Arkkitehtuuri
Kuukausi
Toimiva perheasunto häivähdyksellä jokinäkymää löytyy erillistalosta Ranta-Kastellista

Toimiva per­he­asun­to häi­väh­dyk­sel­lä jo­ki­nä­ky­mää löytyy eril­lis­ta­los­ta Ran­ta-Kas­tel­lis­ta

03.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Oululainen, tiesitkö, minkä värinen Puistola oli alun perin tai kuka suunnitteli Pallaksen talon? – Tutustu kotikaupunkisi jugendiin

Ou­lu­lai­nen, tie­sit­kö, minkä värinen Puis­to­la oli alun perin tai kuka suun­nit­te­li Pal­lak­sen talon? – Tutustu ko­ti­kau­pun­ki­si ju­gen­diin

26.07.2020 07:00 2
Tilaajille
Hienosti toimiva perheasunto arkkitehtuuriltaan konstailemattomaan paritaloyhtiöön Oulun Kivikkokankaalle

Hie­nos­ti toimiva per­he­asun­to ark­ki­teh­tuu­ril­taan kons­tai­le­mat­to­maan pa­ri­ta­lo­yh­tiöön Oulun Ki­vik­ko­kan­kaal­le

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Kulttuurisiilo yhteisenä tilana on pitkäjänteinen missio
Kolumni Pirjo Roponen-Lunnas

Kult­tuu­ri­sii­lo yh­tei­se­nä tilana on pit­kä­jän­tei­nen missio

15.07.2020 12:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Juhani Iivari

Jos Oulun yli­opis­to – lähinnä ima­go­syis­tä – ra­ken­taa kes­kus­taan kam­puk­sen, siitä pitäisi tehdä niin sanottu lip­pu­lai­va­kam­pus

01.07.2020 07:00 8
Tilaajille
Oulun koulun kirkkain helmi on Oulunsalon entinen kunnantalo – "Oltiin nuoria ja ajateltiin, että nyt näytetään, lyödään hepnaadilla niin kuin Alvar Aaltokin nuorena"

Oulun koulun kirk­kain helmi on Ou­lun­sa­lon entinen kun­nan­ta­lo – "Oltiin nuoria ja aja­tel­tiin, että nyt näy­te­tään, lyödään hep­naa­dil­la niin kuin Alvar Aal­to­kin nuo­re­na"

27.06.2020 19:00 4
Tilaajille
Isoja ikkunoita ja iglusaunoja – mikä paljastavassa rakennustyylissä kiehtoo muuten niin varautuneita suomalaisia?

Isoja ik­ku­noi­ta ja ig­lu­sau­no­ja – mikä pal­jas­ta­vas­sa ra­ken­nus­tyy­lis­sä kiehtoo muuten niin va­rau­tu­nei­ta suo­ma­lai­sia?

15.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Arkkitehti Martti Väisänen seurasi Oulun yliopiston rakentamista aitiopaikalta neuvottelukunnan sihteerinä – "Linnanmaa ei suinkaan ollut alue, joka kiljuen ja riemuiten otettiin vastaan"

Ark­ki­teh­ti Martti Väi­sä­nen seurasi Oulun yli­opis­ton ra­ken­ta­mis­ta ai­tio­pai­kal­ta neu­vot­te­lu­kun­nan sih­tee­ri­nä – "Lin­nan­maa ei suin­kaan ollut alue, joka kiljuen ja rie­mui­ten otet­tiin vas­taan"

12.06.2020 22:40 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terttu Jurvakainen

Uusi tai­de­mu­seo tekisi Oulusta kau­pun­gin, johon kan­nat­tai­si mat­kus­taa kau­kaa­kin

22.05.2020 09:30 6
Tilaajille