Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Nopeusrajoitukset
Herukassa lasketaan nopeusrajoituksia

He­ru­kas­sa las­ke­taan no­peus­ra­joi­tuk­sia

20.03.2023 15:50 3
Tilaajille
Ovatko maanteiden nopeusrajoitukset ajan tasalla, pohtii Sunnuntaikäräjät

Ovatko maan­tei­den no­peus­ra­joi­tuk­set ajan ta­sal­la, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

30 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus on kallis asia

21.10.2022 05:00 6
Tilaajille
Maanteillä siirrytään talvirajoituksiin Lapista alkaen – valtaosassa Suomea nopeusrajoitukset muuttuvat keskiviikkona 26. lokakuuta

Maan­teil­lä siir­ry­tään tal­vi­ra­joi­tuk­siin Lapista alkaen – val­ta­osas­sa Suomea no­peus­ra­joi­tuk­set muut­tu­vat kes­ki­viik­ko­na 26. lo­ka­kuu­ta

19.10.2022 11:30 9
Nopeusrajoitus putoaa entistä herkemmin 80:een Pohjantiellä – automatiikka tasaa liikennevirtoja ruuhka-aikaan

No­peus­ra­joi­tus putoaa entistä her­kem­min 80:een Poh­jan­tiel­lä – au­to­ma­tiik­ka tasaa lii­ken­ne­vir­to­ja ruuh­ka-ai­kaan

11.10.2022 06:00 45
Tilaajille
Liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden mukaan autojen nopeutta voisi rajoittaa: "Kenelläkään tavan kuluttajalla ei pitäisi olla syitä ajaa järjettömiä nopeuksia"

Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den asian­tun­ti­joi­den mukaan autojen no­peut­ta voisi ra­joit­taa: "Ke­nel­lä­kään tavan ku­lut­ta­jal­la ei pitäisi olla syitä ajaa jär­jet­tö­miä no­peuk­sia"

06.08.2022 14:49 53
Analyysi: Moni hidastelee liikenteessä leikatakseen bensakuluja – pitäisikö hallituksen laskea nopeusrajoituksia energiakriisin selättämiseksi?

Ana­lyy­si: Moni hi­das­te­lee lii­ken­tees­sä lei­ka­tak­seen ben­sa­ku­lu­ja – pi­täi­si­kö hal­li­tuk­sen laskea no­peus­ra­joi­tuk­sia ener­gia­krii­sin se­lät­tä­mi­sek­si?

24.07.2022 18:30 105
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa siirrytään kesänopeuksiin ensi tiistaista alkaen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa siir­ry­tään ke­sä­no­peuk­siin ensi tiis­tais­ta alkaen

08.04.2022 10:53 4
Tilaajille
Poliisi suorittaa nopeusvalvontamaratonin – nopeuksia seurataan huomenna tehostetusti 24 tunnin ajan

Poliisi suo­rit­taa no­peus­val­von­ta­ma­ra­to­nin – no­peuk­sia seu­ra­taan huo­men­na te­hos­te­tus­ti 24 tunnin ajan

23.03.2022 14:25 2
Liikenneturva: Kuntien kannattaa ottaa käyttöön enemmän kolmenkympin rajoituksia – Oulussa kolmenkympin alueita varsin vähän

Lii­ken­ne­tur­va: Kuntien kan­nat­taa ottaa käyt­töön enemmän kol­men­kym­pin ra­joi­tuk­sia – Oulussa kol­men­kym­pin alueita varsin vähän

23.09.2021 08:13 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minkä ra­joi­tuk­sen sinä ha­luai­sit omalle ko­ti­ka­dul­le­si? – suu­rim­pien kau­pun­kien ver­tai­lus­sa Oulussa vähiten 30 km/h tie­osuuk­sia

22.09.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ny­ky­re­kan ohit­ta­mi­nen no­peus­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen on mah­do­ton­ta

02.06.2021 16:00 8
Tilaajille
Nopeusrajoituksia alennetaan tänään tilapäisesti eri puolilla Suomea järjestelmäpäivityksen takia – koskee Pohjois-Pohjanmaalla Nelostietä ja Kainuuntietä

No­peus­ra­joi­tuk­sia alen­ne­taan tänään ti­la­päi­ses­ti eri puo­lil­la Suomea jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen takia – koskee Poh­jois-Poh­jan­maal­la Ne­los­tie­tä ja Kai­nuun­tie­tä

27.04.2021 09:42 8
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa siirrytään kesänopeusrajoituksiin tällä viikolla – merkit vaihdetaan keskiviikkona ja torstaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa siir­ry­tään ke­sä­no­peus­ra­joi­tuk­siin tällä vii­kol­la – merkit vaih­de­taan kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na

29.03.2021 11:35 9
Taksiautoilija: Naurattaa, kun itse ajaa kolmeakymppiä ja polkupyöräilijä vetää ohi – kolmenkympin rajoitus Oulun keskustassa jakaa mielipiteitä

Tak­siau­toi­li­ja: Nau­rat­taa, kun itse ajaa kol­mea­kymp­piä ja pol­ku­pyö­räi­li­jä vetää ohi – kol­men­kym­pin ra­joi­tus Oulun kes­kus­tas­sa jakaa mie­li­pi­tei­tä

19.03.2021 18:00 84
Tilaajille
Pohjantien päällystystöissä ohjataan autoilijoita tavallisilla nopeusrajoitusmerkeillä – miksi tien sähköiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit eivät ole käytössä?

Poh­jan­tien pääl­lys­tys­töis­sä oh­ja­taan au­toi­li­joi­ta ta­val­li­sil­la no­peus­ra­joi­tus­mer­keil­lä – miksi tien säh­köi­set muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit eivät ole käy­tös­sä?

09.07.2020 15:21 3
Tilaajille
Ilkka Ukkolan poika oli jäädä auton alle Kellossa, joten Ukkola ryhtyi parantamaan tieturvallisuutta, mutta pettyi kaupungin toimintaan – "Olen tapellut tämän asian kanssa jo kauan, mutta mitään ei tapahdu"

Ilkka Ukkolan poika oli jäädä auton alle Kel­los­sa, joten Ukkola ryhtyi pa­ran­ta­maan tie­tur­val­li­suut­ta, mutta pettyi kau­pun­gin toi­min­taan – "Olen ta­pel­lut tämän asian kanssa jo kauan, mutta mitään ei ta­pah­du"

29.06.2020 18:19 15
Tilaajille
Puheenaihe: Paraneeko sujuvuus Oulun liikenteessä, kun nopeusrajoitus alennetaan 30 kilometriin tunnissa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ra­nee­ko su­ju­vuus Oulun lii­ken­tees­sä, kun no­peus­ra­joi­tus alen­ne­taan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa?

31.05.2020 08:00 24
Tilaajille
Oulun keskustan nopeusrajoitus laskee kolmeenkymppiin ensi viikolla

Oulun kes­kus­tan no­peus­ra­joi­tus laskee kol­meen­kymp­piin ensi vii­kol­la

29.05.2020 13:16 30
Uusi tieliikennelaki rukkaa tienkäyttäjien elämää kesäkuun alusta alkaen – tässä tärkeimmät muutokset

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki rukkaa tien­käyt­tä­jien elämää ke­sä­kuun alusta alkaen – tässä tär­keim­mät muu­tok­set

17.05.2020 15:51 3