivihiilikiellon alkaessa kaukolämpöä tuottaa Suomen ensimmäinen pienydinreaktori

Hiilen ja turpeen tilalle ydin­voi­maa jo 2029? Jos se on tek­nii­kas­ta kiinni, niin ki­vi­hii­li­kiel­lon al­kaes­sa kau­ko­läm­pöä tuottaa Suomen en­sim­mäi­nen pien­ydin­reak­to­ri

29.09.2020 06:00 7
Ydinenergia tarjoaa vähähiilisen vaihtoehdon kaukolämmöntuotantoon
Kolumni Jaakko Leppänen

Ydin­ener­gia tarjoaa vä­hä­hii­li­sen vaih­to­eh­don kau­ko­läm­mön­tuo­tan­toon

24.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Oulun Energia tekee kaukolämmön verkostotöitä ensi viikolla, asuinalueilla tulossa lämmönjakelun katkoksia

Oulun Energia tekee kau­ko­läm­mön ver­kos­to­töi­tä ensi vii­kol­la, asuin­alueil­la tulossa läm­mön­ja­ke­lun kat­kok­sia

24.07.2020 08:32 1
Lämmin vesi voi loppua Oulun keskustassa kaukolämpövuodon vuoksi – vikapaikka on Albertinkadun ja Aleksanterinkadun risteyksessä

Lämmin vesi voi loppua Oulun kes­kus­tas­sa kau­ko­läm­pö­vuo­don vuoksi – vi­ka­paik­ka on Al­ber­tin­ka­dun ja Alek­san­te­rin­ka­dun ris­teyk­ses­sä

17.07.2020 09:50 4

Oulun Kur­ke­lan­tie kat­kais­taan tors­tain ja per­jan­tain välisen yön ajaksi

07.07.2020 13:05 0

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa kau­ko­läm­pö­töi­den vuoksi

03.07.2020 12:16 0

Osassa Oulua läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy ensi viikon tiis­tai­na

12.05.2020 14:01 0