MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kaukolämpö
Maalämpö leviää Oulussa hitaasti – kaukolämpö on pärjännyt Oulun alueella vielä hintakilpailussa

Maa­läm­pö leviää Oulussa hi­taas­ti – kau­ko­läm­pö on pär­jän­nyt Oulun alueel­la vielä hin­ta­kil­pai­lus­sa

22.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Saadaanko Oulussakin joskus lämpöä syvältä maan sisuksista? Geolämpökaivon periaate on yksinkertainen mutta toteutus kaikkea muuta – "Siinä uskossa ja innossa olen, että syvyys ja lämpö saavutetaan"

Saa­daan­ko Ou­lus­sa­kin joskus lämpöä syvältä maan si­suk­sis­ta? Geo­läm­pö­kai­von pe­ri­aa­te on yk­sin­ker­tai­nen mutta to­teu­tus kaikkea muuta – "Siinä uskossa ja innossa olen, että syvyys ja lämpö saa­vu­te­taan"

04.03.2022 06:00 10
Tilaajille
OYSin työmaalla rikkoutui kaukolämpöputki, kuumaa vettä suihkusi kellarikerrokseen ja höyry sakeutti näkymän – katso lukijan kuvaama video onnettomuudesta

OYSin työ­maal­la rik­kou­tui kau­ko­läm­pö­put­ki, kuumaa vettä suih­ku­si kel­la­ri­ker­rok­seen ja höyry sa­keut­ti näkymän – katso lukijan kuvaama video on­net­to­muu­des­ta

11.01.2022 09:01 15
Tilaajille
Kaukolämmön hinta nousee Oulussa ensi vuonna – Omakotitalossa korotus alle neljä euroa kuukaudessa

Kau­ko­läm­mön hinta nousee Oulussa ensi vuonna – Oma­ko­ti­ta­los­sa korotus alle neljä euroa kuu­kau­des­sa

03.12.2021 12:54 30
Tilaajille
Ritaharjun uuden S-marketin kylmälaitoksen hukkalämpöä hyödynnetään kaukolämpönä

Ri­ta­har­jun uuden S-mar­ke­tin kyl­mä­lai­tok­sen huk­ka­läm­pöä hyö­dyn­ne­tään kau­ko­läm­pö­nä

25.11.2021 10:00
Aulis Jokinen vaihtoi öljykattilan kaukolämpöön – energiaremontin tekevä saa tuhansien eurojen tuen, näin valitset useista vaihtoehdoista oikean lämmitysmuodon

Aulis Jokinen vaihtoi öl­jy­kat­ti­lan kau­ko­läm­pöön – ener­gia­re­mon­tin tekevä saa tu­han­sien eurojen tuen, näin va­lit­set useista vaih­to­eh­dois­ta oikean läm­mi­tys­muo­don

21.11.2021 18:30 15
Tilaajille
Oulun keskustassa kaukolämmön keskeytys torstaina 18. marraskuuta

Oulun kes­kus­tas­sa kau­ko­läm­mön kes­key­tys tors­tai­na 18. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 09:54
Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja lauantaista maanantaihin – lennoista voi aiheutua meluhaittaa

He­li­kop­te­ri kuvaa Oulun kau­ko­läm­pö- ja säh­kö­verk­ko­ja lauan­tais­ta maa­nan­tai­hin – ­len­nois­ta voi ai­heu­tua me­lu­hait­taa

05.11.2021 14:30 3
Tilaajille
Lisää rojua hihnalle Ruskon lajittelulaitokseen – Ouluun voitaisiin esimerkiksi tuoda rakennusjätettä Norjasta

Lisää rojua hih­nal­le Ruskon la­jit­te­lu­lai­tok­seen – Ouluun voi­tai­siin esi­mer­kik­si tuoda ra­ken­nus­jä­tet­tä Nor­jas­ta

13.10.2021 06:00 5
Tilaajille
Kuusamossa hakkeeksi päätyvät ikikelot suututtivat valtakunnan luontoväen – "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin en tiedä, millä me lämmitettäisiin"

Kuu­sa­mos­sa hak­keek­si pää­ty­vät iki­ke­lot suu­tut­ti­vat val­ta­kun­nan luon­to­väen – "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin en tiedä, millä me läm­mi­tet­täi­siin"

14.09.2021 13:50 55
Tilaajille
Kaukolämmöllä on hintapaineita Oulussa - "Todennäköisesti polttoaineet kallistuvat jatkossa, olivat ne sitten puuta tai turvetta"

Kau­ko­läm­möl­lä on hin­ta­pai­nei­ta Oulussa - "To­den­nä­köi­ses­ti polt­to­ai­neet kal­lis­tu­vat jat­kos­sa, olivat ne sitten puuta tai tur­vet­ta"

16.05.2021 07:00 38
Tilaajille
Oulun Energia purkaa pitkästä pakkasjaksosta johtuvaa kaukolämpöputkiston korjausjonoa –"Ihmisille tulee kylmä ja suihkusta loppuu lämmin vesi, jos katkaisemme veden kovalla pakasella"

Oulun Energia purkaa pit­käs­tä pak­kas­jak­sos­ta joh­tu­vaa kau­ko­läm­pö­put­kis­ton kor­jaus­jo­noa –"Ih­mi­sil­le tulee kylmä ja suih­kus­ta loppuu lämmin vesi, jos kat­kai­sem­me veden kovalla pa­ka­sel­la"

19.03.2021 06:00 5
Tilaajille
Kaukolämpöä tulee oululaisille Laanilasta – uudessa biovoimalaitoksessa poltetaan puuta, turvetta ja jätettä

Kau­ko­läm­pöä tulee ou­lu­lai­sil­le Laa­ni­las­ta – uudessa bio­voi­ma­lai­tok­ses­sa pol­te­taan puuta, tur­vet­ta ja jätettä

28.01.2021 16:05 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen alas­ajon seu­rauk­sis­ta

11.12.2020 04:30 2
Tilaajille
Oulun Energia nostaa kaukolämmön hintaa lähes viidellä prosentilla

Oulun Energia nostaa kau­ko­läm­mön hintaa lähes vii­del­lä pro­sen­til­la

20.11.2020 09:55 30
Oikealla lämmitystavalla olet automaattisesti mukana ilmastotavoitteiden toteutumisessa – ”Kaukolämpö on energian kiertotaloutta parhaimmillaan”
Mainos Oulun Energia

Oi­keal­la läm­mi­tys­ta­val­la olet au­to­maat­ti­ses­ti mukana il­mas­to­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­sa – ”Kau­ko­läm­pö on ener­gian kier­to­ta­lout­ta par­haim­mil­laan”

16.11.2020 13:00
Kaukolämmön käyttömaksut kalleimpia pientaloissa – lämpöpumput lisäävät suosiotaan jatkuvasti oululaisissa omakotitaloissa

Kau­ko­läm­mön käyt­tö­mak­sut kal­leim­pia pien­ta­lois­sa – läm­pö­pum­put li­sää­vät suo­sio­taan jat­ku­vas­ti ou­lu­lai­sis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa

20.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Hiilen ja turpeen tilalle ydinvoimaa jo 2029? Jos se on tekniikasta kiinni, niin kivihiilikiellon alkaessa kaukolämpöä tuottaa Suomen ensimmäinen pienydinreaktori

Hiilen ja turpeen tilalle ydin­voi­maa jo 2029? Jos se on tek­nii­kas­ta kiinni, niin ki­vi­hii­li­kiel­lon al­kaes­sa kau­ko­läm­pöä tuottaa Suomen en­sim­mäi­nen pien­ydin­reak­to­ri

29.09.2020 06:00 7