Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Arkkitehtuuri
Torihotellin torso pilaa yhden kaupungin kauneimmista paikoista
Kolumni

To­ri­ho­tel­lin torso pilaa yhden kau­pun­gin kau­neim­mis­ta pai­kois­ta

24.02.2024 06:05 49
Miltä näyttäisi kaikille avoin viskitislaamo Hupisaarilla? Oulun arkkitehtiopiskelijat pääsivät visioimaan tyhjäksi jääneelle tontille

Miltä näyt­täi­si kai­kil­le avoin vis­ki­tis­laa­mo Hu­pi­saa­ril­la? Oulun ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­jat pää­si­vät vi­sioi­maan tyh­jäk­si jää­neel­le ton­til­le

13.02.2024 06:00 20
Tilaajille
J. W. Lillqvist suunnitteli useita Oulun tunnettuja rakennuksia – Miksi mies testamenttasi omaisuutensa vapaakirkolle eikä lapsilleen?

J. W. Lillq­vist suun­nit­te­li useita Oulun tun­net­tu­ja ra­ken­nuk­sia – Miksi mies tes­ta­ment­ta­si omai­suu­ten­sa va­paa­kir­kol­le eikä lap­sil­leen?

10.02.2024 06:00 13
Tilaajille
Toppilaan nousi aikansa Ikea-koteja kuin liukuhihnalta – Tenho Juntunen muistaa, miten kahdeksanhenkinen perhe ahtautui 52 neliön taloon

Top­pi­laan nousi aikansa Ikea-ko­te­ja kuin liu­ku­hih­nal­ta – Tenho Jun­tu­nen muis­taa, miten kah­dek­san­hen­ki­nen perhe ah­tau­tui 52 neliön taloon

19.12.2023 05:00 13
Tilaajille
Suojellussa talossa asuminen on toiselle elämys ja toiselle haaste – Alvar Aalto jakaa mielipiteitä

Suo­jel­lus­sa talossa asu­mi­nen on toi­sel­le elämys ja toi­sel­le haaste – Alvar Aalto jakaa mie­li­pi­tei­tä

26.11.2023 17:00
Tilaajille
Onko Oulussa talvisin liian paljon valoja? Testaa, tunnistatko nämä 7 paikkaa pimeässä

Onko Oulussa tal­vi­sin liian paljon valoja? Testaa, tun­nis­tat­ko nämä 7 paikkaa pi­meäs­sä

15.11.2023 18:00 21
Tilaajille
Kaksi päinvastaista maailmaa kohtaa Oulun hautausmaan vaatimattomassa kappelissa, joka täyttää nyt 100 vuotta

Kaksi päin­vas­tais­ta maail­maa kohtaa Oulun hau­taus­maan vaa­ti­mat­to­mas­sa kap­pe­lis­sa, joka täyttää nyt 100 vuotta

01.11.2023 16:45 5
Tilaajille
Onko Marskinpuisto Oulun vähiten vihattu tornitalo? Kalevan lukijat antoivat nollaa pistettä kaikille keskustan torneille

Onko Mars­kin­puis­to Oulun vähiten vihattu tor­ni­ta­lo? Kalevan lukijat an­toi­vat nollaa pis­tet­tä kai­kil­le kes­kus­tan tor­neil­le

26.10.2023 06:00 66
Tilaajille
Kaunis rakentaminen vähentää vihamielisyyttä – puukirkossa jo pelkkä rakennuksen suoma tila laskee rauhan hartioille
Kolumni

Kaunis ra­ken­ta­mi­nen vä­hen­tää vi­ha­mie­li­syyt­tä – puu­kir­kos­sa jo pelkkä ra­ken­nuk­sen suoma tila laskee rauhan har­tioil­le

11.10.2023 08:45 9
Tilaajille
Purkutyöt muuttavat aina kaupunkikuvaa – Oulussa puretaan eniten vanhoja omakotitaloja
Pääkirjoitus

Pur­ku­työt muut­ta­vat aina kau­pun­ki­ku­vaa – Oulussa pu­re­taan eniten vanhoja oma­ko­ti­ta­lo­ja

24.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Pikisaareen avataan kaksi ilmaista saunaa – Ensimmäisiin löylyihin pääsee lauantaina

Pi­ki­saa­reen avataan kaksi il­mais­ta saunaa – En­sim­mäi­siin löy­lyi­hin pääsee lauan­tai­na

15.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Madetojan puistossa testaillaan ideoita Pokkisenväylälle suunniteltua tapahtumalavaa varten – "Tarpeeksi hyvillä ideoilla on tapana toteutua"

Ma­de­to­jan puis­tos­sa tes­tail­laan ideoita Pok­ki­sen­väy­läl­le suun­ni­tel­tua ta­pah­tu­ma­la­vaa varten – "Tar­peek­si hyvillä ideoil­la on tapana to­teu­tua"

06.09.2023 12:35 4
Tilaajille
Oulun keskustaan suunnitellaan stadionluokan tapahtumalavaa – Veden päälle pystytettävän erikoisen rakennelman ympärille mahtuisi jopa 10 000 katsojaa

Oulun kes­kus­taan suun­ni­tel­laan sta­dion­luo­kan ta­pah­tu­ma­la­vaa – Veden päälle pys­ty­tet­tä­vän eri­koi­sen ra­ken­nel­man ym­pä­ril­le mah­tui­si jopa 10 000 kat­so­jaa

17.07.2023 07:00 116
Tilaajille
Muistatko, kun nuoriso häiritsi arvoasuntojen asukkaita niin, että Kiikeliin järkättiin ulkonaliikkumiskieltoa? Tällainen on Oululle mainetta ja kunniaa tuoneen Meritullin tarina

Muis­tat­ko, kun nuoriso häi­rit­si ar­voa­sun­to­jen asuk­kai­ta niin, että Kii­ke­liin jär­kät­tiin ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa? Täl­lai­nen on Oululle mai­net­ta ja kunniaa tuoneen Me­ri­tul­lin tarina

28.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Pyysimme vaikutusvaltaisia konsultteja listaamaan Oulun vahvuudet ja heikkoudet – Syntyi kolme visiota täydellisestä Oulusta

Pyy­sim­me vai­ku­tus­val­tai­sia kon­sult­te­ja lis­taa­maan Oulun vah­vuu­det ja heik­kou­det – Syntyi kolme visiota täy­del­li­ses­tä Oulusta

10.05.2023 14:00 49
Tilaajille
Suomen Arkkitehtiliiton Otto-Iivari Meurman -palkinto Oulun kaavoitusjohtaja Kari Nykäselle

Suomen Ark­ki­teh­ti­lii­ton Ot­to-Ii­va­ri Meurman -pal­kin­to Oulun kaa­voi­tus­joh­ta­ja Kari Ny­kä­sel­le

05.05.2023 20:30 6
Oulun olemus on muualla kuin tornitaloissa – kun tulee Vanhasta Raahesta Ouluun, ei voi kuin järkyttyä kerran toisensa jälkeen.
Kolumni

Oulun olemus on muualla kuin tor­ni­ta­lois­sa – kun tulee Van­has­ta Raa­hes­ta Ouluun, ei voi kuin jär­kyt­tyä kerran toi­sen­sa jäl­keen.

17.02.2023 09:02 50
Tilaajille
Muhoksen uusi lukio yhdistää toimivat tilat ja kauniin arkkitehtuurin sekä kerää suitsutusta lukioyhteisöltä: ”Tuntuu, että saimme vaikuttaa suunnittelussa kaikkeen"
Mainos Arco

Mu­hok­sen uusi lukio yh­dis­tää toi­mi­vat tilat ja kauniin ark­ki­teh­tuu­rin sekä kerää suit­su­tus­ta lu­kioyh­tei­söl­tä: ”Tun­tuu, että saimme vai­kut­taa suun­nit­te­lus­sa kaik­keen"

17.02.2023 06:00
Mitäpä, jos Oulun kulttuurielämää piristäisi ydinkeskustassa sijaitseva musiikkitalo? Arkkitehtuurin opiskelijat esittelevät kuusi ehdotusta siitä, millainen se voisi olla

Mitäpä, jos Oulun kult­tuu­rie­lä­mää pi­ris­täi­si ydin­kes­kus­tas­sa si­jait­se­va mu­siik­ki­ta­lo? Ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­jat esit­te­le­vät kuusi eh­do­tus­ta siitä, mil­lai­nen se voisi olla

12.02.2023 09:00 28
Tilaajille
Tuhansia asuntoja Ouluun suunnitellut arkkitehti Veli Karjalainen ei pidä nykyisestä suuntauksesta, jossa keittiökin sijoitetaan olohuoneeseen

Tu­han­sia asun­to­ja Ouluun suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Veli Kar­ja­lai­nen ei pidä ny­kyi­ses­tä suun­tauk­ses­ta, jossa keit­tiö­kin si­joi­te­taan olo­huo­nee­seen

03.02.2023 14:00 21
Tilaajille