Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaukolämpö
Lämmönjakelu keskeytyy Oulunsalossa torstaina

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy Ou­lun­sa­los­sa tors­tai­na

04.09.2023 12:16
Lämmönjakelu keskeytyy useassa Oulun kaupunginosassa torstai-iltana

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy useassa Oulun kau­pun­gin­osas­sa tors­tai-il­ta­na

14.08.2023 12:30 1
Pienydinreaktorista kaukolämpöä Ouluun? Mahdollisen pienydinvoimalan taustalle tarvittaisiin poliittinen päätös

Pien­ydin­reak­to­ris­ta kau­ko­läm­pöä Ouluun? Mah­dol­li­sen pien­ydin­voi­ma­lan taus­tal­le tar­vit­tai­siin po­liit­ti­nen päätös

19.01.2023 18:00 43
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkölle 2,3 miljoonaa euroa investointitukea vihreän siirtymän kaukolämpöhankkeeseen

Oulun Seudun Säh­köl­le 2,3 mil­joo­naa euroa in­ves­toin­ti­tu­kea vihreän siir­ty­män kau­ko­läm­pö­hank­kee­seen

19.12.2022 12:52 12
Junnikkalan saha etenee Oulussa – sahan tulo Laanilaan edistää Oulun Energian luopumista turpeesta

Jun­nik­ka­lan saha etenee Oulussa – sahan tulo Laa­ni­laan edistää Oulun Ener­gian luo­pu­mis­ta tur­pees­ta

17.10.2022 06:00 14
Tilaajille
Kaukolämmön energiamaksu nousee Oulussa 13 prosenttia vuodenvaihteessa

Kau­ko­läm­mön ener­gia­mak­su nousee Oulussa 13 pro­sent­tia vuo­den­vaih­tees­sa

12.10.2022 10:20 30
Ruskea kulta ei pelasta energiakriisiltä: "Nykyisillä markkinoilla turve on aina se viimeinen polttoaine, joka otetaan käyttöön"

Ruskea kulta ei pelasta ener­giak­rii­sil­tä: "Ny­kyi­sil­lä mark­ki­noil­la turve on aina se vii­mei­nen polt­toai­ne, joka otetaan käyt­töön"

06.09.2022 20:18 11
Tilaajille
Oululaiskodit lämpenevät venäläistaustaisen yhtiön öljyllä, Oulun Energialla yhä sopimus Teboilin kanssa – Tiesikö hallitus asiasta? Tästä asiasta kommentit ovat ristiriitaisia

Ou­lu­lais­ko­dit läm­pe­ne­vät ve­nä­läis­taus­tai­sen yhtiön öl­jyl­lä, Oulun Ener­gial­la yhä sopimus Te­boi­lin kanssa – Tiesikö hal­li­tus asias­ta? Tästä asiasta kom­men­tit ovat ris­ti­rii­tai­sia

28.07.2022 19:20 69
Tilaajille
Maalämpö leviää Oulussa hitaasti – kaukolämpö on pärjännyt Oulun alueella vielä hintakilpailussa

Maa­läm­pö leviää Oulussa hi­taas­ti – kau­ko­läm­pö on pär­jän­nyt Oulun alueel­la vielä hin­ta­kil­pai­lus­sa

22.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Saadaanko Oulussakin joskus lämpöä syvältä maan sisuksista? Geolämpökaivon periaate on yksinkertainen mutta toteutus kaikkea muuta – "Siinä uskossa ja innossa olen, että syvyys ja lämpö saavutetaan"

Saa­daan­ko Ou­lus­sa­kin joskus lämpöä syvältä maan si­suk­sis­ta? Geo­läm­pö­kai­von pe­ri­aa­te on yk­sin­ker­tai­nen mutta to­teu­tus kaikkea muuta – "Siinä uskossa ja innossa olen, että syvyys ja lämpö saa­vu­te­taan"

04.03.2022 06:00 10
Tilaajille
OYSin työmaalla rikkoutui kaukolämpöputki, kuumaa vettä suihkusi kellarikerrokseen ja höyry sakeutti näkymän – katso lukijan kuvaama video onnettomuudesta

OYSin työ­maal­la rik­kou­tui kau­ko­läm­pö­put­ki, kuumaa vettä suih­ku­si kel­la­ri­ker­rok­seen ja höyry sa­keut­ti näkymän – katso lukijan kuvaama video on­net­to­muu­des­ta

11.01.2022 09:01 15
Tilaajille
Kaukolämmön hinta nousee Oulussa ensi vuonna – Omakotitalossa korotus alle neljä euroa kuukaudessa

Kau­ko­läm­mön hinta nousee Oulussa ensi vuonna – Oma­ko­ti­ta­los­sa korotus alle neljä euroa kuu­kau­des­sa

03.12.2021 12:54 30
Tilaajille
Ritaharjun uuden S-marketin kylmälaitoksen hukkalämpöä hyödynnetään kaukolämpönä

Ri­ta­har­jun uuden S-mar­ke­tin kyl­mä­lai­tok­sen huk­ka­läm­pöä hyö­dyn­ne­tään kau­ko­läm­pö­nä

25.11.2021 10:00
Aulis Jokinen vaihtoi öljykattilan kaukolämpöön – energiaremontin tekevä saa tuhansien eurojen tuen, näin valitset useista vaihtoehdoista oikean lämmitysmuodon

Aulis Jokinen vaihtoi öl­jy­kat­ti­lan kau­ko­läm­pöön – ener­gia­re­mon­tin tekevä saa tu­han­sien eurojen tuen, näin va­lit­set useista vaih­to­eh­dois­ta oikean läm­mi­tys­muo­don

21.11.2021 18:30 15
Tilaajille
Oulun keskustassa kaukolämmön keskeytys torstaina 18. marraskuuta

Oulun kes­kus­tas­sa kau­ko­läm­mön kes­key­tys tors­tai­na 18. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 09:54
Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja lauantaista maanantaihin – lennoista voi aiheutua meluhaittaa

He­li­kop­te­ri kuvaa Oulun kau­ko­läm­pö- ja säh­kö­verk­ko­ja lauan­tais­ta maa­nan­tai­hin – ­len­nois­ta voi ai­heu­tua me­lu­hait­taa

05.11.2021 14:30 3
Tilaajille
Lisää rojua hihnalle Ruskon lajittelulaitokseen – Ouluun voitaisiin esimerkiksi tuoda rakennusjätettä Norjasta

Lisää rojua hih­nal­le Ruskon la­jit­te­lu­lai­tok­seen – Ouluun voi­tai­siin esi­mer­kik­si tuoda ra­ken­nus­jä­tet­tä Nor­jas­ta

13.10.2021 06:00 6
Tilaajille
Kuusamossa hakkeeksi päätyvät ikikelot suututtivat valtakunnan luontoväen – "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin en tiedä, millä me lämmitettäisiin"

Kuu­sa­mos­sa hak­keek­si pää­ty­vät iki­ke­lot suu­tut­ti­vat val­ta­kun­nan luon­to­väen – "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin en tiedä, millä me läm­mi­tet­täi­siin"

14.09.2021 13:50 56
Tilaajille
Kaukolämmöllä on hintapaineita Oulussa - "Todennäköisesti polttoaineet kallistuvat jatkossa, olivat ne sitten puuta tai turvetta"

Kau­ko­läm­möl­lä on hin­ta­pai­nei­ta Oulussa - "To­den­nä­köi­ses­ti polt­to­ai­neet kal­lis­tu­vat jat­kos­sa, olivat ne sitten puuta tai tur­vet­ta"

16.05.2021 07:00 38
Tilaajille