Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Nopeusrajoitukset
Liikenneturva: Kuntien kannattaa ottaa käyttöön enemmän kolmenkympin rajoituksia – Oulussa kolmenkympin alueita varsin vähän

Lii­ken­ne­tur­va: Kuntien kan­nat­taa ottaa käyt­töön enemmän kol­men­kym­pin ra­joi­tuk­sia – Oulussa kol­men­kym­pin alueita varsin vähän

23.09.2021 08:13 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minkä ra­joi­tuk­sen sinä ha­luai­sit omalle ko­ti­ka­dul­le­si? – suu­rim­pien kau­pun­kien ver­tai­lus­sa Oulussa vähiten 30 km/h tie­osuuk­sia

22.09.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ny­ky­re­kan ohit­ta­mi­nen no­peus­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen on mah­do­ton­ta

02.06.2021 16:00 8
Tilaajille
Nopeusrajoituksia alennetaan tänään tilapäisesti eri puolilla Suomea järjestelmäpäivityksen takia – koskee Pohjois-Pohjanmaalla Nelostietä ja Kainuuntietä

No­peus­ra­joi­tuk­sia alen­ne­taan tänään ti­la­päi­ses­ti eri puo­lil­la Suomea jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen takia – koskee Poh­jois-Poh­jan­maal­la Ne­los­tie­tä ja Kai­nuun­tie­tä

27.04.2021 09:42 8
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa siirrytään kesänopeusrajoituksiin tällä viikolla – merkit vaihdetaan keskiviikkona ja torstaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa siir­ry­tään ke­sä­no­peus­ra­joi­tuk­siin tällä vii­kol­la – merkit vaih­de­taan kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na

29.03.2021 11:35 9
Taksiautoilija: Naurattaa, kun itse ajaa kolmeakymppiä ja polkupyöräilijä vetää ohi – kolmenkympin rajoitus Oulun keskustassa jakaa mielipiteitä

Tak­siau­toi­li­ja: Nau­rat­taa, kun itse ajaa kol­mea­kymp­piä ja pol­ku­pyö­räi­li­jä vetää ohi – kol­men­kym­pin ra­joi­tus Oulun kes­kus­tas­sa jakaa mie­li­pi­tei­tä

19.03.2021 18:00 84
Tilaajille
Pohjantien päällystystöissä ohjataan autoilijoita tavallisilla nopeusrajoitusmerkeillä – miksi tien sähköiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit eivät ole käytössä?

Poh­jan­tien pääl­lys­tys­töis­sä oh­ja­taan au­toi­li­joi­ta ta­val­li­sil­la no­peus­ra­joi­tus­mer­keil­lä – miksi tien säh­köi­set muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit eivät ole käy­tös­sä?

09.07.2020 15:21 3
Tilaajille
Ilkka Ukkolan poika oli jäädä auton alle Kellossa, joten Ukkola ryhtyi parantamaan tieturvallisuutta, mutta pettyi kaupungin toimintaan – "Olen tapellut tämän asian kanssa jo kauan, mutta mitään ei tapahdu"

Ilkka Ukkolan poika oli jäädä auton alle Kel­los­sa, joten Ukkola ryhtyi pa­ran­ta­maan tie­tur­val­li­suut­ta, mutta pettyi kau­pun­gin toi­min­taan – "Olen ta­pel­lut tämän asian kanssa jo kauan, mutta mitään ei ta­pah­du"

29.06.2020 18:19 15
Tilaajille
Puheenaihe: Paraneeko sujuvuus Oulun liikenteessä, kun nopeusrajoitus alennetaan 30 kilometriin tunnissa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ra­nee­ko su­ju­vuus Oulun lii­ken­tees­sä, kun no­peus­ra­joi­tus alen­ne­taan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa?

31.05.2020 08:00 24
Tilaajille
Oulun keskustan nopeusrajoitus laskee kolmeenkymppiin ensi viikolla

Oulun kes­kus­tan no­peus­ra­joi­tus laskee kol­meen­kymp­piin ensi vii­kol­la

29.05.2020 13:16 30
Uusi tieliikennelaki rukkaa tienkäyttäjien elämää kesäkuun alusta alkaen – tässä tärkeimmät muutokset

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki rukkaa tien­käyt­tä­jien elämää ke­sä­kuun alusta alkaen – tässä tär­keim­mät muu­tok­set

17.05.2020 15:51 3